Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 590 din 14 septembrie 1998

pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 1997, la Acordul de finantare nerambursabila dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind studiul de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat in Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 384 din  9 octombrie 1998


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Amendamentul nr. 1, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 1997, la Acordul de finantare nerambursabila dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind studiul de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat in Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1996.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Andrei Plesu

                          AMENDAMENTUL Nr. 1*)
la Acordul de finantare nerambursabila, dintre Ministerul Transporturilor si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Comert si Dezvoltare
                       (Proiect TDA nr. 96 - 760A)

    *) Traducere.

    Acordul de finantare nerambursabila*) din data de 17 septembrie 1996, incheiat intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Ministerul Transporturilor (Beneficiarul) si Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia Statelor Unite pentru Comert si Dezvoltare (TDA), privind acordarea de fonduri in valoare de 450.000 dolari S.U.A. pentru finantarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea transportului intermodal in Constanta (studiul) se modifica prin prezentul amendament, dupa cum urmeaza:

    I. Termeni de referinta
    Termenii de referinta din anexa nr. I la Acordul de finantare nerambursabila se elimina si se inlocuiesc cu noii termeni de referinta, care cuprind mici modificari cerute de Beneficiar, conform anexei nr. I la prezentul amendament. Scopul Acordului de finantare nerambursabila, de a sprijini caile ferate romane, S.N.C.F.R., in dezvoltarea zonei Portului Constanta si in realizarea unei societati mixte cu un operator intermodal din S.U.A., ramane neschimbat. Suma totala a fondurilor TDA disponibile pentru acoperirea costurilor studiului ramane de 450.000 dolari S.U.A.
    II. Data finalizarii studiului
    Data finalizarii studiului, stabilita la pct. 21 al Acordului de finantare nerambursabila si in clauza contractuala obligatorie L a TDA din anexa nr. II la acesta, se modifica: in loc de 31 decembrie 1997, aceasta va fi 31 decembrie 1998.
    In toate celelalte privinte si in masura in care nu sunt modificate prin prezentul amendament, prevederile Acordului de finantare nerambursabila raman aplicabile si in vigoare.
    Drept pentru care, Ministerul Transporturilor si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Comert si Dezvoltare (TDA), fiecare actionand prin reprezentantul sau autorizat, au determinat semnarea prezentului acord in limba engleza, in numele lor si la data si in anul indicate mai jos.
------------
    *) Acordul de finantare nerambursabila a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 253/1997 si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 6 iunie 1997.

                       Pentru Guvernul Romaniei,
                       Traian Basescu,
                       ministrul transporturilor

                       Pentru Guvernul
                       Statelor Unite ale Americii,
                       Joseph Grandmaison,
                       director general al TDA

    ANEXA 1

                           TERMENI DE REFERINTA

    Suplimentar fata de importurile si exporturile Romaniei, scopul studiului de fezabilitate trebuie sa includa o zona geografica larga, ca un hinterland potential pentru serviciile de tranzit ale acestei porti romanesti. O atentie speciala trebuie acordata comertului exterior al tarilor din Asia Centrala si Caucaz, care utilizeaza operatiuni RO-RO la Samsun in Turcia, la Poti in Georgia si in alte porturi la Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana. Se va avea in vedere si un potential trafic de marfuri, in special containerizat, care sa transporte dinspre China spre Rotterdam, cu utilizarea coridorului feroviar 4 (Constanta - Curtici) si avand in vedere si existenta coridorului nr. 7 pe Fluviul Dunarea, prin poarta de tranzit. Va trebui studiata posibilitatea aducerii liniei duble electrificate de cale ferata Bucuresti - Constanta la parametrii de viteza de 200 km/h pentru calatori si de 140 km/h pentru marfa, dat fiind ca acest sector de linie care incheie coridorul 4 este foarte solicitat in privinta asigurarii transportului unor cantitati sporite de marfuri de diverse tipuri din/in Bucuresti in/din Portul Constanta. De asemenea, pentru vasele RO-RO si feriboturi (Eforie si Mangalia) trebuie sa se tina seama si de echipamentele pentru transpunerea vagoanelor pe calea ferata larga rusa, respectiv calea ferata standard europeana.
    Toate operatiunile de transport intermodal identificate anterior trebuie introduse in studiu. Facilitatile terminalului, care urmeaza a fi luate in considerare in Portul Constanta pentru studiul de fezabilitate, includ: terminalul feribot cunoscut si ca terminal RO-RO, imprejmuirea cu gard a zonei libere si alte spatii disponibile S.N.C.F.R. pentru operatiuni intermodale.
    Teme propuse
    Studiul de fezabilitate trebuie sa includa cel putin urmatoarele teme:
    1. Sa asigure o analiza a activitatilor din trecut si din prezent
    Consultantul va colecta date asupra deplasarilor de marfuri in containere, in trecut si in prezent, pe tipuri de marfuri si operatiuni (import, export, tranzit). Modelele de analiza, origine-destinatie, si modurile de transport vor fi identificate si descrise pentru a realiza un inventar de fond al deplasarilor de marfuri, in trecut si in prezent, prin Portul Constanta. In principal, studiul traficului in Portul Constanta va servi pentru analiza transportului intermodal desfasurat de S.N.C.F.R. in Portul Constanta. Transporturile vor fi caracterizate in functie de serviciile feribot pentru transport vagoane si camioane de-a lungul Marii Negre, Marii Egee si Marii Mediterane, care realizeaza legatura la retelele de cale ferata si autostrada din port, precum si incarcarea/descarcarea marfurilor generale si containerizate, destinate transportului feroviar si feribot din/spre Portul Constanta. In acest sens, o atentie speciala va fi acordata porturilor de la Marea Neagra. Acestea vor fi trecute in revista, fiecare in parte, si analizate din punct de vedere al serviciilor feribot mentionate mai sus.
    2. Sa pregateasca un inventar detaliat al facilitatilor existente
    Consultantul va realiza o evaluare inginereasca si tehnica a dotarilor existente in sau langa terminalul RO-RO si feribot. Aceasta evaluare va tine seama de conditiile curente la docurile existente, de echipamentul de manevrare a marfii, de legaturile feroviare/rutiere si de alte facilitati. Va fi pregatita o descriere detaliata a dotarilor existente, care sa prezinte legaturile feroviare si rutiere in terminalul RO-RO si feribot. Consultantul va realiza o analiza topografica a zonei si va pregati harti, planuri si descrieri ale tuturor facilitatilor, cladirilor, tipurilor de pavaj, utilitatilor, impedimentelor si ale infrastructurii adiacente.
    3. Sa pregateasca previziuni de trafic
    Consultantul va pregati previziuni de trafic pentru operatiunile intermodale RO-RO, feribot si marfuri containerizate, pe baza analizelor activitatii economice din zona de influenta (hinterland) si a sistemului de transport prezent si viitor, care deserveste portul. Consultantul va tine seama de rolul care este de asteptat sa fie jucat de port ca poarta de tranzit pentru comertul tarilor terte. Pentru fiecare tip de marfa si operatiune intermodala, cum ar fi transportul vagoanelor pe feribot, transportul camioanelor pe RO-RO si al marfurilor containerizate (TTOFC si piggy-back), vor fi pregatite previziunile de trafic pe care consultantul le va determina ca fiind necesare.
    Previziunile vor acoperi o perioada de 20 de ani.
    4. Sa determine componentele specifice noilor facilitati intermodale
    Consultantul va evalua productivitatea si conditiile dotarilor existente, in lumina previziunilor fluxurilor de marfuri, si va recomanda imbunatatirile ce trebuie aduse dotarilor existente, care sa asigure transportul de vagoane, autovehicule TIR si transcontainere cu feriboturile. Consultantul va evalua noile facilitati si echipamentele de manipulare care urmeaza sa fie construite in apropierea zonelor RO-RO/feribot. Consultantul va recomanda toate masurile care trebuie luate de catre S.N.C.F.R. pentru a asigura implementarea celor mai eficiente metode de manevrare si mijloace de transport containerizat al marfurilor in terminalul S.N.C.F.R. ce urmeaza a fi construit, impreuna cu tipurile specifice de echipamente pentru manipularea marfurilor si a mijloacelor de transport si cu dotarile de la mal necesare sprijinirii viitoarelor deplasari de marfuri containerizate. Se va avea in vedere oportunitatea construirii unor terminale de transcontainere si RO-LA ale S.N.C.F.R. in Portul Constanta. Pentru determinarea configuratiei facilitatilor viitoare, necesare deservirii deplasarilor previzionate ale marfurilor, consultantul va tine seama de serviciile RO-RO si feribot de-a lungul Marii Negre, Marii Egee si Marii Mediterane, precum si de facilitatile de incarcare/descarcare din terminalul intermodal si de amplasamentele din teritoriu pentru serviciile TTOFC (transport trailer pe vagon-platforma). Se vor avea in vedere amenajarile necesare pentru intrarea mijloacelor de transport si a marfurilor in tara (porti de spalare, bazine de dezinfectare).
    5. Sa determine cerintele privind sistemele de comunicatie si mijloacele de navigatie feribot
    Consultantul va pregati un plan cu specificatiile generale pentru un sistem de comunicatii intern si extern eficient, inclusiv pentru sistemele feribot. Consultantul va analiza necesarul de imbunatatiri pentru mijloacele de navigatie ale feribotului.
    6. Sa pregateasca un Master Plan
    Pe baza determinarii noilor dotari necesare, astfel cum au fost identificate in tema 4 de mai sus, consultantul va pregati un Master Plan, care va reprezenta un ghid pentru companie (societate) in planurile sale, pentru eficientizarea intregii activitati din port si pentru imbunatatirile viitoare. Planul va indica ce imbunatatiri si ce masuri administrative vor trebui aplicate imediat si va prezenta o planificare a realizarii in timp a imbunatatirilor viitoare.
    7. Sa asigure previziuni economice si financiare
    Consultantul va asigura estimari detaliate ale costurilor pentru fiecare componenta identificata in proiect, precum si pentru reabilitarea facilitatilor existente. O analiza economica cost/beneficiu va fi realizata pe baza costurilor proiectate si a veniturilor anticipate a fi obtinute. Va fi pregatit un bilant financiar pro forma, care sa arate fluxul de numerar anticipat, bilantul contabil si contul de venituri si cheltuieli, care sa acopere un orizont planificat de 20 (douazeci) de ani. Fezabilitatea financiara a proiectului va fi evaluata in termenii amortizarii investitiei, ai ratei interne a rentabilitatii, ai perioadei de rambursare si ai altor criterii de performanta financiara. Consultantul va recomanda alternative de finantare pentru proiect, inclusiv raportul dintre datorie si capital, dobanda anuala si programul de plata a imprumutului, precum si alti factori, cu scopul de a ajuta institutiile finantatoare in evaluarea pe care o vor face asupra fezabilitatii financiare a proiectului. In scopul realizarii obiectivelor proiectului si a profitabilitatii acestuia va fi descrisa o strategie de marketing, inclusiv organizarea marketingului.
    Se va avea in vedere si posibilitatea utilizarii feriboturilor in sistem (RO-RO, RO-LA si vagoane), in interiorul si in afara bazinului Marii Negre.
    8. Sa realizeze o evaluare a impactului asupra mediului
    Consultantul va evalua impactul negativ previzibil asupra mediului, pe perioada construirii si a stadiilor de operare a noilor facilitati de transport intermodal. Va fi evaluata si inclusa ca un component al proiectului necesitatea eliminarii pierderilor de apa din canalizare si din statia de tratare, in cazul in care va fi justificata. Va fi evaluat orice impact negativ asupra mediului, in ceea ce priveste aruncarea deseurilor solide, si, in cazul in care va fi necesar, vor fi prezentate in detaliu, impreuna cu costurile aferente, masurile de reducere a acestor efecte.
    9. Sa determine cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca personalul
    Consultantul va realiza o evaluare a capacitatii, calificarii si experientei personalului de executie si administrativ din cadrul S.N.C.F.R. (personal specific si personal navigant pe feribot). Un program de instruire corespunzator sau cerinte noi la nivelul personalului vor fi schitate si prezentate S.N.C.F.R.
    10. Sa determine cerintele de control, monitorizare si ale unui sistem informatic de conducere (SIC)
    Consultantul va propune metode pentru colectarea informatiilor in materie de depozitare si deplasare a marfurilor, de folosire a fortei de munca si a altor date statistice, de preferat in sistem electronic, astfel incat sa faciliteze integrarea informatiilor respective in declaratiile vamale, facturile pentru taxele din terminal, documentele de declaratie vamala, software de urmarire pentru vagoanele de marfa a S.N.C.F.R. Consultantul va pregati o evaluare a personalului necesar si a costurilor pentru aplicarea unui astfel de sistem informational. Consultantul va analiza structura tarifelor, taxelor si a chiriilor pentru facilitatile terminalului si pentru serviciile S.N.C.F.R. si va face recomandari pentru schimbarea lor in cazul in care va fi necesar.
    11. Sa identifice structura institutionala
    Daca analizele economice si financiare, realizate conform temei 7 de mai sus, vor indica un profit favorabil, consultantul va analiza structura institutionala care ar fi de dorit pentru implementarea proiectului. Totodata vor fi evaluate si structuri institutionale alternative, cum ar fi: operarea exclusiva de catre S.N.C.F.R., operarea in sistem joint-venture cu o alta parte, straina si/sau romana, construirea si operarea terminalului de containere, exclusiv de catre un investitor/operator strain, prin concesiune etc. Vor fi identificate sistemele de taxare-tarifare si alte aspecte financiare privind conducerea afacerilor in Romania. Va fi prezentata si o evaluare a activelor societatii mixte.
    Predari si program
    Consultantul va preda S.N.C.F.R. 3 (trei) copii de pe rapoartele lunare privind evolutia studiului, in decurs de 5 (cinci) zile lucratoare de la terminarea fiecarei luni. Rapoartele lunare privind evolutia studiului vor include o descriere a temei definitivate in cursul lunii anterioare, a temei planificate pentru luna in curs, problemele intalnite si sugestii privind caile de actiune.
    In plus fata de rapoartele lunare privind evolutia studiului, consultantul va preda S.N.C.F.R. cate 5 (cinci) copii de pe urmatoarele rapoarte, sub forma de proiect, pentru analiza si comentarii:
---------------------------------------------------------------------------
                  Tema                                      Data (numarul
           (nr. /descriere)                                 de luni de la
                                                            incepere)
---------------------------------------------------------------------------
 1. Analiza activitatilor din trecut si din prezent              1
 2. Inventarierea dotarilor existente                            2
 3. Previziuni de trafic                                         3
 4. Componente ale noilor facilitati intermodale                 4
 5. Sistem de comunicatii si mijloace de navigatie               4
 6. Master Plan                                                  5
 7. Previziuni economice si financiare                           5
 8. Impactul asupra mediului                                     5
 9. Personalul necesar                                           6
10. Cerintele de control, de monitorizare si SIC                 6
11. Structura institutionala                                     6
---------------------------------------------------------------------------

    In decurs de 20 (douazeci) de zile de la primirea comentariilor S.N.C.F.R., consultantul va preda S.N.C.F.R. 5 (cinci) copii de pe fiecare raport, legat in forma finala, si o copie reproductibila nelegata. De asemenea consultantul va mai preda 4 (patru) copii de pe raportul final catre TDA, in conformitate cu clauza J a anexei nr. II   Clauzele obligatorii ale contractului, impuse de TDA.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 590/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 590 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu