E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 498 din 18 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 14 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 51^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii, precum si entitatile implicate in restituirea in natura sau acordarea altor masuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate in mod abuziv vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
    Art. 3
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1 - 15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 614/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 din 11 iulie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Deciziile sau dispozitiile emise cu respectarea prevederilor cuprinse la art. 1 - 15 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 614/2001 isi pastreaza deplina valabilitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

    Prezentele norme metodologice vizeaza aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, si totodata urgentarea aplicarii sale prin clarificarea unor concepte si situatii juridice izvorate in cadrul procedurilor administrative de solutionare a notificarilor depuse de persoanele indreptatite.

    CAP. 1
    Principiile de solutionare a notificarilor

    1. In procesul de solutionare a notificarilor depuse de persoanele indreptatite institutiile si persoanele implicate in executarea legii vor avea in vedere respectarea urmatoarelor principii si proceduri necesare aplicarii corecte si unitare a legii:
    a) prevalenta restituirii in natura in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), ale art. 7 si ale art. 9 alin. (1) din lege a imobilelor pentru care s-au depus notificari. Numai in cazul in care aceasta masura nu este posibila sau este expres inlaturata de la aplicare, se va proceda la acordarea celorlalte masuri reparatorii prevazute de lege;
    b) celeritatea solutionarii notificarilor pentru care, potrivit legii, s-au depus toate actele doveditoare, conform prevederilor art. 22 si 28 din lege. In cazul in care pentru acelasi imobil s-au depus doua sau mai multe notificari de catre mai multe persoane care se pretind a fi indreptatite, dosarele respective se vor conexa, urmand a se solutiona dupa ce toti solicitantii au depus actele doveditoare sau au comunicat in mod expres ca nu mai au alte dovezi de depus. In lipsa acestora dosarul respectiv se va solutiona numai dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea actelor doveditoare, respectiv dupa data de 14 mai 2003;
    c) asigurarea respectarii stabilitatii raporturilor de proprietate prin conservarea si respectarea drepturilor dobanditorilor de buna-credinta, potrivit prevederilor art. 18 lit. d) si implicit potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) si (4) din lege;
    d) entitatile obligate la restituire au plenitudine de competenta in solutionarea notificarilor care fac obiectul procedurii administrative. Obligatia de restituire se concretizeaza fie in decizia/dispozitia de restituire, fie in oferta pentru acordarea de masuri reparatorii in echivalent, fie in decizia/dispozitia motivata de respingere a cererii; plenitudinea de competenta rezulta din prevederile art. 23 alin. (1) si (4) si ale art. 48 din lege; principiul plenitudinii de competenta nu este aplicabil in cazul prevazut de art. 16 din lege;
    e) sarcina probei proprietatii si a detinerii legale a acesteia la momentul deposedarii abuzive revine persoanei care se pretinde a fi indreptatita, in conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) si ale art. 22 din lege. In cazul in care pentru imobilul respectiv nu se poate face dovada formala a preluarii de catre stat (de exemplu: decizia administrativa nu este gasita, iar imobilul respectiv se regaseste in patrimoniul statului dupa data invocata ca fiind data preluarii bunului), solutionarea notificarii se va face in functie si de acest element - faptul ca imobilul se regaseste in patrimoniul statului constituie o prezumtie relativa de preluare abuziva - deci, fara titlu;
    f) prevederile legii au caracter de complinire in raport cu alte acte normative reparatorii speciale anterioare si, in masura in care acestea din urma contin alte masuri, prevederile legii se aplica cu prioritate in raport cu respectivele masuri. De asemenea, masurile reparatorii prevazute de lege prevaleaza asupra altor proceduri care tind sa inlature de la restituirea in natura bunuri care fac obiectul acesteia (de exemplu: incepand cu data intrarii in vigoare a legii, imobilele preluate in mod abuziv nu pot intra in averea debitorului in cazul declansarii procedurii falimentului, potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; indisponibilizarile generate de calificarea regimului de proprietate prin actele subsidiare emise in temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile ulterioare, se mentin numai in masura in care acestea fac obiectul procedurii prevazute de art. 16 din lege).
    2. Persoanele si entitatile implicate in executarea legii vor avea in vedere respectarea reglementarilor referitoare la proprietate cuprinse in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a protocoalelor aditionale la aceasta conventie, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994.
    Prezinta relevanta deosebita pentru domeniul de aplicare al Legii nr. 10/2001 respectarea exigentelor art. 1 din Primul protocol aditional la Conventie, potrivit caruia:
    "Art. 1
    Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si principiile generale de drept international.
    Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului pe care il au statele de a pune in vigoare legi pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor sau altor contributii ori amenzi."

    CAP. 2
    Norme metodologice de aplicare, raportate la fiecare articol din lege

    In intelesul prezentelor norme metodologice, sintagmele si formularile prevazute de lege au urmatoarele semnificatii:
    - unitate detinatoare este fie entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica sau privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica), fie entitatea cu personalitate juridica care are inregistrat in patrimoniul sau, indiferent de titlul cu care a fost inregistrat bunul care face obiectul legii (regii autonome, societati/companii nationale si societati comerciale cu capital de stat, organizatii cooperatiste);
    - entitatea investita cu solutionarea notificarii este, dupa caz, unitatea detinatoare sau persoana juridica abilitata de lege sa solutioneze o notificare cu privire la un bun care nu se afla in patrimoniul sau (Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerul Finantelor Publice, prefecturile, alte autoritati publice centrale sau locale implicate).
    1. Art. 1 din lege:
    (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regula in natura, in conditiile prezentei legi.
    (2) In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri ori servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite, in acordare de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau de despagubiri banesti.
    (3) Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.
    Norme metodologice:
    1.1. Domeniul de aplicare prevazut la art. 1 alin. (1) din lege este stabilit numai la acele preluari abuzive produse in intervalul 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (denumit in continuare perioada de referinta), singura exceptie expresa admisa de lege fiind rechizitiile efectuate in temeiul Legii nr. 139/1940.
    Invocarea oricaror alte temeiuri de preluare abuziva anterioare sau posterioare acestei perioade de referinta nu este admisibila in cadrul procedurii prevazute de lege.
    1.2. Exceptia prevazuta de lege, respectiv Legea nr. 139/1940, este de stricta interpretare si se refera numai la acele bunuri rechizitionate in temeiul legii respective care se aflau si se afla situate pe teritoriul actual al Romaniei.
    1.3. Aprecierea preluarii ca fiind abuziva se va circumstantia in functie de urmatoarele elemente:
    a) incidenta "preluarii abuzive" nu este prezumata, ci, in functie de fiecare situatie, entitatea obligata prin lege sa solutioneze notificarea, trebuie sa aprecieze situatia respectiva ca incadrandu-se in prevederile legii - cazurile enuntate la art. 2 alin. (1) din lege. Pentru cazul special prevazut la art. 11 din lege situatia respectiva se incadreaza atunci cand deposedarea s-a facut prin expropriere, preluarea fiind considerata a fi aprioric abuziva (lipsa unor despagubiri echitabile);
    b) preluarile de imobile pentru datorii, altele decat cele fiscale (impozite neplatite de proprietar din motive independente de vointa proprietarului), izvorate din contracte de creditare pentru construirea sau, dupa caz, pentru achizitionarea imobilului, ca urmare a neplatii ratelor aferente creditului respectiv de catre debitor din vina acestuia, nu se incadreaza in categoria preluarilor abuzive; cu toate acestea, in cazul in care imobilul preluat era grevat la data preluarii de o ipoteca constituita in favoarea creditorului, iar ulterior aceasta ipoteca a fost radiata, in tot sau in parte, ca urmare a unor acte normative, urmeaza a se considera ca bunul respectiv a fost preluat abuziv de la proprietar si ca atare se poate dispune restituirea in natura a imobilului respectiv liber de orice sarcini, potrivit art. 9 alin. (1) din lege (indeplinirea obligatiilor izvorate din contractul de creditare garantat cu o ipoteca nu este imputabila proprietarului, ci celui care l-a lipsit de vocatia de a respecta contractul de creditare);
    c) nu constituie preluare abuziva si deci nu fac obiectul legii urmatoarele categorii de situatii:
    (i) confiscarea unor bunuri de catre stat ca urmare a aplicarii masurii confiscarii dispuse de instanta judecatoreasca ca pedeapsa complementara pentru savarsirea unor infractiuni economice grave;
    (ii) confiscarea unor bunuri ca urmare a savarsirii unor crime contra umanitatii sau crime de razboi savarsite in perioada 6 septembrie 1940 - 9 mai 1945 (cum ar fi: persoanele vinovate de crime de razboi, gardieni de lagare sau alte persoane care se incadreaza in prevederile Legii nr. 312/1945 pentru urmarirea si sanctionarea celor vinovati de dezastrul tarii sau crime de razboi, cu completarile ulterioare). Desi Legea nr. 312/1945, cu completarile ulterioare, este un act normativ in temeiul caruia s-au confiscat imobile ca pedeapsa penala complimentara, care a fost emis dupa 6 martie 1945, masurile sanctionatorii se refera la situatii anterioare acestei date de referinta. De aceea, in aceste cazuri nu se pot recunoaste drepturi reparatorii unor persoane pentru fapte incriminate si de legislatia penala in vigoare (ar echivala cu acordarea de masuri reparatorii pentru pedepse complimentare dispuse cu privire la fapte penale grave comise in perioada dictaturii fasciste/antonesciene/hortyste);
    (iii) distrugerile de constructii in timp de razboi, ca urmare a unor bombardamente, incendii sau altele asemenea; terenurile pe care acestea s-au aflat fac obiectul legii in conditiile prevazute la art. 10 alin. (4) din aceasta.
    1.4. Solutii privind cazul unor acte normative emise sub imperiul Constitutiei din 1965 sau al anumitor situatii juridice conexe, prin care s-au preluat imobile:
    A. Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, republicata, cu modificarile ulterioare - potrivit art. 5 din respectiva lege o persoana nu putea avea in proprietate personala decat o singura casa de locuit, iar daca dobandea o a doua locuinta (art. 52 alin. 1) impunea ca una dintre ele (la alegerea proprietarului) sa fie instrainata in termen de un an de la dobandire; daca aceasta dispozitie nu era respectata, una dintre cele doua locuinte trecea in proprietatea statului cu plata unei despagubiri.
    Pentru procedura administrativa de restituire prevazuta de lege urmeaza a se considera ca, in ipoteza in care persoana care a dobandit o a doua locuinta si a instrainat-o in termenul prevazut de lege catre o alta persoana, proprietarul vanzator a fost indestulat cu pretul primit si ca atare nu se mai pot pretinde alte masuri reparatorii. Insa, in cazul in care proprietarul caruia ii revenea obligatia de instrainare nu a dat curs acestei obligatii si locuinta respectiva a fost trecuta in proprietatea statului cu plata unei despagubiri, urmeaza a se considera ca preluarea a fost abuziva si ca atare persoana indreptatita va avea beneficiul masurilor reparatorii prevazute de lege, cu urmatoarele distinctii:
    - in ipoteza in care locuinta respectiva nu a fost instrainata de catre stat, se poate dispune restituirea in natura cu obligatia rambursarii de catre persoana indreptatita a despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei (chiriasii vor avea beneficiul masurilor proteguitoare prevazute de lege);
    - in ipoteza in care locuinta respectiva a fost instrainata legal, se vor acorda persoanei indreptatite celelalte masuri reparatorii prevazute de lege pentru diferenta dintre despagubirea primita, actualizata cu indicele de inflatie, si valoarea reala a locuintei preluate;
    - in ipoteza in care decizia statului nu a fost emisa sau nu a fost emisa corect, preluarea fiind fara titlu valabil, se vor acorda persoanei indreptatite celelalte masuri reparatorii prevazute de lege.
    B. Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri - cu privire la acest act normativ urmeaza a se face distinctia intre:
    1. cazul trecerii imobilului, fara plata, in proprietatea statului cu titlu de sanctiune pentru cei care au plecat fraudulos din tara sau care, fiind plecati in strainatate, nu s-au inapoiat la expirarea termenului stabilit pentru inapoierea in tara; si
    2. cazul in care persoana a facut cerere de plecare definitiva din tara si a instrainat locuinta sa catre stat.
    Pentru primul caz sunt posibile doua situatii:
    - in ipoteza in care locuinta respectiva nu a fost instrainata de stat catre o terta persoana, se va dispune restituirea in natura cu obligatia respectarii drepturilor chiriasilor prevazute de lege;
    - in ipoteza in care locuinta respectiva a fost instrainata legal catre o terta persoana, se vor acorda persoanei indreptatite celelalte masuri reparatorii prevazute de lege.
    Pentru cel de-al doilea caz stabilirea conduitei persoanei era atributul exclusiv al acesteia, urmand a se considera ca preluarea nu a fost abuziva, persoana fiind indestulata rezonabil prin pretul primit sau avand vocatia de a fi indestulata rezonabil daca instraina imobilul respectiv inainte de formalizarea intentiei de a parasi definitiv tara. In acest caz solutionarea administrativa a cererii persoanei care se pretinde indreptatita va fi respingerea motivata a cererii.
    C. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale - prezinta relevanta deosebita prevederile art. 30 si 31 din respectiva lege, prin care s-a stabilit ca terenurile din intravilan (perimetrul construibil) pot fi dobandite numai prin mostenire legala, iar in caz de instrainare a constructiilor, terenul aferent acestora trecea in proprietatea statului cu plata unei despagubiri.
    Avand in vedere ca legiuitorul de dupa 1989 a solutionat aceasta problema in favoarea dobanditorilor constructiilor, recunoscand acestora dreptul/vocatia de a obtine titluri de proprietate pentru terenul aferent constructiei cumparate, urmeaza a se considera ca notificarea prin care se invoca faptul ca acest act normativ constituie preluare abuziva sa fie respinsa, cu motivatia ca aceste situatii nu cad sub incidenta legii.
    1.5. In cazul in care unitatea detinatoare sau entitatea investita cu solutionarea notificarii apreciaza, pe baza actelor doveditoare depuse de persoana care se pretinde indreptatita si pe baza analizei imprejurarilor de fapt si drept ale situatiei invocate in notificare, ca:
    a) preluarea nu a fost abuziva (de exemplu: s-a primit o plata rezonabila - Decretul nr. 223/1974; imobilul s-a instrainat de catre proprietar - Legea nr. 4/1973, republicata, cu modificarile ulterioare, si altele asemenea);
    b) dreptul de proprietate si calitatea de mostenitor nu sunt dovedite;
    c) proprietarul nu avea vocatia de a fi persoana indreptatita potrivit legii (de exemplu: este criminal de razboi, persoana ale carei bunuri au fost confiscate ca pedeapsa complimentara, este renuntator si altele asemenea),
va emite o decizie motivata de respingere a notificarii. In cazul in care se apreciaza ca notificarea respectiva a constituit un abuz din partea petentului, devin incidente prevederile art. 40^2 si 40^3 din lege.
    1.6. Decizia de respingere a notificarii, intemeiata pe motivele prevazute la pct. 1.5, poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, prin asimilare cu ipoteza ofertei refuzate prevazuta la art. 24 alin. (7) si (8) din lege, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    1.7. Masura reparatorie referitoare la compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent, prevazuta la art. 1 alin. (2) din lege, permite unitatii detinatoare, obligata la restituire, sa ofere persoanei indreptatite prin compensare in echivalent orice bunuri sau servicii disponibile care sunt acceptate de persoana indreptatita. In acest sens, unitatea detinatoare poate propune persoanei indreptatite, ca masura reparatorie alternativa, acordarea de bunuri: terenuri, constructii aflate pe alte amplasamente sau bunuri mobile aflate in circuitul civil, care sunt proprietatea acesteia. In cazul institutiilor publice care au in administrare imobile disponibile, aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, si se apreciaza ca acestea pot face obiectul compensarii cu un alt imobil necesar activitatii respectivei institutii publice, bunurile disponibile cu regim de proprietate publica se pot dezafecta si trece in proprietatea privata a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, cu completarile ulterioare, urmand ca, o data intrat in circuitul civil, imobilul respectiv sa fie atribuit prin compensare ca masura reparatorie persoanei indreptatite la restituire. In aceste cazuri decizia/dispozitia motivata de restituire prin compensare cu alt imobil in echivalent va urma regimul prevazut la art. 24 alin. (4) din lege.
    1.8. Daca unitatea detinatoare obligata la restituire este agent economic, aceasta poate acorda in cadrul ofertei de compensare diverse servicii pe care aceasta le presteaza in cadrul obiectului sau de activitate (cum ar fi: construirea unei locuinte, repararea, renovarea sau intretinerea unei alte constructii detinute de solicitant, efectuarea unor lucrari de racordare la utilitatile publice, efectuarea de lucrari de instalatii, amenajarea unor alte spatii detinute de persoana indreptatita ca spatii de recreere sau productie ori altele asemenea).
    1.9. In cazul compensarii cu bunuri sau servicii, decizia/dispozitia de compensare va fi insotita de contractul de furnizare sau, dupa caz, de contractul de prestari de servicii care urmeaza regimul contractual de drept comun. Rezilierea contractului respectiv din vina exclusiva a unitatii obligate la restituire atrage desfiintarea de drept a deciziei/dispozitiei de compensare. In aceste cazuri decizia/dispozitia motivata de restituire prin compensare cu alte bunuri sau servicii in echivalent va urma regimul prevazut la art. 24 alin. (5) din lege.
    1.10. Modele orientative ale principalelor decizii/dispozitii care se emit in aplicarea legii sunt prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3.
    2. Art. 2 din lege:
    (1) In sensul prezentei legi, prin imobile preluate in mod abuziv se intelege:
    a) imobilele nationalizate prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si cele nationalizate fara titlu valabil;
    b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevazute de legislatia penala, savarsite ca manifestare a opozitiei fata de sistemul totalitar comunist;
    c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza unor acte normative speciale adoptate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si alte imobile donate statului, daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
    d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor din motive independente de vointa proprietarului sau cele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
    e) imobilele preluate de stat in baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluarii, in Monitorul Oficial sau in Buletinul Oficial;
    f) imobilele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile;
    g) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
    h) orice alte imobile preluate fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data preluarii, precum si cele preluate fara temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau ale administratiei de stat.
    (2) Persoanele ale caror imobile au fost preluate fara titlu valabil isi pastreaza calitatea de proprietar avuta la data preluarii, pe care o exercita dupa primirea deciziei sau a hotararii judecatoresti de restituire, conform prevederilor prezentei legi.
    Norme metodologice:
    2.1. Preluarile de imobile efectuate in baza Legii nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, cu modificarile ulterioare, sunt prezumate ca fiind facute cu titlu valabil.
    A. Preluarile de imobile in baza celorlalte acte normative de nationalizare (este cazul Decretului nr. 232/1998 pentru nationalizarea unor intreprinderi de cai ferate particulare, Decretului nr. 302/1948 pentru nationalizarea institutiilor sanitare particulare, Decretului nr. 303/1948 pentru nationalizarea industriei cinematografice si reglementarea comertului cu produse cinematografice, Decretului nr. 134/1949 pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane din resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, laboratoare chimico-farmaceutice, drogherii medicinale, depozite de medicamente si laboratoare de analize medicale, cu completarile ulterioare, Decretului nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului nr. 418/1953 pentru nationalizarea farmaciilor particulare) sunt considerate ca fiind preluate "cu titlu", in masura in care s-au respectat conditiile stabilite de acestea.
    B. In cazul in care entitatea notificata solutioneaza o notificare avand ca obiect imobile care au fost preluate prin actele normative enuntate la lit. A, aceasta este in masura sa se pronunte si cu privire la calificarea "fara titlu", in cazul in care apreciaza ca preluarea respectiva nu s-a incadrat in conditiile actului de nationalizare.
    C. In faza administrativa de solutionare a notificarilor unitatea detinatoare nu este tinuta a respecta eventuale calificari cuprinse in decizii sau hotarari ale instantelor judecatoresti dispuse in alte cauze similare.
    D. In cazul in care persoana indreptatita, desi a optat pentru procedura administrativa de restituire prevazuta de lege, invoca si prezinta o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care vizeaza imobilul notificat pentru restituire in natura prin care s-a stabilit, in temeiul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, cu completarile ulterioare, ca preluarea s-a facut "fara titlu" sau "fara titlu valabil", unitatea notificata este obligata sa respecte calificarea respectiva sau, dupa caz, sa puna in executare hotararea judecatoreasca imediat.
    E. In cazul in care, pentru imobilul notificat de catre o persoana care se pretinde indreptatita, exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care s-a admis actiunea in revendicare a unei alte persoane, unitatea notificata este obligata sa respinga notificarea respectiva pentru acest motiv si, dupa caz, sa puna in executare respectiva hotarare judecatoreasca imediat.
    2.2. La art. 2 alin. (1) lit. b) din lege invocarea existentei unei "infractiuni de natura politica" implica depunerea ca act doveditor a hotararii judecatoresti de condamnare pentru savarsirea unei infractiuni de natura politica, care a prevazut ca masura complimentara confiscarea averii. In aceste cazuri entitatea obligata la restituire va analiza si va aprecia incidenta beneficiului legii in functie de circumstantele concrete ale fiecarui caz, prin raportarea infractiunii invocate in textul hotararii de condamnare la prevederile constitutionale actuale si la ordinea juridica actuala. Prezinta forta probanta numai originalul sau copia legalizata a hotararii judecatoresti invocate.
    2.3. La art. 2 alin. (1) lit. c) din lege formularea "imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza unor acte normative speciale adoptate" vizeaza acele donatii facute in baza Decretului nr. 410/1949 privind donatiunea unor intreprinderi de arte grafice si Decretului nr. 478/1954 privitor la donatiile facute statului. In cazul donatiilor efectuate pe calea dreptului comun se va acorda beneficiul legii numai daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In acest caz persoana indreptatita are beneficiul legii daca depune originalul sau copie legalizata de pe respectiva hotarare pana la data de 14 mai 2003.
    2.4. La art. 2 alin. (1) lit. d) din lege cele doua ipoteze avute in vedere de legiuitor se refera fie la "neplata impozitelor din motive independente de vointa proprietarului" - acestea pot fi: arestarea persoanei pentru motive politice, deportarea acesteia pe motive politice, internare fortata in unitati sanitare, fuga din tara pentru evitarea unei pedepse ca urmare a opozitiei fata de regimul comunist, incidenta unor alte masuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate -, fie la cazul imobilelor "considerate a fi fost abandonate in perioada de referinta in baza unor dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti"; in acest caz persoana care invoca aceasta situatie trebuie sa depuna acte doveditoare din care sa rezulte in mod direct sau indirect o legatura de cauzalitate cu abandonul proprietatii.
    2.5. La art. 2 alin. (1) lit. e) din lege, in cazul in care printr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial sau in Buletinul Oficial s-a stabilit o preluare generica pentru o situatie determinata iar, ulterior preluarii, s-a mai emis un act normativ publicat in Monitorul Oficial sau in Buletinul Oficial, prin care se individualizau bunurile (masura viza doar consolidarea preluarii dispuse anterior) urmeaza a se considera ca imobilele preluate astfel nu cad sub incidenta prevederii lit. e). In acest caz preluarea va fi calificata ca fiind "cu titlu".
    2.6. La art. 2 alin. (1) lit. f) din lege formularea alternativa "si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile" are urmatoarele consecinte:
    a) in cazul bunurilor nerestituite este necesar ca persoana ce se pretinde indreptatita sa faca dovada proprietatii asupra imobilului respectiv la data rechizitionarii (actul de proprietate impreuna cu bonul sau chitanta provizorie, potrivit art. 9 din Legea nr. 139/1940); in acest caz se va solicita persoanei indreptatite sa prezinte o declaratie autentificata data pe propria raspundere, prin care aceasta declara ca pentru imobilul rechizitionat nu s-au acordat despagubiri potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 139/1940;
    b) in ipoteza in care se solicita numai compensatii echitabile (deci in completare), persoana care se pretinde a fi indreptatita trebuie sa prezinte dovada proprietatii asupra imobilului respectiv la data rechizitionarii (actul de proprietate impreuna cu bonul sau chitanta provizorie, potrivit art. 9 din Legea nr. 139/1940) si totodata sa precizeze suma estimata ca fiind diferenta care in, opinia sa, completeaza in mod echitabil valoarea imobilului rechizitionat. Pentru rezolvarea unor astfel de cereri entitatea obligata sa solutioneze notificarea va aprecia in functie de alt imobil martor daca suma solicitata in completare este sau nu este echitabila.
    2.7. La art. 2 alin. (1) lit. g) din lege trimiterea la alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 213/1998, cu completarile ulterioare, este de stricta interpretare si ca atare nu se refera la acele situatii individuale in care, in temeiul alin. (3) al aceluiasi articol din legea mentionata, instanta s-a pronuntat cu privire la valabilitatea titlului (aceste calificari avand relevanta numai pentru cauza solutionata de instantele judecatoresti).
    In cadrul procedurii administrative de rezolvare a notificarilor, entitatea implicata in aplicarea legii are libertatea de a aprecia, in functie de circumstantele fiecarui caz, daca actul normativ constituie titlu valabil sau titlu nevalabil pentru preluarea imobilului respectiv.
    2.8. La art. 2 alin. (1) lit. h) din lege se statueaza competenta entitatii investite cu solutionarea notificarii de a califica, in cadrul procedurii administrative de solutionare a notificarii, imprejurarea ca preluarea s-a facut fara titlu valabil, fara a mai fi necesara parcurgerea unei alte proceduri care ar implica preexistenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in temeiul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, cu completarile ulterioare.
    2.9. La art. 2 alin. (2) din lege, cand unitatea implicata apreciaza, pe baza actelor doveditoare depuse, ca imobilul respectiv se incadreaza in categoria imobilelor preluate fara titlu valabil, aceasta va proceda in regim de urgenta la solutionarea notificarii prin emiterea deciziei/dispozitiei de restituire in natura.
    3. Art. 3 din lege*):
    (1) Sunt indreptatite, in intelesul prezentei legi, la masuri reparatorii constand in restituire in natura sau, dupa caz, prin echivalent:
    a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluarii in mod abuziv a acestora;
    b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv;
    c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate in mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice dupa data de 6 martie 1945; indreptatirea la masurile reparatorii prevazute de prezentul articol este conditionata de continuarea activitatii ca persoana juridica pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de imprejurarea ca activitatea lor sa fi fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea sa-si fi reluat activitatea dupa data de 22 decembrie 1989, daca, prin hotarare judecatoreasca, se constata ca sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa, precum si partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, daca si-au reluat activitatea in conditiile legii.
    (2) Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societatile nationale, societatile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane indreptatite si nu fac obiectul prezentei legi.
------------
    *) Este reprodus textul rezultat in urma modificarii si completarii Legii nr. 10/2001 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.

    Norme metodologice:
    3.1. La art. 3 alin. (1) lit. a) din lege, in cadrul procedurii administrative, sarcina probei detinerii proprietatii incumba persoanei care pretinde dreptul (potrivit principiului actori incumbit probatio). Cu toate acestea, in cazul in care imobilul respectiv se regaseste in patrimoniul statului dupa data invocata ca fiind data preluarii bunului, solutionarea notificarii se va face in functie si de acest element, in cazul in care nu exista acte doveditoare privind preluarea imobilului (faptul ca imobilul se regaseste in patrimoniul statului constituie o prezumtie relativa de preluare abuziva, deci fara titlu).
    3.2. La art. 3 alin. (1) lit. b) din lege sintagma asociati ai persoanei juridice se va considera ca avand semnificatia si de "actionari la persoana juridica", deoarece altfel ar insemna o abordare restrictiva care ar viza numai asociatii din cadrul unei societati cu raspundere limitata (regimul unor astfel de societati nu era reglementat in perioada vizata - 1948) sau al unei societati in participatiune. Textul se va corobora si cu prevederea art. 32 alin. (3) si (4) din lege, care face referire la "actiuni" (deci nu la "parti sociale" sau "aporturi").
    3.3. La art. 3 alin. (2) din lege ministerele sau celelalte institutii publice ale statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale, organizate ca persoane juridice, nu fac parte din categoria persoanelor juridice indreptatite la restituire potrivit procedurii prevazute de lege. Pentru institutiile publice care au in administrare bunuri ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale reglementarea unor probleme de proprietate sau, dupa caz, de administrare se face prin acte administrative, fie potrivit Legii nr. 213/1998, cu completarile ulterioare, fie potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor. De asemenea, in cazul societatilor comerciale cu capital de stat sau in cazul celor privatizate nu se poate acorda beneficiul masurilor reparatorii prevazute de lege, deoarece, pe de o parte, temeiul dobandirii capitalului de catre noii actionari este contractul de vanzare-cumparare de actiuni si, pe de alta parte, nu se poate invoca principiul succesivitatii persoanei juridice intrucat ar echivala cu acordarea unor drepturi necuvenite in raport cu noii actionari (imbogatire fara just temei). Semnalam ca numai fostii asociati sau actionari de la data preluarii abuzive beneficiaza de masuri reparatorii.
    In cazul in care exista astfel de notificari sau alte cereri prin care se invoca incidenta legii, acestea se vor respinge ca inadmisibile.
    4. Art. 4 din lege:
    (1) In cazul in care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste in cote-parti ideale, potrivit dreptului comun.
    (2) De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii persoanelor fizice indreptatite.
    (3) Succesibilii care, dupa data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita in temeiul prezentei legi.
    Norme metodologice:
    4.1. La art. 4 alin. (1) din lege, in cazul in care restituirea aceluiasi imobil este ceruta de mai multe persoane indreptatite, care nu sunt rude si care invoca un titlu de proprietate ce atesta existenta unei coproprietati la data preluarii abuzive, se va emite o decizie de restituire in care se vor consemna cotele ideale prevazute in titlul de proprietate invocat. In cazul in care numai o parte din fostii proprietari au solicitat restituirea pe calea legii, decizia de restituire se va limita numai la cotele ideale cuvenite acestora. Ulterior emiterii deciziei de restituire, coproprietarii pot iesi din indiviziune pe calea dreptului comun.
    4.2. La art. 4 alin. (2) din lege norma referitoare la accesul mostenitorilor persoanei indreptatite la beneficiul legii implica o analiza calificata a actelor doveditoare depuse de solicitant (acte de stare civila, certificate de mostenitor, daca acestea exista, testamente) pentru stabilirea calitatii de mostenitor legal sau testamentar. Avand in vedere complexitatea materiei, se recomanda entitatilor investite cu solutionarea notificarilor sa apeleze fie la serviciile unor notari publici (pe baza unor contracte de colaborare), fie ale juristilor din cadrul entitatii respective. Mentionam ca legiuitorul a lasat, intr-o prima faza, aceasta analiza si calificare (a calitatii de mostenitor) la aprecierea unitatii detinatoare sau a entitatii investite cu solutionarea notificarii. In cazul in care se depune "certificat de calitate" emis de un notar public, potrivit legii, entitatea investita va solutiona notificarea si pe baza acestuia.
    4.3. In cazul in care restituirea aceluiasi imobil este ceruta de mai multe persoane indreptatite, care sunt succesoare ale titularului si care sunt rude de acelasi grad (deci care au vocatie legala sau testamentara, dupa caz, la mostenire), si comisia de analiza a notificarilor nu poate stabili cotele cuvenite fiecaruia dintre succesori, decizia de restituire se va emite pe numele tuturor, urmand ca stabilirea cotelor de proprietate ale acestora sa se faca potrivit dreptului comun intern aplicabil mostenirii (persoanele respective vor face partajarea conventionala sau, in lipsa intelegerii partilor, se vor adresa instantei judecatoresti pentru stabilirea cotelor si, eventual, pentru iesirea din indiviziune).
    4.4. In toate cazurile stabilirea calitatii de mostenitor (legal sau testamentar) se face potrivit legii civile romane.
    4.5. In cazul acestei legi, termenul de acceptare a succesiunii coincide cu termenul pentru depunerea notificarii si este cel rezultat in urma prelungirii termenului initial prevazut de art. 21 alin. (1), respectiv 12 luni de la intrarea in vigoare a respectivei legi (6 + 3 + 3 = 12 luni), deci pana la 14 februarie 2002.
    4.6. Prima teza a alin. (3) al art. 4 din lege este de stricta interpretare si vizeaza numai ipoteza in care cu privire la imobilul ce face obiectul legii a avut loc o dezbatere succesorala finalizata printr-un certificat de mostenitor care a cuprins fie succesibili neacceptanti, fie succesibili renuntatori. Pentru succesibilii neacceptanti noul termen de acceptare pentru care a operat repunerea de drept este cel rezultat in urma prelungirii termenelor initiale, respectiv 12 luni (6, 3, 3), deci pana la 14 februarie 2002. A considera ca in acest caz termenul respectiv ar fi de numai 6 luni (termenul de drept comun) ar crea un regim discriminatoriu intre persoane egal indreptatite de lege la restituire. Avand in vedere ca textul legal face referire numai la succesibilii neacceptanti, per a contrario, rezulta ca succesibilii renuntatori nu beneficiaza de prevederile legii (deci se recunoaste valabilitatea renuntarii exprese a unuia sau a unora dintre succesori, urmand ca de cota care a facut obiectul renuntarii exprese sa profite succesibilii acceptanti impreuna cu cei neacceptanti notificatori, care au fost repusi de drept in termen).
    5. Art. 5 din lege:
    Nu sunt indreptatite la restituire sau la alte masuri reparatorii persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Norme metodologice:
    5.1. Pentru asigurarea exigentelor art. 5 din lege nu este necesara lista nominala a persoanelor care au beneficiat de masuri reparatorii in baza unor tratate internationale, deoarece este suficienta existenta acordului international pentru imobilele nationalizate.
    Pentru imobilele cu destinatia de locuinte, preluate in baza Decretului nr. 223/1974, este necesar ca in toate cazurile in care notificarea este formulata de persoane, cetateni straini sau apatrizi ori de cetateni romani, pentru realizarea drepturilor unor persoane (proprietari deposedati) care au emigrat in statele prevazute in anexa la lege sa se solicite depunerea unei declaratii autentificate date pe propria raspundere, prin care notificatorii declara ca ei sau ascendentii lor, proprietari ai imobilului la data preluarii, nu au facut obiectul acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie si totodata se obliga la restituirea imobilului sau, dupa caz, la plata de despagubiri in cazul constatarii ulterioare a incidentei prevederilor art. 5 din lege.
    5.2. Lipsa acestor declaratii atrage amanarea solutionarii cererii de restituire pana la depunerea acestora, dar nu mai tarziu de 14 mai 2003. Masura este justificata de necesitatea contracararii unei repetari a restituirii din partea statului roman.
    5.3. Se vor admite declaratii autentificate persoanei care se pretinde indreptatita date la ambasadele, consulatele sau misiunile diplomatice ale Romaniei din tara de resedinta sau la autoritatile competente sa autentifice acte din tara de resedinta, cu conditia ca acestea sa fie traduse si legalizate de un notar public din Romania.
    5.4. Entitatea investita cu solutionarea notificarii formulate de cetateni straini sau apatrizi va include in decizia/dispozitia motivata de restituire o prevedere prin care se va mentiona ca masura dispusa se acorda sub rezerva respectarii obligatiilor asumate de persoana indreptatita in declaratia autentificata.
    6. Art. 6 din lege:
    (1) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se intelege terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in aceste constructii, inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora.
    (2) Masurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o data cu imobilul, in afara de cazul in care au fost inlocuite, casate sau distruse.
    Norme metodologice:
    6.1. Incidenta legii intervine pentru:
    a) imobilele cu destinatia de locuinta;
    b) imobilele (constructii sau/si terenuri) cu destinatie comerciala (imobile cu alta destinatie decat aceea de locuinta);
    c) terenurile din intravilan neocupate de constructii sau care nu au facut obiectul reconstituirii ori constituirii dreptului de proprietate in baza legilor speciale anterioare (denumite in continuare terenuri disponibile), indiferent de afectatiunea juridica actuala a acestora, fiind fara relevanta juridica calificarile Legii nr. 213/1998, cu completarile ulterioare, sau alte acte normative subsidiare acesteia.
    Intrucat legiuitorul a stabilit ca norme de conexiune directa cu regimul proprietatii publice prevederile art. 16 din lege, detinatorul imobilului care, la data solutionarii notificarii, este calificat ca fiind bun proprietate publica are competenta de a dispune fie:
    a) mentinerea regimului de proprietate publica, caz in care motivarea deciziei/dispozitiei consta in faptul ca "restituirea in natura nu este posibila datorita necesitatii mentinerii afectatiunii de utilitate publica" si ca atare va emite o oferta de restituire in echivalent. In acest caz este necesar ca imobilul respectiv sa fi fost propus pentru a fi inscris in lista aprobata de Guvern potrivit art. 16 alin. (2) din lege;
    b) restituirea bunului in natura, apreciind ca mentinerea afectatiunii de utilitate publica a imobilului respectiv nu se mai justifica, caz in care in decizia de restituire in natura se va face referire expresa si justificata cu privire la oportunitatea dezafectarii respectivului imobil.
    6.2. Norma prevazuta la alin. (2) al art. 6 din lege vizeaza acordarea de masuri reparatorii pentru utilajele si instalatiile preluate o data cu imobilul, in afara de cazul in care au fost inlocuite, casate sau distruse. Consecintele acestei norme sunt urmatoarele:
    a) se refera la acele bunuri care se aflau in imobilul preluat, indiferent de destinatia acestuia; o data dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului se prezuma ca instalatiile si utilajele au apartinut aceluiasi proprietar;
    b) pentru aceste bunuri se pot acorda nu numai masurile reparatorii [asa cum sunt definite potrivit art. 1 alin. (2) din lege], ci si masura restituirii in natura potrivit calificarii de la art. 3 formula introductiva;
    c) bunurile respective trebuie sa fie cele preluate o data cu imobilul si sa existe fizic la unitatea notificata (aceasta fiind semnificatia termenilor "inlocuite" sau "distruse") sau sa nu fi fost casate;
    d) incidenta beneficiului legii se apreciaza in functie de data nasterii dreptului la masuri reparatorii, respectiv data intrarii in vigoare a legii (deci este necesar ca bunul respectiv sa existe fizic in patrimoniul unitatii detinatoare la data intrarii in vigoare a legii si totodata este necesar ca acesta sa nu fi fost casat la aceeasi data - nu exista un proces-verbal de constatare a casarii incheiat pana la data de 14 februarie 2001).
    7. Art. 7 din lege:
    (1) De regula, imobilele preluate in mod abuziv se restituie in natura.
    (2) Daca restituirea in natura este posibila, persoana indreptatita nu poate opta pentru masuri reparatorii prin echivalent decat in cazurile expres prevazute de prezenta lege.
    Norme metodologice:
    7.1. Norma prevazuta la alin. (1) al art. 7 din lege consacra principiul restituirii in natura si numai acolo unde aceasta masura nu este posibila urmeaza sa se acorde alte masuri reparatorii prevazute de lege (semnificatia sintagmei nu este posibila este complexa fie ca restituirea nu este posibila datorita afectatiunii, fie ca bunul nu mai exista, fie ca exista o prevedere expresa care indica o alta masura reparatorie alternativa).
    7.2. Prefecturile investite cu solutionarea notificarilor prin care se solicita despagubiri banesti au obligatia sa verifice daca varianta solicitata de persoana indreptatita este singura posibila. In cazul in care se constata (in urma analizei situatiei juridice a imobilului pentru care se cere despagubire si a situatiei unitatii detinatoare) ca solutia restituirii in natura era posibila, vor comunica in scris persoanei indreptatite noua solutie si vor transmite notificarea detinatorului imobilului posibil de a fi restituit in natura. In acest caz unitatea detinatoare devine unitatea obligata la restituire, potrivit legii.
    8. Art. 8 din lege:
    (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.
    (2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Pana la adoptarea acestor reglementari este interzisa instrainarea imobilelor in cauza sau schimbarea destinatiei acestora.
    Norme metodologice:
    8.1. Restituirea in natura a terenurilor (inclusiv cele arabile) aflate in intravilanul localitatilor intra sub incidenta procedurilor prevazute de lege, daca terenul respectiv este disponibil (deci nu este ocupat de constructii ale tertilor ori pe terenul respectiv nu au fost puse in posesie in mod legal, pana la aparitia legii, persoane carora li s-a constituit drept de proprietate in temeiul legilor anterioare).
    Tinand seama ca legiuitorul a avut in vedere si acele imobile care nu au fost inca restituite, prin formularea si nerestituite cuprinsa la art. 1 din lege, rezulta ca domeniul de reglementare al legii are si caracter de complinire in raport cu celelalte acte normative cu caracter reparatoriu din domeniul imobiliar, inclusiv din fondul funciar, in sensul ca domeniul de reglementare al acesteia acopera si acele terenuri din intravilanul localitatilor care, pana la intrarea in vigoare a acesteia, respectiv 14 februarie 2001, nu au fost restituite integral persoanelor indreptatite.
    8.2. In cazul in care s-au depus notificari cu privire la imobilele prevazute la alin. (2) al art. 8 din lege, acestea urmeaza a fi respinse ca inadmisibile in cadrul procedurilor prevazute de lege.
    9. Art. 9 din lege:
    (1) Imobilele preluate in mod abuziv, indiferent in posesia cui se afla in prezent, se restituie in natura in starea in care se afla la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.
    (2) In cazul imobilelor care aveau numai alta destinatie decat aceea de locuinta si care au fost demolate sau a caror restituire in natura, in tot sau in parte, nu este posibila, restituirea prin masuri reparatorii in echivalent se face prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital ori prin compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite.
    Norme metodologice:
    9.1. Sintagma indiferent in posesia cui se afla in prezent are semnificatia, pe de o parte, ca incidenta legii este stabilita erga omnes, indiferent de calitatea detinatorului (minister, institutie publica etc.) si, pe de alta parte, are semnificatia stabilirii momentului in functie de care se face calificarea unitatii detinatoare, respectiv cel care detinea imobilul respectiv la data intrarii in vigoare a legii (prezent se raporteaza la momentul nasterii juridice a dreptului la restituire). In cazul in care, dupa data intrarii in vigoare a legii, un imobil notificat potrivit legii a fost transferat in administrarea unei alte entitati, aceasta din urma devine entitate detinatoare investita cu solutionarea notificarii. Entitatea initial notificata are obligatia de a transmite notificarea si documentatia aferenta entitatii detinatoare si totodata de a instiinta in mod expres persoana indreptatita despre aceasta situatie.
    9.2. Sintagma libere de orice sarcini nu are semnificatia exonerarii de raspundere a unitatii detinatoare in raport cu terte persoane ca urmare a neexecutarii unor contracte civile sau comerciale care vizau imobilul respectiv. In cazul societatilor comerciale cu capital de stat (majoritar sau minoritar - cazul in care cota detinuta de stat acopera valoarea imobilului), aceasta sintagma instituie prevalenta restituirii in natura a imobilului catre persoana indreptatita, indiferent daca aceasta s-ar afla in concurs cu alti creditori ai persoanei juridice debitoare (creditori ipotecari sau cu garantii privilegiate, inclusiv creditorii unitatii debitoare in cadrul procedurii falimentului). Prevalenta restituirii in natura in raport cu alte proceduri legale este o consecinta si a prevederii art. 52 din lege care inlatura de la aplicare orice alte prevederi contrare care tind sa indisponibilizeze bunul de la restituirea in natura.
    9.3. Norma cuprinsa la alin. (2) al art. 9 din lege se refera, pe de o parte, la posibilitatea restituirii in natura, in tot sau in parte, a unor terenuri pe care s-au aflat constructii cu destinatie comerciala si care au fost demolate si, pe de alta parte, se refera la cazul in care desi constructiile mai exista pe terenul respectiv, acestea (imobil - constructii si teren) nu pot fi restituite, deoarece se mentine afectatiunea de interes public. Pentru ipoteza a doua se pot atribui, cu acordul persoanei indreptatite, numai masuri reparatorii strict individualizate:
    a) titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare (emise de Ministerul Finantelor Publice);
    b) actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital (de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului fie dintre cele tranzactionate la bursa, fie pe piata secundara autorizata);
    c) compensarea cu alte bunuri sau servicii in echivalent, situatie care poate implica si acordarea unui alt imobil la schimb.
    10. Art. 10 din lege:
    (1) In situatia imobilelor preluate in mod abuziv si demolate total sau partial restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, urmand sa se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.
    (2) In cazul in care pe terenurile imobilelor preluate in mod abuziv s-au ridicat constructii, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, urmand sa se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate.
    (3) Se restituie in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii neautorizate in conditiile legii dupa data de 1 ianuarie 1990, precum si constructii usoare sau demontabile.
    (4) In cazul imobilelor preluate in mod abuziv si distruse ca urmare a unor calamitati naturale persoana indreptatita beneficiaza de restituirea in natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent.
    (5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940 si distruse in timpul razboiului, daca nu au primit despagubiri.
    (6) Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate in mod abuziv si demolate se stabileste potrivit actelor normative in vigoare la data demolarii, actualizata cu indicele inflatiei la data platii efective.
    (7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natura, se stabileste potrivit actelor normative in vigoare.
    (8) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4) masurile reparatorii in echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei indreptatite.
    (9) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4), pentru imobilele care aveau numai alta destinatie decat aceea de locuinta masurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).
    Norme metodologice:
    10.1. Ipoteza restituirii in natura a constructiilor nedemolate sau demolate partial si a terenului liber, cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate, are scopul de a limita restituirea in natura numai la acele suprafete de terenuri disponibile, respectiv numai acele terenuri care nu sunt prevazute in documentatiile de urbanism legal aprobate ca fiind destinate construirii unor noi obiective de utilitate publica (construirea de locuinte sociale sau pentru tineri, construirea de spitale sau scoli ori alte obiective de utilitate publica - parcuri etc.). In cazul in care o parte din terenul initial aferent constructiei are o astfel de afectatiune, restituirea se va limita numai la constructia existenta si la terenul disponibil. Pentru partea de constructie demolata si pentru terenul nedisponibil restituirea se va converti in masurile reparatorii in echivalent strict determinate la alin. (8) al art. 10 din lege (titluri de valoare nominala, actiuni, compensare). Alegerea uneia dintre cele trei variante sau a variantelor combinate, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3) din lege, se face de catre persoana indreptatita.
    10.2. In ipoteza in care constructiile au fost demolate integral se va dispune restituirea in natura numai a terenului disponibil, iar pentru constructiile si terenul imposibil de restituit in natura urmeaza a se acorda beneficiul oricarora dintre cele trei masuri prevazute la art. 9 alin. (2) din lege.
    10.3. In toate cazurile entitatea investita cu solutionarea notificarii are obligatia, inainte de a dispune orice masura, de a identifica cu exactitate terenul si vecinatatile si totodata de a verifica destinatia actuala a terenului solicitat si a subfetei acestuia, pentru a nu afecta caile de acces (existenta pe terenul respectiv a unor strazi, trotuare, parcari amenajate etc.), existenta si utilizarea unor amenajari subterane: conducte de alimentare cu apa, gaze, petrol, electricitate de mare calibru, adaposturi militare si altele asemenea). In cazul in care se constata astfel de situatii, restituirea in natura se va limita numai la acele suprafete de teren disponibile sau, dupa caz, numai la acele suprafete de teren care nu afecteaza accesul si utilizarea normala a amenajarilor subterane.
    10.4. Norma cuprinsa la alin. (3) al art. 10 din lege instituie obligativitatea restituirii in natura a terenurilor in ipoteza in care pe acestea se afla edificate ilegal fie constructii, indiferent de destinatia acestora, fie constructii usoare sau demontabile. In aceste cazuri entitatea investita cu solutionarea notificarii va analiza regimul juridic al constructiilor deja edificate si in ipoteza in care va constata ca acestea au fost construite sau, dupa caz, amplasate fara autorizarile legale, va emite decizia de restituire in natura persoanei indreptatite potrivit legii. Se vor restitui in natura terenurile pe care au fost amplasate constructii usoare sau demontabile (garaje, chioscuri si altele asemenea), chiar daca amplasarea acestora a fost autorizata (constructiile care au acest regim se amplasau, potrivit legii, numai pe perioada determinata - autorizatia era temporara). In acest ultim caz proprietarul este tinut a respecta prevederile art. 14 alin. (2) din lege.
    10.5. In cazul in care pe terenul notificat se afla edificate constructii care nu mai sunt necesare unitatii detinatoare, se poate dispune restituirea si a terenului aferent acestora daca persoana indreptatita achita unitatii detinatoare o despagubire reprezentand valoarea reala actuala a constructiei respective. Despagubirea aferenta constructiei se stabileste de unitatea detinatoare pe baza unei expertize extrajudiciare dispuse de aceasta. In toate cazurile aceasta despagubire nu poate fi mai mica decat valoarea contabila de inregistrare a constructiei in activul patrimonial al unitatii detinatoare la momentul emiterii deciziei de restituire. Oportunitatea aplicarii acestei masuri revine exclusiv unitatii detinatoare.
    10.6. Prevederea cuprinsa la art. 10 alin. (4) din lege vizeaza restituirea in natura a terenului pe care a fost amplasata o constructie distrusa ca urmare a unor calamitati naturale (distrugerea trebuie sa fie cauzata de calamitati naturale - ploi, incendii, inundatii, grindina, cutremure), cu conditia ca acesta sa fie liber (sa nu fie ocupat fizic sau sa nu fie afectat unei utilitati sociale).
    10.7. Norma prevazuta la alin. (5) al art. 10 din lege este de stricta interpretare si vizeaza numai ipoteza imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940, care au fost distruse in timpul razboiului si pentru care nu s-au primit despagubiri cu ocazia rechizitionarii. Extensia restituirii in natura prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (4) al art. 10 din lege vizeaza numai ipoteza in care terenul respectiv nu este ocupat (deci, pentru constructiile distruse ca urmare a razboiului nu se acorda despagubiri, deoarece ar insemna acordarea unui regim favorizant pentru astfel de situatii in raport cu acele constructii distruse, dar care n-au fost rechizitionate; distrugerea este determinata de un eveniment neimputabil statului; acestea ar fi pierit indiferent de proprietar; forta majora este motiv de exonerare si pentru stat).
    10.8. Pentru determinarea valorii unor bunuri preluate in mod abuziv entitatea investita cu solutionarea notificarii, prin decizie interna, va constitui o comisie interna de evaluare formata, in masura posibilitatilor, din specialisti in constructii, economisti si juristi.
    Comisia interna de evaluare va aplica urmatoarele proceduri:
    A. Pentru constructiile preluate in mod abuziv si demolate comisia interna de evaluare va avea ca baza de calcul valoarea aferenta constructiei demolate, care se stabileste potrivit actelor normative in vigoare la data demolarii, la care se aplica indicele de inflatie/coeficientul de actualizare aferent perioadei cuprinse intre anul preluarii si anul solutionarii notificarii.
    1. In cazul in care persoana indreptatita prezinta un act doveditor care atesta valoarea imobilului la data demolarii sau la o data apropiata acesteia, se va utiliza respectiva valoare (valoare dovedita) ca element de referinta pentru aplicarea indicelui de inflatie/coeficientului de actualizare.
    2. In cazul in care persoana indreptatita nu prezinta dovezi cu privire la valoarea constructiei demolate (nu are sau nu le poate procura, dand declaratie pe propria raspundere ca nu are dovezi cu privire la valoarea constructiei si ca va returna sumele insusite necuvenit, in cazul in care se dovedeste contrariul), se va proceda la identificarea actului normativ incident perioadei demolarii si, pe baza actelor doveditoare (depuse de persoanele indreptatite) care cuprind date ce permit descrierea imobilului (actul de proprietate, certificatul de mostenitor sau orice alt act emis de o autoritate din perioada respectiva), se va stabili valoarea estimata la momentul demolarii a constructiei respective. In cazul in care constructia descrisa nu se poate incadra in prevederile actului normativ incident perioadei respective, comisia interna de evaluare va stabili, in mod ad-hoc, o valoare orientativa la momentul demolarii a constructiei respective (se va estima prin raportare la situatia unor alte constructii similare din perioada respectiva). La valoarea estimata astfel calculata se va aplica indicele de inflatie/coeficientul de actualizare.
    3. Valoarea estimativa (finala) a constructiei demolate in perioada de referinta a legii se va calcula prin raportarea la coeficientul de actualizare stabilit prin art. I al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, astfel: valorile de la momentul demolarii (valoarea dovedita, valoarea estimata sau valoarea orientativa) se vor transforma in dolari S.U.A. (prin raportarea la cursul leu/dolar S.U.A. din anul preluarii imobilului), suma astfel rezultata se va inmulti cu cursul mediu leu/dolar din anul emiterii deciziei/dispozitiei prin care se solutioneaza notificarea.
    4. Cursul leu/dolar aferent anului 2003 se va calcula ca medie a valorii cursului comunicat de Banca Nationala a Romaniei intre 7 ianuarie 2003 si cursul de la data solutionarii notificarii.
    Exemplu: valoarea la momentul demolarii era de 40.000 de lei, cursul leu/dolar S.U.A. de la data preluarii era 10 lei/1 dolar S.U.A., rezultand suma de 4.000 dolari S.U.A.; suma respectiva se inmulteste cu valoarea medie a cursului leu/dolar din anul 2003 (anul solutionarii notificarii), aproximativ 34.000 lei, rezultand suma de 136.000.000 lei, aceasta fiind valoarea estimata in limita careia se vor acorda masurile reparatorii in echivalent.
    B. Pentru terenurile preluate abuziv si care nu pot fi restituite in natura stabilirea valorii acestora se face potrivit actelor normative in vigoare. Avand in vedere ca incidenta legii se limiteaza la acele terenuri care se situeaza in intravilanul localitatilor, stabilirea valorii acestora urmeaza a se face potrivit valorii de piata. In acest caz valoarea estimativa se va stabili de catre comisia interna de evaluare din cadrul unitatii detinatoare, care va avea in vedere valoarea de vanzare a unui teren martor din anul solutionarii notificarii, prin utilizarea raportului lei/mp. Valoarea astfel rezultata va face obiectul negocierii cu persoana indreptatita, care poate opune expertiza de specialitate efectuata pe cheltuiala sa. Suma astfel rezultata va fi utilizata pentru acordarea sau stabilirea celorlalte masuri reparatorii prevazute de lege.
    C. In cazul constructiilor nedemolate si imposibil de restituit in natura, stabilirea valorii estimative a acestora urmeaza a se face prin expertiza efectuata de comisia interna de evaluare a unitatii detinatoare (se va avea in vedere valoarea constructiei respective, rezultata in urma aplicarii actelor normative incidente, sau valoarea de vanzare a unei constructii similare din aceeasi zona). Acestei valori estimative persoana indreptatita ii poate opune o expertiza de specialitate efectuata pe cheltuiala acesteia.
    11. Art. 11 din lege:
    (1) Imobilele expropriate si ale caror constructii nu au fost demolate se pot restitui integral in natura persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei.
    (2) In cazul in care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate, actualizata cu indicele inflatiei.
    (3) In cazul in care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi si pentru cea necesara in vederea bunei utilizari a acestora masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent.
    (4) In cazul in care lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa functional intregul teren afectat, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent pentru intregul imobil.
    (5) Valoarea constructiilor expropriate in vederea demolarii se stabileste potrivit actelor normative in vigoare la data exproprierii si se actualizeaza cu indicele inflatiei la data platii efective.
    (6) Valoarea terenurilor apartinand imobilelor expropriate in vederea demolarii se stabileste potrivit actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (7) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) valoarea masurilor reparatorii in echivalent se stabileste prin scaderea valorii actualizate a despagubirilor primite pentru teren, respectiv pentru constructii, din valoarea corespunzatoare a partii din imobilul expropriat - teren si constructii - care nu se poate restitui in natura, stabilita potrivit alin. (5) si (6).
    (8) Pentru situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) masurile reparatorii prin echivalent constau in acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau in actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei indreptatite.
    (9) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), pentru imobilele care aveau numai alta destinatie decat aceea de locuinta masurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).
    Norme metodologice:
    11.1. Prin utilizarea sintagmei generice imobilele expropriate legiuitorul a avut in vedere includerea sub incidenta legii a tuturor exproprierilor facute in perioada de referinta, indiferent de calificarea titlului in temeiul carora acestea au fost expropriate (ca fiind valabil sau nu). Important pentru stabilirea incidentei acestor norme speciale este dovedirea faptului ca preluarea a intervenit ca urmare a unei exproprieri dispuse ca atare in baza unui act normativ generic sau individual de expropriere (nu are relevanta asupra incidentei legii faptul ca exproprierea a privit numai constructiile sau numai terenurile, deoarece aceasta era o forma abuziva de a restrange cuantumul despagubirilor). In aceste cazuri persoana indreptatita este tinuta a indica sau, dupa caz, a depune in cadrul notificarii sau actelor doveditoare actul normativ ori decizia administrativa in temeiul careia s-a facut sau s-a dispus exproprierea.
    11.2. Imobilele expropriate (constructii nedemolate si teren) care sunt libere (deci care nu au primit afectatiunea pentru care s-a dispus exproprierea sau nu au fost instrainate legal) se pot restitui integral persoanei indreptatite. Entitatea investita cu solutionarea notificarii are plenitudine de competenta in a aprecia, in functie de necesitatile localitatii (realizarea planului de urbanism, realizarea unor investitii de utilitate publica), daca dispune restituirea in natura sau acorda beneficiul celorlalte masuri reparatorii. Solutia este justificata de necesitatea asigurarii dezvoltarii localitatilor. Sintagma despagubiri primite vizeaza acele despagubiri calculate si incasate efectiv de proprietarul imobilului care a fost expropriat. In cazul in care despagubirile nu au fost incasate si exista dovezi certe in acest sens, restituirea in natura sau acordarea de alte masuri reparatorii nu se conditioneaza de rambursarea despagubirii.
    11.3. In cazul in care persoana indreptatita sustine ca nu s-au incasat despagubiri pentru imobilul expropriat si nici unitatea detinatoare nu poate dovedi plata acestora, se va solicita persoanei indreptatite prezentarea unei declaratii autentificate prin care aceasta declara pe propria raspundere ca pentru imobilul respectiv nu s-au incasat despagubiri si totodata isi asuma obligatia rambursarii acestora in cazul in care, ulterior acordarii beneficiului legii, se constata si dovedeste ca totusi s-au acordat despagubiri.
    11.4. Modul de calcul al despagubirilor de rambursat se face prin raportare la coeficientul de inflatie stabilit dupa modelul prevazut la articolul precedent.
    Exemplu: in cazul in care pentru imobilul expropriat s-a primit suma de 40.000 lei, iar cursul oficial de schimb de la data preluarii era de 1 dolar S.U.A./10 lei, rezulta suma de 4.000 dolari S.U.A. Suma astfel obtinuta se inmulteste cu valoarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul solutionarii notificarii (aprox. 34.000 lei/1 dolar S.U.A. in anul 2003) rezultand: 4.000 x 34.000 = 136.000.000 lei care trebuie restituiti de catre persoana indreptatita pentru a se dispune masura restituirii in natura a imobilului notificat.
    11.5. Prevederea alin. (3) al art. 11 din lege are in vedere ipoteza in care constructiile expropriate au fost integral demolate, iar lucrarile de executie a noilor lucrari pentru care s-a dispus exproprierea ocupa partial terenul. In acest caz persoana indreptatita poate beneficia de masura restituirii in natura a terenului liber, iar pentru constructiile demolate si terenul ocupat de constructii noi, precum si terenul aferent acestora (terenul necesar bunei functionari a constructiilor) se vor acorda masuri reparatorii in echivalent. Si in acest caz aprecierea oportunitatii restituirii in natura apartine unitatii detinatoare (consecinta formularii poate obtine).
    In cazul in care s-a primit o despagubire, aceasta se va reactualiza si se va deduce din valoarea masurilor reparatorii calculata potrivit prevederilor art. 11 alin. (7) din lege.
    11.6. Ipoteza de la alin. (4) al art. 11 din lege vizeaza situatia in care terenul expropriat este integral ocupat de lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, caz in care se vor stabili numai masuri reparatorii in echivalent pentru intregul imobil.
    11.7. Prevederile alin. (5) si (6) ale art. 11 din lege vizeaza modalitatea de calcul al valorii constructiilor expropriate si a terenurilor expropriate. Pentru stabilirea acestora se vor urma aceleasi proceduri prevazute pentru aplicarea art. 10 din lege.
    12. Art. 12 din lege:
    (1) In situatia imobilelor preluate cu titlu valabil, detinute de stat, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica, daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei.
    (2) Persoana indreptatita poate opta, in situatiile prevazute la alin. (1), in cazul in care despagubirea primita nu a fost corespunzatoare valorii imobilului, pentru completarea in echivalent a despagubirii de la valoarea actualizata cu indicele inflatiei a despagubirii primite pana la valoarea corespunzatoare a imobilului.
    (3) Valoarea corespunzatoare pentru constructii se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (5), iar cea pentru teren se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (6).
    (4) Masurile reparatorii prin echivalent pentru situatiile prevazute la alin. (2) se stabilesc prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau in actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei indreptatite.
    Norme metodologice:
    12.1. Prevederile art. 12 din lege au in vedere procedura de urmat pentru situatia in care s-a apreciat de catre unitatea detinatoare sau de entitatea investita cu solutionarea notificarii ca imobilul respectiv a fost preluat cu titlu valabil. Ca alternativa la restituirea in natura, este posibila optiunea solutionarii notificarii prin completarea despagubirii primite cu diferenta dintre despagubirea primita si actualizata cu coeficientul de actualizare si suma aferenta valorii actualizate a imobilului respectiv. Suma astfel rezultata se va acoperi prin actiuni sau titluri de valoare nominala.
    Exemple:
    1. un imobil calificat ca fiind preluat cu titlu valabil se afla in patrimoniul unei institutii publice; pentru imobilul respectiv proprietarul deposedat a primit cu titlu de despagubire suma de 50.000 lei care reprezenta la data platii 5.000 de dolari (deci, la un curs de 1 dolar S.U.A./10 lei). Pentru a se dispune restituirea in natura, persoana indreptatita va trebui sa restituie o despagubire actualizata in suma de 170.000.000 lei (5.000 dolari S.U.A. x 34.000 lei curs leu/dolar S.U.A. in anul 2003);
    2. pentru un imobil calificat ca fiind preluat cu titlu valabil, aflat in patrimoniul unei organizatii cooperatiste, s-a acordat o despagubire de 80.000 de lei reprezentand 8.000 dolari S.U.A. (curs 1 dolar S.U.A./10 lei la momentul platii), iar persoana indreptatita la restituire in natura neavand banii necesari restituirii despagubirii (272.000.000 lei, adica 8.000 dolari S.U.A. x 34.000 curs leu/dolar S.U.A.) opteaza pentru completarea despagubirii primite cu diferenta de valoare, se va proceda in modul urmator: cu privire la imobilul respectiv comisia interna de evaluare va proceda la stabilirea valorii actuale a imobilului rezultand 700.000.000 lei din care va deduce suma de 272.000.000 lei. Diferenta rezultata, respectiv suma de 428.000.000 lei (700.000.000 - 272.000.000), va face obiectul negocierii cu persoana indreptatita. In cazul in care persoana indreptatita nu isi insuseste rezultatul evaluarii interne, aceasta poate opune o expertiza de specialitate efectuata pe cheltuiala sa.
    12.2. Prevederile art. 12 din lege nu vizeaza imobilele preluate ca urmare a exproprierii, acestea fiind asimilate de lege ca fiind preluate abuziv indiferent de valabilitatea titlului si, ca atare, situatia lor juridica este reglementata de art. 11 din lege.
    13. Art. 13 din lege:
    (1) In cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca sunt aplicabile prevederile privind contractele de inchiriere cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.
    (2) Contractele de inchiriere pentru imobilele restituite in natura, ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si de personalul strain al acestora, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.
    Norme metodologice:
    13.1. Prezinta importanta deosebita corelatia impusa de legiuitor cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001. Prevederile legii cuprinse la art. 13, 14 si 15, desi se complinesc cu prevederile ordonantei de urgenta respective, au aplicatie proprie in raport cu situatia imobilelor restituite in natura in baza legii. Avand in vedere aceste aspecte, urmeaza a se considera ca termenul de 5 ani la care face trimitere art. 15 din lege incepe sa curga de la data crearii noii situatii juridice a imobilului notificat. Astfel, daca prin procedura administrativa s-a restituit in natura un imobil afectat de un contract de inchiriere, proprietarul fie poate sa mentina in vigoare respectivul contract de inchiriere (subrogandu-se in drepturile fostului locator), fie poate solicita incheierea unui nou contract de inchiriere cu parcurgerea procedurii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, termenul de 5 ani curgand de la data deciziei de restituire in natura.
    13.2 Entitatile investite cu solutionarea notificarilor avand ca obiect restituirea unor imobile afectate de contracte de inchiriere au obligatia introducerii in dispozitia/decizia de restituire in natura a conditiei respectarii drepturilor prevazute de lege in favoarea chiriasilor. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea disciplinara, civila sau materiala, dupa caz, in sarcina conducatorului entitatii respective.
    14. Art. 14 din lege:
    (1) Daca imobilul prevazut la art. 13 alin. (1) face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau al unei operatiuni de leasing, persoana indreptatita poate opta pentru restituirea in natura sau pentru masuri reparatorii in echivalent.
    (2) In situatia optiunii pentru restituirea in natura persoana indreptatita se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare in contractele prevazute la alin. (1), daca aceste contracte au fost incheiate potrivit legii.
    Norme metodologice:
    Desi subrogarea la care face referire alin. (2) al art. 14 din lege intervine de drept, decizia/dispozitia motivata de restituire in natura trebuie sa indice in mod expres contractele civile sau comerciale care afecteaza imobilul restituit.
    Nerespectarea acestei cerinte atrage raspunderea disciplinara, civila sau materiala, dupa caz, in sarcina conducatorului entitatii respective.
    15. Art. 15 din lege:
    (1) Contractele de inchiriere prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se vor incheia pentru o perioada de 5 ani. In cazul in care chiriasului i se pune la dispozitie o alta locuinta corespunzatoare, acesta este obligat sa elibereze de indata locuinta ocupata.
    (2) Neincheierea noului contract de inchiriere in cazul prevazut la art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cauzata de neintelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretentia acestuia de restrangere a suprafetei locative pentru persoanele prevazute la art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonanta, atrage prelungirea de drept a contractului de inchiriere pana la incheierea noului contract.
    (3) Pentru chiriasii persoane fizice din imobilele restituite in natura, precum si pentru cei din locuintele prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie se situeaza intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate depasi 25 % din venitul net lunar pe familie. Dispozitiile art. 31 alin. (2) si ale art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se aplica in mod corespunzator. In cazul in care chiria astfel calculata este mai mica decat cea calculata potrivit art. 26 - 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren si cladire, de impozitul pe chirie*) si este exonerat de raspundere pentru obligatiile ce ii revin pe durata contractului de inchiriere respectiv.
    (4) Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele prevazute in Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, in Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si in Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, la efectuarea schimbului obligatoriu prevazut la cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 locuinta oferita trebuie sa asigure conditii de folosinta similare celor existente in locuinta detinuta.
    (5) Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
------------
    *) Prevederea privind scutirea de impozit pe chirie prevazuta la alin. (3) al art. 15 din Legea nr. 10/2001 a fost abrogata in mod expres prin art. 85 al Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001.

    Norme metodologice:
    Prin locuinta corespunzatoare se intelege acea unitate locativa care este situata in aceeasi localitate cu imobilul restituit sau, cu acordul chiriasului, in alta localitate si are cel putin minimul suprafetei stabilit de lege pentru fiecare persoana din cadrul familiei chiriasului, inclusiv pentru persoanele aflate in intretinerea titularului contractului de inchiriere, daca acestea locuiau in aceeasi locuinta la data depunerii notificarii.
    16. Art. 16*) din lege:
    (1) In situatia imobilelor ocupate de unitati bugetare din invatamant, din sanatate, asezaminte social-culturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal inregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare in vederea continuarii activitatilor de interes public, social-cultural sau obstesc, fostilor proprietari li se acorda masuri reparatorii prin echivalent, in conditiile prezentei legi.
    (2) Ministerele de resort, precum si celelalte institutii publice interesate vor propune, iar Guvernul va stabili prin hotarare, imobilele care nu vor fi retrocedate in natura si pentru care se acorda masuri reparatorii prin echivalent potrivit alin. (1).
    (3) In cazul in care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, fostii proprietari care beneficiaza de masuri reparatorii prin echivalent, in cazurile prevazute la alin. (1), vor fi notificati pentru a opta in viitor pentru restituirea in natura. In aceste cazuri persoanele beneficiare de masuri reparatorii vor restitui sumele primite sau echivalentul bunurilor ori serviciilor, actualizate cu rata inflatiei.
    (4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevazute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publica si au regimul prevazut de lege.
------------
    *) Este reprodus textul rezultat in urma modificarii si completarii Legii nr. 10/2001 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.

    Norme metodologice:
    Pentru fundamentarea propunerii de mentinere a afectatiunii speciale prevazute la art. 16, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
    - imposibilitatea mutarii activitatilor respective in alte imobile detinute legal de respectiva entitate;
    - situarea imobilului este esentiala pentru buna desfasurare a activitatilor de utilitate publica sau sociala;
    - prin restituirea in natura s-ar impune disponibilizari semnificative de salariati care ar afecta buna desfasurare a activitatii.
    17. Art. 17 din lege:
    (1) Statul, precum si institutiile publice, unitatile de invatamant sau asezamintele social-culturale, care ocupa imobilul cu contract de inchiriere, au drept de preemtiune la cumpararea acestuia.
    (2) Acest drept se poate exercita, sub sanctiunea decaderii, in termen de 90 de zile de la data primirii notificarii privind intentia de vanzare.
    (3) Notificarea se face prin executorul judecatoresc, potrivit legii.
    (4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea dreptului de preemtiune sunt lovite de nulitate.
    18. Art. 18 din lege:
    Masurile reparatorii se stabilesc numai in echivalent si in urmatoarele cazuri:
    a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
    b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
    c) imobilul a fost transformat, astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat, daca partile nu au convenit altfel;
    d) imobilul a fost instrainat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.
    Norme metodologice:
    18.1. Ipoteza de la lit. a) a art. 18 din lege vizeaza interdictia restituirii in natura a imobilelor pentru cazul detinatorilor de participatii de capital social la societati comerciale nationalizate (solutia este justificata deoarece asociatii sau actionarii nu aveau decat un drept de creanta asupra societatii si, ca atare, stabilirea corespondentei cu bunurile acesteia este imposibil de operat).
    18.2. Textul de la lit. b) a art. 18 din lege vizeaza numai constructiile preluate de stat si care nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi (evident, ipoteza nu este valabila pentru terenuri, deoarece acestea exista). Acele constructii care au fost distruse de calamitati naturale nu fac obiectul masurilor reparatorii.
    18.3. Imobil nou in raport cu cel preluat este considerat acea constructie care, prin transformarile survenite, are urmatoarele caracteristici:
    - in raport cu forma initiala i s-au adaugat corpuri de zidarie sau volume din alte materiale, ce reprezinta peste 50% din suprafata construita initial (etajari sau/si adaugari de corpuri noi pe orizontala);
    - prin modificarile aduse a rezultat o constructie destinata sa deserveasca o activitate specifica (de exemplu, s-a amenajat ca sediu de banca cu seifuri incorporate; s-a amenajat ca spital sau sanatoriu cu spatii si dotari medicale specifice; s-au efectuat lucrari subterane cu destinatie militara ori pentru siguranta nationala si altele asemenea).
    18.4. Nu constituie imobil nou in raport cu cel preluat acea constructie careia i s-a modificat compartimentarea initiala - din spatii de locuit in birouri si invers -, i s-au adus numai imbunatatiri functionale (racordari de gaze, termoficare, consolidari sau alte lucrari de intretinere curenta, consolidari si altele asemenea).
    18.5. Norma cuprinsa la lit. d) a art. 18 din lege vizeaza conservarea situatiei juridice a imobilelor (apartamentelor) instrainate legal in baza Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, caz in care restituirea in natura nu mai este posibila.
    19. Art. 19 din lege:
    (1) Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea in natura, cu obligatia returnarii sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata cu indicele inflatiei, daca imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) In cazul in care persoana indreptatita a optat pentru despagubiri si imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului, care se acopera prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societatile comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei fizice sau juridice indreptatite. Daca persoanei indreptatite i s-a stabilit despagubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 si nu a incasat-o, valoarea astfel stabilita i se va acorda in despagubiri banesti, iar diferenta pana la valoarea corespunzatoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea acesteia.
    (3) In cazul in care valoarea despagubirii nu a fost inca stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul si plata masurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).
    (4) Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere in conditiile prezentei legi.
    Norme metodologice:
    19.1. Daca imobilul (apartamentul, unitatea locativa) care face obiectul notificarii nu a fost instrainat in baza Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, deci este fie liber, fie ocupat de chiriasi, persoana indreptatita care a primit despagubiri pentru respectivul imobil potrivit respectivei legi poate opta pentru restituirea in natura a imobilului sau a apartamentelor ori unitatilor locative nevandute, daca va rambursa despagubirea primita, actualizata cu indicele inflatiei.
    Calculul actualizarii se va face prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de entitatea nationala din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea in vedere anul incasarii efective a despagubirii si anul rambursarii acesteia). Suma rezultata se va varsa in contul deschis la trezorerie, prin ordin*) al ministrului finantelor publice, potrivit art. I alin. (3) de la titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.
------------
    *) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 198/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 122 din 26 februarie 2003.

    19.2. In cazul in care imobilul notificat (apartament, unitate locativa) a fost instrainat legal pana la data de 14 februarie 2001, persoana indreptatita are dreptul numai la masurile reparatorii individualizate de lege pentru teren si constructiile nerestituite, cu urmatoarele distinctii:
    - daca persoanele indreptatite au incasat despagubiri potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, acestea au dreptul la masuri reparatorii reprezentand diferenta dintre valoarea actualizata cu indicele inflatiei a despagubirii incasate efectiv si valoarea corespunzatoare (actuala) a imobilului nerestituit (terenul si partea de constructie nerestituita). Masurile reparatorii pot consta, la alegerea persoanei indreptatite, numai in:
    a) titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare;
    b) acordarea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital;
    - daca persoanei indreptatite i s-a stabilit despagubirea prevazuta de Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, fara ca aceasta sa o incaseze efectiv, valoarea astfel stabilita se va acorda in despagubiri banesti, iar diferenta pana la valoarea corespunzatoare (actuala) a imobilului nerestituit (constructie si teren) se va acoperi numai prin acordarea de titluri de valoare nominala sau acordarea de actiuni, la alegerea persoanei indreptatite;
    - in cazul in care valoarea despagubirii cuvenite potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, nu a fost stabilita pana la data depunerii notificarii (acesta fiind elementul obiectiv care atesta optiunea proprietarului de a beneficia de prevederile legii), valoarea acesteia se va stabili prin raportarea la valoarea de piata a imobilului de la momentul solutionarii notificarii (aceasta fiind semnificatia valorii corespunzatoare).
    19.3. Prevederea alin. (4) al art. 19 din lege are semnificatia acordarii beneficiului noii legi de restituire si persoanelor care, din diverse motive, nu au formulat cereri potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare. Solutionarea acestor notificari se va face cu respectarea drepturilor chiriasilor dobanditori de buna-credinta. In cazul in care persoana indreptatita (care a facut notificarea) a formulat o actiune in justitie pentru anularea sau constatarea nulitatii actelor de instrainare si a instiintat despre aceasta conduita unitatea detinatoare, se va proceda, potrivit art. 47 alin. (2) din lege, la suspendarea procedurii administrative.
    19.4. Cazuri posibile si recomandari de solutionare:
    In cazul in care imobilul cuprinde mai multe unitati locative (apartamente) dintre care unul s-a restituit proprietarului potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, iar pentru restul s-au acordat despagubiri care au fost incasate si totodata s-a formulat cerere de restituire in natura de catre fostul proprietar al unitatilor locative nevandute din acelasi imobil potrivit Legii, restituirea acestora este conditionata numai de rambursarea cotei de despagubire aferenta apartamentelor ce se vor restitui in natura. Exemplu: un imobil cu 6 apartamente de valoare egala dintre care unul a fost restituit proprietarului, doua au fost instrainate catre chiriasi, 3 sunt ocupate de chiriasi (deci sunt restituibile in natura). Pentru cele 5 apartamente fostul proprietar a primit suma de 500.000.000 lei in anul 1996. Proprietarul solicita, in cadrul legii, restituirea in natura a celor 3 apartamente nevandute. Pentru a beneficia de restituirea in natura proprietarul notificator va trebui sa returneze o suma de bani reprezentand cota aferenta celor 3 apartamente pentru care s-au primit despagubiri si care, in temeiul noii legi, sunt restituibile in natura, respectiv suma de 300.000.000 lei, suma care va trebui actualizata cu indicele de inflatie pentru perioada 1996 - 2002 (aproximativ 600.000.000 lei).
    Pentru a face aplicarea tezei a doua de la alin. (2) al art. 19, suma primita cu titlu de despagubire, ramasa ca urmare a returnarii cotei aferente celor 3 imobile restituite in natura, se va actualiza cu indicele de inflatie (devenind 400.000.000 lei) si se va deduce din valoarea actuala corespunzatoare a imobilului (valoarea imobilului este de fapt valoarea reala, de piata, a celor doua imobile vandute potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, si a terenului aferent acestora, aproximativ 1.000.000.000 lei), iar pentru suma astfel rezultata (600.000.000 lei) se vor acorda masurile reparatorii expres indicate de lege:
    a) titluri de valoare nominala; sau
    b) acordarea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, la alegerea persoanei indreptatite.
    19.5. In cazul in care o persoana are, pentru un imobil restituibil in natura (deci, ocupat de chiriasi), obligatia de a restitui despagubirea baneasca primita, iar cu privire la alt imobil, are o creanta prin acordarea de despagubiri banesti, cele doua obligatii reciproce de plata se vor compensa pana la concurenta celei mai mici dintre ele. In aceste situatii, potrivit art. III al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, cu modificarile ulterioare, se va solicita in prealabil avizul Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001. Persoana indreptatita care se afla intr-o astfel de situatie se va adresa Autoritatii cu o cerere pentru eliberarea avizului, la care va anexa actele doveditoare ale obligatiilor reciproce. Avizul favorabil emis de Autoritate va atesta valoarea obligatiei de plata si debitorul acesteia. Acesta este pe deplin opozabil tuturor entitatilor implicate in aplicarea legii. Notiunea imobil are in vedere si unitatea locativa.
    20. Art. 20 din lege:
    (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala ori o organizatie cooperatista este actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta.
    (3) In cazul primariilor restituirea in natura sau prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
    (4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), in cazul bunurilor detinute de o organizatie cooperatista, persoana indreptatita poate opta si pentru masuri reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri ori servicii sau despagubiri banesti.
    Norme metodologice:
    20.1. Prevederea alin. (1) al art. 20 din lege are semnificatii juridice multiple, respectiv:
    - statueaza indisponibilizarea imobilelor restituibile pe calea prevazuta de lege cu privire la orice alte proceduri legale care tind sa instraineze imobilul respectiv catre alte persoane, altele decat cele indreptatite potrivit legii; ca atare, sunt inlaturate de la aplicare cu privire la aceste bunuri prevederile Legii nr. 64/1995 sau ale Legii nr. 213/1998, cu completarile ulterioare;
    - indisponibilizarea respectiva opereaza incepand cu data de 14 februarie 2001 chiar daca notificarea a fost facuta la o data ulterioara;
    - indisponibilizarea acestor bunuri are drept scop primordial indeplinirea obligatiei de restituire in natura catre adevaratul proprietar;
    - restituirea in natura este obligatorie in cazul in care unitatea detinatoare este regie autonoma, societate sau companie nationala, societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale ori locale este actionar (S.A.) sau asociat (S.R.L.) majoritar ori de catre o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica (orice alta persoana juridica vizeaza si acele entitati de drept public - ministere, prefecturi, Agentia Domeniilor Statului si altele asemenea);
    - societatile comerciale privatizate integral sau cele constituite din initiativa privata, care au dobandit astfel de bunuri dupa privatizare sau, dupa caz, dupa infiintarea lor, nu au obligatia restituirii in natura daca sunt dobanditori de buna-credinta.
    20.2. Restituirea in natura se face in toate cazurile prin decizie/dispozitie motivata a organelor de conducere a unitatii detinatoare. Decizia/dispozitia va cuprinde detaliat motivele care au stat la baza fundamentarii deciziei (inclusiv incadrarea in prevederile art. 2 din lege, calificarea preluarii cu titlu sau fara titlu).
    20.3. Organe de conducere inseamna:
    a) pentru regii autonome - consiliul de administratie sau directorul executiv daca i s-au acordat puteri speciale in acest sens;
    b) pentru societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar (S.A.) ori asociat (S.R.L.) majoritar - adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie sau administratorul, dupa caz, daca i s-au acordat puteri speciale in acest sens;
    c) pentru organizatiile cooperatiste - adunarea membrilor sau administratorul daca i s-au acordat puteri speciale in acest sens;
    d) pentru institutii publice - conducatorul ales sau numit al acesteia, care are competenta de a angaja patrimonial institutia.
    20.4. Decizia/dispozitia motivata dispusa de un organ de conducere ierarhic inferior unui alt organ de conducere din cadrul unitatii detinatoare poate fi revocata de acesta din urma in virtutea plenitudinii de competenta specific situatiei juridice a unitatii detinatoare (pentru societati comerciale - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si statutele aprobate, pentru regii autonome - Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, si statutele aprobate etc.).
    20.5. In cazul in care entitatea obligata la restituire este primaria, organul de conducere abilitat expres de lege este primarul, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti. Avand in vedere aceasta precizare expresa a legiuitorului, rezulta ca nu este necesara o aprobare prealabila sau ulterioara a restituirii de catre consiliul local (sau, dupa caz, general), responsabilitatea aplicarii legii apartinand in totalitate primarului. Cu toate acestea, se recomanda ca deciziile de restituire sa fie prezentate spre informare consiliului local in vederea asigurarii transparentei actului decizional.
    20.6. Deciziile/dispozitiile motivate de restituire emise de catre primar pot fi contestate de prefect pe calea contenciosului administrativ numai daca se constata o incalcare grava a legii (de exemplu, in cazul in care se restituie in natura un imobil pentru care nu s-a facut dovada dreptului de proprietate sau a calitatii de mostenitor). Semnalam ca ambele institutii - primarul si prefectul - sunt implicate in procesul de restituire si, ca atare, exercitarea controlului de legalitate din partea prefectului trebuie sa vizeze numai acele cazuri in care se apreciaza ca restituirea dispusa este ilegala.
    20.7. Obligatia de restituire in natura intervine si in cazul in care cota minoritara de capital detinuta de stat sau de alta institutie publica acopera valoarea imobilului notificat. In acest caz elementul de referinta este valoarea de inregistrare in activul patrimonial al unitatii detinatoare de la data intrarii in vigoare a legii. Obligatia legala de restituire in natura prevaleaza asupra oricarei alte optiuni a entitatii notificate. Dupa emiterea deciziei/dispozitiei de restituire societatea comerciala, prin organele sale de conducere, va constata reducerea capitalului social si va face aplicarea prevederilor art. 69 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    20.8. La art. 20 alin. (4) din lege se introduce o exceptie de la principiul restituirii in natura, in cazul in care unitate detinatoare este o organizatie cooperatista. In acest caz expres determinat de lege, optiunea apartine exclusiv persoanei indreptatite care poate alege:
    a) compensarea cu alte bunuri si servicii;
    b) acordarea de despagubiri banesti.
    In cazul in care persoana indreptatita opteaza pentru oricare dintre cele doua alternative, organizatia cooperatista are obligatia ca, pe baza evaluarii stabilite de comisia interna pentru evaluarea despagubirii si, dupa caz, a expertizei de specialitate depuse de persoana indreptatita, sa negocieze cu aceasta valoarea masurilor reparatorii, pe care le va suporta din fondurile sale.
    21. Art. 21 din lege:
    (1) Persoana indreptatita va notifica in termen de 6*) luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea in natura a imobilului. In cazul in care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cate o notificare pentru fiecare imobil.
    (2) Notificarea va cuprinde denumirea si adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei indreptatite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimata a acestuia.
    (3) Notificarea va fi comunicata prin executorul judecatoresc de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului. Executorul judecatoresc va inregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate in termen de 7 zile de la data inregistrarii.
    (4) Notificarea inregistrata face dovada deplina in fata oricaror autoritati, persoane fizice sau juridice, a respectarii termenului prevazut la alin. (1), chiar daca a fost adresata altei unitati decat cea care detine imobilul.
    (5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevazut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau prin echivalent.
------------
    *) Termenul respectiv a fost prelungit cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 si cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.

    Norme metodologice:
    Avand in vedere ca faza depunerii notificarilor s-a consumat, raman deplin valabile normele de recomandare prevazute la cap. IV din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 614/2001.
    In completare se aduc urmatoarele precizari:
    a) in cazul in care notificarea s-a facut prin intermediul unui executor judecatoresc cu incalcarea competentei teritoriale, se va considera ca notificarea s-a facut totusi legal (prevaleaza principiul realizarii dreptului in raport de cel al respectarii procedurii);
    b) de asemenea, in cazul in care notificarea s-a facut in bloc pentru mai multe imobile din aceeasi localitate, urmeaza a se considera ca notificarea s-a facut pentru fiecare imobil, disjungandu-se fiecare caz.
    22. Art. 22 din lege:
    Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate vor fi depuse ca anexe la notificare o data cu aceasta sau in termen de cel mult 18 luni*) de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
------------
    *) Termenul respectiv a fost prelungit cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001, cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001, cu o luna prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 si cu inca doua luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2003.

    Norme metodologice:
    22.1. Prin acte doveditoare se intelege:
    a) orice acte juridice translative de proprietate, care atesta detinerea proprietatii de catre o persoana fizica sau juridica (act de vanzare-cumparare, tranzactie, donatie, extras carte funciara, act sub semnatura privata si altele asemenea);
    b) actele juridice care atesta calitatea de mostenitor (certificat de mostenitor, testament, acte de stare civila care atesta rudenia sau filiatia cu titularul initial al dreptului de proprietate);
    c) orice acte juridice sau sustineri care permit incadrarea preluarii ca fiind abuziva [art. 2 alin. (1) din lege]; in cazul exproprierii prevazute de art. 11 din lege sunt suficiente indicarea actului de expropriere si, eventual, prezentarea procesului-verbal incheiat cu aceasta ocazie ori a acordului la expropriere;
    d) orice acte juridice care atesta detinerea proprietatii de catre persoana indreptatita sau ascendentul/testatorul acesteia la data preluarii abuzive (extras carte funciara, istoric de rol fiscal, procesul-verbal intocmit cu ocazia preluarii, orice act emanand de la o autoritate din perioada respectiva, care atesta direct sau indirect faptul ca bunul respectiv apartinea persoanei respective, pentru mediul rural - extras de pe registrul agricol);
    e) in cazul in care constructia a fost demolata, orice act juridic care descrie constructia demolata;
    f) expertize judiciare sau extrajudiciare de care persoana indreptatita intelege sa se prevaleze in sustinerea cererii sale;
    g) orice alte inscrisuri pe care persoana indreptatita intelege sa le foloseasca in dovedirea cererii sale;
    h) declaratii notariale date de persoana care se pretinde indreptatita, pe propria raspundere, si care sunt solicitate de unitatea detinatoare sau de entitatea investita cu solutionarea notificarii in scopul fundamentarii deciziei.
    22.2. Se admit numai copii legalizate sau certificate de pe actele doveditoare referitoare la proprietate si la calitatea de mostenitor.
    22.3. In cazul in care depunerea actelor doveditoare referitoare la proprietate si la calitatea de mostenitor s-a facut o data cu notificarea, iar acestea sunt numai fotocopii ale acestora, se va solicita petentilor prezentarea originalelor sau duplicatelor in vederea verificarii si certificarii acestora de catre salariatii entitatii investite cu solutionarea notificarii.
    22.4. In cazuri deosebite, se pot solicita si declaratii notariale date de persoane in viata care atesta anumite situatii in legatura cu imobilul notificat si care pot contribui la fundamentarea deciziei.
    23. Art. 23 din lege:
    (1) In termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 22 unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in natura.
    (2) Persoana indreptatita are dreptul sa sustina in fata organelor de conducere ale unitatii detinatoare cererea de restituire in natura. In acest scop ea va fi inaintata in scris, in timp util, sa ia parte la lucrarile organului de conducere al unitatii detinatoare.
    (3) Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata se comunica persoanei indreptatite in termen de cel mult 10 zile de la data adoptarii.
    (4) Decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui inscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.
    (5) Decizia sau, dupa caz, dispozitia prevazuta la alin. (4) trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana indreptatita.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari potrivit art. 20 alin. (3).
    Norme metodologice:
    23.1. Termenul de 60 de zile pentru indeplinirea obligatiei unitatii detinatoare de a se pronunta asupra cererii de restituire poate avea doua date de referinta, fie data depunerii notificarii, fie data depunerii actelor doveditoare.
    In cazul in care persoana indreptatita a depus o data cu notificarea toate actele de care aceasta intelege sa se prevaleze pentru dovedirea cererii de restituire, termenul de 60 de zile curge de la data depunerii notificarii. Insa, in cazul in care o data cu notificarea nu s-au depus acte doveditoare, termenul respectiv va curge de la data depunerii acestora.
    In cazul in care persoana indreptatita a depus toate actele doveditoare pe care le poseda si totodata a facut precizarea ca nu mai detine alte probe, unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte numai pe baza acestora, in termen de 60 de zile.
    Termenul pentru indeplinirea obligatiei respective se poate proroga cu acordul expres sau tacit al persoanei indreptatite daca unitatea detinatoare, in urma analizei actelor doveditoare deja depuse, comunica celeilalte parti, in intervalul de 60 de zile, faptul ca documentatia depusa este insuficienta pentru fundamentarea deciziei de restituire. Pentru a avea beneficiul acestei prorogari este necesar insa ca unitatea detinatoare sa comunice in scris persoanei indreptatite faptul ca fundamentarea si emiterea deciziei de restituire sunt conditionate de depunerea probelor solicitate. Depunerea actelor solicitate sau comunicarea faptului ca persoana indreptatita nu poseda actele respective are semnificatia acceptarii prorogarii termenului respectiv (in aceasta ipoteza termenul curge de la depunerea actelor solicitate sau, dupa caz, de la data comunicarii raspunsului).
    23.2. In cazul in care, dupa comunicarea unitatii detinatoare, persoana indreptatita este pasiva (deci nu comunica nici un raspuns), pasivitatea acesteia poate fi apreciata ca acceptare tacita.
    Acceptarea unei prorogari tacite se poate obtine si cu ocazia indeplinirii procedurii prevazute la art. 23 alin. (2) din lege (invitarea persoanei indreptatite cu ocazia dezbaterii cererii respective), fiind necesar ca in procesul-verbal intocmit cu acest prilej sa se faca mentiune despre necesitatea completarii materialului probator (procesul-verbal se va semna si de persoana invitata). In cazul in care insa persoana indreptatita careia i s-a solicitat completarea materialului probator comunica in mod expres sau pretinde in cadrul procedurii prevazute la alin. (2) al art. 23 din lege ca nu poseda sau ca ii este imposibil sa procure respectivele acte doveditoare, termenul de 60 de zile curge de la data acestei ultime comunicari sau, dupa caz, de la data consemnarii situatiei respective in procesul-verbal. Daca persoana indreptatita, desi invitata, nu se prezinta la dezbaterea cererii de restituire, este necesar a se face comunicarea respectiva in scris.
    23.3. Actele solicitate in mod expres de catre entitatile investite cu solutionarea notificarii, care se depun dupa data de 14 mai 2003, pot fi luate in considerare numai daca aceasta (entitatea investita) considera ca sunt esentiale pentru solutionarea notificarii si numai daca nu s-a emis deja decizia de solutionare.
    23.4. Dispozitiile alin. (4) si (5) ale art. 23 din lege consacra regimul complex al dispozitiei de aprobare a restituirii in natura:
    - este asimilata inscrisului sub forma autentica;
    - constituie actul juridic de baza pentru efectuarea formalitatilor de publicitate imobiliara (de aceea este necesar ca dispozitia/decizia de restituire sa cuprinda datele de identificare a noului proprietar, a imobilului restituit, cu suprafetele construite, terenul aferent si vecinatatile);
    - constituie titlu executoriu, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.
    23.5. In cazul in care intre suprafata terenului solicitat si celui restituit exista diferente in minus rezultate din mentinerea in proprietate publica a unor suprafete cu afectatiune legala speciala (zone de protectie sau acces pentru linii de inalta tensiune, conducte magistrale si altele asemenea), decizia/dispozitia de restituire va face referire la aceste servituti legale si totodata va fi insotita de o schita a terenului restituit.
    23.6. Dispozitia de aprobare a restituirii in natura poate fi si sub forma compensarii cu un alt imobil in echivalent, caz in care decizia/dispozitia de aprobare a restituirii in natura prin compensare cu un alt imobil are acelasi regim cu cel prevazut la alin. (4) si (5) ale art. 23 din lege.
    23.7. Dispozitia de aprobare a restituirii in natura este un act administrativ de putere care atesta restituirea proprietatii si care, o data indeplinite formalitatile de publicitate imobiliara, se consolideaza ca titlu de proprietate supus regulilor prevazute de dreptul comun (devine act de proprietate in sensul prevederilor Codului civil).
    23.8. Dupa efectuarea formalitatilor de publicitate imobiliara de catre noul proprietar, dispozitia de aprobare a restituirii in natura nu mai poate fi revocata de entitatea care a dispus-o.
    24. Art. 24 din lege:
    (1) Daca restituirea in natura nu este aprobata sau nu este posibila, dupa caz, detinatorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, in termenul prevazut la art. 23 alin. (1) sa faca persoanei indreptatite o oferta de restituire prin echivalent, corespunzatoare valorii imobilului.
    (2) In cazul imobilelor cu destinatia de locuinte, daca restituirea in natura nu este posibila, oferta de restituire prin echivalent se poate face sub forma unor despagubiri banesti. Persoana indreptatita poate opta pentru celelalte forme de restituire prin echivalent, corespunzatoare valorii imobilului.
    (3) In termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana indreptatita este obligata sa raspunda in scris daca accepta sau refuza oferta. Lipsa raspunsului scris echivaleaza cu neacceptarea ofertei.
    (4) Daca oferta acceptata consta in bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).
    (5) Daca oferta acceptata consta in bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun in materie, dupa caz.
    (6) Daca oferta acceptata consta in titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau, dupa caz, in actiuni, persoana indreptatita va urma procedura prevazuta la cap. IV.
    (7) Daca oferta este refuzata potrivit alin. (3), persoana indreptatita poate ataca in justitie decizia prevazuta la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
    (8) Competenta de solutionare revine sectiei civile a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare. Hotararea tribunalului este supusa cailor legale de atac.
    Norme metodologice:
    24.1. In virtutea prevederii art. 24 alin. (1) din lege, unitatii detinatoare a imobilului imposibil de restituit in natura sau pentru care nu s-a aprobat restituirea in natura, fie datorita imposibilitatii restituirii, fie interdictiei dispuse de lege [art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (9), art. 16, 18 si 27], ii revine obligatia ca, prin decizie/dispozitie motivata, sa faca persoanei indreptatite o oferta de restituire in echivalent, corespunzatoare valorii imobilului respectiv. Emiterea deciziei/dispozitiei motivate trebuie facuta in termen de 60 de zile de la data depunerii actelor doveditoare. Pentru solutionarea corecta a notificarii si aprecierea indeplinirii obligatiei legale de a face (de a emite actul respectiv) se vor avea in vedere prevederile pct. 22 din prezentele norme metodologice.
    24.2. Oferta de restituire prin echivalent se va transmite persoanei indreptatite dupa depunerea actelor doveditoare care permit cuantificarea valorii cuvenite. In cazul in care persoana indreptatita nu prezinta acte doveditoare care sa permita evaluarea nici macar aproximativa a pretentiilor de restituire prin echivalent, unitatea detinatoare va emite o oferta de restituire prin echivalent care va cuprinde o valoare estimata a imobilului (aceasta valoare va fi stabilita ad-hoc de comisia interna). Persoana nemultumita de cuantumul ofertei astfel stabilite poate ataca decizia respectiva potrivit alin. (7) al art. 24 din lege, in termenul prevazut de lege.
    24.3. Decizia/dispozitia emisa in temeiul art. 24 alin. (1) din lege va cuprinde, alaturi de toate datele de identificare a petentului si imobilului notificat, motivarea imprejurarilor de fapt si de drept care au condus la imposibilitatea restituirii in natura si totodata va cuprinde oferta propusa persoanei indreptatite.
    25. Art. 25 din lege:
    (1) Dispozitiile art. 23 sunt aplicabile si in situatia in care persoana juridica notificata detine numai in parte bunurile imobile solicitate. In aceasta situatie persoana juridica detinatoare va emite decizia motivata de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o detine.
    (2) Persoana juridica notificata va comunica persoanei indreptatite toate datele privind persoana fizica sau juridica detinatoare a celeilalte parti din imobilul solicitat. Totodata va anexa la comunicare si copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, dupa caz, de administrare. In cazul in care nu detine aceste date persoana juridica notificata va comunica acest fapt persoanei indreptatite.
    (3) Comunicarea prevazuta la alin. (2) si, dupa caz, actele anexate vor fi transmise persoanei indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (4) Termenul de 6 luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge in acest caz de la data primirii comunicarii prevazute la alin. (3).
    (5) Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care unitatea notificata nu detine nici macar in parte imobilul solicitat, dar comunica persoanei indreptatite datele de identificare a unitatii detinatoare.
    (6) Dispozitiile art. 24 se aplica in mod corespunzator.
    Norme metodologice:
    Termenul de 6 luni prevazut la alin. (4) al art. 25 din lege se va considera a fi de 12 luni (rezultat in urma celor doua ordonante de urgenta de prelungire a termenului de depunere a notificarilor). In cazul in care detinator al celeilalte parti a imobilului solicitat este o persoana fizica, notificarea la care face trimitere art. 25 alin. (4) din lege se va adresa persoanei juridice care a detinut imobilul respectiv si l-a instrainat catre o persoana fizica.
    26. Art. 26 din lege:
    (1) In cazul in care persoana indreptatita nu cunoaste detinatorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei in a carei raza se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti. Termenul de 6 (12) luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge, dupa caz, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicarii prevazute la art. 25 alin. (3).
    (2) In termen de 30 de zile primaria notificata este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare a acesteia.
    (3) In cazul in care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indreptatita poate chema in judecata statul, prin Ministerul Finantelor Publice, in termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevazut la alin. (1), daca nu a primit comunicarea din partea primariei, sau de la data comunicarii, solicitand restituirea in natura sau, dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent in formele prevazute de prezenta lege.
    27. Art. 27 din lege:
    (1) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate in patrimoniul unei societati comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent, constand in bunuri ori servicii, actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, corespunzatoare valorii imobilelor solicitate.
    (2) Notificarea prin care se solicita restituirea potrivit alin. (1) se adreseaza institutiei publice implicate care a efectuat privatizarea - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat), ministerul de resort, autoritatea administratiei publice locale - in a carei raza este sau era situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
    (3) In situatia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, instrainate sub orice forma din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale, persoana indreptatita va notifica organele de conducere ale acesteia. In acest caz masurile reparatorii in echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei indreptatite.
    (4) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatista si au fost instrainate de aceasta cu respectarea legii, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii in echivalent constand in bunuri ori servicii sau despagubiri banesti. Notificarea se adreseaza organizatiei cooperatiste care a detinut imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
    Norme metodologice:
    27.1. Prevederile alin. (1) si (2) ale art. 27 din lege vizeaza stabilirea regimului juridic al reparatiilor pentru cazul imobilelor preluate cu titlu valabil, aflate in patrimoniul societatilor comerciale care:
    a) sunt privatizate integral sau intr-o proportie care nu permite aplicarea art. 20 din lege (pentru acele societati comerciale care mai au cote de capital neprivatizate sunt aplicabile dispozitiile art. 20 din lege, in masura in care valoarea imobilului restituibil este mai mica sau egala decat valoarea cotei neprivatizate);
    b) au facut obiectul unor proceduri de privatizare indeplinite cu respectarea legii (Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism, cu modificarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare).
    27.2. Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3) ale art. 27 din lege entitatea investita cu solutionarea notificarii (entitatea care a facut privatizarea) va invita in scris persoana indreptatita sau reprezentantul acesteia la negocierea:
    a) valorii masurilor reparatorii;
    b) modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii prevazute expres de lege (compensare cu bunuri sau servicii, acordarea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominala ori combinarea acestora).
    27.3. Rezultatele negocierii se vor consemna intr-un proces-verbal semnat de participanti (un exemplar se va preda persoanei indreptatite). Daca persoana astfel invitata nu se prezinta la negociere, unitatea investita cu solutionarea notificarii ii va comunica in scris acesteia stadiul solutionarii notificarii (inclusiv faptul ca lipsa optiunii sau, dupa caz, lipsa actelor doveditoare impun amanarea emiterii deciziei finale).
    27.4. In cazul in care, cu ocazia negocierii, se constata ca actele doveditoare necesare fundamentarii deciziei sunt insuficiente, se va solicita depunerea acestora (se va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal).
    27.5. In cazul in care cu ocazia negocierii se constata existenta unor divergente intre partile implicate cu privire la valorile solicitate si/sau modalitatile de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia proces-verbal de divergenta care va urma regimul prevazut la art. 31 din lege.
    27.6. Pentru situatia prevazuta la art. 27 alin. (4) din lege (imobile preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatista si au fost instrainate de aceasta cu respectarea legii) se va urma procedura prevazuta anterior, cu precizarea ca masurile reparatorii posibil de acordat se limiteaza la compensarea cu bunuri sau servicii ori despagubiri banesti, la alegerea persoanei indreptatite.
    28. Art. 28 din lege:
    (1) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate in privatizare, prevazuta la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevazute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea si modalitatea masurilor reparatorii corespunzatoare convenite prin negociere.
    (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei indreptatite, in vederea completarii dovezilor necesare, sau in caz de imposibilitate a prezentarii persoanei indreptatite, dovedita cu inscrisuri. Prelungirea termenului in vederea completarii dovezilor necesare nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii notificarii, sub sanctiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar.
    Norme metodologice:
    28.1. Obligatia entitatii investite cu solutionarea notificarii de a emite decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata, in termenul prevazut de lege, poate fi prorogata numai daca se indeplinesc conduitele impuse de lege [corespondenta scrisa transmisa periodic, prin care se solicita actele doveditoare si se invita la negocierea prevazuta la alin. (1) al art. 28 din lege, corespondenta scrisa prin care persoana solicitanta cere expres prorogarea termenului pentru procurarea si depunerea actelor doveditoare]. In cazul in care persoana indreptatita declara in mod expres ca nu mai are alte dovezi de prezentat, solutionarea notificarii se va face pe baza actelor existente la dosar la expirarea termenului de 60 de zile de la data acestei ultime comunicari.
    28.2. Cu ocazia negocierilor partile pot utiliza evaluari proprii sau expertize extrajudiciare care sa sustina cuantumul valorii propuse a fi acoperite prin echivalent.
    29. Art. 29 din lege:
    Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a organului de conducere al institutiei publice implicate in privatizare, respectiv al organizatiei cooperatiste, se va emite pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si se va comunica persoanei indreptatite in termen de 15 zile de la data adoptarii. Dispozitiile art. 23 alin. (4) se aplica in mod corespunzator. Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor emite avizul, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.
    Norme metodologice:
    29.1. Avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, prevazut de art. 29 din lege, vizeaza numai regimul masurilor de restituire avute in vedere de art. 27, 28 si 33 din lege si ca atare nu pot fi extinse si la celelalte situatii.
    29.2. Solicitarea si emiterea avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt obligatorii. O data cu cererea de avizare se vor transmite:
    a) fotocopii certificate de entitatea investita cu solutionarea notificarii de pe toate actele depuse de solicitant;
    b) punctul de vedere preliminar al entitatii investite cu solutionarea notificarii.
    29.3. Cererea de eliberare a avizului trebuie sa cuprinda si termenul inlauntrul caruia acesta este oportun a fi emis pentru solutionarea notificarii in termenul legal. Totodata se recomanda instiintarea in scris a persoanei solicitante cu privire la aceasta masura.
    29.4. Avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se va emite in scris si poate fi:
    a) favorabil (prin care se confirma rezultatul negocierii sau solutiile propuse);
    b) favorabil cu observatii (se aduc anumite corectii motivate cu privire la cuantumul valoric sau cu privire la modalitatile de acordare a masurilor reparatorii);
    c) negativ si motivat (se apreciaza ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru acordarea masurilor reparatorii prevazute de lege).
    29.5. In cazul in care avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice nu este comunicat pana la termenul indicat de entitatea investita cu solutionarea notificarii, se va instiinta persoana solicitanta despre aceasta. In cazul in care aceasta solicita expres solutionarea cererii sale fara acest aviz, entitatea notificata va emite decizia/dispozitia pe baza actelor doveditoare existente la dosar sau, dupa caz, va incheia proces-verbal de divergenta.
    29.6. In cazul in care avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cuprinde observatii neinsusite de entitatea solicitanta sau avizul este negativ, in decizia/dispozitia finala emisa de entitatea notificata se va face referire la motivele pentru care acestea nu au fost retinute.
    30. Art. 30 din lege:
    (1) In termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate care confera dreptul de a primi titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare persoana indreptatita este obligata sa solicite Ministerului Finantelor Publice eliberarea acestor titluri, sub sanctiunea diminuarii valorii stabilite cu 10% in caz de intarziere.
    (2) In termen de 3 luni de la primirea cererii persoanei indreptatite Ministerul Finantelor Publice este obligat sa elibereze titlurile de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, garantate de stat, sub sanctiunea platii unor penalitati de 0,1% pe zi din valoarea sumei totale.
    Norme metodologice:
    Sintagma garantate de stat are semnificatia garantarii exercitarii drepturilor conferite de posesia acestor titluri inlauntrul termenului legal de valorificare. O data emise, titlurile de valoare nominala nu pot fi anulate sau diminuate.
    31. Art. 31 din lege:
    (1) Daca in termenul stabilit la art. 28 alin. (1) nu s-a convenit asupra valorii corespunzatoare si asupra modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia un proces-verbal de divergenta.
    (2) In termen de 6 luni de la data procesului-verbal de divergenta persoana indreptatita se poate adresa sectiei civile a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice cu care este in litigiu, sub sanctiunea pierderii dreptului la masurile reparatorii prevazute de prezenta lege.
    (3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea cererii se va fixa un prim termen cu citarea partilor in camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei expertize avand ca obiect stabilirea valorii corespunzatoare a imobilului in vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent si se va desemna un expert tehnic sau contabil, dupa caz. Valoarea corespunzatoare a imobilului va fi stabilita numai pe baza de expertiza, care va tine seama si de sarcinile bunului, atat la preluare, cat si la restituire.
    (4) Daca persoana indreptatita opteaza prin cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, va fi citat in cauza si Ministerul Finantelor Publice.
    (5) Hotararea tribunalului este supusa cailor legale de atac.
    (6) In cazul in care persoana indreptatita a optat in cererea adresata justitiei pentru actiuni, prin hotarare judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga institutia publica implicata in privatizare sa emita o decizie sau, dupa caz, o dispozitie motivata in temeiul careia persoana indreptatita va primi actiuni.
    (7) Daca persoana indreptatita a optat in cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, prin hotarare judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga Ministerul Finantelor Publice sa emita titlurile respective.
    Norme metodologice:
    31.1. Daca in termenul de 60 de zile de la data primirii cererii (notificarii) sau in termenul rezultat ca urmare a prorogarii voluntare, dar nu mai tarziu de termenul de 18 luni prevazut la art. 28 alin. (2) din lege, nu s-a convenit asupra valorii corespunzatoare si a modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia proces-verbal de divergenta.
    31.2. In cazul in care persoana indreptatita cere expres incheierea acestui act constatator (care ii permite accesul la justitie), entitatea investita cu solutionarea notificarii nu poate refuza incheierea acestuia. Refuzul expres sau implicit (pasivitatea) entitatii notificate se va inlatura prin comunicarea unui proces-verbal de divergenta intocmit de notificatorul nemultumit, procedura ce se va efectua prin intermediul executorului judecatoresc. In acest caz termenul de 6 luni la care face trimitere alin. (2) al art. 31 din lege se va calcula de la data comunicarii procesului-verbal de divergenta prin executorul judecatoresc.
    31.3. Prevederea art. 31 alin. (3) teza finala din lege, potrivit careia "Valoarea corespunzatoare a imobilului va fi stabilita numai pe baza de expertiza, care va tine seama si de sarcinile bunului, atat la preluare, cat si la restituire", impune o dubla evaluare a sarcinilor (cele care afectau initial bunul si cele existente la data restituirii). Incidenta art. 31 din lege se refera numai la cazurile prevazute strict de art. 27 din lege, iar tratamentul special acordat de legiuitor este justificat de necesitatea respectarii dreptului de proprietate dobandit legal dupa anul 1990 (privatizari legale sau vanzari facute cu buna-credinta si cu respectarea legii).
    32. Art. 32 din lege:
    (1) Persoanele care aveau calitatea de asociat al persoanelor juridice nationalizate prin Legea nr. 119/1948 sau prin alte acte normative au dreptul la masuri reparatorii constand in actiuni acordate cu precadere la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau cu prioritate la o alta societate comerciala tranzactionata pe piata de capital.
    (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despagubiri pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 5.
    (3) Actiunile se vor acorda, la cererea persoanei indreptatite, de catre institutia publica implicata in privatizarea societatii comerciale mentionate la alin. (1).
    (4) Recalcularea valorii actiunilor se face de catre institutia publica implicata in privatizare in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau inregistrat la registrul comertului inaintea nationalizarii, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
    (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (6) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite sau in termenul prelungit conform art. 28 institutia publica implicata in privatizare va stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea recalculata a actiunilor.
    (7) Daca persoana indreptatita solicita actiuni, institutia publica implicata in privatizare va stabili in urma negocierii, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, societatile comerciale si numarul de actiuni corespunzatoare valorii recalculate.
    (8) Persoana indreptatita poate negocia cu institutia publica implicata in privatizare si alte forme de masuri reparatorii in echivalent.
    Norme metodologice:
    32.1. Intrucat ultimul bilant la care face referire alin. (4) al art. 32 din lege este insuficient pentru a stabili vocatia de persoana indreptatita, este necesara dovedirea si a calitatii de actionar sau de asociat la respectivele entitati juridice, in functie de forma juridica a acestora [art. 77 si urmatoarele din Codul comercial nemodificat reglementau "societatea in nume colectiv (coprinzator), societatea in comandita simpla, societatea in comandita prin actiuni si societatea anonima"] la momentul nationalizarii [facandu-se aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din lege].
    32.2. Pentru dovedirea calitatii de asociat la societati in nume colectiv ori in comandita simpla sau pentru dovedirea calitatii de actionar la societati cu actiuni nominative se va solicita extras de pe registrul prevazut la art. 142 pct. 1 din Codul comercial nemodificat.
    32.3. Pentru dovedirea calitatii de actionar la societati comerciale care aveau emise actiuni la purtator se vor prezenta titlurile originale (daca mai exista - mentionam ca in cazul acestui tip de actiuni transferul dreptului de proprietate se facea prin simpla traditiune).
    32.4. In cazul in care se depun aceste dovezi pentru asigurarea respectarii exigentelor alin. (2) al art. 32 din lege se vor cere pentru toti solicitantii declaratiile prevazute la pct. 5 din prezentele norme metodologice.
    32.5. Pentru cuantificarea valorii actiunilor detinute si dovedite exista doua posibilitati:
    a) se va calcula cota procentuala aferenta titlurilor detinute si dovedite de solicitant prin stabilirea ponderii numarului acestora la numarul titlurilor corespunzatoare capitalului social al respectivei societati comerciale. Cota astfel stabilita se va raporta la valoarea activului net din ultimul bilant contabil publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, iar valoarea astfel rezultata se va actualiza cu coeficientul de actualizare comunicat de Banca Nationala a Romaniei si a indicelui de inflatie stabilit de Institutul National de Statistica (se va avea in vedere Ordinul presedintelui Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, prin care s-a stabilit coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001, ca fiind 1.303,33).
    Exemplu: persoana prezinta dovezi care atesta detinerea a 500 de actiuni la o societate care avea emise 5.000 de actiuni. Ponderea participatiei sale este in acest caz de 10% . Activul net din ultimul bilant publicat era de 100.000.000 lei in anul 1948. Rezulta ca valoarea aferenta cotei detinute era de 10.000.000 lei in anul 1948. Aplicand coeficientul de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei, rezulta 10.000.000 x 1.303 = 13.030.000.000 lei. La aceasta valoare se adauga suma rezultata din calculul indicelui de inflatie aferent anilor 2001 si 2002. Aceasta ultima suma reprezinta valoarea care va face obiectul alocarii actiunilor la societatile comerciale prevazute la alin. (1) al art. 32 din lege;
    b) se va calcula valoarea unei actiuni emise de respectiva societate comerciala prin raportarea numarului de actiuni emise la valoarea activului net patrimonial din ultimul bilant contabil publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Valoarea astfel calculata se va inmulti cu numarul de actiuni detinute si dovedite de actionarul solicitant, iar valoarea astfel rezultata se va actualiza cu coeficientul de actualizare si cu indicele de inflatie.
    Exemplu: valoarea activului net publicata in Monitorul Oficial al Romaniei este de 100.000.000 lei aferenti anului 1948, iar numarul de actiuni emise este de 5.000. Impartind 100.000.000 lei la 5.000, rezulta 20.000 lei/actiune. Inmultind numarul actiunilor solicitantului, respectiv 500, cu valoarea de 20.000 lei/actiune, rezulta 10.000.000 lei aferenti anului 1948. Aplicand coeficientul de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei, rezulta 10.000.000 x 1.303 = 13.030.000.000 lei. La aceasta valoare se adauga suma rezultata din calculul indicelui de inflatie aferent anilor 2001 si 2002. Aceasta ultima suma reprezinta valoarea care va face obiectul alocarii actiunilor la societatile comerciale prevazute la alin. (1) al art. 32 din lege.
    Se recomanda utilizarea metodei prevazute la lit. b) in cazul in care ponderea actiunilor detinute si dovedite este foarte mica (subunitara, de exemplu 0,123).
    32.6. Prevederile alin. (8) al art. 32 din lege instituie si posibilitatea pentru persoana indreptatita de a negocia cu institutia publica implicata in privatizare alte forme de masuri reparatorii in echivalent. Semnalam ca prevederea respectiva poate viza:
    a) masura compensarii cu alte bunuri sau servicii;
    b) acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare;
    c) acordarea de despagubiri banesti.
    Se recomanda ca aplicarea prevederilor alin. (8) al art. 32 din lege sa se faca in completarea masurii reparatorii prevazute la alin. (1) al aceluiasi articol, in sensul acoperirii partii valorice aferente dreptului cuvenit actionarului/asociatului care excedeaza capitalului disponibil la societatile comerciale oferite de institutia implicata in procesul de privatizare.
    32.7. Masuri institutionale si procedurile pentru acordarea actiunilor
    1. Fiecare entitate implicata in procedurile de privatizare, care are obligatia de a acorda actiuni persoanelor indreptatite la aceasta masura reparatorie, are obligatia de a respecta prezenta procedura. Aceasta va organiza un birou sau, dupa caz, un ghiseu special de atribuire de actiuni in baza Legii nr. 10/2001, care va fi deservit de personal corespunzator si ca pregatire profesionala (juristi sau economisti), si ca numar (in functie de numarul cererilor). Salariatii care desfasoara aceste activitati beneficiaza de prevederile art. V alin. (2) al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.
    2. Prezenta procedura este aplicabila si in cazul in care ofertantul are si calitatea de emitent al deciziei/dispozitiei prin care se acorda actiuni, daca pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice nu a operat transferul de actiuni.
    3. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, fiecare entitate implicata in procedurile de privatizare (denumita ofertant), care are obligatia de a acorda persoanelor indreptatite actiuni ca masura reparatorie in echivalent din cadrul capitalului social disponibil (procedura care va fi denumita in continuare privatizare prin restituire) va stabili si va afisa la sediul sau prima oferta de capital disponibil destinata acestei masuri reparatorii, care va cuprinde:
    a) lista initiala cu societatile comerciale aflate in portofoliul lor, la care au cote disponibile de capital pentru privatizare prin restituire, sediul acestora, capitalul social total, cota de capital disponibil (exprimata in procente), obiectul de activitate (pe scurt), codul fiscal, valoarea nominala a unei actiuni si, dupa caz, ultima cotatie a valorii actiunii societatii comerciale respective (fie pe RASDAQ, fie la Bursa); si
    b) durata ofertei.
    4. Durata primei oferte de privatizare prin restituire va fi de 90 de zile de la data publicarii. Dupa 30 de zile de la inchiderea primei oferte de privatizare prin restituire institutia implicata va emite o noua oferta care va cuprinde societati comerciale pentru care, in urma acordarii de actiuni in cadrul primei oferte, a ramas capital disponibil.
    5. Tranzactionarea actiunilor societatilor comerciale care fac obiectul procedurilor de privatizare prin restituire se va suspenda pe durata ofertei de privatizare prin restituire.
    6. Constituie capital disponibil acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorand din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare.
    7. Oferta de privatizare prin restituire este destinata exclusiv persoanelor indreptatite, care au beneficiat de masura restituirii prin actiuni, acordata in temeiul legii, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare.
    8. Oferta initiala de privatizare prin restituire si datele de identificare a ofertantului se vor publica, pe cheltuiala acestuia, in cel putin un ziar de raspandire nationala, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    9. Dupa expirarea termenului prevazut la pct. 8 titularul deciziei/dispozitiei de restituire prin acordarea de actiuni sau reprezentantul acestuia desemnat prin procura speciala ori, dupa caz, mostenitorii acestuia (pe baza certificatului de mostenitor) va/vor depune o cerere privind atribuirea de actiuni la una sau mai multe dintre societatile comerciale prevazute pentru oferta initiala de restituire, la care va anexa in copie legalizata decizia/dispozitia emisa de entitatea investita cu solutionarea.
    Cererea va cuprinde:
    - numele si prenumele persoanei indreptatite, dupa caz, sediul persoanei juridice, domiciliul/sediul;
    - valoarea stabilita in decizie/dispozitie pentru acordarea de actiuni;
    - societatea comerciala la care opteaza pentru acordarea de actiuni;
    - indicarea numarului deciziei/dispozitiei prin care s-a acordat beneficiul acestei masuri si emitentul.
    10. In termen de 60 de zile de la primirea cererii si a copiei legalizate de pe decizie, ofertantul analizeaza cererea si invita persoana indreptatita la negocierea atribuirii de actiuni.
    11. Atribuirea de actiuni in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire se face in functie de momentul depunerii cererii privind atribuirea de actiuni, cu exceptia cazului in care, in decizia de solutionare a notificarii emisa chiar de entitatea implicata in privatizare, este individualizata societatea comerciala la care urmeaza sa i se atribuie sau, dupa caz, sa i se aloce actiunile. In aceasta situatie se va proceda la atribuirea directa a actiunilor pana la concurenta actiunilor disponibile, iar in cazul in care sunt mai multi solicitanti, se va aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la pct. 13.
    12. In cazul in care, in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate exista capital social disponibil, negocierea si atribuirea de actiuni se vor face cu prioritate la aceasta, indiferent de alta optiune a persoanei; in cazul in care societatea comerciala respectiva nu mai are capital disponibil, persoana indreptatita poate opta in cadrul negocierilor pentru oricare dintre societatile comerciale prevazute in oferta de restituire.
    13. In cazul in care, in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul social disponibil de la o societate comerciala nu este indestulator pentru persoanele indreptatite care beneficiaza de prioritatea prevazuta la pct. 11, se va proceda la alocarea proportionala, in functie de ponderea fiecarei solicitari negociate.
    Exemplu: capitalul disponibil la societatea X este de 50.000 actiuni; sunt 3 solicitanti prioritari (A, B si C) carora, in urma negocierii individuale si a sumelor de referinta prevazute in fiecare decizie, li s-a stabilit posibilitatea de a dobandi: A - 10.000 de actiuni; B - 50.000 de actiuni; C - 40.000 de actiuni, rezultand un total de 100.000 de actiuni. Ponderea dreptului fiecarei persoane in acest total este: A - 10%; B - 50%; C - 40% . Pentru stabilirea numarului de actiuni care se aloca fiecarei persoane se va aplica procentul astfel obtinut la numarul actiunilor disponibile, rezultand:
    A - 10% din 50.000 = 5.000 de actiuni; B - 50% din 50.000 = 25.000 de actiuni; C - 40% din 50.000 = 20.000 de actiuni.
    14. Dupa atribuirea sau, dupa caz, alocarea actiunilor, ofertantul va elibera persoanei indreptatite un certificat de actionar care va indica titularul acestora, numarul actiunilor si datele de identificare a societatii comerciale.
    15. In cazul societatilor/companiilor nationale declansarea acestei proceduri se va face dupa aprobarea deciziei de privatizare, potrivit legii.
    Cadrul normativ prevazut in prezentele norme metodologice poate fi completat de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare cu prevederi specifice ce vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    33. Art. 33 din lege:
    (1) In situatia imobilelor pentru care la art. 10 si 11 a fost stabilita restituirea in echivalent persoana indreptatita adreseaza notificarea prevazuta la art. 21 alin. (1) primariei in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti.
    (2) Masurile reparatorii in echivalent se stabilesc prin dispozitie motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dat in urma verificarii conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.
    (3) Dispozitiile art. 21 - 26 se aplica in mod corespunzator.
    Norme metodologice:
    33.1. Potrivit art. 10 si 11 din lege, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda pentru imobilele cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt:
    - atribuirea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare;
    - atribuirea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital;
    - compensarea cu alte bunuri si servicii oferite de detinator, cu acordul persoanei indreptatite.
    33.2. Emiterea deciziei primarului este conditionata si in acest caz (ca si in cazul situatiilor prevazute la art. 27 din lege) de existenta avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Cu privire la acest aviz, se va urma procedura stabilita la pct. 29 din prezentele norme metodologice.
    34. Art. 34*) din lege:
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind emiterea, inregistrarea si utilizarea titlurilor de valoare nominala.
    (2) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice conform art. 30 alin. (2) pot circula pe piata si pot fi folosite exclusiv in procesul de privatizare.
    (3) Institutiile publice implicate in privatizare, precum si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat) sunt obligate sa primeasca in plata titlurile de valoare nominala prevazute la alin. (2) pentru cumpararea de actiuni si active ale societatilor comerciale in curs de privatizare.
    (4) Termenul de valorificare a titlurilor de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare este de cel mult 7 ani de la data emisiunii titlului, la valoarea actualizata in raport cu indicele inflatiei.
    (5) In vederea asigurarii surselor pentru acordarea masurilor reparatorii in echivalent sub forma de titluri de valoare nominala si prin actiuni, se rezerva o cota de pana la 20% din capitalul social de la societatile sau companiile nationale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor si alocarea titlurilor de valoare nominala sau, dupa caz, a actiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
------------
    *) Este reprodus textul rezultat in urma modificarii si completarii Legii nr. 10/2001 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.

    Norme metodologice:
    34.1. Titlurile de valoare nominala au regim special si sunt materializate in formulare tipizate cu valori nominale tiparite si elemente speciale de securizare.
    34.2. Formularea pot circula pe piata are semnificatia posibilitatii instrainarii respectivelor inscrisuri prin cesiunea acestor titluri, cu conditia inregistrarii acestei operatiuni la emitent - Ministerul Finantelor Publice -, prin trezoreria care l-a distribuit. Fiecare titlu de valoare nominala cuprinde rubrica "cesionar" in care se vor inscrie datele de identificare a acestuia si numarul de inregistrare acordat de emitent. Poate fructifica titlul numai titularul sau, in cazul instrainarii, ultimul cesionar inscris in respectivul titlu de valoare nominala.
    In cazul decesului titularului sau ultimului cesionar, titlul de valoare nominala se va fructifica de catre mostenitorii legali.
    34.3. Procedura de emitere, inregistrare si utilizare a titlurilor de valoare nominala
    1. In scopul efectuarii procedurilor prevazute de lege pentru acordarea titlurilor de valoare nominala, in cadrul Ministerului Finantelor Publice se constituie un birou special - "Biroul pentru restituiri prin titluri de valoare nominala", denumit in continuare Biroul central, format din specialisti ai respectivului minister (de regula, economisti si juristi, dar si alte specialitati). De asemenea, la nivelul directiilor trezoreriei si contabilitatii publice judetene si trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, se va infiinta cate un "ghiseu pentru restituiri prin titluri de valoare nominala", denumit in continuare ghiseu teritorial, deservit de 1 - 2 salariati din cadrul acesteia.
    2.1. Titlurile de valoare nominala sunt inscrisuri speciale, cu urmatoarele valori nominale:
    a) 500.000 lei, care vor purta seria A;
    b) 1.000.000 lei, care vor purta seria B;
    c) 10.000.000 lei, care vor purta seria C;
    d) 50.000.000 lei, care vor purta seria D;
    e) 100.000.000 lei, care vor purta seria E;
    f) 1.000.000.000 lei, care vor purta seria F.
    Diferentierea tipurilor de titluri de valoare nominala se face prin serie si nu prin numar, fiecare serie incepe de la numarul 1 si continua conform necesitatilor.
    2.2. Modelul titlului de valoare nominala este stabilit in anexa nr. 4. Salariatul Biroului central din cadrul Ministerului Finantelor Publice va completa pe fiecare inscris datele de identificare a titularului, data emiterii, dupa care va decupa inscrisul oficial care va fi transmis pentru distribuire persoanelor indreptatite. Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice vor contine elemente de securizare si vor purta semnatura ministrului. In cazul in care se constata existenta unor neconcordante intre decizia/dispozitia motivata si datele de identificare completate de salariatul desemnat a indeplini aceasta procedura in titlul de valoare ca urmare a neatentiei sau omisiunii involuntare, titlul respectiv se va anula prin bararea cu o linie diagonala, sub care se va inscrie cuvantul "ANULAT", si se va proceda la emiterea unui nou titlu de valoare. Titlurile de valoare nominala anulate se vor inregistra intr-o evidenta speciala si se vor arhiva.
    2.3. Tiparirea titlurilor de valoare nominala se face prin Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si se suporta din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    3. Titularul deciziei/dispozitiei motivate prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominala sau reprezentantul acestuia va depune la Biroul central:
    a) actul prin care s-a stabilit masura reparatorie privind acordarea titlurilor de valoare nominala (in original sau in copie legalizata; in cazul in care decizia/dispozitia contine si alte masuri reparatorii, se va depune copie legalizata de pe aceasta);
    b) cererea titularului sau reprezentantului acestuia, care va contine urmatoarele date:
    - numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea persoanei inscrise in decizia administrativa emisa in temeiul legii - actul de identificare (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, adeverinta de identitate si, dupa caz, codul numeric personal; datele de identificare a persoanei juridice, inclusiv codul unic de inregistrare). In cazul in care sunt inscrise mai multe persoane in decizia administrativa, titlul de valoare va cuprinde datele de identificare a reprezentantului acestora desemnat prin act autentic;
    - emitentul deciziei/dispozitiei prin care s-a acordat aceasta masura reparatorie si valoarea nominala totala a titlului exprimata in lei;
    - modalitatea de acordare a titlurilor de valoare prin indicarea numarului de titluri de valoare nominala pentru cele 6 categorii de valori pana la concurenta sumei stabilite (optiunea de divizare a valorilor se va face in functie de optiunea titularului privind modalitatea de utilizare a acestora);
    - adresa postala la care acesta doreste sa i se faca comunicarile oficiale.
    Exemplu: valoarea in limita careia se acorda titluri de valoare nominala este de 3.550.000.000 lei.
    Titularul poate opta pentru:
    - 2 titluri de 1.000.000.000 lei, rezultand 2.000.000.000 lei;
    - 1 titlu a 1.000.000.000 lei, rezultand 1.000.000.000 lei;
    - 10 titluri a 50.000.000 lei, rezultand 500.000.000 lei;
    - 5 titluri a 10.000.000 lei, rezultand 50.000.000 lei.
    Rezulta un numar de 18 titluri cu valoare diferita, pe care titularul dreptului le poate folosi in cadrul tranzactiilor sale.
    4. In cazul in care in final rezulta valori reziduale subunitare mai mari sau egale cu jumatate (250.000 lei), in raport de titlul cu valoarea nominala cea mai mica (500.000 lei), acestea se vor rotunji in favoarea titularilor. In cazul in care in final rezulta valori reziduale subunitare mai mici de jumatate (249.000 lei), in raport de titlul cu valoarea nominala cea mai mica (500.000 lei), acestea se vor rotunji in favoarea emitentului.
    5. Actele prevazute la pct. 3 pot fi depuse si prin posta cu confirmare de primire. Directiile trezoreriei si contabilitatii publice judetene si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor fi stabilite in functie de adresa postala comunicata de titular in cererea sa.
    6. In termen de 30 de zile de la primirea actelor prevazute la pct. 3, Biroul central va comunica persoanei indreptatite trezoreria teritoriala competenta care ii va remite titlurile de valoare nominala, conform optiunii de divizare facute de aceasta, si termenul de la care le poate prelua.
    7. In scopul inregistrarii si evidentierii centralizate a titlurilor de valoare nominala emise, Ministerul Finantelor Publice va infiinta un "registru unic de evidenta a titlurilor de valoare nominala emise" care va contine datele de identificare a titularului, actul prin care s-a stabilit valoarea acestora, seria si numarul titlurilor de valoare nominale emise, data emiterii, trezoreria teritoriala competenta si data transmiterii titlurilor catre acestea. Datele respective se vor inregistra si in format electronic.
    8. Dupa emiterea titlurilor de valoare nominala acordate, Biroul central procedeaza la transmiterea acestora pe baza de borderou la directiile trezoreriei si contabilitatii publice judetene si la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
    9. La directiile trezoreriei si contabilitatii publice judetene si la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, se va deschide un "registru judetean unic pentru evidenta titlurilor de valoare nominala primite de la Biroul central si predate" care va cuprinde data si numarul borderoului transmis de Biroul central, datele de identificare a titularului, seria si numarul titlurilor de valoare nominala emise pentru fiecare titular, data predarii catre acesta si semnatura de primire a titularului sau a reprezentantului acestuia.
    10. Pe masura primirii actelor prevazute la pct. 3, Biroul central va transmite trezoreriilor competente borderoul cu evidenta pe titulari a titlurilor de valoare nominala emise si inscrisurile speciale. Trezoreriile competente, in termen de 5 zile de la primire, vor proceda la afisarea la sediul lor a persoanelor invitate sa isi ridice titlurile de valoare nominala. In cazul in care pentru ridicarea titlurilor de valoare nominala nu se prezinta primul beneficiar, procura speciala a reprezentantului acestuia sau copia certificatului de mostenitor prezentata de catre persoana indreptatita va fi avizata din punct de vedere al legalitatii de catre serviciul/biroul juridic.
    11. Titlurile de valoare nominala se vor preda numai pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport - se va retine o fotocopie a acestuia) al titularului, a procurii speciale a reprezentantului acestuia (care se va retine) sau, dupa caz, a certificatului de mostenitor (in cazul in care sunt mai multi mostenitori, acestia vor desemna un reprezentant prin procura speciala - se va retine o fotocopie a certificatului de mostenitor si procura speciala in original).
    12. In cazul pierderii sau distrugerii titlurilor de valoare nominala emise si predate titularilor nu se pot emite duplicate. In acest caz titularul se adreseaza Biroului central care va hotari procedura de urmat.
    13. Fiecare entitate implicata in procedurile de privatizare va organiza un birou sau, dupa caz, un ghiseu special de atribuire actiuni contra titluri de valoare nominala in baza Legii nr. 10/2001 si care va fi deservit de personal corespunzator atat ca pregatire profesionala (juristi sau economisti), cat si ca numar (in functie de numarul cererilor). Salariatii care presteaza aceste activitati beneficiaza de prevederile art. V alin. (2) al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.
    14. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, fiecare entitate implicata in procedurile de privatizare are obligatia de a intocmi si de a afisa la sediul sau lista cu societatile comerciale care au fie active disponibile, fie capital disponibil pentru schimbul de actiuni contra titluri de valoare nominala. Acordarea de actiuni in schimbul titlurilor de valoare nominala se va face potrivit procedurii stabilite pentru privatizarea prin restituire, care se va aplica in mod corespunzator.
    In cazul societatilor/companiilor nationale declansarea acestei proceduri se va face dupa aprobarea deciziei de privatizare, potrivit legii.
    15. Titlurile de valoare nominala sunt titluri speciale de plata si ca atare pot fi utilizate pentru cumpararea de actiuni sau active disponibile la societati comerciale privatizabile ori la regii autonome. Cumpararea de actiuni sau de active disponibile se va face in urma negocierii intre detinatorul titlului de valoare si institutia publica implicata in procesul de privatizare. Initiativa cumpararii de actiuni sau de active disponibile apartine, in principiu, detinatorului titlului de valoare nominala care va transmite o oferta de cumparare institutiei implicate in procesul de privatizare (entitatea care detine participatie privatizabila la o societate comerciala, inclusiv companie/societate nationala organizata sub forma de societate comerciala pe actiuni sau, dupa caz, ministerului de resort care are in coordonare regia ce detine active disponibile).
    16. Actualizarea valorilor inscrise in titlurile emise se va face la data utilizarii lor prin aplicarea indicelui de inflatie pentru perioada dintre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul de valoare si sfarsitul lunii anterioare datei utilizarii. Actualizarea se face de catre entitatea care primeste titlul de valoare nominala pentru plata actiunilor sau, dupa caz, a activelor astfel instrainate. In cazul utilizarii titlurilor de valoare nominala ca instrument de plata pentru actiunile tranzactionate pe piata de capital autorizata, actualizarea titlului de valoare nominala se va face de catre functionarul care primeste in plata respectivele titluri. In acest ultim caz comisionul aferent operatiunii respective va fi suportat de catre solicitant.
    17. Dupa primirea in plata a titlurilor de valoare nominala, acestea se bareaza cu rosu si se inscrie de catre vanzator mentiunea "UTILIZAT CA PLATA IN CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE nr. .... din ...". Titlurile de valoare nominala utilizate se retin de catre ofertant si se inregistreaza intr-un registru special deschis si tinut de acesta. In termen de 15 zile de la primirea in plata, titlul de valoare nominala utilizat se preda cu semnatura de primire la oricare dintre directiile trezoreriei si contabilitatii publice judetene sau la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz. Aceasta are obligatia ca, pe masura primirii titlurilor de valoare nominala, sa le transmita Biroului central pe baza de borderou.
    18. Persoanele care, pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, au depus cereri si acte doveditoare la Ministerul Finantelor Publice in vederea emiterii titlurilor de valoare nominala pot completa documentatia depusa cu optiunea privind modul de acordare a titlurilor in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. In cazul in care persoana indreptatita nu depune optiunea respectiva inlauntrul acestui termen, distribuirea pe categorii de titluri de valoare nominala se va face de catre emitent, prin Biroul central.
    35. Art. 35 din lege:
    (1) In cazul in care masurile reparatorii in echivalent se fac prin actiuni persoana indreptatita se adreseaza uneia dintre institutiile publice implicate in privatizare, prevazute la art. 27 alin. (2), cu o cerere, in termen de 60 de zile de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate.
    (2) Institutia publica implicata in privatizare este obligata ca in termen de 60 de zile de la data primirii cererii sa invite persoana indreptatita pentru a negocia masurile reparatorii in echivalent.
    Norme metodologice:
    35.1. Persoana indreptatita, care este titulara deciziei/dispozitiei motivate prin care entitatea investita cu solutionarea notificarii a dispus masura acordarii de actiuni, va depune la institutia publica implicata in privatizare (care are in portofoliul sau actiunile societatii comerciale pentru care opteaza solicitantul) urmatoarele acte:
    a) cererea prin care solicita actiunile unei sau unor anumite societati comerciale privatizabile (care va cuprinde: datele de identificare a titularului deciziei, optiunile acesteia, datele de identificare a societatilor comerciale pentru ale caror actiuni s-a optat, decizia de acordare si emitentul, semnatura si data);
    b) copie legalizata de pe decizia/dispozitia motivata prin care s-a acordat masura reparatorie privind atribuirea de actiuni.
    35.2. Institutia publica implicata in privatizare este obligata ca in termenul stabilit de lege sa verifice daca societatile comerciale indicate in cerere se afla in portofoliul sau sau daca mai au capital privatizabil disponibil si sa invite titularul cererii la negociere.
    35.3. Negocierea se poate purta si prin corespondenta sau prin orice alte mijloace electronice admise de lege (fax, telefon, e-mail etc.), dar in toate cazurile rezultatul acesteia se va consemna intr-un proces-verbal constatator al finalizarii negocierii, semnat de parti. Titularul deciziei/dispozitiei poate da mandat special de reprezentare unei alte persoane (prin inscris autentificat).
    35.4. In cazul in care decizia/dispozitia indica mai multe persoane indreptatite, acestea vor mandata fie pe unul sau pe unii dintre acestia, fie vor da mandat special de reprezentare unei alte persoane (prin inscris autentificat).
    35.5. In cazul in care constata ca societatile indicate in cerere nu se afla in portofoliul sau va instiinta de indata solicitantul despre aceasta in vederea reformularii cererii.
    36. Art. 36 din lege:
    (1) Despagubirile banesti se acorda conform prevederilor prezentului capitol.
    (2) Notificarile prin care persoana indreptatita solicita acordarea de despagubiri banesti sau opteaza pentru despagubiri banesti se adreseaza prefecturii in a carei raza se afla ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, in termenul si in conditiile reglementate de art. 21.
    (3) In cazul in care persoana indreptatita a solicitat restituirea in natura, dar aceasta nu a fost aprobata sau nu este posibila, potrivit legii, unitatea detinatoare sau, dupa caz, primaria va transmite decizia, respectiv dispozitia privind oferta de acordare a despagubirilor banesti, prefecturii in a carei raza acestea isi au sediul, in termen de 60 de zile de la primirea notificarii. Daca valoarea imobilului s-a stabilit prin expertiza, se va anexa si o copie de pe expertiza, iar daca oferta nu a fost acceptata si persoana indreptatita s-a adresat instantei, se va face aceasta mentiune.
    (4) In cazul in care nu s-a efectuat o expertiza pentru stabilirea valorii imobilului, decizia sau, dupa caz, dispozitia mentionata la alin. (2) va cuprinde in mod obligatoriu valoarea estimativa a acestuia.
    Norme metodologice:
    36.1. Legea stabileste doua variante procedurale prin care se poate realiza dreptul la despagubiri banesti:
    a) cazul in care unitatea detinatoare sau primarul investit initial cu solutionarea notificarii constata sau apreciaza ca nu se poate dispune restituirea in natura si persoana indreptatita in virtutea dreptului sau de optiune a ales acordarea de despagubiri banesti ca masura echivalenta alternativa de reparare;
    b) cazul in care chiar prefectura este tinuta sa analizeze notificarea privind acordarea de despagubiri banesti in ipoteza in care persoana indreptatita a avut libertatea de a opta pentru aceasta cale.
    Pentru primul caz este evident ca decizia/dispozitia motivata este data dupa consumarea procedurii prevazute la art. 24 din lege si ca atare prefectura se va limita numai la inregistrarea si cuantificarea despagubirilor banesti pana la data intrarii in vigoare a legii speciale la care face trimitere art. 40 din lege, insa, pentru cel de-al doilea caz, prefectura devine entitatea investita cu solutionarea notificarii respective.
    36.2. Prefecturile investite cu solutionarea notificarilor prin care se solicita despagubiri banesti au obligatia sa verifice faptul ca intr-adevar varianta solicitata de persoana indreptatita este singura posibila. In cazul in care se constata (in urma analizei situatiei juridice a imobilului pentru care se cere despagubire si a situatiei unitatii detinatoare) ca solutia restituirii in natura era totusi posibila, va comunica in scris persoanei indreptatite noua solutie si va transmite notificarea detinatorului imobilului posibil de a fi restituit in natura. In acest caz unitatea detinatoare devine unitatea obligata la solutionarea notificarii si, dupa caz, la restituire, potrivit legii.
    36.3. In cazul in care notificarea privind acordarea de despagubiri banesti nu contine valoarea estimata aferenta imobilului/imobilelor imposibil de restituit (fie concretizata in rapoarte de expertiza - extrajudiciara sau judiciara - depuse in copii certificate sau legalizate, fie concretizata prin indicarea unei valori estimative), se va solicita petentului completarea notificarii in acest sens.
    36.4. Pentru analizarea valorilor solicitate si stabilirea despagubirilor banesti ce se vor acorda in cadrul fazei administrative, se recomanda constituirea la nivelul fiecarei prefecturi a unei comisii interne de evaluare (formata din 3 - 5 persoane, de regula din cadrul personalului prefecturii) care va intocmi un raport de evaluare. Comisia interna de evaluare astfel constituita va urma procedura recomandata la pct. 10 din prezentele norme metodologice.
    Activitatea prefecturii se va finaliza printr-un proces-verbal in care se consemneaza sumele stabilite in oferta de despagubire, dupa caz, sumele solicitate de persoana indreptatita, precum si cele rezultate in urma evaluarii efectuate de comisia interna.
    37. Art. 37 din lege:
    Dupa centralizarea notificarilor si a ofertelor de acordare a despagubirilor banesti prefecturile vor transmite centralizatoarele, impreuna cu materialele primite, Ministerului Finantelor Publice.
    38. Art. 38 din lege:
    Pentru evaluarea despagubirilor banesti care urmeaza sa fie acordate persoanelor indreptatite, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va constitui prin decizie a primului-ministru o comisie interministeriala formata din 2 - 3 reprezentanti ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei Publice.
    39. Art. 39 din lege:
    Secretariatul comisiei interministeriale se asigura de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Norme metodologice:
    Infiintarea secretariatului comisiei interministeriale si regulamentul de functionare al acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    40. Art. 40 din lege:
    Pe baza evaluarii despagubirilor banesti, in termen de un an de la expirarea termenului de 6*) luni prevazut de lege pentru depunerea notificarilor, prin lege speciala se vor reglementa modalitatile, cuantumul si procedurile de acordare a despagubirilor banesti, care pot fi plafonate.
------------
    *) Termenul respectiv a fost prelungit cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 si cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.

    Art. 40^1*)
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
------------
    * ) Textul art. 40^1 - 40^5 este reprodus astfel cum a fost introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 175/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2002.

    Art. 40^2
    Exercitarea abuziva a dreptului de a depune notificari in vederea restituirii de imobile in temeiul prezentei legi atrage raspunderea civila pentru pagubele pricinuite.
    Art. 40^3
    Fapta de a notifica persoana juridica detinatoare a imobilului, stiind ca nu este indreptatit potrivit prezentei legi la masuri reparatorii, in scopul de a impiedica incheierea actelor juridice de instrainare a acestuia sau a actelor juridice in cadrul procesului de privatizare, daca s-a pricinuit o paguba, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 40^4
    (1) Emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire in lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calitatii de mostenitor al fostului proprietar sau, dupa caz, a calitatii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire in lipsa dovezilor privind indreptatirea persoanelor juridice prevazute la art. 3 lit. c) de a obtine masuri reparatorii.
    Art. 40^5
    Daca infractiunile prevazute la art. 288 - 293 din Codul penal sunt savarsite in cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin prezenta lege, minimul si maximul special al pedepsei inchisorii se majoreaza cu 2 ani.
    Norme metodologice:
    Institutiile implicate in aplicarea legii vor comunica cazurile de incalcare a legii Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001. Se recomanda institutiilor implicate in aplicarea legii o analiza atenta a cazurilor in care punctul de legatura cu beneficiul legii este dat fie de invocarea unor testamente olografe, fie de invocarea unor acte de proprietate susceptibile de a fi fost contrafacute (stersaturi, modificari etc.) sau a unor acte sub semnatura privata.
    41. Art. 41 a fost abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 175/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2002.
    42. Art. 42 din lege:
    (1) Distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi dupa intrarea in vigoare a acesteia si pana in momentul predarii efective catre persoana indreptatita cad in sarcina detinatorului imobilului.
    (2) Detinatorul imobilului, in prezenta persoanei indreptatite, va incheia un proces-verbal privind starea de fapt a imobilului, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
    (3) In cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut la alin. (2), persoana indreptatita se poate adresa executorului judecatoresc, care va intocmi procesul-verbal privind situatia reala a imobilului.
    (4) In vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului-verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc copia legalizata de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu impotriva detinatorului imobilului.
    43. Art. 43 din lege:
    (1) Imobilele care in urma procedurilor prevazute la cap. III nu se restituie persoanelor indreptatite raman in administrarea detinatorilor actuali.
    (2) Imobilele cu alta destinatie decat cea de locuinta, prevazute la alin. (1), se pot instraina potrivit legislatiei in vigoare. Detinatorii cu titlu valabil la data intrarii in vigoare a prezentei legi au drept de preemtiune.
    (3) Imobilele cu destinatia de locuinte, prevazute la alin. (1), pot fi instrainate potrivit legislatiei in vigoare, chiriasii avand drept de preemtiune.
    (4) Sumele incasate ca urmare a vanzarii imobilelor prevazute la alin. (3) vor alimenta fondul prevazut la art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.
    Norme metodologice:
    43.1. Potrivit alin. (1) al art. 43 din lege imobilele care nu au fost restituite in natura (este singura varianta posibila) potrivit legii raman in administrarea detinatorilor actuali.
    Regimul de tratare al acestora este diferit in functie de natura imobilului.
    A. Astfel, pentru imobilele cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care au fost calificate ca fiind preluate cu titlu, dar pentru care s-a decis ca restituirea in natura nu este posibila, se instituie vocatia detinatorului actual de a le cumpara. Aceasta vocatie nu este posibila decat pentru entitatile care au in administrare sau detin cu chirie astfel de bunuri si care, in raport de statul proprietar, pot opta pentru cumpararea lor de la acesta.
    B. Pentru imobilele cu destinatia de locuinte, care nu s-au restituit in natura, detinatorul actual dobandeste vocatia de a le instraina catre chiriasi, insa aceasta instrainare se va face potrivit legislatiei in vigoare, respectiv potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 10/2001, cu mentiunea ca pretul de vanzare al locuintelor se va stabili potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu completarile ulterioare (act normativ la care se face trimitere in Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, republicate), care se va indexa la zi cu indicele de inflatie (solutia se impune prin similitudine cu modalitatea de despagubire a proprietarilor in conditiile legii, aceasta fiind semnificatia sintagmei "legislatia in vigoare").
    43.2. Se recomanda ca aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) ale art. 43 din lege sa se faca numai dupa solutionarea definitiva a procedurilor administrative si, dupa caz, jurisdictionale generate de aplicarea legii.
    44. Art. 44 din lege:
    (1) Chiriasii carora, in temeiul prevederilor art. 9 alin. 1 - 4 din Legea nr. 112/1995, li s-au vandut, cu respectarea prevederilor acestei legi, apartamentele in care locuiau au dreptul sa le instraineze sub orice forma inainte de implinirea termenului de 10 ani de la data cumpararii numai persoanei indreptatite, fost proprietar al acelei locuinte.
    (2) Pretul vanzarii nu poate fi mai mare decat valoarea actualizata a pretului platit de chirias la cumpararea locuintei in baza Legii nr. 112/1995, cu exceptia situatiilor cand partile convin altfel.
    (3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoana indreptatita trebuie sa notifice chiriasului dobanditor intentia de a cumpara locuinta si adresa unde poate fi gasita.
    (4) Persoana indreptatita care a primit despagubiri banesti pentru imobil este obligata sa restituie statului, daca este cazul, diferenta dintre valoarea despagubirilor primite si pretul de cumparare platit fostului chirias, actualizate.
    45. Art. 45 din lege:
    (1) Persoanele carora li s-a restituit in natura un imobil cu destinatia de locuinta si care detin cu chirie in aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat sunt obligate sa puna la dispozitie primariei aceasta locuinta la data mutarii efective in imobilul restituit. Locuintele din fondul locativ de stat eliberate se constituie intr-un fond locativ special destinat chiriasilor din imobilele restituite fostilor proprietari.
    (2) Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor si persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinte sociale construite dintr-un fond constituit in cota de 2% din sumele obtinute din privatizare si care va fi prevazut anual in legea bugetului de stat.
    Norme metodologice:
    45.1. Pentru realizarea exigentei prevazute la alin. (1) al art. 45 din lege este necesar sa se solicite persoanei indreptatite sa depuna o declaratie olografa pe propria raspundere, din care sa rezulte ca detine sau nu detine, cu chirie, o locuinta din fondul locativ de stat in aceeasi localitate cu imobilul restituit (este vorba numai de cazul constructiei cu destinatia de locuinta, nu si de cazul terenului). In cazul in care persoana indreptatita detine cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat in aceeasi localitate cu locuinta restituita, se va depune copie legalizata de pe contractul de inchiriere, iar in decizia/dispozitia motivata de restituire se va stabili data eliberarii si predarii spatiului respectiv catre locator. La data stabilita pentru predarea spatiului respectiv contractul de inchiriere inceteaza.
    45.2. In cazul in care se solicita restituirea in natura a unui imobil cu destinatia de locuinta si aceasta masura este posibila, se va solicita persoanei solicitante o declaratie olografa prin care persoana indreptatita declara ca nu detine cu chirie in aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat.
    45.3. In cazul in care persoana indreptatita detine cu chirie in aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat, restituirea imobilului solicitat se va face cu conditia eliberarii acesteia intr-un termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei/dispozitiei de restituire in natura.
    46. Art. 46 din lege:
    (1) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile daca au fost incheiate cu respectarea legilor in vigoare la data instrainarii.
    (2) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta, in afara de cazul in care actul a fost incheiat cu buna-credinta.
    (3) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputand fi invocata in aceste cazuri.
    (4) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele intocmite in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.
    (5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an*) de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
------------
    *) Termenul respectiv a fost prelungit cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 si cu 3 luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.

    Norme metodologice:
    46.1. Dispozitiile alin. (3) al art. 46 din lege au fost declarate ca neconstitutionale potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 98 din 21 martie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002.
    46.2. Termenul prevazut la alin. (5) al art. 46 din lege este un termen special de prescriptie care inlatura dreptul subiectiv la actiune pentru anularea sau constatarea nulitatii actelor juridice de instrainare, dupa data de 14 august 2002.
    46.3. Acele instrainari efectuate in temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, si cu deplina respectare a conditiilor legii pana la aparitia Legii nr. 213/1998 (24 noiembrie 1998) au beneficiul deplin al protectiei Legii nr. 10/2001, cu modificarile ulterioare, in sensul ca sunt recunoscute si conservate efectele acestor acte. Insa instrainarile intervenite dupa introducerea normei care permite cenzurarea de catre instantele judecatoresti a "valabilitatii titlului" (art. 6 din Legea nr. 213/1998, cu completarile ulterioare), mentinerea sau, dupa caz, anularea actului translativ de proprietate este conditionata de dovedirea bunei-credinte a dobanditorului la momentul instrainarii.
    47. Art. 47 din lege:
    (1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei legi, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.
    (2) In cazul actiunilor formulate potrivit art. 46 si 48, procedura de restituire inceputa in temeiul prezentei legi este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata persoana notificata, potrivit art. 21 alin. (1).
    (3) In cazul in care persoanei indreptatite i s-a respins, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, actiunea privind restituirea in natura a bunului solicitat, termenul de notificare prevazut la art. 21 alin. (1) curge de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
    Norme metodologice:
    47.1. Daca persoana indreptatita care a introdus o actiune intemeiata pe prevederile art. 46 din lege nu a procedat la instiintarea de indata, cu privire la aceasta situatie, a persoanei notificate (unitatea detinatoare a imobilului sau, dupa caz, entitatea investita cu solutionarea notificarii), iar aceasta (persoana notificata) ia cunostinta pe alte cai de aceasta situatie, va suspenda solutionarea cererii persoanei indreptatite pentru acest motiv.
    47.2. Prevederea alin. (3) al art. 47 din lege are caracter special si vizeaza cazul in care actiunea in revendicare privind un imobil care cade sub incidenta legii a fost respinsa prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (indiferent de instanta care a pronuntat hotararea - judecatorie, tribunal, curte de apel sau Curtea Suprema de Justitie - ca instante de fond, recurs sau apel, recurs in anulare), persoanele indreptatite pot solicita restituirea imobilului respectiv pe calea administrativa prevazuta de lege, intr-un termen de 12 luni de la data ramanerii definitive si irevocabile a respectivei hotarari.
    De exemplu, in cazul in care Curtea Suprema de Justitie a admis recursul in anulare introdus de procurorul general si a casat o hotarare a unei instante inferioare prin care se admitea o actiune in revendicare, hotarare pronuntata de Curtea Suprema de Justitie la data de 30 septembrie 2001, persoana indreptatita potrivit legii mai avea la dispozitie calea notificarii, potrivit procedurii legii, pana la data de 30 septembrie 2002.
    Semnalam ca prevederea alin. (3) al art. 47 din lege se conexeaza direct cu prevederea generica de la art. 48 din lege.
    48. Art. 48 din lege:
    Persoanele indreptatite, precum si persoanele vatamate intr-un drept al lor, carora pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, actiunile avand ca obiect bunuri preluate in mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, pot solicita, indiferent de natura solutiilor pronuntate, masuri reparatorii in natura sau prin echivalent, in conditiile prezentei legi.
    49. Art. 49 din lege:
    (1) Chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile.
    (2) In cazul in care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligatia de despagubire prevazuta la alin. (1) revine persoanei indreptatite.
    (3) In cazul in care imobilul care se restituie a fost preluat fara titlu valabil, obligatia de despagubire revine statului sau unitatii detinatoare.
    (4) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste pe baza de expertiza.
    (5) Prin imbunatatiri, in sensul prezentei legi, se intelege cheltuielile necesare si utile.
    Cuantumul despagubirilor se stabileste la valoarea actualizata a cheltuielilor, scazandu-se gradul de uzura al imbunatatirilor, in raport cu durata de viata normala a acestora, care se suporta de chiriasi.
    Norme metodologice:
    49.1. Prin imbunatatiri necesare si utile se intelege acele dotari incorporate sau aduse unitatii locative ori spatiilor comune prin care s-a sporit valoarea fondului locativ si care au fost suportate exclusiv de chirias (introducerea sau schimbarea instalatiei de apa, gaz, canalizare, electricitate, incalzire; lucrari noi: parchetare, gresie sau faianta, geamuri termopan, usi si altele asemenea). Dovada acestor imbunatatiri se face prin expertiza tehnica, cu respectarea prevederilor alin. (5) al art. 49 din lege. Nu se includ in categoria cheltuielilor necesare si utile acele cheltuieli voluptorii (utilizarea unor materiale foarte scumpe, de exemplu: usi de mahon, instalatii sanitare sofisticate, de lux, materiale de constructii incadrate in categoria celor de lux). In aceste cazuri despagubirile se vor calcula avand in vedere preturile medii actuale de pe piata.
    49.2. Daca imobilul respectiv a fost preluat cu titlu, despagubirile aferente acestor imbunatatiri se suporta de persoana indreptatita. In aceste cazuri se recomanda unitatilor detinatoare ca, in deciziile/dispozitiile de restituire in natura a unor astfel de imobile sa prevada generic si obligatia de restituire catre chirias a despagubirilor cuvenite potrivit legii.
    49.3. Daca imobilul respectiv a fost preluat fara titlu valabil, obligatia de despagubire catre chirias revine statului sau unitatii detinatoare. Optiunea intre cele doua categorii alternative de debitori ai obligatiei de despagubire apartine creditorului obligatiei de despagubire. Daca imbunatatirile necesare si utile au fost facute la cererea expresa sau cu acordul expres al locatorului, debitorul obligatiei de restituire a despagubirilor este unitatea detinatoare.
    50. Art. 50 din lege:
    Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar si vor da relatiile solicitate de persoanele indreptatite.
    Norme metodologice:
    Se recomanda secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale opisarea tuturor dosarelor respective pe imobile si pe persoane beneficiare (in acest sens, se vor deschide registre speciale care vor contine aceste date).
    51. Art. 51*) din lege:
    (1) Cererile sau actiunile in justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.
    (2) Cererile sau actiunile in justitie privind restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru.
    (3) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se face de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.
------------
    *) Este reprodus textul rezultat in urma modificarii si completarii Legii nr. 10/2001 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.

    Norme metodologice:
    51.1. Sintagma taxe de timbru vizeaza atat taxele judiciare de timbru, cat si timbrul judiciar aferent tuturor actiunilor sau cererilor generate de aplicarea legii.
    51.2. Prevederile alin. (2) al art. 51 din lege sunt aplicabile si in cazul contractelor de vanzare-cumparare desfiintate prin hotarari definitive pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    51.3. Actualizarea sumelor se va face prin aplicarea indicelui anual de inflatie din anul platii la anul introducerii actiunii. Pentru sumele platite in rate actualizarea se va face in functie de anul aferent ratelor platite in acel interval.
    52. Art. 52 din lege:
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Norme metodologice:
    Prevederea art. 52 inlatura de la aplicare orice acte normative anterioare contrare legii, care fie indisponibilizeaza astfel de bunuri de la restituire, fie se suprapun cu domeniul de aplicare a acesteia sau procedurile stabilite trebuiau sa fie indeplinite ori consumate pana la aparitia noii legi.

    CAP. 3
    Masuri institutionale

    1.1. Pentru urgentarea aplicarii legii, la nivelul fiecarei entitati implicate in solutionarea notificarilor prevazute de lege, se vor constitui, pe langa organele de conducere:
    a) comisia interna pentru analizarea notificarilor, formata, de regula, din 3 - 5 membri (in masura posibilitatilor, se vor numi juristi, economisti) care vor analiza fiecare notificare si actele doveditoare depuse si vor intocmi propunerea de solutionare;
    b) comisia de evaluare interna, care va stabili valoarea estimativa a imobilelor, a ofertelor aferente notificarilor si celorlalte pretentii care vor face obiectul negocierii intre parti. Comisia de evaluare interna va fi formata, de regula, din 3 - 5 persoane (de preferinta, juristi sau economisti ori persoane cu pregatire de specialitate in domeniul constructiilor; in lipsa acestora, in masura posibilitatilor financiare ale fiecarei entitati, se pot incheia contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice specializate).
    1.2. Comisiile prevazute la pct. 1.1 se numesc prin ordin sau dispozitie a conducatorului entitatii respective. Pentru persoanele angajate cu contract de munca atributiile izvorate din aplicarea legii devin sarcini de serviciu.
    1.3. Salariatii institutiilor, implicati in mod direct in aplicarea legii, beneficiaza de un spor lunar de dificultate, in conditiile stabilite prin art. V alin. (2) al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002. Constituie salariati implicati in mod direct in aplicarea Legii nr. 10/2001:
    - salariatii cu contract de munca pe durata determinata sau nedeterminata, care isi desfasoara activitatea in calitate de membru al comisiilor prevazute la alin. 1 lit. a) si b);
    - salariatii, membri ai comisiilor constituite la nivelul prefecturilor, in temeiul art. 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 614/2001;
    - salariatii, membrii birourilor judetene si, respectiv, al municipiului Bucuresti, constituite in temeiul art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 950/2001 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
    - secretarii unitatilor administrativ-teritoriale;
    - personalul Autoritatii constituite in temeiul Hotararii Guvernului nr. 950/2001, cu exceptia demnitarului;
    - personalul ministerelor si celorlalte institutii publice care au ca sarcini de serviciu aplicarea legii, cu exceptia demnitarilor si a conducatorilor numiti sau alesi ai respectivelor institutii;
    - salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul Biroului central din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, ghiseelor teritoriale.
    Prefectii, subprefectii si primarii nu beneficiaza de acest spor.
    1.4. Comisiile prevazute la pct. 1.1 vor elabora un regulament propriu de lucru pe care il vor supune aprobarii organului de conducere al unitatii respective.
    1.5. Comisiile prevazute la pct. 1.1 vor colabora in mod direct si, dupa caz, cu:
    a) comisiile constituite la nivelul prefecturilor in temeiul art. 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
    b) birourile judetene si, respectiv, al municipiului Bucuresti, constituite in temeiul art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 950/2001;
    c) secretarii unitatilor administrativ-teritoriale care au obligatiile prevazute de lege la art. 50;
    d) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    e) Ministerul Finantelor Publice;
    f) celelalte institutii implicate in aplicarea legii.
    1.6. In cazul in care se stabilesc, potrivit art. 1 alin. (3) din lege, masuri reparatorii combinate in echivalent, care implica masuri reparatorii de competenta altor entitati, unitatea investita cu solutionarea notificarii va informa respectiva entitate si va colabora cu aceasta pentru definitivarea ofertelor si solutionarea notificarii.
    1.7. Comisia interna pentru analiza notificarilor, prevazuta la pct. 1.1 lit. a), intocmeste pentru fiecare notificare un raport cu propunerile de solutionare, care va fi semnat de cel putin 3 membri ai acesteia. Propunerile divergente vor fi motivate separat.
    1.8. Comisia de evaluare interna prevazuta la pct. 1.1 lit. b) intocmeste raportul intern de evaluare estimativa, la solicitarea comisiei interne pentru analizarea notificarilor. Raportul sau va fi semnat de toti membrii acesteia.
    2.1. Problemele complexe sau cele legate de acordarea de masuri reparatorii combinate pot fi transmise spre analiza si indrumare Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001.
    2.2. Controlul aplicarii fazei administrative a legii de catre ministere si celelalte institutii publice centrale se efectueaza de catre Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, iar controlul aplicarii fazei administrative cu privire la entitatile implicate in solutionarea notificarilor situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, se exercita de prefecti. Controalele se efectueaza fie din oficiu, fie pe baza unor sesizari ale persoanelor indreptatite.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    (Model orientativ)

    ANTET - Denumirea emitentului

                         DISPOZITIE DE RESTITUIRE
                         Nr. ..... din ..........

    Privind: solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii nr. ........... din ......................., prin care dl/dna ................................., cetatean ........................., domiciliat in ........................, prin reprezentant ............................. conform actului autentificat de notar public ..................... sub nr. ............... din ......................, solicita restituirea in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil .................................. situat(a) in ....................,
    avand in vedere notificarea nr. .........................., depusa la Biroul executorului judecatoresc ..........................................., prin care numitul/numita ........................................................ solicita restituirea in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil .............................. situat(a) in ...................................,
    analizand actele depuse la dosarul intern nr. ...................., aferent notificarii, prin care se constata ca:
    1. notificatorul are calitatea de persoana indreptatita, conform dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit ..... coroborat cu art. 4 alin. ........ din Legea nr. 10/2001, in baza urmatoarelor acte doveditoare:
    a) .....................................;
    b) .....................................;
    2. imobilul solicitat la restituirea in natura a fost proprietatea ......... la momentul deposedarii abuzive conform actului de proprietate ................. si ..........................;
    3. imobilul respectiv a trecut cu titlu/fara titlu/fara titlu valabil in proprietatea statului.
    Actul in temeiul caruia s-a dispus preluarea ......................;
    4. imobilul face obiectul art. 2 alin. (1) lit. ......... sau art. 11 din Legea nr. 10/2001 ......................;
    5. imobilul este in patrimoniul ........ si se afla in registrul de inventar la data de ............, la pag. ....., cu numar de inventar ................/se afla in administrarea .................................. (si nu a fost trecut in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil),
    avand in vedere referatul comisiei interne prin care se propune aceasta masura;
    in conformitate cu dispozitiile art. 7, art. 9 alin. (1) si art. 23 alin. (1) si (3) din Legea nr. 10/2001,
    in temeiul art. 68 alin. (2), al art. 71 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001/Statutul/Actul constitutiv al unitatii detinatoare,

    PRIMARUL MUNICIPIULUI ............................../ORGANUL DE CONDUCERE AL UNITATII DETINATOARE

    DISPUNE:

    Art. 1
    Se restituie in natura imobilul (sau, dupa caz, cota parte), compus din
...........................................................,
                  (se va descrie imobilul)
in suprafata de ..................................., situat in ................,
                (dupa caz, si suprafata construita)
cu urmatoarele vecinatati:

    Nord ..................................;
    Sud ...................................;
    Est ...................................;
    Vest ..................................,
    d-lui/d-nei ...............................................................,
                      (dupa caz, denumirea persoanei juridice)
domiciliat(a)/cu sediul in ............................., posesoare a actului de identitate .... seria ... nr. .........., emis de ......... la data de ........,
cod numeric personal ...........................................................
                      (in cazul persoanelor juridice se vor indica: actul de
                      constituire si reprezentantul legal al acesteia, precum si
                      codul unic de inregistrare).
    Art. 2
    Imobilul ce se restituie este grevat de urmatoarele servituti (daca este cazul) .......................;
    Art. 3
    Proprietarul are obligatia respectarii prevederilor art. 13 si 15 din Legea nr. 10/2001, cu privire la protectia chiriasilor (in cazul in care imobilul este ocupat de astfel de persoane).
    Art. 4
    Prezenta dispozitie face dovada proprietatii asupra imobilului si constituie titlu executoriu dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.
    Punerea in posesie se va face dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara, prin proces-verbal de punere in posesie.
    Art. 5
    Prezenta dispozitie intra in vigoare in termen de 48 de ore de la data prezentarii dovezii privind restituirea sumei platite de stat cu titlu de despagubire (in cazul in care masura restituirii este conditionata de indeplinirea acestei obligatii corelative).
    De asemenea, in cadrul dispozitiei de restituire se vor indica, dupa caz, obligatii corelative ale beneficiarului restituirii (obligatia de a elibera si preda locuinta inchiriata, inclusiv termenul; asumari de obligatii unilaterale, cum este cazul declaratiilor prevazute la pct. 5 din cap. II din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 498/2003 si altele asemenea).
    Art. 6
    Indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara, prevazute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 cad in sarcina beneficiarului restituirii.
    Art. 7
    Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia Civila a Tribunalului ................................ (in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare).

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    (Model orientativ)

    ANTET - Denumirea emitentului

                                   DECIZIE
de respingere a cererii de restituire in natura si oferta privind acordarea altor masuri reparatorii prin echivalent
                           Nr. ....... din .............

    Privind: solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii nr. ........... din ..........., prin care dl/dna ................, cetatean .................., domiciliat in ..................., prin reprezentant .........................., conform actului autentificat de notar public ............................... sub nr. ............ din .............., solicita restituirea in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil ........................, situat(a) in ...................................,
    avand in vedere notificarea nr. ............., depusa la Biroul executorului judecatoresc ..................., prin care numitul/numita .....................
solicita restituirea in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil .................. situat(a) in ....................................,
    analizand actele depuse la dosarul intern nr. ........, aferent notificarii, prin care se constata unul dintre urmatoarele motive:
    1. imobilul - constructie, a carui restituire in natura se cere, a fost demolat total;
    2. pe imobilul - teren, a carui restituire in natura se solicita, s-au edificat ori amplasat constructii autorizate sau au destinatii de utilitate publica (parcuri, strazi, zone de protectie si altele asemenea);
    3. imobilul este ocupat de unitati bugetare din invatamant, sanatate, asezaminte social-culturale, institutii publice, sedii ale partidelor politice legal inregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, iar imobilul in cauza este necesar in vederea continuarii activitatilor de interes public si acesta a fost inclus pe lista prezentata spre aprobare Guvernului Romaniei;
    4. persoana indreptatita era asociat sau asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii abuzive a acestora si nu indeplineste conditiile prevazute de art. 16 din lege;
    5. imobilul a fost transformat astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat;
    6. imobilul a fost instrainat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995;
    7. terenul nu este disponibil fiind prevazut in planurile de urbanism aprobate pentru destinatia de ................................;
    8. alte motive prevazute de lege,
    avand in vedere referatul comisiei interne prin care constata imposibilitatea restituirii in natura si se propun masuri reparatorii alternative in echivalent,
    in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (2) si alin. (3), ale art. 24 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 10/2001,
    in temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Statutul/Actul constitutiv al unitatii detinatoare,

    PRIMARUL MUNICIPIULUI ....../...............
    ORGANUL DE CONDUCERE AL UNITATII DETINATOARE

    DECIDE:

    Art. 1
    Respinge cererea de restituire in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil, situat(a) in ....................., formulata de notificatorul .............. prin notificarea nr. .........., pentru urmatoarele motive: ............................................
    Art. 2
    Se stabileste ca valoare echivalenta a imobilului imposibil de restituit si cuvenita notificatorului, suma de ........................ lei, in limita careia se vor acorda celelalte masuri reparatorii.
    Art. 3
    Pentru imobilul notificat si care nu poate fi restituit in natura, in calitate de persoana indreptatita puteti opta pentru (pentru fiecare caz in parte se vor individualiza alternativele legal posibile):
    - bunuri ori servicii oferite in echivalent de catre detinator, daca exista astfel de posibilitati, cu acordul persoanei indreptatite;
    - acordarea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital;
    - acordarea de titluri de valoare nominala, folosite exclusiv in procesul de privatizare;
    - acordarea de despagubiri banesti.
    Art. 4
    In cazul in care, in termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei decizii, ne comunicati in mod expres acceptul dumneavoastra cu privire la una sau mai multe dintre masurile propuse de noi cu titlu de oferta, prezenta decizie intra in vigoare si cu privire la masura/masurile reparatorii acceptate de dumneavoastra, pe care le puteti fructifica in modurile stabilite de lege. Totodata, va facem cunoscut ca sunteti invitata la negocieri cu privire la oferta facuta de noi, la sediul din .........., in urmatoarele zile .......... .
    Art. 5
    In cazul in care oferta noastra nu este acceptata in mod expres in termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei decizii, puteti ataca in justitie prezenta oferta in termen de 30 de zile de la comunicarea ei, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001, la Sectia Civila a Tribunalului ................................. (in a carui raza teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare).

    Nota: Oricare dintre masurile reparatorii oferite in echivalent de catre detinatorul imobilului notificat pot fi combinate si fiecare dintre acestea se acorda numai in cazuri expres prevazute de lege.
    In cazul compensarii cu bunuri sau servicii decizia motivata de compensare va fi insotita de contractul de furnizare sau, dupa caz, de contractul de prestari servicii care urmeaza regimul contractual de drept comun. Rezilierea contractului respectiv din vina exclusiva a unitatii obligate la restituire atrage desfiintarea de drept a deciziei/dispozitiei de compensare.
    Oferta se va comunica persoanei indreptatite in conditiile prevazute de art. 23 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    (Model orientativ)

    ANTET - Denumirea emitentului

                   DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICARII
                   Nr. .......... din ................

    Privind: solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii nr. ........... din ......., prin care dl/d-na ................, cetatean .........., domiciliat in ..........., prin reprezentant ........ conform actului autentificat de notar public .................. sub nr. ...... din .........., solicita restituirea in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil/acordarea celorlalte masuri reparatorii prin echivalent, in situatia in care restituirea in natura a imobilului/partii din imobil nu poate opera .... situat(a) in .....,
    avand in vedere notificarea nr. ............., depusa la Biroul executorului judecatoresc ......, prin care numitul/numita ............. solicita restituirea in natura a imobilului (teren si/sau constructie)/partii din imobil ............ situat(a) in ..................,
    analizand actele depuse la dosarul intern nr. ........, aferent notificarii, prin care se constata unul sau mai multe dintre urmatoarele motive:
    1. imobilul solicitat nu face obiectul Legii nr. 10/2001;
    2. notificarea nu a fost depusa in termenul prevazut la art. 21 din Legea nr. 10/2001, modificat;
    3. solicitantul(a) nu are calitatea de persoana indreptatita in sensul art. 3 si art. 4 din Legea nr. 10/2001;
    4. preluarea imobilului respectiv nu s-a facut in mod abuziv;
    5. nu a fost dovedit dreptul de proprietate cu privire la imobilul solicitat;
    6. nu a fost dovedita calitatea de mostenitor;
    7. imobilul (teren si/sau constructie)/partea din imobilul a carui/carei restituire in natura se cere sau pentru care persoana indreptatita, in sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001, solicita acordarea celorlalte masuri reparatorii prin echivalent, intrucat restituirea in natura nu poate opera, a fost distrus ca urmare a unor calamitati naturale;
    8. alte motive legale,
    avand in vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea cererii ce a facut obiectul notificarii,
    in temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Statutul sau Actul constitutiv al unitatii detinatoare,

    PRIMARUL MUNICIPIULUI ....../...............
    ORGANUL DE CONDUCERE AL UNITATII DETINATOARE

    DECIDE:

    Art. 1
    Respinge notificarea nr. .............., inregistrata sub nr. .........., de catre ................, pentru urmatorul/urmatoarele motive:
...............................................................................
    Art. 2
    Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Sectia Civila a Tribunalului ........ (in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare).

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                ROMANIA                |                ROMANIA               |
|     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE    |
|                                       |                                      |
|       TITLU DE VALOARE NOMINALA       |       TITLU DE VALOARE NOMINALA      |
|                                       |                                      |
| (1)                                   | (1)                                  |
| Seria ........ Numar ................ | Seria ........ Numar ............... |
| Data emiterii ....................... | VALOARE NOMINALA ............... lei |
| Valoare nominala ................ lei | in litere .......................... |
| Termen de valabilitate: 7 ani de la   |           .......................... |
| data emiterii                         | Termen de valabilitate: 7 ani de la  |
|                                       | data emiterii.                       |
|                                       |                                      |
| (2)                                   | (2)                                  |
| Titular ............................. | Titularul .......................... |
|         ............................. |           .......................... |
|                                       |                                      |
|           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| - C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | - C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                       |                                      |
| - act de identitate ..... seria ..... | - act de identitate ..... seria .... |
|   nr. .............                   |   nr. .............                  |
|   - domiciliu: Str. ......... nr. ... |   - domiciliu: Str. ......... nr. .. |
|   - bloc ..... scara ........ ap. ... |   - bloc ..... scara ........ ap. .. |
|   - judet/sector .................... |   - judet/sector ................... |
| - oras/comuna ....................... | - oras/comuna ...................... |
|                                       |                                      |
| (3)                                   | Sediul ............................. |
| Sediul .............................. |                                      |
| Codul unic de inregistrare            | Codul unic de inregistrare           |
| ..................................... | .................................... |
|                                       |                                      |
|                                       |        Emis la data de: ............ |
| Numele si prenumele functionarului    |                                      |
| care completeaza titlul: ............ | Numele si prenumele functionarului   |
|                                       | care completeaza titlul: ........... |
|                                       |                                      |
|       Semnatura autorizata:           |    MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE      |
|    ...........................        |                                      |
|                                       |       Mihai Nicolae TANASESCU        |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    (1) Se va completa cu seriile si numerele corespunzatoare valorilor nominale prevazute la pct. 34.3 - 2.1 din normele metodologice.
    (2) Se va completa cu numele si prenumele/denumirea titularului din decizia/dispozitia emisa in temeiul Legii nr. 10/2001 sau, dupa caz, in decizia de retrocedare emisa in temeiul Legii nr. 501/2002.
    (3) Se va completa in cazul persoanelor juridice.

                _________________________________________________
               |                                                 |
               |                     ROMANIA                     |
               |          MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE          |
               |                                                 |
               | CESIONAR:                                       |
               | 1. ..................................           |
               |           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |
               | - C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |
               |                                                 |
               | - act de identitate .... seria .... nr. ....... |
               |       - domiciliu: Str. ............ nr. ...... |
               |       - bloc ..... scara ........... ap. ...... |
               |       - oras/comuna ........................... |
               |       - judet/sector .......................... |
               |                                                 |
               | Sediul ........................................ |
               | Cod unic de inregistrare ...................... |
               | Numarul de inregistrare a cesiunii ............ |
               |                                                 |
               | 2. ............................................ |
               |           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |
               | - C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |
               |                                                 |
               | - act de identitate .... seria ..... nr. ...... |
               |       - domiciliu: Str. ............ nr. ...... |
               |       - bloc ..... scara ........... ap. ...... |
               |       - judet/sector .......................... |
               | - oras/comuna ................................. |
               |                                                 |
               | Sediul ........................................ |
               | Cod unic de inregistrare ...................... |
               | Numarul de inregistrare a cesiunii ............ |
               |                                                 |
               | 3. ............................................ |
               |           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |
               | - C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |
               |                                                 |
               | - act de identitate .... seria ..... nr. ...... |
               |       - domiciliu: Str. ............ nr. ...... |
               |       - bloc ..... scara ........... ap. ...... |
               |       - judet/sector .......................... |
               | - oras/comuna ................................. |
               |                                                 |
               | Sediul ........................................ |
               | Cod unic de inregistrare ...................... |
               | Numarul de inregistrare a cesiunii ............ |
               |                                                 |
               | 4. ............................................ |
               |           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |
               | - C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |
               |                                                 |
               | - act de identitate .... seria ..... nr. ...... |
               |       - domiciliu: Str. ............ nr. ...... |
               |       - bloc ..... scara ........... ap. ...... |
               |       - judet/sector .......................... |
               | - oras/comuna ................................. |
               |                                                 |
               | Sediul ........................................ |
               | Cod unic de inregistrare ...................... |
               | Numarul de inregistrare a cesiunii ............ |
               |                                                 |
               | Utilizat pentru ................... la ........ |
               | Valoarea actualizata la momentul utilizarii     |
               | .......................                         |
               | Semnatura persoanei autorizate/sigiliu          |
               |                                                 |
               |_________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 498/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 498 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 498/2003
Hotărârea 250 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Hotărârea 1385 2004
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 498/2003
Ordin 426 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ghiseelor teritoriale pentru restituiri prin titluri de valoare nominala, organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si a listei membrilor ghiseelor teritoriale
Ordin 1681 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului pentru restituiri prin titluri de valoare nominala
Rectificare 498 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu