Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.47 din 08.02.2018

privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului şi modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20 februarie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Numărul de inventar MFP 156563, prevăzut în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atribuit prin dublă înregistrare bunului imobil „Sistem portabil de măsurare umiditate sol SM Piteşti", se radiază, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Se aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a evaluării, a lucrărilor de cadastru şi de modernizare, potrivit anexei nr. 3. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5 Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului care se înscrie în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708)

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Afumaţi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Afumaţi Ţara: România; judeţ: Ilfov; comuna Afumaţi; şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6 2012 55.643 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, Dec. 169/22.12.2016 în administrare mobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care se radiază din domeniul public al statului, fiind dublu înregistrat

Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
156563 8.30 Sistem portabil de măsurare umiditate sol SM Piteşti Aparatură de măsură parametrii meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Argeş; municipiul Piteşti; str. Nicolae Dobrin nr. 39 2007 6.413 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil

ANEXA Nr. 3Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală ca urmare a evaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legala În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62736 8.28.01 Teren Administraţia Naţională de Meteorologie - Sediul Central Băneasa S = 80.044 mp, extras CF nr. 259845 E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - f. sericicolă, V - proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1961 153.069.568 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 91/2007, Protocol nr. MMGA 3922/21.08.2007 şi în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MT nr. 886 SB/27.08.2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 789/2015
2 62772 8.28.01 Teren staţie meteo Videle S = 2.280 mp, CF nr. 20662 N, S ,V - proprietate privată, V - Str. Gării Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraşul Videle; Str. Gării nr. 55 1975 92.077 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
3 62781 8.28.01 Teren staţie meteo Călimani S = 5.000 mp, CF nr. 31059 N, S, V - teren Consiliul Local Şaru Dornei, E - drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Şaru Dornei, fără nr. 1999 6.836 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
4 62785 8.28.01 Teren staţia meteo Bârlad S = 9.792 mp, CF 70489 N, E - Pomicola - S.A., S - şoseaua Crâng, V - drum acces Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; satul Perieni; şoseaua Crâng nr. 3 1962 314.435 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
5 62789 8.28.01 Teren staţia meteo Negreşti S = 2.381 mp, CF nr. 70047 N, E, V - Centrul Experimental Negreşti, S - Str. Mihail Kogălniceanu Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 1978 32.629 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, ECF 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
6 62790 8.28.01 Teren staţia meteo Darabani S = 2.160 mp, CF nr. 51101 N - teren Modest Gheorghe, S - str. 1 Decembrie, E - Aramă Petru, V - drum acces Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; str. 1 Decembrie nr. 47 1987 51.903 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
7 62792 8.28.01 Teren staţia meteo Vaslui S = 11.954 mp, CF nr. 73701 N - Bălţatu Ionel, V, S - str. Valentin Silvestru, E - str. Ştefan Procopiu Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Valentin Silvestru nr. 2 1959 383.841 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
8 62798 8.28.01 Teren staţie meteo Băileşti S = 1.892 mp, CF nr. 33171 N, S, E - case particulare, V - str. Brâncoveni Tara: România; judeţ: Dolj; municipiul Băileşti; str. Brâncoveni nr. 9 1945 45.472 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
9 62814 8.28.01 Teren staţia meteo Odorheiul Secuiesc S = 6.558 mp, CF nr. 55265 N, V, S - parohia ortodoxă, E - drum acces Ţara: România; judeţ: Harghita; municipiul Odorheiul Secuiesc; Str. Văii nr. 31 1945 309.959 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
10 62820 8.28.01 Teren staţie meteo Sărmaşu S = 3.126 mp, CF nr. 50630 N - drum acces, E, V, S - teren agricol privat Ţara: România; judeţ: Mureş; oraşul Sărmaşu; Str. Câmpului nr. 23 1960 90.733 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
11 62830 8.28.01 Teren staţie meteo Lăcăuţi S = 1.960 mp, CF nr. 24824 Ocolul silvic Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 1945 75.164 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
12 62832 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu Mureş S = 676 mp, CF nr. 136360 E, S, V - Aeroclubul Târgu Mureş; N - rest proprietate Ţara: România; judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş; str. Libertăţii nr. 120 1960 48.860 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
13 62835 8.28.01 Teren staţie meteo Câmpeni S = 1.140 mp, extras CF nr. 71267 N - drum; E, S - unitate militară; V - Corcheş Mircea Ţara: România; judeţ: Alba; oraşul Câmpeni; str. Horea nr. 65 1960 31.488 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
14 62844 8.28.01 Teren staţie meteo Holod S = 1.595 mp, CF nr. 486 N - Drum judeţean, E, S, V - păşune Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Holod nr. 166 A 1970 9.677 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
15 62851 8.28.01 Teren staţie meteo Sânnicolau Mare S = 9.783 mp, CF nr. 403623-403627 N - teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - Str. Scurtă, V - teren particular Ţara: România; judeţ: Timiş; oraşul Sânnicolau Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 111 1945 612.327 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 62854 8.28.01 Teren staţie meteorologică Stâna de Vale S = 1.425 mp, CF nr. 51139 N, S, V - pădure brad, E - cabană drumuri Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Budureasa, Stâna de Vale nr. - 1945 72.768 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
17 62874 8.28.01 Teren staţie meteo Zalău S = 3.101 mp, CF nr. 65756 NNE - teren sport, NE-SSV - Str. Meteorologiei, SV- N - terenuri particulare Ţara: România; judeţ: Sălaj; municipiul Zalău; Str. Meteorologiei nr. 16 1960 99.451 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
18 62877 8.28.01 Teren staţie meteo Gura Portiţei S = 3.025 mp, CF nr. 30617 E - Marea Neagră, S, N, V - Razelm Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Jurilovca; Gura Portiţei 1987 74.525 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
19 62880 8.28.01 Teren staţie meteo Mangalia S = 1.140,95 mp, CF nr. 107384 E - Marea Neagră, S - hotel, N - staţie pompare, V - şosea Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Mangalia, str. Matei Basarab nr. 1 1960 225.419 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
20 62897 8.28.01 Clădire corp B Afumaţi Clădire din BCA şi cărămidă, parţial subsol + parter + turn Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, extras CF nr. 2820 E, S, N - terenuri private, V - şoseaua Afumaţi Ţara: România; judeţ: Ilfov; comuna Afumaţi; şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6 1961 212.293 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PVR 1.115/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016 în administrare imobil
21 62904 8.28.01 Racord subteran LES 20 KVA Cablu electric îngropat În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; judeţ: Ilfov; comuna Afumaţi; şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6 1987 77.869 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
22 62906 8.28.01 Clădire corp A, extindere Centrul de calcul, extindere Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică Clădire din cărămidă, parţial subsol + parter + parţial etaj 1, Sc = 1.878 mp, Sd = 3.832 mp, extras CF nr. 259845 E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - f. sericicolă, V - proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1961 4.488.144 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
23 62908 8.28.01 Clădire corp B extindere Bucureşti Construcţie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 750 mp, Sd = 1.400 mp, extras CF nr. 259845 E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - f. sericicolă, V - proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1964 657.871 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
24 62921 8.28.01 Clădire radar ANM-RA Construcţie din BCA, subsol + parter + etaj, Sc = 314,57 mp, Sd = 942,51 mp, fosă septică parter, cărămidă/BCA, Sc = 11 mp, Sd = 11 mp, anexă turn radar parter, cărămidă/ BCA, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp, extras CF nr. 259845 E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - f. sericicolă, V - proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1990 1.189.432 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
25 62978 8.28.01 Clădire staţie meteo Morăreşti Clădire bolţari beton, parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, CF nr. 80122 N - Sima Florin, E - izlaz comunal, S - drum acces, V - drum comunal Ţara: România; judeţ: Argeş; comuna Morăreşti nr. - 1975 49.237 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
26 62985 8.28.01 Panou gard protecţie staţie meteo Piteşti Plasă sârmă, înălţime = 40 m N - Proca Marcel, E - Proca Marcel, S - alee acces, V - str. Nicolae Dobrin Ţara: România; judeţ: Argeş; MRJ Piteşti; str. Nicolae Dobrin nr. 39 1982 2.668 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
27 63027 8.28.01 Panouri gard protecţie staţie meteo Videle Plasă sârmă N, S, V - proprietate privată, V - Str. Gării Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraşul Videle; Str. Gării nr. 55 1982 2.667 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
28 63031 8.28.01 Ecran protecţie staţie meteo Videle Plasă sârmă În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraşul Videle; Str. Gării nr. 55 1989 1.063 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 63047 8.28.01 Clădire staţie meteo Călimani Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj 1 + etaj 2, Sc = 244 mp, Sd = 454,11 mp, extras CF nr. 31059 N, S, V - teren Consiliul Local Şaru Dornei, E - drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Şaru Dornei fără nr. 1989 616.621 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Dec. 303/30.09.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
30 63061 8.28.01 Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă parter din PAL, Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp; CF nr. 51484 N, S - str. Batalion, E - Luca Mihai, V - teren Consiliul Local Târgu-Neamţ Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu-Neamţ; str. Batalion nr. 28 1984 36.313 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
31 63063 8.30 Platformă staţie meteo Focşani Suprafaţa de teren înierbatǎ, amenajată pentru amplasarea aparatelor şi instrumentelor meteorologice (terenul se regăseşte la MF 62775) În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123 A 1982 22.124 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
32 63090 8.28.01 Împrejmuire platformă meteo Ceahlău Împrejmuire din sârmă cu rame de oţel, pe stâlpi metalici N, E, V - teren Consiliul Local Ceahlău, S - potecă Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Ceahlău nr. - 1970 1.942 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
33 63112 8.30 Punere în siguranţă platformă staţie meteo Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; localitatea Stânca; str. Grigore Antipa nr. 95 1991 3.821 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
34 63118 8.30 Platformă SM Darabani Suprafaţa de teren înierbatǎ, amenajată pentru amplasarea aparatelor şi instrumentelor meteorologice (terenul se regăseşte la MF 62790) În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Botoşani; oraşul Darabani; str. 1 Decembrie nr. 47 1987 61.954 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
35 63122 8.28.01 Clădire staţie meteo Tecuci Clădire parter din cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, extras CF nr. 102108 N - drum acces, S - str. Izvor, E - proprietate Rusu Elena, V - proprietate Jiga Constantin Ţara: România; judeţ: Galaţi; municipiul Tecuci; str. Izvor nr. 32 1965 82.984 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
36 63123 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Tecuci Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din beton armat N - drum acces, S - str. Izvor, E - proprietate Rusu Elena, V - proprietate Jiga Constantin Ţara: România; judeţ: Galaţi; municipiul Tecuci; str. Izvor nr. 32 1973 5.654 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
37 63159 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Cotnari Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici N, S, V - IAS Cotnari, E - drum exploatare Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Cotnari, fără nr. 1967 3.068 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
38 63169 8.28.01 Împrejmuire radar Bârnova Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din beton N, S, V - Ocolul Silvic Pădureni, E - drum public Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ciurea, fără nr. 1978 5.268 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
39 63174 8.29.08 Cons. sector hidro-meteo sediu CMR Moldova (partea ANM) Clădire cu zidărie din cărămidă cu 2 nivele din patru (parţial subsol + etaj 1), Sc = 308,69 mp, Sd = 389,66 mp, extras CF nr. specială nr. cadastral 14308/1 N, E, S, V - Administraţia Bazinală de Apă Prut Bârlad Ţara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; str. Văscăuţeanu nr. 10 1969 349.388 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Dec. 4.545/29.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
40 63188 8.28.01 Clădire staţie meteo Bârlad Clădire parter zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, extras CF nr. 70489 N, E - Pomicola S.A., S - şoseaua Crâng, V - drum acces Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Perieni; satul Perieni; şoseaua Crâng nr. 3 1962 86.292 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
41 63212 8.28.01 Clădire staţie meteo Băileşti Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 86 mp, Sd = 120,19 mp, magazie, parter, prefabricate din beton, Sc = 23 mp, Sd = 23 mp extras CF nr. 33171 N-S-E - case particulare, V - str. Brâncoveni Ţara: România; judeţ: Dolj; localitatea Băileşti; str. Brâncoveni nr. 9 1987 184.125 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 63217 8.28.01 Clădire staţie meteo Bechet Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164 mp, anexa parter, cărămidă, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, extras CF nr. 30199 N, S, E - case particulare V - DN 55 Ţara: România; judeţ: Dolj; oraşul Bechet; str. A.I. Cuza nr. 7 1972 224.986 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
43 63225 8.28.13 Magazie pentru materiale SM Bechet Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, CF nr. 30199 În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Dolj; oraşul Bechet; str. A.I. Cuza nr. 7 1979 3.095 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
44 63230 8.28.01 Clădire staţie meteo Calafat Clădire din cărămidă, parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, magazie, parter, cărămidă, Sc = 22 mp, Sd = 22 mp, extras CF nr. 1430 N, V - case particulare, E - şoseaua Calafat Poiana Mare, S - Primăria Calafat Ţara: România; judeţ: Dolj; municipiul Calafat; str. Calafat - Poiana Mare nr. 3 1988 170.134 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PV 763/30.03.2003, PV 23.04.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016 în administrare imobil
45 63244 8.28.01 Alei şi drum de acces Alei betonate În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţ: Dolj; MRJ Craiova; calea Bucureşti nr. 150 B 1982 1.806 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
46 63251 8.28.01 Împrejmuire radar Craiova Împrejmuire teren, cu panouri din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţ: Dolj; MRJ Craiova; calea Bucureşti nr. 150 B 1982 16.147 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
47 63274 8.30 Platformă meteo cu împrejmuire Slatina Suprafaţa împrejmuită S = 683,44 mp N, V - Liceul Agricol, E-S - teren agricol Ţara: România; judeţ: Olt; MRJ Slatina; str. Strehareţ nr. 156 1978 15.472 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
48 63282 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Logreşti Clădire din panouri prefabricate P+1, 5 birouri, Sc = 42 mp, Sd = 84 mp, anexa (grup sanitar) din cărămidă, parter, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, CF nr. 35849 N, E - case part., S - târg de vite; V - teren privat Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Logreşti, satul Târgu Logreşti nr. 132 1978 86.578 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
49 63297 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Păltiniş Gard metalic Ocolul silvic Ţara: România; judeţ: Sibiu; localitatea Păltiniş; Str. Molidului nr. - 1979 5.138 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
50 63298 8.28.01 Clădire cu anexe gospodăreşti, staţie meteo VF. Lăcăuţi Clădire piatră + cărămidă, parter + 2 etaje, birou, 2 holuri, 3 camere, oficiu, Sc = 104 mp, Sd = 262 mp, anexa parter, piatră, Sc = 57 mp, Sd = 57 mp, CF nr. 24824 Ocolul silvic Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 1959 310.730 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; 739/9 iulie 2003; Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 171/2005 în administrare imobil
51 63299 8.30 Platformă meteo staţie meteo Vf. Lăcăuţi S = 506 mp Ocolul silvic Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 1987 14.636 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
52 63304 8.28.13 Construcţii anexe staţie meteo Făgăraş Construcţii din cărămidă, parter (2 magazii, atelier, grup sanitar), Sc = 45,40 mp, Sd = 45,40 mp, CF nr. 100862 S - DN1, E, V, N - teren agricol privat Ţara: România; judeţ: Braşov; comuna Beclean nr. - 1982 5.643 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
53 63315 8.28.01 Clădire staţie meteo Câmpeni Clădire cărămidă parter + etaj, Sc = 230 mp, Sd = 460 mp, magazie lemne pereţi blocuri de beton, parter, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, CF nr. 71267 N - drum; E, S - unitate militară; V - Corcheş Mircea Ţara: România; judeţ: Alba; oraş Câmpeni; str. Horea nr. 65 1975 332.435 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
54 63338 8.28.01 Clădire staţie meteo Odorheiul Secuiesc Clădire cărămidă parter, Sc = 99 mp, Sd = 99 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 21 mp, Sd = 21 mp, extras CF nr. 55265 N, V, S - parohia ortodoxă, E - drum acces Ţara: România; judeţ: Harghita; municipiul Odorheiul Secuiesc; Str. Văii nr. 31 1967 22.449 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 63352 8.30 Alimentare apă staţie meteo Arad Conducte metalice îngropate în şanţ pentru aducţiune apă rece În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Arad; MRJ Arad; Str. Steagului nr. 128 1986 7.250 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
56 63388 8.28.01 Clădire staţie meteo Cuntu Cabană din lemn, S + P + E + M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, extras CF 30217 Păşune comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova Ţara: România; judeţ: Caraş-Severin; comuna Bolvasniţa, satul Vârciorova 1978 40.529 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
57 63432 8.28.01 Clădire + extindere staţie Oradea Clădire din beton, parter + etaj, Sc = 323 mp, Sd = 646 mp, CF nr. 189122 N - teren agricol, S - curte şi clădire SCAZ, E - drum naţional, magazie, V - clădire agrochimie Ţara: România; judeţ: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 1973 774.784 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016 în administrare imobil
58 63460 8.28.01 Clădire staţie meteo Sânnicolau Mare Clădire parter din cărămidă, Sc = 83,70 mp, Sd = 83,70 mp, CF nr. 403626, releveu N - teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - Str. Scurtă, V - teren particular Ţara: România; judeţ: Timiş; oraş Sânnicolau Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 111 1960 40.942 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PVR 48/25.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
59 63488 8.28.01 Clădire staţie meteo Stâna de Vale Clădire din beton, parter + 2 etaje, Sc = 119 mp, Sd = 357 mp, extras CF nr. 51139 N, S, V - pădure brad, E - cabană drumuri Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Budureasa Stâna de Vale nr. - 1980 599.725 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
60 63504 8.28.01 Clădire staţia meteo Huedin Clădire P din cărămidă, acoperiş din ţiglă, Sc = 99 mp, Sd = 99 mp, magazie, parter, din cărămidă, Sc = 17 mp, Sd = 17 mp extras CF nr. 50874 N - întreprindere auto, S, V - sect. drumuri şi poduri, E - Str. Câmpului Ţara: România; judeţ: Cluj; oraş Huedin; Str. Câmpului nr. 6 1966 31.496 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
61 63517 8.28.13 Clădire staţie automată Iezer Clădire parter din beton cu planşeu din beton armat, Sc = 19 mp, Sd = 19 mp, CF nr. 51222 Teren consiliul local Moise, judeţul Maramureş Ţara: România; judeţ: Maramureş; comuna Moisei; Vf. Pietrosul Mare, cota 2303 1964 1.263 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016 în administrare imobil
62 63523 8.28.01 Clădire staţia meteo Zalău Clădire parter, cărămidă, Sc = 91 mp, Sd = 91 mp, magazie, parter, din metal Sc = 11 mp, Sd = 11 mp, grup sanitar, parter, din cărămidă, Sc = 9 mp, Sd = 9 mp, extras CF nr. 65756 NNE - teren sport, NE-SSV - Str. Meteorologiei, SV- N - terenuri particulare Ţara: România; judeţ: Sălaj; MRJ Zalău; Str. Meteorologiei nr. 16 1961 49.633 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
63 63538 8.28.01 Clădire Staţie meteo Gura Portiţei Parter + etaj + mansardă, cărămidă, Sc = 105 mp; Sd = 210 mp; Extras CF 30617 E - Marea Neagră, S, N, V - Razelm Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Jurilovca; Gura Portiţei nr. - 1988 889.832 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
64 63539 8.28.01 Clădire staţie meteo Mahmudia Parter cărămidă, Sc = 137 mp, Sd = 137 mp, CF nr. 30298 E - st. releu, S, N, V - teren proprietate privată Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Mahmudia nr. - 1996 130.273 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003/ PVR nr. 1/2.07.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
65 63542 8.28.01 Clădire staţie meteo Jurilovca Parter cărămidă, Sc = 89 mp; Sd = 89 mp; CF nr. 30618 N, V - teren propr. privată, S, V - propr. privată, E - şosea Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Jurilovca 1971 79.641 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
66 63547 8.28.01 Clădire staţie meteo platforma Tulcea Parter cărămidă, Sc = 35 mp; Sd = 35 mp; extras CF 34233 N, V, E - teren propr. privată, S - şosea Ţara: România; judeţ: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Prislav nr. 163 1975 47.523 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
67 63555 8.28.01 Împrejmuire platformă staţie meteo Medgidia Gard panouri plasă sârmă, S = 676 mp În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Medgidia; str. 7 Noiembrie nr. - 1987 4.198 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
68 63557 8.28.01 Împrejmuire platformă meteo Sulina S = 47,29 mp În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Tulcea; oraş Sulina 1989 3.911 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 63559 8.30 Platformă meteo Voineasa S = 663,97 mp, împrejmuire platformă meteo N, E - drum forestier, SV - râul Lotru, NV - DA Olt Ţara: România; judeţ: Vâlcea; comuna Voineasa; satul Voineasa; str. Stupina nr. - 1994 15.916 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
70 63584 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Buzău Panouri sârmă, S = 4.500 mp N - drum acces, E, V - staţiune cercetări legumicole, S - S.C. Gerom - S.A. Ţara: România; judeţ: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 1986 7.219 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
71 63592 8.28.01 Platformă de parcare auto – SM Afumaţi Platformă beton În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; judeţ: Ilfov; comuna Afumaţi; şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6 1976 8.070 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
72 63640 8.28.13 Cabină metal staţie meteo Târgu Secuiesc S = 30 mp În incinta staţiei meteo Târgu Secuiesc Ţara: România; judeţ: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 1982 2.598 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
73 63646 8.28.01 Clădire staţie meteo Sărmaşu Clădire cărămidă, parter + etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 50630 N - drum acces, E, V, S - teren agricol privat Ţara: România; judeţ: Mureş; oraşul Sărmaşu, Str. Câmpului nr. 23 1979 253.367 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
74 63656 8.28.01 Împrejmuire platformă staţie meteo Sfântu Gheorghe Gard de sârmă N - S.C. Dias Ceramica S.R.L., E - proprietate particulară, S - drum, V - S.C. ADY S.R.L. Ţara: România; judeţ: Covasna; MRJ Sfântu Gheorghe; Str. Lunca Oltului nr. Fn 1968 5.809 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
75 63662 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Târgu Secuiesc Gard de sârmă N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E - DN11 Ţara: România; judeţ: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 1964 36.139 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
76 65187 8.28.01 Clădire staţia meteo Poiana Stampei Parţial subsol + parter + etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, extras CF nr. 30583 N, E - Consiliul Local Poiana Stampei, S - drum comunal, V - Isopel Alexandru Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Poiana Stampei; satul Tesna nr. 58 1977 225.588 Legea apelor 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, 739/9.07.2003, Legea nr. 216/ 2004, Decizia nr. 5.287/8.12.2004, în administrare imobil
Dec. nr. 32871/ 29.09.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016 imobil
77 114916 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Ocna Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp, extras CF nr. 60335 N - str. Costache Negri, S - Contea Georgeta, E - pârâul Galean, V - S.C. Dobreniţa S.R.L. Ţara: România; judeţ: Bacău; oraş Târgu Ocna; str. Costache Negri nr. 176 1967 140.077 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
78 114924 8.28.01 Clădire staţie meteo Ştei Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, grup sanitar, parter cărămidă, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, extras CF nr. 31ndf E, S, V - izlaz comunal, N - cimitir Ţara: România; judeţ: Bihor; oraş Ştei; str. 13 Septembrie nr. 20 1993 14.307 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
79 114941 8.29.08 Clădire CMR Constanţa Parţial demisol + parter + parţial etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1.721,17 mp; CF 229006 N - Apele Române, S - INCERC filiala Constanţa, V, E - consiliul local Ţara: România; judeţ: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia nr. 300 1969 2.411.218 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PV 103, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
80 114942 8.29.08 Teren CMR Constanţa S = 9.083,40 mp, CF nr. 229006 N - Apele Române, S - INCERC filiala Constanţa, V, E - consiliul local Ţara: România; judeţ: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia nr. 300 1967 17.525.625 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Protocol nr. 9.966/ 13.08.2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
81 114973 8.28.01 Teren staţie meteo Tulcea S = 2.140 mp, CF nr. 34233 N, V, E - teren propr. privată, S - şosea Ţara: România; judeţ: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Prislav nr. 163 1974 68.716 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82 114974 8.28.01 Teren staţie meteo Jurilovca S = 3.189 mp, CF nr. 30618 N, V - teren propr. privată, S, V - propr. privată, E - şosea Ţara: România; Judeţ: Tulcea; comuna Jurilovca nr. - 1968 16.421 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
83 143698 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Oradea Reţea tuburi beton evacuare ape uzate, reţea conductă metalică alimentare apă potabilă, îngropate în sol În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2002 75.934 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/26.06.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
84 143699 8.28.13 Depozit de lemne Stâna de Vale Depozit din pereţi de tablă metalică, parter, corp 1, Sc = 17 mp, Sd = 17 mp, corp 2, Sc = 12 mp, Sd = 12 mp, CF nr. 51139 N, S, V - pădure brad, E - cabană drumuri Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Budureasa, Stâna de Vale nr. - 2002 13.050 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/23.07.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
85 143700 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Stâna de Vale Reţea tuburi beton evacuare ape uzate În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Budureasa, Stâna de Vale nr. - 2002 68.365 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/23.07.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
86 143702 8.30 Reţea exterioară apă canal staţie meteo Târgu Secuiesc Canal vidanjare În incinta staţiei meteo Târgu Secuiesc Ţara: România; judeţ: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 2002 104.090 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
87 143703 8.28.01 Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc Construcţie cărămidă, parter, Sc = 20 mp, Sd = 20 mp, CF nr. 27948 N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E - DN11 Ţara: România; judeţ: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 2002 7.463 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011; Hotărârea Guvernului nr. 10/7 ianuarie 2014, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
88 143704 8.30 Racord gaze staţia meteo Târgu Secuiesc Ţeava exterioară Unitate de pompieri Ţara: România; judeţ: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 2002 83.252 KH 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
89 145317 8.28.01 Clădire staţie meteo Videle Cabană lemn, parter, Sc = 143,82 mp, Sd = 143,82 mp, extras CF nr. 20662 N, S, V - proprietate privată, V - Str. Gării Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraş Videle; Str. Gării nr. 55 1988 82.707 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
90 145339 8.28.01 Clădire staţia meteo Stolnici Clădire parter, cărămidă, Sc = 100,39 mp, Sd = 100,39 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 19,10 mp, Sd = 19,10 mp, CF nr. 80246 N - Tomescu Vasile, S - Manea Gheorghe, drum exploatare, E - Moraru Aurel, V - zona CFR Ţara: România; judeţ: Argeş; comuna Stolnici nr. - 1965 62.299 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015 în administrare imobil
91 145343 8.28.01 Clădire staţie meteo Batoş Clădire cărămidă, parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 22 mp, Sd = 22 mp, extras CF nr. 50532 S, V - S.C. Agroindustriala Batoş, E - parohia romano-catolică, N-E - teren primăria Batoş Ţara: România; judeţ: Mureş; comuna Batoş nr. 304 1989 130.489 Legea nr. 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
92 149017 8.30 Staţie automată W18508 - staţia meteo Zalău, CMR Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei staţiei meteo Zalău Ţara: România; judeţ: Sălaj; MRJ Zalău; Str. Meteorologiei nr. 16 2003 51.879 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003 în administrare mobil
93 149018 8.30 Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Satu Mare, CMR Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei staţiei meteo Satu Mare Ţara: România; judeţ: Satu Mare; municipiul Satu Mare; bd. Lucian Blaga 2003 51.879 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003 în administrare mobil
94 149019 8.30 Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Baia Mare, CMR Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraş Tăuţii Măgherăuş; str. 66 nr. 7 2003 64.057 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 149020 8.30 Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Bistriţa, CMR Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei staţiei meteo Bistriţa Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Calea Moldovei nr. 17 2003 51.879 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003 în administrare mobil
96 149021 8.30 Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Ocna Şugatag, CMR Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei staţiei meteo Ocna Şugatag Ţara: România; judeţ: Maramureş; localitatea Ocna Şugatag; str. Coşbuc nr. 16 2003 51.879 Hotărârea Guvernului nr. 1.980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003 în administrare mobil
97 149031 8.30 Staţie automată W18508 - staţia meteo Vlădeasa 1800, CMR. Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei staţiei meteo Vlădeasa 1800 Ţara: România; judeţ: Cluj; satul Rogojel; comuna Săcuieu nr. - 2003 51.879 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003 în administrare mobil
98 149058 8.30 Staţie automată MAWS 301, SR.W32511-SM Deva Procesor MOTOROLA 32B, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB FLASH, intrări analogice 11 În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; MRJ Deva; str. Titu Maiorescu nr. 32 2003 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
99 149082 8.30 Staţie automată MAWS 301 S W23224 - staţie meteo Medgidia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Medgidia Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Medgidia; str. 7 Noiembrie nr. 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
100 149085 8.30 Staţie automată MAWS 301 S W23218 - staţie meteo Tulcea DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Tulcea Ţara: România; judeţ: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Prislav nr. 163 2003 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
101 149090 8.30 Server prelucrare date de volum - SPV DELL; S.O. LINUX REDHAT În incinta CMR Constanţa Ţara: România; judeţ: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia nr. 300 2003 699.868 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
102 149098 8.30 Grup electrogen - radar Medgidia CATERPILAR 70 KVA În incinta SM Medgidia Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Medgidia; str. 7 Noiembrie nr. 2003 72.301 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
103 149101 8.30 Staţie meteo automată 301 S W23212 - staţie meteo Adamclisi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Adamclisi Ţara: România; judeţ: Constanţa; comuna Adamclisi nr. 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
104 149105 8.30 Staţie automată MAWS - staţie meteo Focşani DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123 A 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
105 149106 8.30 Staţie automată MAWS - staţie meteo Rădăuţi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Suceava; municipiul Rădăuţi; str. Ştefan cel Mare nr. 132 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
106 149108 8.30 Staţie automată MAWS - staţie meteo Vaslui DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Valentin Silvestru nr. 2 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
107 149110 8.30 Staţie automată MAWS - staţie meteo Galaţi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Tara: România; judeţ: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Traian nr. 431 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
108 149114 8.30 Grup electrogen radar Bârnova Tip Caterpillar Olympian GEP83-3, diesel, insonorizat, trifazat automat, 400 V, 83 KVA, 50 Hz N, S, V - Ocolul silvic Pădureni, E - drum public Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ciurea fără nr. 2003 72.416 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare imobil
109 149117 8.30 Echipament de comunicaţii - SRPV Bacău Sistem de comunicaţie În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău Ţara: România; judeţ: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2003 218.019 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
110 149118 8.30 Echipamente de comunicaţii - SRPV Bacău Sisteme de comunicaţie În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău Ţara: România; judeţ: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2003 274.005 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
111 149119 8.30 Staţie de prognoză - SRPV Bacău Aparatură electronică În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău Ţara: România; judeţ: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2003 1.013.713 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 149120 8.30 Poarta de comunicaţii - SRPV Bacău Aparatură electronică În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău Ţara: România; judeţ: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2003 1.339.126 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
113 149130 8.30 Reţele exterioare apă canal SM Lăcăuţi Conducte, cămine Ocolul silvic Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 56.876 Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
114 149133 8.28.01 Grup electrogen, staţie meteo Lăcăuţi Grup Diesel, 15 KVA, tip GEBAS 15HA În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 28.806 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
115 149134 8.28.01 Centrală termică, staţie meteo Lăcăuţi Cazan din fontă pe lemne tip Viadrus 35 Kw În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 3.000 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare imobil
116 149135 8.28.01 Panou automatizare, staţie meteo Lăcăuţi Pornire/oprire automată, semnalizare stare sistem În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 1.602 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
117 149136 8.30 Redresor trifazat, staţie meteo Lăcăuţi Redresor trifazat 400 Vca/24 Vcc, 80 A În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 12.535 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
118 149137 8.30 Celule fotovoltaice, staţie meteo Lăcăuţi Panouri baterii solare 1000 Wp, 24 V/35 A În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 65.286 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
119 149138 8.30 Baterie acumulatori, staţie meteo Lăcăuţi PbGel, 4 x 12 V/200 Ah, 2 seturi în paralel În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 4.401 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
120 149139 8.30 Invertor, staţie meteo Lăcăuţi 24 Vcc/220 Vca, 50 Hz, 1200 VA În incinta clădirii SM Lăcăuţi Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2003 3.921 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
121 149144 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Câmpeni DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Câmpeni Ţara: România; judeţ: Alba; oraş Câmpeni, nr. - 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
122 149145 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Sebeş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Alba; municipiul Sebeş, drumul Dn7; FN 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.349/3.11.2005 în administrare mobil
123 149146 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Roşia Montană DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Roşia Montană Ţara: România; judeţ: Alba; comuna Roşia Montană nr. 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
124 149149 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Sfântu Gheorghe DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Sfântu Gheorghe Ţara: România; judeţ: Covasna; MRJ Sfântu Gheorghe; str. Lunca Oltului nr. - 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
125 149150 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Topliţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Topliţa Ţara: România; judeţ: Harghita; municipiul Topliţa; str. Avram Iancu nr. 9 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
126 149154 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Dumbrăveni DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Dumbrăveni Ţara: România; judeţ: Sibiu; oraş Dumbrăveni; str. Cuza Vodă nr. 114 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
127 149155 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Bâlea Lac DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Bâlea Lac Ţara: România; judeţ: Sibiu; comuna Cârţişoara 2002 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
128 149156 8.30 Staţie automată MAWS, staţie meteo Păltiniş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Păltiniş Ţara: România; judeţ: Sibiu; localitatea Păltiniş; Str. Molidului nr. - 2001 56.200 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 149158 8.30 Poartă de comunicaţii, SPV Sibiu Aparatură electronică În incinta CMR Sibiu Ţara: România; judeţ: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Someşului nr. 49 2003 982.348 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
130 149159 8.30 Server prelucrare date, SPV Sibiu Echipament electronic În incinta CMR Sibiu Ţara: România; judeţ: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Someşului nr. 49 2003 699.867 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
131 149161 8.30 Staţie de newcasting şi modelare, SPV Sibiu Aparatură electronică În incinta CMR Sibiu Ţara: România; judeţ: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Someşului nr. 49 2003 699.523 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
132 149165 8.30 Terminal afişare informaţii meteo, SPV Sibiu Aparatură electronică În incinta CMR Sibiu Ţara: România; judeţ: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Someşului nr. 49 2003 92.794 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
133 149666 8.30. Staţie automată MAWS staţia meteo Craiova Stâlp Al, h = 10 m, echipat cu panou solar, senzori pentru măsurători şi cutie metalică cu hard şi procesor pentru prelucrare şi transmisie date meteo În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Dolj; MRJ Craiova; calea Bucureşti nr. 150 B 2001 56.200 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
134 149669 8.30 Staţie automată MAWS SM Slatina DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; judeţ: Olt; municipiul Slatina; str. Strehareţ nr. 156 2001 68.378 Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare mobil
135 149672 8.30 Echipament de comunicaţii SWITCH Aparatură electronică În incinta clădirii obs. radar Ţara: România; judeţ: Dolj; MRJ Craiova; calea Bucureşti nr. 150 B 2003 221.369 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
136 149673 8.30 Echipament de comunicaţii SATELIT Aparatură electronică, antenă satelit În incinta clădirii obs. radar Ţara: România; judeţ: Dolj; MRJ Craiova; calea Bucureşti nr. 150 B 2003 271.729 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
137 149675 8.30 Poartă de comunicaţii Aparatură electronică În incinta clădirii obs. radar Ţara: România; judeţ: Dolj; MRJ Craiova; calea Bucureşti nr. 150 B 2003 835.042 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare imobil
138 149703 8.30 Staţie automată MAWS W18509/staţia meteo Penteleu (357001) DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Penteleu Ţara: România; judeţ: Buzău; comuna Gura Teghii 2003 51.879 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
139 149713 8.30 Server prelucrare date de volum (LPDMACT. PRINCIP./311720) Aparatură electronică În incinta ANM-RA Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2003 682.543 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
140 150300 8.30 Grup electrogen de intervenţie - SRPV Bacău Tip CUBE 3.F, diesel, insonorizat, trifazat automat, putere 20 KVA/16 KW În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău Ţara: România; judeţ: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2004 35.312 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 295/ 4.11.2004 în administrare imobil
141 150315 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului (1/1) - CMR Dobrogea Sondă portabilă, aparat de citire şi înregistrare sistem perforare sol, tijă perforare sol În incinta staţiei meteo Medgidia Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Medgidia; str. 7 Noiembrie nr. 2004 7.312 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 325/2004 în administrare mobil
142 150318 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului (2/2) - CMR Transilvania Sud Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm În incinta staţiei meteo Sebeş Ţara: România; judeţ: Alba; municipiul Sebeş, drumul Dn7 FN 2004 7.312 Legea nr. 216/27.05.2004, Dec. 323/13.12.2004 în administrare mobil
143 150321 8.30 Grup electrogen staţie meteo Iezer Tip COLONIA 2.1 10 KVA/8KW În incinta staţiei meteo Iezer Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraş Borşa; Căldarea Iezer, cota 1780, nr. - 2004 31.915 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 283/ 29.10.2004 în administrare mobil
144 150322 8.30 Sistem electroalimentare invertor redresor staţie meteo Iezer Sistem multiredundant 220VAC/24VDC-40A 1600 VA În incinta staţiei meteo Iezer Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraş Borşa; Căldarea Iezer, cota 1780, nr. - 2004 29.159 Legea nr. 216/2004; Decizia nr. 283/ 29.10.2004 în administrare mobil
145 150323 8.30 Baterie acumulator staţia meteo Iezer 12 elemenţi tip LM 800,2V/800AH, cu electrolit În incinta staţiei meteo Iezer Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraş Borşa; Căldarea Iezer, cota 1780, nr. - 2004 24.761 Legea nr. 216/2004; Decizia nr. 283/ 29.10.2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146 152162 8.30 Staţia automată MAWS 301 SM Stolnici DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Argeş; comuna Stolnici; nr. - 2005 26.914 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
147 152163 8.30 Staţie automată MAWS 301 SM Zimnicea DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraş Zimnicea; str. Turnu Măgurele nr. 2 2005 41.347 Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare mobil
148 152165 8.30 Staţie automată MAWS 301 SM Roşiori de Vede DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Roşiori de Vede; str. Sf. Teodor nr. 1 2005 26.914 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
149 152166 8.30 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului SM Piteşti Aparatură electronică ThetaKIT V3 În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Argeş; MRJ Piteşti; str. Nicolae Dobrin nr. 39 2005 6.413 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
150 152169 8.30 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului SM Ploieşti Aparatură electronică ThetaKIT V3 În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Prahova; MRJ Ploieşti; Str. Laboratorului nr. 3A 2005 6.413 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
151 152170 8.30 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului SM Buzău Aparatură electronică ThetaKIT V3 În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 2005 6.413 Legea nr. 216/27.05.2004 în administrare mobil
152 152179 8.30 Grup electrogen staţia meteo Călimani Grup electrogen cu motor diesel, putere 7,5 kVA, trifazat, tensiune 400 V, frecvenţa 50 Hz În clădirea staţiei meteo Călimani Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Şaru Dornei, fără nr. 2005 31.540 Legea nr. 216/2004, Dec. 303/30.09.2005 în administrare mobil
153 152180 8.30 Motopompă cu motor pe benzină staţia meteo Călimani Agregat de pompare a apei din rezervorul de incendiu, tip S 18, Q = 20 mc/h, H = 45 mCA În incinta staţiei meteo Călimani Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Şaru Dornei, fără nr. 2005 2.583 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
154 152181 8.30 Staţie automată MAWS - CMR Moldova, SM Târgu Neamţ DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraş: Târgu-Neamţ; str. Batalion nr. 28 2005 26,914 Legea nr. 216/2004, Dec. 395/31.12.2005 în administrare mobil
155 152183 8.30 Staţie automată MAWS - CMR Moldova, SM Târgu Ocna DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Bacău; oraş Târgu Ocna; str. Costache Negri nr. 176 2005 26.914 Legea nr. 216/2004, Dec. 395/30.12.2005 în administrare mobil
156 152192 8.30 Radar Doppler Oradea Echipament radar Gematronik instalat pe turn cilindric beton armat, H = 23 m, Sc = 12 mp, Remiză grup electrogen, parter, cărămidă, Sc = 15 mp, Sd = 15 mp, CF nr. 172015 N, S, V, E - terenuri particulare Ţara: România; judeţ: Bihor; MRJ Oradea; Dealul Vântului nr. - 2001 3.142.099 OM 63/2001, Fonduri BEI şi PHARE, Legea nr. 739/2003 în administrare imobil
157 152196 8.30 Staţie automată MAWS - staţie meteo Roman DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Cordun; şoseaua Roman-Iaşi km 5 2002 51.879 Legea nr. 216/2004, Dec. 395 BIS/31.12.2005 în administrare mobil
158 152219 8.28.01 Împrejmuire staţia meteo Bâcleş Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici N - drum judeţean, E - spital, S, V -proprietăţi private Ţara: România; judeţ: Mehedinţi; comuna Bâcleş nr. - 1998 46.063 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Legea nr. 739/2003 în administrare imobil
159 152220 8.28.01 Clădire staţie meteo Polovragi Clădire parter + etaj, cărămidă, Sc = 127,18 mp, Sd = 154, 36 mp, extras CF nr. 35364 N,V - Primăria Polovragi, E - proprietăţi particulare, S - drum judeţean Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Polovragi nr. 665 1998 142.262 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
160 152221 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Polovragi Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici N,V - Primăria Polovragi, E - proprietăţi particulare, S - drum judeţean Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Polovragi nr. 665 1998 1.043 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Legea nr. 107/2002 în administrare imobil
161 152222 8.28.01 Împrejmuire platformă staţie meteo Polovragi Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Polovragi nr. 665 1998 2.772 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Legea nr. 107/2002 în administrare imobil
162 152225 8.28.01 Împrejmuire platformă staţie meteo Baraolt Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţ: Covasna, oraş Baraolt; Str. Libertăţii nr. 26 1960 1.556 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 152226 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Baraolt Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici N, V, E - teren particular, S - drum judeţean Tara: România; judeţ: Covasna, oraş Baraolt; Str. Libertăţii nr. 26 1960 46 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 în administrare imobil
164 152229 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului SM Zalău ThetaKIT V3 DELTA - T În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Sălaj; MRJ Zalău; Str. Meteorologiei nr. 16 2005 6.413 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
165 152230 8.28.01 Microcentrală format ZIP 25 BF şi instalaţii electrice aferente Centrală termică murală pe gaz, putere termică nominală de încălzire 23,7 kW În incinta staţiei meteorologice Ţara: România; judeţ: Cluj; municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2005 1.710 Legea nr. 216/2004, PVR 2.245/2005 în administrare imobil
166 152234 8.30 Reţele electrice exterioare SM Vlădeasa 1800 Compusă din instalaţie de siguranţa stâlpi cu lampadare în incinta staţiei meteo În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Cluj; satul Rogojel, comuna Săcuieu, nr. - 2004 51.040 Legea nr. 216/2004, Dec. Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
167 152235 8.28.01 Grup electrogen SM Vlădeasa 1800 TIP GL 11 TE-ATS 11 KVA În incinta SM Vlădeasa 1800 Ţara: România; judeţ: Cluj; satul Rogojel; comuna Săcuieu, nr. - 2004 31.540 Legea nr. 216/2004, Dec. 352/2005 în administrare imobil
168 152236 8.30 Rezervor de incendiu SM Vlădeasa 1800 Format din rezervor propriu-zis din beton, motopompă pentru stingerea incendiilor si alte echipamente În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Cluj; satul Rogojel, comuna Săcuieu, nr. - 2004 50.511 Legea nr. 216/2004, Dec. 320/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
169 152243 8.28.01 Teren staţia meteo Polovragi S = 2.339 mp, CF nr. 35364 N, V - primăria Polovragi, E - Proprietăţi particulare, S - drum judeţean Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Polovragi nr. 665 1998 22.021 Legea nr. 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, 739/9.07.2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
170 152248 8.28.13 Baracă metalică 12X36X3, ANM sediul central Baracă metalică auto parter, panouri termoizolante, Sc = 452 mp, Sd = 452 mp, magazie materiale parter, panouri termoizolante, Sc = 33 mp, Sd = 33 mp, CF nr. 259845 Situat în incinta ANM RA Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2004 297.022 Legea nr. 216/2004, PVR 249/2004 în administrare imobil
171 152249 8.28.01 Branşament gaze naturale - SM Afumaţi În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; judeţ: Ilfov; comuna Afumaţi; şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6 2004 19.171 Legea nr. 216/2004, PVR Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
172 152250 8.28.01 Instalaţie utilizare gaze naturale - SM Afumaţi În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; judeţ: Ilfov; comuna Afumaţi; şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6 2004 61.608 Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
173 152285 8.30 CITROEN JUMPER, BENA-CMR Banat Crişana Camion cabină dublă, 4 uşi, 3,5 tone În incinta CMR Banat Crişana - Timişoara Ţara: România; judeţ: Timiş; MRJ Timişoara; str. Gheorghe Adam nr. 15 A 2004 65.390 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
174 152286 8.30 Racord electric de joasă tensiune observator radar Oradea Post transformare în anvelopă de beton 2X160KVA 6/04 KV În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2004 9.276 Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
175 152290 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Oradea Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2004 7.312 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
176 152298 8.30 Staţie automată MAWS 301 SM Turda DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei staţiei meteo Turda Ţara: România; judeţ: Cluj; municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2005 26.914 Legea nr. 216/2004, Dec. 393/2005 în administrare imobil
177 152300 8.30 Staţie automată MAWS 301 staţia meteo Bozovici Staţie automată pentru măsurarea şi transmiterea datelor meteorologice În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Caraş-Severin; comuna Bozovici nr. 948 2005 26.914 Legea nr. 216/2004, Dec. 227/2005 în administrare
178 152302 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Lugoj Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Timiş; municipiul Lugoj; Strada Tapiei nr. 64 2005 6.412 Legea nr. 214/2006 Dec. 373/2005 în administrare mobil
179 152304 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Sânnicolau Mare Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Timiş; oraş Sânnicolau Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 111 2005 6.412 Legea nr. 216/2004, Dec. 373/2005 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
180 152315 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului CMR Oltenia Aparatură electronică În incinta staţiei Ţara: România; judeţ: Vâlcea; municipiul Drăgăşani; str. Regele Ferdinand nr. 64 E 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. 370/2005 în administrare mobil
181 152316 8.30 Staţie automată MAWS CMR Tr. Sud, SM Odorheiul Secuiesc DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Harghita; municipiul Odorheiul Secuiesc; Str. Văii nr. 31 2005 26.914 Legea nr. 216/2004, Dec. 397/2005 în administrare mobil
182 152319 8.30 Staţie automată MAWS CMR Tr. Sud - SM Batoş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Mureş; comuna Batoş nr. 304 2005 26.914 Legea nr. 216/2004, Dec. 397/2005 în administrare mobil
183 152320 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului CMR Tr. Sud Aparatură electronică În incinta terenului staţiei meteo Dumbrăveni Ţara: România; judeţ: Sibiu; oraş Dumbrăveni; str. Cuza Vodă nr. 114 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. 375/2005 în administrare mobil
184 152332 8.30 Staţie automată MAWS 301 S Z3850015 - SM Sulina DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Sulina Ţara: România; judeţ: Tulcea; oraş Sulina 2005 26.914 Legea nr. 216/2004, Dec. 394/2005 în administrare mobil
185 152334 8.30 Barcă JEANNEAU MERRY FISHER 580 cu motor CMR Dobrogea Barcă şase persoane, cu motor 112 CP SERIE PLIRI În incinta staţiei meteo Gura Portiţei Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Jurilovca; Gura Portiţei 2005 106.939 Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare mobil
186 152335 8.30 Remorcă transport ambarcaţiune CMR Dobrogea RTB 1350 SERIE RO0B55M3320014 În incinta staţiei meteo Gura Portiţei; Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Jurilovca; Gura Portiţei 2005 6.657 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
187 155441 8.28.01 Teren şi clădire staţie meteo Târgu Mureş Teren S = 1.064 mp, clădire pe cadre din beton armat, zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 157 mp, Sd = 314 mp, CF nr. 136360 N, E - Aeroclubul Târgu Mureş; S - rest proprietate; V - Primăria Târgu Mureş Ţara: România; judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Str. Libertăţii nr. 120 2010 2013 967.405 Hotărârea Guvernului nr. 784/28.07.2010 în administrare imobil
188 156546 8.30 Staţie meteo automată Logotronic SM Sânnicolau Mare DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare si transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Timiş; oraş Sânnicolaul Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 111 2007 40.453 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
189 156551 8.30 Staţie meteo automată Logotronic SM Mangalia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare si transfer date; interfeţe analogice si digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Mangalia, str. Matei Basarab nr. 1 2007 40.453 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
190 156576 8.30 Staţie meteo automată VAISALA SM Polovragi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice si digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Polovragi nr. 665 2010 47.134 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
191 156577 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Voineasa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; judeţ: Vâlcea; comuna Voineasa; satul Voineasa; str. Stupina nr. - 2009 35.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
192 159521 8.30 Staţie meteo automată MAWS 301 SM Târgu Logreşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Logreşti, satul Târgu Logreşti nr. 132 2011 55.217 Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare mobil
193 161047 8.28.01 Teren staţie meteo automată Iezer S = 70 mp, CF nr. 51222 Teren consiliul local Moisei, judeţul Maramureş Ţara: România; judeţ: Maramureş; comuna Moisei; Vf. Pietrosul Mare, cota 2303 1957 137 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016 în administrare imobil
194 161495 8.28.01 Teren şi clădire staţie meteorologică Iaşi Teren S = 14.400 mp, Clădire pe cadre din beton armat, zidărie din BCA, parter + etaj + mansardă, Sc = 123 mp, Sd = 338 mp, CF nr. 139947 N, E - Ministerul Apărării Naţionale; S - Str. Marginii; V - Str. Aeroportului Ţara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Marginii nr. 30 2016 2010 581.895 Hotărârea Guvernului nr. 721/28.09.2016 în administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 47/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 47 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu