Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 413 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 29 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul turismului.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Turism este institutie publica, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala pentru Turism isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism are urmatoarele atributii principale:
    a) implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniul turismului;
    b) aplica strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;
    c) fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul sau de activitate;
    d) organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare turistica din tara si din strainatate, infiintate cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    e) organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    f) organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    g) realizeaza politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;
    h) autorizeaza agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentii de turism, clasifica structurile de primire turistice, breveteaza personalul de specialitate;
    i) efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Turism indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Turism, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acestuia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti avand ca obiect solutionarea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
    Art. 4
    Cheltuielile necesare pentru activitatile desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Turism se suporta integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism elaboreaza programe anuale privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice, care se aproba potrivit legii.
    (2) In cadrul programelor privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice se pot finanta si cheltuielile de deplasare pentru reprezentantii mass-media.
    (3) Programele prevazute la alin. (1) vor cuprinde obiective realizabile in colaborare cu consiliile judetene si locale, precum si cu asociatii/fundatii recunoscute ca fiind de utilitate publica in domeniul turismului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (4) Finantarea programelor prevazute la alin. (1) se face de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Turism, in limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.
    (5) Autoritatea Nationala pentru Turism coordoneaza si urmareste atat realizarea obiectivelor din programele anuale, cat si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 6
    Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Turism se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi pentru functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism este de 94, inclusiv demnitarul.
    (2) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Autoritatea Nationala pentru Turism poate organiza reprezentante de promovare turistica cu sediul in tara si in strainatate, fara personalitate juridica, a caror infiintare si ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Activitatea reprezentantelor de promovare turistica se poate desfasura in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.
    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Salarizarea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 9
    (1) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a Autoritatii Nationale pentru Turism;
    b) reprezinta Autoritatea Nationala pentru Turism in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia;
    c) angajeaza si concediaza personalul unitatii, in conditiile legii;
    d) incheie contracte individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru posturile care vor fi incadrate cu personal contractual;
    e) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator tertiar de credite.
    Art. 10
    (1) Pentru desfasurarea activitatii, Autoritatea Nationala pentru Turism preia in administrare de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului unele bunuri aflate in patrimoniul acestuia.
    (2) Predarea-primirea bunurilor prevazute la alin. (1) se face prin protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Turism are in dotare pentru activitatile specifice un parc auto stabilit conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism, personalul acesteia se constituie din personal preluat de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile legii.
    (2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, personalul Autoritatii Nationale pentru Turism isi mentine, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 12
    Autoritatea Nationala pentru Turism poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               PARCUL AUTO
                        pentru activitati specifice
                     (Autoritatea Nationala de Turism)

________________________________________________________________________________
Nr.                             Tipul mijlocului Numarul  Consumul maxim de
crt.       Activitatea          de transport     maxim    carburanti/autovehicul
                                                 (bucati)      (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  1. Demnitari
     Presedinte (cu rang de
     secretar de stat)          - Autoturism         1             300
  2. Transport delegatii        - Microbuz           1             450
  3. Inspectie si control       - Autoturism         2             450
  4. Reprezentante de promovare
     si informare turistica in
     strainatate (Hotararea
     Guvernului nr. 1.363/2001)   Autoturism        20             150
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 413/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 413 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu