E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 514 1999 abrogat de Ordonanţa 14 2007
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1536 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1536 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 in legatura cu articolul 2 din actul Ordonanţa 82 2003
Articolul 23 din actul Hotărârea 514 1999 in legatura cu Ordin 923 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 in legatura cu Ordin 1389 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 808 2002
Hotărârea 514 1999 in legatura cu Ordin 186 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1306 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1306 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1306 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 514 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1091 2000
Hotărârea 514 1999 republicat de Hotărârea 514 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 514 din 24 iunie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din  9 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata si modificata prin Legea nr. 98/1999 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu-Ionescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul apararii nationale,
                       Victor Babiuc

                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       p. Ministrul culturii,
                       Kelemen Hunor,
                       secretar de stat

                       p. Guvernatorul
                       Bancii Nationale a Romaniei,
                       Mihai Bogza,
                       viceguvernator

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    CAP. 1
    Declararea si preluarea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului

    Art. 1
    (1) Detinatorii de bunuri, persoane fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia sa declare bunurile intrate in proprietatea privata a statului si sa le predea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti in termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) bunurile prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998.
    (3) Detinatorii bunurilor care au trecut in proprietatea privata a statului, persoane fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia sa inventarieze bunurile respective, luand in acelasi timp si masurile de pastrare si de conservare corespunzatoare a acestora, pana la predarea lor efectiva spre valorificare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Declararea bunurilor se va realiza, in forma scrisa, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Declararea bunurilor si preluarea acestora se va consemna intr-un proces-verbal de predare-preluare care va cuprinde toate datele de identificare a acestora, dupa caz:
    - numarul curent;
    - denumirea bunului, felul si natura fiecarui bun, descrierea amanuntita;
    - unitatea de masura;
    - cantitatea;
    - provenienta - din import sau indigen;
    - marca, seria, anul de fabricatie;
    - starea fizica - bun nou sau utilizat, complet sau incomplet -, cu mentionarea componentelor care lipsesc;
    - baza legala de trecere in proprietatea privata a statului - numai pentru bunurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998;
    - numele si prenumele gestionarului.
    (3) Procesul-verbal de predare-preluare se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la detinatorul bunurilor, iar celalalt exemplar se preda directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, in calitate de primitor al bunurilor respective.
    (4) Bunurile prevazute la art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 se declara, de indata, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti pentru a fi vandute, de indata si numai dupa obtinerea avizului de calitate, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie.

    CAP. 2
    Evaluarea si valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului

    A. Atestarea calitatii bunurilor
    Art. 3
    (1) Bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare si care au pe ambalaj inscriptionat termenul de valabilitate vor fi supuse valorificarii fara a fi necesar buletinul de analiza. Aceeasi procedura de valorificare se aplica si in cazul animalelor si pasarilor vii.
    (2) In situatia in care pentru aceste bunuri exista incertitudini din partea comisiei de evaluare privind calitatea sau termenul de valabilitate a acestora, se va obtine certificatul constatator - buletinul de analiza - prin care sa se ateste ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate.
    (3) Pentru bunurile pe al caror ambalaj nu este inscris termenul de valabilitate se va obtine certificatul constatator - buletinul de analiza - prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate.
    (4) Pentru bunurile prevazute la alin. (1) certificatul constatator - buletinul de analiza - se va emite de indata de catre institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate in acest sens.
    Art. 4
    Institutiile abilitate prin lege sa ateste calitatea marfurilor in vederea comercializarii sunt obligate sa emita certificatul constatator in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii acestuia de catre organul de valorificare, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (4).

    B. Evaluarea bunurilor
    Art. 5
    (1) Dupa preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului comisia de evaluare va proceda la evaluarea acestora in maximum 15 zile.
    (2) Rezultatele evaluarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal de evaluare, intocmit de comisia de evaluare in 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, care va solutiona si eventualele probleme divergente care ar putea aparea pe parcurs intre membrii comisiei.
    (4) Secretarul comisiei de evaluare se va ocupa si de problemele organizatorice aferente bunei desfasurari a activitatii comisiei.
    (5) Comisia de evaluare se va intruni lunar sau ori de cate ori va fi necesar, astfel incat activitatea de valorificare sa se desfasoare normal.
    (6) Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie, iar daca un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    La evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului comisia de evaluare va avea in vedere nivelul preturilor pentru stadiul corespunzator de comercializare din zona in care are loc aceasta, pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial si taxa pe valoarea adaugata aferenta comisionului sau adaosului comercial si care se corecteaza, dupa caz, in functie de urmatoarele criterii:
    - gradul de uzura fizica si morala a bunurilor respective;
    - utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori;
    - cantitatea (volumul) bunurilor respective.
    Art. 7
    (1) Pentru buna desfasurare a activitatii de evaluare, prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care sa asigure informatii scrise privind preturile stadiului corespunzator de comercializare, in vederea evaluarii bunurilor.
    (2) In situatii justificate, in functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati.
    (3) Membrii comisiei de evaluare vor primi o indemnizatie lunara de 250.000 lei/persoana pentru activitatea desfasurata in luna respectiva.
    (4) Membrii comisiei de evaluare a bunurilor nu pot face parte din comisia de licitatie.
    Art. 8
    Bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, precum si bunurile al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta in litigiul al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare vor fi valorificate de catre persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie la preturile stadiului corespunzator de comercializare din zona in care are loc aceasta.
    Art. 9
    In cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii sau in regim de consignatie in termen de 60 de zile de la data punerii in vanzare, comisia de evaluare va proceda la reducerea preturilor stabilite initial cu maximum 50% .
    Art. 10
    (1) In cazul bunurilor devenite proprietate de stat, potrivit legii, si care intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, se va proceda dupa cum urmeaza:
    - daca bunurile devenite proprietate de stat au fost produse licit, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996, realizate in baza unor contracte cu titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori cu organismele de gestiune colectiva pentru drepturile de autor si drepturile conexe, acestea urmeaza regimul normal de valorificare;
    - daca bunurile devenite proprietate de stat au fost produse ilicit, cu incalcarea prevederilor Legii nr. 8/1996, acestea vor fi predate organelor abilitate prin lege.
    (2) In ceea ce priveste constatarea caracterului de produs licit sau ilicit al unor bunuri devenite proprietate de stat, astfel cum rezulta din aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996, aceasta se face prin expertizarea la locul de detinere a bunurilor de catre delegatii specialisti ai organismelor de gestiune colectiva pentru drepturile conexe.

    C. Valorificarea bunurilor
    Art. 11
    Bunurile care au intrat in proprietatea privata a statului se valorifica prin:
    a) magazine proprii care apartin organului de valorificare, acolo unde volumul bunurilor ce urmeaza a fi vandute asigura continuitate in functionarea acestora.
    Vanzarea bunurilor in magazine proprii se poate face in sistem comercial en detail si angro, la valoarea stabilita de catre comisia de evaluare.
    Vanzarea bunurilor in sistem angro se poate face cu plata integrala sau esalonat pe o perioada de maximum 12 luni si pentru bunuri in valoare totala de peste 10 milioane lei;
    b) licitatie publica, pentru bunurile de folosinta indelungata, prevazute in anexa nr. 1.
    Valoarea de pornire a licitatiei este valoarea stabilita de catre comisia de evaluare.
    Lista cuprinzand bunurile de folosinta indelungata va fi actualizata periodic de catre Ministerul Finantelor prin ordin al ministrului.
    In vederea organizarii licitatiei se vor publica in presa anunturi de vanzare care trebuie sa cuprinda informatiile privind organizarea licitatiei.
    Lista cuprinzand bunurile care fac obiectul licitatiei va fi afisata la sediul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, iar informatiile necesare vor fi puse la dispozitie celor interesati de birourile de valorificare din cadrul acestora.
    Publicarea anuntului de vanzare se va face in cel mult 5 zile de la data evaluarii.
    Data licitatiei se va stabili in termen de cel putin 5 zile de la publicarea anuntului de vanzare.
    Licitatia se va desfasura in prezenta unei comisii formate din 3 membri desemnati prin decizie a directorului general al organului de valorificare.
    Comisia de licitatie va verifica garantia depusa de participantii la licitatie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitatiei, intocmind lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie.
    Licitatia se va desfasura in locul si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt cel putin 2 ofertanti.
    In situatia in care nu se prezinta 2 ofertanti, licitatia nu va mai avea loc, incheindu-se un proces-verbal de constatare.
    In situatia in care nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei, va avea loc o noua licitatie.
    Reluarea licitatiei se va stabili de catre biroul de valorificari din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii, cu respectarea procedurii stabilite initial.
    Daca la a doua licitatie se prezinta un singur ofertant si acesta indeplineste conditiile de participare, el este admis si va avea loc negocierea valorii de achizitie a bunurilor, care nu poate fi sub valoarea de pornire a licitatiei.
    In situatia in care, in urma celor doua licitatii, nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei, in termen de 60 de zile de la data primei licitatii comisia de evaluare va proceda la o reducere a acestei valori cu maximum 50% . In termen de 30 de zile de la data reducerii valorii initiale se va organiza o noua licitatie, cu respectarea procedurii initiale, care se poate desfasura si cu participarea unui singur ofertant.
    Pasul de licitare nu poate fi mai mic de 5% si mai mare de maximum 20% din valoarea de pornire a licitatiei;
    c) in regim de consignatie, precum si prin societati comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitarii comisionului in cadrul limitei de maximum 20% din valoarea bunurilor.
    La stabilirea comisionului comisia de licitatie va avea in vedere urmatoarele criterii, dupa caz:
    - volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare:
    - vadul comercial al comisionarului;
    - dotarea materiala;
    - cuantumul garantiei banesti ce va fi depusa, dupa adjudecarea licitatiei, pentru perioada aferenta vanzarii, respectiv 90 de zile;
    - respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata in avans.
    Din valoarea determinata de comisia de evaluare comisionarul va retine comisionul adjudecat, iar diferenta se face venit la bugetul de stat.
    Art. 12
    Societatea comerciala care preia spre vanzare bunuri in regim de consignatie va desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, la care se adauga T.V.A. aferenta comisionului. Plata contravalorii bunurilor vandute se va face pe masura vanzarii din 3 in 3 zile lucratoare sau integral.
    Art. 13
    Daca in termen de 30 de zile de la reducerea pretului de vanzare al bunurilor acestea nu se valorifica prin modalitatile prevazute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, se va proceda la:
    - atribuirea gratuita in conditiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998;
    - valorificarea prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor;
    - dezmembrarea bunurilor si valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor;
    - distrugerea bunurilor.

    CAP. 3
    Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 14
    Ministerul Finantelor poate transmite, cu titlu gratuit, unele bunuri intrate in proprietatea privata a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
    a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.
    Repartizarea acestor bunuri se face de catre o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor, Ministerului Industriei si Comertului, Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Directiei Generale a Vamilor si ai Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodica Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti si de la Directia Generala a Vamilor.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti si Directia Generala a Vamilor au obligatia de a comunica lunar Ministerului Finantelor situatia nominala privind autovehiculele, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au intrat, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat asemenea bunuri, conform anexei nr. 2.
    Inscrierea in situatia lunara, inaintata Ministerului Finantelor, trebuie sa cuprinda numai autovehiculele, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clara din punct de vedere juridic, in sensul ca au intrat definitiv in proprietatea privata a statului. Totodata, situatiile lunare vor cuprinde doar autovehiculele care sunt in stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice sau care au un grad de uzura fizica mai mic de 70% si pot fi aduse in stare de functionare in urma unor reparatii.
    Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a masinilor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora si le repartizeaza in administrarea ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare a acestora.
    Secretariatul General al Guvernului va comunica Ministerului Finantelor, dupa fiecare sedinta, situatia privind autovehiculele, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.
    Predarea autovehiculelor institutiilor carora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se vor efectua pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finantelor.
    Pentru autovehiculele, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului va comunica Ministerului Finantelor daca bunurile respective raman la dispozitia sa sau daca acestea pot fi valorificate de catre Ministerul Finantelor in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor pentru autovehicule, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate in anexa nr. 2. Autovehiculele, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite Secretariatului General al Guvernului, se valorifica in conditiile prezentelor norme metodologice de catre organul de valorificare;
    b) creselor, gradinitelor, caminelor de copii, de batrani, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale. In vederea atribuirii cu titlu gratuit, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti consulta organele administratiei publice locale sau judetene ori serviciile ministeriale descentralizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul preluarii cu titlu gratuit a bunurilor oferite.
    In situatia acceptarii bunurilor directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui gratuit bunuri in valoare de pana la 10 milioane lei/beneficiar.
    Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari mentionati la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 si in situatia in care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta in cadrul termenului de valabilitate.
    In aceasta situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.
    Pentru bunurile ce vor fi atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste de 10 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor inainta Ministerului Finantelor propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzand bunurile atat cantitativ, cat si valoric;
    c) persoanelor juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific etc.
    Persoanele juridice mentionate mai sus vor inainta in acest sens Ministerului Finantelor o solicitare insotita de un act doveditor, din care sa rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;
    d) persoanelor juridice care au calitatea de destinatar pentru bunurile care nu pot fi valorificate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor. Pentru initierea hotararii Guvernului, persoana juridica respectiva va prezenta Ministerului Finantelor o documentatie din care sa rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective.

    CAP. 4
    Competentele si obligatiile organelor de valorificare

    Art. 15
    (1) Organele de valorificare au urmatoarele competente si obligatii:
    - propun Ministerului Finantelor transmiterea, cu titlu gratuit, a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;
    - restituie bunurile sau sumele incasate gresit ori fara baza legala, la nivelul valorii recuperate in urma valorificarii bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, in cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, in baza procesului-verbal de predare-preluare;
    - restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevazute la art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 la nivelul actualizat al preturilor, in functie de pretul de evaluare initial;
    - verifica daca sumele realizate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar se iau masuri de virare a sumelor respective;
    - controleaza daca institutiile publice, persoanele juridice sau fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului le pastreaza in bune conditii;
    - raporteaza lunar Ministerului Finantelor situatia privind autovehiculele, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, intrate in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 2;
    - raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor situatia generala privind bunurile intrate in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 3, pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului;
    - tin evidenta bunurilor intrate in proprietatea privata a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora potrivit normelor legale in vigoare;
    - organizeaza evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-preluare prin inregistrarea in evidenta lucrarilor curente si indosarierea acestora pe detinatorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea.
    (2) In mod separat se inregistreaza, se evidentiaza si se indosariaza procesele-verbale intocmite de comisia de evaluare.
    (3) La procesele-verbale de predare-preluare si la procesele-verbale de evaluare se vor anexa si pastra toate actele referitoare la documentul in cauza.

    CAP. 5
    Obligatiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 16
    Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului au urmatoarele obligatii:
    - sa trimita reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de cate ori sunt instiintate de organele de valorificare;
    - sa semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-preluare, aplicand si stampila unitatii, dupa caz;
    - sa inregistreze in evidentele proprii bunurile respective in ziua primirii;
    - sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-preluare;
    - sa mentioneze in documentul de plata numarul procesului-verbal de predare-preluare;
    - sa asigure conservarea bunurilor in cele mai bune conditii, avand grija sa nu fie inlocuite pana la vanzare cu altele de calitate inferioara si sa nu se altereze sau sa se deterioreze din cauza conditiilor de intretinere necorespunzatoare;
    - sa expuna in permanenta bunurile respective spre vanzare si sa ia cele mai eficiente masuri pentru ca aceste bunuri sa fie vandute in cel mai scurt timp;
    - sa vireze la bugetul de stat, in termen de 3 zile de la incasare, sumele obtinute din vanzarea bunurilor respective.

    CAP. 6
    Procedura de distrugere a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 17
    (1) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile de comercializare, precum si cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate prin dezmembrare, transmise cu titlu gratuit sau predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor, vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.
    (2) De asemenea, vor fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ si/sau valoric) nu justifica angajarea cheltuielilor in vederea valorificarii (analiza de laborator, timbre, marcare).
    Art. 18
    (1) Comisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmeaza a fi distruse acestea, putandu-se apela si la serviciile unor unitati specializate in acest gen de activitate.
    (2) Dupa distrugerea bunurilor, comisia de distrugere va incheia un proces-verbal de distrugere, in 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializata, dupa caz.
    (3) Data intrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar daca un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (5) Procesul-verbal de distrugere va fi avizat de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (6) In functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua inregistrari video fie cu posibilitati proprii, fie cu invitarea posturilor locale de televiziune.
    (7) Membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizatie lunara de 150.000 lei/persoana pentru activitatea desfasurata in luna respectiva.

    CAP. 7
    Veniturile incasate si cheltuielile aferente bunurilor intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 19
    Veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, din care se deduc cheltuielile de deplasare si de cazare care vor fi platite membrilor comisiei de distrugere, precum si cheltuielile necesare pentru depozitarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in conditiile prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 se fac venit la bugetul de stat si se vireaza in contul de valorificare nr. 20220112.
    Art. 20
    Cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se acopera din bugetul Ministerului Finantelor, respectiv de la cap. 72 "Alte actiuni", subcap. 50 "Alte cheltuieli", alin. 30.07 "Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale".
    Art. 21
    (1) In categoria cheltuielilor prevazute la art. 20 se cuprind cheltuielile privind sortarea, conservarea, manipularea, transportarea, expertizarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor incasate gresit sau fara baza legala, precum si alte cheltuieli legate de activitatea de evaluare si de valorificare a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv indemnizatiile membrilor comisiei de evaluare si de distrugere.
    (2) In categoria acestor cheltuieli se cuprind si cele efectuate de detinator cu bunurile confiscate pana la intrarea acestora in proprietatea privata a statului, in situatia in care detinatorul este si organ de valorificare.

    CAP. 8
    Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, dupa caz, a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, cuprinse in art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998

    Art. 22
    (1) Detinatorii bunurilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora si vor lua masuri de pastrare si de conservare corespunzatoare pana la predarea lor efectiva organelor specializate ale statului.
    (2) Predarea-primirea bunurilor prevazute la alin. (1) se va face de indata, in baza unui proces-verbal, incheiat in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza de catre detinator iar celalalt se preda organului specializat al statului.
    Art. 23
    Medicamentele si aparatura medicala se vor pune la dispozitie Ministerului Sanatatii, care va stabili prin ordin al ministrului modul de preluare, evaluare, transmiterea cu titlu gratuit, valorificarea, iar, dupa caz, casarea sau distrugerea acestor bunuri.
    Art. 24
    (1) Produsele si substantele toxice se predau gratuit unitatilor specializate ale ministerelor cu atributii si raspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, dupa caz, agentilor economici autorizati prin lege sa desfasoare activitate cu astfel de substante si produse.
    (2) Produsele si substantele toxice care nu indeplinesc conditiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse in mod obligatoriu de comisiile numite de sefii unitatilor specializate ale ministerelor sau, dupa caz, de directorii agentilor economici care le-au preluat.
    (3) Din comisiile de distrugere va face parte, in mod obligatoriu, si cate un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si al agentiei locale de protectie a mediului.
    Art. 25
    Materialele nucleare si radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unitatilor specializate, stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    Art. 26
    (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national sau care prezinta valoare documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Cartile, publicatiile si alte bunuri culturale de aceasta natura, cu exceptia celor mentionate la alin. (1), vor fi predate de indata, cu titlul gratuit, Ministerului Culturii pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.
    Art. 27
    (1) Documentele susceptibile sa faca parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Directiei Generale a Arhivelor Nationale sau directiilor judetene ori a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Aprecierea apartenentei documentelor mentionate la alin. (1) la Fondul Arhivistic National al Romaniei se va realiza, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, de catre reprezentantii Arhivelor Nationale, la solicitarea detinatorilor acestor documente.
    (3) Documentele mentionate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, se vor transmite de Arhivele Nationale unitatilor de profil.
    (4) Predarea documentelor prevazute la alin. (1) se va realiza in baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:
    - numarul curent din registrul de evidenta al detinatorului, in care au fost inscrise documentele;
    - provenienta documentelor - cu trimitere la actele intocmite cu acea ocazie;
    - descrierea amanuntita a documentelor, realizata de catre reprezentantul Arhivelor Nationale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;
    - baza legala de trecere a documentelor in proprietatea privata a statului.
    (5) Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la detinatorul documentelor, iar celalalt se preda unitatii din structura Arhivelor Nationale, care il primeste, fiind semnat si parafat pe toate filele.
    Art. 28
    Metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, bijuteriile din aceste materiale si mijloacele de plata in valuta liber convertibila, ridicate in vederea confiscarii, si cele intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se depun de catre detinatorii acestora, in termen de 48 de ore, la Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 29
    Valorificarea bunurilor din metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, a bijuteriilor din aceste materiale si a mijloacelor de plata in valuta liber convertibila, intrate in proprietatea privata a statului, preluate de Banca Nationala a Romaniei, se realizeaza prin virarea la bugetul de stat a contravalorii in lei a metalului fin, a pietrelor pretioase si semipretioase si a mijloacelor de plata in valuta, calculata la pretul de evidenta al bancii in vigoare la data decontarii, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de aceasta in vederea valorificarii.
    Art. 30
    (1) Procedura de receptie, expertizare, pastrare, valorificare si de restituire a metalelor pretioase, pietrelor pretioase si semipretioase, bijuteriilor din aceste materiale si a mijloacelor de plata in valuta se efectueaza potrivit normelor de lucru ale Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Mijloacele de plata in lei se depun in termen de 48 de ore la trezoreriile statului, iar in situatia in care acestea nu sunt infiintate, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. in contul bugetului de stat.
    Art. 31
    (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, legal confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie judetene si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, fie pentru completarea dotarii unitatilor Ministerului de Interne - prin organele centrale de planificare a inzestrarii sau a institutiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc si munitii de catre Ministerul de Interne - prin Inspectoratul General al Politiei, fie, dupa caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitatile autorizate sa le comercializeze ori pentru casare.
    (2) Se predau Ministerului Apararii Nationale numai armele militare si munitiile aferente acestora, materiile explozive si bunurile cu specific militar care fac obiectul inzestrarii exclusive a unitatilor din structura acestui minister.
    (3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului de Interne sau Ministerului Apararii Nationale vor fi predate agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati cu astfel de bunuri, in vederea utilizarii, valorificarii sau distrugerii conform legii.
    (4) Armele de vanatoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzita, munitiile acestora si armele de panoplie, care nu fac obiectul dotarii sau casarii, se valorifica prin unitatile autorizate sa le comercializeze, dupa evaluare, conform legii.
    (5) Evaluarea bunurilor mentionate la alin. (4) se efectueaza de comisii numite prin ordin al sefului inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, din care face parte si un reprezentant al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (6) Armele care prezinta valoare istorica, documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica se predau gratuit de catre unitatile de politie care le-au preluat institutiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (7) Normele metodologice privind evidenta, evaluarea in vederea valorificarii, asigurarea dotarii cu armament si munitii a persoanelor fizice si institutiilor publice, precum si destinatia armamentului, munitiilor si materialelor explozive, provenite din confiscari sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului de interne, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (8) In cazurile in care organele Ministerului de Interne identifica ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu incarcatura exploziva - bombe, mine, grenade, proiectile si altele - sau mijloace de initiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale pentru executare, dupa caz, a operatiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozitiilor legale.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                LISTA
cuprinzand bunurile de folosinta indelungata care se valorifica prin licitatie publica

    1. Autovehiculele cu tractiune mecanica de productie indigena si din import, cu orice marca si indiferent de anul de fabricatie, care nu au fost atribuite cu titlu gratuit in conditiile art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998
    2. Televizoare color din productie indigena si din import, indiferent de marca si de anul de fabricatie
    3. Aparate video de inregistrat, de reproducere sau de filmat
    4. Combine muzicale, radiocasetofoane si statii de amplificare
    5. Frigidere, congelatoare, masini de spalat
    6. Sobe de incalzit, din productie indigena sau din import
    7. Tractoare si masini agricole
    8. Masini de tricotat si de cusut pentru croitorie, blanarie si cizmarie
    9. Aparate electrice de preparat inghetata
    10. Camere de filmat
    11. Masini si aparate de tiparit
    12. Calculatoare, monitoare electrice, unitati centrale si periferice pentru prelucrarea automata a datelor
    13. Aparate pentru jocuri de noroc, mecanice sau electronice
    14. Aparate de multiplicat
    15. Aparate electrocasnice
    16. Nave si aeronave.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Autovehicule

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Nr. crt.
    B - Locul unde se afla autovehiculul, tipul autovehiculului
    C - Marca
    D - Capacitatea cilindrica a motorului (cmc)
    E - Anul de fabricatie
    F - Numarul de kilometri inregistrati la bord
    G - Carburantul folosit
    H - Gradul de uzura
    I - Valoarea stabilita de comisia de evaluare
    J - Alte elemente specifice autovehiculului (SS - seria sasiului, SM - seria motorului, SC - seria caroseriei, culoarea etc.)
    K - Observatii
 ___________________________________________________________________________
|  |          |     |     |     |     |     |     |     |               |   |
|A |    B     |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |       J       | K |
|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______________|___|
|1 |    2     |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |       10      | 11|
|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______________|___|
|  |          |     |     |     |     |     |     |     |               |   |
|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______________|___|

    Motoare atasabile ambarcatiunilor
 ___________________________________________________________________________
| Nr.| Denumirea |    | Seria    | Gradul | Starea  |          |            |
|crt.| motorului | CP |motorului |  de    | tehnica | Valoarea | Observatii |
|    |           |    |          | uzura  | conform |          |            |
|    |           |    |          |        |  fisei  |          |            |
|    |           |    |          |        | tehnice |          |            |
|____|___________|____|__________|________|_________|__________|____________|
|    |           |    |          |        |         |          |            |
|____|___________|____|__________|________|_________|__________|____________|

    Ambarcatiuni
______________________________________________________________________________
|Nr. |   Locul si  |Numarul|Lungimea|Latimea|Crevace|Gradul|Valoarea|Observatii|
|crt.|    tipul    |  de   |   (m)  |   (m) |(buc.) | de   |        |          |
|    |ambarcatiunii|bucati |        |       |       |uzura |        |          |
|____|_____________|_______|________|_______|_______|______|________|__________|
|    |             |       |        |       |       |      |        |          |
|____|_____________|_______|________|_______|_______|______|________|__________|

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Judetul           |   |   |
    __________________|___|___|

    Trimestrul            |   |
    ______________________|___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Soldul la inceputul trimestrului
    B - Intrari in cursul trimestrului
    C - din care:
        c1 - prin magazine proprii
        c2 - prin licitatie publica
        c3 - in regim de consignatie
        c4 - atribuiri gratuite
        c5 - restituiri
        c6 - reduceri de pret
        c7 - prin distrugere
    D - Sold la sfarsitul trimestrului

 _____________________________________________________________________________
| Bunuri legal       |   |   |             Valorificari            |          |
| confiscate         | A | B |_____________________________________|     D    |
|____________________|   |   |  Total  |            C              |          |
| Denumirea    |Codul|   |   |         |___________________________|          |
|              |     |   |   |         |c1 |c2 |c3 |c4 |c5 |c6 |c7 |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
|     0        |  1  | 2 | 3 |4=5+...11| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12=2+3 - 4|
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
|a) Produse    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| alimentare   |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| (inclusiv    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| bauturi      |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| alcoolice    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| si tigari)   |  1  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
|b) Aparatura  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| electronica  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|(casetofoane, |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| video, fax,  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| televizoare  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| etc.)        |  2  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
|c) Bunuri de  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| uz casnic    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| (frigidere,  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|congelatoare, |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| aspiratoare, |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| cuptoare cu  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| microunde,   |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| masini de    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| spalat etc.) |  3  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
|d) Confectii  |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|      si      |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|incaltaminte  |  4  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
|e)            |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|Autovehicule, |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| ambarcatiuni |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| si motoare   |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| atasabile    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| acestora     |  5  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
| din care:    |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|- autovehicule|  6  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
| f) Alte      |     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
| bunuri*)     |  7  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|
| TOTAL        |  8  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |          |
|______________|_____|___|___|_________|___|___|___|___|___|___|___|__________|

    *) Se vor nominaliza bunurile cu pondere semnificativa.

    NOTA:
    O data cu anexa se va prezenta si o informare privind urmatoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare a bunurilor; varsarea in termen la bugetul de stat a sumelor datorate; penalizari de intarziere, calculate pentru nevarsarea in termen a sumelor la bugetul de stat; nivelul comisioanelor negociate cu societatile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare etc.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 514/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 514 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 514/1999
Ordonanţa 14 2007
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Hotărârea 1536 2003
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999
Ordonanţa 82 2003
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Ordin 923 2002
privind conditiile de valorificare a medicamentelor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Ordin 1389 2002
privind declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Hotărârea 808 2002
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999
Ordin 186 2001
pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Hotărârea 1306 2000
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999
Hotărârea 1091 2000
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999
Hotărârea 514 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu