Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 675 din 25 septembrie 1991

pentru aprobarea unor intelegeri intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind schimburile de marfuri si platile reciproce

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 16 octombrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind relatiile comerciale si de plati, Protocolul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind lichidarea creantelor reciproce in relatiile de plati, existente la 31 decembrie 1990, semnate la Bucuresti la 18 decembrie 1990, precum si schimbul de scrisori din data de 18 decembrie 1990.

                       PRIM-MINISTRU
                        PETRE ROMAN

                        ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind relatiile comerciale si de plati

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia, numite in continuare parti, asezind la baza relatiilor economice bilaterale principiile deplinei egalitati in drepturi si avantajului reciproc,
    pornind de la importanta deosebita a comertului exterior si a altor forme de cooperare economica internationala, ca factori de dezvoltare economica si sociala,
    dorind sa creeze conditii favorabile pentru dezvoltarea armonioasa a relatiilor comerciale bilaterale si cooperarii economice,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile vor sprijini dezvoltarea schimburilor comerciale reciproce, precum si a unor relatii economice de lunga durata, stabile intre ambele tari, inclusiv toate formele de cooperare.
    Art. 2
    Partile confirma ca in relatiile comerciale reciproce vor aplica clauza natiunii celei mai favorizate, conform Acordului general pentru tarife si comert (G.A.T.T.) si prezentului acord.
    Art. 3
    Partile vor tinde sa adopte solutii care sa conduca la liberalizarea, in continuare, a comertului.
    Art. 4
    Livrarile de marfuri si prestarile de servicii se vor efectua pe baza contractelor comerciale ce se vor incheia intre persoanele juridice si fizice romane (denumite in continuare agenti) autorizate, conform legislatiei romane, sa desfasoare activitati de comert exterior, pe de o parte, si persoanele fizice si juridice poloneze (denumite in continuare agenti) autorizate, conform legislatiei polone, sa desfasoare activitati de comert exterior, pe de alta parte.
    Art. 5
    Conditiile de livrare a marfurilor si prestare a serviciilor, modalitatea de plata, precum si preturile pentru marfurile si serviciile livrate vor fi stabilite prin contracte de agentii ambelor parti, avand in vedere prevederile prezentului acord si practica din comertul international.
    Art. 6
    1. Toate platile intre ambele tari, incepand cu 1 ianuarie 1991, se vor efectua in devize convertibile, in conformitate cu prevederile valutare in vigoare din tarile partilor.
    2. Partile accepta posibilitatea ca anumite plati, convenite pe calea intelegerilor intre organele competente ale partilor, sa fie efectuate si in alte forme.
    Art. 7
    Marfurile importate de agentii partilor din tara uneia dintre parti pot fi reexportate in terte tari numai cu acordul prealabil al exportatorului.
    Art. 8
    Partile vor sprijini schimbul de informatii, in special in domeniul legislatiei si reglementarilor referitoare la comert, programe economice, precum si schimbul altor informatii necesare in stabilirea de contacte economice.
    Art. 9
    Partile, conform legilor in vigoare in tara fiecareia dintre ele, isi vor acorda sprijin reciproc in organizarea de catre agenti a targurilor internationale si a expozitiilor de specialitate sau a altor actiuni de promovare in tara celeilalte parti.
    Art. 10
    Organele competente ale partilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ale tarii respective, vor facilita agentilor infiintarea si desfasurarea activitatii unor reprezentante, birouri, statii si puncte de "service" tehnic pentru marfurile exportate, precum si a altor organizatii care servesc la dezvoltarea comertului dintre ambele tari.
    Art. 11
    Partile convin constituirea comisiei mixte compuse din reprezentanti ai ambelor tari, care se va intruni cel putin o data pe an, pe rand, in fiecare din cele doua tari.
    Comisia mixta:
    - va analiza indeplinirea prezentului acord si va elabora recomandari pentru atingerea scopului acestuia, in vederea obtinerii de rezultate maxime;
    - va efectua un schimb de informatii referitoare la modificarile intervenite in reglementarile juridice aferente activitatii comerciale, obligatorii in fiecare din tarile partilor;
    - va gasi solutii pentru sprijinirea dezvoltarii colaborarii economice si comerciale;
    - va stimula schimbul de informatii referitoare la posibilitatile dezvoltarii colaborarii comerciale si cooperarii industriale;
    - va studia piedicile care ingreuiaza dezvoltarea relatiilor comerciale dintre ambele tari si va elabora masuri in vederea depasirii lor.
    Art. 12
    1. Prezentul acord este supus aprobarii in conformitate cu legislatia fiecarei parti, fapt ce se va confirma pe calea schimbului de note. Intrarea in vigoare a acordului se va considera data ultimei note.
    2. Prezentul acord este incheiat pe o perioada nelimitata. Acesta poate fi anulat prin notificare de catre fiecare dintre parti. In aceasta situatie, isi pierde valabilitatea dupa 6 luni de la data notificarii mentionate.
    3. La cererea oricareia dintre parti, prezentul acord poate fi modificat cu aprobarea ambelor parti.
    Prezentul acord a fost semnat la Bucuresti la data de 18 decembrie 1990, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si polona, ambele texte avand aceeasi valabilitate.


                 Din imputernicirea
                 Guvernului Romaniei
                 dr. Napoleon Pop
                 secretar de stat la Departamentul
                 comertului exterior
                 PRESEDINTELE DELEGATIEI
                 GUVERNAMENTALE A ROMANIEI

                  Din imputernicirea
                  Guvernului Republicii Polonia
                  Dariusz Ledworowski,
                  adjunct al ministrului relatiilor
                  economice internationale                      Stimate domnule presedinte
    Am onoarea sa confirme primirea scrisorii dumneavoastra, din 18 decembrie 1990, cu urmatorul continut:
    "In legatura cu tratativele purtate in problema referitoare la semnarea, astazi, a Acordului dintre Guvernul Republicii Polonia si Guvernul Romaniei privind relatiile comerciale si de plati si a Protocolului dintre Guvernul Republicii Polonia si Guvernul Romaniei privind lichidarea creantelor si obligatiile reciproce in relatiile de plati, existente la 31 decembrie 1990, ambele delegatii au convenit ca, pana la efectuarea schimbului de note care sa confirme intrarea in vigoare a acordului si protocolului, prevederile incluse in Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia si in Protocolul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia vor fi valabile incepand cu 1 ianuarie 1991.
    Va rog, stimate domnule presedinte, sa-mi confirmati intelegerea convenita.
    Va rog sa primiti, stimate domnule presedinte, expresia inaltei mele consideratiuni."
    Continutul acestei scrisori reflecta integral intelegerea intervenita intre noi.
    Primiti, va rog, stimate domnule presedinte, expresia inaltei mele consideratiuni.


     Domnului Dariusz Ledworowski,                dr. Napoleon Pop
     Presedintele delegatiei guvernamentale
     a Republicii Polonia


                        PROTOCOL
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind lichidarea creantelor si obligatiilor reciproce in relatiile de plati, existente la 31 decembrie 1990
    Avand in vedere expirarea Acordului privind schimbul de marfuri si platile dintre cele doua tari pe anii 1986 - 1990, din 4 februarie 1986,
    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia, numite in continuare parti,
    au convenit urmatoarele:
    Art. 1
    Soldul balantei de plati, in ruble transferabile, existent la data de 31 decembrie 1990 intre Romania si Republica Polonia in conturile de la Banca Internationala de Colaborare Economica - Moscova, va fi convenit intre Banca Romana de Comert Exterior si Bank Handlowy w Warszawie S.A., denumite in continuare banci, pana la 31 ianuarie 1991, si transferat intr-un "cont de lichidare", nepurtator de dobanzi si cheltuieli bancare, in ruble transferabile, care va fi deschis in acest scop de banci, de la 1 ianuarie 1991.
    Art. 2
    Prin contul de lichidare se vor deconta restantele in livrarile de marfuri si prestarile de servicii, rezultate din contractele cu termene de livrare pana la 31 decembrie 1990, platile pentru reclamatii si garantii, precum si obligatiile ce rezulta din realizarea contractelor cu termene de livrare pana la sfarsitul trimestrului II 1991.
    Soldul existent la data de 30 iunie 1991 va fi confirmat reciproc de banci pana la 31 iulie 1991.
    Art. 3
    Achitarea soldului contului de lichidare se va face livrari de marfuri pana la 31 august 1991, la preturi exprimate in ruble transferabile, pe principiile in vigoare in anul 1990.
    Ambele parti vor crea conditiile necesare ca partea debitoare sa-si indeplineasca obligatiile asumate in ruble transferabile.
    Art. 4
    Contul de lichidare se va incheia de banci la data de 30 septembrie 1991, iar soldul acestui cont va fi confirmat reciproc de catre acestea pana la 31 octombrie 1991.
    Art. 5
    Achitarea soldului final, stabilit conform art. 4 al prezentului protocol, se va efectua de partea debitoare, in valuta convertibila, pana la 31 decembrie 1991. Partile accepta posibilitatea ca, prin intelegerea reciproca a organelor lor competente, sa determine si o alta modalitate de plata a soldului final ramas.
    Modalitatea de recalculare, in valuta convertibila, a soldului exprimat in ruble transferabile va fi convenita intre organele competente ale partilor cel mai tarziu pana la 30 septembrie 1991.
    Art. 6
    Bancile vor incheia, in termen de o luna de la semnarea prezentului protocol, o intelegere referitoare la modalitatea tehnica de reglementare a creantelor si angajamentelor reciproce rezultate din relatiile de plati dintre Romania si Republica Polonia, conform situatiei la 31 decembrie 1990.
    Art. 7
    1. Prezentul protocol intra in vigoare in ziua schimbului de note care confirma aprobarea lui in conformitate cu legislatia fiecareia dintre parti, in functie de data ultimei note.
    2. Prezentul protocol isi pastreaza valabilitatea pana la lichidarea deplina a tuturor creantelor si angajamentelor reciproce existente in ruble transferabile.
    Incheiat la Bucuresti, in data de 18 decembrie 1990, in doua exemplare originale in limbile romana si polona, ambele texte avand aceeasi valabilitate.

                   Din imputernicirea
                   Guvernului Romaniei
                   dr. Napoleon Pop,
                   secretar de stat la Departamentul
                   comertului exterior

                   Din imputernicirea
                   Guvernului Republicii Polonia
                   Dariusz Ledworowski
                   adjunct al ministrului relatiilor
                   economice internationale

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 675/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 675 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 675/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu