E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 413 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 29 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul turismului.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Turism este institutie publica, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala pentru Turism isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism are urmatoarele atributii principale:
    a) implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniul turismului;
    b) aplica strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;
    c) fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul sau de activitate;
    d) organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare turistica din tara si din strainatate, infiintate cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    e) organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    f) organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    g) realizeaza politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;
    h) autorizeaza agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentii de turism, clasifica structurile de primire turistice, breveteaza personalul de specialitate;
    i) efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Turism indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Turism, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acestuia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti avand ca obiect solutionarea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
    Art. 4
    Cheltuielile necesare pentru activitatile desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Turism se suporta integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism elaboreaza programe anuale privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice, care se aproba potrivit legii.
    (2) In cadrul programelor privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice se pot finanta si cheltuielile de deplasare pentru reprezentantii mass-media.
    (3) Programele prevazute la alin. (1) vor cuprinde obiective realizabile in colaborare cu consiliile judetene si locale, precum si cu asociatii/fundatii recunoscute ca fiind de utilitate publica in domeniul turismului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (4) Finantarea programelor prevazute la alin. (1) se face de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Turism, in limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.
    (5) Autoritatea Nationala pentru Turism coordoneaza si urmareste atat realizarea obiectivelor din programele anuale, cat si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 6
    Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Turism se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi pentru functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism este de 94, inclusiv demnitarul.
    (2) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Autoritatea Nationala pentru Turism poate organiza reprezentante de promovare turistica cu sediul in tara si in strainatate, fara personalitate juridica, a caror infiintare si ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Activitatea reprezentantelor de promovare turistica se poate desfasura in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.
    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Salarizarea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 9
    (1) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a Autoritatii Nationale pentru Turism;
    b) reprezinta Autoritatea Nationala pentru Turism in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia;
    c) angajeaza si concediaza personalul unitatii, in conditiile legii;
    d) incheie contracte individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru posturile care vor fi incadrate cu personal contractual;
    e) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator tertiar de credite.
    Art. 10
    (1) Pentru desfasurarea activitatii, Autoritatea Nationala pentru Turism preia in administrare de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului unele bunuri aflate in patrimoniul acestuia.
    (2) Predarea-primirea bunurilor prevazute la alin. (1) se face prin protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Turism are in dotare pentru activitatile specifice un parc auto stabilit conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism, personalul acesteia se constituie din personal preluat de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile legii.
    (2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, personalul Autoritatii Nationale pentru Turism isi mentine, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 12
    Autoritatea Nationala pentru Turism poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               PARCUL AUTO
                        pentru activitati specifice
                     (Autoritatea Nationala de Turism)

________________________________________________________________________________
Nr.                             Tipul mijlocului Numarul  Consumul maxim de
crt.       Activitatea          de transport     maxim    carburanti/autovehicul
                                                 (bucati)      (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  1. Demnitari
     Presedinte (cu rang de
     secretar de stat)          - Autoturism         1             300
  2. Transport delegatii        - Microbuz           1             450
  3. Inspectie si control       - Autoturism         2             450
  4. Reprezentante de promovare
     si informare turistica in
     strainatate (Hotararea
     Guvernului nr. 1.363/2001)   Autoturism        20             150
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 413/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 413 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu