Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 618 din  6 octombrie 1997

privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 282 din 17 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Serviciul utilitar alternativ este o forma a indeplinirii serviciului militar si se executa de catre cetatenii apti pentru serviciul militar, care, din motive religioase, refuza sa indeplineasca serviciul militar sub arme.
    (2) Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni pentru militarii in termen si de 12 luni pentru militarii cu termen redus.
    Art. 2
    (1) Serviciul utilitar alternativ se executa in institutii publice, regii autonome, societati comerciale, care, in continuare, au denumirea de angajatori.
    (2) Angajatorii trebuie sa desfasoare activitati pe teritoriul national, in domenii de asistenta sociala si sanitara, constructii industriale, edilitare, de drumuri si cai ferate, amenajari si regularizari ale cursurilor de apa, protectia mediului inconjurator, agricultura si silvicultura.

    CAP. 2
    Organizarea executarii serviciului utilitar alternativ

    Art. 3
    (1) Anual, pana la data de 1 august, centrele militare judetene, municipale si de sector, denumite in continuare, centre militare, comunica directiilor judetene de munca si protectie sociala numarul executantilor serviciului utilitar alternativ pentru anul urmator, pe profesii, meserii si locuri de munca.
    (2) Directiile judetene de munca si protectie sociala stabilesc angajatorii, a caror lista va fi data publicitatii pana la data de 1 noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator, prin grija oficiilor judetene ale fortelor de munca.
    (3) Stabilirea ca angajatori a regiilor autonome se face cu acordul acestora.
    Art. 4
    (1) Centrele militare repartizeaza executantii serviciului utilitar alternativ astfel:
    a) in cadrul institutiei publice, regiei autonome sau societatii comerciale in care lucreaza, daca acestea indeplinesc conditiile de angajator in sensul prezentei hotarari, recrutii care se afla in situatia derularii unui contract individual de munca;
    b) conform pregatirii lor profesionale si locurilor disponibile din listele date publicitatii de oficiile judetene ale fortelor de munca, ceilalti executanti ai serviciului utilitar alternativ.
    (2) Centrele militare judetene, cu 10 zile inainte de prezentare, comunica angajatorilor, nominal, recrutii repartizati acestora pentru indeplinirea serviciului utilitar alternativ.
    Art. 5
    Angajatorii poarta intreaga raspundere pentru organizarea si desfasurarea serviciului utilitar alternativ in unitatile lor.

    CAP. 3
    Executarea serviciului utilitar alternativ

    Art. 6
    (1) Recrutii care se incadreaza in prevederile art. 1 vor declara in scris, in fata comisiei locale de recrutare-incorporare, ca se obliga sa execute serviciul utilitar alternativ.
    (2) Declaratia cuprinde: numele si prenumele solicitantului, prenumele tatalui, domiciliul sau resedinta, profesia, locul de munca, cultul sau gruparea religioasa al carei adept este.
    (3) Secretariatul de Stat pentru Culte confirma, la solicitarea centrelor militare, faptul ca preceptele cultelor sau gruparilor religioase declarate de recruti fac parte din categoria celor care nu permit executarea serviciului militar sub arme.
    Art. 7
    Neprezentarea recrutului la data stabilita, prin ordinul de chemare, pentru inceperea serviciului utilitar alternativ poate fi motivata numai in conditiile art. 64 din Legea nr. 46/1996.
    Art. 8
    Executantii serviciului utilitar alternativ, care, in temeiul art. 13 din Legea nr. 46/1996, solicita trecerea la indeplinirea serviciului militar sub arme, se vor adresa in scris, prin angajator, centrelor militare care i-au repartizat.
    Art. 9
    Intreruperea executarii serviciului utilitar alternativ poate avea loc in urmatoarele cazuri:
    a) lichidarea sau falimentul angajatorului;
    b) executantul a fost clasat medical sau au survenit modificari in situatia acestuia ori a familiei sale, in sensul celor reglementate prin art. 21 si 23 din Legea nr. 46/1996.
    Art. 10
    (1) In cazul intreruperii serviciului utilitar alternativ in conditiile art. 9 lit. a), centrele militare vor lua masura schimbarii repartitiei la alti angajatori.
    (2) In situatia intreruperii serviciului utilitar alternativ, datorita clasarii medicale a executantului de catre comisia de expertiza medico-militara de pe langa spitalul militar, care il declara inapt pentru indeplinirea obligatiilor militare, precum si in cazul in care acesta este arestat sau condamnat la pedeapsa cu inchisoare, angajatorul face cunoscut acest lucru in scris, in termen de 10 zile, centrului militar care l-a repartizat.
    (3) In perioada arestarii preventive, executantul serviciului utilitar alternativ nu beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta hotarare, iar in situatia in care durata acesteia este mai mare de o luna, serviciul utilitar alternativ se intrerupe.
    (4) Reluarea serviciului utilitar alternativ, de catre executantul care l-a intrerupt in conditiile art. 9 lit. b), are loc dupa incetarea cauzelor care au determinat intreruperea, daca cel in cauza nu a implinit varsta de 35 de ani.
    Art. 11
    La calculul duratei de indeplinire a serviciului utilitar alternativ nu se iau in considerare:
    a) perioada arestarii preventive, daca motivele acesteia au fost intemeiate;
    b) durata executarii pedepsei cu inchisoarea;
    c) absentele si intarzierile nemotivate.

    CAP. 4
    Obligatiile angajatorilor care primesc executanti ai serviciului utilitar alternativ

    Art. 12
    Angajatorul este obligat sa incheie contract individual de munca cu executantul serviciului utilitar alternativ, pe o perioada determinata, in functie de pregatirea si de calificarea acestuia. Contractul individual de munca se incheie in cel mult 3 zile de la prezentarea executantului serviciului utilitar alternativ la angajator, potrivit legislatiei in vigoare, in conditii identice cu cele pentru angajatii proprii. Angajatorul are urmatoarele obligatii suplimentare:
    a) sa respecte ziua si orele de cult ale fiecarui executant al serviciului utilitar alternativ;
    b) sa asigure, contra cost, cazarea si hranirea executantilor serviciului utilitar alternativ, la cererea acestora. La asigurarea hranei se vor lua in considerare si preceptele cultului religios din care fac parte executantii serviciului utilitar alternativ;
    c) sa vireze, lunar, la bugetul de stat, 30% din salariul net al executantului serviciului utilitar alternativ pentru functia pe care este incadrat.
    Art. 13
    Angajatorul este obligat sa instiinteze centrul militar care i-a repartizat executantii serviciului utilitar alternativ asupra urmatoarelor situatii:
    a) executantii serviciului utilitar alternativ si-au pierdut aptitudinile pentru indeplinirea atributiilor stabilite ori ca angajatorul respectiv nu mai poate respecta clauzele contractuale, in termen de 3 zile;
    b) prezentarea la unitate si, respectiv, pierderea insemnului distinctiv, de catre executantii serviciului utilitar alternativ, in termen de 5 zile de la data prevazuta in ordinul de chemare;
    c) expirarea contractului individual de munca, a terminarii duratei stagiului si/sau intreruperea, de catre fiecare executant, a serviciului utilitar alternativ, inainte cu 10 zile.
    Art. 14
    In situatia in care executantul serviciului utilitar alternativ incalca obligatiile prevazute in prezenta hotarare, nu respecta clauzele contractului incheiat, ordinea si disciplina muncii, angajatorul ia masuri conform regulilor stabilite pentru personalul propriu si sesizeaza centrul militar care l-a repartizat.

    CAP. 5
    Obligatiile si drepturile executantilor serviciului utilitar alternativ

    Art. 15
    Executantul serviciului utilitar alternativ este obligat:
    a) sa se prezinte la angajatorul unde a fost repartizat, la data si la ora mentionate in ordinul de chemare inmanat de centrul militar;
    b) sa incheie contract individual de munca, in conditiile art. 12;
    c) sa pastreze cu grija si sa poarte insemnul distinctiv pe durata indeplinirii serviciului utilitar alternativ. La terminarea acestuia, sa predea insemnul distinctiv angajatorului de la care l-a primit;
    d) sa se instaleze la locul de cazare repartizat de angajator, daca a solicitat aceasta fiindca nu are domiciliul sau resedinta in localitatea in care indeplineste serviciul utilitar alternativ.
    Art. 16
    Pe timpul indeplinirii serviciului utilitar alternativ executantilor acestuia le este interzis:
    a) deplasarea in strainatate;
    b) desfasurarea ori participarea la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau intruniri cu caracter politic, inclusiv cele organizate de angajatorul la care a fost repartizat;
    c) participarea la actiuni greviste;
    d) propaganda religioasa de orice fel in randul angajatilor din unitatea unde au fost repartizati.
    Art. 17
    Executantii serviciului utilitar alternativ beneficiaza atat de drepturile pe care le au si ceilalti angajati, cat si de urmatoarele drepturi specifice:
    a) respectarea zilei si orelor pentru serviciul religios;
    b) cazare si hranire, conform preceptelor cultului respectiv, contra cost, in situatia in care nu au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se afla angajatorul;
    c) documente de transport, de la domiciliu sau de la resedinta pana in localitatea unde are sediul angajatorul - de la centrul militar care il are in evidenta, la inceperea serviciului utilitar alternativ - si de la angajatorul unde a fost repartizat - pentru deplasarea de la sediul acestuia la domiciliu sau la resedinta, la terminarea executarii serviciului utilitar alternativ ori in cazul mutarii la un angajator aflat in alta localitate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Ministerul Apararii Nationale stabileste modelul, materialul si modul de purtare a insemnelor distinctive, asigurand confectionarea si distribuirea lor, contra cost, executantilor serviciului utilitar alternativ, pe timpul indeplinirii acestei obligatii.
    Art. 19
    Comandantii centrelor militare sunt imputerniciti sa verifice respectarea, de catre angajatori si executanti ai serviciului utilitar alternativ, a prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 20
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari de catre angajatori se sanctioneaza cu amenda, in conditiile prevederilor art. 77 pct. 2 lit. h) si ale art. 78 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 46/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996.
    Art. 21
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari sau a clauzelor contractuale de catre executantii serviciului utilitar alternativ atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
    Art. 22
    Centrele militare, directiile judetene de munca si protectie sociala, oficiile judetene ale fortelor de munca, precum si angajatorii vor asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul apararii nationale,
                       Ion Dan Zaharia,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Secretariatul de Stat
                       pentru Culte,
                       Gheorghe Anghelescu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 618/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 618 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu