Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.533 din 08.07.2015

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 15 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, conform anexei nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea imobilelor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE şi valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, care se actualizează

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Zam/CUI: 4373967
144084 8.25.01 Pav 1 C1 = P + E 165 de paturi Sc = 1.211 mp Sd = 2.422 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 3.469.122
144085 8.25.01 Pav 2 C2 = P + 3E 220 de paturi, Sc = 827 mp Sd = 3.308 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 5.145.931
1 2 3 4 5 6
144087 8.28.10 Centrală termică C5 = P Sc = Sd = 82 mp C6 = P Sc = Sd = 3 mp C8 = P Sc = Sd = 103 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 134.041
144088 8.28.12 Garaj auto C11 = P Sc = Sd = 245 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 122.000
144089 8.28.13 Magazie materiale C12 = P Sc = Sd = 7 mp C18 = P Sc = Sd = 50 mp C19 = P Sc = Sd = 56 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 21.379
144090 8.28.13 Bloc bucătărie şi spălătorie C7 = P Sc = Sd = 10 mp C15 = P Sc = Sd = 414 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 2.505.430
144091 8.25.01 farmacie C20 = P + 1, Sc = 72 mp Sd = 144 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 95.000
144092 8.28.13 Magazie alimente C21 = P Sc = Sd = 119 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 24.412
144093 8.28.13 Şopron magazie C9 = P Sc = Sd = 20 mp C10 = P Sc = Sd = 63 mp C14 = P Sc = Sd = 182 mp C16 = P Sc = Sd = 36 mp C17 = P Sc = Sd = 20 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 17.331
144094 8.28.10 Depozit comb. C22 = S Sc = Sd = 48 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 12.669
144095 8.28.10 Staţie clorurare C23 = P Sc = Sd = 40 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 2.520.348
144096 8.25.01 Casă portar C25 = P Sc = Sd = 14 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 5.754
144097 8.28.10 Staţie pompe C24 = P Sc = Sd = 37 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 470.293
144098 8.28.13 Chioşc alim. C4 = P Sc = 16 mp Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 4.033
144099 8.28.10 Atelier electric C3 = P Sc = Sd = 123 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 75.997
144100 8.27.07 Adăpost animale C13 = P Sc = Sd = 152 mp CF nr. 60164 Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 72.469
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel/CUI: 5189300
144334 8.25.01 Laborator-farmacie-ambulatoriu C22 = P, Sc = Sd = 389 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 231.121
144335 8.25.01 Sediul central administrativ C2 = P, Sc = Sd = 409 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 306.260
144336 8.25.01 Clădirea urgenţă medicală C3 = P, Sc = Sd = 407 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 278.520
144337 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C4 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 225.928
144338 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C5 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 234.596
144339 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C6 = P, Sc = Sd = 406 mp, CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 598.990
1 2 3 4 5 6
144340 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C7 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 165.828
144341 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C8 = P, Sc = Sd = 405 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 165.420
144342 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi CP9 = P, Sc = Sd = 406 mp, CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 244.219
144343 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C10 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 270.687
144344 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C11 = P, Sc = Sd = 403 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 242.418
144345 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C12 = P, Sc = Sd = 404 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 489.036
144346 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C13 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 22 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 289.445
144347 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapie C14 = P, Sc = Sd = 178 mp, C16 = P, Sc = Sd = 108 mp CF 400390 nr. paturi 22 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 124.870
144348 8.25.01 Bibliotecă, sală de conferinţe C15 = P, Sc = Sd = 366 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 143.819
144349 8.25.01 Depozit alimente C17 = P, Sc = Sd = 224 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 5.536
144350 8.25.01 Depozit alimente C18 = P, Sc = Sd = 224 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 5.536
144351 8.25.01 Magazie C19 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 2.135
144352 8.25.01 Frizerie C21 = P, Sc = Sd = 74 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 16.459
144353 8.25.01 Magazie sector agricol C23 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 5.338
144354 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C24 = P, Sc = Sd = 403 mp, CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 212.489
144355 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C25 = P, Sc = Sd = 402 mp, CF 400390 nr. paturi 26 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 597.079
144356 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C26 = P, Sc = Sd = 403 mp CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 308.259
144357 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C27 = P, Sc = Sd = 405 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 366.932
144358 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C28 = P, Sc = Sd = 404 mp CF 400390 nr. paturi 22 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 607.545
144359 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C29 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 23 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 289.445
144360 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C30 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 25 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 289.445
144361 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C31 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 25 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 618.085
144362 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C32 = P, Sc = Sd = 402 mp CF 400390 nr. paturi 25 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 286.598
144363 8.25.01 Clădire pavilion pacienţi C33 = P, Sc = Sd = 401 mp CF 400390 nr. paturi 24 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 357.358
1 2 3 4 5 6
144364 8.25.01 Spălătorie C34 = P, Sc = Sd = 364 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 603.817
144365 8.25.01 Brutărie C35 = P, Sc = Sd = 360 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 1.603
144366 8.25.01 Atelier tâmplărie C36 = P, Sc = Sd = 364 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 39.288
144367 8.25.01 Morga C37 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 300.075
144368 8.28.13 Bloc alimentar (cantină, magazii) C41 = P, Sc = Sd = 879 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 626.104
144369 8.25.01 Atelier mecanic C42 = P, Sc = Sd = 314 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 408.788
144370 8.25.01 Depozit materiale C43 = P, Sc = Sd = 311 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 191.558
144371 8.25.01 Depozit materiale C44 = P, Sc = Sd = 313 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 183.969
144372 8.25.01 Ergoterapie C45 = P, Sc = Sd = 237 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 145.933
144373 8.25.01 Centrală termică, magazie C46 = P, Sc = Sd = 405 mp, C20 = P, Sc = Sd = 175 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 499.595
144374 8.25.01 Garaje C47 = P, Sc = Sd = 301 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 336.983
144375 8.25.01 Capelă C48 = P, Sc = Sd = 379 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 212.154
144376 8.25.01 Atelier electric C49 = P, Sc = Sd = 73 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 10.216
144377 8.25.01 Depozit combustibil C50 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 423
144378 8.25.01 Clădire poartă + bufet de incintă C51 = P, Sc = Sd = 96 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 110.137
144379 8.25.01 Magazie C52 = P, Sc = Sd = 73 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 23.912
144380 8.25.01 Garderobă zidari C53 = P, Sc = Sd = 38 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 7.467
144381 8.25.01 Seră C56 = P, Sc = Sd = 290 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 258
144382 8.25.01 Grajd C57 = P, Sc = Sd = 482 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 25.761
144383 8.25.01 Depozit combustibil C58 = P, Sc = Sd = 568 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 34.151
144384 8.25.01 Centrul de psihoterapie C38 = P, Sc = Sd = 69 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 32.741
144385 8.28.10 Centrală electrică - post trafo C39 = P, Sc = Sd = 75 mp, C40 = P, Sc = Sd = 10 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 168.299
1 2 3 4 5 6
144386 8.28.10 Puţ alim. apă C54 = P, Sc = Sd = 8 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 294.612
144387 8.28.10 Castel apă C55 = P, Sc = Sd = 38 mp CF 400390 Judeţul Timiş, localitatea Jebel 138.153
Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006
35295 8.25.01 Teren viran Suprafaţă teren = 9.961 mp Nr. parcelă 365.366 CF nr. 56900 Judeţul Ilfov, comuna Buciumeni, Bd. Muncii nr. 70 968.000
143753 8.25.01 Sanatoriul Balnear Slănic Moldova C1 = S + P + 2, Sc = 395 mp Sd = 1.507 mp C2 = P Sc = Sd = 34 mp S teren = 879 mp Nr. paturi = 38 CF nr. 60096 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 464.200
143754 8.25.01 Creşa Slănic Moldova C1 = S + P + 1, Sc = 348 mp Sd = 842 mp S teren = 1.036 mp CF nr. 61889 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57 1.695.673
147076 8.25.01 Tren S teren = 879 mp CF nr. 60096 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 162.615
147077 8.25.01 Teren S teren = 1.036 MP CF nr. 61889 Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57 191.660
144448 8.25.01 Clădire C1 = S + P + 3E + M Sc = 894 mp; Sd = 5.982 mp S teren = 997 mp Nr. paturi =150 CF nr. 214807 Bucureşti, sectorul 3, str. Sf. Dumitru nr. 2 18.674.520

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, care se înscriu în inventarul centralizat

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006
Număr nou 8.25.01 Clădire sediu medical C1 = S + P + 2E + POD Sd = 969 mp; Sc = 302 mp Su = 687 mp S teren = 352 mp Nr. paturi = 5 CF nr. 220142-C1-U2 Bucureşti, sectorul 3, Str. Băniei nr. 19 3.332.383
Număr nou 8.25.01 Clădire, anexă 1 = D + P + E + Pod Sc = 246 mp C2 = P Sc = 14 mp S teren = 446 mp Nr. paturi = 10 CF nr. 204083 Bucureşti, sectorul 2, str. Popa Rusu nr. 7 3.117.849


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 533/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 533 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu