Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.598 din 22.07.2015

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Tulcea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 05 august 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 118 din 30 septembrie 2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, înregistrat la poziţia cu numărul M.F. 102057, respectiv a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea, înregistrat la poziţia cu numărul M.F. 102069, conform anexei nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, respectiv Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea.(2) Scopul transmiterii imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 îl reprezintă dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în judeţul Tulcea, în condiţiile legii. Articolul 3(1) Consiliul Judeţean Tulcea se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, respectiv Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea modul de folosire a imobilelor transmise, în conformitate cu destinaţia acestora.(3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 alin. (1) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, respectiv Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea, în condiţiile legii. Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Tulcea se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului.(5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.(6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea judeţului Tulcea, în condiţiile legii. Articolul 5La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Gabriela Szabo Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează valoarea de inventar şi îşi modifică adresa şi parametrii tehnici ca urmare a reevaluării şi datelor din cărţile funciare

Nr. M.F.P. Cod de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică din inventarul centralizat Valoarea din inventarul centralizat (lei) Adresa din inventarul centralizat Administratorul Adresa actualizată Caracteristicile tehnice actualizate Valoarea actualizată (lei)
102057 8.26.02 Sala Polivalentă Sală de jocuri cu parchet, tribună cu 1.200 de locuri, vestiare, centrală termică, 2 terenuri sport cu bitum (10.610 mp) 5.462.817 Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Isaccei nr. 97 Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea (CUI: 27421001) Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Isaccei nr. 18 Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 2.527 mp (sală de jocuri cu parchet, tribună cu 1.200 de locuri, vestiare, centrală termică) şi teren în suprafaţă de 10.605 mp CF 32486 14.001.116,75
102069 8.26.02 Hotel sportivi „Casa Albastră“ Hotel cu 42 de locuri, recepţie, bucătărie, sală de mese, sală de protocol, centrală termică (4.600 mp) 978.686 Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Nr. -; Lac Ciuperca Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea (CUI: 3430002) Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Portului - zona Lac Ciuperca, Nr. FN Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 508 mp [construcţie hotel sportivi „Casa Albastră“ P+1 compusă astfel: parter 5 (cinci) camere cazare cu grup sanitar, o bucătărie, 2 (două) săli de mese, o cameră de protocol, recepţie, 2 (două) magazii, 2 (două) holuri, un grup sanitar, centrală termică, spălătorie şi casa scării] Etaj - 17 (şaptesprezece) camere cu grup sanitar şi un hol. Suprafaţa construită = 433 mp (CF 37916 - C1) Construcţie anexă compusă din: un hol, o magazie alimente, spaţiu pentru peşte, spaţiu pentru carne, spaţiu pentru legume Suprafaţa construită = 75 mp (CF 37916 - C2) şi teren în suprafaţă de 3.317 mp CF 37916 2.422.919,19

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea în domeniul public al judeţului Tulcea

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire imobil Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
102057 8.26.02 Sala Polivalentă Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea (CUI: 27421001) Domeniul public al judeţului Tulcea Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 2.527 mp (sală de jocuri cu parchet, tribună cu 1.200 de locuri, vestiare, centrală termică) şi teren în suprafaţă de 10.605 mp. CF 32486 Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Isaccei nr. 18 14.001.116,75
102069 8.26.02 Hotel sportivi „Casa Albastră“ Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea (CUI: 3430002) Domeniul public al judeţului Tulcea Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 508 mp [construcţie hotel sportivi „Casa Albastră“ P+1 compusă astfel: parter 5 (cinci) camere cazare cu grup sanitar, o bucătărie, 2 (două) săli de mese, o cameră de protocol, recepţie, 2 (două) magazii, 2 (două) holuri, un grup sanitar, centrală termică, spălătorie şi casa scării] Etaj - 17 (şaptesprezece) camere cu grup sanitar şi un hol. Suprafaţa construită = 433 mp (CF 37916 – C1) Construcţie anexă compusă din: un hol, o magazie alimente, spaţiu pentru peşte, spaţiu pentru carne, spaţiu pentru legume Suprafaţa construită = 75 mp (CF 37916-C2) şi teren în suprafaţă de 3.317 mp CF 37916 Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Portului - zona Lac Ciuperca; Nr. FN 2.422.919,19


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 598/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 598 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu