Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.38 din 22.01.2014

privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 28 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii şi alipirea acestora la terenurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la poziţiile cu nr. MFP prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor prevăzute la art. 1, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a finalizării unor investiţii, şi care se alipesc la terenurile aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Nr. crt. Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei) Descrierea tehnică a construcţiilor care se înscriu în inventar
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Imobil 8.29.08 MFP 154474 20715212 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad Teren S=767 m2 Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rănoiu nr. 17A 0 Sc=149 m2 P+1 Sd=298 m2
2. Imobil 8.29.08 MFP 154475 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Teren S=507 m2 Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. - 0 Sc=153 m2 P+1 Sd=306 m2
0 1 2 3 4 5 6 7
3. Imobil 8.29.08 MFP 154476 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Teren S=1.000 m2 Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, Şos. Naţională nr. 108 33.230 Sc=153 m2 P+1 Sd=306 m2
4. Imobil 8.29.08 MFP 154497 23122511 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău Teren S=500 m2 Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, nr. - 5.550 Sc=135 m2 P+1 Sd=270 m2
5. Imobil 8.29.08 MFP 154498 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş-Severin Teren S=720 m2 Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea, nr. - 15.000 Sc=175 m2 P+1 Sd=350 m2
6. Imobil 8.29.08 MFP 152154 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi Centrul Local Ciocăneşti Sc=Sd=294 m2 S curte = 1.232 m2 Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr. - 135.540 Sc=154 m2 P+1 Sd=308 m2
7. Imobil 8.29.08 MFP 154501 20800954 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj Teren S=1.000 m2 Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 1 64.377 Sc=155 m2 P+1 Sd=310 m2
8. Imobil 8.29.08 MFP 154502 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Teren S=500 m2 Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A 0 Sc=152 m2 P+1 Sd=307 m2
9. Imobil 8.29.08 MFP 154503 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Teren S=1.000 m2 Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 55 1.697 Sc=174 m2 P+1 Sd=326 m2
10. Imobil 8.29.08 MFP 154506 20822642 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna Teren S=1.000 m2 Judeţul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. - 0 Sc=150 m2 P+1 Sd=300 m2
11. Imobil 8.29.08 MFP 154511 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Teren S=1.000 m2 Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Str. Culturii nr. - 0 Sc=156 m2 P+1 Sd=260,31 m2
12. Imobil 8.29.08 MFP 154513 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Teren S=857 m2 Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68 121.030 Sc=150 m2 P+1 Sd=300 m2
13. Imobil 8.29.08 MFP 38299 20793792 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj Sediu Centru Local Târgu Cărbuneşti Sc=121 m2; Sd=121 m2; S curte = 3.238 m2 cărămidă; parţial P Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 1 38.099 Sc=Sd=121 m2 Sc=145 m2 P+1 Sd=290 m2
14. Imobil 8.29.08 MFP 154519 20772552 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara Teren S= 1.000 m2 Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. - 0 Sc=148 m2 P+1 Sd=296 m2
15. Imobil 8.29.08 MFP 154520 20692348 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi Teren S= 755 m2 Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr. - 1 Sc=153 m2 P+1 Sd=306 m2
16. Imobil 8.29.08 MFP 154527 20775907 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Neamţ Teren S= 500 m2 Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, nr. - 46.200 Sc=105 m2 P+M Sd=210 m2
17. Imobil 8.29.08 MFP 154532 20719184 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj Teren S= 1.000 m2 Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. - 0 Sc=150 m2 P+1 Sd=318 m2
0 1 2 3 4 5 6 7
18. Imobil 8.29.08 MFP 154539 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş Teren S=1.000 m2 Judeţul Timiş, oraşul Recaş, nr. - 63.000 Sc=149 m2 P+1 Sd=298 m2
19. Imobil 8.29.08 MFP 154547 20720359 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui Teren S=600 m2 Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Ion Creangă nr. 2 0 Sc=150 m2 Sd=300 m2

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru care se modifică denumirea, datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar

Nr. crt. Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea Datele de identificare Valoarea de inventar actualizată (lei) Baza legală
Descrierea tehnică Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Imobil 8.29.08 MFP 154474 20715212 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad Sediu Centrul Local Gurahonţ S teren = 782 m2 Sc = 149 m2 P+1 Sd = 298 m2 Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rănoiu nr. 17/A 1.113.079 CF nr. 300219 Gurahonţ
2. Imobil 8.29.08 MFP 154475 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Sediu Centrul Local Costeşti S teren = 525 m2 Sc = 153 m2 P+1 Sd = 306 m2 Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. 15 530.418 CF nr. 80612 Costeşti
3. Imobil 8.29.08 MFP 154476 23134320 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş Sediu Centrul Local Câmpulung S teren = 1.000 m2 Sc = 153 m2 P+1 Sd = 306 m2 Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, str. DN 73 nr. 108 637.656 CF nr. 81891 Câmpulung
4. Imobil 8.29.08 MFP 154497 23122511 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău Sediu Centrul Local Mihăileşti S teren = 500 m2 Sc = 135 m2 P+1 Sd = 270 m2 Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, Cvartal 1, CV 1 P32 941.665 CF nr. 20120 şi CF nr. 20120-C1 Mihăileşti
5. Imobil 8.29.08 MFP 154498 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş-Severin Sediu Centrul Local Domaşnea S teren = 720 m2 Sc = 175 m2 P+1 Sd = 350 m2 Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 884.600 CF nr. 30191 Domaşnea
6. Imobil 8.29.08 MFP 152154 20771905 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi Sediu Centrul Local Ciocăneşti Sc = Sd = 294 m2 S teren = 1.526 m2 Sc = 154 m2 P+1 Sd = 308 m2 Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr. - 1.113.375 CF nr. 20022 Ciocăneşti
7. Imobil 8.29.08 MFP 154501 20800954 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj Sediu Centrul Local Gherla S teren = 1.000 m2 Sc = 155 m2 P+1 Sd = 310 m2 Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 2A 454.874 CF nr. 51206 Gherla
8. Imobil 8.29.08 MFP 154502 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Sediu Centrul Local Cogealac S teren = 500 m2 Sc = 152 m2 P+1 = Sd = 307 m2 Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A 898.150 CF nr. 102226 şi CF nr. 102226-C1 Cogealac
0 1 2 3 4 5 6 7
9. Imobil 8.29.08 MFP 154503 20822596 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa Sediu Centrul Local Băneasa S teren = 1.000 m2 Sc = 174 m2 P+1 Sd = 326 m2 Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 55, Lot 2 814.540 CF nr. 100308 Băneasa
10. Imobil 8.29.08 MFP 154506 20822642 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna Sediu Centrul Local Întorsura Buzăului S teren = 1.000 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 300 m2 Judeţul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. 2 831.421 CF nr. 23726 Întorsura Buzăului
11. Imobil 8.29.08 MFP 154511 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Sediu Centrul Local Bereşti S teren = 1.000 m2 Sc = 156 m2 P+1 Sd = 260,31 m2 Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Cvartal CV 32-P13, Str. Culturii nr. 1A 927.593 CF nr. 100059 Bereşti
12. Imobil 8.29.08 MFP 154513 20738801 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi Sediu Centrul Local Tecuci S teren = 857 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 300 m2 Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68 957.365 CF nr. 101293 Tecuci
13. Imobil 8.29.08 MFP 38299 20793792 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj Sediu Centrul Local Târgu Cărbuneşti S curte = 3.197 m2 Sc = Sd = 121 m2 Sc = 145 m2 P+1 Sd = 290 m2 Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 11 763.794 CF nr. 35593 Târgu Cărbuneşti
14. Imobil 8.29.08 MFP 154519 20772552 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara Sediu Centrul Local Petroşani S teren = 1.000 m2 Sc = 148 m2 P+1 Sd = 296 m2 Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. - 1.126.827 CF nr. 61092 Petrila
15. Imobil 8.29.08 MFP 154520 20692348 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi Sediu Centrul Local Răducăneni S teren = 755 m2 Sc = 153 m2 P+1 Sd=306 m2 Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr. - 710.572 CF nr. 60290 şi CF nr. 60290-C1 Răducăneni
16. Imobil 8.29.08 MFP 154527 20775907 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Neamţ Sediu Centrul Local Bicaz S teren = 498 m2 Sc = 105 m2 P+M Sd = 210 m2 Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, intravilan Bicaz, Pct. „Piaţa Bicaz“ şi extravilan oraş Bicaz 624.940 CF nr. 50524 şi 50524 - C1 Bicaz
17. Imobil 8.29.08 MFP 154532 20719184 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj Sediu Centrul Local Şimleu Silvaniei S teren = 1.000 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 318 m2 Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. 21 627.088 CF nr. 51926 Şimleu Silvaniei
18. Imobil 8.29.08 MFP 154539 20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş Sediu Centrul Local Recaş S teren = 1.019 m2 Sc = 149 m2 P+1 Sd = 298 m2 Judeţul Timiş, oraşul Recaş, Str. Plopilor nr. 6 941.219 CF nr. 400128 Recaş
19. Imobil 8.29.08 MFP 154547 20720359 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui Sediu Centrul Local Negreşti S teren = 600 m2 Sc = 150 m2 P+1 Sd = 300 m2 Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Ion Creangă nr. 2 858.873 CF nr. 70978 şi CF nr. 70978-C1 Negreşti


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 38/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 38 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu