E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 622 2004 a se vedea Hotărârea 668 2017
Hotărârea 622 2004 modificat de Hotărârea 167 2012
Hotărârea 622 2004 completat de Hotărârea 167 2012
Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 271 2005
Articolul 19 din actul Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 270 2005
Articolul 36 din actul Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 254 2005
Articolul 27 din actul Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 460 2004
Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 2190 2004
Articolul 27 din actul Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 2134 2004
Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 394 2004
Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 1822 2004
Articolul 21 din actul Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 1558 2004
Articolul 21 din actul Hotărârea 622 2004 in legatura cu Ordin 1558 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 622 din 21 aprilie 2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 421 din 11 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii, denumite in continuare produse, in masura in care cerintele esentiale referitoare la constructii prevazute la art. 6 alin. (1) se refera la acestea.
    Art. 2
    (1) Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) agrement tehnic european - specificatie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabila a adecvarii unui produs la o utilizare preconizata, bazata pe satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile constructiei in care produsul urmeaza a fi utilizat;
    b) atestarea conformitatii produselor pentru constructii - sistem procedural prin care este evaluata si stabilita conformitatea produselor pentru constructii cu specificatiile tehnice aplicabile, in vederea aplicarii marcajului european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE;
    c) constructii - orice obiect care este construit sau rezulta din operatii si/sau lucrari de constructii si este fixat de pamant, termenul desemnand atat cladirile, cat si lucrarile de inginerie civila;
    d) documente interpretative - documente elaborate de Comisia Europeana, prin care cerintele esentiale sunt transpuse intr-o forma concreta si care creeaza legaturile necesare intre cerintele esentiale ale constructiei si mandatele de standardizare, mandatele pentru ghidurile pentru agremente tehnice europene sau recunoasterea altor specificatii tehnice;
    e) documente tehnice directoare - ghiduri, regulamente si proceduri elaborate in temeiul prezentei hotarari si in scopul aplicarii acesteia;
    f) familie de produse - grup de produse generice care au utilizari prevazute similare, cum ar fi: finisaje pentru pereti interiori sau invelitori de acoperis;
    g) ghid - reglementare care cuprinde metode si procedee detaliate de satisfacere a cerintelor aplicate;
    h) organe de control - organe ale administratiei publice centrale care raspund de supravegherea pietei produselor pentru constructii;
    i) piata produselor pentru constructii - intreaga arie acoperita de lantul de distributie a produselor pentru constructii de la producator la consumatorul final, inclusiv santierele de constructii, pana la punerea in opera;
    j) produs pentru constructii - orice produs realizat in scopul de a fi incorporat in mod permanent in constructii, termenul desemnand materiale, elemente si componente individuale sau alcatuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalatii, plasate pe piata in forma in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate in constructii prin operatii si/sau lucrari de constructii;
    k) specificatie tehnica - document care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanta, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinte care se aplica produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, incercari si metode de incercare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformitatii;
    l) utilizare preconizata - rol sau functie care urmeaza a fi indeplinita de produs pentru satisfacerea cerintelor esentiale ale constructiei.
    (2) Alti termeni de specialitate utilizati in prezenta hotarare sunt definiti in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Activitatile de specialitate ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari se realizeaza de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit in continuare Consiliu, care functioneaza in cadrul Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucuresti, institutie publica de interes national, organ de specialitate cu personalitate juridica finantat din venituri proprii, in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Consiliul preia si atributiile Comisiei Nationale de Agrement Tehnic in Constructii, infiintata conform Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Introducerea pe piata a produselor

    Art. 4
    Se admite introducerea pe piata a produselor destinate utilizarii in constructii numai daca sunt adecvate acelei utilizari preconizate. Aceasta inseamna ca ele au astfel de caracteristici incat constructiile in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate, daca sunt corect proiectate si executate, pot sa satisfaca cerintele esentiale ale constructiilor prevazute la art. 6 alin. (1), daca si unde constructiile respective fac obiectul unor reglementari continand astfel de cerinte.
    Art. 5
    (1) In cazul in care produselor le sunt aplicabile si alte reglementari tehnice care transpun directive europene, cu privire la alte aspecte si care impun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, prevazut la art. 7 alin. (2), aplicarea marcajului semnifica faptul ca produsele sunt presupuse ca fiind conforme si cu prevederile acestor alte reglementari.
    (2) In cazul in care una sau mai multe dintre reglementarile tehnice prevazute la alin. (1) permit producatorului, pentru o perioada tranzitorie, sa aleaga ce masuri sa aplice, marcajul CE va semnifica numai conformitatea cu reglementarile tehnice aplicate de producator. Acestea trebuie inscrise in documentele, anunturile sau instructiunile care insotesc produsul, cu precizarea indicativelor de referinta ale directivelor europene corespunzatoare, asa cum sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Autoritatile competente pot reglementa cerinte specifice de protectie a sanatatii si integritatii fizice a persoanelor si, in special, a lucratorilor care utilizeaza produsele. Aceste cerinte nu trebuie sa implice modificari ale produselor care contravin prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs, exprimate in termeni de obiective, sunt prevazute in anexa nr. 1. Unei constructii ii pot fi aplicabile una, mai multe sau toate cerintele esentiale; acestea trebuie satisfacute pe o perioada de viata a constructiei rezonabila din punct de vedere economic.
    (2) In situatii determinate de existenta specifica pe plan national, regional sau local a anumitor conditii geografice ori climatice, a unui anumit mod de viata sau a anumitor niveluri de protectie, pentru fiecare cerinta esentiala se pot stabili clase specifice, in cadrul sistemelor de clasificare adoptate la nivel european, transpuse prin documentele interpretative si specificatiile tehnice definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) si k), pentru a asigura satisfacerea cerintei respective.
    Art. 7
    (1) In sensul prezentei hotarari, standardele si agrementele tehnice sunt considerate specificatii tehnice, iar standardele si agrementele tehnice prevazute la alin. (3) lit. a) si b) sunt denumite generic specificatii tehnice armonizate.
    (2) Pentru produsele prevazute la art. 4 se accepta prezumtia ca ele sunt adecvate pentru utilizare daca permit constructiilor la care sunt folosite, cu conditia ca cele din urma sa fie corect proiectate si executate, sa satisfaca cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1, atunci cand produsele respective poarta marcajul CE, prevazut la alin. (3), care indica respectarea tuturor prevederilor prezentei hotarari, inclusiv a procedurilor de atestare a conformitatii prevazute in cap. V si a procedurii de acordare a agrementului tehnic european prevazuta in cap. IV.
    (3) Marcajul CE semnifica faptul ca:
    a) produsele sunt conforme cu standardele romane sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, ale caror indicative de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european, eliberat conform procedurii din cap. IV; sau
    c) produsele sunt conforme, in masura in care nu exista specificatii tehnice armonizate, cu specificatii tehnice romanesti sau cu specificatii tehnice nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au fost recunoscute de Comisia Europeana si de statele membre ca fiind conforme cu cerintele esentiale prevazute la art. 6 alin. (1), in cadrul unei proceduri coordonate de Comisia Europeana, si ale caror indicative de referinta sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Art. 8
    (1) Atunci cand autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii considera ca exista specificatii tehnice romanesti conforme cu cerintele esentiale, aceasta va transmite textul integral al acestor specificatii Comisiei Europene spre a fi supuse procedurii de recunoastere, in cadrul careia sunt consultate toate statele membre ale Uniunii Europene. Specificatiile tehnice ale altor state membre supuse procedurii de recunoastere comunitara sunt analizate de autoritatea competenta, care stabileste pozitia Romaniei asupra acestora. Beneficiaza de prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale prevazute la art. 6 alin. (1) specificatiile tehnice nationale comunicate autoritatii competente de catre Comisia Europeana.
    (2) Specificatiile tehnice prevazute la art. 7 alin. (3) lit. c) se adopta ca versiuni oficiale in limba romana cu denumirea generica "Specificatie Tehnica Recunoscuta" si sigla STR adaugata indicativului original, pe baza unei metodologii care va fi elaborata de Consiliu ca document tehnic director, iar indicativele lor se includ in lista prevazuta la art. 13 alin. (3). Consiliul pune aceste specificatii tehnice recunoscute la dispozitia utilizatorilor, contra cost.
    Art. 9
    (1) Atunci cand un producator sau reprezentantul sau autorizat nu a aplicat ori a aplicat doar partial specificatiile tehnice prevazute la art. 7 alin. (3), iar acestea prevad pentru atestarea conformitatii produselor sistemele definite in anexa nr. 3 la pct. 2 lit. E si F, produsele respective pot fi introduse pe piata dupa ce conformitatea este atestata prin procedura prevazuta in anexa nr. 3 la pct. 2 lit. E.
    (2) Produsele incluse in lista cuprinzand produsele care au un rol minor cu privire la sanatate si securitate, elaborata si revizuita periodic de Comisia Europeana, pot fi introduse pe piata in baza declaratiei de conformitate cu regulile cunoscute ale tehnologiei, intocmita de catre producator.
    Art. 10
    (1) Marcajul CE semnifica faptul ca produsele satisfac cerintele art. 7 alin. (3) si ale art. 9 alin. (1).
    (2) Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are responsabilitatea pentru aplicarea marcajului CE pe produs, pe o eticheta atasata produsului, pe ambalaj sau pe documentele comerciale insotitoare, potrivit prevederilor cap. V.
    (3) Modelul pentru marcajul CE si conditiile pentru utilizarea acestuia sunt prezentate in anexa nr. 3.
    (4) Produsele prevazute la art. 9 alin. (2) nu trebuie sa poarte marcajul CE.
    Art. 11
    (1) Atunci cand autoritatea competenta considera ca standardele armonizate sau agrementele tehnice europene prevazute la art. 7 alin. (3) lit. a) si b) ori mandatele acordate de Comisia Europeana organismelor europene de standardizare pentru elaborarea standardelor europene armonizate nu corespund prevederilor art. 4 si 6, aceasta opinie si motivele de justificare sunt notificate Comitetului Permanent pentru Constructii de pe langa Comisia Europeana, in vederea retragerii acestora din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Atunci cand autoritatea competenta considera ca o specificatie tehnica nationala prevazuta la art. 7 alin. (3) lit. c) nu mai indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de prezumtia de conformitate cu prevederile art. 4 si 6, aceasta opinie si justificarea sa sunt notificate Comitetului Permanent pentru Constructii de pe langa Comisia Europeana, in vederea stabilirii de catre aceasta a mentinerii prezumtiei de conformitate sau a retragerii indicativelor de referinta respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Art. 12
    (1) Pot fi introduse pe piata, comercializate sau utilizate in scopurile prevazute, fara alte restrictii legale, numai produsele care satisfac prevederile prezentei hotarari.
    (2) Este interzisa obstructionarea, prin reglementari impuse de autoritati publice sau de organisme private abilitate de catre autoritati ori aflate in pozitie de monopol, a folosirii potrivit destinatiei prevazute a produselor care satisfac prevederile prezentei hotarari.
    (3) In perioada in care nu sunt inca disponibile sau nu exista specificatii tehnice de natura celor prevazute la art. 7 alin. (3), se admite introducerea pe piata romaneasca a produselor respective pe baza "agrementului tehnic in constructii", eliberat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor acestuia.
    (4) Pe produsele prevazute la alin. (3) nu se aplica marcajul CE.
    (5) Reglementarile care contin prevederi referitoare la niveluri de performanta impuse constructiilor si/sau produselor trebuie sa fixeze aceste niveluri numai in cadrul clasificarilor precizate conform art. 6 alin. (2), putand folosi, dupa caz, toate clasele, o parte dintre ele sau o singura clasa.

    CAP. 3
    Specificatii tehnice si documente tehnice directoare

    Art. 13
    (1) Referentiale pentru conformitatea produselor si aplicarea marcajului CE sunt specificatiile tehnice prevazute la art. 7 alin. (3), ale caror indicative sunt publicate potrivit prevederilor alin. (3).
    (2) Pentru alinierea reglementarilor potrivit cerintelor prezentei hotarari, se vor utiliza ca referinte, in plus fata de specificatiile tehnice mentionate la alin. (1), standardele si documentele tehnice directoare de felul celor de mai jos, ale caror indicative vor fi specificate de autoritatea competenta, dupa caz:
    a) standardele nationale care transpun standardele europene referitoare la terminologie, metode de incercare sau alte metode de lucru, care servesc la aplicarea specificatiilor tehnice armonizate;
    b) standardele nationale care transpun standardele europene care trateaza proiectarea si executia constructiilor;
    c) ghiduri de interpretare a cerintelor esentiale, reprezentand versiunea oficiala in limba romana a documentelor interpretative;
    d) regulamentele specifice cu privire la clasificari, proceduri si alte cerinte, stabilite la nivel european si acceptate de Romania;
    e) alte documente tehnice directoare care transpun documente relevante elaborate la nivel comunitar, precum ghidurile pentru agrementele tehnice europene, ghidurile si comunicarile Comisiei CE etc.
    (3) Lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente in domeniul produselor pentru constructii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Lista prevazuta la alin. (3) se elaboreaza si se actualizeaza periodic de catre Consiliu, pe masura ce diferitele categorii de documente se adopta de catre organizatiile investite cu atributii in acest sens.
    Art. 14
    Agrementele tehnice europene, eliberate in oricare stat membru al Uniunii Europene, se accepta de drept ca referentiale pentru produsele acoperite de agrementele respective. Agrementele tehnice europene se traduc si se adopta, pe baza unei metodologii care va fi elaborata de catre Consiliu ca document tehnic director.
    Art. 15
    Documentele tehnice directoare prevazute la art. 13 alin. (2) lit. c), d) si e), asimilate reglementarilor tehnice in constructii, se elaboreaza din initiativa autoritatilor competente, de catre Consiliu, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente in domeniul produselor pentru constructii.
    Art. 16
    Regulile de procedura privind elaborarea si/sau adoptarea diferitelor categorii de referentiale tehnice, precum si cele referitoare la derularea relatiilor si a schimbului de informatii dintre autoritatile publice/institutiile implicate in aceste activitati se stabilesc si se aproba ca documente tehnice directoare.

    CAP. 4
    Agrementul tehnic european

    Art. 17
    (1) Agrementul tehnic european, denumit in continuare ETA, definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi acordat pentru:
    a) produse pentru care nu exista nici un standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, nici un standard national recunoscut;
    b) produse care se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute.
    (2) Chiar si in cazul in care a fost emis un mandat pentru un standard armonizat, dispozitiile prevazute la alin. (1) lit. a) nu vor exclude acordarea ETA pentru produse pentru care exista deja ghiduri pentru astfel de agremente. Aceasta prevedere se aplica pana la intrarea in vigoare a standardului armonizat in statele membre ale Uniunii Europene.
    (3) In cazuri speciale, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), cu acordul Comisiei Europene, se poate autoriza eliberarea unui ETA pentru produse pentru care exista un mandat pentru un standard armonizat sau pentru care Comisia a stabilit ca poate fi elaborat un standard armonizat. Autorizarea va fi valabila pentru o perioada de timp determinata.
    (4) In general, durata de valabilitate a ETA este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
    Art. 18
    (1) Organismele prevazute la art. 19 alin. (1) acorda ETA pentru un produs in baza examinarilor, incercarilor si a unei evaluari a produsului in conformitate cu ghidurile de interpretare prevazute la art. 13 alin. (2) lit. c) si cu ghidurile prevazute la art. 20 referitoare la acel produs sau la familia de produse corespunzatoare.
    (2) Daca ghidurile prevazute la art. 20 nu exista sau inca nu exista, ETA se poate elibera prin referire la cerintele esentiale relevante si la ghidurile de interpretare a acestora, cu evaluarea produsului adoptata in comun de toate organismele membre ale Organizatiei Europene pentru Agremente Tehnice - EOTA, prevazute in anexa nr. 2. Daca organismele membre EOTA nu pot cadea de acord cu privire la rezultatul evaluarii, cazul se transfera spre solutionare Comitetului Permanent pentru Constructii de pe langa Comisia Europeana.
    (3) ETA va fi eliberat intr-un stat membru al Uniunii Europene, potrivit procedurii din anexa nr. 2, la solicitarea producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia.
    Art. 19
    (1) Autoritatea competenta notifica Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene numele si adresele organismelor pe care le-a autorizat sa elibereze ETA.
    (2) In vederea autorizarii, organismele de agrement tehnic trebuie sa satisfaca cerintele prezentei hotarari si, in special, sa fie capabile:
    a) sa evalueze adecvarea la utilizare a unor produse noi pe baza cunostintelor stiintifice si practice;
    b) sa ia decizii impartiale in raport cu interesele producatorilor implicati sau ale reprezentantilor acestora; si
    c) sa coreleze contributiile tuturor partilor interesate intr-o evaluare echilibrata.
    (3) Lista organismelor prevazute la alin. (2), autorizate sa elibereze ETA, precum si toate amendamentele la aceasta lista se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizeaza periodic de catre Comisia Europeana.
    Art. 20
    Ghidurile pentru ETA elaborate in cadrul EOTA se adopta ca versiuni oficiale in limba romana de catre Consiliu, conform unei proceduri ce va fi elaborata de Consiliu si aprobata de autoritatea competenta. Consiliul pune aceste ghiduri la dispozitia utilizatorilor, contra cost.

    CAP. 5
    Atestarea conformitatii produselor

    Art. 21
    (1) Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia raspunde de atestarea conformitatii produsului cu cerintele unei specificatii tehnice prevazute la art. 7 alin. (3).
    (2) Produsele care fac obiectul unei atestari a conformitatii vor beneficia de prezumtia de conformitate cu specificatiile tehnice prevazute la art. 7 alin. (3). Conformitatea va fi stabilita prin incercari sau alte verificari, pe baza specificatiilor tehnice si potrivit prevederilor din anexa nr. 3.
    (3) Atestarea conformitatii unui produs presupune ca:
    a) producatorul sa dispuna de un sistem de control al productiei in fabrica apt sa asigure ca productia este conforma cu specificatiile tehnice relevante;
    b) pentru anumite produse precizate in specificatiile tehnice relevante, pe langa sistemul de control al productiei aplicat in fabrica, sa intervina un organism de certificare notificat pentru a evalua si supraveghea controlul productiei sau produsul insusi.
    (4) Conformitatea produselor pentru constructii este evaluata numai in raport cu specificatiile tehnice, utilizandu-se sisteme de atestare a conformitatii alcatuite pe baza unor metode de control si evaluare specifice acestui domeniu, diferite de modulele si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute de Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Sistemele de atestare care pot fi utilizate sunt cele prevazute la pct. 2 din anexa nr. 3. Sistemul aplicabil unui anumit produs sau unei familii de produse determinate este stabilit, conform prevederilor deciziilor Comisiei Europene, printr-un regulament specific, elaborat ca document tehnic director, si se prevede in specificatiile tehnice de referinta pentru produsele respective.
    (6) Produsele fabricate la bucata sau ca unicate fac doar obiectul unei declaratii de conformitate de al treilea tip, conform prevederilor pct. 2 lit. F din anexa nr. 3, daca nu sunt prevazute alte dispozitii prin specificatiile tehnice pentru produsele care au implicatii deosebit de importante pentru sanatate si securitate.
    Art. 22
    (1) Procedurile aferente sistemelor prevazute in anexa nr. 3 se finalizeaza cu intocmirea unui document ce poate fi, dupa caz:
    a) in situatiile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. a), o declaratie de conformitate EC pentru produs, intocmita de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia; sau
    b) in situatiile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. b), un certificat de conformitate EC pentru un sistem de control si supraveghere a productiei sau pentru produsul insusi, eliberat de un organism de certificare notificat.
    (2) Declaratia de conformitate a producatorului sau certificatul de conformitate da dreptul producatorului ori reprezentantului autorizat al acestuia sa aplice in mod corespunzator marcajul CE, conform dispozitiilor art. 10 alin. (2).
    Art. 23
    (1) Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa respecte toate prevederile prezentei hotarari referitoare la aplicarea si utilizarea corecta a marcajului CE.
    (2) In afara de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, asa cum sunt definiti la art. 4 alin. (1) lit. v) si z) din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza ori utilizeaza produsele nu au dreptul sa aplice marcajul CE.
    (3) Fara a contraveni prevederilor art. 33:
    a) atunci cand organele de control constata ca marcajul CE a fost aplicat in mod necorespunzator pe un produs, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa aduca produsul in conformitate cu cerintele referitoare la marcajul CE si sa inceteze neconformitatea pana la o data convenita de comun acord cu organul de control;
    b) daca neconformitatea continua, organul de control dispune restrictionarea sau interzicerea introducerii pe piata si/sau retragerea de pe piata a produsului in cauza, potrivit procedurilor prevazute la art. 33.
    (4) Este interzisa aplicarea pe produse sau pe ambalaje a unor marcaje care ar putea induce in eroare organele de control sau utilizatorii asupra semnificatiei si formei marcajului CE. Orice alte marcaje pot fi aplicate pe produse, pe o eticheta atasata ambalajului sau pe documentele comerciale insotitoare, cu conditia ca acestea sa nu afecteze vizibilitatea ori lizibilitatea marcajului CE.
    Art. 24
    Sistemele de atestare a conformitatii produselor pentru constructii sunt prevazute schematic in anexa nr. 5.

    CAP. 6
    Proceduri speciale

    Art. 25
    (1) Atunci cand pentru un anumit produs nu exista specificatii tehnice din categoria celor prevazute la art. 7 alin. (3), statul membru de destinatie va considera, la cerere pentru cazuri individuale, ca produsul este conform cu prevederile sale nationale in vigoare, daca acesta s-a dovedit corespunzator in urma incercarilor si inspectiilor efectuate de catre un organism notificat in statul membru producator, potrivit metodelor in vigoare in statul membru de destinatie sau recunoscute ca echivalente de catre respectivul stat membru.
    (2) Statul membru producator va informa statul membru de destinatie asupra organismului pe care intentioneaza sa-l notifice pentru efectuarea incercarilor si inspectiilor conform reglementarilor aplicabile in statul de destinatie. Statul membru de destinatie si statul membru producator isi vor furniza unul altuia toate informatiile necesare. La finalizarea acestui schimb de informatii, statul membru producator va notifica organismul astfel desemnat. Daca un stat membru are obiectiuni, acesta isi va exprima in scris pozitia si o va transmite Comisiei Europene.
    (3) Organismele desemnate de Romania acorda asistenta necesara organismelor desemnate de statele membre ale Uniunii Europene.
    (4) Atunci cand un stat membru constata ca un organism notificat nu efectueaza incercarile si inspectiile exact in conformitate cu dispozitiile sale nationale, acesta va sesiza statul membru care a notificat organismul. Intr-o perioada rezonabila de timp statul membru notificator al organismului va informa statul membru prejudiciat asupra masurilor pe care le-a luat. Daca statul membru prejudiciat considera actiunile luate ca insuficiente, el poate interzice introducerea pe piata si utilizarea produselor respective sau le poate supune unor conditii speciale. El va informa statul membru notificator si Comisia Europeana asupra masurilor dispuse.
    Art. 26
    (1) Rapoartele si documentele de atestare a conformitatii, eliberate in statul membru producator potrivit procedurii prevazute la art. 25, au acelasi statut ca si documentele nationale corespondente.
    (2) In situatiile prevazute la art. 25, atributiile ce revin Romaniei in calitate de stat membru producator sau de destinatie se exercita de autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii.

    CAP. 7
    Organisme desemnate si notificate

    Art. 27
    (1) Pentru executarea procedurilor de atestare a conformitatii produselor se desemneaza si se notifica organisme de certificare, organisme de inspectie si laboratoare de incercari.
    (2) Autoritatea competenta pentru desemnarea organismelor implicate in atestarea conformitatii produselor este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia organismelor specializate pe familii de produse cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu, pentru care autoritatea competenta pentru desemnare este Ministerul Administratiei si Internelor.
    (3) Procedura de desemnare a organismelor in domeniul produselor pentru constructii se elaboreaza ca document tehnic director si se aproba prin ordin comun al autoritatilor competente prevazute la alin. (2), care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 28
    (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele de certificare, organismele de inspectie si laboratoarele de incercari desemnate in vederea efectuarii de sarcini legate de agrementul tehnic european, certificate de conformitate, inspectii si incercari, potrivit prevederilor prezentei hotarari, indicand numele si adresele acestor organisme, precum si numerele de identificare atribuite in prealabil de Comisia Europeana. Notificarea organismelor desemnate in domeniul produselor pentru constructii se face conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Lista cuprinzand organismele si laboratoarele notificate, impreuna cu numerele lor de identificare, sarcinile si produsele pentru care au fost notificate, este publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizeaza de catre Comisia Europeana.
    (3) In vederea notificarii, organismele de certificare, organismele de inspectie si laboratoarele de incercari trebuie sa corespunda permanent criteriilor precizate in anexa nr. 4.
    (4) In certificatul de recunoastere al organismelor, eliberat de autoritatea competenta, se consemneaza urmatoarele informatii:
    a) abilitarea organismului pentru efectuarea sarcinilor legate de atestarea conformitatii produselor pentru constructii;
    b) produsele si/sau familiile de produse care intra in competentele sale;
    c) natura sarcinilor care ii pot fi incredintate, dintre cele prevazute la pct. 3 in anexa nr. 3.
    Art. 29
    Evaluarea initiala si supravegherea sistematica a organismelor desemnate si notificate in domeniul produselor pentru constructii se fac pe baza criteriilor specificate in anexa nr. 4 si conform prevederilor procedurii prevazute la art. 27 alin. (3).

    CAP. 8
    Supravegherea pietei

    Art. 30
    (1) Organele de control pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii sunt:
    a) Inspectoratul de Stat in Constructii, care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale de Control, pentru toate produsele/familiile de produse, cu exceptia celor cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;
    b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru produsele/familiile de produse cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu.
    (2) Modul de coordonare si colaborare dintre aceste institutii si autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii va fi stabilit de autoritatile competente implicate.
    Art. 31
    (1) Activitatile de supraveghere a pietei constau in:
    a) monitorizarea produselor introduse pe piata, pentru a verifica daca ele corespund prevederilor prezentei hotarari;
    b) aplicarea masurilor necesare pentru asigurarea conformitatii, atunci cand sunt constatate abateri.
    (2) Principalele atributii specifice ce revin organelor de control sunt:
    a) sa verifice periodic obiectivele comerciale si industriale, depozitele, santierele si constructiile;
    b) sa organizeze controale inopinate si verificari punctuale;
    c) sa ia mostre de produse, sa le examineze si sa le testeze, daca este posibil;
    d) sa solicite toate informatiile si/sau documentele necesare;
    e) sa impuna actiunile impotriva neconformitatilor constatate, potrivit principiului proportionalitatii cu gradul de neconformitate.
    (3) Organele de control pot subcontracta sarcinile tehnice de incercari si control altor organisme specializate, cu conditia sa se asigure ca informatiile furnizate de acestea sunt impartiale. Responsabilitatea deciziilor luate pe baza unor astfel de informatii revine organelor de control.
    (4) Sarcinile tehnice de supraveghere a pietei pot fi subcontractate numai cu organisme independente.
    Art. 32
    (1) Produsele se introduc pe piata numai insotite de documentele de atestare a conformitatii, care se impun potrivit prevederilor alin. (2) si (3).
    (2) Orice persoana fizica sau juridica, care introduce pe piata un produs cu marcaj CE, trebuie sa fie in masura sa dovedeasca, la cererea organelor de control, atestarea conformitatii produsului prin unul dintre documentele prevazute la art. 22 alin. (1), corespunzator sistemului de atestare prestabilit pentru produsul respectiv.
    (3) Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, in plus fata de prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) si b), dosarul continand rapoartele de incercari, procesele-verbale de control, certificatele si toate celelalte documente care atesta conformitatea.
    Art. 33
    (1) Atunci cand organul de control constata ca un produs declarat a fi in conformitate cu prevederile prezentei hotarari nu corespunde art. 4 - 6, trebuie luate masuri adecvate pentru retragerea produselor respective de pe piata, interzicerea introducerii lor pe piata si restrictionarea liberei lor circulatii.
    (2) In situatii de natura celor prevazute la alin. (1), organele de control au urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze in scris, in termen de 72 de ore, autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii, despre orice astfel de masura, indicand motivele deciziei adoptate;
    b) sa comunice in scris partii implicate, de indata, decizia luata, motivele pe care se bazeaza aceasta, demersurile legale ce pot fi intreprinse de partea implicata si termenele disponibile pentru initierea acestora.
    (3) Informarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa indice expres daca neconformitatea este determinata de:
    a) nerespectarea art. 4 - 6, daca produsul nu este acoperit de nici una dintre categoriile de specificatii tehnice prevazute la art. 7 alin. (3);
    b) aplicarea incorecta a specificatiilor tehnice prevazute la art. 7 alin. (3);
    c) deficiente ale specificatiilor tehnice prevazute la art. 7 alin. (3).
    (4) In termen de maximum 30 de zile de la primirea informarilor prevazute la alin. (2), autoritatea competenta analizeaza situatiile semnalate, inclusiv prin consultarea partilor interesate, dupa caz, si decide asupra masurilor aplicabile conform prevederilor cap. X. Autoritatea competenta va informa de indata statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana asupra neconformitatilor constatate si a masurilor luate conform prevederilor alin. (1) si (3).
    (5) Masurile notificate de autoritatile din Romania si din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care au fost considerate de Comisia Europeana ca fiind justificate, sunt comunicate tuturor statelor membre.
    (6) Organul de control poate actiona in mod adecvat impotriva oricui a facut declaratia de conformitate si va informa Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului care, la randul sau, va informa, prin intermediul Ministerului Economiei si Comertului, in legatura cu actiunile sale, Comisia Europeana si celelalte state membre.

    CAP. 9
    Masuri tranzitorii

    Art. 34
    (1) Pana la data intrarii in vigoare a protocolului PECA in domeniul produselor pentru constructii sau pana la data aderarii la Uniunea Europeana, in situatia in care un astfel de protocol nu este incheiat, se admite introducerea pe piata romaneasca si a produselor cu marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, potrivit prevederilor cap. V^1 din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Marcajul CS se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania, pe produsele care sunt conforme cu standardele sau specificatiile tehnice prevazute la art. 7 alin. (3) lit. a) si c).
    (3) Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe acelasi produs a marcajului CS si a marcajului CE.
    (5) Prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS.
    Art. 35
    Pana la termenele prevazute la art. 34 alin. (1), organismele autorizate pentru agrement tehnic european cu sediul in Romania nu pot primi cereri pentru eliberarea de agremente tehnice europene, iar producatorii sau reprezentantii autorizati ai producatorilor cu sediul in Romania, care doresc obtinerea unui agrement tehnic european, se adreseaza unuia dintre organismele inscrise in lista prevazuta la art. 19 alin. (3).
    Art. 36
    (1) Pana la termenele prevazute la art. 34 alin. (1), atestarea conformitatii produselor se realizeaza prin aceleasi sisteme de atestare prevazute pentru marcajul CE, cu participarea organismelor prevazute la alin. (3).
    (2) Documentele doveditoare sunt Certificatul de conformitate CS si Declaratia de conformitate CS. Acestea trebuie prezentate in limba romana si cu un continut echivalent prevederilor pct. 4.2 si 4.3 din anexa nr. 3, adaptat corespunzator.
    (3) Pana la termenele prevazute la art. 34 alin. (1), autoritatile competente recunosc si aproba, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), organisme pentru atestarea conformitatii produselor cu specificatiile tehnice in vederea aplicarii marcajului CS.
    (4) Recunoasterea si aprobarea prevazute la alin. (3) se realizeaza avandu-se in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 4, cu exceptia pct. 6, precum si prevederile aplicabile ale procedurii prevazute la art. 27 alin. (3).
    (5) Organismele recunoscute se inscriu in Registrul organismelor recunoscute, iar lista cuprinzand organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza prin ordin al conducatorului autoritatii competente, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Cuantumul asigurarii prevazute la pct. 5 din anexa nr. 4 se stabileste de catre autoritatile competente pentru desemnare, de la caz la caz, in functie de domeniul pentru care se face desemnarea.
    Art. 37
    (1) Raspunderea producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia privind produsele introduse pe piata cu marcaj CS este aceeasi cu cea prevazuta de prezenta hotarare pentru produsele cu marcaj CE.
    (2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 38 se aplica si in cazul produselor introduse pe piata cu marcaj CS.

    CAP. 10
    Sanctiuni

    Art. 38
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (3) lit. b) si ale art. 32, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata a produselor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5) si (6) si ale art. 22 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii sau utilizarii produsului pana la o data stabilita de organul de control impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) si (4), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
    d) nerespectarea obligatiilor de catre organismele autorizate pentru agrementul tehnic european si de catre organismele desemnate si/sau notificate pentru atestarea conformitatii produselor care, nemaiindeplinind conditiile initiale, continua sa execute astfel de sarcini, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea autorizarii/desemnarii.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de persoane imputernicite/abilitate din cadrul organelor de control prevazute la art. 30 alin. (1).
    (3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 39
    Autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 40
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 41
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 27 februarie 2005.
    (2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac:
    a) prevederile art. 3 si art. 36 alin. (3) si (4), care intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari;
    b) prevederile art. 25, 26 si ale art. 28 alin. (1), care se aplica la data intrarii in vigoare a protocolului PECA;
    c) prevederile art. 11, art. 33 alin. (4), (5) si (6), care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) Reglementarile tehnice existente si cele care vor fi promovate ulterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care contin dispozitii referitoare la fabricarea, comercializarea sau utilizarea produselor pentru constructii, trebuie sa fie armonizate potrivit prevederilor prezentei hotarari si celor stabilite prin documentele tehnice directoare, in sensul art. 2 alin. (1) lit. e).
    (4) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii, prevazut in anexa nr. 6, si Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii, prevazut in anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua incercari si analize de laborator numai prin laboratoare autorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 4 noiembrie 1999;
    c) Hotararea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 27 februarie 2003;
    d) orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Andrei Grigorescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Neculae Eugeniu Plaiasu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                    CERINTELE ESENTIALE ALE CONSTRUCTIILOR

    Produsele pentru constructii trebuie sa permita realizarea constructiilor care, in ansamblul lor si, separat, pe elementele de constructii componente, luand in considerare si aspectele economice, sa fie adecvate pentru utilizarea preconizata, si, in acest sens, sa satisfaca cerinte esentiale din prezenta anexa, atunci cand constructiile sunt supuse unor reglementari ce contin asemenea cerinte. Astfel de cerinte trebuie, in conditiile unei mentenante normale, sa fie satisfacute de-a lungul unei durate de viata rezonabila din punct de vedere economic. Cerintele au in vedere, in general, actiuni previzibile.

    1. Rezistenta mecanica si stabilitate
    Constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat incarcarile susceptibile de a se exercita asupra lor in timpul construirii si in exploatare sa nu determine nici unul din evenimentele urmatoare:
    a) prabusirea in intregime sau a unei parti din constructie;
    b) deformatii de o marime inadmisibila;
    c) deteriorari ale unor parti ale constructiei, ale instalatiilor sau echipamentelor inglobate ca rezultat al unor deformatii importante ale structurii portante;
    d) distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime in raport cu cauzele primare.

    2. Securitate la incendiu
    Constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat, in cazul izbucnirii unui incendiu:
    a) stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata fi estimata pentru o perioada determinata de timp;
    b) aparitia si propagarea focului si fumului in interiorul constructiei sa fie limitate;
    c) propagarea incendiului la constructiile invecinate sa fie limitata;
    d) utilizatorii sa poata parasi constructia sau sa poata fi salvati prin alte mijloace;
    e) sa fie luata in consideratie securitatea echipelor de interventie.

    3. Igiena, sanatate si mediu inconjurator
    Constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat sa nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor sau a vecinilor, in special ca urmare a:
    a) degajarii de gaze toxice;
    b) prezentei in aer a unor particule sau gaze periculoase;
    c) emisiei de radiatii periculoase;
    d) poluarii sau contaminarii apei sau solului;
    e) evacuarii defectuoase a apelor reziduale, a fumului si a deseurilor solide sau lichide;
    f) prezentei umiditatii in parti ale constructiei sau pe suprafetele interioare ale acesteia.

    4. Securitate in exploatare
    Constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat utilizarea sau functionarea lor sa nu prezinte riscuri inacceptabile de accidentare, precum alunecare, cadere, lovire, ardere, electrocutare, ranire ca urmare a unei explozii.

    5. Protectie impotriva zgomotului
    Constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat zgomotul perceput de ocupanti sau de persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel atat de scazut incat sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca si sa lucreze in conditii satisfacatoare.

    6. Economia de energie si izolarea termica
    Constructiile si instalatiile lor de incalzire, racire si ventilare trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat consumul de energie necesar pentru utilizarea constructiei sa ramana scazut in raport cu conditiile climatice locale, insa fara a afecta confortul termic al ocupantilor.

    ANEXA 2

                        AGREMENTUL TEHNIC EUROPEAN

    1. O cerere pentru un agrement tehnic european poate fi facuta de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia numai unui singur organism autorizat in acest scop.
    2. Agrementele tehnice europene (ETA) se intocmesc de catre organisme specializate cu sediul in statele membre ale Uniunii Europene, autorizate in acest scop de autoritatile statelor respective si reunite in cadrul Organizatiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA), denumite in continuare organisme membre EOTA.
    In vederea elaborarii de agremente tehnice europene, autoritatea competenta din Romania poate abilita unul sau mai multe organisme specializate cu sediul pe teritoriul Romaniei. In cazul in care vor fi abilitate mai multe organisme, acestea vor fi coordonate de Consiliu, care nominalizeaza unul dintre acestea ca purtator de cuvant al Romaniei in cadrul EOTA. Numele si adresele acestor organisme se notifica Comisiei Europene si celorlalte state membre de catre autoritatea competenta.
    3. Regulile comune de procedura pentru solicitarea, elaborarea si acordarea agrementului tehnic european, stabilite in cadrul EOTA, vor fi publicate ca versiune oficiala in limba romana intr-un regulament specific, elaborat de Consiliu ca document tehnic director.
    4. Organismele membre EOTA initiaza si deruleaza procedurile de agrementare adoptate in cadrul EOTA, acordandu-si reciproc tot sprijinul necesar.
    5. Organismele membre EOTA publica agrementele tehnice elaborate si comunica indicativele acestora tuturor organismelor notificate. La cererea unui organism membru EOTA, acestuia i se transmite setul complet de documente care sustin agrementul acordat.
    6. Costurile generate de elaborarea agrementelor tehnice europene se stabilesc de organismele membre EOTA si se suporta de solicitant.

    ANEXA 3

              ATESTAREA CONFORMITATII CU SPECIFICATIILE TEHNICE

    1. Metode pentru controlul conformitatii
    In cadrul procedurilor de atestare a conformitatii produselor cu specificatiile tehnice potrivit prevederilor art. 21, se utilizeaza urmatoarele metode de control al conformitatii; selectia si combinarea metodelor pentru fiecare sistem determinat depind de cerintele specifice produsului sau unui grup de produse:
    a) incercari initiale de tip ale produsului, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;
    b) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei potrivit unui plan de incercari prestabilit, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;
    c) incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul productiei, de pe piata sau dintr-un santier, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;
    d) incercari pe esantioane prelevate dintr-un lot pregatit pentru livrare sau deja livrat, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;
    e) controlul productiei in fabrica;
    f) inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica, efectuata de catre un organism notificat;
    g) supravegherea, aprecierea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica, efectuata de catre un organism notificat.
    In sensul prezentei hotarari, prin control al productiei in fabrica se intelege controlul intern permanent exercitat de producator. Acesta trebuie sa contina toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producator, documentate in mod sistematic sub forma unor politici si proceduri scrise. Documentatia scrisa asupra sistemului de control al productiei in fabrica trebuie sa asigure stabilirea corespondentei cu elementele aplicabile ale unui sistem de asigurare a calitatii si sa permita verificarea realizarii caracteristicilor cerute pentru produs si a modului efectiv de operare al sistemului de control al productiei in fabrica.

    2. Sisteme de atestare a conformitatii
    Sistemele de atestare a conformitatii produselor se definesc in functie de repartizarea sarcinilor intre producator si organismele notificate si se codifica intr-o notatie numerica de la 1 la 4, exprimand nivelul de exigenta in ordine descrescatoare, dupa cum urmeaza:
    A. Sistem 1+: Certificarea conformitatii produsului de catre un organism de certificare notificat, pe baza de:
    1) Sarcinile producatorului
    a) controlul productiei in fabrica;
    b) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit;
    2) Sarcinile organismelor notificate
    a) incercari initiale de tip ale produsului;
    b) inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica;
    c) supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica;
    d) incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul productiei, de pe piata sau de pe santiere.
    B. Sistem 1: Certificarea conformitatii produsului de catre un organism de certificare notificat, pe baza de:
    1) Sarcinile producatorului
    a) controlul productiei in fabrica;
    b) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit;
    2) Sarcinile organismelor notificate
    a) incercari initiale de tip ale produsului;
    b) inspectia initiala a locului productiei si a controlului productiei in fabrica;
    c) supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica.
    C. Sistem 2+: Declaratia de conformitate a produsului (de primul tip) data de producator, pe baza de:
    1) Sarcinile producatorului
    a) incercari initiale de tip ale produsului;
    b) controlul productiei in fabrica;
    c) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit;
    2) Sarcinile organismelor notificate
    a) certificarea controlului productiei in fabrica, pe baza:
    - inspectiei initiale a locului productiei si a controlului productiei in fabrica;
    - supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica.
    D. Sistem 2: Declaratia de conformitate a produsului (de primul tip) data de producator, pe baza de:
    1) Sarcinile producatorului
    a) incercari initiale de tip ale produsului;
    b) controlul productiei in fabrica;
    c) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit;
    2) Sarcinile organismelor notificate
    a) certificarea controlului productiei in fabrica, pe baza:
    - inspectiei initiale a locului de productie si a controlului productiei in fabrica.
    E. Sistem 3: Declaratia de conformitate a produsului (de al doilea tip) data de producator, pe baza de:
    1) Sarcinile producatorului
    a) controlul productiei in fabrica;
    2) Sarcinile laboratorului notificat
    b) incercari initiale de tip ale produsului.
    F. Sistem 4: Declaratia de conformitate a produsului (de al treilea tip) data de producator, pe baza urmatoarelor sarcini efectuate de el insusi:
    a) incercari initiale de tip ale produsului;
    b) controlul productiei in fabrica.

    3. Organisme implicate in atestarea conformitatii
    In raport cu functiunile organismelor implicate in atestarea conformitatii, trebuie facuta distinctie intre:
    a) organisme de certificare, prin care se inteleg organisme independente, guvernamentale sau neguvernamentale, avand competenta si responsabilitatea de a efectua certificarea conformitatii corespunzator unor reguli prestabilite de procedura si de management;
    b) organisme de inspectie, prin care se inteleg organisme independente, avand organizarea, personalul, competenta si integritatea necesare pentru a executa, conform unor criterii specificate, functiuni precum evaluarea, recomandarea acceptarii si auditul ulterior al operatiilor de control al productiei realizate de producator, ca si esantionarea si evaluarea produselor conform criteriilor specificate;
    c) laboratoare de incercari, prin care se inteleg laboratoare care masoara, examineaza, incearca, etaloneaza sau determina in orice alt fel caracteristicile sau performantele materialelor sau produselor.
    In situatiile prevazute la pct. 2 lit. A, B, C si D, cele trei functiuni mentionate la pct. 3 lit. a), b) si c) pot fi indeplinite de acelasi organism sau de organisme diferite, in cazul din urma organismele de inspectie si laboratoarele de incercari implicate in atestarea conformitatii executandu-si sarcinile in numele organismului de certificare.
    Criteriile privind competenta, impartialitatea si integritatea organismelor de certificare, a organismelor de inspectie si a laboratoarelor de incercari sunt prevazute in anexa nr. 4.

    4. Marcajul de conformitate CE, Certificatul de conformitate EC, Declaratia de conformitate EC
    4.1 Marcajul de conformitate CE
    - Marcajul CE trebuie sa respecte elementele de identificare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001.
    - Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului implicat in faza de control al productiei.
    Informatii asociate
    Marcajul CE trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
    a) numele sau marca de identificare a producatorului;
    b) ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul;
    c) numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul;
    d) indicatii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice;
    e) indicativele directivelor comunitare aplicate.
    4.2 Certificatul de conformitate EC
    Certificatul de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:
    a) numele si adresa organismului de certificare;
    b) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia;
    c) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;
    d) specificatiile tehnice cu care este conform produsul;
    e) conditiile particulare de utilizare a produsului;
    f) numarul Certificatului;
    g) conditiile si perioada de valabilitate a Certificatului, dupa caz;
    h) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Certificatul.
    4.3 Declaratia de conformitate EC
    Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:
    a) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene;
    b) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;
    c) specificatiile tehnice cu care este conform produsul;
    d) conditiile particulare de utilizare a produsului;
    e) numele si adresa organismului notificat, daca e cazul;
    f) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Declaratia in numele producatorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia.
    4.4 Certificatul si declaratia de conformitate trebuie prezentate in limba sau limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene in care produsul urmeaza a fi folosit.

    ANEXA 4

    NOTIFICAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI, A ORGANISMELOR DE INSPECTIE SI A ORGANISMELOR DE CERTIFICARE

    Laboratoarele de incercari, organismele de inspectie si organismele de certificare desemnate in domeniul produselor pentru constructii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
    1. sa dispuna de personal specializat si de necesarul de mijloace si echipamente adecvate;
    2. personalul sa dovedeasca competenta tehnica si integritate profesionala;
    3. conducerea si personalul tehnic sa actioneze impartial, la efectuarea incercarilor, la intocmirea rapoartelor, la eliberarea certificatelor si la executarea supravegherii, in raport cu toate sferele, grupurile sau persoanele care au un interes direct sau indirect asupra produselor;
    4. sa fie asigurata pastrarea secretului profesional de catre personalul implicat;
    5. sa detina o asigurare de raspundere civila, atunci cand raspunderea nu revine statului prin lege;
    6. sa participe  efectiv  la cooperarea europeana in  cadrul  Grupului Organismelor Notificate in domeniul produselor pentru constructii.
    Autoritatea competenta trebuie sa verifice periodic daca se mentine indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 1 si 2.

    ANEXA 5

                           PREZENTAREA SCHEMATICA
    a sistemelor de atestare a conformitatii produselor pentru constructii

                               ____________
                              | PRODUCATOR |
                              |____________|
                                    |
                                ____v____
                               /         \
                              /  Produse  \
                             |   pentru    |
                              \constructii/
                               \_________/
                                    |
                       _____________v_________________
                      | Exista standard armonizat sau |
              ________| alta specificatie tehnica     |
             |        | recunoscuta                   |
             |        |_______________________________|
             |                          |
            _v__                        |     ____      _______________________
           | NU |                        --->| DA |--->|Produsul corespunde cu |
           |____|                            |____|    |standardul/specificatia|
             |                                 |       |_______________________|
  ___________v____________          ___________v_____________            |
 |    AGREMENT TEHNIC     |        | Produsul se abate de la |           |
 |       EUROPEAN         |<-------| standard/specificatie   |           |
 |________________________|        |_________________________|           |
                |                                                        |
 _______________v________________________________________________________v_____
| Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil este impus prin decizie a     |
| Comisiei Europene si prevazut in regulamentul specific si in specificatia    |
| tehnica relevanta                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  Producatorul raspunde de aplicarea sistemului de atestare impus produsului  |
|                             individualizat                                   |
|______________________________________________________________________________|
                                                                         :
          ______________________________                                 :
         |Organisme desemnate/notificate|                                :
 ________|______________________________|________                        :
|  Organisme de  |  Organisme de |  Laboratoare  |                       :
|  certificare   |  inspectie    |  de incercari |_________              :
|________________|_______________|_______________|         |             :
   |                     |               |                 |             :
   |<--------------------                |                 |             :
   |<------------------------------------                  |             :
   |_________________________________________              |             :
   | ............|.............|.............|.............|.............:
   | :           | :           | :           | :           | :           :
 __v_v_        __v_v_        __v_v_        __v_v_        __v_v_        __v___
|Sistem|      |Sistem|      |Sistem|      |Sistem|      |Sistem|      |Sistem|
|  1+  |      |   1  |      |  2+  |      |  2   |      |   3  |      |   4  |
|______|      |______|      |______|      |______|      |______|      |______|
   |             |             |             |             |             |
 __v_____________v____   ______v_____________v_   _________v___   _______v_____
|Certificat de        | |Declaratie de         | |Declaratie de| |Declaratie de|
|conformitate eliberat| |conformitate de primul| |conformitate | |conformitate |
|de un organism de    | |tip data de producator| |de al doilea | |de al treilea|
|certificare desemnat/| |                      | |tip data de  | |tip data de  |
|notificat            | |                      | |producator   | |producator   |
|_____________________| |______________________| |_____________| |_____________|
           |                         |               /                |
           |                         |              /                 |
           |                       __v__           /                  |
           |                      /     \ < ------                    |
                                >|  CE   |<                          
                                  \_____/SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 622/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 622 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 622/2004
Hotărârea 668 2017
Hotărârea 167 2012
Ordin 270 2005
privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
Ordin 271 2005
privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
Ordin 254 2005
pentru aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
Ordin 460 2004
privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Ordin 2190 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii
Ordin 2134 2004
privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Ordin 394 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
Ordin 1822 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
Ordin 1558 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Ordin 1558 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu