E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1091 din  9 noiembrie 2000

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998*) pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 584 din 21 noiembrie 2000


SmartCity3


    *) Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 98/1999 si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/1998, Ordonanta Guvernului nr. 37/2000, Ordonanta Guvernului nr. 113/2000 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000.

    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Bunurile de consum alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999, si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, vor fi supuse valorificarii fara a fi necesare buletine de analiza, daca se incadreaza in interiorul termenului de valabilitate mentionat pe ambalaj. In situatia in care pentru aceste bunuri se depaseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisa valorificarea lor pentru consumul uman. Aceeasi procedura de valorificare se aplica si in cazul animalelor si al pasarilor vii. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrala sau esalonat, pe masura vanzarii."
    2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Dupa preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului comisia de evaluare va proceda la evaluarea acestora in maximum 10 zile."
    3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Comisia de evaluare se va intruni ori de cate ori va fi necesar."
    4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, in scopul inlocuirii operative a membrilor comisiei in cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie."
    5. Alineatul (3) al articolului 7 se abroga.
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Bunurile de consum alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999, si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, precum si bunurile al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta in litigiul al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare vor fi valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie, la preturile stadiului corespunzator de comercializare din zona in care are loc aceasta."
    7. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Bunurile care au intrat in proprietatea privata a statului se valorifica prin:
    a) magazine proprii care apartin organului de valorificare, acolo unde volumul bunurilor care urmeaza sa fie vandute asigura continuitate in functionarea acestora.
    Vanzarea bunurilor in magazine proprii se poate face in sistem comercial en detail si angro, la valoarea stabilita de comisia de evaluare.
    Vanzarea bunurilor in sistem angro se poate face cu plata integrala sau esalonat pe o perioada de maximum 12 luni si pentru bunuri in valoare totala de peste 10 milioane lei;
    b) licitatie publica, pentru bunurile imobile care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari. Licitatia publica se poate organiza si pentru bunurile individuale sau pentru loturile de bunuri a caror valoare este mai mare de 10 milioane lei.
    In aceasta situatie alegerea metodei de valorificare se face de catre comisia de evaluare.
    Valoarea de pornire a licitatiei este valoarea stabilita de comisia de evaluare.
    In vederea organizarii licitatiei se vor publica in presa anunturi de vanzare, care trebuie sa cuprinda informatiile privind organizarea licitatiei.
    Lista cuprinzand bunurile care fac obiectul licitatiei va fi afisata la sediul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar informatiile necesare vor fi puse la dispozitie celor interesati de catre birourile de valorificare din cadrul acestora.
    Publicarea anuntului de vanzare se va face in timp util, dupa evaluarea bunurilor. Anuntul de vanzare poate avea caracter general sau caracter concret, in functie de volumul de bunuri ce urmeaza sa fie valorificate prin licitatie publica.
    Data licitatiei se va stabili in termen de cel putin 5 zile de la publicarea anuntului de vanzare.
    Licitatia se va desfasura in prezenta unei comisii formate din 3 membri desemnati prin decizie a directorului general al organului de valorificare.
    Comisia de licitatie va verifica garantia depusa de participantii la licitatie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitatiei, si va intocmi lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie.
    Garantia stabilita se depune de catre participantii la licitatie in contul 50.05 <<Disponibil din sume de mandat si sume in depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate>>, deschis la unitatile trezoreriei statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Licitatia se va desfasura in locul si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt cel putin 2 ofertanti.
    In situatia in care nu se prezinta 2 ofertanti, licitatia nu va mai avea loc, incheindu-se un proces-verbal de constatare.
    In situatia in care nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei, va avea loc o noua licitatie.
    Reluarea licitatiei se va stabili de catre biroul de valorificari din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii, cu respectarea procedurii stabilite initial.
    Daca la a doua licitatie se prezinta un singur ofertant si acesta indeplineste conditiile de participare, el este admis si va avea loc negocierea valorii de achizitie a bunurilor, care nu poate fi sub valoarea de pornire a licitatiei.
    In situatia in care in urma celor doua licitatii nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei, in termen de 60 de zile de la data primei licitatii comisia de evaluare va proceda la o reducere a acestei valori cu maximum 50% . In termen de 30 de zile de la data reducerii valorii initiale se va organiza o noua licitatie, cu respectarea procedurii initiale, care se poate desfasura si cu participarea unui singur ofertant.
    Pasul de licitare nu poate fi mai mic de 5% si mai mare de maximum 20% din valoarea de pornire a licitatiei;
    c) in regim de consignatie, precum si prin societati comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitarii comisionului in cadrul limitei de maximum 20% din valoarea bunurilor.
    Licitarea comisionului se poate face la inceputul anului sau ori de cate ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia sa se aiba in vedere urmatoarele criterii, dupa caz:
    - volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;
    - vadul comercial al comisionarului;
    - dotarea materiala;
    - cuantumul garantiei banesti care va fi depusa dupa adjudecarea licitatiei pentru perioada aferenta vanzarii. Cuantumul garantiei banesti se stabileste de comisia de evaluare, in functie de volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare. Garantia se depune de catre consignatari in contul 50.05 <<Disponibil din sume de mandat si sume in depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate>>, deschis la unitatile trezoreriei statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    - respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata in avans.
    Din valoarea determinata de comisia de evaluare comisionarul va retine comisionul adjudecat, iar diferenta se face venit la bugetul de stat;
    d) bursele de marfuri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
    8. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Societatea comerciala care preia spre vanzare bunuri in regim de consignatie va desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, la care se adauga T.V.A. aferenta comisionului. Plata contravalorii bunurilor vandute se va face pe masura vanzarii sau integral. Pentru nevarsarea la timp de catre societatile comerciale a sumelor incasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului organele de valorificare vor calcula majorari de intarziere in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
    9. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Ministerul Finantelor poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri intrate in proprietatea privata a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
    a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.
    Repartizarea acestor bunuri se face de catre o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor, Ministerului Industriei si Comertului, Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Directiei Generale a Vamilor si ai Ministerului Functiei Publice.
    Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodica Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de la Directia Generala a Vamilor.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia Generala a Vamilor au obligatia de a comunica lunar Ministerului Finantelor situatia nominala privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au intrat, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat asemenea bunuri, conform anexei nr. 2.
    Inscrierea in situatia lunara inaintata Ministerului Finantelor trebuie sa cuprinda numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clara din punct de vedere juridic, in sensul ca au intrat definitiv in proprietatea privata a statului. Totodata situatiile lunare vor cuprinde doar autovehiculele care sunt in stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice sau care, indiferent de gradul de uzura, pot fi aduse in stare de functionare in urma unor reparatii.
    Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si le repartizeaza in administrarea ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare a acestora.
    Secretariatul General al Guvernului va comunica Ministerului Finantelor, dupa fiecare sedinta, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.
    Predarea autovehiculelor catre institutiile carora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se vor efectua pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finantelor.
    Inmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementarilor in vigoare.
    Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului va comunica Ministerului Finantelor daca bunurile respective raman la dispozitia sa sau daca acestea pot fi valorificate de Ministerul Finantelor in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate in anexa nr. 2. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala pot fi valorificate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:
    - prin licitatie publica;
    - ca piese componente;
    - prin atribuire cu titlu gratuit;
    - prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor;
    - prin distrugere.
    Expertizarea tehnica si evaluarea mijloacelor de transport intrate in proprietatea privata a statului se vor efectua de Ministerul Transporturilor prin Registrul Auto Roman, pentru autovehicule, si de Inspectoratul Navigatiei Civile pentru ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.
    Expertizarea tehnica si evaluarea mijloacelor de transport intrate in proprietatea privata a statului se fac cu experti tehnici din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Ministerului Transporturilor.
    Decontarea contravalorii lucrarilor de expertizare si de evaluare se face pe baza de tarife aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor si al ministrului finantelor.
    Conditiile concrete in care se va realiza activitatea de expertizare si de evaluare se vor stabili printr-un protocol care se va incheia intre Ministerul Finantelor si Ministerul Transporturilor prin Registrul Auto Roman si Inspectoratul Navigatiei Civile;
    b) creselor, gradinitelor, caminelor de copii, de batrani, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale. In vederea atribuirii cu titlu gratuit, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consulta organele administratiei publice locale sau judetene ori serviciile ministeriale descentralizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
    In situatia acceptarii bunurilor directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui gratuit bunuri in valoare de pana la 10 milioane lei/beneficiar.
    Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari mentionati la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 si in situatia in care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta in cadrul termenului de valabilitate.
    In aceasta situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.
    Pentru bunurile care vor fi atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste 10 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor inainta Ministerului Finantelor propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzand bunurile, atat cantitativ, cat si valoric.
    In situatia producerii unor calamitati naturale se pot atribui bunuri cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora, la solicitarea autoritatii publice locale sau a institutiilor de cult, fara ca bunurile respective sa mai urmeze procedura de valorificare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin intermediul institutiilor de cult sau al consiliilor locale;
    c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific etc., la solicitarea acestora.
    Persoanele fizice sau juridice mentionate mai sus vor inainta in acest sens Ministerului Finantelor o solicitare insotita de un act doveditor din care sa rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;
    d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului care nu pot fi valorificate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor.
    Pentru initierea hotararii Guvernului persoana fizica sau juridica va prezenta Ministerului Finantelor o documentatie din care sa rezulte ca acesta este utilizator unic al bunurilor respective;
    e) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare.
    Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor mentionate mai sus ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, precum si serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, se face ca urmare a unei solicitari adresate Ministerului Finantelor.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor lista detaliata cuprinzand echipamentele de comunicatii, tehnica de calcul si birotica intrate in proprietatea privata a statului, stadiul evaluarii, valorificarii, precum si soldul final al acestora, impreuna cu anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
    f) persoanelor juridice care nu indeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului si care nu pot fi valorificate in urma unui numar de 3 licitatii.
    In vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, persoanele juridice vor inainta Ministerului Finantelor o solicitare in acest sens, insotita de acte doveditoare din care sa rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri.
    In situatia in care s-a aprobat atribuirea cu titlu gratuit, predarea bunurilor se face numai dupa plata taxelor datorate.
    In cazul in care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunica persoanei juridice in termen de 15 zile.
    (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevazute la lit. b), c), e) si f) se face cu aprobarea ministrului finantelor, pentru cele care intra in competenta Ministerului Finantelor, sau prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru cele care intra in competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, in conditiile prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, se face pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
    (3) Daca bunurile nu sunt preluate in termen de 3 luni de la data aprobarii atribuirii cu titlu gratuit, acestea vor primi alte destinatii, conform legii."
    10. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Organele de valorificare au urmatoarele competente si obligatii:
    - propun Ministerului Finantelor transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;
    - restituie sumele in lei, incasate gresit sau fara baza legala, precum si bunurile intrate in proprietatea privata a statului, gresit sau fara baza legala, la nivelul valorii recuperate in urma valorificarii bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, in cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, in baza procesului-verbal de predare-preluare. Bunurile intrate in proprietatea privata a statului, gresit sau fara baza legala, care nu au fost valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, se vor restitui persoanei juridice sau fizice de la care au fost preluate;
    - restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevazute la art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, in cazul in care prin hotarare judecatoreasca definitiva se dispune aceasta, la nivelul actualizat al preturilor, in functie de pretul de evaluare initial;
    - verifica daca sumele realizate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar se iau masuri de virare a sumelor respective;
    - controleaza daca persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului le pastreaza in bune conditii;
    - asigura la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora sigilarea acestor bunuri;
    - raporteaza lunar Ministerului Finantelor situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, intrate in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 2;
    - raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor situatia generala privind valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 3, pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului;
    - tin evidenta bunurilor intrate in proprietatea privata a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale in vigoare;
    - organizeaza evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-preluare, prin inregistrarea in evidenta lucrarilor curente si indosarierea acestora pe detinatorii de la care s-au primit bunurile, persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea."
    11. Alineatul (7) al articolului 18 se abroga.
    12. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se colecteaza in contul 50.85 <<Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare>>, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreria statului. In cazul incasarii contravalorii bunurilor respective in numerar, sumele se depun la casieria trezoreriei statului in prima zi lucratoare de la incasare.
    (2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acopera pe baza de documente legale cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor respective, avand obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la incasare sa vireze disponibilitatile ramase in contul bugetului de stat 20.22.01.12 <<Incasari din valorificarea bunurilor confiscate>>.
    (3) In cazul in care pentru anumite cheltuieli efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se prezinta documentele justificative dupa virarea disponibilitatilor rezultate din valorificare in contul de venituri al bugetului de stat mentionat mai sus, se va proceda astfel:
    - directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor intocmi un referat in care vor fi consemnate, pe baza de documente justificative, sumele care urmeaza sa fie restituite din contul bugetului de stat in contul 50.85 <<Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare>>. Referatul va fi semnat de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si va purta viza de control financiar preventiv propriu;
    - unitatile trezoreriei statului vor restitui suma totala aprobata in referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 <<Incasari din valorificarea bunurilor confiscate>> in contul 50.85 <<Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare>>;
    - dupa alimentarea contului 50.85 <<Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare>> directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor dispune platile legale catre beneficiari.
    (4) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor."
    13. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Diferenta de cheltuieli neacoperita din veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se acopera din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor, respectiv de la capitolul 72.01 <<Alte actiuni>>, subcapitolul 72.01.50 <<Alte cheltuieli>>, alineatul 30.07 <<Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale>>.
    (2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare si indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi platite de institutia care i-a desemnat."
    14. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) In categoria cheltuielilor prevazute la art. 19 si 20 se cuprind cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, de la preluarea acestora pana la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea acestora, respectiv cheltuieli privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, expertizarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor incasate gresit sau fara baza legala, a contravalorii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, gresit sau fara baza legala, precum si alte cheltuieli legate de preluarea, evaluarea si valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii (cheltuieli cu pregatirea magazinului conform cerintelor directiilor de sanatate publica, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, precum si cheltuieli cu intretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei)."
    15. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, bijuteriile din aceste materiale si mijloacele de plata in valuta liber convertibila, ridicate in vederea confiscarii, si cele intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se depun de catre detinatorii acestora, in termen de 48 de ore, la Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Mijloacele de plata in valuta neconvertibila se schimba de catre detinatori in lei, in termen de 48 de ore de la confiscare, la casele de schimb valutar ale unitatilor Bancii Comerciale Romane - S.A. Mijloacele de plata in lei obtinute se depun la trezoreriile statului sau, acolo unde nu exista trezorerii, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., in contul bugetului de stat 20.22.01.12 <<Incasari din valorificarea bunurilor confiscate>>."
    16. Anexa nr. 1 se abroga.
    17. Anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare inlocuiesc anexele nr. 2 si 3 la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999.
    18. Dupa articolul 32 se introduce articolul 33 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Nivelul sumelor prevazute la art. 11 lit. a) si b) si la art. 14 lit. b) va fi actualizat periodic prin ordin al ministrului finantelor, in functie de indicele inflatiei."
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate, dandu-se articolelor si anexelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Gheorghe Marinescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Stefan Pete,
                       secretar de stat

                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

    ANEXA 1

    AUTOVEHICULE, AMBULANTE SANITARE CU DOTARILE AFERENTE
______________________________________________________________________________
N  Locul unde     Marca Capacitatea  Anul de   Numarul de   Carburantul Gradul
r. se afla              cilindrica  fabricatie kilometri      folosit     de
   autovehiculul,       a motorului            inregistrati              uzura
c  ambulantele            (cm^3)               la bord
r  sanitare cu
t. dotarile
   aferente,
   tipul
______________________________________________________________________________
 1       2           3       4          5           6           7         8
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
  Valoarea stabilita  Alte elemente specifice     Observatii
    de comisia de     autovehiculului,
      evaluare        ambulantelor sanitare
                      cu dotarile aferente
                      (SS - seria sasiului,
                      SM - seria motorului,
                      SC - seria caroseriei,
                      culoarea etc.)
______________________________________________________________________________
          9                    10                     11
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

    MOTOARE ATASABILE AMBARCATIUNILOR
______________________________________________________________________________
N  Locul unde se   Denumirea CP   Seria   Gradul Starea  Valoarea   Observatii
r. afla motoarele  motorului    motorului  de    tehnica stabilita
   atasabile                              uzura  conform    de
c  ambarcatiunilor                               fisei    comisia
r                                                tehnice    de
t.                                                        evaluare
______________________________________________________________________________
1        2             3      4     5       6       7       8           9
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

    AMBARCATIUNI

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Observatii
________________________________________________________________________________
N  Locul unde    Numarul Lungimea Latimea Inaltimea Crevace  Gradul Valoarea
r. se afla         de      (m)      (m)      (m)    (bucati)   de   stabilita  A
   ambarcatiunea bucati                                      uzura     de
c  si tipul                                                         comisia
r  acesteia                                                            de
t.                                                                  evaluare
________________________________________________________________________________
1        2         3        4        5        6        7       8       9      10
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    Judetul .................
    Trimestrul ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Soldul la inceputul trimestrului
    B - Intrari in cursul trimestrului
    C - Soldul la sfarsitul trimestrului
    a - prin magazine proprii
    b - prin licitatie publica
    c - in regim de consignatie
    d - prin burse de marfuri
    e - atribuiri gratuite
    f - restituiri
    g - reduceri de pret
    h - prin distrugere
________________________________________________________________________________
  Bunuri legal confiscate                          Valorificari
sau intrate, potrivit legii,   A  B  _________________________________    C
 in proprietatea privata a                           din care:
          statului                             _______________________
                                      Total    a  b  c  d  e   f  g  h
_____________________________
        Denumirea       Codul
________________________________________________________________________________
           0              1    2  3  4=5+..11  5  6  7  8  9  10 11 12  13=2+3-4
________________________________________________________________________________
a) Produse alimentare
   (inclusiv bauturi
   alcoolice si tigari)   1
b) Aparatura electronica
   (casetofoane, video,
   faxuri, televizoare
   etc.)                  2
c) Bunuri de uz casnic
   (frigidere,
   congelatoare,
   aspiratoare,
   cuptoare cu
   microunde, masini de
   spalat etc.)           3
d) Confectii si
   incaltaminte           4
e) Autovehicule,
   ambarcatiuni si
   motoare atasabile
   acestora               5
f) Bunuri mobile si
   imobile care provin
   din succesiuni fara
   mostenitori legali
   sau testamentari       6
g) Echipamente de
   comunicatie, tehnica
   de calcul si birotica  7
h) Alte bunuri*)          8
________________________________________________________________________________
   TOTAL:                  9
________________________________________________________________________________
    *) Se vor nominaliza bunurile cu pondere semnificativa.

    NOTA:
    O data cu anexa se va prezenta si o informare privind urmatoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare a bunurilor; varsarea in termen la bugetul de stat a sumelor datorate; penalizari de intarziere calculate pentru nevarsarea in termen a sumelor la bugetul de stat; nivelul comisioanelor negociate cu societatile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliata cuprinzand bunurile mentionate la lit. g), alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare etc. Bunurile prevazute la lit. f) nu vor fi cuprinse la celelalte litere.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1091/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1091 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu