Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.587 din 08.08.2019

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 21 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, a bunurilor imobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Iulian Octavian Stana, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) Cod fiscal Ministerul Mediului
16335444
2. Ordonator secundar de credite Cod fiscal
3. Ordonator terţiar de credite 3722040 Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din domeniul public de stat
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
1 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 49.470 mp CF nr. 103760, UAT Mihai Viteazu NNS 865, lot 2, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 42.141 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
2 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 19.531 mp CF nr. 103759, UAT Mihai Viteazu NNS 865, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 16.637 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
3 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 391.771 mp CF nr. 103757, UAT Mihai Viteazu HS 864, extravilan, lot 2 Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 333.730 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
4 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 1.153 mp CF nr. 103756 UAT Mihai Viteazu HS 864, extravilan, lot 1 Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 982 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
5 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 346.464 mp CF nr. 103781, UAT Mihai Viteazu NNS 859, extravilan, lot 2 Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 295.135 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
6 8.08.6 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 10.668 mp CF nr. 103780, UAT Mihai Viteazu NNS 859, extravilan, lot 1 Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 9.088 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
7 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 1.131.318 mp CF nr. 103801, UAT Mihai Viteazu HS 862, lot 2, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 963.713 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
8 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 3.144 mp CF nr. 103800, UAT Mihai Viteazu HS 862, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 2.678 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
9 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 8.328 mp CF nr. 103779, UAT Mihai Viteazu CC 862/1, lot 2, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 7.094 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
10 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 1.132 mp CF nr. 103778, UAT Mihai Viteazu CC 862/1, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 964 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
11 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 79.454.528 mp CF nr. 103813, UAT Mihai Viteazu HB 866, lacul Sinoie, lot 2, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 67.683.340 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
12 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 92.656 mp CF nr. 103812, UAT Mihai Viteazu HB 866, lacul Sinoie, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihai Viteazu nr. - 1994 78.929 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
13 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 69.887.209 mp CF nr. 103264, UAT Istria HB 462, lacul Sinoe, lot 2, extravilan Zona tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria nr. - 1994 59.533.419 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare

14 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 3.891 mp CF nr. 103263, UAT Istria HB 462, lacul Sinoie, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria; nr. - 1994 3.315 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
15 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 16.805 mp CF nr. 103268, UAT Istria Dr 464, lot 2, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria; nr. - 1994 14.315 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
16 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 732 mp CF nr. 103267, UAT Istria Dr 464, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria; nr. - 1994 624 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
17 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 28.075 mp CF nr. 103262, UAT Istria NNS 463, lot 2, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria; nr. - 1994 23.916 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
18 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 1.458 mp CF nr. 103261, UAT Istria NNS 463, lot 1, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria; nr. - 1994 1.242 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrare
19 8.08.06 imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie S = 25.220 mp CF nr. 103277, UAT Istria Gura de vărsare Edighiol, extravilan Zona-tampon Zmeica-Sinoie, zona-tampon marină Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Istria; nr. - 1994 21.484 Legea nr. 82/1993Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 În administrareSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu