Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.625 din 31.07.2020

privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 13 august 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente",în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflat pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic. *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, situate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj, sunt în cuantum de 869 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" - FEDR.
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legi. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Ionel Scrioşteanu, secretar de statMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţ Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului Tarla Parcelă Număr cadastral/ Număr topo Număr carte funciară/ Număr titlu de proprietate Categoria de folosinţă Extravilan/ Intravilan Suprafaţa totală teren (mp) Suprafaţa de expropriat teren (mp) Suprafaţa de expropriat construcţii (mp)/(ml) Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DOLJ PIELEŞTI CÂŢU CONSTANTIN 15 76 lot 1 36491 36491 Arabil Extravilan 18.983,00 129,00 - 192,86
2 DOLJ PIELEŞTI GHITA MIOARA 15 75 lot 2 36596 36596 Arabil Extravilan 4.633,00 34,00 - 50,83
3 DOLJ PIELEŞTI EURO IMPRESIT - S.R.L. 15 74 lot 1 36723 36723 Arabil Extravilan 16.558,00 121,00 - 180,90
4 DOLJ PIELEŞTI CIRSTEA IOANA 15 73 lot 1 36637 36637 Arabil Extravilan 5.540,00 40,00 - 59,80
5 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU GHEORGHE, DINU ORTENŢA, ALEXANDRU CORNEL 15 72 lot 2 36474 36474 Arabil Extravilan 9.222,00 65,00 - 97,18
6 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 15 71 lot 1 36482 36482 Arabil Extravilan 4.605,00 33,00 - 49,34
7 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 15 71 lot 1 35234 36454 Arabil Extravilan 4.234,00 31,00 - 46,35
8 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CARMEN-COSTELA, ALEXANDRU GEORGE 15 70 lot 2 36459 36459 Arabil Extravilan 7.998,00 58,00 - 86,71
9 DOLJ PIELEŞTI PATRU ANGHELINA, IORDACHE VASILE 16 120 lot 3 36522 36522 Arabil Extravilan 3.504,00 24,00 - 35,88
10 DOLJ PIELEŞTI DINU ORTENŢA, ALEXANDRU CORNEL, ALEXANDRU GHEORGHE 16 118 lot 3 36538 36538 Arabil Extravilan 2.614,00 17,00 - 25,42
11 DOLJ PIELEŞTI DINU ORTENŢA, ALEXANDRU CORNEL, ALEXANDRU GHEORGHE 16 117 lot 3 36481 36481 Arabil Extravilan 2.974,00 20,00 - 29,90
12 DOLJ PIELEŞTI RADU MIC DOINA, STANCU FLORINA 16 116 lot 3 36498 36498 Arabil Extravilan 4.508,00 31,00 - 46,35
13 DOLJ PIELEŞTI POPA ECATERINA 16 115 lot 3 36673 36673 Arabil Extravilan 4.329,00 29,00 - 43,36
14 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNELIU 16 114 lot 3 36507 36507 Arabil Extravilan 4.510,00 30,00 - 44,85
15 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE VASILE 16 113 lot 3 36514 36514 Arabil Extravilan 4.060,00 27,00 - 40,37
16 DOLJ PIELEŞTI STRÎMBEANU AURELIA 16 112 lot 3 36512 36512 Arabil Extravilan 4.512,00 30,00 - 44,85
17 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL ION, ANGHEL ADRIAN 16 111 36525 36525 Arabil Extravilan 5.052,00 35,00 - 52,33
18 DOLJ PIELEŞTI SCIRLICEA CONSTANTA 16 110/1 lot 3 36519 36519 Arabil Extravilan 3.517,00 25,00 - 37,38
19 DOLJ PIELEŞTI POPA ANICA 16 110 lot 3 36545 36545 Arabil Extravilan 2.163,00 15,00 - 22,43
20 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU ELENA 16 109 36487 36487 Arabil Extravilan 5.317,00 38,00 - 56,81
21 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 16 18 lot 3 36518 36518 Arabil Extravilan 4.143,00 29,00 - 43,36
22 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU DUMITRU 16 104 lot 1 36717 36717 Arabil Extravilan 4.503,00 32,00 - 47,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 DOLJ PIELEŞTI RADU CONSTANTIN, RADU IOANA 16 106 lot 3 36625 36625 Arabil Extravilan 4.553,00 33,00 - 49,34
24 DOLJ PIELEŞTI VLADU CĂLIN 16 105 36563 36563 Arabil Extravilan 4.499,00 33,00 - 49,34
25 DOLJ PIELEŞTI ICA LUCIAN 16 104/1 lot 3 36608 36608 Arabil Extravilan 2.936,00 21,00 - 31,40
26 DOLJ PIELEŞTI ILIE LUCICA, ILIE MARIA, ILIE NELA 16 104 lot 3 36611 36611 Arabil Extravilan 2.662,00 19,00 - 28,41
27 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU NELU 16 103 lot 3 36764 36764 Arabil Extravilan 5.575,00 41,00 - 61,30
28 DOLJ PIELEŞTI RADU CONSTANTIN, RADU IOANA 16 102 lot 3 36630 36630 Arabil Extravilan 6.078,00 45,00 - 67,28
29 DOLJ PIELEŞTI GOGOASE MARIN 16 101 lot 3 36756 36756 Arabil Extravilan 5.840,00 45,00 - 67,28
30 DOLJ PIELEŞTI PATRU NICOLETA 16 100 lot 3 36704 36704 Arabil Extravilan 6.107,00 48,00 - 71,76
31 DOLJ PIELEŞTI STROE CORNEL 16 99 lot 3 36540 36540 Arabil Extravilan 6.467,00 52,00 - 77,74
32 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU NELI 16 98 lot 3 36527 36527 Arabil Extravilan 5.930,00 49,00 - 73,26
33 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU DUMITRU 16 97 lot 1 36615 36615 Arabil Extravilan 6.263,00 54,00 - 80,73
34 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 96 lot 1 36581 36581 Arabil Extravilan 10.916,00 96,00 - 143,52
35 DOLJ PIELEŞTI BARBU AURELIA 16 95 lot 3 36536 36536 Arabil Extravilan 2.338,00 21,00 - 31,40
36 DOLJ PIELEŞTI DRAGU VIORICA 16 94 lot 3 36628 36628 Arabil Extravilan 8.451,00 76,00 - 113,62
37 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU GHEORGHIŢA 16 93 lot 3 36592 36592 Arabil Extravilan 7.822,00 72,00 - 107,64
38 DOLJ PIELEŞTI STANICA MARIA, TUDORASCU MARIA 16 92/1 lot 3 36762 36762 Arabil Extravilan 3.596,00 33,00 - 49,34
39 DOLJ PIELEŞTI FLORESTEANU MARIN 16 92 lot 3 36772 36772 Arabil Extravilan 6.921,00 63,00 - 94,19
40 DOLJ PIELEŞTI DRAGU COSTICA, COMBEI EUFROSINA 16 91 lot 3 36589 36589 Arabil Extravilan 8.985,00 81,00 - 121,10
41 DOLJ PIELEŞTI VODA STELIAN, VODA LUCREŢIA 16 90 lot 1 36569 36569 Arabil Extravilan 8.708,00 78,00 - 116,61
42 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU ION, VRAPCEA DOMNICA 16 89 lot 3 36605 36605 Arabil Extravilan 7.454,00 67,00 - 100,17
43 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU EFTIMIE 16 88 lot 3 36597 36597 Arabil Extravilan 7.166,00 64,00 - 95,68
44 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 87 lot 1 36643 36643 Arabil Extravilan 7.633,00 67,00 - 100,17
45 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 86 lot 1 36671 36671 Arabil Extravilan 10.091,00 88,00 - 131,56
46 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.R.L. 16 85 lot 1 36662 36662 Arabil Extravilan 7.505,00 65,00 - 97,18
47 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 85 lot 1 36475 36475 Arabil Extravilan 1.323,00 12,00 - 17,94
48 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU EUFROSINA 16 84 lot 1 36552 36552 Arabil Extravilan 8.866,00 78,00 - 116,61
49 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL, LIBRA INTERNET BANK - S.A. 16 83 lot 1 36455 36455 Arabil Extravilan 8.785,00 79,00 - 118,11
50 DOLJ PIELEŞTI NEAGOIE NICU-VALENTIN 16 82 lot 1 36541 36541 Arabil Extravilan 2.649,00 23,00 - 34,39
51 DOLJ PIELEŞTI DOBRIN MARIA 16 82 lot 1 36546 36546 Arabil Extravilan 3.088,00 27,00 - 40,37
52 DOLJ PIELEŞTI PREDA ANASTASIA 16 82 lot 1 36640 36640 Arabil Extravilan 3.084,00 27,00 - 40,37
53 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 81 lot 3 36451 36451 Arabil Extravilan 8.743,00 75,00 - 112,13
54 DOLJ PIELEŞTI STOENESCU GHEORGHE 16 80 lot 3 36617 36617 Arabil Extravilan 8.779,00 75,00 - 112,13
55 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE ION 16 79 lot 3 36594 36594 Arabil Extravilan 8.758,00 74,00 - 110,63
56 DOLJ PIELEŞTI SIMION CORNEL, SIMION ADRIANA JANINA 16 78 lot 3 36721 36721 Arabil Extravilan 8.889,00 77,00 - 115,12
57 DOLJ PIELEŞTI LAZAR NICU, GHITA ION, GHITA IOANA, GHITA CONSTANTIN 16 77 lot 1 36786 36786 Arabil Extravilan 12.360,00 100,00 - 149,50
58 DOLJ PIELEŞTI STRÂMBEANU NICOLAE 16 76 lot 1 36464 36464 Arabil Extravilan 5.029,00 31,00 - 46,35
59 DOLJ PIELEŞTI OPRITESCU MIHAI, BIRIŞ MARIA 16 75 lot 1 36719 36719 Arabil Extravilan 8.647,00 42,00 - 62,79
60 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL OPRAN 16 74 lot 1 36781 36781 Arabil Extravilan 8.619,00 30,00 - 44,85
61 DOLJ PIELEŞTI SANDU LUCIA CRISTINA 16 73 lot 3 36633 36633 Arabil Extravilan 10.478,00 23,00 - 34,39
62 DOLJ PIELEŞTI CARAMIDA LAVINIA 16 72 lot 1 36462 36462 Arabil Extravilan 6.680,00 10,00 - 14,95
63 DOLJ PIELEŞTI NITU IOANA, NITU ROMEO DANIEL 16 71 lot 1 36572 36572 Arabil Extravilan 8.064,00 9,00 - 13,46
64 DOLJ PIELEŞTI ILIESCU CONSTANTINA, ILIESCU THEODOR 16 70 lot 3 36616 36616 Arabil Extravilan 8.946,00 13,00 - 19,44
65 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU M. MARIN 16 69 - 556-1395 Arabil Extravilan 10.000,00 17,00 - 25,42
66 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL AURICA 16 68 lot 3 36612 36612 Arabil Extravilan 8.468,00 21,00 - 31,40
67 DOLJ PIELEŞTI POPA IOANA 16 67 lot 1 36580 36580 Arabil Extravilan 8.959,00 25,00 - 37,38
68 DOLJ PIELEŞTI ION IULIAN 16 66 lot 1 36790 36790 Arabil Extravilan 3.777,00 28,00 - 41,86
69 DOLJ PIELEŞTI PAROHIA PIELEŞTI 16 65/10 lot 1 36619 36619 Arabil Extravilan 11.631,00 58,00 - 86,71
70 DOLJ PIELEŞTI NEW BV AGRI - S.R.L. 16 65 lot 3 36606 36606 Arabil Extravilan 4.248,00 28,00 - 41,86
71 DOLJ PIELEŞTI CIŢU DUMITRA 16 64 lot 1 36798 36798 Arabil Extravilan 9.221,00 78,00 - 116,61
72 DOLJ PIELEŞTI MITRACHE VASILE 16 63 lot 1 36657 36657 Arabil Extravilan 10.683,00 130,00 - 194,35
73 DOLJ PIELEŞTI MICU EMILIA 16 62 lot 1 36447 36447 Arabil Extravilan 11.208,00 297,00 - 444,02
74 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU ELENA, OLTEANU GHEORGHE 16 61 lot 1 36666 36666 Arabil Extravilan 12.586,00 471,00 - 704,15
75 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE VICTOR 16 60 lot 1 36448 36448 Arabil Extravilan 13.599,00 588,00 - 879,06
76 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 59 lot 1 36452 36452 Arabil Extravilan 15.498,00 140,00 - 209,30
77 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE VICTOR 72 29 lot 1 36555 36555 Arabil Extravilan 1.399,00 235,00 - 351,33
78 DOLJ PIELEŞTI STAN GHEORGHE 72 91 lot 1 36709 36709 Arabil Extravilan 2.491,00 99,00 - 148,01
79 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE CONSTANTIN 72 89 lot 1 36529 36529 Arabil Extravilan 927,00 33,00 - 49,34
80 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 72 2 lot 1 36590 36590 Arabil Extravilan 2.114,00 62,00 - 92,69
81 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA 72 87 lot 1 36733 36733 Arabil Extravilan 6.044,00 142,00 - 212,29
82 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU DUMITRU 72 86 lot 1 36710 36710 Arabil Extravilan 3.610,00 86,00 - 128,57
83 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTINA 72 85 lot 1 36460 36460 Arabil Extravilan 3.590,00 69,00 - 103,16
84 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 72 83 lot 1 36713 36713 Arabil Extravilan 1.780,00 30,00 - 44,85
85 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL GEORGE 72 82 lot 1 36509 36509 Arabil Extravilan 3.561,00 50,00 - 74,75
86 DOLJ PIELEŞTI PATRU IOANA, MANDA MARIN, MANDA FLOREA 72 81 lot 1 36707 36707 Arabil Extravilan 3.604,00 37,00 - 55,32
87 DOLJ PIELEŞTI IONESCU MARIA 72 80 lot 1 36736 36736 Arabil Extravilan 3.597,00 33,00 - 49,34
88 DOLJ PIELEŞTI CONSTANTINESCU VICTORIA, ILIE PAULINA 72 79 lot 3 36695 36695 Arabil Extravilan 3.539,00 29,00 - 43,36
89 DOLJ PIELEŞTI CITU DUMITRAS CRISTIAN 72 78 lot 1 36583 36583 Arabil Extravilan 3.432,00 26,00 - 38,87
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
90 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 72 76 lot 1 36483 36483 Arabil Extravilan 4.715,00 39,00 - 58,31
91 DOLJ PIELEŞTI POPA OCTAVIAN 72 75 lot 1 36469 36469 Arabil Extravilan 8.945,00 96,00 - 143,52
92 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA ION 85/1 82 lot 1 36473 36473 Arabil Extravilan 3.903,00 517,00 - 772,92
93 DOLJ PIELEŞTI CRETU NASTASIA 85/1 83 lot 1 36647 36647 Arabil Extravilan 4.506,00 265,00 - 396,18
94 DOLJ PIELEŞTI CHIREA MARCEL 85/1 84 36641 36641 Arabil Extravilan 4.707,00 294,00 - 439,53
95 DOLJ PIELEŞTI BOLINTIŞ I. FLOREA 85/1 85 - 13567 Arabil Extravilan 5.000,00 202,00 - 301,99
96 DOLJ PIELEŞTI CHIMOIU MIRCEA, CHIMOIU MARIA 85/1 86 - 1280-44643 Arabil Extravilan 5.000,00 51,00 - 76,25
97 DOLJ PIELEŞTI STANCU BOGDAN MIHAI, STANCU MIHAELA CORINA, LIBRA INTERNET BANK - S.A. 85/1 89 36024 36024 Arabil Extravilan 4.249,00 17,00 - 25,42
98 DOLJ PIELEŞTI CÎTU ARISTIŢA, GROZA CONSTANTIN 85/1 90 - 1323-48371 Arabil Extravilan 5.000,00 7,00 - 10,47
99 DOLJ PIELEŞTI CÎTU ARISTIŢA, GROZA CONSTANTIN 85/1 90 - 1323-48371 Arabil Extravilan 5.000,00 11,00 - 16,45
100 DOLJ PIELEŞTI NICU IULIU 85/1 91 lot 1 36800 36800 Arabil Extravilan 8.153,00 612,00 - 914,94
101 DOLJ PIELEŞTI CARAMIDA STEFAN 85/1 92 lot 1 36571 36571 Arabil Extravilan 2.519,00 674,00 - 1.007,63
102 DOLJ PIELEŞTI CREŢU ION 85 93 - 1492-44799 Arabil Extravilan 5.000,00 371,00 - 554,65
103 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 85/1 11 33049 33049 Arabil Extravilan 46.736,00 48,00 - 71,76
104 DOLJ PIELEŞTI BAMBACHE ANA 85/1 12 36783 36783 Arabil Extravilan 2.692,00 359,00 - 536,71
85/1 12/1 Păşune Extravilan 9.499,00 658,00 - 794,54
105 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 1, 678 lot 1 36530 36530 Arabil Extravilan 111.110,00 21.050,00 - 31.469,75
106 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 1, 678 lot 1 36530 36530 Arabil Extravilan 111.110,00 4,00 - 5,98
107 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 1, 678 lot 1 36530 36530 Arabil Extravilan 111.110,00 1.761,00 - 2.632,70
108 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 2 lot 1 36466 36466 Arabil Extravilan 419,00 328,00 - 490,36
109 DOLJ PIELEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L 84 12 35404 35404 Arabil Extravilan 25.000,00 3,00 - 4,49
110 DOLJ PIELEŞTI CORNESEANU ELENA 84 11 lot 1 36574 36574 Arabil Extravilan 19.985,00 207,00 - 309,47
111 DOLJ PIELEŞTI GINDEANU MARIANA, NERODEA GEORGETA, BACANU IRINA-RODICA, LEFTER MIREA 84 10 - 1700-44830 Arabil Extravilan 2.000,00 280,00 - 418,60
112 DOLJ PIELEŞTI NINULESCU ELISABETA 84 9 lot 1 36535 36535 Arabil Extravilan 22.684,00 282,00 - 421,59
113 DOLJ PIELEŞTI BARANESCU JENI 84 8 lot 1 36735 36735 Arabil Extravilan 23.574,00 227,00 - 339,37
114 DOLJ PIELEŞTI PĂTRU IOANA 84 7 lot 1 36526 36526 Arabil Extravilan 18.467,00 63,00 - 94,19
115 DOLJ PIELEŞTI AGRO VIITORUL 84 6 lot 1 36731 36731 Arabil Extravilan 172.299,00 2.082,00 - 3.112,59
116 DOLJ PIELEŞTI RADULESCU ANGELA, RADULESCU ADRIAN-CATALIN 84 5 lot 1 36502 36502 Arabil Extravilan 49.590,00 924,00 - 1.381,38
117 DOLJ PIELEŞTI BULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN 84 4 lot 1 36516 36516 Arabil Intravilan 125.160,00 17.338,00 - 498.467,50
118 DOLJ PIELEŞTI BULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN 84 4 lot 1 36516 36516 Arabil Intravilan 125.160,00 2,00 - 57,50
119 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 88 1 lot 1 36802 36802 Arabil Extravilan 77.111,00 335,00 - 500,83
120 DOLJ PIELEŞTI BAMESA OTEL - S.A. 88 1 30979 30979 Arabil Intravilan 44.000,00 876,00 - 25.185,00
121 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 88 1 lot 1 36802 36802 Arabil Extravilan 77.111,00 4.245,00 - 6.346,28
122 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 4 34293 34293 Arabil Extravilan 257.090,00 5.619,00 - 8.400,41
123 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 2,3,703/1 34294 34294 Arabil Extravilan 400.217,00 6.133,00 - 9.168,84
124 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 2, 3, 703/1 34294 34294 Arabil Extravilan 400.217,00 56,00 - 83,72
125 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 2, 3, 703/1 34294 34294 Arabil Extravilan 400.217,00 197,00 - 294,52
126 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 2, 3, 703/1 34294 34294 Arabil Extravilan 400.217,00 7.277,00 - 10.879,12
127 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 4 34293 34293 Arabil Extravilan 257.090,00 3.391,00 - 5.069,55
128 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 88 1 lot 3 36803 36803 Arabil Extravilan 123.792,00 5.643,00 - 8.436,29
129 DOLJ PIELEŞTI BAMESA OTEL - S.A. 88 1 30979 30979 Arabil Intravilan 44.000,00 1.828,00 52.555,00
ÎMPREJMUIRE L = 1.07 ml 146,63
130 DOLJ PIELEŞTI SCUMPIERIU IULIAN-ALIN 84 3/1 32518 32518 Arabil Extravilan 6.213,00 36,00 - 53,82
131 DOLJ PIELEŞTI BULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN 84 4 lot 3 36520 36520 Arabil Intravilan 43.487,00 7,00 - 201,25
132 DOLJ PIELEŞTI BULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN 84 4 lot 3 36520 36520 Arabil Intravilan 43.487,00 3.026,00 - 86.997,50
133 DOLJ PIELEŞTI RADULESCU ANGELA, RADULESCU ADRIAN-CATALIN 84 5 lot 3 36501 36501 Arabil Extravilan 14.541,00 1.071,00 - 1.601,15
134 DOLJ PIELEŞTI AGRO VIITORUL 84 6 lot 3 36732 36732 Arabil Extravilan 20.122,00 992,00 - 1.483,04
135 DOLJ PIELEŞTI PĂTRU IOANA 84 7 lot 3 36528 36528 Arabil Extravilan 105,00 60,00 - 89,70
136 DOLJ PIELEŞTI NEW BV AGRI - S.R.L., BANCA TRANSILVANIA - S.A. 84 3 lot 1 36543 36543 Arabil Intravilan 230.995,00 121,00 - 3.478,75
137 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 2 lot 3 36467 36467 Arabil Extravilan 95.548,00 931,00 - 1.391,85
138 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 1;678 lot 3 36533 36533 Arabil Extravilan 229.478,00 6.677,00 - 9.982,12
139 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 1;678 lot 3 36533 36533 Arabil Extravilan 229.478,00 37,00 - 55,32
140 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 1;678 lot 3 36533 36533 Arabil Extravilan 229.478,00 227,00 - 339,37
141 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTINA 85/1 13 36789 36789 Arabil Extravilan 6.524,00 800,00 - 1.196,00
85/1 13/1 Păşune Extravilan 6.909,00 690,00 - 833,18
142 DOLJ PIELEŞTI BAMBACHE ANA 85/1 12;12/1 lot 3 36785 36785 Arabil Extravilan 69,00 69,00 - 103,16
143 DOLJ PIELEŞTI NITU PAVEL 85/1 94 lot 1 36639 36639 Arabil Extravilan 4.301,00 1.068,00 - 1.596,66
144 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA, LIBRA INTERNET BANK - S.A. 70,85/1 174,69 35692 35692 Arabil Extravilan 5.152,00 1,00 - 1,50
145 DOLJ PIELEŞTI CREŢU ECATERINA, CREŢU CONSTANTIN, PITICHE MARIA, TONEA LAVINIA 85/1 68 - 1555-45408 Arabil Extravilan 1.800,00 55,00 - 82,23
146 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU DUMITRU, SĂNDULESCU IOANA 85/1 67 - 1033-45421 Arabil Extravilan 1.800,00 134,00 - 200,33
147 DOLJ PIELEŞTI NIŢU ANICA 70 170 - 521-1395 Arabil Extravilan 5.200,00 212,00 - 316,94
148 DOLJ PIELEŞTI ENE IOANA 85/1 65 lot 1 36653 36653 Arabil Extravilan 3.818,00 574,00 - 858,13
149 DOLJ PIELEŞTI ENACHE FLORICA, ENACHE MIHAELA CLAUDIA 85/1 64 lot 1 36740 36740 Arabil Extravilan 1.526,00 272,00 - 406,64
150 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70,85/1 168,63 36559 36559 Arabil Extravilan 10.055,00 566,00 - 846,17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
151 DOLJ PIELEŞTI NICU ALEXANDRA VICTORIA 70, 85/1 167,62 lot 1 36602 36602 Arabil Extravilan 4.698,00 262,00 - 391,69
152 DOLJ PIELEŞTI CHIREA ELENA, ANGHEL IOANA, GHITA CRISTINA, FLOREA CATALINA 85/1 61 lot 1 36703 36703 Arabil Extravilan 1.393,00 257,00 - 384,22
153 DOLJ PIELEŞTI POPA DUMITRU, MIELCESCU SILVIA 70 181 lot 1 36624 36624 Arabil Extravilan 2.435,00 303,00 - 452,99
154 DOLJ PIELEŞTI CRACIUN PARASCHIVA 70 163 lot 1 36760 36760 Arabil Extravilan 4.558,00 237,00 - 354,32
155 DOLJ PIELEŞTI FLITA GABRIEL LUCIAN, FLITA MARINELA CARMEN 85/1 58 32765 32765 Arabil Extravilan 5.265,00 256,00 - 382,72
156 DOLJ PIELEŞTI FIERARIU CONSTANTIN 70 160 36566 36566 Arabil Extravilan 4.310,00 222,00 - 331,89
157 DOLJ PIELEŞTI OPREA NICOLAE 85/1 56 lot 1 36774 36774 Arabil Extravilan 1.240,00 144,00 - 215,28
158 DOLJ PIELEŞTI ILIE ION, ILIE ANDREI 85/1 54 lot 1 36758 36758 Arabil Extravilan 624,00 100,00 - 149,50
159 DOLJ PIELEŞTI GROZA CONSTANTIN, ROTARU ELENA, CITU ARISTITA 70 158 lot 1 36627 36627 Arabil Extravilan 4.248,00 185,00 - 276,58
160 DOLJ PIELEŞTI STRÂMBEANU TRANA 70 156 lot 1 36651 36651 Arabil Extravilan 8.909,00 339,00 - 506,81
161 DOLJ PIELEŞTI NITU SABIN 70, 85/1 157,52 36556 36556 Arabil Extravilan 4.502,00 161,00 - 240,70
162 DOLJ PIELEŞTI NITU CONSTANTIN 85/1 50 lot 1 36604 36604 Arabil Extravilan 1.181,00 167,00 - 249,67
163 DOLJ PIELEŞTI SANDA DUMITRA 85/1 49 lot 1 36493 36493 Arabil Extravilan 1.160,00 188,00 - 281,06
164 DOLJ PIELEŞTI COTEA ILINCA 85/1 48 lot 1 36649 36649 Arabil Extravilan 1.145,00 194,00 - 290,03
165 DOLJ PIELEŞTI FIRA GHEORGHITA 70 150 36557 36557 Arabil Extravilan 4.322,00 199,00 - 297,51
166 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU GHEORGHE 85/1 46 lot 1 36655 36655 Arabil Extravilan 1.098,00 194,00 - 290,03
167 DOLJ PIELEŞTI STANCU BOGDAN MIHAI, STANCU MIHAELA CORINA 70; 85/1 152,45 36575 36575 Arabil Extravilan 8.778,00 415,00 - 620,43
168 DOLJ PIELEŞTI CHIREA ELENA, ANGHEL IOANA, GHITA CRISTINA, FLOREA CATALINA 85/1 44 lot 1 36656 36656 Arabil Extravilan 1.050,00 204,00 - 304,98
169 DOLJ PIELEŞTI MARICA ECATERINA 85/1 43/1 lot 1 36478 36478 Arabil Extravilan 1.199,00 249,00 - 372,26
170 DOLJ PIELEŞTI MARICA MIHAI 70 148 lot 1 36570 36570 Arabil Extravilan 839,00 43,00 - 64,29
171 DOLJ PIELEŞTI DINCA MARIA 70 147 lot 1 36634 36634 Arabil Extravilan 2.703,00 144,00 - 215,28
172 DOLJ PIELEŞTI DOROBANŢU PAUL, DOROBANŢU CONSTANTINA 70, 85/1 146,41 36567 36567 Arabil Extravilan 4.222,00 233,00 - 348,34
173 DOLJ PIELEŞTI TOILĂ ANA-ANGELA 70 145 lot 1 36699 36699 Arabil Extravilan 2.546,00 141,00 - 210,80
174 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 85/1 39 lot 1 36665 36665 Arabil Extravilan 961,00 227,00 - 339,37
175 DOLJ PIELEŞTI OPREA NICOLAE 85/1 38 lot 1 36770 36770 Arabil Extravilan 987,00 230,00 - 343,85
176 DOLJ PIELEŞTI BĂRBUŢ GHEORGHIŢA, COCOŞ MARIA 85/1 35 - 537-1395 Arabil Extravilan 675,00 86,00 - 128,57
177 DOLJ PIELEŞTI BARBUT GHEORGHITA 70 141 lot 1 36702 36702 Arabil Extravilan 2.613,00 140,00 - 209,30
178 DOLJ PIELEŞTI CEALICU GHEORGHITA 85/1 35 lot 1 36479 36479 Arabil Extravilan 948,00 212,00 - 316,94
179 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 85/1 34 lot 1 36523 36523 Arabil Extravilan 956,00 202,00 - 301,99
180 DOLJ PIELEŞTI MARIA FLOAREA, USURELU MARIA 85/1 33 lot 1 36766 36766 Arabil Extravilan 912,00 216,00 - 322,92
181 DOLJ PIELEŞTI STROIE ELENA 85/1 32 lot 1 36603 36603 Arabil Extravilan 2.758,00 630,00 - 941,85
182 DOLJ PIELEŞTI ENE GHEORGHE 85/1 31 lot 1 36767 36767 Arabil Extravilan 896,00 208,00 - 310,96
183 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70, 85/1 135,30 36564 36564 Arabil Extravilan 4.219,00 203,00 - 303,49
184 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTINA, DUMITRU ECATERINA 70 133 36578 36578 Arabil Extravilan 4.221,00 201,00 - 300,50
185 DOLJ PIELEŞTI BUTUROAGA DUMITRA 70 132 lot 1 36739 36739 Arabil Extravilan 4.219,00 199,00 - 297,51
186 DOLJ PIELEŞTI RADU GHEORGHE 85/1 27 lot 1 36664 36664 Arabil Extravilan 967,00 190,00 - 284,05
187 DOLJ PIELEŞTI BOLINTIŞ MARIUS, CRĂCIUNESCU CONSTANŢA-ADELA 85/1 26 lot 1 36635 36635 Arabil Extravilan 923,00 188,00 - 281,06
188 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70 128 36565 36565 Arabil Extravilan 3.986,00 182,00 - 272,09
189 DOLJ PIELEŞTI BARBU ILIE 85/1 24 lot 1 36650 36650 Arabil Extravilan 558,00 96,00 - 143,52
190 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70 128 lot 1 36711 36711 Arabil Extravilan 2.045,00 93,00 - 139,04
191 DOLJ PIELEŞTI NISTOR GHEORGHE 85/1 21 lot 1 36646 36646 Arabil Extravilan 1.124,00 191,00 - 285,55
192 DOLJ PIELEŞTI STANCU MARIN, STANCU DUMITRU 85/1 20 lot 1 36775 36775 Arabil Extravilan 1.122,00 199,00 - 297,51
193 DOLJ PIELEŞTI MITRAN CONSTANTIN 85/1 19 lot 1 36669 36669 Arabil Extravilan 1.004,00 182,00 - 272,09
194 DOLJ PIELEŞTI CIUNEL GHEORGHITA 85/1 18 lot 1 36773 36773 Arabil Extravilan 1.120,00 220,00 - 328,9
195 DOLJ PIELEŞTI VLADU ARGENTINA 85/1 17 36675 36675 Arabil Extravilan 1.136,00 245,00 - 366,28
196 DOLJ PIELEŞTI NEDELCU MARIAN 70 121 lot 1 36700 36700 Arabil Extravilan 4.024,00 239,00 - 357,31
197 DOLJ PIELEŞTI DINU ION, DINU MARIA 85/1 15 lot 1 36654 36654 Arabil Extravilan 1.011,00 222,00 - 331,89
198 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 85/1 170 lot 1 36652 36652 Arabil Extravilan 1.220,00 217,00 - 324,42
199 DOLJ PIELEŞTI BALUTA EUGENIA 85/1 12 lot 1 36685 36685 Arabil Extravilan 3.746,00 272,00 - 406,64
200 DOLJ PIELEŞTI CONSTANTINESCU VICTORIA, ILIE PAULINA 85/1 12 lot 1 36686 36686 Arabil Extravilan 1.425,00 101,00 - 151,00
201 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE CONSTANTA, BARBU ELENA, ROSIANU VASILICA, ROSIANU IULIA 70 116 lot 1 36645 36645 Arabil Extravilan 2.254,00 109,00 - 162,96
202 DOLJ PIELEŞTI SANDA DUMITRA 85/1 10 lot 1 36496 36496 Arabil Extravilan 1.245,00 198,00 - 296,01
203 DOLJ PIELEŞTI POPA VIRGIL, POPA MARCELA 85/1 9 lot 1 36531 36531 Arabil Extravilan 1.136,00 197,00 - 294,52
204 DOLJ PIELEŞTI NEACSU MARIA, GIURCA FLOAREA 85/1 8 lot 1 36644 36644 Arabil Extravilan 1.021,00 196,00 - 293,02
205 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70, 85/1 112,7 lot 1 36576 36576 Arabil Extravilan 3.991,00 188,00 - 281,06
206 DOLJ PIELEŞTI BALUTA ION 85/1 6 36561 36561 Arabil Extravilan 469,00 176,00 - 263,12
207 DOLJ PIELEŞTI GROZA ION, GROZA FLORINEL 85/1 5 lot 1 36716 36716 Arabil Extravilan 558,00 190,00 - 284,05
208 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 70, 85/1 109, 4 36560 36560 Arabil Extravilan 3.983,00 182,00 - 272,09
209 DOLJ PIELEŞTI GROZA IOANA, GROZA CONSTANTIN 70 108 lot 1 36672 36672 Arabil Extravilan 3.985,00 183,00 - 273,59
210 DOLJ PIELEŞTI TECU ADRIANA-ELENA, TECU FLORIN-ALIN 70, 85/1 107,2 lot 1 36558 36558 Arabil Extravilan 4.121,00 191,00 - 285,55
211 DOLJ PIELEŞTI SERBAN PETRE 85/1 1 lot 1 36492 36492 Arabil Extravilan 102,00 102,00 - 152,49
212 DOLJ PIELEŞTI ŞERBAN DUMITRU 70 106 - 968-59329 Arabil Extravilan 8.600,00 287,00 - 429,07
213 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA ION 70 105 lot 1 36598 36598 Arabil Extravilan 4.054,00 191,00 - 285,55
214 DOLJ PIELEŞTI CHIREA CONSTANTIN 70 104 lot 1 36714 36714 Arabil Extravilan 4.060,00 194,00 - 290,03
215 DOLJ PIELEŞTI CREŢU FLOREA 70 103 lot 1 36549 36549 Arabil Extravilan 3.823,00 185,00 - 276,58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
216 DOLJ PIELEŞTI CALARASU NICOLAE, CALARASU CONSTANTA 70 101 lot 1 36621 36621 Arabil Extravilan 4.254,00 208,00 - 310,96
217 DOLJ PIELEŞTI GHEORGHE ILIE, MIREA DORINA 70 102 lot 1 36734 36734 Arabil Extravilan 8.169,00 379,00 - 566,61
218 DOLJ PIELEŞTI RĂDOI MARIA, FIERARU ION 100 100 lot 1 36622 36622 Arabil Extravilan 4.148,00 266,00 - 397,67
219 DOLJ PIELEŞTI POPA OCTAVIAN 72 75 lot 3 36468 36468 Arabil Extravilan 3.720,00 780,00 - 1.166,10
220 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 72 76 lot 3 36484 36484 Arabil Extravilan 1.222,00 302,00 - 451,49
221 DOLJ PIELEŞTI CITU DUMITRAS CRISTIAN 72 78 lot 3 36584 36584 Arabil Extravilan 684,00 194,00 - 290,03
222 DOLJ PIELEŞTI CONSTANTINESCU VICTORIA, ILIE PAULINA 72 79 lot 1 36696 36696 Arabil Extravilan 556,00 183,00 - 273,59
223 DOLJ PIELEŞTI IONESCU MARIA 72 80 lot 3 36738 36738 Arabil Extravilan 441,00 179,00 - 267,61
224 DOLJ PIELEŞTI PATRU IOANA, MANDA MARIN, MANDA FLOREA 72 81 lot 3 36708 36708 Arabil Extravilan 314,00 183,00 - 273,59
225 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL GEORGE 72 82 lot 3 36510 36510 Arabil Extravilan 151,00 146,00 - 218,27
226 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 72 83 lot 3 36712 36712 Arabil Extravilan 9,00 9,00 - 13,46
227 DOLJ PIELEŞTI CREŢU FLOAREA 72 60 - 1367-48371 Arabil Extravilan 5.000,00 1,00 - 1,50
228 DOLJ PIELEŞTI CREŢU NASTASIA 72 61 - 1580-45408 Arabil Extravilan 5.000,00 44,00 - 65,78
229 DOLJ PIELEŞTI HURGOI CONSTANŢA, MURTAZA CONSTANTINA, PREDA ADRIANA, MOROŞANU MARIA 72 62 - 882-58985 Arabil Extravilan 1.500,00 26,00 - 38,87
230 DOLJ PIELEŞTI MURGU AURICA 72 63 lot 1 36701 36701 Arabil Extravilan 4.875,00 113,00 - 168,94
231 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA 72 64 lot 1 36737 36737 Arabil Extravilan 4.530,00 117,00 - 174,92
232 DOLJ PIELEŞTI DINU DĂNUŢ-FLORIN 72 65 lot 1 36504 36504 Arabil Extravilan 4.109,00 89,00 - 133,06
233 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU NICOLAE 72 66 lot 1 36705 36705 Arabil Extravilan 3.697,00 45,00 - 67,28
234 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE TUDORA 72 93 lot 1 36784 36784 Arabil Extravilan 3.273,00 42,00 - 62,79
235 DOLJ PIELEŞTI CHIŞ MARIA 72 67 lot 1 36797 36797 Arabil Extravilan 1.481,00 21,00 - 31,40
236 DOLJ PIELEŞTI IONITA DUMITRU 72 69 lot 1 36631 36631 Arabil Extravilan 2.619,00 43,00 - 64,29
237 DOLJ PIELEŞTI POPA ELENA, DAOGARU IOANA 72 70 lot 1 36668 36668 Arabil Extravilan 2.154,00 44,00 - 65,78
238 DOLJ PIELEŞTI SIMION ALEXE 72 71 lot 1 36715 36715 Arabil Extravilan 1.577,00 43,00 - 64,29
239 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU CONSTANTIN 72 72 lot 1 36697 36697 Arabil Extravilan 1.047,00 44,00 - 65,78
240 DOLJ PIELEŞTI CRETU NASTASIA 72 73 lot 1 36698 36698 Arabil Extravilan 507,00 44,00 - 65,78
241 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 72 74 lot 1 36761 36761 Arabil Extravilan 39,00 14,00 - 20,93
242 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 72 74 lot 1 36759 36759 Arabil Extravilan 804,00 6,00 - 8,97
243 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 72 27 lot 1 36485 36485 Arabil Extravilan 6.930,00 645,00 - 964,28
244 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 72 74 lot 1 36759 36759 Arabil Extravilan 804,00 195,00 - 291,53
245 DOLJ PIELEŞTI CREŢU D. NASTASIA 72 73 - 1580-45408 Arabil Extravilan 2.000,00 5,00 - 7,48
246 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE VICTOR 16 60 lot 3 36449 36449 Arabil Extravilan 298,00 82,00 - 122,59
247 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU ELENA, OLTEANU GHEORGHE 16 61 lot 3 36667 36667 Arabil Extravilan 1.359,00 281,00 - 420,10
248 DOLJ PIELEŞTI MICU EMILIA 16 62 lot 3 36446 36446 Arabil Extravilan 1.177,00 266,00 - 397,67
249 DOLJ PIELEŞTI MITRACHE VASILE 16 63 lot 3 36658 36658 Arabil Extravilan 1.055,00 257,00 - 384,22
250 DOLJ PIELEŞTI CIŢU DUMITRA 16 64 lot 3 36799 36799 Arabil Extravilan 870,00 228,00 - 340,86
251 DOLJ PIELEŞTI NEW BV AGRI - S.R.L. 16 65 lot 1 36601 36601 Arabil Extravilan 385,00 106,00 - 158,47
252 DOLJ PIELEŞTI PAROHIA PIELEŞTI 16 65/10 lot 3 36620 36620 Arabil Extravilan 1.013,00 296,00 - 442,52
253 DOLJ PIELEŞTI ION IULIAN 16 66 lot 3 36791 36791 Arabil Extravilan 749,00 237,00 - 354,32
254 DOLJ PIELEŞTI POPA IOANA 16 67 lot 3 36579 36579 Arabil Extravilan 712,00 243,00 - 363,29
255 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL AURICA 16 68 lot 1 36609 36609 Arabil Extravilan 652,00 240,00 - 358,80
256 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU MARIN 16 69 - 556-1395 Arabil Extravilan 10.000,00 250,00 - 373,75
257 DOLJ PIELEŞTI ILIESCU CONSTANTINA, ILIESCU THEODOR 16 70 lot 1 36614 36614 Arabil Extravilan 645,00 274,00 - 409,63
258 DOLJ PIELEŞTI NITU IOANA, NITU ROMEO DANIEL 16 71 lot 3 36573 36573 Arabil Extravilan 570,00 313,00 - 467,94
259 DOLJ PIELEŞTI CARAMIDA LAVINIA 16 72 lot 3 36461 36461 Arabil Extravilan 464,00 464,00 - 693,68
260 DOLJ PIELEŞTI PĂTRU ANGHELINA, IORDACHE VASILE 16 42 - 2023 Arabil Extravilan 5.300,00 2,00 - 2,99
261 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 41 35115 35115 Arabil Extravilan 5.300,00 1,00 - 1,50
262 DOLJ PIELEŞTI SANDU LUCIA CRISTINA 16 73 lot 1 36632 36632 Arabil Extravilan 712,00 325,00 - 485,88
263 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL OPRAN 16 74 lot 3 36782 36782 Arabil Extravilan 569,00 53,00 - 79,24
264 DOLJ PIELEŞTI OPRITESCU MIHAI, BIRIŞ MARIA 16 75 lot 3 36720 36720 Arabil Extravilan 556,00 65,00 - 97,18
265 DOLJ PIELEŞTI STRÎMBEANU NICOLAE 16 76 lot 3 36465 36465 Arabil Extravilan 317,00 44,00 - 65,78
266 DOLJ PIELEŞTI LAZAR NICU, GHITA ION, GHITA IOANA, GHITA CONSTANTIN 16 77 lot 3 36788 36788 Arabil Extravilan 755,00 128,00 - 191,36
267 DOLJ PIELEŞTI SIMION CORNEL, SIMION ADRIANA JANINA 16 78 lot 1 36722 36722 Arabil Extravilan 516,00 107,00 - 159,97
268 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE ION 16 79 lot 1 36593 36593 Arabil Extravilan 481,00 112,00 - 167,44
269 DOLJ PIELEŞTI STOENESCU GHEORGHE 16 80 lot 1 36613 36613 Arabil Extravilan 449,00 110,00 - 164,45
270 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL, LIBRA INTERNET BANK - S.A. 16 81 lot 1 36450 36450 Arabil Extravilan 411,00 104,00 - 155,48
271 DOLJ PIELEŞTI PREDA ANASTASIA 16 82 lot 3 36642 36642 Arabil Extravilan 137,00 35,00 - 52,33
272 DOLJ PIELEŞTI DOBRIN MARIA 16 82 lot 3 36548 36548 Arabil Extravilan 132,00 34,00 - 50,83
273 DOLJ PIELEŞTI NEAGOIE NICU-VALENTIN 16 82 lot 3 36542 36542 Arabil Extravilan 110,00 29,00 - 43,36
274 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 83 lot 3 36456 36456 Arabil Extravilan 349,00 97,00 - 145,02
275 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU EUFROSINA 16 84 lot 3 36551 36551 Arabil Extravilan 323,00 97,00 - 145,02
276 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 85 lot 3 36476 36476 Arabil Extravilan 45,00 14,00 - 20,93
277 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.R.L. 16 85 lot 3 36663 36663 Arabil Extravilan 245,00 81,00 - 121,10
278 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 86 lot 3 36670 36670 Arabil Extravilan 296,00 109,00 - 162,96
279 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 87 lot 3 36648 36648 Arabil Extravilan 200,00 84,00 - 125,58
280 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU EFTIMIE 16 88 lot 1 36599 36599 Arabil Extravilan 171,00 80,00 - 119,60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
281 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU ION, VRAPCEA DOMNICA 16 89 lot 1 36607 36607 Arabil Extravilan 168,00 84,00 - 125,58
282 DOLJ PIELEŞTI VODA STELIAN, VODA LUCREŢIA 16 90 lot 3 36568 36568 Arabil Extravilan 184,00 99,00 - 148,01
283 DOLJ PIELEŞTI DRAGU COSTICA, COMBEI EUFROSINA 16 91 lot 1 36588 36588 Arabil Extravilan 178,00 103,00 - 153,99
284 DOLJ PIELEŞTI FLORESTEANU MARIN 16 92 lot 1 36771 36771 Arabil Extravilan 131,00 81,00 - 121,10
285 DOLJ PIELEŞTI STANICA MARIA, TUDORASCU MARIA 16 92/1 lot 1 36763 36763 Arabil Extravilan 67,00 42,00 - 62,79
286 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU GHEORGHIŢA 16 93 lot 1 36591 36591 Arabil Extravilan 142,00 92,00 - 137,54
287 DOLJ PIELEŞTI DRAGU VIORICA 16 94 lot 1 36626 36626 Arabil Extravilan 149,00 100,00 - 149,50
288 DOLJ PIELEŞTI BARBU AURELIA 16 95 lot 1 36534 36534 Arabil Extravilan 40,00 28,00 - 41,86
289 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL, LIBRA INTERNET BANK - S.A. 16 96 lot 1 36582 36582 Arabil Extravilan 184,00 129,00 - 192,86
290 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU DUMITRU 16 97 lot 3 36618 36618 Arabil Extravilan 103,00 74,00 - 110,63
291 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU NELI 16 98 lot 1 36532 36532 Arabil Extravilan 96,00 71,00 - 106,15
292 DOLJ PIELEŞTI STROE CORNEL 16 99 lot 1 36539 36539 Arabil Extravilan 103,00 78,00 - 116,61
293 DOLJ PIELEŞTI PATRU NICOLETA 16 100 lot 1 36706 36706 Arabil Extravilan 96,00 74,00 - 110,63
294 DOLJ PIELEŞTI GOGOASE MARIN 16 101 lot 1 36757 36757 Arabil Extravilan 90,00 70,00 - 104,65
295 DOLJ PIELEŞTI RADU CONSTANTIN, RADU IOANA 16 102 lot 1 36629 36629 Arabil Extravilan 91,00 74,00 - 110,63
296 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU NELU 16 103 lot 1 36765 36765 Arabil Extravilan 82,00 68,00 - 101,66
297 DOLJ PIELEŞTI ILIE LUCICA, ILIE MARIA, ILIE NELA 16 104 lot 1 36600 36600 Arabil Extravilan 38,00 32,00 - 47,84
298 DOLJ PIELEŞTI ICA LUCIAN 16 104/1 lot 1 36610 36610 Arabil Extravilan 42,00 36,00 - 53,82
299 DOLJ PIELEŞTI VLADU CĂLIN 16 105 36562 36562 Arabil Extravilan 64,00 54,00 - 80,73
300 DOLJ PIELEŞTI RADU CONSTANTIN, RADU IOANA 16 106 lot 1 36623 36623 Arabil Extravilan 64,00 55,00 - 82,23
301 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU DUMITRU 16 104 lot 3 36718 36718 Arabil Extravilan 62,00 54,00 - 80,73
302 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 16 108 lot 1 36517 36517 Arabil Extravilan 56,00 49,00 - 73,26
303 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU ELENA 16 109 lot 1 36488 36488 Arabil Extravilan 71,00 63,00 - 94,19
304 DOLJ PIELEŞTI POPA ANICA 16 110 lot 1 36544 36544 Arabil Extravilan 29,00 26,00 - 38,87
305 DOLJ PIELEŞTI SCIRLICEA CONSTANTA 16 110/1 lot 1 36515 36515 Arabil Extravilan 46,00 42,00 - 62,79
306 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL ION, ANGHEL ADRIAN 16 111 lot 1 36524 36524 Arabil Extravilan 65,00 61,00 - 91,20
307 DOLJ PIELEŞTI STRÎMBEANU AURELIA 16 112 lot 1 36511 36511 Arabil Extravilan 59,00 54,00 - 80,73
308 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE VASILE 16 113 lot 1 36513 36513 Arabil Extravilan 54,00 48,00 - 71,76
309 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNELIU 16 114 lot 1 36508 36508 Arabil Extravilan 61,00 53,00 - 79,24
310 DOLJ PIELEŞTI POPA ECATERINA 16 115 lot 1 36674 36674 Arabil Extravilan 59,00 51,00 - 76,25
311 DOLJ PIELEŞTI RADU MIC DOINA, STANCU FLORINA 16 116 lot 1 36497 36497 Arabil Extravilan 62,00 53,00 - 79,24
312 DOLJ PIELEŞTI DINU ORTENŢA, ALEXANDRU CORNEL, ALEXANDRU GHEORGHE 16 117 lot 1 36480 36480 Arabil Extravilan 42,00 37,00 - 55,32
313 DOLJ PIELEŞTI DINU ORTENŢA, ALEXANDRU CORNEL, ALEXANDRU GHEORGHE 16 118 lot 1 36537 36537 Arabil Extravilan 37,00 37,00 - 55,32
314 DOLJ PIELEŞTI PATRU ANGHELINA, IORDACHE VASILE 16 120 lot 1 36521 36521 Arabil Extravilan 30,00 30,00 - 44,85
315 DOLJ PIELEŞTI STROE GRIGORE 15 68 - 231-15094 Arabil Extravilan 8.700,00 76,00 - 113,62
316 DOLJ PIELEŞTI FLOREŞTEANU ŞTEFAN 15 67 - 440-15065 Arabil Extravilan 3.000,00 45,00 - 67,28
317 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE ŞTEFAN 15 66 - 772-1366 Arabil Extravilan 1.500,00 24,00 - 35,88
318 DOLJ PIELEŞTI VOICU DUMITRU 15 65 - 1009-45421 Arabil Extravilan 3.900,00 68,00 - 101,66
319 DOLJ PIELEŞTI PREDA GHEORGHE, PREDA MARIAN 15 64 36494 36494 Arabil Extravilan 3.600,00 69,00 - 103,16
320 DOLJ PIELEŞTI STOIAN CHIRITA 15 63 lot 1 36486 36486 Arabil Extravilan 4.287,00 83,00 - 124,09
321 DOLJ PIELEŞTI PATRU CORNEL 15 62 lot 1 36636 36636 Arabil Extravilan 3.084,00 61,00 - 91,20
322 DOLJ PIELEŞTI RADOI NICOLAE 15 61 lot 1 36638 36638 Arabil Extravilan 5.366,00 81,00 - 121,10
323 DOLJ ROBĂNEŞTI ALEXANDRU ION 7 3 31502 31502 Arabil Intravilan 30.000,00 171,00 - 983,25
324 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU ŞTEFAN 7 4 33445 33445 Arabil Intravilan 34.553,00 50,00 - 287,50
325 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 4 33435 33435 Arabil Intravilan 91,00 56,00 - 322,00
326 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 3 33430 33430 Arabil Intravilan 9.652,00 380,00 - 2.185,00
327 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2/1 33046 33046 Arabil Intravilan 49.900,00 176,00 - 1.012,00
328 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2 33045 33045 Arabil Intravilan 49.500,00 106,00 - 609,50
329 DOLJ ROBĂNEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L. 9 1/1 33044 33044 Arabil Intravilan 32.588,00 9,00 - 51,75
330 DOLJ ROBĂNEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L., GARANTI BANK - S.A. 9 1 33424 33424 Arabil Intravilan 4.172,00 3,00 - 17,25
331 DOLJ ROBĂNEŞTI SERBAN IONEL 9 1 33438 33438 Arabil Extravilan 15.948,00 170,00 - 254,15
332 DOLJ ROBĂNEŞTI MUNTEAN CARMEN LOREDANA 9 1/2 lot 1 33316 33316 Arabil Extravilan 10.436,00 276,00 - 412,62
333 DOLJ ROBĂNEŞTI MUNTEAN CARMEN LOREDANA 9 1/2 lot 1 33316 33316 Arabil Extravilan 10.436,00 120,00 - 179,40
334 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU ŞTEFAN 9 2 lot 1 33300 33300 Arabil Extravilan 12.573,00 138,00 - 206,31
335 DOLJ ROBĂNEŞTI TRASCA MARIUS 9 3 33428 33428 Arabil Extravilan 24.810,00 288,00 - 430,56
336 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 9 4 33036 33036 Arabil Extravilan 24.500,00 146,00 - 218,27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
337 DOLJ ROBĂNEŞTI DUMITRESCU ELENA FULGA, DUMITRESCU DINU COSTIN 9 5 33373 33373 Arabil Extravilan 11.169,00 171,00 - 255,65
338 DOLJ ROBĂNEŞTI PAUNA FLORICA, PAUNA DOMNICA 9 6 lot 1 33310 33310 Arabil Extravilan 6.842,00 123,00 - 183,89
339 DOLJ ROBĂNEŞTI GULIE MIHAI 9 7 33033 33033 Arabil Extravilan 32.300,00 252,00 - 376,74
340 DOLJ ROBĂNEŞTI NINULESCU ELISABETA 9 8 lot 1 33302 33302 Arabil Extravilan 9.396,00 155,00 - 231,73
341 DOLJ ROBĂNEŞTI ROBEST COM - S.R.L. 9 9 33031 33031 Arabil Extravilan 25.000,00 173,00 - 258,64
342 DOLJ ROBĂNEŞTI MURTAZA VICTOR 9 10 33030 33030 Arabil Extravilan 16.200,00 241,00 - 360,30
343 DOLJ ROBĂNEŞTI NEDELCUT DUMITRU 9 11 33029 33029 Arabil Extravilan 22.500,00 307,00 - 458,97
344 DOLJ ROBĂNEŞTI MURTAZA VICTOR 9 10 33030 33030 Arabil Extravilan 16.200,00 17,00 - 25,42
345 DOLJ ROBĂNEŞTI ROBEST COM - S.R.L. 9 9 33031 33031 Arabil Extravilan 25.000,00 200,00 - 299,00
346 DOLJ ROBĂNEŞTI NINULESCU ELISABETA 9 8 lot 3 33303 33303 Arabil Extravilan 9.669,00 164,00 - 245,18
347 DOLJ ROBĂNEŞTI GULIE MIHAI 9 7 33033 33033 Arabil Extravilan 32.300,00 282,00 - 421,59
348 DOLJ ROBĂNEŞTI PAUNA FLORICA, PAUNA DOMNICA 9 6 lot 3 33311 33311 Arabil Extravilan 7.478,00 108,00 - 161,46
349 DOLJ ROBĂNEŞTI DUMITRESCU ELENA FULGA, DUMITRESCU DINU COSTIN 9 5 33374 33374 Arabil Extravilan 12.653,00 157,00 - 234,72
350 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 9 4 33036 33036 Arabil Extravilan 24.500,00 133,00 - 198,84
351 DOLJ ROBĂNEŞTI TRASCA MARIUS 9 3 33429 33429 Arabil Extravilan 32.036,00 261,00 - 390,20
352 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU ŞTEFAN 9 2 lot 3 33301 33301 Arabil Extravilan 17.904,00 121,00 - 180,90
353 DOLJ ROBĂNEŞTI MUNTEAN CARMEN LOREDANA 9 1/2 lot 3 33317 33317 Arabil Extravilan 17.806,00 536,00 - 801,32
354 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2/1 33046 33046 Arabil Intravilan 49.900,00 10,00 - 57,50
355 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2/1 33046 33046 Arabil Intravilan 49.900,00 11,00 - 63,25
356 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 3 33431 33431 Arabil Intravilan 69.065,00 541,00 - 3.110,75
357 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 4 33437 33437 Arabil Intravilan 88.588,00 1.935,00 - 11.126,25
358 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 31 33050 33050 Păşune Extravilan 10.000,00 112,00 - 167,44
359 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU DUMITRU, CHICIU CORNELIU 9 30 33388 33388 Arabil Extravilan 14.819,00 170,00 - 254,15
360 DOLJ ROBĂNEŞTI BODIC CAESAR AUGUST 7 2 32823 32823 Arabil Intravilan 37.500,00 326,00 - 1.874,50
361 DOLJ ROBĂNEŞTI OPRAN MARIN, OPRAN ELENA, PEPTUSEL AURELIA, OPRAN MARIN, OPRAN ZINCUTA 7 1 30933 30933 Arabil Intravilan 70.437,00 1.410,00 - 8.107,50
TOTAL 143.288,00 1.07 ml 868.294,93SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 625/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 625 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 625/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu