E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 614 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 379 din 11 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii, precum si unitatile implicate in restituirea in natura sau acordarea altor masuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate in mod abuziv vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Costache Ivanov,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

    Art. 1
    (1) Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, denumita in continuare lege, stabileste masurile reparatorii ca urmare a preluarii abuzive de catre stat, organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice a unor imobile, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru imobile preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite pana in prezent.
    (2) Legea instituie principiul restituirii in natura a imobilelor, iar in cazurile in care aceasta nu este posibila se prevad masuri reparatorii prin echivalent, care pot consta in compensare cu alte bunuri ori servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite, sau in acordarea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital ori de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau in acordarea de despagubiri banesti.
    (3) Restituirea integrala in natura exclude masurile reparatorii prin echivalent.

    I. Bunurile care fac obiectul restituirii

    Art. 2
    Potrivit art. 2 din lege, indiferent de modalitatea in care au fost preluate imobilele de catre stat sau de alte persoane juridice, preluarea este considerata abuziva. In cadrul preluarii abuzive a imobilelor legea trateaza diferit situatiile in care imobilele au fost preluate cu titlu de cele preluate fara titlu de catre stat sau de alte persoane juridice, astfel cum rezulta din art. 12, art. 16 alin. (4), art. 27 si art. 46 alin. (2).
    Art. 3
    (1) In cazul imobilelor preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevazute de legislatia penala, savarsite ca manifestare a opozitiei fata de sistemul totalitar comunist potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) din lege, natura infractiunii pentru care a fost condamnata persoana indreptatita rezulta de regula din hotararea de condamnare. De asemenea, dovada privind natura infractiunii se poate face si cu decizia sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca de constatare emisa in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Potrivit art. 46 alin. (3) din lege, aceste imobile vor fi restituite in toate situatiile in natura, intrucat actele juridice de instrainare a acestora sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputand fi invocata in aceste cazuri.
    Art. 4
    Pentru imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege conditia existentei unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile se aplica fara vreo deosebire privind data la care hotararea devine definitiva si irevocabila, inainte sau dupa intrarea in vigoare a legii.
    Art. 5
    In intelesul art. 6 din lege, prin imobile se intelege terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in alte constructii, inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora. De asemenea, masurile reparatorii includ si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o data cu imobilul, cu exceptia cazului in care ele au fost inlocuite, casate sau distruse.

    II. Persoanele indreptatite la masuri reparatorii

    Art. 6
    Sunt indreptatite, in intelesul legii, la masuri reparatorii constand in restituirea in natura sau, dupa caz, prin echivalent:
    a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluarii in mod abuziv a acestora;
    b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detineau imobilele si alte active in proprietate la data preluarii;
    c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate, daca si-au continuat activitatea ca persoana juridica pana la data intrarii in vigoare a legii sau in situatia in care activitatea lor a fost interzisa ori intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dar si-au reluat activitatea dupa 22 decembrie 1989 si prin hotarare judecatoreasca se constata ca sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa;
    d) partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, daca si-au reluat activitatea in conditiile legii;
    e) mostenitorii persoanelor fizice indreptatite.
    Art. 7
    Nu beneficiaza de masuri reparatorii potrivit art. 5 si 8 din lege:
    a) persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, mentionate in anexa la lege; enumerarea din anexa nu este limitativa, lista putand fi completata, astfel cum rezulta din prevederile lit. m) din anexa la lege, cu orice asemenea acorduri incheiate de Romania cu alte state privind reglementarea problemelor financiare in suspensie;
    b) fostii proprietari si mostenitorii acestora pentru terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
    c) fostii proprietari, culte religioase sau comunitatile minoritatilor nationale, ai imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice al caror regim juridic va fi reglementat prin acte normative speciale.

    III. Restituirea in natura sau masuri reparatorii prin echivalent

    Art. 8
    Restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv se face, potrivit legii, in starea in care se afla acestea la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.
    Art. 9
    (1) Potrivit art. 16 si 18 din lege, situatiile in care masurile reparatorii se stabilesc numai prin echivalent, nefiind posibila restituirea in natura, sunt:
    a) persoana indreptatita la masuri reparatorii avea calitatea de asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv. Au dreptul insa la restituirea in natura persoanele fizice care aveau calitatea de asociat unic sau persoanele fizice asociate, membre ale aceleiasi familii;
    b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a legii. Fac exceptie imobilele distruse ca urmare a unor calamitati naturale, situatie in care nu pot fi acordate nici despagubiri in echivalent;
    c) imobilul a fost transformat astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat, daca partile nu au convenit altfel. Transformarea trebuie sa fie esentiala, imobilul nou trebuie sa fie structural deosebit de cel vechi. Partile pot conveni insa si asupra unor modalitati de restituire, inclusiv restituirile in natura cu plata unei sulte;
    d) imobilul a fost instrainat fostului chirias, cu respectarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
    e) imobilele preluate cu titlu valabil, ocupate de unitati bugetare din invatamant, din sanatate, asezaminte social-culturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal inregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare in vederea continuarii activitatilor de interes public, social-cultural sau obstesc.
    (2) Ministerele si celelalte institutii publice care detin imobile ce intra sub incidenta art. 16 din lege au obligatia, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, sa intocmeasca lista cuprinzand imobilele de interes public, social-cultural, de sanatate si altele asemenea si sa o transmita Guvernului pentru a se stabili prin hotarare imobilele ce nu vor fi retrocedate in natura si pentru care se acorda masuri reparatorii prin echivalent.
    (3) Lista va cuprinde numai imobilele preluate de stat cu titlu, astfel cum prevede art. 16 alin. (4) din lege, iar pentru cele care la data preluarii aveau destinatia de locuinta se va face o mentiune in acest sens, in vederea determinarii imobilelor pentru care se acorda despagubiri banesti. Pentru imobilele care aveau la data preluarii alta destinatie decat cea de locuinta masurile reparatorii se acorda potrivit art. 9 alin. (2) din lege.
    (4) Listele cuprinzand imobilele care intra sub incidenta art. 16 din lege si care sunt detinute de consiliile locale sau judetene ori de institutiile si unitatile subordonate sau aflate sub autoritatea acestora vor fi centralizate pe judete, prin grija presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, si vor fi inaintate Ministerului Administratiei Publice, sub semnatura presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti si a prefectului, in vederea supunerii spre adoptare Guvernului.
    Art. 10
    Potrivit alin. (2) al art. 9 si alin. (2) al art. 24 din lege, despagubirile banesti se pot acorda pentru imobilele cu destinatia de locuinta numai in situatiile concret reglementate de lege si dupa dovedirea calitatii de persoana indreptatita, astfel:
    a) imobilele cu destinatia de locuinta preluate abuziv de stat si demolate total sau partial, cu exceptia celor expropriate pentru cauza de utilitate publica, potrivit art. 10 si art. 24 alin. (2) din lege; intra in aceasta categorie toate imobilele cu destinatia de locuinta trecute in proprietatea statului prin acte de nationalizare sau prin orice alte acte normative sau individuale ori prin evacuari administrative sau fortate;
    b) imobilele care, la data preluarii cu titlu valabil, aveau destinatia de locuinta si care in prezent intra sub incidenta art. 16 alin. (1) din lege, fiind utilizate ca sedii ale unitatilor bugetare din invatamant, sanatate, asezaminte social-culturale, institutii publice, sedii ale partidelor politice legal inregistrate, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si cele ocupate de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare in vederea continuarii acestor activitati; pentru aceste situatii art. 16 prevede ca fostilor proprietari li se acorda masuri reparatorii prin echivalent, in conditiile legii, si, in consecinta, se pot acorda oricare dintre masurile reparatorii prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv despagubiri banesti;
    c) imobilele cu destinatia de locuinta trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989 si au fost vandute fostilor chiriasi cu respectarea Legii nr. 112/1995, potrivit art. 19 din lege. Potrivit acestui articol, in cazul despagubirilor prin echivalent se pot ivi urmatoarele situatii:
    - despagubirile au fost calculate si incasate de fostul proprietar;
    - despagubirile au fost calculate, dar fostul proprietar nu le-a incasat;
    - despagubirile nu au fost calculate;
    - fostul proprietar nu a depus cerere de restituire in baza Legii nr. 112/1995 si urmeaza sa se adreseze unitatii detinatoare potrivit noii legi.
    Potrivit art. 19 alin. (2) teza finala, in aceste situatii despagubirile banesti se acorda la valoarea calculata potrivit Legii nr. 112/1995, diferenta pana la valoarea stabilita prin noua lege urmand sa fie acoperita cu actiuni sau cu titluri de valoare.

    IV. Procedura de restituire

    Art. 11
    (1) Potrivit art. 21 alin. (5) din lege, nerespectarea termenului de 6 luni pentru depunerea notificarilor de catre persoanele indreptatite potrivit legii are drept consecinta pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii.
    (2) In cazul actiunilor formulate in baza art. 46 si 48 din lege pentru anularea sau constatarea nulitatii unor acte juridice de instrainare care au avut ca obiect bunuri preluate de stat sau de alte persoane juridice, procedura de restituire inceputa in temeiul legii se suspenda pana la solutionarea acestor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, astfel cum prevad dispozitiile art. 47 alin. (2) din lege.
    Art. 12
    (1) Pentru declansarea procedurii de restituire persoana indreptatita trebuie sa trimita persoanei juridice detinatoare o notificare prin executorul judecatoresc, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii. Notificarea trebuie sa cuprinda elementele de identificare a persoanei indreptatite, a persoanei notificate, denumirea si adresa exacta a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimativa a acestuia.
    (2) Executorul judecatoresc va inregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate in termen de 7 zile de la data inregistrarii. Notificarea inregistrata face dovada deplina in fata oricaror autoritati, persoane fizice sau juridice, chiar daca a fost adresata altei unitati decat cea care detine imobilul.
    (3) In aplicarea art. 21 alin. (3) din lege, intrucat de la data de 10 mai 2001 executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea in birouri individuale, potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, notificarea poate fi facuta la orice birou din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla imobilul solicitat. In municipiul Bucuresti este competent orice birou al executorului judecatoresc, fara a se tine seama de repartizarea acestora pe sectoare.
    (4) In cazul in care imobilul a fost demolat sau unitatea detinatoare nu este cunoscuta, notificarea se trimite primariei in a carei raza teritoriala s-a aflat sau se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti, potrivit art. 26 alin. (1) si art. 33 alin. (1) din lege. De asemenea, pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate in patrimoniul societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare, notificarea se adreseaza institutiei publice implicate in privatizare potrivit art. 27 alin. (2) din lege, iar pentru cele instrainate sub orice forma din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale notificarea se adreseaza organelor de conducere ale autoritatilor administrative in cauza.
    (5) Pentru imobilele preluate de organizatiile cooperatiste notificarea se adreseaza unitatii care detine ori a detinut imobilul.
    Art. 13
    De regula notificarea este insotita de actele doveditoare ale dreptului de proprietate, iar in cazul mostenitorilor sau asociatilor, si de acte care atesta aceste calitati. In cazul in care persoana indreptatita nu dispune de aceste acte in momentul notificarii ele pot fi depuse in termen de cel mult 18 luni de la data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 14
    (1) In cazurile in care legea prevede posibilitatea acordarii despagubirilor banesti, iar persoana indreptatita opteaza pentru aceasta masura reparatorie, notificarea se depune la prefectura in a carei raza teritoriala se afla ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, in termenul si in conditiile reglementate de art. 21 din lege.
    (2) Potrivit art. 36 alin. (3) din lege, la prefecturi se centralizeaza si ofertele de acordare a despagubirilor banesti facute de unitatile detinatoare in situatia in care restituirea in natura a imobilului nu este posibila sau nu a fost aprobata.
    Art. 15
    In termen de 60 de zile de la primirea notificarii sau de la data depunerii actelor doveditoare, daca acestea nu s-au depus o data cu notificarea, unitatea notificata este obligata sa se pronunte prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata asupra cererii de restituire in natura sau prin echivalent, prezentand persoanei indreptatite o oferta corespunzatoare valorii imobilului.
    Art. 16
    (1) Pentru evaluarea cat mai corecta a despagubirilor ce urmeaza sa se acorde persoanelor care intra sub incidenta legii, la prefecturi se vor organiza comisii constituite din personal din cadrul prefecturilor, directiei generale a finantelor publice, aparatului propriu al consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al inspectiei judetene de constructii. Este necesar ca personalul desemnat de prefecti sa realizeze primirea si centralizarea notificarilor si a ofertelor de acordare a despagubirilor banesti sa fie foarte bine instruit si sa cunoasca dispozitiile legii, inclusiv situatiile concrete in care legea prevede posibilitatea acordarii de despagubiri banesti.
    (2) Constituirea comisiilor se face prin ordin al prefectului.
    (3) Presedintele comisiei va fi prefectul sau subprefectul.
    (4) Comisiile au urmatoarele atributii principale:
    a) primesc notificarile depuse prin intermediul executorului judecatoresc, prin care persoanele indreptatite solicita acordarea de despagubiri banesti, precum si ofertele de acordare a despagubirilor banesti pentru situatiile concrete in care legea prevede aceasta masura reparatorie;
    b) verifica daca actele depuse sunt cele stabilite de lege, le inregistreaza intr-un registru special si formeaza un dosar distinct pentru fiecare caz;
    c) convoaca persoanele indreptatite, precum si orice alte persoane in vederea clarificarii unor situatii si pentru determinarea valorii imobilelor a caror restituire se solicita;
    d) consemneaza rezultatul evaluarii intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si mentioneaza in mod expres eventualele obiectii;
    e) trimit, potrivit art. 37 din lege, Ministerului Finantelor Publice centralizatoarele, impreuna cu materialele primite de la persoanele indreptatite.
    Art. 17
    In aplicarea art. 36 din lege, in cazul in care nu se poate stabili o valoare estimativa cu care partile sa fie de acord, evaluarea imobilelor se va face de catre experti atestati potrivit legii, la cererea persoanelor indreptatite.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 614/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 614 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu