Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.58 din 04.02.2015

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 12 februarie 2015SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Teodor Codrin Scutaru, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂDATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care aparţin domeniului public al statului şi se află în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la care se modifica valoarea de inventar

Administrator Nr. MFP Cod de clasificare Denumire bun Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoare de inventar - lei - Valoare de inventar modificată - lei - Baza legală Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 152072 8.29.06 Teren S=7.565 mp Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa 1937 4.232.620 2.021.745 CF 77/1937; H.G. nr. 727/2008 Raport de evaluare nr. 161.729/02.07.2012 întocmit de comisia internă a M.M.F.P.S.P.V.
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 152147 8.29.06 Clădire S+P+M+anexa; Sd=769 mp Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 2; Str. Italiană nr. 3 2005 568.119 1.055.300 H.G. nr. 1.311/2005 Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 152148 8.29.06 Teren S=712 mp Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 2; Str. Italiană nr. 3 2005 256.320 2.457.300 H.G. nr. 1.311/2005 Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 35882 8.29.04 Imobil S+P+E şi terasă; pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşee din lemn, acoperiş cu şarpantă din lemn învelit cu tablă zincată; încălzire cu gaze; staţie hidrofor; instalaţie sanitară, iluminat fluorescent 220-380V Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 194 1900 160 clădire=691.100; teren=7.414.100; total=8.105.200 H.G. nr. 313/1992; O.G. nr. 14/2003 Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 153805 8.29.06 Clădire S=327 mp Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti Str. Frasinului nr. 10 1994 9.365 461.000 H.G. nr. 727/2008; Ordin SSH 42/1994 Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 153806 8.29.06 Clădire S=355,25 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare;MRJ Satu Mare Str. Aurora; bl. E1/3 1994 9.365 1.353.000 H.G. nr. 727/2008; Ordin SSH 42/1994 Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 153807 8.29.06 Clădire S=869 mp Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 3; Str. Căuzaşi nr. 26 1993 1.057 4.892.000 H.G. nr. 727/2008; Ordin SSH 122/1994 Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA 38600 8.29.08 Clădire Parterul imobilului de P+8 etaje Sconstruită = 206 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; bd. Matei Basarab nr. -; bl. F1 1996 96.124 338.488 H.G. nr. 917/07.10.1996; H.G. nr. 286 din 21/03/2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA 102104 8.29.08 Teren S=177,05 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; bd. Matei Basarab nr. -; bl. F1 1996 10.877 13.859 H.G. nr. 917/07.10.1996; H.G. nr. 286 din 21/03/2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA 102310 8.29.08 Clădire Spaţiu parter într-un bloc de locuinţe S=47,15 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; şos. Bucureşti nr. -; bloc 52 H 2000 17.419 129.831 Contract vânzare-cumpărare nr. 9880/20.12.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA 153778 8.29.08 Clădire Parter: S=53,12 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Feteşti; str. Călăraşi nr. f.n.; bl. U3, sc. C 2006 102.000 227.905 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 7351/ 21.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN 153779 8.29.08 Clădire + teren S+P+1E: S=129,21 mp; Steren=295,91 mp Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; str. Elena Cuza Vodă nr. 12 2006 1.060.000 clădire=1.287.625; teren=99.502 total=1.387.127 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 9731/ 22.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN 153780 8.29.08 Clădire 1E: S= 368,47 mp; Steren= 53,82 mp Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Roşiori de Vede; Str. Dunării nr. f.n.; bl. D4 2006 1.120.000 clădire=1.460.862; teren=4.781 total=1.465.643 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 9753/ 28.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN 153781 8.29.08 Clădire 1E: S=150 mp; Steren=113,61 mp Ţara: România; judeţul: Teleorman; oraşul Videle; Şos. Giurgiului nr. f.n.; Complex Stejarul 2006 242.700 317.600 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 9759/ 28.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SUCEAVA 152088 8.29.08 Clădire + teren etaj III S=224,02 mp, Steren=286 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; Str. Sirenei nr. 2 2004 178.300 clădire=831.000; teren=13.000 total=844.000 H.G. nr. 2.371/2004 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARAD 144394 8.29.08 Clădire + teren S+P+2E; S=1.465 mp; Steren=892 mp Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; str. Călugăreni nr. 1A 2002 1.491.122 2.602.522 Contract de vânzare-cumpărare nr. 937/19.12.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ALBA 102164 8.29.08 Clădire + teren Construcţie DS+HP+M S=1.396 mp Ţara: România; judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; str. Nicolae Titulescu nr. 10B; fostă Zorilor 2000 779.081 3.244.235 Contract vânzare-cumpărare nr. 965/ 11.08.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ALBA 102170 8.29.08 Clădire Construcţie parter S=145,68 mp Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Câmpeni; Str. Revoluţiei 1848 nr. 7 1999 112.364 321.014 Contract vânzare-cumpărare nr. 877/ 14.05.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MEHEDINŢI 152074 8.29.08 Imobil Corp A: P+2E S=2.412 mp, Corp B: parter; S=489,18 mp; Corp C: parter S=192 mp; Corp D: parter S=156 mp; Steren= 13.330 mp Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; str. Serpentina Roşiori nr. 1 2006 342.081 clădire=3.142.510; teren=1.254.886 total=4.397.396 H.G. nr. 42/2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MEHEDINŢI 153815 8.29.08 Clădire Parter: S=76,31 mp, Su=60,93 mp Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Vânju Mare; Str. Republicii nr. 97; bl. 5, sc. 1, ap. 1bis 2006 9.250 34.300 H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 1.178/2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ 102381 8.29.08 Clădire + teren Parter şi etajul I, dintr-un bloc de locuinţe Sd=1.108 mp Steren= 943,22 mp Ţara: România; judeţul: Sălaj; MRJ Zalău; str. Tudor Vladimirescu nr. -; bloc P 40 1999 333.241 1.302.982 Contract vânzare-cumpărare nr. 2508/23.12.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ 120956 8.29.08 Clădire + teren P+1E S=199,27 mp Steren=250 mp Ţara: România; judeţul: Sălaj; oraşul Jibou; Str. Liceului nr. 35 2001 49.000 141.958 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3659/13.11.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ 153785 8.29.08 Clădire S+P: S=381,31 mp Ţara: România; judeţul: Sălaj; oraşul Şimleu Silvaniei; str. Simion Bărnuţiu nr. 8 2006 350.000 246.267 H.G. nr. 727/2008, HCL nr. 113/ 26.10.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT 102340 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P+1E S=552 mp Steren= 408,8 mp Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; str. Dinu Lipatti nr. 48 1999 100.000 clădire=557.304; teren=67.631 total=624.935 Contract vânzare-cumpărare nr. 2993/18.06.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT 102342 8.29.08 Clădire Spaţiu parter S=105,71 mp Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Balş; str. Nicolae Bălcescu nr. -; bloc 152 2000 3.660 162.892 Contract vânzare-cumpărare nr. 32942/25.07.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT 143692 8.29.08 Clădire + teren P+2E; Sclădire=1.399 mp; Steren= 173 mp (cotă indiviză) Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; str. Crişan nr. 2 2002 437.276 clădire=1.392.449; teren=63.106 total=1.455.555 Contract de vânzare-cumpărare nr. 38/03.07.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TULCEA 147063 8.29.08 Clădire + teren P+2E; S=1.328,16 mp; Steren=670 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Grigore Antipa nr. 10 2003 1.019.250 clădire=1.547.930; teren=63.106 total=2.122.093 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2323/ 25.07.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARGEŞ 147061 8.29.08 Clădire + teren S+P+2E; S=1.040 mp; Steren=285 mp Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti; Bd. Republicii nr. 11 2003 1.820.138 clădire=1.964.451; teren=193.365 total=2.160.816 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3285/ 02.07.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU 102212 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P+1E S=442 mp Steren=577 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; bd. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 1998 182.818 1.312.429 Protocol MMPS - ANOFP nr. 2987/ 10.12.1998, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU 102215 8.29.08 Clădire Un etaj din imobil S=740 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; str. Vasile Alecsandri nr. 25 1998 266.708 1.215.220 Protocol MMPS - ANOFP nr. 2987/10.12.1998, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU 153787 8.29.08 Clădire Parter: S=75,74 mp Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Comăneşti; Str. Pieţii nr. f.n.; bl. F6 2006 130.000 134.000 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 4424/ 21.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BIHOR 120946 8.29.08 Clădire + teren P+1E, S=833,33 mp Steren=380 mp Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Str. Transilvaniei nr. 2 2001 850.000 870.836 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2576/21.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD 102428 8.29.08 Clădire + teren Spaţiu parter S=119,05 mp Steren=612 mp Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; oraşul Năsăud; str. Mihail Eminescu nr. 1 1998 1 9.665 Protocol nr. 2987/10.12.1998 MMPS - ANOFP modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI 102449 8.29.08 Clădire + teren Spaţiu parter S=401,83 mp Steren=412 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; Str. Unirii nr. 7 1998 1 251.946 Protocol nr. 2987/10.12.1998 MMPS - ANOFP modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI 120947 8.29.08 Clădire + teren Parter S=116,27 mp Steren= 33,95 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; str. Tudor Vladimirescu nr. 2 2001 34.200 47.290 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.363/11.07.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI 120948 8.29.08 Clădire + teren Parter S=162,87 mp, Steren= 32,57 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; Str. Poştei nr. 3 2001 45.000 129.693 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.318/11.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI 152079 8.29.08 Clădire + teren Clădire S+P+3E; S=4.258,63 mp, Steren= 965,28 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 2 2004 3.703.787 clădire=4.275.874; teren=185.960; total=4.461.834 H.G. nr. 1.317/2004 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRĂILA 102173 8.29.08 Clădire + teren Construcţie S+P+2E+M Sclădire= 1.030,87 mp Steren=541 mp Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; Bd. Dorobanţilor nr. -; 603-605 1999 765.035 clădire=2.984.520; teren=53.871; total=3.038.391 Contract vânzare-cumpărare nr. 648/10.02.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 102171 8.29.08 Clădire Construcţie P+2E S=1.012,2 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; Str. Turnului nr. 5 1999 374.289 1.681.476 Contract vânzare-cumpărare nr. 1.053/17.03.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 102172 8.29.08 Clădire Construcţie P+1E S=255,28 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Făgăraş; Str. Libertăţii nr. 11 1999 116.370 254.260 Contract vânzare-cumpărare nr. 648/10.02.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 150053 8.29.08 Imobil + Teren Si=2.608 mp St=1.125,47 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; Str. Poienelor nr. 5 2003 2.236.972 clădire=6.364.000; teren=856.200; total=7.220.200 O.U.G. nr. 122/2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 152081 8.29.08 Clădire 3 corpuri+ teren un corp P: S=135,97 mp; Steren=90 mp; un corp P+E: S=893,26 mp, Steren=594,3 mp; un corp: P+3E S=2.576 mp, Steren= 1.016 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Republicii nr. 29 2003 192.216 clădire=6.137.000; teren=100.000; total=6.237.000 H.G. nr. 1.322/2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 152082 8.29.08 Clădire 2 corpuri un corp P+1E: S=889 mp, un corp P: S=637 mp, Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Câmpului nr. 1 2003 1.961.744 5.339.000 H.G. nr. 1.321/2003, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 153774 8.29.08 Teren Steren= Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Câmpului nr. 1 2008 1.473.091 481.100 H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 102272 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P+1E Sc=503,44 mp Steren=800 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Str. 13 Decembrie nr. -; f.n. 1996 152.412 885.105 H.G. nr. 1.348/27.11.1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 102274 8.29.08 Clădire Construcţie S+P Sc=170 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Argeşului nr. 44 1995 147.998 580.600 Ordin nr. 311/20.03.1995 Ministerul Sănătăţii modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 120968 8.29.08 Teren S=1.000 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Argeşului nr. 44 1995 3.223 250.900 Ordin nr. 311/1995 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 150054 8.29.08 Imobil S+DS+P+4E+M: S=3.430 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; str. Tudor Vladimirescu nr. 59 3.432.919 3.899.100 Contract de vânzare-cumpărare nr. 75/08.11.2002, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 152085 8.29.08 Clădire + teren parter S= 1.587,9 mp, Steren= 13.785,04 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Str. Sloboziei nr. 4 2004 238.980 261.777 H.G. nr. 269/2004 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN 102452 8.29.08 Clădire S+P+M S=547 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; Str. Văliugului nr. 103 1998 419.472 833.233 Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS - ANOFP modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN 102453 8.29.08 Clădire P+M S=508 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; oraşul Băile Herculane; str. Mihail Eminescu nr. 2 1998 651.051 840.212 Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS - ANOFP modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN 145190 8.29.08 Spaţiu S=169 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; oraşul Anina; str. Sfânta Varvara nr. -; bl. E 2003 39.219 66.489 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.289/ 11.11.2003, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN 152145 8.29.08 Clădire Parter+1E S=639 mp Scomună= 350 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; oraşul Oraviţa; str. Emanoil Gojdu nr. 43-45; 2003 401.654 858.384 H.G. nr. 436/2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN 153784 8.29.08 Clădire + teren P+5E: S= 2064 mp; Steren= 1.252,74 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; str. Traian Lalescu nr. 17-19; 2005 1.999.615 2.391.518 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2.063/ 10.03.2005 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ 102459 8.29.08 Clădire + teren Construcţie S+P+1E S=1842 mp Steren=1981 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Str. Fabricii de Zahăr nr. 51 2000 1 clădire=3.000.000; teren=880.000; total = 3.880.000 Protocol nr. 2.613/19.12.2000 MEN-ANOFP modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ 144396 8.29.08 Clădire + teren Sparţial+P+1E; S=396 mp; Steren=397 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Gherla; str. 1 Decembrie 1918 nr. -; 2002 495.000 650.214 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.009/ 19.12.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ 153788 8.29.08 Clădire 1E: S=183,33 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Câmpia Turzii; Str. Laminoriştilor nr. 14 2006 599.920 512.000 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1.335/ 27.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA 102276 8.29.08 Clădire + teren Construcţie DS+P+HP+2E Sd=1885,73 mp Steren=400 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Str. Lacului nr. 4 2000 1.332.016 clădire=4.094.726; teren=231.192; total=4.325.918 Contract vânzare-cumpărare nr. 3.164/30.10.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA 143690 8.29.08 Clădire + teren Parter Sc=209,1 mp; Steren=112,32 mp (cotă indiviză) Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Năvodari; Str. Albinelor nr. 10; bl. A2b 2002 158.800 271.548 Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.842/26.06.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA 150056 8.29.08 Imobil S=82,7 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Întorsura Buzăului; str. Ciucaş nr. -; bl. 11 2003 54.068 134.800 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.859/ 15.12.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA 153775 8.29.08 Clădire Parter: S= 69,09 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Baraolt; P-ţa Libertăţii nr. 42; bl. 4E, ap. 3 2006 73.000 107.700 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 4.675/ 19.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA 153776 8.29.08 Clădire Parter: S= 48,36 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Covasna; Str. Unirii nr. 3; bl. 9 2005 51.200 97.000 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 3.119/ 13.12.2005 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA 153777 8.29.08 Clădire Parter: S= 65,96 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. 1 Decembrie 1918 nr. f.n.; bl. 21, sc. B 2006 83.422 114.000 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 3.716/ 19.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ 102287 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P+3E Sd=1092 mp Steren=650 mp Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; str. Brazda lui Novac nr. 27 1998 1.700 clădire=1.539.953; teren=101.867; total=1.641.820 Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS-ANOFP modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ 120949 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P+2E+M S=485,17 mp Steren=508,5 mp Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; str. Eugeniu Carada nr. 13A 2001 1.500.000 clădire=1.216.000; teren=800.379; total=2.016.379 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.861/ 20.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GALAŢI 120954 8.29.08 Clădire + teren Parter S=256,61 mp Steren= 612 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; str. Elena Doamna nr. 66; 2001 50.000 46.037 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.804/ 04.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GALAŢI 143691 8.29.08 Clădire + teren P+1E; Sclădire= 1.154,55 mp; Steren= 1.473,88 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; Str. Domnească nr. 191 2002 1.500.000 3.335.746 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.325/ 10.07.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GIURGIU 147062 8.29.08 Clădire + teren P+Mezanin; Sparter= 70,75 mp; Smezanin= 482,07 mp; Steren= 38,26 mp Ţara: România; judeţul: Giurgiu; MRJ Giurgiu; bd. Bucureşti nr. 202/5 D; sc. A 2003 395.040 965.235 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.342/ 16.09.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 102297 8.29.08 Clădire Parter şi etajul I S=747 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 1; fost Debarcader 2000 617.269 1.111.428 Contract vânzare-cumpărare nr. 1.807/ 21.12.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 102299 8.29.08 Teren S=1.045,6 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu nr. -; fost Debarcader 2000 77.731 227.095 Contract vânzare-cumpărare nr. 1.807/ 21.12.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 120950 8.29.08 Clădire Parter S=222 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; municipiul Motru; nr. 6; Zona Moto Velo 2001 53.440 237.752 Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.969/ 07.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 120951 8.29.08 Teren S=138 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; municipiul Motru; nr. -; Zona Moto Velo 2001 60 132 Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.969/07.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 120952 8.29.08 Clădire Et. 2 parţial S=232 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Rovinari; Bd. Florilor; bl. B1 2001 34.659 288.800 Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.101/14.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 120953 8.29.08 Teren S=94,27 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; oraşul Rovinari; Str. Florilor nr. - 2001 337 739 Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.101/14.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA 153820 8.29.08 Clădire S+HP: S= 580,9 mp Ţara: România; judeţul: Harghita; MRJ Miercurea-Ciuc; Bd. Frăţiei nr. f.n. 2005 1.020.225 1.670.883 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1.080/ 02.06.2005 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HUNEDOARA 102308 8.29.08 Clădire Construcţie P+1E S=5133 mp Ţara: România; judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; str. Aurel Vlaicu nr. 25 1999 214.300 1.025.000 Contract vânzare-cumpărare nr. 2.330/10.05.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAŞI 102318 8.29.08 Clădire + teren Construcţie S+P+M S=609,53 mp Steren=10,06 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; str. Cucu nr. 1; 2000 530.452 2.374.521 Contract vânzare-cumpărare nr. 16.189/ 27.12.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAŞI 152086 8.29.08 Clădire P+1E: S=1.349 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Şos. Naţională nr. 1 2005 1.282.045 2.337.692 H.G. nr. 1.107/ 22.09.2005 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ JUDEŢUL MUREŞ 105115 8.29.08 Clădire + teren Construcţie parter, S=110 mp; Steren=110 mp Ţara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Republicii nr. 14 1998 1 242.411 Protocol MMPS-ANOFP nr. 2.987/ 10.12.1998 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ JUDEŢUL MUREŞ 153345 8.29.08 Imobil Clădire: S+P+1E; Sd=1.625 mp; Teren: 1.333 mp Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Str. Zăgazului nr. 14 2007 1 1.379.988 H.G. nr. 115/2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ JUDEŢUL MUREŞ 153816 8.29.08 Clădire + teren Corp C3: P+1E Sc=97 mp, Sd=165 mp; Corp C4: S+P+1E Sc=94 mp, Sd=310 mp Steren=391 mp Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Str. Zăgazului nr. 14 2007 1 376.771 H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 1.498/2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MARAMUREŞ 102339 8.29.08 Clădire + teren Construcţie S+P+2E S=673 mp Steren=298 mp Ţara: România; judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Str. Hortensiei nr. 1 A 2000 321.300 clădire=1.559.961; teren=128.053; total=1.688.014 Contract vânzare-cumpărare nr. 1.679/ 17.03.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MARAMUREŞ 152087 8.29.08 Clădire + teren etaj III+IV S=376 mp; Steren=180 mp Ţara: România; judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Al. Hortensiei nr. 1 A 2004 1.164.033 clădire=871.539; teren=77.347; total=948.886 H.G. nr. 2.372/2004, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ NEAMŢ 102467 8.29.08 Clădire P+1E S=610 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; P-ţa Mihail Kogălniceanu nr. 3, bl. M3 1998 173.297 297.992 Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS-ANOFP, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ NEAMŢ 102471 8.29.08 Clădire + teren P+1E S=280,6 mp Steren= 288,9 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; str. Mihai Eminescu nr. 37 1998 261.457 858.576 Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS-ANOFP, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ NEAMŢ 120955 8.29.08 Clădire + teren Spaţiu parter, S=540 mp Steren= 118,6 mp (cotă indiviză) Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Privighetorii nr. 21; bloc B 13 2001 599.000 1.168.480 contract de vânzare-cumpărare nr. 3525/ 20.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ NEAMŢ 153790 8.29.08 Clădire + teren D+P+1E: S=641,66 mp; Steren=993 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul Roman; Str. Olteniei nr. 21-23 2006 2.770.000 1.180.206 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2.811/ 18.12.2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 153821 8.29.08 Clădire + teren DS+P: S=114 mp; Steren=372 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; str. Maramureş nr. 19 2003 139.751 clădire=182.868; teren=244.556; total=427.424 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 5456/ 16.12.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 154884 8.29.08 Clădire Parter S= 41,33 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Urlaţi; str. Tudor Vladimirescu nr. 10 2005 39.342 81.557 H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 154885 8.29.08 Clădire Parter S= 67,25 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Mizil; str. Ion Luca Caragiale nr. -; bloc 42A 2003 35.244 168.352 H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SATU MARE 102349 8.29.08 Clădire + teren Două etaje dintrun imobil Sd=1334,01 mp Steren=1028 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Ion Ghica nr. 36 1999 1.078.012 clădire=1.499.976; teren=25.060; total=1.525.036 Contract vânzare-cumpărare nr. 2.368/ 13.10.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU 120957 8.29.08 Clădire + teren P+4E, S=1638,1 mp Steren= 430,91 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Morilor nr. 51 2001 1.753.216 clădire=4.420.874; teren=289.520; total=4.710.394 Contract de vânzare-cumpărare 4.470/14.11.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU 143693 8.29.08 Clădire Parter S=159,25 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Agnita; Str. Spitalului nr. 16A 2002 69.800 185.043 Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.084/15.08.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU 150057 8.29.08 Imobil S=63,8 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Cisnădie; Str. Textiliştilor nr. 1 2003 80.325 144.126 Contract de vânzare-cumpărare nr. 13.491/16.12.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TIMIŞ 102383 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P+4E S=1915 mp Steren=814 mp Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Bd. Republicii nr. 21 2000 2.142.581 clădire=4.297.000; teren=307.700; total=4.604.700 Contract vânzare-cumpărare nr. 19.851/14.09.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 25877 8.29.08 Clădire+ teren Construcţie parter şi P+1, Sclădire = 208 mp, Sanexă = 115 mp; Sateliere = 2.815 mp; Steren clădit si neclădit = 2.861 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; str. Calea lui Traian nr. 98 (fost 120) 1998 1.281.514 clădire=970.340; teren=600.810; total=1.571.150 H.G. nr. 327/02.07.1993 Protocol MMPS-ANOFP nr. 2.987/10.12.1998 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 102392 8.29.08 Clădire + teren Etajul II dintr-un imobil S=340,72 mp Steren=373,69 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; str. Dacia nr. 8 1999 160.000 1.195.560 Contract vânzare-cumpărare nr. 1.577/12.07.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 120958 8.29.08 Clădire + teren Etaj III al imobilului Sutilă= 350,08 mp Sc=462,79 mp Steren= 359,97 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; str. Dacia nr. 8 2001 235.000 1.155.708 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.600/17.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 120959 8.29.08 Clădire+ teren (Vila Pescăruşul) Construcţie Sparţial+P+1E Sc=71,1 mp Sd=170,65 mp Steren= 852,95 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Călimăneşti; str. Calea lui Traian nr. 540 1998 10.201 clădire=597.780; teren=398.520; total=996.300 H.G. nr. 1.138/1996 Protocol DGMPS-AJOFP nr. 29.957/1998 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI 143694 8.29.08 Clădire + teren S+P+1E; Sclădire= 1436,08 mp; Steren=820 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Spiru Haret nr. 5 2002 1.200.000 3.900.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.276/20.06.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI 143695 8.29.08 Clădire + teren S+P+1E; Sclădire= 272,15 mp; Steren= 1134,5 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; bd. Epureanu nr. 8 2002 599.900 clădire=1.877.577; teren=193.421; total= 2.070.998 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.011/24.09.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI 143696 8.29.08 Clădire + teren Parter; Sclădire= 136,08 mp; Steren= 34,06 mp (cotă indiviză) Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; str. Al. I. Cuza nr. -; bl. H5, sc. A 2002 181.533 354.250 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.580/21.06.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VRANCEA 120960 8.29.08 Clădire S+P+1E S=553 mp Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Unirii nr. 65 2001 945.000 1.207.104 Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.250/ 10.12.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI 34053 8.29.08 Clădire - corp central şi teren aferent S+P+9 etaje; Cadre: stâlpi şi grinzi din BA şi planşee din prefabricate, închideri BCA; Sc=260 mp Sd=3.667 mp Steren=350 mp Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 3; str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10 2003 136.876 clădire=3.007.000; teren=979.000; total= 3.986.000 H.G. nr. 572/2003, H.G. nr. 569/2004 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI 144395 8.29.08 Clădire+ teren P+2E; S=408,09 mp; Steren=312 mp Ţara: România; judeţul; municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Pieptănari nr. 64 2002 1.485.859 clădire=688.010; teren=437.660; total=1.125.670 Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.337/ 11.12.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI 153791 8.29.08 Clădire + teren S + P + 2E + M: S = 300 mp; S teren = 90 mp Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 4; Str. Tăbăcarilor nr. 20 2005 1.024.555 clădire = 835.290; teren = 203.790; total = 1.039.080 H.G. nr. 727/2008, Contract de vânzare-cumpărare nr. 1939/21.11.2005 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUZĂU 102229 8.29.08 Clădire Parterul unui bloc de locuinţe S = 259,22 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; str. Ion Băieşu nr. -; bl. 3A 1999 452.879 774.300 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2224/ 23.07.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUZĂU 102264 8.29.08 Clădire Parter S = 311 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; municipiul Râmnicu Sărat; str. Plt. Torcaru nr. 12 1999 367.990 clădire = 478.700; teren = 42.500; total = 521.200 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1409/ 30.06.1999 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUZĂU 149624 8.29.08 Spaţiu S = 47,09 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; oraşul Pogoanele; Str. Libertăţii nr. 4 2003 5.000 30.600 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2223/ 18.12.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUZĂU 152084 8.29.08 Clădire parter: S = 478,75 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; oraşul Nehoiu; calea Mihai Viteazu nr. 3 bis 2003 45.000 185.000 H.G. nr. 42/2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CARAŞ-SEVERIN 101609 8.29.08 Clădire Construcţie S + P + 1E S = 588,57 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; str. Traian Lalescu nr. 27 1969 105.050 573.191 Hotărâre a Consiliului Popular Judeţean din 1969 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CARAŞ-SEVERIN 101628 8.29.08 Teren S = 1.890 mp Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; str. Traian Lalescu nr. 27 1993 152.978 250.883 Hotărârea Consiliului Local nr. 74/1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ GALAŢI 101837 8.29.08 Clădire + teren Construcţie parter S totală = 1.645,22 mp S clădire = 1.244 mp S teren = 401,22 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; Str. Basarabiei nr. 5-7 1953 7.118 10.234,15 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.934/ 14.12.1945 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ GALAŢI 101842 8.29.08 Clădire Un apartament dintr-un bloc de locuinţe S ap = 75,83 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Traian nr. 77; Bl. A1 1994 19.588 30.395,08 Aviz MMPS nr. 24/1994 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ GALAŢI 153795 8.29.08 Clădire P + 4E: S totală = 2.087 mp; Su = 3.372,71 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Regimentul 11 Siret nr. 46A; 2004 2.116.756 3.116.367,97 H.G. nr. 727/2008, Ordin ministru nr. 466/1997, PV rec. finală nr. 1.789/15.02.2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ IALOMIŢA 38185 8.29.08 Clădire (etajul I şi etajul III) Construcţie din cărămidă, P + 3E şi acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă; S constr. = 725 mp Sd = 1.450 mp S teren = 2.175 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; Str. Lacului nr. 10 1994 437.883 937.419,31 H.G. nr. 653/19.09.1994 privind trans. cu titlu gratuit a et. I şi III din imobilul din patrimoniul S.S.I. Computer S.A. modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ IALOMIŢA 101891 8.29.08 Clădire (etaj II) Sc = 725 mp Sd = 725 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; Str. Lacului nr. 10 1992 455.771 671.607,42 Protocol nr. 171/30.06.1992 privind transf. cu plată a et. II din patrimoniul S.S.I. Computer S.A. către D.G.M.P.S. Ialomiţa modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ MARAMUREŞ 101896 8.29.08 Clădire Construcţie din cărămidă formată din 3 corpuri astfel: - 2 corpuri parter; - 1 corp P + 1E parţial Sc = 551 mp; Sd = 712,25 mp Ţara: România; judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; P-ţa Păcii nr. 10 1969 410.351 492.885 Decizia C.P.J. Maramureş 625/07.11.1969 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ MEHEDINŢI 38151 8.29.08 Clădire Imobil compus din: Corp A: S + D + 2E; Corp B: S + D + P + 3E; Corp D format din demisol; S = 675,37 mp Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; bd. Carol I nr. 3 2002 3.287.793 6.041.099 H.G. nr. 10/ 7.01.1994 Ordin ministru nr. 332/1995 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ SUCEAVA 101731 8.29.08 Clădire anexă Construcţie din BCA, fundaţie beton, învelitoare ţiglă, parter Sc = 263 mp Sd = 315 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; MRJ Suceava; str. Petru Rareş nr. 54 A 1992 140.090 200.539 Decizia Consiliului Judeţean Suceava nr. 98/1979 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TULCEA 120963 8.29.08 Clădire Construcţie S + P + M + 4E Sc = 2840 mp Sd = 2.094,55 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Babadag nr. 118 2001 2.098.513 2.603.420 H.G. nr. 612/ 08.08.1995, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ VRANCEA 101932 8.29.08 Clădire Construcţie S + P + 2E Sc = 728 mp Sd = 2.536 mp Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; bd. Brăilei nr. 3 bis 1996 1.771.995 2.886.757 Ordin MMPS nr. 285/1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ARGEŞ 101751 8.29.08 Clădire + teren Construcţie S + P + 2E S = 1.228,5 mp S teren = 2.484 mp Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti; bd. Ion C. Brătianu nr. 32 1982 3.055.461 3.806.622 Decizia C.E. al C.P.J. Argeş; nr. 123/24.03.1982; H.G. nr. 1.285 din 12.10.2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ARGEŞ 101752 8.29.08 Clădire Garaj din zidărie cu uşi şi acoperiş metalic Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti; bd. Ion C. Brătianu nr. 32 1982 8.575 9.435 Decizia C.E. C.P.J. Argeş; nr. 123/24.03.1982; H.G. nr. 1.285 din 12.10.2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD 101822 8.29.08 Clădire Construcţie din cărămidă D + P + 2E Sd = 521 mp Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; str. Liviu Rebreanu nr. 59 1994 316.769 516.048 Ordin MMPS nr. 362/1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD 147064 8.29.08 Clădire + teren Construcţie din cărămidă D + P + 1E Sd = 533 mp S teren = 2.134 mp Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; str. Liviu Rebreanu nr. 59 2000 109.401 2.407.102,18 Sentinţa civilă 3.183/2000 CF nr. 746/27.10.1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BRĂILA 101586 8.29.08 Clădire Construcţie S + P + 3 Sc = 534 mp Sd = 2.890 mp Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; Calea Călăraşilor nr. 19 1996 5.233.811 8.302.395 Autorizaţie construcţie nr. 1.489/1994 350/1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BRĂILA 101588 8.28.08 Garaj auto Sc = 34,38 mp Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7 1990 14.416 22.867 Autorizaţie construcţie nr. 3/28.04.1990 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BRAŞOV 144731 8.29.08 Teren S=1.114,70 mp; Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; str. Avram Iancu nr. 53 1948 79.867 427.434 CF nr. 130 Braşov; Act de donaţie nr. 355/1948 autentificat la Tribunalul Braşov, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ 101639 8.29.08 Teren Pavat cu dale de beton S = 2.121,6 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. George Coşbuc nr. 2 1992 513.296 2.603.203 Carte funciară nr. 7472, poz. 14/1992 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ 101649 8.29.08 Clădire cu două corpuri Sc = 522 mp, astfel: Corp A: S + P + mezanin + 1E + mansardă; Corp B: D + P + 2E; Sd = 4.730 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. George Coşbuc nr. 2 1996 2.798.426 4.705.934 Ordin MMPS nr. 308/1993 Carte funciară nr. 131.052/1998 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ 101659 8.29.08 Clădire Construcţie P + 1E Sc = 538 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. George Coşbuc nr. 2 1992 157.997 493.163 Protocol nr. 1.110/1992, DMPS şi Inspectoratul Şcolar Cluj; Carte funciară nr. 25.394/1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ 101667 8.29.08 Teren S = 1.640 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Dej; str. 1 Mai nr. 25 1992 198.389 213.200 Sentinţa civilă Judecătoria Dej nr. 1.292/1997; Carte funciară nr. 1.631/1997 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ 101677 8.29.08 Clădire Construcţie din piatră şi cărămidă S parţial + P + 2E + mansardă Sd = 1.300 mp Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Dej; str. 1 Mai nr. 25 1992 1.631.169 866.664 Sentinţa civilă Judecătoria Dej nr. 1.292/1997; Carte funciară nr. 1.631/1997 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CONSTANŢA 101709 8.29.08 Clădire + teren Construcţie parter S = 2.247 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; str. Decebal nr. 13C 1968 85 136 Decizia Consiliului Popular Judeţean nr. 614/1968 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CONSTANŢA 101711 8.29.08 Clădire Construcţie S + P + 4E Sc = 558 mp Sd = 3.290 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Str. Decebal nr. 13C 2000 2.343.326 3.717.218 H.G. nr. 611/1995 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ COVASNA 101717 8.29.08 Clădire Construcţie D + P + 4E + M Sc = 340 mp Sd = 1.800 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; MRJ Sfântu Gheorghe; Bd. G-ral Grigore Bălan nr. 14 1997 1.905.075 3070738 Ordin MMPS nr. 321/1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ DÂMBOVIŢA 101719 8.29.08 Clădire Construcţie S + P + 2E + E3 (parţial); Sc = 553 mp Sd = 2.300 mp Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; Bd. Tudor Vladimirescu nr. 1A 1997 2.137.753 3.444.562 Ordin MMPS nr. 319/1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ DOLJ 37118 8.29.08 Clădire + teren Construcţie P + 1E S imobil = 1.000 mp; S teren = 500 mp Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; Calea Unirii nr. 10 1987 2.130.162 3.449.584 Ordin C.E.C. nr. 38/01.05.1987, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ DOLJ 153794 8.29.08 Teren Steren=526 mp Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; Calea Unirii nr. 10 1987 48.759 758.470 H.G. nr. 727/2008, Ordin CEC nr. 38/01.05.1987 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ GORJ 101863 8.29.08 Clădire Scara unui bloc din P+3E Su=795,6 mp Sc=220 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; str. 30 Decembrie nr. -; bl. 14, sc. 1 1992 922.528 1.502.891 Decizia Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/1992 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ HUNEDOARA 101867 8.29.08 Clădire Construcţie S+P+3E Sc=976,2 mp Sd=2.434,43 mp Ţara: România; judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; P-ţa Unirii nr. 2 1996 706.507 3.316.000 H.G. nr. 260/11.04.1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ IAŞI 149934 8.29.08 Clădire Construcţie P+M Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; str. Silvestru Străpungere nr. 1; bl. L 6 2003 3.119.413 2.342.787 H.G. nr. 437/2003, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ IAŞI 152077 8.29.08 Clădire Parter Sd=722,90 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Bd. Chimiei nr. 12 2004 1.251.872 2.491.894 H.G. nr. 1.885/ 04.11.2004, H.G. nr. 1.260/2007, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ MUREŞ 36868 8.29.08 Clădire Construcţie din cărămidă P+3 etaje+ mansardă Sc=629,39 mp Sd=1.761,8 mp Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; str. Iuliu Maniu nr. 2 1993 880.198 1.433.930 Decizia civilă nr. 749/18.06.1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ NEAMŢ 26111 8.29.08 Clădire Parter de bloc Sc=268,11 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; bd. Traian nr. 17; bloc A4 1999 27.639 44.535 O.G. nr. 39/1999, modificată şi completată de O.G. nr. 61/2000 anexa 2i modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ OLT 101909 8.29.08 Clădire Construcţie S+P+2E Sc=506,58 mp Sd=2.450 mp Su=2.015,43 mp Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; Aleea Tineretului nr. 1A 1996 2.281.184 2.988.155 Ordin MMPS nr. 318/28.10.1993 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ PRAHOVA 101913 8.29.08 Clădire+ teren Construcţie din beton armat DS+P+1E Sc=420 mp Sd=2.800 mp Steren= 3.425 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; MRJ Ploieşti; str. Nicolae Iorga nr. 1 1998 3.477.045 5.678.066 H.G. nr. 271/14.06.1994 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ SATU MARE 101724 8.29.08 Clădire din 2 corpuri+ teren o clădire: S+P o clădire: P Sc=485 mp St=1.043 mp (casă+curte) Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Tudor Vladimirescu nr. 8 1977 778.695 810.440 Decizia C.E. al C.P.J. nr. 284/1977 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ SIBIU 153823 8.29.08 Clădire Sd=4.875 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; Calea Dumbrăvii nr. 17 2002 10.299.470 17.187.493 H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 473/1994, P.V. rec. finală nr. 2.220/29.09.2005 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ VASLUI 101741 8.29.08 Clădire Construcţie din cărămidă S+P S=550 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Mihail Kogălniceanu nr. 24 1968 471.554 763.634 Decizia C.P.J. Vaslui/1968 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ VASLUI 101742 8.29.08 Teren S=220 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Mihail Kogălniceanu nr. 24 1968 34.176 46.623 Decizia C.P.J. Vaslui/1968 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BOTOŞANI 101826 8.29.08 Clădire Construcţie DS+P+M+2E Sc=683 mp Sd=2.870 mp Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; Calea Naţională nr. 85 1998 1.967.636 2.087.465 Ordin MMPS nr. 313/1993; Proces-verbal recepţie nr. 14.855/ 02.11.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BUZĂU 101597 8.29.08 Clădire P+1E, din construcţie P+6E S=1.035,5 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Bd. Unirii nr. -; bl. 11 DE 1989 346.060 563.766 Decizia C.E. al C.P. al judeţului Buzău nr. 459/21.03.1989 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 143685 8.29.08 Clădire S+P+7E Sc=600 mp Sd=5.281 mp Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 3; Calea Vitan nr. 6 2002 14.300.000 29.208.792,00 Contract de vânzare-cumpărare nr. 75/21.02.2002 Hotărâre comisie de achiziţie nr. 198/ 16.08.2002 P.V. reevaluare nr. 3.327/15.04.2011
CASA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE HUNEDOARA 150044 8.29.08 Imobil Teren Subsol+Parter+M Ţara: România; judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; bd. Decebal nr. -; bl. A1 2003 3.078.894,00 5.064.265,00 H CNPAS nr. 585/13.12.2003, H.G. nr. 727/2008 P.V. nr. 48.258/ 28.12.2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII IALOMIŢA 150045 8.29.08 Imobil Teren Construcţie cărămidă P+3E St=1.648,73 mp Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; Str. Lacului nr. 10 2001 327.690,00 707.247,00 H.G. nr. 2017/17.09.2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A JUDEŢULUI GIURGIU 149959 8.29.08 Clădire S=664,88 mp Parter Ţara: România; judeţul: Giurgiu; MRJ Giurgiu; Bd. Independenţei; nr. - 2001 1.109.553,00 1.800.136,03 H.G. nr. 735/2001, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ALBA 153824 8.29.08 Clădire P+2E+M: Sd=2.432 mp Ţara: România; judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; str. Tudor Vladimirescu nr. 61 2006 4.294.899,00 4.796.002,63 H.G. nr. 727/2008, Contract de vânzare-cumpărare nr. 49984/ 29.11.2006 P.V. nr. 14.963/ 30.12.2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD 153825 8.29.08 Clădire D+P+1E: Sd=1.924,50 mp Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Voluntarilor nr. 2A 2006 3.736.605,00 2.998.544,27 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 6987/28.11.2006 P.V. nr. 6.543/31.12.2012
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR 149947 8.29.08 Clădire Construcţie P+2E Teren S=1.274 mp Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; str. Dunărea nr. 6 2002 1.532.720,00 6.525.405,00 H.G. nr. 548/2002 P.V. nr. 104246/ 25.10.2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BISTRIŢA NĂSĂUD 149948 8.29.08 Clădire sediu Imobil: 11 clădiri+teren Sd=4.287 mp St=7.287 mp Ţara: România; judeţul: Bistriţa Năsăud; MRJ Bistriţa; Bd Republicii nr. 22 2003 1.429.109 3.944.173 H.G. nr. 560/2003, H.G. nr. 727/2008 Reev. P.V. nr. 1.470/07.09.2012
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV 149950 8.29.08 Clădire Parter S=162,12 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Republicii nr. 29 2003 153.903 250.041 H.G. nr. 1.323/2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV 149951 8.29.08 Teren S=108 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Republicii nr. 29 2003 2.752 4.471 H.G. nr. 1.323/2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV 153799 8.29.08 Clădire S+D+P+2E+M: Sc=1.670 mp; Su=1.300 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; str. 13 Decembrie nr. 43/A 2007 4.732.333 7.020.716 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1960/ 21.05.2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV 153800 8.29.08 Teren Steren=370 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; str. 13 Decembrie nr. 43/A 2007 446.333 573.974 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1960/ 21.05.2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BUZĂU 149952 8.29.08 Clădire P+1E S=2.196,57 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 2001 959.616 1.578.408 Contract de vânzare-cumpărare nr. 9656/2001 P.V. nr. 47.501/ 30.12.2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BUZĂU 149953 8.29.08 Teren S=4.859 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 2001 257.904 424.209 Contract de vânzare-cumpărare nr. 9656/2001 P.V. nr. 47.501/ 30.12.2012
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII HARGHITA 150043 8.29.08 Clădire + teren Parter+Et.1+ mansardă+ 2 garaje: Sd=2.398,6 mp; Steren=637 mp Ţara: România; judeţul: Harghita; MRJ Miercurea Ciuc; str. Kossuth Lajos nr. 94 2004 1.735.213 5.839.865 Hot. nr. 234/20.02.2004 P.V. nr. 13.538/ 14.03.2012
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MEHEDINŢI 144732 8.29.08 Clădire Construcţie S+P+2E; S=373,75 Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; bd. Carol I nr. 3 2002 1.329.455 2.603.733 Proces-verbal recepţie nr. 8.123/ 20.12.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MUREŞ 150046 8.29.08 Imobil Teren 4 Corpuri clădire S=872mp Steren=956 mp Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; str. Tudor Vladimirescu nr. 60 2001 738.593 1.801.113 Contract nr. 1979/02.10.2001 H.C.A. nr. 1.266/ 20.09.2001 P.V. nr. 503792/ 27.12.2010
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MUREŞ 153819 8.29.08 Clădire + teren S+P+1E: Sc=496 mp Sd=1.625 mp; Steren= 1.333 mp Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Str. Zăgazului nr. 14 2007 3.438.700 4.340.357 H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 115/2007 P.V. nr. 503792/ 27.12.2010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE CĂLĂRAŞI 143686 8.29.08 Clădire Parterul din construcţie P+4E Sc=289 mp; Sd=289 mp. Ţara: -; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Argeşului nr. 70; bloc colţ 2002 254.483 491.277 CV nr. 2.743/ 05.06.2002 P.V. fn/2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE CĂLĂRAŞI 149954 8.29.08 Clădire P+3E Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; str. Flacăra nr. 57-59 2003 2.419.150 4.450.549 PVP nr. 193/2001 P.V. fn/2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE DOLJ 149955 8.29.08 Clădire + teren Clădire P+2E; 2 clădiri cărămidă şopron; platformă; teren Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; str. Mihail Kogălniceanu nr. 14 2002 2.332.395 11.118.150 H.G. nr. 419/2002 P.V. nr. 520/20.12.2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE DOLJ 153818 8.29.08 Clădire P+3E: Sc= 286 mp Sd=1.144 mp Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; str. Brazda lui Novac nr. f.n.; bl. 11 2006 814.579 1.084.691 H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 1.809/2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE IAŞI 143687 8.29.08 Clădire S+P+M din S+P+9E+M Sc=868 mp Sd=2534,25 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; str. Anastasie Panu nr. 17-19; bloc Ghica Vodă 2002 5.839.348 10.217.575 CV 26040/ 19.06.2002 HOT. COMISIE ACHIZIŢIE nr. 908/17.06.2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE IAŞI 153312 8.29.08 Clădire S=159,6 mp (parte din nr. MF 152077) Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Bd. Chimiei nr. 12 2007 276.385 319.164 H.G. nr. 1.260/2007 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE MARAMUREŞ 150060 8.29.08 Imobil Teren D+P+3E S=1.875 mp S=1.316 mp Ţara: România; judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Aleea Hortensiei nr. 1A 2003 3.549.763 5.641.119 Hot. nr. 44/2003, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE NEAMŢ 153803 8.29.08 Clădire D+P+3E: Sc=402 mp; Sd=1.890 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; str. Calistrat Hogaş nr. 24 2007 3.990.500 5.034.614 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2602/ 21.12.2007 P.V. nr. 51.983/30.12.2011
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE NEAMŢ 153804 8.29.08 Teren Steren= 881,88 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; str. Calistrat Hogaş nr. 24; 2007 2.600.000 3.215.958 H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2602/ 21.12.2007 P.V. 51983/30.12.2012
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE PRAHOVA 102000 8.29.08 Clădire 3 apartamente din bloc de locuinţe cu Sparţial+P+1E Sc=289,58 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; Str. Orizontului nr. 1; bl. R10 2000 785.686,00 1.373.488 Contract vânzare-cumpărare nr. 3374/22.12.2000, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE PRAHOVA 102009 8.29.08 Teren Teren aferent apartamentelor 2, 3 şi 4 din bloc R10, în suprafaţă de 733,39 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; Str. Orizontului nr. 1; 2000 20.200 33.226 Contract vânzare-cumpărare nr. 3374/22.12.2000 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE SĂLAJ 150047 8.29.08 Imobil+ teren Ţara: România; judeţul: Sălaj; MRJ Zalău; Bd. Mihai Viteazu nr. 85 2001 1.789.074 2.953.650 HCA 899/26.07.2001, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE SATU MARE 153817 8.29.08 Clădire+ teren P+E: Sc=1137 mp; Sd=2.245 mp; Steren=3.248 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Bd. Lucian Blaga nr. 35 2006 7.958.877 5.841.530 H.G. nr. 727/2008, HG 1588/2006 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE SUCEAVA 102010 8.29.08 Clădire Construcţie parter S=118,2 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; MRJ Suceava; Str. Tudor Vladimirescu nr. 24 2001 8 29.323 Protocol R.A.U.C.L. Suceava nr. 9573/1996; Prot. nr. 25.019/ 25.736/05.03.2001 D.M.S.S. - C.J.P. Suceava modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE SUCEAVA 150049 8.29.08 Clădire+ teren Construcţie D+P+1E+M S=2.420 mp; Stotal=4.513 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; MRJ Suceava; Str. Ilie Ilaşcu f.n. 2003 3.749.775 6.127.562 HCA 2707/10.12.2002 Contract 265/16.01.2003 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE SUCEAVA 152078 8.29.08 Clădire+ teren Et. I: S=222.2 mp; Teren în cotă indiviză Steren=286 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; Str. Sirenei nr. 2 2005 178.300 251.923 H.G. nr. 2.371/ 21.11.2004, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE VASLUI 104957 8.29.08 Clădire Construcţie P+1E Sd=1.199,45 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Poet Andrei Mureşanu nr. 22 2002 1.552.424 2.514.069 Contract vânzare- cumpărare 7.200/2002 HCA 1.166/2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE VASLUI 104959 8.29.08 Teren S=2.286 mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Bd. Epureanu nr. 22 2002 124.424 201.498 Contract vânzare- cumpărare 7200/2002 HCA 1.166/2001 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TIMIŞ 143689 8.29.08 Clădire+ teren S+P+4E; Sc=400 mp; Sd=2400 mp; St=463 mp Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. -; bl. U6 2002 3.559.272 4.264.541 CV nr. 1068/11.02.2002 HCA 83/2002 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 147060 8.29.08 Clădire Corp A: P+1E+M; Corp B: P+2E; Sc=4.903 mp Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; str. Latină nr. 8 2000 19.278.000 24.827.733 H.G. nr. 721/2000 H.G. nr. 736/2001; Protocol MMSS-BCR nr. 4595/27.08.2001; Protocol BCR-MMSS nr. J/590/29.08.2001 Raport de evaluare 12.2010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CENTRUL DE MONITORIZARE A UNITĂŢILOR CU RISC PROFESIONAL 144747 8.29.08 Imobil Sc=605 mp; Steren= 1.699 mp Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; str. Zarand nr. 70 1998 16.077 56.570 H.G. nr. 725/16.10.1998 CF 11 nr. topo. 143 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BRĂILA 102080 8.29.08 Teren S=776 mp Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7 1996 597.519 434.070 Ordin M.M.P.S. nr. 130/1996, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI SATU MARE 102133 8.29.08 Clădire (un apartament din imobil) Construcţie P+8E S=98,18 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; P-ţa Romană nr. -; bl. D 1 ap. 1 2000 100.000 179.642 Sentinţa civilă nr. 11090/19.03.1998 Judecătoria Satu Mare; Carte funciară nr. 49274 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD 102028 8.29.08 Clădire S+P+2E+M Sd=750 mp Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Episcopiei nr. 11-13 2000 119.732 211.085 Ordin M.M.P.S. nr. 14/1998 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUZĂU 102082 8.29.08 Clădire Construcţie DS+P+1E+M şi garaj cu S=90 mp Sd=542 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Str. Sporturilor nr. -; bloc 1B 1996 464.272 979.072 H.G. nr. 426/1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUZĂU 102085 8.29.08 Teren S=600 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Str. Sporturilor nr. -; bloc 1B 1996 1 285.554 H.G. nr. 426/1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ JUDEŢUL GIURGIU 102099 8.29.08 Clădire O parte din bloc de locuinţe P+M+7E Sc=311 mp Ţara: România; judeţul: Giurgiu; MRJ Giurgiu; Bd. C.F.R. nr. -; bloc 111 2000 979.450 1.292.400 H.G. nr. 427/1996 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA 102125 8.29.08 Teren S=510,24 mp Ţara: România; judeţul: Prahova; MRJ Ploieşti; str. Nicolae Iorga nr. -; 1A 1998 1 626.000 Ordin MMPS nr. 549/1998 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA 152075 8.29.08 Clădire Parter: S=96,86 mp; Et. II: S=222,2 mp; Teren în cotă indiviză Steren=286 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; Str. Sirenei nr. 2 2004 530.799 261.930 H.G. nr. 2371/2004, H.G. nr. 727/2008; H.G. nr. 1179 din 24/09/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA 152076 8.29.08 Teren S=286 mp în cotă indiviză de 3/5 Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; Str. Sirenei nr. 2 2004 10.380 9.757 H.G. nr. 2371/2004, H.G. nr. 727/2008 modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu