E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 535 din  1 iulie 1999

privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din  7 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se considera acreditate, in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993, specializarile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, cuprinse la lit. a) din anexele 1 si 2. Specializarile acreditate se supun numai procesului de evaluare periodica.
    Art. 2
    Se acorda autorizare de functionare provizorie, in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993, pentru specializarile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, cuprinse la lit. b) din anexele nr. 1 si 2.
    Art. 3
    Se retrage autorizarea de functionare provizorie, in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993, pentru specializarile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, cuprinse la lit. c) din anexele nr. 1 si 2.
    Art. 4
    Autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea se acorda pentru forme de invatamant de zi. Specializarile autorizate sau acreditate, care functioneaza la forma de invatamant de zi, pot functiona si la forma de invatamant seral si fara frecventa, fara a fi necesara indeplinirea procedurii de autorizare de functionare provizorie sau acreditare de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.
    Art. 5
    Invatamantul deschis la distanta, similar cu invatamantul fara frecventa, se poate organiza numai in cadrul institutiilor de invatamant superior care au urmat procedura de autorizare prevazuta de lege.
    Art. 6
    (1) In institutiile de invatamant superior acreditate, in cadrul reformei curriculare si al aplicarii sistemului de credite transferabile, se pot organiza, cu aprobarea senatului universitar, grupari de doua specializari autorizate si/sau acreditate, care fac parte din acelasi curriculum universitar, fara intocmirea unui nou dosar de autorizare pentru specializarea dubla rezultata.
    (2) In cazul in care una dintre specializarile care compun specializarea dubla este autorizata sa functioneze provizoriu, specializarea rezultata va fi autorizata sa functioneze provizoriu.
    (3) Planurile de invatamant ale specializarilor obtinute prin astfel de grupari trebuie sa puna in evidenta care este specializarea principala si care este specializarea secundara.
    Art. 7
    In cadrul aceleiasi universitati, pentru specializarile care sunt deja autorizate sau acreditate in structura formei de invatamant de lunga durata, se pot scolariza studenti in forma de invatamant de scurta durata (colegii universitare), fara a fi necesara procedura de autorizare de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.
    Art. 8
    (1) Denumirile specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu, precum si cele ale institutiilor de invatamant superior care cuprind numai astfel de specializari se pot modifica in perioada de functionare provizorie, in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993.
    (2) Institutiile de invatamant superior care cuprind specializari autorizate sa functioneze provizoriu trebuie sa respecte standardele care au stat la baza acordarii autorizarii de functionare provizorie pentru aceste specializari pe toata durata de activitate.
    Art. 9
    (1) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare va stabili si va comunica Ministerului Educatiei Nationale institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate care pot organiza examenul de licenta, respectiv de absolvire, pentru absolventii primelor trei promotii ale specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu.
    (2) Lista cuprinzand institutiile de invatamant superior de stat si particular la care se organizeaza examenul de licenta, respectiv de absolvire, va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    Reteaua invatamantului de stat si particular de studii aprofundate - master si studii aprofundate, precum si cifra de scolarizare pentru invatamantul de stat se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    Art. 11
    (1) La specializarile care nu au autorizare de functionare provizorie nu se organizeaza concurs de admitere in anul I de studii.
    (2) La specializarile care au depasit perioada legala a autorizarii de functionare provizorie si/sau nu indeplinesc standardele prevazute de lege sa fie acreditate nu se organizeaza concurs de admitere in anul I de studii, acestea intrand in lichidare.
    Art. 12
    (1) Studentii de la specializarile acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din cadrul institutiilor de invatamant particular pot sa isi continue studiile la specializari identice sau similare din institutii de invatamant superior de stat in urmatoarele conditii cumulative:
    a) institutia de invatamant superior de stat sa scolarizeze in specializarea respectiva, acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu;
    b) studentii sa participe la concursul de admitere in institutia primitoare, in sesiunile oficiale, la specializarea respectiva, si sa fie declarati admisi, in afara cifrei de scolarizare repartizate initial prin ordin al ministrului educatiei nationale;
    c) anul de studiu in care studentii admisi prin concurs vor fi inmatriculati este stabilit de catre institutia de invatamant superior primitoare, pe baza documentelor de scolaritate prezentate de student, cu sustinerea examenelor de diferenta, pentru care se pot percepe taxe in cuantumul stabilit de senatele universitare. Prin inmatricularea acestei categorii de studenti nu se modifica formatiile de studiu.
    (2) Institutiile de invatamant superior de stat si particular in cauza au obligatia sa indeplineasca formalitatile de inscriere la concursul de admitere si de transfer si sa elibereze actele solicitate de student, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 13
    (1) Continuarea activitatii de invatamant superior in alte conditii decat cele prevazute de Legea nr. 88/1993, de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta hotarare atrage raspunderea celor vinovati.
    (2) Sesizarea organelor abilitate se face de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare sau de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 294/1997 cu privire la functionarea institutiilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 25 iunie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei nationale,
                       Andrei Marga

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Presedintele
                       Consiliului National de Evaluare
                       Academica si Acreditare,
                       Ioan Mihailescu

    ANEXA 1

                  INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DE STAT

    ANEXA 1A

                    UNIVERSITATI, ACADEMII, INSTITUTE

               1. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AERONAVE             - Constructii aerospatiale                   zi, 5 ani
                     - Sisteme de propulsie (turbomotoare,        zi, 5 ani
                       rachete)
                     - Echipamente si instalatii de bord          zi, 5 ani
CHIMIE               - Tehnologia substantelor anorganice         zi, 5 ani
                     - Tehnologia substantelor organice           zi, 5 ani
                     - Petrochimie si carbochimie                 zi, 5 ani
                     - Inginerie chimica                          zi, 5 ani
                     - Stiinta si ingineria materialelor          zi, 5 ani
                       oxidice
                     - Tehnologia compusilor macromoleculari      zi, 5 ani
                     - Inginerie biochimica                       zi, 5 ani
                     - Inginerie chimica (in limbile engleza      zi, 5 ani
                       si franceza)
                     - Tehnologie chimica                         zi, 3 ani
ELECTRIC             - Constructii electrotehnice                 zi, 5 ani
                     - Actionari electrice                        zi, 5 ani
                     - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
                     - Inginerie electrica si calculatoare        zi, 5 ani
                       (in limbile engleza, franceza si
                       germana)
                     - Masini si aparate electrice                zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
                     - Comunicatii                                zi, 5 ani
                     - Microelectronica                           zi, 5 ani
                     - Telecomenzi si electronica in              zi, 5 ani
                       transporturi
                     - Electronica                                zi, 3 ani
                     - Comunicatii si exploatare postala          zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
                     - Trafic urban                               zi, 3 ani
ENERGETIC            - Centrale termoelectrice                    zi, 5 ani
                     - Centrale nuclearoelectrice                 zi, 5 ani
                     - Electroenergetica                          zi, 5 ani
                     - Centrale hidroelectrice                    zi, 5 ani
                     - Energetica industriala                     zi, 5 ani
                     - Termoenergetica                            zi, 3 ani
                     - Hidroenergetica                            zi, 3 ani
                     - Transportul si distributia energiei        zi, 3 ani
                       electrice
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in energetica          zi, 5 ani
                       si electrotehnica
                     - Ingineria si managementul sistemelor       zi, 5 ani
                       de productie
                     - Inginerie economica in industria           zi, 5 ani
                       chimica si de materiale
                     - Ingineria si managementul sistemelor       zi, 5 ani
                       de productie (in limba germana)
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Masini-unelte                              zi, 5 ani
TEHNOLOGICA          - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
INGINERIA            - Tehnica transporturilor                    zi, 5 ani
TRANSPORTURILOR      - Masini si echipamente termice              zi, 5 ani
MECANIC              - Masini hidraulice si pneumatice            zi, 5 ani
                     - Echipamente de proces                      zi, 5 ani
                     - Mecanica fina                              zi, 5 ani
                     - Mecanica agricola (masini si               zi, 5 ani
                       instalatii agricole)
                     - Constructii de masini agricole             zi, 5 ani
                     - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
                     - Material rulant de cale ferata             zi, 5 ani
                     - Mecanica si inginerie mecanica             zi, 5 ani
                       (in limbile engleza, franceza si
                       germana)
                     - Tehnologia prelucrarii metalelor           zi, 3 ani
                     - Tehnologii de mecanica fina                zi, 3 ani
                     - Automobile                                 zi, 3 ani
                     - Materiale si defectoscopie                 zi, 3 ani
MECATRONICA          - Roboti industriali                         zi, 5 ani
STIINTA MATERIALELOR - Ingineria proceselor siderurgice           zi, 5 ani
                     - Metalurgie neferoasa                       zi, 5 ani
                     - Turnarea metalelor                         zi, 5 ani
                     - Prelucrari plastice si tratamente          zi, 5 ani
                       termice
                     - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
STIINTE APLICATE     - Inginerie fizica                           zi, 5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Calculatoare                               zi, 5 ani
SI A CALCULATOARELOR - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
                     - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CHIMIE               - Chimie alimentara                          zi, 5 ani
                     - Tehnici de laborator si monitorizare       zi, 3 ani
                       asistate de calculator
ELECTRIC             - Controlul calitatii si metrologie          zi, 3 ani
                     - Metrologie si sisteme de masurare          zi, 5 ani
ENERGETIC            - Informatizarea si conducerea proceselor    zi, 5 ani
                       energetice
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in electronica si      zi, 5 ani
                       electrotehnica (in limbile engleza si
                       germana)
                     - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                       (in limba germana)
                     - Inginerie economica in electronica si      zi, 5 ani
                       telecomunicatii
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente                  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI         neconventionale
TEHNOLOGICA          - Ingineria si managementul calitatii        zi, 5 ani
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului in energetica           zi, 5 ani
                     - Ingineria protectiei mediului in           zi, 5 ani
                       industria chimica si petrochimica
MECANIC              - Masini si instalatii pentru                zi, 5 ani
                       prelucrarea produselor agricole
                     - Ingineria sistemelor biotehnice si
                       ecologice                                  zi, 5 ani
                     - Optometrie                                 zi, 3 ani
                     - Microtehnica si optica                     zi, 3 ani
                     - Mecanizarea si managementul fermelor
                       agricole (Buzau)                           zi, 3 ani
MECATRONICA          - Mecatronica                                zi, 5 ani
STIINTA MATERIALELOR - Stiinta materialelor (in limbile           zi, 5 ani
                       engleza si franceza)
                     - Tehnologii ecologice in metalurgia         zi, 3 ani
                       extractiva
                     - Tehnologii ecologice in metalurgia         zi, 3 ani
                       prelucratoare
STIINTE APLICATE     - Inginerie matematica                       zi, 5 ani
                     - Mecanica aplicata                          zi, 5 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologia transporturilor                 zi, 3 ani
TRANSPORTURILOR
-------------------------------------------------------------------------------

        2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCTII          - Constructii civile, industriale si         zi, 5 ani
                       agricole
                     - Cai ferate, drumuri si poduri              zi, 5 ani
                     - Constructii hidrotehnice                   zi, 5 ani
                     - Inginerie sanitara si protectia            zi, 5 ani
                       mediului
                     - Inginerie civila (in limbile engleza       zi, 5 ani
                       si franceza)
                     - Tehnologia constructiilor                  zi, 3 ani
                     - Lucrari edilitare                          zi, 3 ani
                     - Constructii si exploatarea lucrarilor      zi, 3 ani
                       hidrotehnice
                     - Drumuri si poduri                          zi, 3 ani
                     - Cai ferate si lucrari de arta              zi, 3 ani
                     - Organizarea si economia constructiilor     zi, 3 ani
GEODEZIE             - Geodezie                                   zi, 5 ani
                     - Cadastru                                   zi, 5 ani
                     - Topografie                                 zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Ingineria si managementul lucrarilor       zi, 5 ani
                       de constructii
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
                     - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
                       (in limba franceza)
                     - Instalatii                                 zi, 3 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic pentru constructii       zi, 5 ani
                     - Mecanizarea constructiilor                 zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCTII          - Inginerie urbana, constructia si           zi, 5 ani
                       gestiunea localitatilor
MECANIC              - Inginerie tehnologica si mecanizare in     zi, 5 ani
                       constructii
STIINTE APLICATE     - Inginerie matematica                       zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          3. INSTITUTUL DE ARHITECTURA "ION MINCU" DIN BUCURESTI
                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARHITECTURA          - Arhitectura                                zi, 6 ani
                     - Arhitectura cladirilor                     zi, 3 ani
URBANISM             - Urbanism                                   zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARHITECTURA          - Arhitectura de interior si mobilier        zi, 3 ani
                     - Arhitectura si urbanism CAD-CAM            zi, 3 ani
URBANISM             - Urbanism                                   zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

        4. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA
                                DIN BUCURESTI
                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agricultura                                zi, 5 ani
                     - Pedologie - Agrochimie                     zi, 5 ani
                     - Horticultura                               zi, 5 ani
                     - Protectia plantelor                        zi, 3 ani
                     - Legumicultura - Floricultura               zi, 3 ani
CONSTRUCTII          - Imbunatatiri funciare si dezvoltare        zi, 5 ani
                       rurala
                     - Amenajarea teritoriului agricol            zi, 3 ani
                     - Organizarea si economia constructiilor     zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Managementul dezvoltarii rurale si         zi, 5 ani
                       inginerie economica in agricultura
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului agricol                 zi, 5 ani
MEDICINA VETERINARA  - Medicina veterinara                        zi, 6 ani
                     - Igiena si laborator veterinar              zi, 3 ani
ZOOTEHNIE            - Zootehnie                                  zi, 5 ani
                     - Cresterea animalelor mici                  zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Arhitectura peisajera                      zi, 5 ani
                     - Tehnologia vinului si produselor           zi, 3 ani
                       derivate
                     - Management si afaceri in agricultura       zi, 3 ani
                       (Calarasi)
                     - Managementul prelucrarii si                zi, 3 ani
                       valorificarii produselor
                       agroalimentare (Calarasi)
BIOTEHNOLOGIE        - Biotehnologii agricole                     zi, 5 ani
                     - Biotehnologii industriale                  zi, 5 ani
                     - Biotehnologii medical-veterinare           zi, 5 ani
                     - Biotehnologii in zootehnie                 zi, 5 ani
GEODEZIE             - Cadastru agricol                           zi, 3 ani
MEDICINA VETERINARA  - Clinica si farmacie veterinara             zi, 3 ani
ZOOTEHNIE            - Tehnologia laptelui si produselor          zi, 3 ani
                       lactate
                     - Tehnologia carnii si produselor din        zi, 3 ani
                       carne
-------------------------------------------------------------------------------

                        5. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
                          a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
BIBLIOTECONOMIE      - Biblioteconomie - Arhivistica              zi, 3 ani
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
                     - Biochimie                                  zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie                                     zi, 4 ani
                     - Chimie - Fizica                            zi, 4 ani
                     - Biochimie tehnologica                      zi, 4 ani
                     - Chimie (in limba franceza)                 zi, 4 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba       zi, 4 ani;
                       si literatura straina (Limba straina B)  fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Bibliologie si stiinta informarii          zi, 4 ani
                     - O limba si literatura straina              zi, 4 ani
                       (Limba straina A) - Limba si
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (Limba straina B)
                     - Filologie clasica (Limba latina -          zi, 4 ani
                       Limba greaca veche)
FILOSOFIE            - Filosofie                                  zi, 4 ani
FIZICA               - Fizica                                     zi, 4 ani
                     - Fizica (in limbile franceza si engleza)    zi, 4 ani
                     - Fizica tehnologica                         zi, 5 ani
GEOLOGIE             - Geologie                                   zi, 4 ani
                     - Geologie tehnica                           zi, 5 ani
                     - Geofizica                                  zi, 5 ani
GEOGRAFIE            - Geografie                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Geografie - O limba si literatura          zi, 4 ani
                       straina (engleza, franceza, germana,
                       rusa - la alegere)
                     - Cartografie                                zi, 3 ani
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
                     - Informatica                                zi, 4 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani,
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Matematica (in limba franceza)             zi, 4 ani
                     - Matematica - Mecanica                      zi, 4 ani
                     - Matematici pure                            zi, 4 ani
                     - Matematica aplicata (in limba engleza)     zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Asistenta sociala                          zi, 4 ani
                     - Pedagogie                                  zi, 4 ani
                     - Psihologie                                 zi, 4 ani
                     - Sociologie                                 zi, 4 ani
                     - Psihopedagogie speciala                    zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba          zi, 4 ani
                       si literatura romana sau O limba si
                       literatura straina: engleza,
                       franceza, germana, rusa - la alegere)
                     - Teologie baptista - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana)
                     - Teologie baptista - Litere (O limba si     zi, 4 ani
                       literatura straina: engleza,
                       franceza, germana, rusa - la alegere)
                     - Teologie baptista - Asistenta sociala      zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Ecologie si protectia mediului             zi, 4 ani
CHIMIE               - Radiochimie                                zi, 4 ani
FILOLOGIE            - Comunicare si relatii publice              zi, 4 ani
                     - Traducatori                                zi, 4 ani
                     - O limba si literatura straina              zi, 4 ani
                       (Limba straina A) - Limba si
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (Limba straina B,
                       inclusiv Limba rromani)
                     - Studii culturale europene                  zi, 4 ani
FIZICA               - Fizica medicala                            zi, 4 ani
GEOGRAFIE            - Geografia turismului                       zi, 4 ani
                     - Geografia activitatilor turistice          zi, 3 ani
                       (Calimanesti)
                     - Hidrologie, meteorologie si                zi, 3 ani
                       supravegherea calitatii mediului
JURNALISTICA         - Comunicare publica                         zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (Focsani)    zi, 3 ani
STIINTA MEDIULUI     - Stiinta mediului                           zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
                     - Stiinte politice (in limbile engleza       zi, 4 ani
                       si franceza)
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Filologie clasica      zi, 4 ani
                       (Limba latina - Limba greaca veche)
                     - Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural    zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Pictura bisericeasca   zi, 4 ani
                     - Teologie romano-catolica - Asistenta       zi, 4 ani
                       sociala
-------------------------------------------------------------------------------

     6. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI
                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
                     - Farmacie (militara)                        zi, 5 ani
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Medicina generala (militara)               zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
                     - Stomatologie (militara)                    zi, 6 ani
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Fiziokinetoterapie                         zi, 5 ani
                     - Audiologie si protezare auditiva           zi, 3 ani
STOMATOLOGIE         - Profilaxie stomatologica                   zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economie - Pedagogie                       zi, 4 ani
                     - Economia si gestiunea productiei           zi, 4 ani;
                       agroalimentare                           fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Gestiunea si analiza financiara a          zi, 4 ani;
                       intreprinderilor                         fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Informatica economica                      zi, 4,5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5,5 ani
                     - Cibernetica si previziune economica        zi, 4,5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5,5 ani
                     - Statistica social-economica                zi, 4,5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5,5 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Merceologie                                zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Comert                                     zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economie si sociologie rurala              zi, 4 ani
                     - Gestiunea afacerilor (in limbile           zi, 4 ani
                       engleza, franceza si germana)
                     - Economia intreprinderii (in limbile        zi, 4 ani
                       engleza, franceza si germana)
                     - Organizarea productiei si a muncii         zi, 3 ani
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
                     - Prelucrarea electronica a informatiei      zi, 3 ani
                       economice
                     - Conducerea unitatilor comerciale si        zi, 3 ani
                       de turism
                     - Managementul productiei agricole si        zi, 3 ani
                       alimentare
                     - Comert exterior                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Economie matematica                        zi, 4,5 ani
                     - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism (Buzau)
                     - Managementul productiei agricole si        zi, 3 ani
                       alimentare (Buzau)
                     - Gestiune bancara                           zi, 3 ani
                     - Politici economice                         zi, 4 ani
                     - Economia mediului                          zi, 4 ani
                     - Economia si dreptul afacerilor             zi, 4 ani
                     - Banci si burse de valori                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management social                          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economie mondiala                          zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             8. UNIVERSITATEA DE MUZICA DIN BUCURESTI
                     a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MUZICA               - Interpretare instrumentala                 zi, 5 ani
                     - Canto                                      zi, 5 ani
                     - Regie de teatru muzical                    zi, 5 ani
                     - Compozitie                                 zi, 5 ani
                     - Muzicologie                                zi, 5 ani
                     - Dirijat de orchestra                       zi, 5 ani
                     - Dirijat de cor academic                    zi, 5 ani
                     - Jazz si muzica usoara                      zi, 5 ani
                     - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
                     - Muzica religioasa                          zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                9. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN BUCURESTI
                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE SI     - Pictura                                    zi, 5 ani
DECORATIVE           - Sculptura                                  zi, 5 ani
                     - Grafica                                    zi, 5 ani
                     - Arte textile (tapiserie - contexturi,      zi, 5 ani
                       moda - imprimeuri)
                     - Ceramica - Sticla - Metal                  zi, 5 ani
                     - Scenografie                                zi, 5 ani
                     - Design                                     zi, 5 ani
                     - Arta murala                                zi, 5 ani
                     - Conservarea si restaurarea operei          zi, 5 ani
                       de arta
                     - Pedagogia artei                            zi, 5 ani
                     - Istoria si teoria artei                    zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE SI     - Foto-video-procesare computerizata a       zi, 5 ani
DECORATIVE             imaginii
-------------------------------------------------------------------------------

          10. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA
                   "ION LUCA CARAGIALE" DIN BUCURESTI

                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA CINEMATOGRAFICA - Regie de film si televiziune               zi, 4 ani
SI TELEVIZIUNE       - Imagine de film si televiziune             zi, 4 ani
                     - Comunicare audiovizuala                    zi, 4 ani
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
                     - Teatrologie                                zi, 4 ani
                     - Regie teatru                               zi, 5 ani
                     - Coregrafie, creatie si pedagogie           zi, 4 ani
                     - Arta actorului manuitor de papusi si       zi, 4 ani
                       marionete
-------------------------------------------------------------------------------

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA CINEMATOGRAFICA - Multimedia - sunet, montaj                 zi, 4 ani
SI TELEVIZIUNE
ARTA TEATRALA        - Scenografie                                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

       11. ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SPORT                - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
                     - Educatie fizica militara si sport          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Maiestrie sportiva (antrenori)             zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

    12. SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE              - Stiinte administrative                     zi, 2 ani
ADMINISTRATIVE         (studii academice postuniversitare)
STIINTE POLITICE     - Relatii internationale si integrare        zi, 2 ani
                       europeana (studii academice
                       postuniversitare)
                     - Stiinte politice (studii academice         zi, 2 ani
                       postuniversitare)
                     - Comunicare si relatii publice              zi, 2 ani
                       (studii academice postuniversitare)
-------------------------------------------------------------------------------

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie publica locala               zi, 3 ani
SECRETARIAT
ECONOMIC             - Management (studii academice               zi, 2 ani
                       postuniversitare)
JURNALISTICA         - Comunicare sociala                         zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ISTORIE              - Istorie - Arheologie                       zi, 4 ani
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura franceza
-------------------------------------------------------------------------------

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura engleza
GEODEZIE             - Topografie, cadastru si organizarea        zi, 3 ani
                       teritoriului
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
MUZEOLOGIE           - Conservarea si restaurarea patrimoniului   zi, 4 ani
                     - Tehnici de cercetare si conservare a       zi, 3 ani
                       patrimoniului arheologic si muzeal
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Asistenta sociala                          zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura engleza)
                     - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CHIMIE               - Finisare chimica textila                   zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
TEHNOLOGIA           - Tehnologia si controlul calitatii          zi, 5 ani
PRODUSELOR             produselor alimentare
ALIMENTARE
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
TEXTILE - PIELARIE   - Filatura si tesatorie                      zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                 invatamant,
                                                                   durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
MECANIC              - Material rulant de cale ferata             zi, 5 ani
PETROL               - Foraj - extractie                          zi, 3 ani
STIINTA              - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SISTEMELOR SI A
CALCULATOARELOR
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Litere                 zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
TEXTILE - PIELARIE   - Tricotaje, confectii textile               zi, 5 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologie si control in alimentatia       zi, 5 ani
PRODUSELOR             publica si turism
ALIMENTARE
-------------------------------------------------------------------------------

                   15. UNIVERSITATEA DIN BACAU

                    a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
ECONOMIC             - Marketing                                  zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SPORT                - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
ENERGETICA           - Energetica industriala                     zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba       zi, 4 ani
                       si literatura straina (engleza,
                       franceza)
                     - Limba si literatura engleza - Limba        zi, 4 ani
                       si literatura romana sau Limba si
                       literatura franceza
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic pentru industria         zi, 5 ani
                       alimentara
                     - Utilaj tehnologic pentru industria         zi, 5 ani
                       celulozei si hartiei
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani
                       gestiune
FILOLOGIE            - Limba si literatura franceza - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau Limba si
                       literatura engleza
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
INGINERIE            - Ingineria si managementul calitatii        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
TEHNOLOGIA           - Tehnologia si controlul calitatii          zi, 5 ani
PRODUSELOR             produselor alimentare
ALIMENTARE
-------------------------------------------------------------------------------

                16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Biologie - Chimie                          zi, 4 ani
ECONOMIC             - Organizarea productiei si a muncii         zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (engleza, franceza)
                       sau Etnologie
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic minier                   zi, 5 ani
MINE                 - Exploatari miniere subterane               zi, 5 ani
                     - Prepararea substantelor minerale utile     zi, 5 ani
STIINTA              - Metalurgie neferoasa                       zi, 5 ani
MATERIALELOR
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana)
-------------------------------------------------------------------------------

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani
ENERGETIC            - Electroenergetica                          zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limbi moderne aplicate (cate doua limbi    zi, 4 ani
                       straine dintre: engleza, franceza,
                       germana)
INFORMATICA          - Informatica aplicata                       zi, 3 ani
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului in minerit si           zi, 5 ani
                       metalurgie
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
PROTECTIA MEDIULUI   - Controlul calitatii mediului               zi, 3 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (engleza,    zi, 3 ani
                       franceza)
TEOLOGIE             - Teologie greco-catolica - Litere (Limba    zi, 4 ani
                       si literatura romana)
                     - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV

                     a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCTII          - Constructii civile, industriale si         zi, 5 ani
                       agricole
ECONOMIC             - Marketing                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SPORT
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
FORESTIER            - Silvicultura                               zi, 5 ani
                     - Exploatari forestiere                      zi, 5 ani
                     - Prelucrarea lemnului                       zi, 5 ani
                     - Mobila si produse finite din lemn          zi, 5 ani
                     - Tehnica culturilor silvice                 zi, 3 ani
                     - Tehnologia exploatarilor forestiere        zi, 3 ani
                     - Tehnologia prelucrarii lemnului            zi, 3 ani
FIZICA               - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
                     - Informatica                                zi, 4 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Masini-unelte                              zi, 5 ani
TEHNOLOGICA          - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
                     - Matematica                                 zi, 4 ani
MECANIC              - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
                     - Mecanica fina                              zi, 5 ani
                     - Mecanica agricola (masini si               zi, 5 ani
                       instalatii agricole)
                     - Utilaj tehnologic pentru prelucrari        zi, 5 ani
                       la cald
                     - Automobile                                 zi, 3 ani
                     - Tehnologii de mecanica fina                zi, 3 ani
                     - Tehnologia prelucrarii metalelor           zi, 3 ani
                     - Materiale si defectoscopie                 zi, 3 ani
STIINTA MATERIALELOR - Turnarea metalelor                         zi, 5 ani
                     - Prelucrari plastice si tratamente          zi, 5 ani
                       termice
MUZICA               - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AERONAVE             - Constructii aerospatiale                   zi, 5 ani
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
                     - Gestiune financiara si bancara             zi, 3 ani
                     - Organizarea si gestiunea productiei        zi, 3 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
ELECTRIC             - Controlul calitatii si metrologie          zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Electronica                                zi, 3 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (franceza, germana)
                     - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (engleza, franceza,
                       germana, maghiara)
                     - Limbi moderne aplicate (franceza,          zi, 4 ani
                       engleza)
                     - Bibliologie si muzeologie                  zi, 3 ani
FORESTIER            - Cinegetica                                 zi, 3 ani
GEODEZIE             - Cadastru                                   zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Ingineria si managementul sistemelor       zi, 5 ani
                       de productie
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente                  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI         neconventionale
TEHNOLOGICA          - Productica                                 zi, 5 ani
                     - Design de produs                           zi, 5 ani
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
MECANIC              - Design in constructia de masini            zi, 3 ani
                     - Optometrie                                 zi, 3 ani
                     - Utilaj tehnologic pentru industria         zi, 5 ani
                       alimentara
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
MECATRONICA          - Roboti industriali                         zi, 5 ani
                     - Mecatronica                                zi, 5 ani
MUZICA               - Canto                                      zi, 5 ani
                     - Interpretare instrumentala                 zi, 5 ani
PROTECTIA MEDIULUI   - Controlul calitatii mediului               zi, 3 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Sociologie                                 zi, 4 ani
                     - Institutori - O limba straina (engleza,    zi, 3 ani
                       franceza)
STIINTE APLICATE     - Mecanica aplicata                          zi, 5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
STIINTA MATERIALELOR - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
                     - Tehnologii metalurgice                     zi, 3 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A CALCULATOARELOR - Automatizari                               zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

    c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                     si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Forma de
     Profilul                      Specializarea                 invatamant,
                                                                 durata
                                                                 studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
BIBLIOTECONOMIE      - Biblioteconomie - Arhivistica              zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                18. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARHITECTURA          - Arhitectura                                zi, 6 ani
CONSTRUCTII          - Cai ferate, drumuri si poduri              zi, 5 ani
                     - Constructii civile, industriale si         zi, 5 ani
                       agricole
                     - Cai ferate si lucrari de arta              zi, 3 ani
                     - Drumuri si poduri                          zi, 3 ani
                     - Organizarea si economia constructiilor     zi, 3 ani
                     - Tehnologia constructiilor                  zi, 3 ani
ELECTRIC             - Actionari electrice                        zi, 5 ani
                     - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
                     - Electrotehnica generala (in limba          zi, 5 ani
                       germana)
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Comunicatii                                zi, 5 ani
                     - Comunicatii si exploatare postala          zi, 3 ani
                     - Electronica                                zi, 3 ani
                     - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Ingineria si managementul sistemelor de    zi, 5 ani
                       productie
INGINERIE            - Masini-unelte                              zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
                     - Instalatii                                 zi, 3 ani
MECANIC              - Ingineria si managementul fabricarii
                       masinilor si utilajelor                    zi, 5 ani
                     - Masini si echipamente termice              zi, 5 ani
                     - Mecanica agricola (masini si instalatii
                       agricole)                                  zi, 5 ani
                     - Mecanica fina                              zi, 5 ani
                     - Utilaj tehnologic pentru prelucrari la
                       cald                                       zi, 5 ani
STIINTA              - Turnarea metalelor                         zi, 5 ani
MATERIALELOR         - Deformari plastice si tratamente           zi, 5 ani
                       termice
                     - Ingineria si managementul procesarii       zi, 5 ani
                       materialelor
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A                 - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
CALCULATOARELOR        (in limba engleza)
                     - Calculatoare                               zi, 5 ani
                     - Calculatoare (in limba engleza)            zi, 5 ani
                     - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCTII          - Inginerie civila (in limba engleza)        zi, 5 ani
ECONOMIC             - Fabricatie si management in industria      zi, 3 ani
                       mica si mijlocie
                     - Organizarea si gestiunea productiei        zi, 3 ani
                       (Campia Turzii)
ELECTRIC             - Metrologie si sisteme de masurare          zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Tehnica medicala                           zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Electronica si telecomunicatii (in         zi, 5 ani
                       limba engleza)
ENERGETIC            - Energetica industriala                     zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul            zi, 5 ani
                       constructiilor
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini (in    zi, 5 ani
MANAGERIALA SI         limba germana)
TEHNOLOGICA
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului industrial              zi, 5 ani
INSTALATII           - Instalatii si echipamente pentru           zi, 5 ani
                       protectia atmosferei
MECANIC              - Automobile                                 zi, 3 ani
                     - Mecanica si inginerie mecanica             zi, 5 ani
                     - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
                     - Tehnologii de mecanica fina                zi, 3 ani
                     - Tehnologia prelucrarii materialelor        zi, 3 ani
MECATRONICA          - Mecatronica                                zi, 5 ani
                     - Roboti industriali                         zi, 5 ani
                     - Roboti industriali si sisteme flexibile    zi, 5 ani
                       de fabricatie (in limba engleza)
STIINTE APLICATE     - Inginerie fizica                           zi, 5 ani
                     - Inginerie matematica                       zi, 5 ani
STIINTA              - Stiinta si ingineria materialelor          zi, 5 ani
MATERIALELOR         - Controlul proceselor metalurgice           zi, 3 ani
                       (Campia Turzii)
STIINTA SISTEMELOR   - Informatica tehnica                        zi, 3 ani
SI A
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

        19. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI DE MEDICINA VETERINARA
                                 DIN CLUJ-NAPOCA

                          a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agricultura                                zi, 5 ani
                     - Horticultura                               zi, 5 ani
                     - Legumicultura - Floricultura               zi, 3 ani
                     - Viticultura - Pomicultura                  zi, 3 ani
MEDICINA VETERINARA  - Medicina veterinara                        zi, 6 ani
                     - Tehnica veterinara                         zi, 3 ani
ZOOTEHNIE            - Zootehnie                                  zi, 5 ani
                     - Cresterea animalelor, controlul si         zi, 3 ani
                       valorificarea produselor
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agromontanologie                           zi, 5 ani
                     - Viticultura si tehnologia vinului (Blaj)   zi, 3 ani
BIOLOGIE             - Biologie si stiinte agricole               zi, 4 ani
BIOTEHNOLOGIE        - Biotehnologii agricole                     zi, 5 ani
GEODEZIE             - Cadastru agricol                           zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Management, dezvoltare si amenajare        zi, 5 ani
                       rurala
MEDICINA VETERINARA  - Clinica si farmacie veterinara             zi, 3 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologia prelucrarii produselor          zi, 5 ani
PRODUSELOR             agricole
ALIMENTARE
-------------------------------------------------------------------------------

               20. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

                         a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
                     - Teatrologie                                zi, 4 ani
                     - Regie teatru                               zi, 5 ani
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
                     - Biologie - Chimie                          zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie - Fizica                            zi, 4 ani
                     - Chimie                                     zi, 4 ani
                     - Chimie (in limba engleza)                  zi, 4 ani
                     - Tehnologia substantelor organice           zi, 5 ani
                     - Tehnologia substantelor anorganice         zi, 5 ani
                     - Stiinta si ingineria materialelor          zi, 5 ani
                       oxidice
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economia si gestiunea productiei           zi, 4 ani;
                       agroalimentare                           fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si informatica de            zi 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Informatica economica                      zi, 4,5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5,5 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani;
                       literatura straina (Limba straina B)     fara frecventa,
                       sau Etnologie                                5 ani
                     - O limba si literatura straina (Limba       zi, 4 ani
                       straina A) - Limba si literatura romana
                       sau O limba si literatura straina
                       (Limba straina B)
                     - Limba si literatura maghiara - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (Limba straina B)
                       sau Etnologie maghiara
                     - Filologie clasica (Limba latina -          zi, 4 ani
                       Limba greaca veche)
                     - Limbi moderne aplicate (cate doua limbi    zi, 4 ani
                       straine, dintre: engleza, franceza,
                       germana, rusa)
FILOSOFIE            - Filosofie                                  zi, 4 ani
FIZICA               - Fizica                                     zi, 4 ani
                     - Fizica tehnologica                         zi, 5 ani
GEOGRAFIE            - Geografie                                  zi, 4 ani
                     - Geografie - O limba si literatura          zi, 4 ani
                       straina (engleza, franceza, germana,
                       rusa, italiana - la alegere)
GEOLOGIE             - Geologie tehnica                           zi, 5 ani
                     - Geologie - Geografie                       zi, 4 ani
INFORMATICA          - Informatica                                zi, 4 ani
                     - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Sociologie                                 zi, 4 ani
                     - Psihologie                                 zi, 4 ani
                     - Pedagogie - Limba si literatura romana     zi, 4 ani
                       sau Limba si literatura maghiara
                     - Psihopedagogie speciala                    zi, 4 ani
                     - Asistenta sociala                          zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina: engleza, franceza,
                       germana, rusa - la alegere)
                     - Teologie greco-catolica - Litere           zi, 4 ani
                       (O limba si literatura straina)
                     - Teologie greco-catolica - Asistenta        zi, 4 ani
                       sociala)
-------------------------------------------------------------------------------

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie publica locala               zi, 3 ani
SECRETARIAT          - Administratie publica locala (Bistrita)    zi, 3 ani
                     - Administratie publica locala si            zi, 3 ani
                       secretariat (Satu Mare)
                     - Administratie publica locala (Sfantu       zi, 3 ani
                       Gheorghe)
BIBLIOTECONOMIE      - Biblioteconomie - Arhivistica              zi, 3 ani
BIOLOGIE             - Ecologie si protectia mediului             zi, 4 ani
CHIMIE               - Informatica sistemelor chimice             zi, 5 ani
                     - Inginerie biochimica                       zi, 5 ani
                     - Tehnici de laborator asistate de           zi, 3 ani
                       calculator
EDUCATIE FIZICA SI   - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
SPORT
ECONOMIC             - Asistenta manageriala                      zi, 4 ani
                     - Banci si burse de valori                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
                     - Managementul institutiilor europene        zi, 4 ani
                     - Managementul afacerilor in industria       zi, 4 ani
                       hoteliera
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management (Sfantu Gheorghe)               zi, 3 ani
                     - Statistica social-economica                zi, 4,5 ani
                     - Administrarea intreprinderilor (studii     zi, 2 ani
                       academice postuniversitare)
FILOLOGIE            - Limba si literatura spaniola - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau Limba si
                       literatura maghiara sau O limba si
                       literatura straina (Limba straina B)
FIZICA               - Fizica medicala                            zi, 4 ani
                     - Fizica mediului ambiant (Dej)              zi, 3 ani
GEODEZIE             - Topografie, cartografie si cadastru        zi, 3 ani
                       funciar (Gheorgheni)
                     - Topografie, cartografie si cadastru        zi, 3 ani
                       funciar (Zalau)
GEOGRAFIE            - Cartografie si cadastru funciar            zi, 3 ani
                     - Geoinformatica si prospectare turistica    zi, 3 ani
                     - Geografia turismului (Gheorgheni)          zi, 3 ani
                     - Geografia turismului (Sighetu              zi, 3 ani
                       Marmatiei)
                     - Geografie economica si teritoriala         zi, 3 ani
                       (Sighetu Marmatiei)
                     - Planning teritorial                        zi, 4 ani
GEOLOGIE             - Mineralogie                                zi, 5 ani
ISTORIE              - Istorie - Arheologie                       zi, 4 ani
                     - Istorie - Biblioteconomie                  zi, 4 ani
                     - Istorie - Istoria artei                    zi, 4 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
                     - Matematici aplicate                        zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (engleza)    zi, 3 ani
                     - Institutori - O limba straina (engleza -   zi, 3 ani
                       Bistrita)
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTA MEDIULUI     - Stiinta mediului                           zi, 4 ani
STIINTE POLITICE     - Studii europene                            zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural    zi, 4 ani
                     - Teologie reformata - Asistenta sociala     zi, 4 ani
                     - Teologie reformata - Litere (O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina: engleza, franceza,
                       germana, rusa, maghiara - la alegere)
                       sau Etnologie
                     - Teologie greco-catolica didactica          zi, 4 ani
                     - Teologie greco-catolica - Litere (Limba    zi, 4 ani
                       si literatura romana)
                     - Teologie greco-catolica - Iconografie      zi, 4 ani
                     - Teologie greco-catolica - Istorie          zi, 4 ani
                       (Oradea)
                     - Teologie greco-catolica pastorala          zi, 4 ani
                       (Oradea)
                     - Teologie romano-catolica - Istorie         zi, 4 ani
                     - Teologie romano-catolica - Litere          zi, 4 ani
                       (O limba si literatura straina:
                       engleza, franceza, germana, maghiara -
                       la alegere)
-------------------------------------------------------------------------------

          21. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU"
                               DIN CLUJ-NAPOCA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FARMACIE             - Tehnica medicala de laborator              zi, 3 ani
                       farmaceutic
MEDICINA             - Imagistica medicala, radioterapie si       zi, 3 ani
                       medicina nucleara
                     - Tehnica medicala de laborator clinic       zi, 3 ani
                     - Asistenti medicali                         zi, 3 ani
                     - Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare    zi, 3 ani
STOMATOLOGIE         - Profilaxie stomatologica                   zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

           22. ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MUZICA               - Interpretare instrumentala                 zi, 5 ani
                     - Canto                                      zi, 5 ani
                     - Compozitie                                 zi, 5 ani
                     - Muzicologie                                zi, 5 ani
                     - Dirijat de orchestra                       zi, 5 ani
                     - Dirijat de cor academic                    zi, 5 ani
                     - Regie de teatru muzical                    zi, 5 ani
                     - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MUZICA               - Muzica religioasa                          zi, 5 ani
                     - Interpretare muzicala (Piatra-Neamt)       zi, 3 ani
                     - Pedagogie muzicala (Piatra-Neamt)          zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

         23. ACADEMIA DE ARTE VIZUALE "IOAN ANDREESCU" DIN CLUJ-NAPOCA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE SI     - Pictura                                    zi, 5 ani
DECORATIVE           - Sculptura                                  zi, 5 ani
                     - Grafica                                    zi, 5 ani
                     - Pedagogia artei                            zi, 5 ani
                     - Arte textile (tapiserie - contexturi;      zi, 5 ani
                       moda - imprimeuri)
                     - Ceramica - Sticla - Metal                  zi, 5 ani
                     - Design                                     zi, 5 ani
                     - Foto-video-procesare computerizata a       zi, 5 ani
                       imaginii
-------------------------------------------------------------------------------

               24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA

                     a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
                     - Ecologie si protectia mediului             zi, 4 ani
CHIMIE               - Tehnologia prelucrarii petrolului si       zi, 5 ani
                       petrochimie
CONSTRUCTII          - Constructii hidrotehnice                   zi, 5 ani
                     - Imbunatatiri funciare si dezvoltare        zi, 5 ani
                       rurala
ECONOMIC             - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (Limba straina B)
                     - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura turca
                     - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura latina
FIZICA               - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
INGINERIE            - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE SI     - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
AGRICOL              - Agricultura                                zi, 5 ani
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
ARTE PLASTICE SI     - Pedagogia artei                            zi, 5 ani
DECORATIVE
CHIMIE               - Chimie                                     zi, 4 ani
CONSTRUCTII          - Lucrari edilitare                          zi, 3 ani
CONSTRUCTII SI       - Instalatii si echipamente navale           zi, 5 ani
ECHIPAMENTE NAVALE
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani
ELECTRONIC           - Electronica                                zi, 3 ani
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
FIZICA               - Fizica                                     zi, 4 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura franceza - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina
                     - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (italiana, franceza,
                       spaniola)
                     - Limba si literatura romana - Limbi         zi, 4 ani
                       balcanice (sarba, bulgara)
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Ingineria si managementul lucrarilor de    zi, 5 ani
                       constructii
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani
                     - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
MECANIC              - Utilaje si instalatii portuare             zi, 5 ani
MEDICINA             - Stomatologie                               zi, 6 ani
MUZICA               - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
                     - Canto                                      zi, 5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (engleza)    zi, 3 ani
                     - Institutori - O limba straina (engleza)    zi, 3 ani
                       (Slobozia)
                     - Institutori - Educatie fizica              zi, 3 ani
                     - Institutori - Desen                        zi, 3 ani
                     - Institutori - Limba turca                  zi, 3 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Istorie                zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana)
                     - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

     c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                      si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - Filologie     zi, 4 ani
                       balcanica
MEDICINA             - Medicina generala (in limba engleza)       zi, 6 ani
                     - Stomatologie (in limba engleza)            zi, 6 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               25. INSTITUTUL DE MARINA CIVILA DIN CONSTANTA

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Electromecanica fluviala                   zi, 3 ani
NAVIGATIE            - Navigatie si transport fluvial             zi, 3 ani
                     - Navigatie si transport maritim             zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                     26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Horticultura                               zi, 5 ani
                     - Agricultura                                zi, 5 ani
BIOLOGIE             - Biologie - Stiinte agricole                zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie                                     zi, 4 ani
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economia si gestiunea productiei           zi, 4 ani
                       agroalimentare
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
                       (Drobeta-Turnu Severin)
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
ELECTRIC             - Constructii electrotehnice                 zi, 5 ani
                     - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
                     - Actionari electrice                        zi, 5 ani
                     - Electrotehnica generala (in limba          zi, 5 ani
                       franceza)
                     - Masini si aparate electrice                zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
                     - Tractiune electrica                        zi, 5 ani
ENERGETIC            - Centrale termoelectrice                    zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani;
                       literatura straina (Limba straina B)     fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (Limba straina B)
                     - Limba si literatura franceza - Limba       zi, 4 ani
                       si literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (Limba straina B)
FIZICA               - Fizica                                     zi, 4 ani
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
                     - Informatica                                zi, 4 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Masini-unelte                              zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie - O limba si literatura straina    zi, 4 ani
                       (Limba straina B)
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani
MECANIC              - Mecanica agricola (Masini si instalatii    zi, 5 ani
                       agricole)
                     - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
MECATRONICA          - Roboti industriali                         zi, 5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A                 - Calculatoare                               zi, 5 ani
CALCULATOARELOR      - Calculatoare (in limba engleza)            zi, 5 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina: engleza, franceza,
                       germana, rusa - la alegere)
                     - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    6 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie locala si secretariat        zi, 3 ani;
SECRETARIAT            (Drobeta-Turnu Severin)                  fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Administratie publica locala               zi, 3 ani
                     - Administratie publica locala (Ramnicu      zi, 3 ani
                       Valcea)
                     - Birotica                                   zi, 3 ani
                     - Birotica (Drobeta-Turnu Severin)           zi, 3 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    4 ani
AERONAVE             - Echipamente si instalatii de bord          zi, 5 ani
AGRICOL              - Agromontanologie                           zi, 5 ani
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
CHIMIE               - Biochimie tehnologica                      zi, 4 ani
CONSTRUCTII          - Tehnologia constructiilor                  zi, 3 ani
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani;
                       turism (Drobeta-Turnu Severin)           fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Gestiune bancara                           zi, 3 ani
                     - Gestiune financiara si bancara             zi, 3 ani
                     - Banci si burse de valori                   zi, 4 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani
                     - Informatica economica                      zi, 4,5 ani
                     - Statistica social-economica                zi, 4,5 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
                     - Economie generala                          zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA      - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
SI SPORT
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
                     - Electronica                                zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Echipamente electrocasnice, medicale       zi, 3 ani
                       si industriale
                     - Electromecanica (in limba franceza)        zi, 5 ani
                     - Electromecanica (Drobeta-Turnu Severin)    zi, 3 ani
ENERGETIC            - Electroenergetica                          zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Traducatori (engleza, franceza)            zi, 4 ani
FILOSOFIE            - Filosofie - Sociologie                     zi, 4 ani
GEOGRAFIE            - Geografie - O limba si literatura          zi, 4 ani
                       straina
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Inginerie economica in energetica si       zi, 5 ani
                       electrotehnica
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului                         zi, 5 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
MECANIC              - Automobile                                 zi, 3 ani
                     - Materiale si defectoscopie                 zi, 3 ani
                       (Drobeta-Turnu Severin)
                     - Utilaje si instalatii portuare             zi, 5 ani
                       (Drobeta-Turnu Severin)
NAVIGATIE            - Navigatie si transport fluvial             zi, 3 ani
                       (Drobeta-Turnu Severin)
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (Drobeta-Turnu Severin)
                     - Institutori (Drobeta-Turnu Severin)        zi, 3 ani
                     - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (engleza - Ramnicu Valcea)
STIINTE APLICATE     - Mecanica aplicata                          zi, 5 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTA              - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
MATERIALELOR
STIINTA SISTEMELOR   - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
SI A                 - Tehnica de calcul (Ramnicu Valcea)         zi, 3 ani
CALCULATOARELOR      - Informatica tehnica                        zi, 3 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologia prelucrarii produselor          zi, 5 ani
PRODUSELOR             agricole
ALIMENTARE
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

    c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                     si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Economie - Pedagogie                       zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             27. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
MEDICINA             - Asistenti medicali                         zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                28. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie locala si secretariat        zi, 3 ani
SECRETARIAT
CONSTRUCTII SI       - Instalatii si echipamente navale           zi, 5 ani
ECHIPAMENTE NAVALE   - Nave si inginerie oceanica                 zi, 5 ani
                     - Constructii si montaj de nave              zi, 3 ani
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Electronica                                zi, 3 ani
                     - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba       zi, 4 ani
                       si literatura straina (engleza,
                       franceza, rusa)
                     - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (franceza, rusa)
                     - Limba si literatura franceza - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (engleza, rusa)
FIZICA               - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
INGINERIE            - Masini-unelte                              zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
TEHNOLOGICA          - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
MECANIC              - Masini si echipamente termice              zi, 5 ani
                     - Masini si utilaje pentru constructii       zi, 5 ani
                       (Braila)
                     - Utilaj tehnologic pentru industria         zi, 5 ani
                       alimentara
STIINTA              - Controlul proceselor metalurgice           zi, 3 ani
MATERIALELOR         - Ingineria proceselor siderurgice           zi, 5 ani
                     - Prelucrari plastice si tratamente          zi, 5 ani
                       termice
                     - Turnarea metalelor                         zi, 5 ani
                     - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
TEHNOLOGIA           - Pescuit si acvacultura                     zi, 5 ani
PRODUSELOR           - Tehnologii alimentare                      zi, 3 ani
ALIMENTARE           - Tehnologia si controlul calitatii          zi, 5 ani
                       produselor alimentare
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
BIOTEHNOLOGIE        - Biotehnologie aplicata                     zi, 5 ani
CHIMIE               - Tehnologii carbochimice                    zi, 5 ani
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economia si gestiunea produselor           zi, 4 ani
                       agroalimentare
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
                     - Informatica economica                      zi, 4,5 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
                     - Gestiune financiara si bancara             zi, 3 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si management in sport     zi, 4 ani
SI SPORT             - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
ELECTRIC             - Actionari electrice                        zi, 5 ani
                     - Actionari electrice (in limba franceza)    zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Comunicatii                                zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Exploatarea motoarelor in transporturi     zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                       (Braila)
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului in energetica           zi, 5 ani
                     - Gestiunea, prelucrarea si valorificarea    zi, 5 ani
                       deseurilor
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente                  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI         neconventionale
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie - Filosofie                        zi, 4 ani
                     - Istorie - O limba si literatura straina    zi, 4 ani
                       (engleza)
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
MECANIC              - Mecanica fina                              zi, 5 ani
                     - Utilaj tehnologic pentru prelucrari        zi, 5 ani
                       la cald (Braila)
                     - Inginerie tehnologica si mecanizare in     zi, 5 ani
                       constructii (Braila)
                     - Utilaj tehnologic pentru industria         zi, 5 ani
                       celulozei si hartiei (Braila)
                     - Masini hidraulice si pneumatice            zi, 5 ani
                     - Ingineria sistemelor biotehnice si         zi, 5 ani
                       ecologice
MECATRONICA          - Roboti industriali                         zi, 5 ani
                     - Mecatronica                                zi, 5 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE APLICATE     - Mecanica aplicata                          zi, 5 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologie si control in alimentatia       zi, 5 ani
PRODUSELOR             publica si turism
ALIMENTARE           - Tehnologii piscicole                       zi, 3 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana)
-------------------------------------------------------------------------------

    c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                     si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

           29. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARHITECTURA          - Arhitectura                                zi, 6 ani
CHIMIE               - Tehnologia substantelor anorganice         zi, 5 ani
                     - Tehnologia substantelor organice           zi, 5 ani
                     - Tehnologia compusilor macromoleculari      zi, 5 ani
                     - Tehnologia celulozei, hartiei,             zi, 5 ani
                       poligrafie si fibre
                     - Finisare chimica textila                   zi, 5 ani
                     - Tehnologia pieilor, blanurilor si          zi, 5 ani
                       inlocuitorilor de piele
                     - Tehnologie chimica                         zi, 3 ani
                     - Inginerie chimica                          zi, 5 ani
                     - Inginerie biochimica                       zi, 5 ani
CONSTRUCTII          - Constructii civile, industriale si         zi, 5 ani
                       agricole
                     - Cai ferate, drumuri si poduri              zi, 5 ani
                     - Inginerie civila (in limbile engleza si    zi, 5 ani
                       franceza)
                     - Constructii hidrotehnice                   zi, 5 ani
                     - Imbunatatiri funciare si dezvoltare        zi, 5 ani
                       rurala
                     - Inginerie sanitara si protectia            zi, 5 ani
                       mediului
                     - Tehnologia constructiilor                  zi, 3 ani
                     - Lucrari edilitare                          zi, 3 ani
                     - Organizarea si economia constructiilor     zi, 3 ani
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
                     - Masini si aparate electrice                zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
                     - Comunicatii                                zi, 5 ani
                     - Electronica                                zi, 3 ani
ENERGETIC            - Electroenergetica                          zi, 5 ani
                     - Energetica industriala                     zi, 5 ani
                     - Transportul si distributia energiei        zi, 3 ani
                       electrice
GEODEZIE             - Cadastru                                   zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Masini-unelte                              zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in industria de        zi, 5 ani
                       textile - pielarie
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
MECANIC              - Masini si echipamente termice              zi, 5 ani
                     - Mecanica agricola (masini si instalatii    zi, 5 ani
                       agricole)
                     - Utilaj tehnologic                          zi, 5 ani
                     - Materiale si defectoscopie                 zi, 3 ani
                     - Mecanica fina                              zi, 5 ani
STIINTA              - Turnarea metalelor                         zi, 5 ani
MATERIALELOR         - Prelucrari plastice si tratamente          zi, 5 ani
                       termice
                     - Controlul proceselor metalurgice           zi, 3 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A                 - Calculatoare                               zi, 5 ani
CALCULATOARELOR      - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
TEXTILE - PIELARIE   - Filatura - Tesatorie                       zi, 5 ani
                     - Tricotaje - Confectii textile              zi, 5 ani
                     - Confectii din piele si inlocuitori         zi, 5 ani
                     - Tehnologia tricoturilor                    zi, 3 ani
                     - Tehnologia confectiilor din tesaturi       zi, 3 ani
                       si tricoturi
                     - Tehnologia firelor si tesaturilor          zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
CHIMIE               - Finisarea produselor textile               zi, 3 ani
                     - Tabacarie                                  zi, 3 ani
CONSTRUCTII          - Tehnologia materialelor de constructii     zi, 3 ani
                     - Inginerie urbana                           zi, 5 ani
ECONOMIC             - Organizarea productiei si a muncii         zi, 3 ani
ELECTRIC             - Controlul calitatii si metrologie          zi, 3 ani
                     - Actionari electrice                        zi, 5 ani
                     - Constructii electrotehnice                 zi, 5 ani
                     - Electrotehnologie                          zi, 5 ani
                     - Metrologie si sisteme de masurare          zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Microelectronica                           zi, 5 ani
                     - Comunicatii (in limba engleza)             zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Ingineria sistemelor electromecanice       zi, 5 ani
ENERGETIC            - Centrale termoelectrice                    zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in industria           zi, 5 ani
                       chimica si de materiale
                     - Inginerie economica in energetica si       zi, 5 ani
                       electrotehnica
                     - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente                  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI         neconventionale
TEHNOLOGICA          - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
INGINERIA MEDIULUI   - Tehnologia si biotehnologia protectiei     zi, 5 ani
                       mediului
                     - Amenajari pentru protectia apei si         zi, 5 ani
                       solului
MECANIC              - Automobile                                 zi, 3 ani
                     - Tehnologii de mecanica fina                zi, 3 ani
                     - Exploatarea masinilor textile              zi, 3 ani
                     - Masini hidraulice si pneumatice            zi, 5 ani
                     - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
MECATRONICA          - Mecatronica                                zi, 5 ani
                     - Roboti industriali                         zi, 5 ani
STIINTA              - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
MATERIALELOR
STIINTA SISTEMELOR   - Echipamente de automatizare                zi, 3 ani
SI A
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

            30. UNIVERSITATEA AGRONOMICA SI DE MEDICINA VETERINARA
                     "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agricultura                                zi, 5 ani
                     - Horticultura                               zi, 5 ani
                     - Viticultura - Pomicultura                  zi, 3 ani
                     - Arhitectura peisajului                     zi, 3 ani
MEDICINA VETERINARA  - Medicina veterinara                        zi, 6 ani
                     - Igiena si laborator veterinar              zi, 3 ani
ZOOTEHNIE            - Zootehnie                                  zi, 5 ani
                     - Cresterea animalelor mici                  zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agromontanologie                           zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Managementul dezvoltarii rurale si         zi, 5 ani
                       inginerie economica in agricultura
-------------------------------------------------------------------------------

            31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IASI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
                     - Biochimie                                  zi, 4 ani
                     - Ecologie si protectia mediului             zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie                                     zi, 4 ani
                     - Chimie - Fizica                            zi, 4 ani
                     - Biochimie tehnologica                      zi, 4 ani
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economie - Pedagogie                       zi, 4 ani
                     - Economia si gestiunea productiei           zi, 4 ani;
                       agroalimentare                           fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finantate si asigurari                     zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT             - Maiestrie sportiva (antrenori)             zi, 3 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani;
                       literatura straina (Limba straina B)     fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - O limba si literatura straina (Limba       zi, 4 ani
                       straina A) - Limba si literatura romana
                       sau O limba si literatura straina
                       (Limba straina B)
FILOSOFIE             - Filosofie                                 zi, 4 ani
FIZICA                - Fizica                                    zi, 4 ani
                      - Fizica tehnologica                        zi, 5 ani
GEOLOGIE              - Geologie tehnica                          zi, 5 ani
                      - Geochimie                                 zi, 5 ani
GEOGRAFIE             - Geografie                                 zi, 4 ani
                      - Geografie - O limba si literatura         zi, 4 ani
                        straina (Limba straina B)
INFORMATICA           - Tehnologie informatica                    zi, 3 ani
                      - Informatica                               zi, 4 ani
ISTORIE               - Istorie                                   zi, 4 ani
                      - Istorie - O limba si literatura           zi, 4 ani
                        straina (Limba straina B)
MATEMATICA            - Matematica                                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                      - Matematica - Fizica                       zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE      - Drept                                     zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE   - Pedagogie                                 zi, 4 ani
                      - Psihologie                                zi, 4 ani
                      - Sociologie si politologie                 zi, 4 ani
TEOLOGIE              - Teologie ortodoxa pastorala               zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                      - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si      zi, 4 ani
                        literatura romana sau O limba si
                        literatura straina: engleza, franceza,
                        germana, rusa - la alegere)
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT          - Administratie publica locala               zi, 3 ani
                     - Administratie publica locala (Focsani)     zi, 3 ani
ECONOMIC             - Banci si burse de valori                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Comert                                     zi, 4 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
                     - Turism (Focsani)                           zi, 3 ani
                     - Informatica economica                      zi, 4,5 ani
                     - Statistica social-economica                zi, 4,5 ani
                     - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Gestiune bancara                           zi, 3 ani
                     - Agroturism (Vatra Dornei)                  zi, 3 ani
FILOLOGIE            - Filologie clasica (Limba latina -          zi, 4 ani
                       Limba greaca veche)
                     - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (polona)
FIZICA               - Fizica medicala                            zi, 4 ani
                     - Biofizica                                  zi, 4 ani
GEOGRAFIE            - Geografie - Stiinta mediului               zi, 4 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematici aplicate                        zi, 4 ani
                     - Matematica - Mecanica                      zi, 4 ani
                     - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Asistenta sociala                          zi, 4 ani
                     - Psihopedagogie speciala                    zi, 4 ani
                     - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (engleza - Botosani)
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural    zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

    c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                     si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori                                zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

      32. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IASI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Bioinstrumentatie si tehnici medicale      zi, 6 ani
                     - Biomateriale si tehnologie protetica       zi, 6 ani
                     - Substante bioactive si biotehnologie       zi, 6 ani
                       medicala
                     - Bioinformatica si management sanitar       zi, 6 ani
                     - Asistenti medicali                         zi, 3 ani
                     - Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare    zi, 3 ani
STOMATOLOGIE         - Asistenti pentru stomatologie              zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

     c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                     si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Medicina generala (in limba engleza)       zi, 6 ani
                     - Stomatologie (in limba engleza)            zi, 6 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IASI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE        - Pictura                                    zi, 5 ani
SI DECORATIVE        - Sculptura                                  zi, 5 ani
                     - Grafica                                    zi, 5 ani
                     - Pedagogia artei                            zi, 5 ani
                     - Arte textile (tapiserie - contexturi;      zi, 5 ani
                       moda-imprimeuri)
                     - Design                                     zi, 5 ani
                     - Arta murala                                zi, 5 ani
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
                     - Arta actorului manuitor de papusi si       zi, 4 ani
                       marionete
MUZICA               - Interpretare instrumentala                 zi, 5 ani
                     - Canto                                      zi, 5 ani
                     - Compozitie                                 zi, 5 ani
                     - Muzicologie                                zi, 5 ani
                     - Dirijat de cor academic                    zi, 5 ani
                     - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE        - Conservarea si restaurarea operei de arta  zi, 5 ani
SI DECORATIVE
MUZICA               - Jazz si muzica usoara                      zi, 5 ani
                     - Muzica religioasa                          zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                      34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT             - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Electronica                                zi, 3 ani
                     - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
ENERGETIC            - Electroenergetica                          zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba       zi, 4 ani
                       si literatura straina (engleza,
                       franceza, germana, rusa)
                     - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau Limba si
                       literatura rusa
                     - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (franceza, germana -
                       la alegere)
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie - Geografie                        zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie publica locala               zi, 3 ani
SECRETARIAT
AGRICOL              - Agricultura                                zi, 5 ani
ARHITECTURA          - Arhitectura                                zi, 6 ani
ARTE PLASTICE        - Pedagogia artei                            zi, 5 ani
SI DECORATIVE        - Sculptura                                  zi, 5 ani
                     - Design                                     zi, 5 ani
                     - Arte textile                               zi, 5 ani
                     - Pictura                                    zi, 5 ani
BIOLOGIE             - Biologie-Chimie                            zi, 4 ani
CONSTRUCTII          - Inginerie sanitara si protectia mediului   zi, 5 ani
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si management in sport     zi, 4 ani
SI SPORT
ELECTRIC             - Instalatii electrice                       zi, 3 ani
ELECTROMECANICA      - Exploatarea aparaturii medicale            zi, 3 ani
ENERGETIC            - Transportul si distributia energiei        zi, 3 ani
                       electrice
ENERGETIC            - Centrale termoelectrice                    zi, 5 ani
                     - Energetica industriala                     zi, 5 ani
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura germana - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (engleza, franceza,
                       italiana, rusa - la alegere)
                     - Biblioteconomie                            zi, 4 ani
FIZICA               - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
FORESTIER            - Silvicultura                               zi, 5 ani
GEODEZIE             - Cadastru                                   zi, 5 ani
GEOGRAFIE            - Geografie                                  zi, 4 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Inginerie economica in domeniul electric   zi, 5 ani
                     - Inginerie economica in domeniul            zi, 5 ani
                       textile - pielarie
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului                         zi, 5 ani
INGINERIE            - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
MECANIC              - Mecanica fina                              zi, 5 ani
                     - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
                     - Echipamente de proces                      zi, 5 ani
                     - Mecanica agricola                          zi, 5 ani
MECATRONICA          - Roboti industriali                         zi, 5 ani
MEDICINA             - Fiziokinetoterapie                         zi, 5 ani
                     - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
                     - Cosmetica medicala                         zi, 3 ani
MUZICA               - Canto                                      zi, 5 ani
                     - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
                     - Interpretare instrumentala                 zi, 5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Sociologie                                 zi, 4 ani
                     - Psihologie                                 zi, 4 ani
                     - Filosofie                                  zi, 4 ani
                     - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                     - Institutori - O limba straina (franceza,   zi, 3 ani
                       engleza - Beius)
STIINTA SISTEMELOR   - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
SI A                 - Calculatoare                               zi, 5 ani
CALCULATOARELOR
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina: engleza, franceza,
                       germana, rusa - la alegere)
                     - Teologie baptista - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie baptista - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina: engleza, franceza,
                       germana, rusa - la alegere)
-------------------------------------------------------------------------------

    c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                      si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Horticultura                               zi, 5 ani
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
ECONOMIC             - Banci si burse de valori                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
ENERGETIC            - Energetica surselor noi de energie         zi, 5 ani
FORESTIER            - Exploatari forestiere                      zi, 5 ani
                     - Prelucrarea lemnului                       zi, 5 ani
MECANIC              - Masini si echipamente termice              zi, 5 ani
PETROL               - Petrol si gaze (Marghita)                  zi, 3 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori (Beius)                        zi, 3 ani
                     - Institutori (Marghita)                     zi, 3 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa,
                                                                    5 ani
TEXTILE - PIELARIE   - Confectii - Textile (Marghita)             zi, 3 ani
                     - Confectii - Pielarie (Marghita)            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                     35. UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani
ELECTRIC             - Controlul calitatii si metrologie          zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Exploatare masini si utilaje               zi, 3 ani
MECANIC              - Masini si instalatii miniere               zi, 5 ani
                     - Utilaj tehnologic minier                   zi, 5 ani
MINE                 - Exploatari miniere subterane               zi, 5 ani
                     - Exploatari miniere la zi                   zi, 5 ani
                     - Topografie miniera                         zi, 5 ani
                     - Topografie miniera                         zi, 3 ani
                     - Prepararea substantelor minerale utile     zi, 5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihosociologie                            zi, 4 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCTII          - Constructii miniere                        zi, 5 ani
ECONOMIC             - Organizarea productiei si a muncii         zi, 3 ani
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
GEOLOGIE             - Geologie miniera                           zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului in minerit              zi, 5 ani
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (engleza)    zi, 3 ani
STIINTE APLICATE     - Inginerie matematica                       zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                      36. UNIVERSITATEA DIN PITESTI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie - Fizica                            zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
                     - Electronica                                zi, 3 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura franceza - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau Limba si
                       literatura engleza
                     - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura engleza
                     - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura franceza
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani
MECANIC              - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
                     - Automobile                                 zi, 3 ani
                     - Tehnologia prelucrarii metalelor           zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                       (Campulung Muscel)
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
                     - Finante si banci                           zi, 4 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Ingineria si managementul sistemelor de    zi, 5 ani
                       productie
ISTORIE              - Istorie - Muzeologie                       zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (engleza,    zi, 3 ani
                       franceza)
                     - Institutori - Educatie fizica              zi, 3 ani
                     - Institutori - Educatie fizica              zi, 3 ani
                       (Campulung Muscel)
                     - Institutori - Desen (Campulung Muscel)     zi, 3 ani
STIINTE APLICATE     - Inginerie fizica                           zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana - O limba si
                       literatura straina: engleza, franceza -
                       la alegere)
                     - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               37. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
CHIMIE               - Tehnologia prelucrarii petrolului si       zi, 5 ani
                       petrochimie
                     - Tehnologie chimica                         zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
                     - Exploatarea utilajului petrolier si        zi, 3 ani
                       petrochimic
GEOLOGIE             - Geologie petroliera                        zi, 5 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic petrolier                zi, 5 ani
PETROL               - Forajul sondelor si exploatarea
                       zacamintelor de petrol si gaze             zi, 5 ani
                     - Foraj - extractie                          zi, 3 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT          - Birotica (Campina)                         zi, 3 ani
                     - Administratie publica locala (Campina)     zi, 3 ani
CHIMIE               - Chimie - Fizica                            zi, 4 ani
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
                     - Merceologie                                zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura franceza
                     - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura engleza
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria protectiei mediului in           zi, 5 ani
                       industria chimica si petrochimica
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
MECANIC              - Utilaj tehnologic pentru transportul si    zi, 5 ani
                       depozitarea hidrocarburilor
PETROL               - Transportul, depozitarea si distribuirea   zi, 5 ani
                       petrolului si gazelor
-------------------------------------------------------------------------------

               38. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RESITA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
------------------------------------------------------------------------------
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Marketing                                  zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in energetica si       zi, 5 ani
                       electrotehnica
                     - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
STIINTA MATERIALELOR - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Istorie                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               39. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
        1                                2                            3
------------------------------------------------------------------------------
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
EDUCATIE FIZICA      - Maiestrie sportiva (antrenori)             zi, 3 ani
SI SPORT
FILOLOGIE            - Limba si literatura germana - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (engleza, franceza)
                     - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (germana, franceza)
                     - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (engleza, franceza,
                       germana)
INGINERIE            - Masini-unelte                              zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
                     - Istorie (in limba germana)                 zi, 4 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic                          zi, 5 ani
                     - Tehnologia prelucrarii metalelor           zi, 3 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Calculatoare                               zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina: engleza, franceza,
                       germana - la alegere)
TEHNOLOGIA           - Tehnologii alimentare                      zi, 3 ani
PRODUSELOR
ALIMENTARE
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie publica locala               zi, 3 ani
SECRETARIAT
AGRICOL              - Tehnici si activitati montane              zi, 3 ani
                     - Agromontanologie                           zi, 5 ani
ARTE PLASTICE SI     - Conservarea si restaurarea operelor de     zi, 5 ani
DECORATIVE             arta
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
BIBLIOTECONOMIE      - Biblioteconomie - Arhivistica              zi, 3 ani
BIOLOGIE             - Ecologie si protectia mediului             zi, 4 ani
ECONOMIC             - Comert                                     zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
                     - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
ELECTRONIC           - Electronica                                zi, 3 ani
FILOLOGIE            - Limbi moderne aplicate                     zi, 4 ani
FIZICA               - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente neconventionale  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
                     - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
                     - Asistenti medicali                         zi, 3 ani
PETROL               - Exploatarea si valorificarea gazelor       zi, 3 ani
                       naturale (Medias)
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTA MATERIALELOR - Tehnologii in metalurgia extractiva        zi, 3 ani
                       (Copsa Mica)
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihopedagogie                             zi, 4 ani
                     - Psihologie                                 zi, 4 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologia si controlul calitatii          zi, 5 ani
PRODUSELOR             produselor alimentare
ALIMENTARE
TEOLOGIE            - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala       zi, 4 ani
TEXTILE - PIELARIE  - Tricotaje - Confectii textile               zi, 5 ani
                    - Tehnologia confectiilor din tesaturi si     zi, 3 ani
                      tricoturi
-------------------------------------------------------------------------------

             40. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
ECONOMIC             - Turism si servicii                         zi, 4 ani
ENERGETIC            - Energetica industriala                     zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (franceza, germana)
                     - Limba si literatura franceza - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura romana sau Limba si
                       literatura germana
FORESTIER            - Silvicultura                               zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Masini-unelte                              zi, 5 ani
TEHNOLOGICA
ISTORIE              - Istorie - Geografie                        zi, 4 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic                          zi, 5 ani
MECATRONICA          - Mecatronica                                zi, 5 ani
MUZEOLOGIE           - Muzeologie                                 zi, 3 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Calculatoare                               zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Conducerea unitatilor comerciale si de     zi, 3 ani
                       turism
                     - Gestiune financiara si bancara             zi, 3 ani
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura engleza - Limba si     zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina (franceza, germana)
                     - Limba si literatura franceza - Limba si    zi, 4 ani
                       literatura engleza
GEOGRAFIE            - Geografie - O limba si literatura straina  zi, 4 ani
                       (franceza, engleza)
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
                     - Ingineria si managementul calitatii        zi, 5 ani
ISTORIE              - Istorie - O limba si literatura straina    zi, 4 ani
                       (engleza, franceza)
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
TEHNOLOGIA           - Tehnologii alimentare                      zi, 3 ani
PRODUSELOR
ALIMENTARE
-------------------------------------------------------------------------------

              41. UNIVERSITATEA "VALACHIA" DIN TARGOVISTE

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
BIBLIOTECONOMIE      - Biblioteconomie - Arhivistica              zi, 3 ani
MUZEOLOGIE           - Tehnici de cercetare si conservare a       zi, 3 ani
                       patrimoniului arheologic si muzeal
TEHNOLOGIA           - Tehnologii alimentare                      zi, 3 ani
PRODUSELOR
ALIMENTARE
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agromontanologie                           zi, 5 ani
ECONOMIC             - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani
                     - Agroturism                                 zi, 3 ani
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
ENERGETIC            - Transportul si distributia energiei        zi, 3 ani
                       electrice
                     - Energetica industriala                     zi, 5 ani
FIZICA               - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
GEOGRAFIE            - Geografie                                  zi, 4 ani
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente neconventionale  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului in spatiul funciar      zi, 5 ani
ISTORIE              - Istorie - Geografie                        zi, 4 ani
                     - Istorie - Arheologie                       zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
                     - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
MECANIC              - Tehnologia prelucrarii metalelor           zi, 3 ani
                     - Utilaj tehnologic                          zi, 5 ani
MECATRONICA          - Mecatronica                                zi, 5 ani
MUZICA               - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
STIINTA MATERIALELOR - Stiinta materialelor                       zi, 5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
SI A                 - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
CALCULATOARELOR
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (franceza,   zi, 3 ani
                       engleza)
                     - Institutori - Muzica                       zi, 3 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologia prelucrarii produselor          zi, 5 ani
PRODUSELOR             agricole
ALIMENTARE           - Piscicultura si acvacultura                zi, 5 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana)
                     - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

             42. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU JIU

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ENERGETIC            - Centrale termoelectrice                    zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si asigurari                       zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
                     - Contabilitate                              zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate si gestiune financiara       zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie economica in domeniul mecanic    zi, 5 ani
INGINERIE            - Masini-unelte                              zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina (engleza)    zi, 3 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            43. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU MURES

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ELECTRONIC           - Electronica                                zi, 3 ani
ENERGETIC            - Electroenergetica                          zi, 5 ani
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI
TEHNOLOGICA
MECANIC              - Tehnologii de mecanica fina                zi, 3 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Organizarea productiei si a muncii         zi, 3 ani
                     - Prelucrarea electronica a informatiei      zi, 3 ani
                       economice
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - Limba si      zi, 4 ani
                       literatura engleza
INGINERIE            - Ingineria si managementul sistemelor de    zi, 5 ani
ECONOMICA              productie
ISTORIE              - Istorie - Limba si literatura engleza      zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
MECANIC              - Utilaj tehnologic pentru textile-pielarie  zi, 5 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
-------------------------------------------------------------------------------

            44. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU MURES

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Medicina generala (militara)               zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Asistenti medicali de urgente              zi, 3 ani
                       medico-chirurgicale
                     - Asistenta medico-sociala                   zi, 3 ani
FARMACIE             - Tehnica farmaceutica                       zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            45. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU MURES

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
                     - Actorie (in limba maghiara)                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA TEATRALA        - Teatrologie                                zi, 4 ani
                     - Regie teatru                               zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                45. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Comunicare profesionala                    zi, 3 ani
SECRETARIAT
ARHITECTURA          - Arhitectura                                zi, 6 ani
CHIMIE               - Tehnologia substantelor anorganice         zi, 5 ani
                     - Tehnologia substantelor organice           zi, 5 ani
                     - Tehnologia compusilor macromoleculari      zi, 5 ani
                     - Stiinta si ingineria materialelor oxidice  zi, 5 ani
CONSTRUCTII          - Constructii civile, industriale si         zi, 5 ani
                       agricole
                     - Cai ferate, drumuri si poduri              zi, 5 ani
                     - Inginerie civila (in limbile engleza si    zi, 5 ani
                       germana)
                     - Organizarea si economia constructiilor     zi, 3 ani
                     - Tehnologia constructiilor                  zi, 3 ani
                     - Constructii hidrotehnice                   zi, 5 ani
                     - Imbunatatiri funciare si dezvoltare        zi, 5 ani
                       rurala
                     - Inginerie sanitara si protectia mediului   zi, 5 ani
ELECTRIC             - Electrotehnica generala                    zi, 5 ani
ELECTROMECANIC       - Electromecanica                            zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Electronica aplicata                       zi, 5 ani
                     - Comunicatii                                zi, 5 ani
                     - Electronica                                zi, 3 ani
                     - Comunicatii si exploatare postala          zi, 3 ani
ENERGETIC            - Electroenergetica                          zi, 5 ani
                     - Energetica industriala                     zi, 5 ani
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Ingineria si managementul sistemelor de    zi, 5 ani
                       productie
INGINERIE            - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Utilajul si tehnologia sudarii             zi, 5 ani
TEHNOLOGICA          - Masini-unelte                              zi, 5 ani
MECANIC              - Echipamente de proces                      zi, 5 ani
                     - Mecanica fina                              zi, 5 ani
                     - Masini si echipamente termice              zi, 5 ani
                     - Material rulant de cale ferata             zi, 5 ani
                     - Masini hidraulice si pneumatice            zi, 5 ani
                     - Mecanica agricola (masini si instalatii    zi, 5 ani
                       agricole)
                     - Tehnologia prelucrarii metalelor           zi, 3 ani
                     - Tehnologii de mecanica fina                zi, 3 ani
                     - Utilaj tehnologic textil                   zi, 5 ani
                     - Utilaj tehnologic minier                   zi, 5 ani
MECATRONICA          - Roboti industriali                         zi, 5 ani
STIINTA              - Prelucrari plastice si tratamente          zi, 5 ani
MATERIALELOR           termice (Hunedoara)
                     - Turnarea metalelor (Hunedoara)             zi, 5 ani
                     - Ingineria proceselor siderurgice           zi, 5 ani
                       (Hunedoara)
STIINTA SISTEMELOR   - Automatica si informatica industriala      zi, 5 ani
SI A                 - Calculatoare                               zi, 5 ani
CALCULATOARELOR
-------------------------------------------------------------------------------

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
CHIMIE               - Ingineria prelucrarii produselor naturale  zi, 5 ani
                     - Tehnologia chimica a produselor textile,   zi, 5 ani
                       pielii si inlocuitorilor
                     - Tehnica tipografica                        zi, 3 ani
CONSTRUCTII          - Lucrari hidrotehnice                       zi, 3 ani
ELECTRONIC           - Tehnologii audio, video si multimedia      zi, 3 ani
                     - Electronica (Hunedoara)                    zi, 3 ani
ELECTROMECANIC       - Tehnica medicala                           zi, 3 ani
                     - Electromecanica (Hunedoara)                zi, 5 ani
                     - Exploatare masini si utilaje (Hunedoara)   zi, 3 ani
ECONOMIC             - Organizarea productiei si a muncii         zi, 3 ani
GEODEZIE             - Cadastru                                   zi, 5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie de afaceri in electrotehnica     zi, 5 ani
INGINERIE            - Tehnologii si echipamente neconventionale  zi, 5 ani
MANAGERIALA SI       - Tehnologia constructiilor de masini        zi, 5 ani
TEHNOLOGICA            (in limba franceza)
INGINERIA MEDIULUI   - Amenajari pentru protectia apei si         zi, 5 ani
                       solului
                     - Gestionarea, prelucrarea si                zi, 5 ani
                       valorificarea deseurilor
INGINERIA            - Ingineria sistemelor de circulatie         zi, 5 ani
TRANSPORTURILOR        feroviara
                     - Ingineria sistemelor de circulatie         zi, 5 ani
                       rutiera
MECANIC              - Autovehicule rutiere                       zi, 5 ani
                     - Conceptie, fabricatie si management,       zi, 5 ani
                       integrate pe calculator (in limbile
                       engleza si germana)
                     - Utilaj tehnologic pentru industria         zi, 5 ani
                       alimentara
                     - Utilaj tehnologic (Hunedoara)              zi, 5 ani
                     - Constructii de masini agricole             zi, 5 ani
                     - Masini si instalatii pentru prelucrarea    zi, 5 ani
                       produselor agricole
                     - Utilaj tehnologic pentru prelucrari la     zi, 5 ani
                       cald
                     - Exploatarea sistemelor turistice           zi, 3 ani
MECATRONICA          - Mecatronica                                zi, 5 ani
                     - Roboti industriali (in limba germana)      zi, 5 ani
STIINTA MATERIALELOR - Stiinta si ingineria materialelor          zi, 5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Tehnica de calcul                          zi, 3 ani
SI A                 - Informatica aplicata                       zi, 3 ani
CALCULATOARELOR
STIINTE APLICATE     - Mecanica aplicata                          zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

         47. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
                       A BANATULUI DIN TIMISOARA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Agricultura                                zi, 5 ani
                     - Horticultura                               zi, 5 ani
INGINERIA MEDIULUI   - Ingineria mediului agricol                 zi, 5 ani
MEDICINA VETERINARA  - Medicina veterinara                        zi, 6 ani
                     - Igiena si laborator veterinar              zi, 3 ani
TEHNOLOGIA           - Tehnologia prelucrarii produselor          zi, 5 ani
PRODUSELOR             agricole
ALIMENTARE
ZOOTEHNIE            - Zootehnie                                  zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Inginerie genetica (in agricultura)        zi, 5 ani
                     - Arhitectura peisajului                     zi, 5 ani
BIOLOGIE             - Biologie - Stiinte agricole                zi, 4 ani
BIOTEHNOLOGIE        - Biotehnologii agricole                     zi, 4 ani
GEODEZIE             - Cadastru agricol                           zi, 3 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Managementul dezvoltarii si amenajarii     zi, 5 ani
                       rurale
TEHNOLOGIA           - Analiza si controlul produselor            zi, 5 ani
PRODUSELOR             agroalimentare de origine vegetala
ALIMENTARE           - Extracte si aditivi agroalimentari         zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                 48. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE SI     - Pedagogia artei                            zi, 5 ani
DECORATIVE           - Grafica                                    zi, 5 ani
                     - Pictura                                    zi, 5 ani
BIOLOGIE             - Biologie                                   zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie                                     zi, 4 ani
ECONOMIC             - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Economia si gestiunea productiei           zi, 4 ani;
                       agroalimentare                           fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante si asigurari                       zi, 4 ani
                     - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
FILOLOGIE            - Limba si literatura romana - O limba si
                       literatura straina (Limba straina B)       zi, 4 ani
                     - O limba si literatura straina (Limba       zi, 4 ani
                       straina A) - Limba si literatura
                       romana sau O limba si literatura
                       straina (Limba straina B)
FIZICA               - Fizica                                     zi, 4 ani
                     - Fizica - Chimie                            zi, 4 ani
GEOGRAFIE            - Geografie                                  zi, 4 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
                     - Istorie - O limba si literatura straina    zi, 4 ani
                       (Limba straina B)
INFORMATICA          - Informatica                                zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Matematica - Fizica                        zi, 4 ani
MUZICA               - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
                     - Canto                                      zi, 5 ani
                     - Interpretare instrumentala                 zi, 5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Asistenta sociala                          zi, 4 ani
                     - Psihologie                                 zi, 4 ani
                     - Sociologie                                 zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
ARTE PLASTICE SI     - Arte textile (tapiserie - contexturi;      zi, 5 ani
DECORATIVE             moda - imprimeuri)
                     - Design                                     zi, 5 ani
                     - Sculptura                                  zi, 5 ani
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
                     - Actorie (in limba germana)                 zi, 4 ani
CHIMIE               - Chimie - Biologie                          zi, 4 ani
ECONOMIC             - Economie - Pedagogie                       zi, 4 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani
                     - Tranzactii internationale                  zi, 4 ani
                     - Tehnica bancara (Caransebes)               zi, 3 ani
EDUCATIE FIZICA      - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
SI SPORT
FILOLOGIE            - Filologie clasica (Limba latina -          zi, 4 ani
                       Limba greaca veche)
                     - Limba si literatura romana - O limba si    zi, 4 ani
                       literatura straina (Limba straina B,
                       inclusiv limbile italiana si spaniola)
                     - O limba si literatura straina (Limba       zi, 4 ani
                       straina A, inclusiv limba sarba si
                       croata) - Limba si literatura romana
                       sau O limba si literatura straina
                       (Limba straina B, inclusiv limbile
                       italiana si spaniola)
                     - Limba si literatura sarba si croata sau    zi, 4 ani
                       Istorie - Limba si literatura romana
                       sau O limba si literatura straina
                       (engleza, franceza, germana, rusa,
                       spaniola)
                     - Biblioteconomie - Limba si literatura      zi, 4 ani
                       romana sau O limba si literatura straina
                     - Limba si literatura sarba si croata sau    zi, 4 ani
                       Limba si literatura romana - O limba si
                       literatura straina
FILOSOFIE            - Filosofie                                  zi, 4 ani
FIZICA               - Fizica materialelor                        zi, 4 ani
                     - Fizica mediului                            zi, 4 ani
GEOGRAFIE            - Geografie - O limba si literatura          zi, 4 ani
                       straina (engleza, franceza, germana,
                       spaniola - la alegere)
INFORMATICA          - Tehnologie informatica                     zi, 3 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica - O limba si literatura       zi, 4 ani
                       straina
MATEMATICA           - Matematici aplicate                        zi, 4 ani
                     - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani
                     - Matematici pure                            zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Pedagogie                                  zi, 4 ani
                     - Psihopedagogie speciala                    zi, 4 ani
                     - Institutori - Educatie fizica              zi, 3 ani
                     - Institutori - O limba straina (germana     zi, 3 ani
                       - Caransebes)
                     - Institutori - O limba straina (engleza,    zi, 3 ani
                       franceza - Deva)
                     - Institutori - O limba straina (engleza     zi, 3 ani
                       - Arad)
                     - Institutori - Desen (Lugoj)                zi, 3 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
STIINTE POLITICE     - Inalte studii europene comparative         zi, 2 ani
TEOLOGIE             - Teologie ortodoxa - Litere (Limba si       zi, 4 ani
                       literatura romana sau O limba si
                       literatura straina)
                     - Teologie ortodoxa pastorala                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Teologie ortodoxa - Istorie                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          49. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TIMISOARA

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
FARMACIE             - Farmacie                                   zi, 5 ani
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
MEDICINA             - Fiziokinetoterapie                         zi, 5 ani
                     - Laborator clinic                           zi, 3 ani
STOMATOLOGIE         - Profilaxie stomatologica                   zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1B

               INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR MILITARE

               1. ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AERONAVE             - Aeronave si motoare de aviatie             zi, 5 ani
                     - Echipamente si instalatii de aviatie       zi, 5 ani
ARMAMENT, RACHETE    - Armament, aparatura artileristica si       zi, 5 ani
SI MUNITII             sisteme de conducere a focului
                     - Munitii, rachete, explozivi si pulberi     zi, 5 ani
                     - Armament, rachete, munitii de aviatie      zi, 5 ani
                       si sisteme de salvare
BLINDATE SI          - Blindate, automobile si tractoare          zi, 5 ani
AUTOVEHICULE
MILITARE
CHIMIE               - Chimie militara                            zi, 5 ani
CONSTRUCTII          - Constructii si fortificatii                zi, 5 ani
                     - Drumuri si poduri                          zi, 5 ani
ELECTRONIC           - Electronica de rachete si artilerie        zi, 5 ani
                       antiaeriana
                     - Radiolocatie                               zi, 5 ani
                     - Electronica de aviatie                     zi, 5 ani
                     - Transmisiuni                               zi, 5 ani
GENIU                - Masini si utilaje de geniu                 zi, 5 ani
                     - Sisteme pentru baraje de mine,             zi, 5 ani
                       distrugeri si masacre
GEODEZIE             - Topogeodezie si automatizarea asigurarii   zi, 5 ani
                       topogeodezice
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii              zi, 5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Sisteme si echipamente de automatizarea    zi, 5 ani
SI A                   conducerii organizatiilor militare
CALCULATOARELOR      - Automatizarea conducerii actiunilor de     zi, 5 ani
                       lupta
-------------------------------------------------------------------------------

            2. ACADEMIA DE INALTE STUDII MILITARE DIN BUCURESTI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTA MILITARA     - Conducere interarme trupe de uscat         zi, 4 ani
                     - Conducere interarme aviatie si aparare     zi, 4 ani
                       antiaeriana
                     - Conducere interarme marina                 zi, 4 ani
                     - Conducere logistica                        zi, 4 ani
                     - Conducere economico-financiara             zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

         3. ACADEMIA TRUPELOR DE USCAT "NICOLAE BALCESCU" DIN SIBIU

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTA MILITARA     - Managementul organizatiei                  zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

    4. ACADEMIA AVIATIEI SI APARARII ANTIAERIENE "HENRI COANDA" DIN BRASOV

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTA MILITARA     - Managementul organizatiei                  zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            5. ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN" DIN CONSTANTA

                      a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ELECTROMECANIC       - Electromecanica navala                     zi, 5 ani
                     - Exploatari portuare                        zi, 5 ani
                     - Electromecanica transport fluvial          zi, 3 ani
NAVIGATIE            - Navigatie, echipamente de navigatie si     zi, 5 ani
                       hidrografie
                     - Conducerea si exploatarea navei de         zi, 5 ani
                       transport maritim
                     - Conducerea si exploatarea navei de         zi, 3 ani
                       transport fluvial
-------------------------------------------------------------------------------

          6. ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCURESTI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARHIVISTICA          - Arhivistica - Istorie                      zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
INSTALATII           - Instalatii pentru constructii (Pompieri)   zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              7. INSTITUTUL NATIONAL DE INFORMATII DIN BUCURESTI

                       a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihosociologie                            zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTELE            - Comunicare sociala                         zi, 4 ani
COMUNICARII
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

               INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR PARTICULAR

           1. ACADEMIA UNIVERSITARA "ATHENAEUM" DIN BUCURESTI

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa,
                                                                    5 ani
ECONOMIC             - Finante, contabilitate si informatica      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          2. ACADEMIA INFORMATIZATA PENTRU STIINTE TEHNICE, ECONOMICE,
                    DE DREPT SI ADMINISTRATIE DIN BUCURESTI

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si contabilitate (Alba Iulia)      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management (Alba Iulia)                    zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Stiinte financiar-contabile                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Informatica aplicata                       zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
STIINTE JURIDICE     - Drept (Alba Iulia)                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              3. ACADEMIA DE ARTE "LUCEAFARUL" DIN BUCURESTI

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA                 - Regia spectacolului de teatru, film si     zi, 5 ani CINEMATOGRAFICA        televiziune
SI TELEVIZIUNE
ARTA TEATRALA        - Actorie                                    zi, 4 ani
ARTE PLASTICE SI     - Pictura                                    zi, 6 ani
DECORATIVE
MUZICA               - Pedagogie muzicala                         zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

       4. ACADEMIA INTERNATIONALA PENTRU STUDIUL ISTORIEI, CULTURII
                       SI AL RELIGIILOR DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FILOSOFIE            - Cultura si religie                         zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               5. ACADEMIA ROMANA DE MANAGEMENT DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Managementul comertului si turismului      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              6. FUNDATIA "PRO-UNIVERSITATEA MEDIA" DIN BUCURESTI

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                    7. INSTITUTUL BIBLIC ROMAN DIN BUCURESTI

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie ecumenica pastorala               zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              8. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURESTI

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept*)                                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

         9. INSTITUTUL DE MANAGEMENT SI TURISM "EDEN" DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Management si turism                       zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                 10. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCURESTI

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie baptista pastorala*)             zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

               11. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie penticostala pastorala si         zi, 4 ani;
                       didactica                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               12. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie romano-catolica didactica*)      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Teologie romano-catolica - Litere          zi, 4 ani
                       (Limba si literatura romana sau O
                       limba si literatura straina - latina,
                       engleza)*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

                13. SCOALA SUPERIOARA DE AFACERI DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Economie si sociologie rurala              zi, 4 ani
                       (Alba Iulia)
                     - Administrarea afacerilor (Alba Iulia)      zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              14. SCOALA SUPERIOARA DE JURNALISTICA DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
JURNALISTICA         - Presa scrisa                               zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                  15. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Marketing si economia serviciilor          zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                     16. UNIVERSITATEA "BIOTERA" DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
AGRICOL              - Tehnologia si valorificarea produselor     zi, 5 ani
                       agricole
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie si management agroturistic*)    zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

         17. UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCURESTI

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Management turistic si comercial           zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management turistic si comercial           zi, 4 ani;
                       (Cluj-Napoca)                            fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management turistic si comercial           zi, 4 ani;
                       (Timisoara)                              fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management financiar bancar                zi, 4 ani;
                       (Cluj-Napoca)                            fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante banci si contabilitate             zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Relatii economice internationale           zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Contabilitate (Cluj-Napoca)                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
GEOGRAFIE            - Geografia turismului (Sibiu)               zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Stiinte juridice si administrative         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Drept (Cluj-Napoca)                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                     18. UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA                 - Regie, imagine film, televiziune           zi, 4 ani
CINEMATOGRAFICA
SI TELEVIZIUNE
ARTA TEATRALA        - Actorie, regie teatru                      zi, 4 ani
BIOLOGIE             - Ecologie                                   zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport*)                zi, 4 ani
SI SPORT
ECONOMIC             - Management in economia turismului si       zi, 5 ani
                       comertului international (Deva)
                     - Management financiar-contabil si           zi, 4 ani;
                       administrativ                            fara frecventa,
                                                                    5 ani
INGINERIE ECONOMICA  - Inginerie manageriala                      zi, 5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihologie                                 zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept*)                                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

             19. UNIVERSITATEA "EUROPA ECOR - U.S." DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de gestiune   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Comert                                     zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                    20. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTA                 - Regie, imagine film, televiziune           zi, 4 ani
CINEMATOGRAFICA
SI TELEVIZIUNE
ARTA TEATRALA        - Actorie*)                                 zi, 4 ani
ECONOMIC             - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
FILOLOGIE            - Filologie                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
FIZICA               - Fizica*)                                  zi, 4 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
JURNALISTICA         - Ziaristica                                 zi, 4 ani
MATEMATICA           - Matematica                                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihosociologie                            zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Sisteme cu microprocesoare                 zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

         21. UNIVERSITATEA INDEPENDENTA "TITU MAIORESCU" DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante, banci, contabilitate              zi, 5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    6 ani
MEDICINA             - Medicina generala*)                      zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihologie                                 zi, 5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Include si fosta specializare de medicina generala a Universitatii Romano-Americane din Bucuresti.

               22. UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Economia turismului intern si              zi, 4 ani;
                       international*)                         fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Informatica manageriala*)                 zi, 4 ani
                     - Management si marketing*)                 zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Relatii comerciale si
                       financiar-bancare interne si
                       internationale*)                          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept*)                                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

               23. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARHITECTURA          - Arhitectura si urbanism                    zi, 6 ani
                     - Conservare - restaurare                    zi, 3 ani
ECONOMIC             - Management financiar-contabil              zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management financiar-contabil (Craiova)    zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management financiar-contabil              zi, 4 ani;
                       (Constanta)                              fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Marketing si comert exterior               zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Managementul firmei (Brasov)               zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani;
                       (Ramnicu Valcea)                         fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani;
                       (Campulung Muscel)                       fara frecventa,
                                                                    5 ani
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
FILOLOGIE            - Limba si literatura straina A - Limba      zi, 4 ani;
                       si literatura straina B                  fara frecventa,
                                                                     5 ani
                     - Limba si literatura straina (engleza,      zi, 4 ani
                       franceza) - Limba si literatura
                       romana
FILOSOFIE            - Filosofie si jurnalistica                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
GEOGRAFIE            - Geografie                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
MATEMATICA           - Matematica - Informatica                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
MEDICINA VETERINARA  - Medicina veterinara                        zi, 6 ani
MUZICA               - Pedagogie muzicala                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Sociologie - Psihologie                    zi, 4 ani
                     - Psihologie - Pedagogie (Brasov)            zi, 4 ani
                     - Institutori - Desen (Blaj)                 zi, 3 ani
                     - Institutori - Desen (Campulung Muscel)     zi, 3 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Institutori - O limba straina (engleza -    zi, 3 ani;
                       Campulung Muscel)                        fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Institutori - O limba straina (franceza)   zi, 3 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Institutori - Muzica                       zi, 3 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Institutori - Muzica (Ramnicu Valcea)      zi, 3 ani
STIINTE              - Administratie publica (Brasov)             zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Drept (Constanta)                          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

        24. UNIVERSITATEA DE STIINTE SI ARTE "GH. CRISTEA" DIN BUCURESTI

              b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si gestiunea afacerilor            zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Econometrie informatica                    zi, 5 ani
                     - Relatii economice internationale           zi, 5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    6 ani
                     - Economia mediului                          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
JURNALISTICA         - Comunicare sociala                         zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept*)                                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

             25. UNIVERSITATEA TEHNOLOGICA "UNITEH" DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE SI     - Design industrial si ambiental             zi, 5 ani
DECORATIVE
ECONOMIC             - Managementul afacerilor                    zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                26. UNIVERSITATEA "PRO HUMANITAS" DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihopedagogie speciala                    zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

       27. COLEGIUL DE TEHNICA DENTARA "DR. CONSTANTIN GAUCAN" DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STOMATOLOGIE         - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
                     - Asistent igienist de cabinet stomatologic  zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          28. COLEGIUL UNIVERSITAR DE INSTITUTORI "WALDORF" DIN BUCURESTI

               b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Cultura fizica - euritmie                  zi, 3 ani
                     - Institutori - Arte plastice                zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                29. INSTITUTUL BANCAR ROMAN DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Gestiune bancara                           zi, 3 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    4 ani
                     - Management financiar-bancar                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                 30. UNIVERSITATEA "FORTUNA" DIN BUCURESTI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
-------------------------------------------------------------------------------

      31. INSTITUTUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI A AFACERILOR DIN BUCURESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Administrarea afacerilor (Executive        zi, 2 ani
                       M.B.A. - studii academice
                       postuniversitare)
-------------------------------------------------------------------------------

            32. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN ALBA IULIA

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie romano-catolica pastorala*)       zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializarile au functionat si inainte de anul 1989.

            33. UNIVERSITATEA DE VEST  "VASILE GOLDIS" DIN ARAD

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Marketing*)                               zi, 5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    6 ani
                     - Marketing (Satu Mare)                      zi, 4 ani
                     - Administrarea afacerilor                   zi, 4 ani
                     - Marketing in turism si activitati          zi, 3 ani
                       hoteliere (Sebis)
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SPORT
ISTORIE              - Istorie - Limba si literatura engleza      zi, 4 ani
                     - Istorie - Jurnalistica                     zi, 4 ani
                     - Istorie - Jurnalistica (Satu Mare)         zi, 4 ani
MEDICINA             - Medicina generala                          zi, 6 ani
                     - Stomatologie                               zi, 6 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - Desen                        zi, 3 ani
                     - Institutori - Desen (Sighetu Marmatiei)    zi, 3 ani
                     - Institutori - Educatie fizica              zi, 3 ani
                     - Institutori - Educatie fizica (Sighetu     zi, 3 ani
                       Marmatiei)
                     - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (engleza, franceza)
                     - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (engleza, franceza) (Satu Mare)
                     - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (engleza, franceza) (Sighetu Marmatiei)
                     - Institutori - Muzica                       zi, 3 ani
                     - Institutori - Muzica (Sighetu Marmatiei)   zi, 3 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept*)                                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

                34. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACAU

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                 invatamant,
                                                                   durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Marketing                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               35. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" DIN BAIA MARE

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Management (Cluj-Napoca)                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management                                 zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si management in sport     zi, 4 ani
SPORT
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

     36. FUNDATIA ROMANA PENTRU TINERET "DECEBAL" DIN BAILE HERCULANE

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Management turistic si hotelier            zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               37. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN BLAJ

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie greco-catolica pastorala          zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               38. UNIVERSITATEA "GEORGE BARITIU" DIN BRASOV

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Informatica si contabilitate               zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Turism si servicii                         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SPORT
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

           39. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DIN BRAILA

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Management si marketing in afaceri         zi, 4 ani;
                       economice*)                             fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management si marketing in afaceri         zi, 4 ani;
                       economice (Pitesti)*)                   fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management si marketing in afaceri         zi, 4 ani;
                       economice (Ramnicu Valcea)*)            fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

       40. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC CLUJ-GHERLA DIN CLUJ-NAPOCA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie greco-catolica pastorala si       zi, 5 ani
                       didactica
-------------------------------------------------------------------------------

             41. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie protestanta pastorala*)           zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializarile au functionat si inainte de anul 1989.

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie reformata - Asistenta sociala     zi, 4 ani
                       (Oradea)
                     - Teologie reformata - Limba si              zi, 4 ani
                       literatura germana (Oradea)
                     - Muzica religioasa (Oradea)                 zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               42. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE        - Administratie publica                      zi, 4 ani;
PUBLICA                                                         fara frecventa,
                                                                    5 ani
EDUCATIE FIZICA SI   - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
SPORT
FILOSOFIE            - Filosofie si antropologie                  zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Pedagogie sociala                          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

      c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                       si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCATIE FIZICA      - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------

                    43. FUNDATIA "GAUDEAMUS" DIN CONSTANTA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Managementul afacerilor                    zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              44. UNIVERSITATEA "ANDREI SAGUNA" DIN CONSTANTA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani
                     - Management                                 zi, 4 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihologie si asistenta sociala            zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                  5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

         45. FUNDATIA "SFANTA MARIA" - INSTITUTUL DE INVATAMANT SUPERIOR
                            "OMNIA" DIN CONSTANTA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Birotica                                   zi, 3 ani
SECRETARIAT
-------------------------------------------------------------------------------

              46. UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                 invatamant,
                                                                   durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Managementul firmei                        zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (franceza, engleza)
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

      47. FUNDATIA MERIDIAN DIN CRAIOVA - UNIVERSITATEA "VIRGIL MADGEARU"

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Managementul intreprinderii                zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              48. UNIVERSITATEA "ANGHEL RUGINA" DIN GALATI

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIE -      - Administratie publica locala               zi, 3 ani
SECRETARIAT
ECONOMIC             - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              49. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IASI

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie romano-catolica pastorala*)       zi, 6 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializarile au functionat si inainte de anul 1989.

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie romano-catolica didactica         zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                  50. UNIVERSITATEA "APOLONIA" DIN IASI

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
                     - Relatii publice                            zi, 4 ani
MEDICINA             - Stomatologie                               zi, 6 ani
STOMATOLOGIE         - Asistenti medicali pentru stomatologie     zi, 3 ani
                     - Tehnica dentara                            zi, 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------

          51. UNIVERSITATEA ECOLOGICA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN IASI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante, banci, contabilitate              zi, 4 ani
                       (Targu Mures)
                     - Finante, banci, contabilitate              zi, 4 ani
                     - Marketing si management (Targu Mures)      zi, 4 ani
FILOLOGIE            - Filologie (Targu Mures)                    zi, 4,5 ani
GEOGRAFIE            - Geografie - Istorie (Targu Mures)          zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihologie - Pedagogie (Targu Mures)       zi, 4 ani
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

     c) Specializari la care nu se organizeaza concurs de admitere in anul I
                       si care functioneaza in lichidare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE JURIDICE     - Drept (Targu Mures)                        zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                  52. UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IASI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Marketing                                  zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Managementul afacerilor                    zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              53. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" DIN IASI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
ISTORIE              - Istorie - Geografie                        zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                  54. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si contabilitate*)                zi, 5 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    6 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihologie si asistenta sociala            zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE POLITICE     - Stiinte politice                           zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

          55. INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE "STEFAN LUPASCU" DIN IASI

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
FILOLOGIE            - Traducere - Interpretariat                 zi, 4 ani
EDUCATIE FIZICA SI   - Educatie fizica si sport                   zi, 4 ani
SPORT
-------------------------------------------------------------------------------

                   56. UNIVERSITATEA EUROPEANA DIN LUGOJ

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani
                     - Finante si contabilitate (Brasov)          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept*)                                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Drept (Brasov)                             zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

          57. FUNDATIA UNIVERSITARA PENTRU KINETOTERAPIE DIN ORADEA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCATIE FIZICA      - Kinetoterapie                              zi, 4 ani
SI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------

               58. INSTITUTUL BIBLIC "EMANUEL" DIN ORADEA

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Managementul organizatiilor                zi, 4 ani
TEOLOGIE             - Teologie baptista pastorala*)             zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Teologie baptista - Asistenta sociala      zi, 4 ani
                     - Teologie baptista - Muzica bisericeasca    zi, 5 ani
                     - Teologie baptista didactica                zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializari in curs de acreditare.

             59. INSTITUTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN ORADEA

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie greco-catolica pastorala          zi, 5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

       60. CENTRUL INTERNATIONAL DE INVENTICA PENTRU TINERET DIN PLOIESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               61. FUNDATIA PENTRU ISTORIA PRAHOVEI DIN PLOIESTI

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani
ADMINISTRATIVE
-------------------------------------------------------------------------------

   62. FUNDATIA "ROMANIA DE MAINE" - UNIVERSITATEA "COZIA" DIN RAMNICU VALCEA

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

              63. FUNDATIA "ACADEMIA COMERCIALA" DIN SATU MARE

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Finante si banci                           zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

               64. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN SIBIU

                        a) Specializari acreditate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
TEOLOGIE             - Teologie protestanta pastorala*)           zi, 4 ani
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Specializarile au functionat si inainte de anul 1989.

      65. FUNDATIA UNIVERSITARA PENTRU INTEGRARE EUROPEANA DIN SIBIU

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
STIINTE              - Administratie publica                      zi, 4 ani;
ADMINISTRATIVE                                                  fara frecventa
                                                                    5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

      66. INSTITUTUL DE INVATAMANT SUPERIOR "MIHAI EMINESCU" DIN TIMISOARA

             b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIC             - Contabilitate si informatica de            zi, 4 ani;
                       gestiune                                 fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Management turistic, hotelier si           zi, 4 ani;
                       comercial                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

   67. INSTITUTUL DE STUDII SI EDUCATIE PERMANENTA "TIBISCUS" DIN TIMISOARA

            b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
ARTE PLASTICE        - Design                                     zi, 5 ani
SI DECORATIVE
ECONOMIC             - Comert exterior                            zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
                     - Finante si contabilitate                   zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
FILOLOGIE            - Comunicare si relatii publice              zi, 4 ani
JURNALISTICA         - Jurnalistica                               zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Psihologie                                 zi, 5 ani
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
-------------------------------------------------------------------------------

                68. UNIVERSITATEA BANATULUI DIN TIMISOARA

           b) Specializari autorizate sa functioneze provizoriu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Forma de
     Profilul                      Specializarea                  invatamant,
                                                                  durata
                                                                  studiilor
-------------------------------------------------------------------------------
BIOLOGIE             - Protectia mediului                         zi, 4 ani
ECONOMIC             - Stiinte economice                          zi, 4 ani;
                                                                fara frecventa,
                                                                    5 ani
FILOLOGIE            - Relatii publice                            zi, 4 ani
ISTORIE              - Istorie                                    zi, 4 ani
JURNALISTICA         - Ziaristica                                 zi, 4 ani
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE  - Institutori - O limba straina              zi, 3 ani
                       (limba engleza)
                     - Sociologie                                 zi, 4 ani
STIINTA SISTEMELOR   - Informatica aplicata                       zi, 5 ani
SI A
CALCULATOARELOR
STIINTE JURIDICE     - Drept                                      zi, 4 ani
STIINTE POLITICE       Stiinte politice si administrative         zi, 4 ani
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 535/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 535 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 535/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu