Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 482 din 25 ianuarie 2001

ACT EMIS DE: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE


SmartCity3

              COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 15 martie 2001

    In temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) si (3) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, Comisia Centrala de Rechizitii a aprobat in sedinta din 25 ianuarie 2001 Lista cuprinzand preturile unitare pe intreaga tara, folosite la plata despagubirilor principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, valabile pentru perioada ianuarie 2001 - ianuarie 2002.
    Dimensionarea propunerilor privind nivelul preturilor supuse aprobarii s-a facut in baza Precizarilor referitoare la modul in care comisiile mixte de rechizitii stabilesc anual propuneri privind limitele preturilor folosite la plata despagubirilor pentru bunurile consumptibile rechizitionabile si tarifele prestarilor de servicii in interes public, avizate de Oficiul Concurentei si de Institutul National de Statistica si Studii Economice si aprobate in sedinta Comisiei Centrale de Rechizitii.

                               PRECIZARI
referitoare la modul in care comisiile mixte de rechizitii stabilesc anual propuneri privind limitele preturilor folosite la plata despagubirilor pentru bunurile consumptibile rechizitionabile si tarifele prestarilor de servicii in interes public

    I. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, comisiile mixte de rechizitii sunt obligate sa comunice anual Comisiei Centrale de Rechizitii propuneri privind limitele preturilor folosite la plata despagubirilor pentru bunurile rechizitionabile si tarifele prestarilor de servicii in interes public.
    Pe baza propunerilor privind limitele de preturi ale comisiilor mixte de rechizitii, conform dispozitiilor art. 24 alin. (2) si (3) din Legea nr. 132/1997, Comisia Centrala de Rechizitii stabileste preturile folosite la plata despagubirilor pentru bunurile rechizitionabile si tarifele prestarilor de servicii in interes public.
    In conformitate cu prevederile art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 11/1998, Comisia Centrala de Rechizitii trebuie sa precizeze, cu avizul organului de specialitate al Guvernului si al Institutului National de Statistica si Studii Economice, modul in care comisiile mixte de rechizitii stabilesc anual propuneri privind limitele preturilor folosite la plata bunurilor consumptibile rechizitionate si tarifele prestarilor de servicii in interes public.
    II. Prin bunuri consumptibile se intelege bunurile care nu pot fi folosite fara ca la prima lor intrebuintare sa nu implice consumarea substantei lor ori instrainarea lor. Specificul activitatii de rechizitii de bunuri impune includerea anumitor bunuri neconsumptibile, in special de valoare mica, in categoria bunurilor consumptibile, cum ar fi: articole de imbracaminte, masini de cusut etc. Aceasta operatiune se face de Comisia Centrala de Rechizitii, o data cu stabilirea extrasului din Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, cu bunurile consumptibile dispuse sa fie rechizitionate pentru care se publica preturi.
    Prin prestari de servicii in interes public se intelege efectuarea unor lucrari sau desfasurarea unor activitati in interes si cu caracter public.
    III. In vederea indeplinirii dispozitiilor legale susmentionate se emit urmatoarele precizari:
    1. (1) Pentru cresterea operativitatii si exactitatii in dimensionarea preturilor, in toate cazurile in care datele existente in situatiile statistice cuprinzand preturile medii de productie si preturile medii de consum, elaborate de Institutul National de Statistica si Studii Economice, sunt considerate concludente pentru scopul urmarit, acestea vor fi luate ca baza pentru stabilirea preturilor de catre Comisia Centrala de Rechizitii si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (1.1) Dimensionarea preturilor pentru bunurile consumptibile, alimentare si nealimentare, rechizitionabile de la agentii economici producatori, se va face astfel:
    a) pe baza preturilor medii de productie cuprinse in Situatia statistica cuprinzand preturile medii de productie*), la care se va adauga cota de taxa pe valoarea adaugata, conform legislatiei in vigoare;
    b) in cazul in care in situatia sus-amintita nu se regasesc datele necesare, preturile vor fi dimensionate pe baza preturilor medii cu amanuntul cuprinse in Situatia statistica cuprinzand preturile medii de consum*), deducandu-se cota forfetara de adaos comercial al pretului cu amanuntul.
    (1.2) Dimensionarea preturilor pentru bunurile consumptibile, alimentare si nealimentare, rechizitionabile din reteaua comerciala angro (depozite, angrouri) sau din cea cu amanuntul se va face la preturile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, valabile pentru rechizitiile de la producatori, la care se va aplica un adaos comercial menit sa acopere in medie cheltuielile de transport, aprovizionare, depozitare, corespunzator verigii comerciale in care se efectueaza rechizitia.
    (2) Datele luate in calcul la dimensionarea preturilor bunurilor consumptibile rechizitionabile vor fi cele inregistrate la nivelul anului precedent, actualizate la zi pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de Comisia Centrala de Rechizitii, pe baza indicilor preturilor de productie sau a indicilor pretului de consum, dupa caz, comunicati de Institutul National de Statistica si Studii Economice prin Buletinul statistic pentru preturi.
    (3) Nivelurile medii ale cotelor de adaos comercial folosite la determinarea limitelor de preturi propuse la plata bunurilor consumptibile rechizitionabile vor fi dimensionate, pentru perioada luata in calcul, pe baza datelor furnizate de patronatele din comert, cu avizul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, si aprobate de Comisia Centrala de Rechizitii.
    2. (1) Pentru bunurile consumptibile, alimentare si nealimentare, nenominalizate in datele statistice, precum si pentru produsele agricole rechizitionate de la producatorii agricoli, care vor fi comunicate in teritoriu de Comisia Centrala de Rechizitii, comisiile mixte de rechizitii vor identifica preturile practicate de agentii economici producatori de produse industriale si, respectiv, de la achizitorii de produse agricole in ultimele 60 de zile. Pe baza acestora ele vor dimensiona propunerile de preturi limita, pe care le vor transmite anual Comisiei Centrale de Rechizitii pana la finele trimestrului II al anului.
    Propunerile privind limita de preturi pentru plata despagubirilor vor fi analizate de reprezentantii ministerelor de ramura din cadrul Comisiei Centrale de Rechizitii, urmand sa fie elaborate propunerile de preturi unice pana la finele trimestrului III al anului.
    (2) Comisia Centrala de Rechizitii va utiliza aceste propuneri la fundamentarea preturilor unice, pe care le va aproba si le va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) In conditiile in care intre perioada la care se refera preturile publicate si data efectuarii rechizitiilor va avea loc un proces inflationist, plata bunurilor rechizitionate se va face la preturile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la care se va aplica un coeficient de majorare ce va fi transmis de Comisia Centrala de Rechizitii comisiilor mixte de rechizitii, dimensionat pe baza indicilor preturilor de productie si, respectiv, a indicilor pretului de consum comunicati de Institutul National de Statistica si Studii Economice prin Buletinul statistic pentru preturi.
    3. Lista cuprinzand preturile, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, va cuprinde si urmatoarele precizari:
    (1) Rechizitionarea bunurilor produse si/sau comercializate de companii si/sau societati nationale se va face la preturile stabilite de acesti agenti economici, cu sau fara avizul Oficiului Concurentei, in vigoare la data rechizitiei. De asemenea, pentru acele bunuri produse sau/si comercializate de alti agenti economici decat companii sau/si societati nationale, ale caror preturi si tarife se stabilesc conform dispozitiilor legale, cu avizul Oficiului Concurentei, rechizitionarea se va face la aceste preturi si tarife, in vigoare la data rechizitiei.
    (2) Produsele agricole si industriale alimentare rechizitionabile de la populatie (alte persoane fizice decat producatorii agricoli) vor fi platite la preturile in vigoare practicate in reteaua comerciala cu amanuntul sau, dupa caz, pe piata taraneasca, la data efectuarii rechizitiei.
    (3) Rechizitionarea de la importatori sau comercianti angrosisti a bunurilor consumptibile, alimentare si nealimentare, provenite din import, se va face la preturile in vigoare practicate de importatori, respectiv de comercianti angrosisti, la data efectuarii rechizitiei.
    (4) Rechizitionarea bunurilor provenite din import de la comerciantii detailisti se va face la preturile practicate de importatori, respectiv de comercianti angrosisti, la data rechizitiei, la care se aplica un adaos comercial corespunzator verigii comertului cu amanuntul.
    (5) Prestarile de servicii in interes public se efectueaza conform art. 17 din Legea nr. 132/1997, iar plata acestora se face de autoritatile mentionate la art. 27 din aceeasi lege.
    (5.1) Pentru serviciile efectuate pe baza de ordin de chemare emis de autoritatile militare prestarea nu se va plati pe baza de tarife dimensionate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, ci potrivit reglementarilor emise de aceste autoritati.
    (5.2) Pentru serviciile, respectiv pentru efectuarea unor lucrari sau pentru desfasurarea unor activitati in interes public, pe baza de ordin emis de ministere si autoritatile administratiei publice locale, plata acestora se va face astfel:
    a) persoanele fizice care provin din sectorul bugetar sau din societatile comerciale cu capital majoritar de stat, din regii autonome, companii si societati nationale au dreptul la o plata lunara egala cu salariul brut, potrivit contractului individual de munca, avut in luna precedenta chemarii pentru prestarea de servicii in interes public, dar nu mai mica decat salariul minim brut pe tara, stabilit conform legii in vigoare;
    b) persoanele care provin din sectorul privat au dreptul la o plata lunara egala cu venitul mediu brut realizat in ultimele 3 luni, dar nu mai mica decat salariul minim brut pe tara, stabilit conform legii in vigoare;
    c) persoanele care provin din randul somerilor sau care nu se incadreaza in nici una dintre situatiile mai sus mentionate au dreptul la o plata lunara stabilita de beneficiarul lucrarilor pana la nivelul celei stabilite pentru persoanele care provin din sectorul bugetar, dar nu mai mica decat salariul minim brut pe tara, stabilit conform legii in vigoare.
    4. In cazul in care pentru bunurile consumptibile rechizitionate nu exista preturi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dimensionarea pretului se face de catre delegatul unitatii beneficiare si al administratiei publice locale prin comparatie cu preturile produselor similare, astfel cum rezulta din prevederile art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 132/1997.
    5. Modalitatea de aplicare a Precizarilor referitoare la modul in care comisiile mixte de rechizitii stabilesc anual propuneri privind limitele preturilor folosite la plata despagubirilor pentru bunurile rechizitionabile consumptibile si tarifele prestarilor de servicii in interes public va fi experimentata de comisiile mixte de rechizitii si de Comisia Centrala de Rechizitii pe o perioada de un an.
    6. Lista cuprinzand preturile unitare folosite la plata despagubirilor principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile face parte integranta din prezentele precizari.
----------
    *) Situatia cuprinzand preturile medii de productie pentru bunurile (produsele) cuprinse in nomenclatorul PRODIND pentru care Institutul National de Statistica si Studii Economice transmite prin conventie date Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii.
    *) Situatia cuprinzand preturile medii de consum pentru bunurile (produsele) cuprinse in nomenclatorul de marfuri alimentare, nealimentare si servicii, utilizat in calculul indicelui pretului de consum pentru care Institutul National de Statistica si Studii Economice transmite prin conventie date Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii.

          Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
                 presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,
                  general de brigada inginer Teodor Palade

    ANEXA 1

                                   LISTA
cuprinzand preturile unitare folosite la plata despagubirilor principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile

    Cotele de adaos comercial aprobate sunt:
 ______________________________________________________________________________
| \                  Cota   |   Veriga de desfacere   |   Veriga de desfacere  |
|   \                       |          angro          |        en detail       |
|     \                     |_________________________|________________________|
|       \                   |   Adaosul    |          |   Adaosul    |         |
|         \                 |  comercial   |          |  comercial   |         |
|           \               |  la nivelul  |          |  la nivelul  |         |
|             \             |cheltuielilor |  Adaosul |cheltuielilor | Adaosul |
|               \           |de transport- | comercial|de transport- |comercial|
|                 \         |aprovizionare-|    (%)   |aprovizionare-|   (%)   |
|  Bunuri           \       |  depozitare  |          |  depozitare  |         |
|  rechizitionabile   \     |     (%)      |          |      (%)     |         |
|_______________________\___|______________|__________|______________|_________|
|Pentru produsele (bunurile)|      4       |    12    |      10      |  22,25  |
|industriale alimentare     |              |          |              |         |
|___________________________|______________|__________|______________|_________|
|Pentru produsele (bunurile)|      5       |    10,6  |       9      |  32,33  | |industriale nealimentare   |              |          |              |         |
|textile si incaltaminte    |              |          |              |         |
|___________________________|______________|__________|______________|_________|
|Pentru produsele (bunurile)|      4,03    |    11,5  |       7      |  17,8   |
|metalo-chimice             |              |          |              |         |
|___________________________|______________|__________|______________|_________|

    Cu preturile de productie unitare, actualizate pe baza indicilor statistici de preturi (de productie sau de consum) cu cotele de adaos comercial si cota de taxa pe valoarea adaugata in vigoare, se vor dimensiona preturile pentru plata despagubirilor bunurilor consumptibile rechizitionate de la agentii economici producatori, agentii economici comercianti angro si de la agentii economici comercianti en detail.
    Lista cuprinzand preturile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, va intra in vigoare:
    a) la declararea mobilizarii generale sau partiale ori a starii de razboi, prin decret de declarare;
    b) la instituirea starii de asediu sau de urgenta, prin decret de instituire;
    c) in caz de concentrari, exercitii si antrenamente de mobilizare, prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
    d) in cazul prevenirii, localizarii si inlaturarii unor dezastre, prin hotarare a Guvernului sau prin ordine ale prefectilor.
    Lista cuprinzand bunurile consumptibile rechizitionabile pentru care se stabilesc si se publica preturi unitare va fi extinsa cu grupe, respectiv sortimente, de bunuri ce pot fi solicitate in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 132/1997.

                                  LISTA
cuprinzand preturile unitare folosite la plata despagubirilor principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt. al sortimentului
________________________________________________________________________________
                                          Bunuri rechizitionabile
                         -------------------------------------------------------
                           Codul                                        Pretul
Nr.      Bunuri       A  statistic    Denumirea produsului    U.M.    unitar de
crt.  consumptibile         al                                        productie
       de stricta        produsului                                   la nivelul
       necesitate         (CPSA)                                        lunii
       prevazute                                                      decembrie
        in plan                                                          2000
                                                                        (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1          2      3                 4               5          6
________________________________________________________________________________
                                     Produse de morarit si
                                          panificatie

  1. Biscuiti          1   1582.13  Biscuiti fara adaos de     kg      23.000,00
                                    indulcitori
                       2   1582.13  Alte feluri de biscuiti    kg      23.800,00
  2. Faina de grau     3   1561.21  Faina alba de grau         kg       5.700,00
     alba              4   1561.21  Faina semialba de grau     kg       4.750,00
  3. Malai             5   1561.22  Malai                      kg       4.500,00
  4. Paste fainoase    6   1585.11  Paste fainoase             kg      14.400,00
                                    alimentare, cu oua
                       7   1585.11  Paste fainoase             kg      12.900,00
                                    alimentare, fara oua

                                      Produse vegetale
                                        conservabile

  5. Ceaiuri naturale  8   1586.13  Ceai instant (plic de      kg     325.000,00
                                    hartie poroasa de 2 g)*)
  6. Fasole uscata     9   0115.13  Fasole uscata*)            kg      16.000,00
  7. Orez             10   1561.40  Orez glasat                kg       9.500,00
                                    preambalat*)
  8. Ulei comestibil  11   1542.11  Ulei in amestec           litru    15.400,00
                      12   1542.11  Ulei de floarea-          litru    15.500,00
                                    soarelui, rafinat
  9. Zahar            13   1583.12  Zahar rafinat din          kg      11.700,00
                                    sfecla
                      14   1583.12  Zahar rafinat din zahar    kg      10.000,00
                                    brut din import

                                       Legume si fructe
                                   proaspete si conservabile

 10. Cartofi          15   0113.10  Cartofi timpurii si de     kg       4.700,00
                                    vara*)
                      16   0113.10  Cartofi de toamna*)        kg       2.600,00
 11. Compoturi        17   1533.22  Compot de fructe           kg      20.000,00
                                    indigene (piersici,
                                    prune, cirese, visine)
 12. Conserve de      18   1533.14  Tomate conservate prin      kg      9.200,00
     legume in apa,                 sterilizare,
     zarzavaturi                    pasteurizare
     pentru ciorbe
                      19   1533.14  Mazare conservata prin     kg      12.400,00
                                    sterilizare,
                                    pasteurizare
                      20   1533.14  Fasole boabe conservata    kg      15.300,00
                                    prin sterilizare,
                                    pasteurizare
                      21   1533.14  Alte legume si             kg      12.000,00
                                    amestecuri de legume
                                    (exclusiv mancaruri)
                                    conservate prin
                                    sterilizare,
                                    pasteurizare

                                  Carne si produse din carne

 13. Carne            22   1511.11  Carne de bovine            kg      45.000,00
                                    proaspata sau
                                    refrigerata in carcasa
                      23   1511.13  Carne de porcine           kg      50.000,00
                                    proaspata sau refrigerata
                                    in carcasa (inclusiv
                                    grasimi)
                      24   1511.14  Carne de porcine           kg      43.000,00
                                    congelata in carcasa
                                    (inclusiv grasimi)
                      25   1511.16  Carne de ovine si          kg      35.000,00
                                    caprine*)
                      26   1512.12  Cocosi si gaini intregi    kg      30.000,00
                                    congelate
                      27   1512.12  Cocosi transati si         kg      31.000,00
                                    gaini transate in
                                    bucati congelate
                      28   1512.12  Carne de pui calitatea     kg      39.000,00
                                    I (fara cap, gat si
                                    gheare), preambalata in
                                    pungi de polietilena
                      29   1512.12  Carne de gaina             kg      31.200,00
                                    calitatea I (fara cap,
                                    gat si gheare),
                                    preambalata in pungi de
                                    polietilena
 14. Preparate din    30   1513.11  Alta carne de porc         kg      68.000,00
     carne                          uscata, sarata sau
                                    afumata (inclusiv
                                    specialitati)
                      31   1513.12  Alte specialitati de       kg      37.500,00
                                    mezeluri (salamuri, toba,
                                    caltabosi, parizer,
                                    crenvursti, polonezi)
                      32   1513.12  Salam Bacau, Dacia,        kg     102.000,00
                                    Carpati, Salonta

                                       Produse lactate

 15. Telemea          33   1551.40  Branza (telemea) din       kg      29.800,00
                                    lapte de vaca
                      34   1551.40  Branza (telemea) din       kg      36.700,00
                                    lapte de oaie
 16. Branza topita    35   1551.40  Branzeturi topite,         kg      54.000,00
                                    altele decat cele rase
                                    sau sub forma de pudra
 17. Lapte praf       36   1551.20  Lapte praf cu un           kg      43.500,00
                                    continut > 1,5% de
                                    materii grase
 18. Cascaval         37   1551.40  Cascaval (din lapte de     kg      53.700,00
                                    vaca)
                      38   1551.40  Cascaval (din lapte de     kg      61.600,00
                                    oaie)
 19. Unt proaspat     39   1551.30  Unt cu un continut de      kg      55.900,00
                                    materii grase < 85%

                                            Conserve

 20. Conserve din     40   1513.12  Conserve din carne de      kg      51.000,00
     carne de porc in               porc
     suc propriu
                      41   1513.12  Carne de porc in suc      cutie    14.500,00
                                    propriu (cutie de
                                    300 g)
                      42   1513.12  Carne de vita in suc      cutie    15.000,00
                                    propriu (cutie de
                                    300 g)
 21. Dulceata         43   1533.22  Dulceata                   kg      30.600,00
 22. Gem de fructe    44   1533.22  Gem de fructe indigene     kg      28.400,00
     (marmelada)                    (prune, visine,
                                    piersici, capsuni)
                      45   1533.22  Marmelada, magiun          kg      19.200,00
 23. Pasta de rosii   46   1533.14  Pasta de tomate            kg      22.100,00
                      47   1533.14  Bulion                     kg      15.300,00
 24. Pate (pasta      48   1513.12  Conserve din ficat         kg      45.000,00
     din carne, din                 (exclusiv de pasare)
     ficat)

                                    Alte produse alimentare

 25. Apa minerala     49   1598.10  Ape minerale                l       2.300,00
     (bauturi
     racoritoare, apa
     carbogazoasa)
                      50   1598.10  Apa minerala (Izvorul    sticla     5.300,00
                                    Minunilor, Borsec,
                                    in sticla din plastic
                                    de 1.500 ml)
 26. Cafea naturala   51   1586.11  Cafea naturala boabe in    kg      79.000,00
                                    vrac*)
 27. Miere de albine  52   0126.21  Miere poliflora -          kg      28.400,00
                                    calitate superioara*)
 28. Oua              53   0125.20  Oua*)                    bucata     1.800,00
 29. Sare comestibila 54   1440.10  Sare grunjoasa in vrac     kg       1.900,00
                      55   1440.10  Sare extra, iodata         kg       3.300,00
                                    (punga de 1.000 g)

                                    Articole de echipament

 30. Chiloti sau      56   1823.12  Chiloti si               bucata    29.800,00
     indispensabili                 indispensabili pentru
                                    barbati si baieti
                      57   1823.12  Chiloti pentru barbati,  bucata    20.800,00
                                    din tricot (100%),
                                    cu betelie elastica
 31. Corturi          58   1740.22  Corturi turistice, din   bucata 1.036.000,00
                                    fas, pentru doua
                                    persoane, tip "Alpin"*)
 32. Lenjerie de pat  59   1740.12  Lenjerie de pat          bucata   180.000,00
                      60   1740.12  Garnitura de pat pentru  bucata   253.600,00
                                    o persoana, din bumbac
                                    in amestec
 33. Pijama           61   1832.12  Pijama pentru barbati    bucata   144.000,00
                                    (tesatura tip BBC)
                      62   1832.12  Pijama pentru barbati,   bucata   153.400,00
                                    din tricot (BBC in
                                    amestec)
 34. Maiouri          63   1823.30  Tricouri si maiouri      bucata    37.600,00
     (tricouri)                     pentru barbati si
                                    baieti
                      64   1823.30  Maiouri pentru barbati,  bucata    26.200,00
                                    din tricot (100% BBC)
 35. Manusi           65   1824.31  Manusi din piele        pereche   185.000,00
                                    (exclusiv manusi pentru
                                    sport)
 36. Paturi           66   1740.11  Paturi, altele decat     bucata   262.900,00
                                    paturile electrice, din
                                    lana sau par fin de
                                    animale
                      67   1740.11  Paturi, altele decat     bucata   139.000,00
                                    paturile electrice,
                                    din fibre sintetice
 37. Prosoape         68   1740.13  Prosoape de toaleta sau  bucata    27.400,00
                                    de bucatarie
                      69   1740.14  Prosop flausat           bucata    30.000,00
                                    (50/100 cm)
                      70   1740.14  Prosop flausat           bucata    45.000,00
                                    (60/120 cm)
 38. Pulovere         71   1772.10  Pulover pentru barbati,  bucata   190.000,00
                                    din lana in amestec, cu
                                    maneca lunga*)
                      72   1772.10  Pulover pentru barbati,  bucata   128.000,00
                                    din PNA, cu maneca
                                    lunga*)
 39. Saci de dormit   73   1740.22  Saci de dormit, din fas  bucata   333.000,00
                                    si panza, pentru adulti,
                                    tip clasic*)
 40. Saltele          74   3615.12  Saltele tip "Relaxa"     bucata   860.500,00
                                    pentru o persoana

                                    Articole de protectie

 41. Cizme din        75   1930.12  Incaltaminte din        pereche    75.000,00
     cauciuc                        cauciuc si materiale
                                    plastice pentru
                                    echipamente de
                                    protectie
                      76   1930.12  Cizme simple, pentru    pereche    77.600,00
                                    barbati, din cauciuc
42. Combinezoane      77   1821.00  Articole de              bucata    86.000,00
    de protectie                    imbracaminte pentru
                                    lucru
                      78   1822.12  Salopete cu bretele si   bucata   137.000,00
                                    sorturi pentru barbati
                                    si baieti
                      79   1821.00  Combinezoane de          bucata   158.000,00
                                    protectie*)
 43. Bonete din panza 80   1821.30  Bonete din panza alba*)  bucata    19.600,00
     alba
     Halate albe      81   1821.30  Halate albe*)            bucata    89.600,00
     Pantofi pentru   82   1930.23  Incaltaminte cu fete     bucata   270.000,00
     tenis                          din piele naturala
                                    pentru sport
     Pantaloni albi   83   1822.24  Pantaloni pentru        pereche   121.300,00
                                    barbati, din tercot
                                    (tip BBC)

                                    Articole de gospodarie
                                     si igiena personala

 44. Crema pentru     84   2466.47  Crema pentru              tub       6.300,00
     incaltaminte                   incaltaminte (tub)
 45. Detergenti       85   2451.32  Detergenti                 kg      21.700,00
 46. Sapun de fata    86   2451.31  Sapun de toaleta si        kg      36.500,00
                                    semitoaleta

                                          Furaje

 47. Fan              87   0114.10  Fan                        kg       1.100,00
 48. Orz boabe        88   0111.15  Orz boabe                  kg       2.700,00
 49. Ovaz boabe       89   0111.16  Ovaz boabe                 kg       2.650,00
 50. Paie de cereale  90   0114.10  Paie de cereale            kg         600,00
 51. Porumb boabe     91   0111.13  Porumb boabe               kg       3.800,00
 52. Sare furajera    92   1440.10  Sare furajera              kg       2.900,00
 53. Soia boabe       93   0113.31  Soia boabe                 kg       6.950,00
________________________________________________________________________________
    *) Preturile unitare se vor actualiza cu indicii preturilor de consum pe principalele marfuri si servicii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 482/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 482 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu