Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.533 din 08.07.2015

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 15 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, conform anexei nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea imobilelor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE şi valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, care se actualizează

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Zam/CUI: 4373967
144084 8.25.01 Pav 1 C1 = P + E 165 de paturi Sc = 1.211 mp Sd = 2.422 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 3.469.122
144085 8.25.01 Pav 2 C2 = P + 3E 220 de paturi, Sc = 827 mp Sd = 3.308 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 5.145.931
1 2 3 4 5 6
144087 8.28.10 Centrală termică C5 = P Sc = Sd = 82 mp C6 = P Sc = Sd = 3 mp C8 = P Sc = Sd = 103 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 134.041
144088 8.28.12 Garaj auto C11 = P Sc = Sd = 245 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 122.000
144089 8.28.13 Magazie materiale C12 = P Sc = Sd = 7 mp C18 = P Sc = Sd = 50 mp C19 = P Sc = Sd = 56 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 21.379
144090 8.28.13 Bloc bucătărie şi spălătorie C7 = P Sc = Sd = 10 mp C15 = P Sc = Sd = 414 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 2.505.430
144091 8.25.01 farmacie C20 = P + 1, Sc = 72 mp Sd = 144 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 95.000
144092 8.28.13 Magazie alimente C21 = P Sc = Sd = 119 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 24.412
144093 8.28.13 Şopron magazie C9 = P Sc = Sd = 20 mp C10 = P Sc = Sd = 63 mp C14 = P Sc = Sd = 182 mp C16 = P Sc = Sd = 36 mp C17 = P Sc = Sd = 20 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 17.331
144094 8.28.10 Depozit comb. C22 = S Sc = Sd = 48 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 12.669
144095 8.28.10 Staţie clorurare C23 = P Sc = Sd = 40 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 2.520.348
144096 8.25.01 Casă portar C25 = P Sc = Sd = 14 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 5.754
144097 8.28.10 Staţie pompe C24 = P Sc = Sd = 37 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 470.293
144098 8.28.13 Chioşc alim. C4 = P Sc = 16 mp Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 4.033
144099 8.28.10 Atelier electric C3 = P Sc = Sd = 123 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 75.997
144100 8.27.07 Adăpost animale C13 = P Sc = Sd = 152 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 72.469
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel/CUI: 5189300
144334 8.25.01 Laborator-farmacie-ambulatoriu C22 = P, Sc = Sd = 389 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 231.121
144335 8.25.01 Sediul central administrativ C2 = P, Sc = Sd = 409 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 306.260
144336 8.25.01 Clădirea urgenţă medicală C3 = P, Sc = Sd = 407 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 278.520
144337 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C4 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 225.928
144338 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C5 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 234.596
144339 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C6 = P, Sc = Sd = 406 mp, CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 598.990
1 2 3 4 5 6
144340 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C7 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 165.828
144341 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C8 = P, Sc = Sd = 405 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 165.420
144342 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi CP9 = P, Sc = Sd = 406 mp, CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 244.219
144343 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C10 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 270.687
144344 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C11 = P, Sc = Sd = 403 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 242.418
144345 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C12 = P, Sc = Sd = 404 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 489.036
144346 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C13 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 22 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 289.445
144347 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapie C14 = P, Sc = Sd = 178 mp, C16 = P, Sc = Sd = 108 mp CF 400390 nr. paturi 22 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 124.870
144348 8.25.01 Bibliotecă, sală de conferinţe C15 = P, Sc = Sd = 366 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 143.819
144349 8.25.01 Depozit alimente C17 = P, Sc = Sd = 224 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 5.536
144350 8.25.01 Depozit alimente C18 = P, Sc = Sd = 224 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 5.536
144351 8.25.01 Magazie C19 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 2.135
144352 8.25.01 Frizerie C21 = P, Sc = Sd = 74 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 16.459
144353 8.25.01 Magazie sector agricol C23 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 5.338
144354 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C24 = P, Sc = Sd = 403 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 212.489
144355 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C25 = P, Sc = Sd = 402 mp, CF 400390 nr. paturi 26 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 597.079
144356 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C26 = P, Sc = Sd = 403 mp CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 308.259
144357 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C27 = P, Sc = Sd = 405 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 366.932
144358 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C28 = P, Sc = Sd = 404 mp CF 400390 nr. paturi 22 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 607.545
144359 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C29 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 289.445
144360 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C30 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 25 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 289.445
144361 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C31 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 25 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 618.085
144362 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C32 = P, Sc = Sd = 402 mp CF 400390 nr. paturi 25 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 286.598
144363 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C33 = P, Sc = Sd = 401 mp CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 357.358
1 2 3 4 5 6
144364 8.25.01 Spălătorie C34 = P, Sc = Sd = 364 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 603.817
144365 8.25.01 Brutărie C35 = P, Sc = Sd = 360 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 1.603
144366 8.25.01 Atelier tâmplărie C36 = P, Sc = Sd = 364 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 39.288
144367 8.25.01 Morga C37 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 300.075
144368 8.28.13 Bloc alimentar (cantină, magazii) C41 = P, Sc = Sd = 879 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 626.104
144369 8.25.01 Atelier mecanic C42 = P, Sc = Sd = 314 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 408.788
144370 8.25.01 Depozit materiale C43 = P, Sc = Sd = 311 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 191.558
144371 8.25.01 Depozit materiale C44 = P, Sc = Sd = 313 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 183.969
144372 8.25.01 Ergoterapie C45 = P, Sc = Sd = 237 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 145.933
144373 8.25.01 Centrală termică, magazie C46 = P, Sc = Sd = 405 mp, C20 = P, Sc = Sd = 175 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 499.595
144374 8.25.01 Garaje C47 = P, Sc = Sd = 301 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 336.983
144375 8.25.01 Capelă C48 = P, Sc = Sd = 379 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 212.154
144376 8.25.01 Atelier electric C49 = P, Sc = Sd = 73 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 10.216
144377 8.25.01 Depozit combustibil C50 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 423
144378 8.25.01 Clădire poartă + bufet de incintă C51 = P, Sc = Sd = 96 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 110.137
144379 8.25.01 Magazie C52 = P, Sc = Sd = 73 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 23.912
144380 8.25.01 Garderobă zidari C53 = P, Sc = Sd = 38 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 7.467
144381 8.25.01 Seră C56 = P, Sc = Sd = 290 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 258
144382 8.25.01 Grajd C57 = P, Sc = Sd = 482 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 25.761
144383 8.25.01 Depozit combustibil C58 = P, Sc = Sd = 568 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 34.151
144384 8.25.01 Centrul de psihoterapie C38 = P, Sc = Sd = 69 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 32.741
144385 8.28.10 Centrală electrică - post trafo C39 = P, Sc = Sd = 75 mp, C40 = P, Sc = Sd = 10 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 168.299
1 2 3 4 5 6
144386 8.28.10 Puţ alim. apă C54 = P, Sc = Sd = 8 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 294.612
144387 8.28.10 Castel apă C55 = P, Sc = Sd = 38 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 138.153
Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006
35295 8.25.01 Teren viran Suprafaţă teren = 9.961 mp Nr. parcelă 365.366 CF nr. 56900 Judeţul Ilfov, comuna Buciumeni, Bd. Muncii nr. 70 968.000
143753 8.25.01 Sanatoriul Balnear Slănic Moldova C1 = S + P + 2, Sc = 395 mp Sd = 1.507 mp C2 = P Sc = Sd = 34 mp S teren = 879 mp Nr. paturi = 38 CF nr. 60096 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 464.200
143754 8.25.01 Creşa Slănic Moldova C1 = S + P + 1, Sc = 348 mp Sd = 842 mp S teren = 1.036 mp CF nr. 61889 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57 1.695.673
147076 8.25.01 Tren S teren = 879 mp CF nr. 60096 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 162.615
147077 8.25.01 Teren S teren = 1.036 MP CF nr. 61889 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57 191.660
144448 8.25.01 Clădire C1 = S + P + 3E + M Sc = 894 mp; Sd = 5.982 mp S teren = 997 mp Nr. paturi =150 CF nr. 214807 Bucureşti, sectorul 3, str. Sf. Dumitru nr. 2 18.674.520

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, care se înscriu în inventarul centralizat

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006
Număr nou 8.25.01 Clădire sediu medical C1 = S + P + 2E + POD Sd = 969 mp; Sc = 302 mp Su = 687 mp S teren = 352 mp Nr. paturi = 5 CF nr. 220142-C1-U2 Bucureşti, sectorul 3, Str. Băniei nr. 19 3.332.383
Număr nou 8.25.01 Clădire, anexă 1 = D + P + E + Pod Sc = 246 mp C2 = P Sc = 14 mp S teren = 446 mp Nr. paturi = 10 CF nr. 204083 Bucureşti, sectorul 2, str. Popa Rusu nr. 7 3.117.849


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 533/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 533 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu