E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 413 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 29 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul turismului.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Turism este institutie publica, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala pentru Turism isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism are urmatoarele atributii principale:
    a) implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniul turismului;
    b) aplica strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;
    c) fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul sau de activitate;
    d) organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare turistica din tara si din strainatate, infiintate cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    e) organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    f) organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    g) realizeaza politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;
    h) autorizeaza agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentii de turism, clasifica structurile de primire turistice, breveteaza personalul de specialitate;
    i) efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Turism indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Turism, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acestuia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti avand ca obiect solutionarea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
    Art. 4
    Cheltuielile necesare pentru activitatile desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Turism se suporta integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism elaboreaza programe anuale privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice, care se aproba potrivit legii.
    (2) In cadrul programelor privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice se pot finanta si cheltuielile de deplasare pentru reprezentantii mass-media.
    (3) Programele prevazute la alin. (1) vor cuprinde obiective realizabile in colaborare cu consiliile judetene si locale, precum si cu asociatii/fundatii recunoscute ca fiind de utilitate publica in domeniul turismului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (4) Finantarea programelor prevazute la alin. (1) se face de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Turism, in limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.
    (5) Autoritatea Nationala pentru Turism coordoneaza si urmareste atat realizarea obiectivelor din programele anuale, cat si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 6
    Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Turism se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi pentru functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism este de 94, inclusiv demnitarul.
    (2) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Autoritatea Nationala pentru Turism poate organiza reprezentante de promovare turistica cu sediul in tara si in strainatate, fara personalitate juridica, a caror infiintare si ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Activitatea reprezentantelor de promovare turistica se poate desfasura in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.
    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala pentru Turism este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Salarizarea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 9
    (1) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a Autoritatii Nationale pentru Turism;
    b) reprezinta Autoritatea Nationala pentru Turism in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia;
    c) angajeaza si concediaza personalul unitatii, in conditiile legii;
    d) incheie contracte individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru posturile care vor fi incadrate cu personal contractual;
    e) exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator tertiar de credite.
    Art. 10
    (1) Pentru desfasurarea activitatii, Autoritatea Nationala pentru Turism preia in administrare de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului unele bunuri aflate in patrimoniul acestuia.
    (2) Predarea-primirea bunurilor prevazute la alin. (1) se face prin protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Turism are in dotare pentru activitatile specifice un parc auto stabilit conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) La infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism, personalul acesteia se constituie din personal preluat de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile legii.
    (2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, personalul Autoritatii Nationale pentru Turism isi mentine, pana la data intrarii in vigoare a noii legi a salarizarii personalului din institutiile publice, nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
    Art. 12
    Autoritatea Nationala pentru Turism poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               PARCUL AUTO
                        pentru activitati specifice
                     (Autoritatea Nationala de Turism)

________________________________________________________________________________
Nr.                             Tipul mijlocului Numarul  Consumul maxim de
crt.       Activitatea          de transport     maxim    carburanti/autovehicul
                                                 (bucati)      (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  1. Demnitari
     Presedinte (cu rang de
     secretar de stat)          - Autoturism         1             300
  2. Transport delegatii        - Microbuz           1             450
  3. Inspectie si control       - Autoturism         2             450
  4. Reprezentante de promovare
     si informare turistica in
     strainatate (Hotararea
     Guvernului nr. 1.363/2001)   Autoturism        20             150
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 413/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 413 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu