Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.38 din 22.01.2014

privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 28 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii şi alipirea acestora la terenurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la poziţiile cu nr. MFP prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor prevăzute la art. 1, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a finalizării unor investiţii, şi care se alipesc la terenurile aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Nr. crt. Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei) Descrierea tehnică a construcţiilor care se înscriu în inventar
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Imobil 8.29.08 MFP 154474 20715212 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad Teren S=767 m2 Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rănoiu nr. 17A 0 Sc=149 m2 P+1 Sd=298 m2
2. Imobil 8.29.08 MFP 154475 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Teren S=507 m2 Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. - 0 Sc=153 m2 P+1 Sd=306 m2
0 1 2 3 4 5 6 7
3. Imobil 8.29.08 MFP 154476 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Teren S=1.000 m2 Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, Şos. Naţională nr. 108 33.230 Sc=153 m2 P+1 Sd=306 m2
4. Imobil 8.29.08 MFP 154497 23122511 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău Teren S=500 m2 Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, nr. - 5.550 Sc=135 m2 P+1 Sd=270 m2
5. Imobil 8.29.08 MFP 154498 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş-Severin Teren S=720 m2 Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea, nr. - 15.000 Sc=175 m2 P+1 Sd=350 m2
6. Imobil 8.29.08 MFP 152154 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi Centrul Local Ciocăneşti Sc=Sd=294 m2 S curte = 1.232 m2 Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr. - 135.540 Sc=154 m2 P+1 Sd=308 m2
7. Imobil 8.29.08 MFP 154501 20800954 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj Teren S=1.000 m2 Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 1 64.377 Sc=155 m2 P+1 Sd=310 m2
8. Imobil 8.29.08 MFP 154502 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Teren S=500 m2 Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A 0 Sc=152 m2 P+1 Sd=307 m2
9. Imobil 8.29.08 MFP 154503 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Teren S=1.000 m2 Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 55 1.697 Sc=174 m2 P+1 Sd=326 m2
10. Imobil 8.29.08 MFP 154506 20822642 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna Teren S=1.000 m2 Judeţul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. - 0 Sc=150 m2 P+1 Sd=300 m2
11. Imobil 8.29.08 MFP 154511 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Teren S=1.000 m2 Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Str. Culturii nr. - 0 Sc=156 m2 P+1 Sd=260,31 m2
12. Imobil 8.29.08 MFP 154513 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Teren S=857 m2 Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68 121.030 Sc=150 m2 P+1 Sd=300 m2
13. Imobil 8.29.08 MFP 38299 20793792 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj Sediu Centru Local Târgu Cărbuneşti Sc=121 m2; Sd=121 m2; S curte = 3.238 m2 cărămidă; parţial P Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 1 38.099 Sc=Sd=121 m2 Sc=145 m2 P+1 Sd=290 m2
14. Imobil 8.29.08 MFP 154519 20772552 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara Teren S= 1.000 m2 Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. - 0 Sc=148 m2 P+1 Sd=296 m2
15. Imobil 8.29.08 MFP 154520 20692348 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi Teren S= 755 m2 Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr. - 1 Sc=153 m2 P+1 Sd=306 m2
16. Imobil 8.29.08 MFP 154527 20775907 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Neamţ Teren S= 500 m2 Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, nr. - 46.200 Sc=105 m2 P+M Sd=210 m2
17. Imobil 8.29.08 MFP 154532 20719184 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj Teren S= 1.000 m2 Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. - 0 Sc=150 m2 P+1 Sd=318 m2
0 1 2 3 4 5 6 7
18. Imobil 8.29.08 MFP 154539 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş Teren S=1.000 m2 Judeţul Timiş, oraşul Recaş, nr. - 63.000 Sc=149 m2 P+1 Sd=298 m2
19. Imobil 8.29.08 MFP 154547 20720359 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui Teren S=600 m2 Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Ion Creangă nr. 2 0 Sc=150 m2 Sd=300 m2

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru care se modifică denumirea, datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar

Nr. crt. Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea Datele de identificare Valoarea de inventar actualizată (lei) Baza legală
Descrierea tehnică Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Imobil 8.29.08 MFP 154474 20715212 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad Sediu Centrul Local Gurahonţ S teren = 782 m2 Sc = 149 m2 P+1 Sd = 298 m2 Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rănoiu nr. 17/A 1.113.079 CF nr. 300219 Gurahonţ
2. Imobil 8.29.08 MFP 154475 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Sediu Centrul Local Costeşti S teren = 525 m2 Sc = 153 m2 P+1 Sd = 306 m2 Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. 15 530.418 CF nr. 80612 Costeşti
3. Imobil 8.29.08 MFP 154476 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Sediu Centrul Local Câmpulung S teren = 1.000 m2 Sc = 153 m2 P+1 Sd = 306 m2 Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, str. DN 73 nr. 108 637.656 CF nr. 81891 Câmpulung
4. Imobil 8.29.08 MFP 154497 23122511 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău Sediu Centrul Local Mihăileşti S teren = 500 m2 Sc = 135 m2 P+1 Sd = 270 m2 Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, Cvartal 1, CV 1 P32 941.665 CF nr. 20120 şi CF nr. 20120-C1 Mihăileşti
5. Imobil 8.29.08 MFP 154498 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş-Severin Sediu Centrul Local Domaşnea S teren = 720 m2 Sc = 175 m2 P+1 Sd = 350 m2 Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 884.600 CF nr. 30191 Domaşnea
6. Imobil 8.29.08 MFP 152154 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi Sediu Centrul Local Ciocăneşti Sc = Sd = 294 m2 S teren = 1.526 m2 Sc = 154 m2 P+1 Sd = 308 m2 Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr. - 1.113.375 CF nr. 20022 Ciocăneşti
7. Imobil 8.29.08 MFP 154501 20800954 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj Sediu Centrul Local Gherla S teren = 1.000 m2 Sc = 155 m2 P+1 Sd = 310 m2 Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 2A 454.874 CF nr. 51206 Gherla
8. Imobil 8.29.08 MFP 154502 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Sediu Centrul Local Cogealac S teren = 500 m2 Sc = 152 m2 P+1 = Sd = 307 m2 Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A 898.150 CF nr. 102226 şi CF nr. 102226-C1 Cogealac
0 1 2 3 4 5 6 7
9. Imobil 8.29.08 MFP 154503 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Sediu Centrul Local Băneasa S teren = 1.000 m2 Sc = 174 m2 P+1 Sd = 326 m2 Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 55, Lot 2 814.540 CF nr. 100308 Băneasa
10. Imobil 8.29.08 MFP 154506 20822642 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna Sediu Centrul Local Întorsura Buzăului S teren = 1.000 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 300 m2 Judeţul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. 2 831.421 CF nr. 23726 Întorsura Buzăului
11. Imobil 8.29.08 MFP 154511 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Sediu Centrul Local Bereşti S teren = 1.000 m2 Sc = 156 m2 P+1 Sd = 260,31 m2 Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Cvartal CV 32-P13, Str. Culturii nr. 1A 927.593 CF nr. 100059 Bereşti
12. Imobil 8.29.08 MFP 154513 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Sediu Centrul Local Tecuci S teren = 857 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 300 m2 Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68 957.365 CF nr. 101293 Tecuci
13. Imobil 8.29.08 MFP 38299 20793792 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj Sediu Centrul Local Târgu Cărbuneşti S curte = 3.197 m2 Sc = Sd = 121 m2 Sc = 145 m2 P+1 Sd = 290 m2 Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 11 763.794 CF nr. 35593 Târgu Cărbuneşti
14. Imobil 8.29.08 MFP 154519 20772552 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara Sediu Centrul Local Petroşani S teren = 1.000 m2 Sc = 148 m2 P+1 Sd = 296 m2 Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. - 1.126.827 CF nr. 61092 Petrila
15. Imobil 8.29.08 MFP 154520 20692348 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi Sediu Centrul Local Răducăneni S teren = 755 m2 Sc = 153 m2 P+1 Sd=306 m2 Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr. - 710.572 CF nr. 60290 şi CF nr. 60290-C1 Răducăneni
16. Imobil 8.29.08 MFP 154527 20775907 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Neamţ Sediu Centrul Local Bicaz S teren = 498 m2 Sc = 105 m2 P+M Sd = 210 m2 Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, intravilan Bicaz, Pct. „Piaţa Bicaz“ şi extravilan oraş Bicaz 624.940 CF nr. 50524 şi 50524 - C1 Bicaz
17. Imobil 8.29.08 MFP 154532 20719184 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj Sediu Centrul Local Şimleu Silvaniei S teren = 1.000 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 318 m2 Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. 21 627.088 CF nr. 51926 Şimleu Silvaniei
18. Imobil 8.29.08 MFP 154539 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş Sediu Centrul Local Recaş S teren = 1.019 m2 Sc = 149 m2 P+1 Sd = 298 m2 Judeţul Timiş, oraşul Recaş, Str. Plopilor nr. 6 941.219 CF nr. 400128 Recaş
19. Imobil 8.29.08 MFP 154547 20720359 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui Sediu Centrul Local Negreşti S teren = 600 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 300 m2 Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Ion Creangă nr. 2 858.873 CF nr. 70978 şi CF nr. 70978-C1 Negreşti


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 38/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 38 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu