Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 618 din  6 octombrie 1997

privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 282 din 17 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Serviciul utilitar alternativ este o forma a indeplinirii serviciului militar si se executa de catre cetatenii apti pentru serviciul militar, care, din motive religioase, refuza sa indeplineasca serviciul militar sub arme.
    (2) Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni pentru militarii in termen si de 12 luni pentru militarii cu termen redus.
    Art. 2
    (1) Serviciul utilitar alternativ se executa in institutii publice, regii autonome, societati comerciale, care, in continuare, au denumirea de angajatori.
    (2) Angajatorii trebuie sa desfasoare activitati pe teritoriul national, in domenii de asistenta sociala si sanitara, constructii industriale, edilitare, de drumuri si cai ferate, amenajari si regularizari ale cursurilor de apa, protectia mediului inconjurator, agricultura si silvicultura.

    CAP. 2
    Organizarea executarii serviciului utilitar alternativ

    Art. 3
    (1) Anual, pana la data de 1 august, centrele militare judetene, municipale si de sector, denumite in continuare, centre militare, comunica directiilor judetene de munca si protectie sociala numarul executantilor serviciului utilitar alternativ pentru anul urmator, pe profesii, meserii si locuri de munca.
    (2) Directiile judetene de munca si protectie sociala stabilesc angajatorii, a caror lista va fi data publicitatii pana la data de 1 noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator, prin grija oficiilor judetene ale fortelor de munca.
    (3) Stabilirea ca angajatori a regiilor autonome se face cu acordul acestora.
    Art. 4
    (1) Centrele militare repartizeaza executantii serviciului utilitar alternativ astfel:
    a) in cadrul institutiei publice, regiei autonome sau societatii comerciale in care lucreaza, daca acestea indeplinesc conditiile de angajator in sensul prezentei hotarari, recrutii care se afla in situatia derularii unui contract individual de munca;
    b) conform pregatirii lor profesionale si locurilor disponibile din listele date publicitatii de oficiile judetene ale fortelor de munca, ceilalti executanti ai serviciului utilitar alternativ.
    (2) Centrele militare judetene, cu 10 zile inainte de prezentare, comunica angajatorilor, nominal, recrutii repartizati acestora pentru indeplinirea serviciului utilitar alternativ.
    Art. 5
    Angajatorii poarta intreaga raspundere pentru organizarea si desfasurarea serviciului utilitar alternativ in unitatile lor.

    CAP. 3
    Executarea serviciului utilitar alternativ

    Art. 6
    (1) Recrutii care se incadreaza in prevederile art. 1 vor declara in scris, in fata comisiei locale de recrutare-incorporare, ca se obliga sa execute serviciul utilitar alternativ.
    (2) Declaratia cuprinde: numele si prenumele solicitantului, prenumele tatalui, domiciliul sau resedinta, profesia, locul de munca, cultul sau gruparea religioasa al carei adept este.
    (3) Secretariatul de Stat pentru Culte confirma, la solicitarea centrelor militare, faptul ca preceptele cultelor sau gruparilor religioase declarate de recruti fac parte din categoria celor care nu permit executarea serviciului militar sub arme.
    Art. 7
    Neprezentarea recrutului la data stabilita, prin ordinul de chemare, pentru inceperea serviciului utilitar alternativ poate fi motivata numai in conditiile art. 64 din Legea nr. 46/1996.
    Art. 8
    Executantii serviciului utilitar alternativ, care, in temeiul art. 13 din Legea nr. 46/1996, solicita trecerea la indeplinirea serviciului militar sub arme, se vor adresa in scris, prin angajator, centrelor militare care i-au repartizat.
    Art. 9
    Intreruperea executarii serviciului utilitar alternativ poate avea loc in urmatoarele cazuri:
    a) lichidarea sau falimentul angajatorului;
    b) executantul a fost clasat medical sau au survenit modificari in situatia acestuia ori a familiei sale, in sensul celor reglementate prin art. 21 si 23 din Legea nr. 46/1996.
    Art. 10
    (1) In cazul intreruperii serviciului utilitar alternativ in conditiile art. 9 lit. a), centrele militare vor lua masura schimbarii repartitiei la alti angajatori.
    (2) In situatia intreruperii serviciului utilitar alternativ, datorita clasarii medicale a executantului de catre comisia de expertiza medico-militara de pe langa spitalul militar, care il declara inapt pentru indeplinirea obligatiilor militare, precum si in cazul in care acesta este arestat sau condamnat la pedeapsa cu inchisoare, angajatorul face cunoscut acest lucru in scris, in termen de 10 zile, centrului militar care l-a repartizat.
    (3) In perioada arestarii preventive, executantul serviciului utilitar alternativ nu beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta hotarare, iar in situatia in care durata acesteia este mai mare de o luna, serviciul utilitar alternativ se intrerupe.
    (4) Reluarea serviciului utilitar alternativ, de catre executantul care l-a intrerupt in conditiile art. 9 lit. b), are loc dupa incetarea cauzelor care au determinat intreruperea, daca cel in cauza nu a implinit varsta de 35 de ani.
    Art. 11
    La calculul duratei de indeplinire a serviciului utilitar alternativ nu se iau in considerare:
    a) perioada arestarii preventive, daca motivele acesteia au fost intemeiate;
    b) durata executarii pedepsei cu inchisoarea;
    c) absentele si intarzierile nemotivate.

    CAP. 4
    Obligatiile angajatorilor care primesc executanti ai serviciului utilitar alternativ

    Art. 12
    Angajatorul este obligat sa incheie contract individual de munca cu executantul serviciului utilitar alternativ, pe o perioada determinata, in functie de pregatirea si de calificarea acestuia. Contractul individual de munca se incheie in cel mult 3 zile de la prezentarea executantului serviciului utilitar alternativ la angajator, potrivit legislatiei in vigoare, in conditii identice cu cele pentru angajatii proprii. Angajatorul are urmatoarele obligatii suplimentare:
    a) sa respecte ziua si orele de cult ale fiecarui executant al serviciului utilitar alternativ;
    b) sa asigure, contra cost, cazarea si hranirea executantilor serviciului utilitar alternativ, la cererea acestora. La asigurarea hranei se vor lua in considerare si preceptele cultului religios din care fac parte executantii serviciului utilitar alternativ;
    c) sa vireze, lunar, la bugetul de stat, 30% din salariul net al executantului serviciului utilitar alternativ pentru functia pe care este incadrat.
    Art. 13
    Angajatorul este obligat sa instiinteze centrul militar care i-a repartizat executantii serviciului utilitar alternativ asupra urmatoarelor situatii:
    a) executantii serviciului utilitar alternativ si-au pierdut aptitudinile pentru indeplinirea atributiilor stabilite ori ca angajatorul respectiv nu mai poate respecta clauzele contractuale, in termen de 3 zile;
    b) prezentarea la unitate si, respectiv, pierderea insemnului distinctiv, de catre executantii serviciului utilitar alternativ, in termen de 5 zile de la data prevazuta in ordinul de chemare;
    c) expirarea contractului individual de munca, a terminarii duratei stagiului si/sau intreruperea, de catre fiecare executant, a serviciului utilitar alternativ, inainte cu 10 zile.
    Art. 14
    In situatia in care executantul serviciului utilitar alternativ incalca obligatiile prevazute in prezenta hotarare, nu respecta clauzele contractului incheiat, ordinea si disciplina muncii, angajatorul ia masuri conform regulilor stabilite pentru personalul propriu si sesizeaza centrul militar care l-a repartizat.

    CAP. 5
    Obligatiile si drepturile executantilor serviciului utilitar alternativ

    Art. 15
    Executantul serviciului utilitar alternativ este obligat:
    a) sa se prezinte la angajatorul unde a fost repartizat, la data si la ora mentionate in ordinul de chemare inmanat de centrul militar;
    b) sa incheie contract individual de munca, in conditiile art. 12;
    c) sa pastreze cu grija si sa poarte insemnul distinctiv pe durata indeplinirii serviciului utilitar alternativ. La terminarea acestuia, sa predea insemnul distinctiv angajatorului de la care l-a primit;
    d) sa se instaleze la locul de cazare repartizat de angajator, daca a solicitat aceasta fiindca nu are domiciliul sau resedinta in localitatea in care indeplineste serviciul utilitar alternativ.
    Art. 16
    Pe timpul indeplinirii serviciului utilitar alternativ executantilor acestuia le este interzis:
    a) deplasarea in strainatate;
    b) desfasurarea ori participarea la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau intruniri cu caracter politic, inclusiv cele organizate de angajatorul la care a fost repartizat;
    c) participarea la actiuni greviste;
    d) propaganda religioasa de orice fel in randul angajatilor din unitatea unde au fost repartizati.
    Art. 17
    Executantii serviciului utilitar alternativ beneficiaza atat de drepturile pe care le au si ceilalti angajati, cat si de urmatoarele drepturi specifice:
    a) respectarea zilei si orelor pentru serviciul religios;
    b) cazare si hranire, conform preceptelor cultului respectiv, contra cost, in situatia in care nu au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se afla angajatorul;
    c) documente de transport, de la domiciliu sau de la resedinta pana in localitatea unde are sediul angajatorul - de la centrul militar care il are in evidenta, la inceperea serviciului utilitar alternativ - si de la angajatorul unde a fost repartizat - pentru deplasarea de la sediul acestuia la domiciliu sau la resedinta, la terminarea executarii serviciului utilitar alternativ ori in cazul mutarii la un angajator aflat in alta localitate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Ministerul Apararii Nationale stabileste modelul, materialul si modul de purtare a insemnelor distinctive, asigurand confectionarea si distribuirea lor, contra cost, executantilor serviciului utilitar alternativ, pe timpul indeplinirii acestei obligatii.
    Art. 19
    Comandantii centrelor militare sunt imputerniciti sa verifice respectarea, de catre angajatori si executanti ai serviciului utilitar alternativ, a prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 20
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari de catre angajatori se sanctioneaza cu amenda, in conditiile prevederilor art. 77 pct. 2 lit. h) si ale art. 78 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 46/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996.
    Art. 21
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari sau a clauzelor contractuale de catre executantii serviciului utilitar alternativ atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
    Art. 22
    Centrele militare, directiile judetene de munca si protectie sociala, oficiile judetene ale fortelor de munca, precum si angajatorii vor asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul apararii nationale,
                       Ion Dan Zaharia,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Secretariatul de Stat
                       pentru Culte,
                       Gheorghe Anghelescu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 618/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 618 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu