E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 377 din 18 aprilie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 10 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul educatiei si cercetarii
                         Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               PROCEDURI
privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

    Prezentele proceduri reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor cap. V - Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.

    CAP. 1
    Informarea si consilierea profesionala

    Art. 1
    Beneficiarii serviciilor de informare si consiliere profesionala sunt persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in situatiile prevazute la art. 16 din lege.
    Art. 2
    (1) Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centrele de informare si consiliere privind cariera din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.
    (2) In cazul in care agentiile pentru ocuparea fortei de munca nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor incheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, in conditiile legii.
    (3) Contractarea serviciilor de informare si consiliere profesionala se va face in baza selectiei de oferte, organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in conditiile dispozitiilor legale privind achizitiile publice.
    (4) In vederea acordarii serviciilor prevazute in contract agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor pune la dispozitie furnizorului de servicii liste cuprinzand persoanele care si-au exprimat optiunea de a fi cuprinse in activitatea de informare si consiliere profesionala.
    Art. 3
    Persoana care ofera informatii si acorda consultanta persoanelor in cautarea unui loc de munca in legatura cu alegerea carierei, posibilitatile de formare profesionala si ocupare este consilierul de orientare in cariera, denumit in continuare consilier.
    Art. 4
    Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera pot fi acordate ori de cate ori este necesar, in mod individual sau in grup, si privesc:
    a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
    b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
    c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
    d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
    Art. 5
    Serviciile de informare si consiliere profesionala acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de furnizorii de servicii acreditati conform legii, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au incheiat contracte, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 6
    Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au incheiat contracte se va face lunar, in baza contractului incheiat, dupa prezentarea de catre furnizorul de servicii a Raportului tehnic si a Raportului financiar, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 7
    (1) In vederea acordarii serviciilor de informare si consiliere profesionala persoanele vor depune o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Persoanele care solicita servicii de informare si consiliere profesionala privind cariera sunt luate in evidenta prin inscrierea intr-un registru special, al carui model este prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 8
    Serviciile prevazute la art. 4 lit. a) se realizeaza de catre consilier, care ofera persoanei solicitante informatii privind:
    a) locurile de munca vacante aflate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca;
    b) locurile de munca vacante aflate in baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;
    c) ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca;
    d) conditiile impuse de angajatori;
    e) gama de servicii oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 9
    (1) Serviciile de evaluare si autoevaluare a personalitatii, prevazute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca.
    (2) Consilierul, in functie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente si tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste.
    (3) Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate consilierul va stabili pasii pe care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze pentru alegerea ocupatiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesionala, ca masura activa in vederea incadrarii in munca.
    Art. 10
    Serviciile de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, prevazute la art. 4 lit. d), constau, in principal, in exercitii privind intocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intentie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu.
    Art. 11
    Consilierul, la incheierea perioadei de informare si consiliere profesionala, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesionala sau la masura de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente ori pentru initierea unei afaceri.

    CAP. 2
    Medierea muncii

    Art. 12
    Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca sau de serviciu.
    Art. 13
    Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in situatiile prevazute la art. 16 din lege.
    Art. 14
    Activitatea de mediere a muncii urmareste stabilirea compatibilitatilor sau echivalentelor dintre cerintele locurilor de munca vacante, comunicate de angajatori si aflate in baza de date a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, cu pregatirea profesionala, aptitudinile si optiunile solicitantului de loc de munca.
    Art. 15
    (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevazute la art. 13 constau in:
    a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
    b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
    c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.
    (2) Medierea muncii se poate realiza si prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.
    Art. 16
    (1) Serviciile de mediere a muncii se acorda gratuit pentru categoriile de persoane prevazute la art. 16 lit. a) - d) si f) din lege.
    (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate in mod gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si de furnizorii de servicii autorizati cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie contracte in conditiile legii, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 17
    (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda si contra cost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Furnizorii de servicii prevazuti la alin. (1) vor comunica, in scris, pana la data de 5 a fiecarei luni, in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, denumite in continuare norme, date privind somerii mediati si incadrati in munca, pentru luna expirata.
    Art. 18
    (1) Somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj in conditiile prevazute de lege sunt obligati sa participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati.
    (2) Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj si doresc sa participe la servicii de mediere a muncii trebuie sa depuna o cerere, conform anexei nr. 10 la norme, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
    (3) In cazul neincadrarii in munca, persoanele prevazute la alin. (2) vor reinnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii la 6 luni de la prezentarea la precedenta mediere.
    Art. 19
    La prima prezentare la mediere se intocmeste planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 20
    In cazul in care se identifica locuri de munca potrivite profilului persoanei aflate in cautarea unui loc de munca, se va elibera dispozitia de repartizare in vederea prezentarii la angajator.
    Art. 21
    (1) Persoana aflata in cautarea unui loc de munca, incadrata ca urmare a medierii, va fi scoasa din evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
    (2) Persoana care nu este incadrata in munca ramane in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 22
    La fiecare prezentare la mediere, daca persoanei in cautarea unui loc de munca nu i se poate oferi un loc de munca, se va face programarea pentru o noua mediere.

    CAP. 3
    Formarea profesionala

    Art. 23
    In conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca trebuie sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul realizarii mobilitatii si reintegrarii acestora pe piata muncii.
    Art. 24
    Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala, elaborat anual de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si aprobat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 25
    Beneficiarii serviciilor de formare profesionala sunt persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in situatiile prevazute la art. 16 din lege.
    Art. 26
    (1) Serviciile de formare profesionala sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din lege.
    (2) Gratuitatea prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare perioada in care beneficiarul se afla in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca.
    (3) Persoanele prevazute la art. 16 lit. c) si e) din lege, care doresc sa urmeze o forma de formare profesionala organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, suporta contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursului.
    Art. 27
    (1) Au acces la serviciile de formare profesionala numai persoanele care au fost cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala sau de mediere si au recomandare pentru cursul pe care doresc sa il urmeze.
    (2) La serviciile de formare profesionala pot fi admise persoane care au absolvit, cu diploma sau certificat de absolvire, invatamantul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca poate aproba admiterea si a unor persoane care nu au absolvit invatamantul general obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii ocupatiei sau meseriei, verificate de specialistii agentiei pentru ocuparea fortei de munca printr-un test de cunostinte.
    (3) Beneficiarii de indemnizatii de somaj sunt obligati sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 28
    (1) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora, prin centrele regionale de formare profesionala a adultilor sau prin furnizori de servicii de formare profesionala din sectorul public ori privat, autorizati in conditiile legii, denumiti in continuare furnizori, cu care incheie contracte potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot acorda, in calitate de unitate organizatoare, asistenta furnizorilor care desfasoara programe proprii de formare profesionala, pe baza de conventii incheiate cu acestia.
    (3) Asistenta acordata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca furnizorilor prevazuti la alin. (2) consta in sprijin pentru pregatirea, desfasurarea si organizarea programelor de formare profesionala, a examenelor de absolvire, in asigurarea formularelor tipizate, a certificatelor de calificare sau, dupa caz, de absolvire si a altor documente necesare desfasurarii programului de formare profesionala.
    (4) Cheltuielile estimative ale unitatilor organizatoare sunt prevazute in conventiile incheiate, iar la finalizarea programelor de formare profesionala se stabileste cuantumul acestora, pe baza devizului postcalcul, se aproba de catre directorul executiv si se comunica furnizorului.
    (5) Sumele datorate de furnizori se achita de catre acestia in termen de 5 zile de la data comunicarii si se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 29
    (1) Selectarea furnizorilor in vederea incheierii contractelor prevazute la art. 28 alin. (1) se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pentru fiecare ocupatie sau meserie, prin licitatie deschisa, in conditiile prevazute de legislatia privind achizitiile publice si de art. 38 din norme.
    (2) Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul in urma licitatiei deschise prevazute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
    (3) Daca in derularea activitatii de formare profesionala se constata ca furnizorul care a castigat licitatia nu respecta prevederile caietului de sarcini sau alte prevederi ale contractului incheiat, agentia pentru ocuparea fortei de munca va proceda la rezilierea contractului si la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii de licitatie.
    Art. 30
    (1) Serviciile de formare profesionala se organizeaza in vederea ocuparii, dupa absolvire, a unui numar cat mai mare din randul persoanelor in cautarea unui loc de munca.
    (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie contracte, dupa caz, cu angajatorii care solicita forta de munca sau cu furnizorii care realizeaza cursurile si care se angajeaza sa asigure incadrarea in munca a absolventilor.
    (3) Contractele incheiate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu angajatorii, in vederea incadrarii absolventilor cursurilor de formare profesionala, vor avea continutul prevazut in anexa nr. 6.
    (4) La contractele incheiate cu furnizorii care se angajeaza sa faciliteze incadrarea absolventilor cursurilor se incheie un act aditional la contractul prevazut in anexa nr. 5, cu aceasta clauza, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    Art. 31
    Serviciile de formare profesionala pentru categoriile de persoane prevazute la art. 26 alin. (1), organizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 32
    (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionala organizate prin centrele proprii de formare profesionala pentru persoanele in cautarea unui loc de munca cuprind:
    a) cheltuielile de personal aferente personalului centrului de formare profesionala, precum si sumele achitate personalului de specialitate care presteaza activitati de predare si instruire, prin plata cu ora, conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) cheltuielile materiale si prestarile de servicii cu caracter functional, care cuprind cheltuieli pentru documentele de evidenta folosite in activitatea de pregatire profesionala, materiale consumabile;
    c) cheltuielile pentru intretinerea si gospodarirea salilor de curs sau a altor spatii unde se desfasoara instruirea;
    d) cota-parte din cheltuielile de functionare: energie electrica, termica si chirie;
    e) cheltuielile pentru publicitate prin presa, radio si televiziune;
    f) cheltuielile pentru rechizite, materiale de instruire si manuale;
    g) cheltuielile pentru echipamente de protectie;
    h) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport in comun;
    i) cheltuielile pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
    (2) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupationale, prevazute la art. 69 alin. (2) din lege, sunt suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 33
    Plata serviciilor prestate de furnizor se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, la finalizarea cursului, pe baza devizului postcalcul intocmit de furnizor si insotit de documente justificative pentru cheltuielile efectuate.
    Art. 34
    (1) Elaborarea programelor de formare profesionala se poate face pentru ocupatii sau meserii prevazute in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pe baza standardelor ocupationale.
    (2) Organizarea programelor de formare profesionala se poate face si pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 35
    (1) Pentru programele de formare profesionala intr-o ocupatie sau meserie este necesar sa se elaboreze un curriculum al acesteia, care cuprinde planul si programa de formare profesionala.
    (2) Curriculumul se elaboreaza de furnizori si se aproba de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in vederea autorizarii in conditiile legii.
    Art. 36
    Curriculumul poate fi adaptat la nevoile locale in limita a 15% in plus sau in minus fata de numarul total de ore prevazute in curriculumul standard.
    Art. 37
    (1) Stabilirea duratei cursurilor de formare profesionala se face in raport cu complexitatea si specificul ocupatiei sau meseriei prevazute in curriculum.
    (2) Durata cursurilor pentru persoanele care beneficiaza in mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.
    Art. 38
    (1) In cazuri speciale, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot organiza cursuri cu o durata mai mare de 9 luni, fara a depasi 24 de luni.
    (2) Pentru aprobarea organizarii de cursuri cu o durata mai mare de 9 luni se va depune la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarea documentatie:
    a) referat justificativ pentru organizarea cursului cu o durata mai mare de 9 luni;
    b) curriculum;
    c) numarul de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, propuse pentru a urma aceasta forma de pregatire;
    d) devizul estimativ al cheltuielilor de pregatire.
    Art. 39
    (1) Pentru programele care privesc calificarea unor persoane in ocupatii sau meserii pentru care poseda cunostinte ori deprinderi practice in domeniul respectiv, durata pregatirii poate fi redusa pana la jumatate din durata cursului pentru ocupatia sau meseria respectiva, cu respectarea proportiei de o treime din totalul orelor de pregatire pentru partea teoretica si de doua treimi din totalul orelor de pregatire pentru partea practica.
    (2) In cazul organizarii de cursuri cu durata redusa se va proceda la evaluarea cunostintelor sau deprinderilor practice ale persoanelor care urmeaza sa fie inscrise la aceste cursuri, prin sustinerea unor teste.
    Art. 40
    (1) Pentru organizarea programelor de formare profesionala pentru fiecare ocupatie sau meserie, directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca emite o dispozitie, conform modelului prevazut in anexa nr. 8, prin care numeste si responsabilul de curs.
    (2) Responsabilul de curs are urmatoarele sarcini:
    A. In cazul in care formarea profesionala se realizeaza prin centre de formare profesionala aflate in subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:
    a) intocmeste documentatia necesara organizarii cursului;
    b) selectioneaza personalul de predare si instruire practica;
    c) urmareste asigurarea mijloacelor audiovizuale si a materialelor didactice necesare desfasurarii cursului;
    d) elaboreaza si urmareste programul de pregatire si orarul zilnic al cursului.
    B. In cazul in care formarea profesionala se realizeaza prin intermediul furnizorilor de formare profesionala:
    a) verifica documentatia necesara organizarii cursului, prezentata de furnizorul de formare profesionala;
    b) urmareste asigurarea de catre furnizorul de formare profesionala a materialelor didactice, materialelor de protectie a muncii, a mijloacelor audiovizuale si a personalului de predare si de instruire practica;
    c) urmareste respectarea programului de pregatire si a orarului zilnic al cursului;
    d) urmareste respectarea contractelor cu furnizorii de formare profesionala.
    Art. 41
    (1) Pentru inscrierea la cursurile de formare profesionala persoanele in cautarea unui loc de munca, dupa ce au obtinut recomandarea centrelor de informare si consiliere privind cariera sa urmeze cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, vor prezenta la agentiile pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele acte:
    a) cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat, al carei model este prevazut in anexa nr. 9;
    b) certificat de nastere, in original si in copie;
    c) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
    d) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si ca aceasta este apta pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice;
    e) chitanta de achitare a sumei reprezentand contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursului pentru persoanele prevazute la art. 16 lit. c) si e) din lege;
    f) actul de identitate, in original si in copie.
    (2) Copiile de pe actele prezentate o data cu originalul se certifica pentru autenticitate de functionarul agentiei pentru ocuparea fortei de munca si se pastreaza la dosar impreuna cu celelalte acte.
    (3) Certificarea se face prin inscrierea pe copie a mentiunii "conform cu originalul", urmata de numele, prenumele si semnatura functionarului si de data la care s-a facut mentiunea.
    Art. 42
    (1) Cursurile se organizeaza pe grupe constituite din 15 - 25 de cursanti.
    (2) In cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, se pot constitui grupe cu cel putin 5 cursanti pentru o ocupatie sau meserie.
    (3) In cazul grupelor constituite dintr-un numar mic de cursanti disciplinele comune vor fi predate in comun, prin comasarea grupelor.
    (4) In cazul in care nu se pot constitui grupe, formarea profesionala in ocupatii sau meserii simple, precum si perfectionarea profesionala, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, se pot organiza prin program individual de pregatire.
    Art. 43
    (1) Activitatea de calificare intr-o meserie cuprinde pregatirea teoretica si instruirea practica ori numai instruirea practica in meserii mai simple.
    (2) Pregatirea teoretica alterneaza cu instruirea practica, 1 - 2 zile pe saptamana, comasat sau in 2 - 3 cicluri, partea teoretica acoperind maximum 33% din totalul orelor de pregatire.
    (3) Programul de instruire practica se stabileste in cel mult doua schimburi, in functie de programul de lucru al agentului economic la care se desfasoara practica.
    Art. 44
    Pregatirea teoretica se realizeaza de catre experti din cadrul centrelor de formare profesionala, cadre didactice din unitati de invatamant si de alti specialisti care isi desfasoara activitatea in domeniul respectiv si au o buna pregatire profesionala si experienta, denumiti formatori pentru instruire teoretica.
    Art. 45
    (1) Instruirea practica se desfasoara in concordanta cu prevederile programelor de pregatire practica, dupa caz, in sectiile de productie ale unitatilor in care persoanele urmeaza sa fie angajate, in alte unitati stabilite de organizatori, in centrele de formare profesionala care functioneaza in subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca si in centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor.
    (2) Instruirea practica se efectueaza de catre maistri sau de alte persoane care conduc formatiile de lucru, conform numarului de ore stabilit prin programa de instruire practica si posibilitatilor agentului economic, denumiti formatori pentru instruire practica.
    (3) In timpul instruirii practice in meserie cursantii vor lucra potrivit normelor specifice locului de munca.
    (4) Formatorii pentru instruire practica raspund potrivit legii de prelucrarea catre cursanti a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice.
    Art. 46
    Formatorii pentru instruirea teoretica si practica a cursantilor, care nu sunt angajati ai agentiei pentru ocuparea fortei de munca, vor fi angajati si remunerati in conditiile legii.
    Art. 47
    (1) Activitatea de formare profesionala se desfasoara pe baza programului si a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri si saptamani, zilele si orele de pregatire teoretica pe fiecare disciplina din plan si programul de instruire practica.
    (2) Numarul orelor de pregatire teoretica consecutive in cursul unei zile, pentru aceeasi disciplina, poate fi de maximum 4.
    (3) Numarul total al orelor de pregatire teoretica intr-o zi nu poate fi mai mare de 6.
    (4) Durata unei ore de pregatire este de 50 de minute, urmata de o pauza de 10 minute.
    (5) Ziua de instruire practica este de maximum 8 ore.
    Art. 48
    (1) Prezenta cursantilor se urmareste de catre formatori, cu ajutorul catalogului.
    (2) La instruirea practica efectuata la agentii economici se vor intocmi de catre maistri sau de catre sefii formatiilor de lucru in cadrul carora se desfasoara practica fise de pontaj sau un alt sistem de evidenta folosit in unitate.
    (3) Prezenta se controleaza de catre responsabilii de curs sau de catre responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.
    Art. 49
    (1) Cursantii trebuie sa frecventeze cursul conform curriculumului si orarului stabilit.
    (2) Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10%, cursantilor li se aplica prevederile art. 37 alin. (5) din norme.
    Art. 50
    (1) Verificarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite de cursanti se face pe intregul parcurs al pregatirii teoretice si al instruirii practice.
    (2) Verificarea pregatirii cursantilor consta, in functie de specificul pregatirii, in examinari orale, lucrari scrise, lucrari practice, proiecte.
    (3) Cursantii care au absentat motivat vor fi examinati si din materia parcursa pe durata absentarii.
    Art. 51
    (1) Aprecierea cunostintelor si a deprinderilor la cursurile de calificare, recalificare si perfectionare se face cu note de la 1 la 10.
    (2) Notele se trec in catalog imediat dupa examinare si se comunica cursantului.
    Art. 52
    (1) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare numite prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, al carei model este prevazut in anexa nr. 10.
    (2) Comisia de examinare este compusa din reprezentantul agentiei pentru ocuparea fortei de munca, responsabilul cursului, 1 - 3 specialisti care au realizat instruirea teoretica si practica a cursantilor si 1 - 3 specialisti din partea angajatorului.
    (3) Reprezentantul agentiei pentru ocuparea fortei de munca prevazut la alin. (2) este presedintele comisiei.
    Art. 53
    La examenul de absolvire a cursurilor se prezinta toti cursantii care au parcurs tematica prevazuta in programul de pregatire si au promovat cu minimum nota 5 disciplinele din programul de pregatire, precum si stagiul de practica.
    Art. 54
    Examenul de absolvire consta intr-o proba teoretica si una practica, in cazul calificarii si recalificarii, sau, dupa caz, intr-o proba teoretica ori intr-o proba teoretica si una practica, pentru cursurile de perfectionare sau specializare.
    Art. 55
    (1) Desfasurarea examenului teoretic de absolvire a cursurilor cuprinde urmatoarele activitati:
    a) stabilirea de catre comisia de examinare a subiectelor din materia cuprinsa in programe;
    b) sustinerea subiectelor in scris sau oral ori in ambele moduri;
    c) corectarea lucrarilor de catre examinator si verificarea, daca este necesar, a lucrarilor de catre comisia de examinare.
    (2) Proba practica se sustine in fata comisiei si nu poate depasi 8 ore.
    Art. 56
    (1) Media de promovare la examenul teoretic la fiecare obiect si, dupa caz, la proba practica este de minimum 5.
    (2) Media generala se calculeaza prin insumarea mediei notelor obtinute la probele teoretice cu media obtinuta la proba practica, iar rezultatul se imparte la 2.
    Art. 57
    (1) Cursantii declarati respinsi la examenul de absolvire au dreptul la reexaminare in termen de 30 de zile de la data organizarii examenului, in baza unei cereri adresate directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si aprobate de catre acesta.
    (2) Cursantii care nu se pot prezenta la examen din motive ce nu le pot fi imputate au dreptul la examinare in termen de 30 de zile de la incetarea motivelor neimputabile care au dus la neprezentare la data organizarii examenului, in baza unei cereri adresate directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si aprobate de catre acesta.
    Art. 58
    (1) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se elibereaza, dupa caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, in conditiile legii.
    (2) Certificatele de calificare sau de absolvire prevazute la alin. (1) se semneaza de catre directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si de catre presedintele comisiei de examinare.
    (3) Normele metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea documentelor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 4
    Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

    Art. 59
    Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt, in conformitate cu art. 71 din lege, persoanele in cautarea unui loc de munca.
    Art. 60
    (1) Somerii pot beneficia de aceste servicii gratuit, la cerere, o singura data, pentru fiecare perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj.
    (2) Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj pot beneficia de aceste servicii la cerere, contra cost.
    Art. 61
    (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri pot fi furnizate de catre specialisti din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
    (2) In cazul in care agentiile pentru ocuparea fortei de munca nu au personal suficient si specializat, vor incheia contracte cu firme private, organizatii profesionale, fundatii sau asociatii specializate, denumite in continuare furnizori de servicii de consultanta.
    (3) Contractarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se va face in baza selectiei de oferte, organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) In vederea acordarii serviciilor mentionate in contract agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor pune la dispozitie furnizorului de servicii de consultanta liste cuprinzand persoanele care si-au exprimat optiunea de a fi cuprinse in activitati de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.
    Art. 62
    (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, pentru persoanele prevazute la art. 60 alin. (1), prestate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca si de furnizorii de servicii de consultanta cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au incheiat contracte, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    (2) Persoanele prevazute la art. 60 alin. (2) care doresc sa beneficieze de serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, vor achita contravaloarea acestor servicii, stabilita prin calculatia intocmita de compartimentul de specialitate si aprobata de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
    (3) Sumele incasate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca in urma prestarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 63
    Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanta se va face lunar, in baza contractului incheiat, dupa prezentarea de catre furnizorul de servicii a Raportului tehnic si Raportului financiar, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 64
    In vederea acordarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, persoanele in cautarea unui loc de munca vor depune o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 11.
    Art. 65
    (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt: servicii de baza si servicii specializate.
    (2) Serviciile de baza cuprind:
    a) informare;
    b) consultanta;
    c) instruire.
    (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau in grup, in functie de optiunile si nevoile solicitantilor, dupa cum urmeaza:
    a) consultanta individuala consta, in principal, in: asistenta tehnica in procesul infiintarii unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri;
    b) instruirea antreprenoriala de grup cuprinde instruiri modulare in probleme referitoare la: management, marketing si tehnici de vanzare, legislatie, contabilitate si evidenta primara, intocmirea planurilor de afaceri.
    Art. 66
    Metodele de lucru care vor fi utilizate, in principal, in acordarea serviciilor pot fi:
    a) expunerea teoretica: predarea notiunilor generale de management, marketing, tehnici de vanzare, contabilitate si evidenta primara, legislatie si intocmirea planului de afaceri;
    b) discutii individuale sau de grup, in care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub indrumarea consultantului, va cauta solutii, brainstorming;
    c) studii de caz: exemple de agenti economici cu domenii diverse de activitate, modul in care au fost demarate si dezvoltate afacerile;
    d) lucrari individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasa;
    e) intocmirea de catre participantul la serviciile de consultanta a unor proiecte de plan de afaceri, care ii vor servi acestuia ca instrument necesar in administrarea propriei afaceri si in relatiile cu diversi finantatori;
    f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care sa constituie model in realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.

    CAP. 5
    Completarea veniturilor salariale ale angajatilor

    Art. 67
    (1) In conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor consta in acordarea unei sume lunare neimpozabile, in cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita in luna anterioara incadrarii in munca, pana la expirarea perioadei pentru care era indreptatit sa primeasca indemnizatia.
    (2) Prin aceasta masura se urmareste reducerea perioadei de somaj prin stimularea incadrarii in munca a somerilor.
    Art. 68
    Beneficiarii acestei masuri sunt persoanele care primesc indemnizatie de somaj si care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei pentru care sunt indreptatiti sa primeasca indemnizatia.
    Art. 69
    (1) Plata drepturilor prevazute la art. 72 din lege se va face lunar de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform art. 40 din norme, in baza urmatoarelor documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la norme;
    b) instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca.
    (2) Aceste drepturi se vor achita prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj.
    (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura speciala.
    (4) Evidentierea platilor reprezentand venituri in completare se va face in baza de date a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, in mod distinct.
    (5) Stabilirea drepturilor prevazute la art. 72 din lege se face prin dispozitie emisa de catre directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 70
    (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta, dovada emisa de angajator ca a fost incadrat in munca.
    (2) Dovada se prezinta fie personal, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (3) In cazul in care beneficiarul nu prezinta dovada prevazuta la alin. (1), plata drepturilor reprezentand completarea veniturilor salariale se suspenda pana la prezentarea acesteia.
    (4) In situatia in care beneficiarul prezinta ulterior dovada incadrarii in munca, plata drepturilor se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat dovada.
    (5) Incetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiara de aceasta masura stimulativa se face la data expirarii perioadei legale pentru care era indreptatita sa primeasca indemnizatie de somaj sau la data la care i-a incetat raportul de munca ori de serviciu; directorul agentiei pentru ocuparea fortei de munca emite dispozitie in acest sens.
    (6) Drepturile incasate necuvenit se recupereaza prin decizie de imputare emisa de agentia pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
    (7) Sumele neincasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevazut de lege.

    CAP. 6
    Stimularea mobilitatii fortei de munca

    Art. 71
    Beneficiarii acestei masuri sunt numai somerii care primesc indemnizatie de somaj.
    Art. 72
    (1) In cazul in care persoanele prevazute la art. 71 se incadreaza la o distanta mai mare de 50 km fata de domiciliu, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, egala cu doua salarii de baza minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.
    (2) In cazul in care persoanele prevazute la art. 71 se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul, beneficiaza de o prima de instalare egala cu 7 salarii de baza minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.
    (3) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
    Art. 73
    (1) Drepturile prevazute la art. 74 si 75 din lege se acorda la cerere.
    (2) Stabilirea si incetarea drepturilor se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 74
    Plata drepturilor se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 75
    (1) Persoanele indreptatite sa primeasca aceste drepturi vor prezenta la agentia pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele documente prevazute la art. 45 din norme:
    a) cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12 la norme;
    b) actul de identitate, in original si in copie, care sa ateste domiciliul stabil;
    c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
    d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 13 la norme, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.
    (2) Copia de pe actul de identitate se certifica de catre functionarul agentiei pentru ocuparea fortei de munca pentru conformitate cu originalul, prin inscrierea pe copie a mentiunii "conform cu originalul", urmata de numele, prenumele si semnatura functionarului si de data la care s-a facut mentiunea, si se pastreaza la dosar.
    Art. 76
    Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, in vederea acordarii drepturilor prevazute la art. 74 din lege, se va utiliza distanta pe ruta cea mai scurta.
    Art. 77
    Plata primei de incadrare sau de instalare se face prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj.
    Art. 78
    (1) Pentru persoanele care isi schimba domiciliul in alt judet, prevazute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii si platii drepturilor se va transfera, in original, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca care a stabilit si a acordat dreptul ramane dosarul cu copiile de pe acte.
    (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca care preiau dosarele persoanelor prevazute la alin. (1) achita in continuare drepturile prevazute de lege si urmaresc indeplinirea de catre acestea a obligatiei ce le revine, potrivit legii, de a pastra raporturile de munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
    Art. 79
    (1) Lunar, pana la data de 15 a lunii pentru luna expirata, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati dovezile emise de angajator ca sunt incadrati.
    (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
    (3) Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit dovada mentionata la alin. (2) li se va cere, in scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca sa prezinte aceasta dovada in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.
    (4) Daca dupa doua astfel de comunicari persoana nu prezinta actul doveditor, agentia pentru ocuparea fortei de munca va contacta agentul economic cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, si, in functie de constatarile facute, se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 80
    (1) Daca raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile angajatului, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege vor fi recuperate prin decizii de imputare.
    (2) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevazute la art. 47 din norme.

    CAP. 7
    Subventionarea locurilor de munca

    SECTIUNEA 1
    Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca, efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor

    Art. 81
    (1) Subventionarea locurilor de munca potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresata angajatorilor, prin care se realizeaza finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forta de munca.
    (2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt efectuate in cadrul realizarii programelor care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.
    Art. 82
    Beneficiarii subventiilor prevazute la art. 78 din lege sunt angajatorii care incadreaza persoane neocupate, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, indiferent daca beneficiaza sau nu de indemnizatie de somaj.
    Art. 83
    Categoriile de servicii care pot fi subventionate din sursele prevazute la art. 78 alin. (1) din lege sunt, in principal:
    a) servicii publice;
    b) servicii sociale.
    Art. 84
    (1) Serviciile publice constau, in principal, in lucrari de:
    a) refacere si intretinere a infrastructurii;
    b) ecologizare;
    c) realizare a unor lucrari edilitare.
    (2) Serviciile publice pot fi organizate, cu avizul administratiei publice locale, de catre:
    a) autoritati publice locale;
    b) firme private;
    c) organizatii neguvernamentale.
    Art. 85
    (1) Serviciile sociale cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a urmatoarelor categorii de persoane:
    a) copii;
    b) bolnavi;
    c) persoane varstnice;
    d) persoane cu handicap.
    (2) Serviciile sociale pot fi organizate, in conditiile legii, de:
    a) autoritati publice locale;
    b) organizatii neguvernamentale;
    c) alte organisme.
    Art. 86
    Pentru a putea beneficia de subventionarea locurilor de munca din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorii care presteaza servicii publice si servicii sociale trebuie sa faca dovada ca au prevazut in statut ca obiect de activitate serviciile respective.
    Art. 87
    (1) Programele de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, denumite in continuare programe de ocupare, se intocmesc anual de agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se prezinta, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si la consiliile judetene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati publice deliberative din localitatile si judetele pentru care acestea au fost elaborate.
    (2) Programele de ocupare transmise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca cuprind numarul minim de locuri de munca ce pot fi subventionate pe o perioada de maximum 12 luni.
    (3) O data cu aprobarea programelor de ocupare de catre autoritatile publice prevazute la alin. (1) se imputerniceste primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean sa repartizeze, in limita numarului de persoane prevazute in programul de ocupare, locurile de munca subventionate, pe lucrari si activitati de interes pentru comunitatea locala respectiva, si sa le atribuie celor care organizeaza aceste servicii.
    Art. 88
    (1) Angajatorii care doresc sa organizeze servicii de tipul celor prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, prin participarea la programele de ocupare, vor depune propunerile lor la primarul localitatii sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean, in scopul obtinerii avizului pentru realizarea serviciilor publice, precum si al aprobarii pentru repartizarea unui numar de locuri de munca subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    (2) Propunerile angajatorilor vor contine in mod expres necesarul de forta de munca structurat pe ocupatii sau meserii, calificari si niveluri de pregatire.
    (3) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, aproba repartizarea locurilor de munca subventionate.
    Art. 89
    Dupa aprobarea data pentru repartizarea numarului de locuri de munca subventionate pe angajatori, primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca numarul de locuri de munca aprobat, pe fiecare angajator, si durata pe care urmeaza sa fie incadrate in munca persoanele din randul somerilor si solicita subventionarea acestora din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 90
    (1) In urma primirii comunicarii si a solicitarii de subventionare, prevazuta la art. 89, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor media si vor repartiza someri, in vederea incadrarii in munca, la angajatorii care au obtinut aprobarea prevazuta la art. 88 alin. (1), in limita locurilor din programul de ocupare.
    (2) Dupa selectia si incadrarea in munca a persoanelor repartizate de agentia pentru ocuparea fortei de munca angajatorul va incheia cu aceasta o conventie in conditiile prevazute la art. 49 alin. (1) din norme.
    Art. 91
    (1) Subventiile locurilor de munca se acorda angajatorului pe o perioada de cel mult 12 luni, in cuantum de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor si proportional cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna.
    (2) Subventiile prevazute la alin. (1) se acorda si pentru perioada in care persoana se afla in concediu de odihna.
    (3) Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la alin. (1) este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata.
    Art. 92
    (1) Pentru finantarea cheltuielilor cu forta de munca incadrata din randul somerilor angajatorii vor depune lunar la primar sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean ori la primarul general al municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
    a) cerere de finantare;
    b) statele de plata;
    c) raport tehnic privind executia lucrarii.
    (2) Cererile de finantare avizate de primar sau, dupa caz, de presedintele consiliului judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la care se anexeaza si copii de pe statele de plata si de pe raportul tehnic privind executia lucrarii, se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, potrivit prevederilor art. 51 din norme.
    Art. 93
    Virarea sumelor aferente subventiilor se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se solicita finantarea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

    Art. 94
    (1) Beneficiarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, absolventi ai institutiilor de invatamant.
    (2) Prin institutiile de invatamant prevazute la art. 80 din lege se intelege unitatile de invatamant pentru invatamantul preuniversitar si institutiile de invatamant pentru invatamantul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii.
    Art. 95
    La solicitarea angajatorilor care doresc sa incadreze absolventi ai institutiilor de invatamant, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor prezenta liste cu absolventi ai ultimei promotii, inregistrati in evidentele acestora.
    Art. 96
    (1) Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege vor incheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca o conventie, conform modelului prevazut in anexa nr. 15 la norme.
    (2) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie anual pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de invatamant.
    Art. 97
    In vederea incheierii conventiei angajatorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele documente:
    a) tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme;
    b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispozitiilor legale, care sa dovedeasca handicapul pentru persoanele prevazute la art. 80 alin. (2) din lege.
    Art. 98
    (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data incheierii conventiei prevazute la art. 96 si constau in acordarea unei sume lunare reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara si, respectiv, 1,5 salarii de baza minime brute pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata.
    (2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.
    (3) Suma lunara prevazuta la art. 80 din lege se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
    (4) Pentru perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor sunt suspendate masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege nu se acorda.
    Art. 99
    (1) Finantarea subventiilor acordate angajatorilor care incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant se face in conditiile si conform procedurii prevazute la art. 61 din norme.
    (2) Stabilirea si incetarea drepturilor se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 100
    (1) Angajatorii care incadreaza in munca absolventi si care incheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incadrarii.
    (2) Daca in perioada mentionata la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor inceteaza din initiativa angajatorului, acesta este obligat sa restituie in totalitate sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
    (3) In cazul in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplica.
    (4) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevazute la art. 47 din norme.
    Art. 101
    Angajatorii care incadreaza absolventi in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2002, beneficiaza de masurile de stimulare prevazute in aceasta ordonanta de urgenta.
    Art. 102
    (1) In perioada celor 3 ani prevazuti la art. 84 din lege, in care angajatorii beneficiaza de subventiile prevazute la art. 80 din lege, se pot organiza in conditiile legii, pentru absolventii incadrati, forme de pregatire profesionala.
    (2) Formele de pregatire prevazute la alin. (1) se pot organiza de catre angajator sau de catre furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii.
    (3) Angajatorii care organizeaza forme de pregatire profesionala vor incheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca un act aditional la conventia prevazuta la art. 96, conform modelului prevazut in anexa nr. 17 la norme.
    (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor se face la finalizarea cursurilor, in baza urmatoarelor documente:
    a) tabel nominal, conform modelului prezentat in anexa nr. 18 la norme;
    b) actul de absolvire a formei de pregatire profesionala, in copie;
    c) devizul cheltuielilor pe cursant.

    SECTIUNEA a 3-a
    Subventii acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane in varsta de peste 45 de ani sau intretinatori unici de familie, precum si angajatorilor care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca persoane cu handicap

    Art. 103
    Beneficiaza de subventii conform art. 85 din lege:
    a) angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie;
    b) angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap.
    Art. 104
    La solicitarea angajatorilor care doresc sa incadreze persoane din randul celor prevazute la art. 103 agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor prezenta liste cuprinzand persoanele care fac parte din aceste categorii, inregistrate in evidentele proprii.
    Art. 105
    Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege angajatorii vor incheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca o conventie, conform modelului prezentat in anexa nr. 19 la norme.
    Art. 106
    Finantarea subventiilor acordate angajatorilor care incadreaza persoane din categoriile prevazute la art. 85 din lege se face in conditiile si conform procedurii prevazute la art. 61 din norme.
    Art. 107
    (1) Masura de stimulare prevazuta la art. 85 din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni de la data incheierii conventiei si consta in acordarea unei sume lunare reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata.
    (2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele incadrate in baza conventiei prevazute la art. 105.
    (3) Suma lunara prevazuta la art. 85 din lege se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
    (4) Pentru perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in baza conventiei prevazute la art. 105 sunt suspendate, masurile de stimulare nu se acorda.
    Art. 108
    (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoanele mentionate la art. 85 din lege si care incheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii.
    (2) Daca in perioada mentionata la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa angajatorului, acesta este obligat sa restituie in totalitate sumele incasate.
    (3) In cazul in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplica.

    CAP. 8
    Acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj in conditii avantajoase

    Art. 109
    Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj urmatoarele persoane juridice sau fizice:
    a) intreprinderi mici si mijlocii;
    b) unitati cooperatiste;
    c) asociatii familiale;
    d) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente;
    e) somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale.
    Art. 110
    Conditiile de acordare si de rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale Bancii Nationale a Romaniei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 9
    Facilitati acordate angajatorilor

    Art. 111
    (1) Beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor si pe care le mentin in activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii.
    (2) De aceeasi facilitate beneficiaza si angajatorii care primesc credite in conditiile art. 86 alin. (1) din lege, numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create.
    Art. 112
    (1) Reducerea contributiei consta in diminuarea sumei datorate lunar de catre angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, in conditiile prevazute la art. 111, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.
    (2) Reducerea se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni.
    Art. 113
    Reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege, se acorda la cererea angajatorilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 21 la norme, insotita de urmatoarele documente:
    a) tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor, pe care le-a mentinut in activitate o perioada de cel putin 6 luni, conform modelului prezentat in anexa la anexa nr. 21 la norme;
    b) contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal prevazut la lit. a).
    Art. 114
    Calculul reducerii contributiei se face de angajator, care isi asuma raspunderea pentru datele comunicate, in conformitate cu prevederile art. 62 din norme.
    Art. 115
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca verifica, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contributiei datorate.

    CAP. 10
    Controlul asupra respectarii obligatiilor asumate de catre angajatorii beneficiari de masuri de stimulare in baza prevederilor legii

    Art. 116
    Controlul asupra mentinerii de catre angajatori a raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate din randul somerilor, pentru care s-au acordat subventii, credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si facilitati in baza art. 93 din lege, se efectueaza de Serviciul de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 117
    Controlul asupra finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor se efectueaza de catre organele de control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 118
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

                           RAPORT TEHNIC LUNAR

    Tipul masurii active:
    - informare si consiliere privind cariera;
    - consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.
    1. Scurta descriere a serviciilor
 ______________________________________________________________________________
|    |                                     |           |           |  Numarul  |
|Nr. |          Tipul serviciilor          |Obiectivele|Rezultatele|persoanelor|
|crt.|                                     |serviciilor| asteptate |beneficiare|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  I.| Consultanta si asistenta pentru     |           |           |           |
|    | inceperea unei activitati           |           |           |           |
|    | independente sau pentru initierea   |           |           |           |
|    | unei afaceri                        |           |           |           |
|    | a) Serviciile de baza:              |           |           |           |
|    | - consultanta                       |           |           |           |
|    | - instruire                         |           |           |           |
|    | - informare                         |           |           |           |
|    | b) Serviciile specializate:         |           |           |           |
|    | - consultanta individuala:          |           |           |           |
|    |    - asistenta tehnica in procesul  |           |           |           |
|    |      infiintarii unei firme         |           |           |           |
|    |    - elaborarea planului de afaceri |           |           |           |
|    | - instruirea antreprenoriala de     |           |           |           |
|    |   grup:                             |           |           |           |
|    |    - management, marketing si       |           |           |           |
|    |      tehnici de vanzare             |           |           |           |
|    |    - legislatie                     |           |           |           |
|    |    - contabilitate si evidenta      |           |           |           |
|    |      primara                        |           |           |           |
|    |    - intocmirea planurilor de       |           |           |           |
|    |      afaceri                        |           |           |           |
|    | c) alte tipuri de servicii*)        |           |           |           |
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| II.| Informare si consiliere privind     |           |           |           |
|    | cariera:                            |           |           |           |
|    | - furnizarea de informatii privind  |           |           |           |
|    |   piata muncii si evolutia          |           |           |           |
|    |   ocupatiilor                       |           |           |           |
|    | - evaluarea si autoevaluarea        |           |           |           |
|    |   personalitatii in vederea         |           |           |           |
|    |   orientarii profesionale           |           |           |           |
|    | - dezvoltarea abilitatii si         |           |           |           |
|    |   increderii in sine a persoanelor  |           |           |           |
|    |   in cautarea unui loc de munca, in |           |           |           |
|    |   vederea luarii de catre acestea a |           |           |           |
|    |   deciziei privind propria cariera  |           |           |           |
|    | - instruirea in metode si tehnici de|           |           |           |
|    |   cautare a unui loc de munca       |           |           |           |
|    | - alte tipuri de servicii*)         |           |           |           |
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
    *) Se va completa de catre furnizor in functie de serviciile oferite in cadrul acestui tip de masura activa.

    2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi:
    - programa si orarul activitatilor desfasurate;
    - lista cuprinzand persoanele beneficiare ale acestor tipuri de masuri;
    - fisele de pontaj ale personalului implicat;
    - orice alte materiale care pot fi relevante si pot sustine raportul tehnic.

    Observatii ........................

                                               Furnizor ........................
                                                           Numele si prenumele
                                                         conducatorului unitatii
                                                                 (in clar)
    Data ..................                                 Stampila unitatii

    ANEXA 2
    la proceduri

                              RAPORT FINANCIAR LUNAR

                                                                  - lei -
 _________________________________________________________________________
|                   |     Numarul    |  Costul unitar   | Valoarea totala |
| Tipul serviciilor | de beneficiari | al serviciilor*) |    3 = 1 x 2    |
|___________________|________________|__________________|_________________|
|         0         |        1       |          2       |         3       |
|___________________|________________|__________________|_________________|
|___________________|________________|__________________|_________________|
|___________________|________________|__________________|_________________|
|___________________|________________|__________________|_________________|
|___________________|________________|__________________|_________________|
    *) Se va calcula pentru fiecare tip de masura activa contractata.

                                               Furnizor ........................
                                                           Numele si prenumele
                                                         conducatorului unitatii
                                                                 (in clar)
    Data ..................                                 Stampila unitatii

    ANEXA 3
    la proceduri

                                 Catre
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti

    Subsemnatul/subsemnata ....................................., nascut/nascuta la data de ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ................. seria ......... nr. .............., cod numeric personal ............................, solicit inscrierea in evidenta in vederea informarii si consilierii profesionale.
    Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......................./municipiului Bucuresti.

                 Data                              Semnatura
            ..............                    ...................

    ANEXA 4
    la proceduri

                            REGISTRU DE EVIDENTA
a persoanelor in cautarea unui loc de munca, beneficiare ale serviciilor de informare si consiliere profesionala

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul carnetului de somer
    B - Meseria in care se califica, recalifica sau se perfectioneaza
 ______________________________________________________________________________
|    |  Numele |        |        | Parintii |   |   Pregatirea  |   |          |
|Nr. |   si    |  Data  |  Locul |__________| A |_______________| B |Observatii|
|crt.|prenumele|nasterii|nasterii|Tata |Mama|   |Studii |Meseria|   |          |
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|__________|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|
|____|_________|________|________|_____|____|___|_______|_______|___|___|______|

    ANEXA 5
    la proceduri

                                  CONTRACT
                         privind formarea profesionala

                            Nr. ......./...........

    Partile contractante:
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..................../municipiului Bucuresti, denumita in continuare organizator, reprezentata prin ....................., avand functia de director executiv, si prin .........................., avand functia de director buget, cu sediul in ......................., str. .................. nr. ...., telefon ............, fax ..............., e-mail ................., cod fiscal ....................., cont trezorerie ...................
    Persoana juridica .............................., denumita in continuare furnizor, avand autorizatia nr. ........../..................., reprezentata legal prin .........................., avand functia de ......................., si prin ......................., avand functia de .................., cu sediul in ................, str. .................. nr. ....., telefon ..............., fax ................., e-mail .................., cod fiscal ................., cont nr. ..............., deschis la .......................
    Obiectul contractului
    Obiectul contractului este prestarea de catre furnizor a serviciului de formare profesionala sub forma de curs de*) ........... in ocupatia/meseria ............................., cu un numar de ........................ cursanti, pe durata de ........... saptamani, din care ........... ore pregatire teoretica si ................ ore pregatire practica.
    Durata contractului
    Durata contractului este de ........... luni.
    Furnizorul va incepe derularea contractului cel mai tarziu la ......... zile de la data semnarii si inregistrarii lui la organizator.
    Valoarea contractului
    Organizatorul plateste furnizorului contravaloarea serviciului prestat, dupa cum urmeaza:
    Valoarea totala a contractului este de .................... lei, din care ...................... lei/cursant.
    Obligatiile partilor*)
    A. Organizatorul:
    - urmareste modul in care furnizorul isi indeplineste obligatiile contractuale;
    - plateste furnizorului costul serviciului.
    B. Furnizorul:
    - presteaza serviciul prevazut in contract cu profesionalism si promptitudine;
    - asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si altele asemenea, necesare derularii activitatii;
    - este responsabil atat de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
    Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
    A. Modificarea
    Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
    B. Suspendarea
    Partile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta in scris, cu ........... zile inainte de data stabilita pentru suspendare.
    C. Incetarea:
    a) prin acordul partilor;
    b) prin reziliere.
    In cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
    Daca partea in culpa, in termen de ........ zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.
    Cesiunea
    Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al organizatorului.
    Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
    Forta majora
    Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.
    Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu isi poate indeplini, respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta, in scris, cealalta parte contractanta, in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
    Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.
    Omisiunea de a anunta, in scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.
    Raspunderea
    Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea contractanta vinovata raspunde potrivit legii.
    Solutionarea litigiilor
    Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
    Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neintelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.
    Alte clauze
    Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.
    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

              Organizator,                            Furnizor,
          ....................                    .................

------------
    *) Se va inscrie: calificare, recalificare, perfectionare sau specializare.
    *) Obligatiile sunt minime, putand fi completate cu acordul partilor.

    ANEXA 6
    la proceduri

                              CONTRACT
privind incadrarea in munca a absolventilor cursurilor de formare profesionala

                          Nr. ......../.............

    Partile contractante:
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................./municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie, reprezentata prin .........................., avand functia de director executiv, si prin ....................., avand functia de director buget, cu sediul in ........................, str. ..................... nr. ....., telefon .............., fax .............., e-mail ...................., cod fiscal ........................., cont trezorerie ........................
    Persoana juridica/fizica ..............................., denumita in continuare angajator, reprezentata legal prin ..........................., avand functia de .........................., si prin ................................, avand functia de .........................., cu sediul in ....................., str. ..................... nr. ......., telefon ................., fax .............., e-mail ...................., cod fiscal ................, cont nr. ....................., deschis la ......................
    Obiectul contractului
    Obiectul contractului este incadrarea in munca de catre angajator in ocupatia/meseria .................................. a unui numar de ........... persoane in cautarea unui loc de munca, in cel mult ............ zile de la absolvirea de catre acestea a cursului de formare profesionala*) ...................... organizat de agentie.
    Durata contractului
    Durata contractului este pana la incadrarea in munca, conform legii, a persoanelor in cautarea unui loc de munca ce au absolvit cursul de formare profesionala organizat de agentie.
    Obligatiile partilor*):
    a) agentia:
    - sa asigure angajatorului, in vederea incadrarii in munca, numarul persoanelor calificate in meseria solicitata de acesta;
    b) angajatorul:
    - sa incadreze in munca, conform legii, in numarul si la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele in cautarea unui loc de munca, calificate de agentie.
    Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
    a) Modificarea
    Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
    b) Suspendarea
    Partile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta in scris, cu ............. zile inainte de data stabilita pentru suspendare.
    c) Incetarea:
    a) prin acordul partilor;
    b) prin reziliere.
    In cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
    Daca partea in culpa, in termen de .......... zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.
    Cesiunea
    Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al organizatorului.
    Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.
    Forta majora
    Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.
    Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta, in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
    Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.
    Omisiunea de a anunta, in scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.
    Raspunderea
    Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suporta, pentru fiecare persoana calificata si neincadrata in munca, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agentie in vederea calificarii persoanei neincadrate in munca.
    Solutionarea litigiilor
    Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
    Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neintelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.
    Alte clauze
    Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.
    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

               Agentia,                                Angajator,
          ..................                      ....................

------------
    *) Se va inscrie: calificare, recalificare, perfectionare sau specializare.
    *) Obligatiile sunt minimale, putand fi completate cu acordul partilor.

    ANEXA 7
    la proceduri

                             ACT ADITIONAL
                    la Contractul nr. ...../.........

                   incheiat astazi, ....................

    Intre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..................../municipiului Bucuresti, denumita in continuare organizator, reprezentata prin ........................, avand functia de director executiv, si prin ......................, avand functia de director buget, si persoana juridica/fizica ..........................., denumita in continuare furnizor, reprezentata prin ....................., avand functia de ....................., si prin ..........................., avand functia de ........................., prin care se stabilesc urmatoarele:
    1. Furnizorul se obliga sa incadreze in munca, conform legii, in cel mult ........... zile de la absolvire, un numar de ........... absolventi ai cursului de formare profesionala, realizat in conditiile stipulate in Contractul nr. ...../............., incheiat cu organizatorul.
    2. Pentru nerespectarea obligatiei prevazute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentand 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru calificarea persoanei neincadrate in munca.

               Organizator,                              Furnizor,
          ......................                    ...................

    ANEXA 8
    la proceduri

    AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
    A JUDETULUI .................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ......./...........

                               DISPOZITIE

    In temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2001 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si ale Hotararii Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, directorul Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......................./municipiului Bucuresti
    Dispune:
    1. In perioada ......../......./200.... - ......../......./200.... se organizeaza cursul de calificare/recalificare/perfectionare cu ................. persoane [...... persoane prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din Legea nr. 76/2002, ....... persoane prevazute la art. 16 lit. c) si e) din Legea nr. 76/2002] in meseria/specialitatea/profesia/activitatea ......... .
    2. Cursul face parte din planul judetean de formare profesionala si se va desfasura pe baza curriculumului aprobat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca/Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......................./municipiului Bucuresti, avand un numar total de ...... ore, din care:
    - pregatire teoretica: ........ ore, care se va desfasura la
................................................;
             (denumirea unitatii)
    - instruire practica: ..... ore, care se va desfasura la
............................................... .
             (denumirea unitatii)
    3. Examenul de absolvire va consta in ........................ probe, din care ............ teoretice si ............... practice, si se va sustine la data de ........./....... 200... .
    4. Contravaloarea cheltuielilor cursului ...................... lei/cursant, reprezentand urmatoarele cheltuieli: ..........................................
    5. Salarizarea personalului de predare si instruire practica, care nu este incadrat la Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............/municipiului Bucuresti, se va face prin plata cu ora, conform reglementarilor legale in vigoare.
    6. Repartizarea in munca a absolventilor se va face de catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..................../municipiului Bucuresti pe baza contractelor incheiate cu unitatile care au solicitat forta de munca sau pe alte locuri vacante aflate in evidenta.
    7. Intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta privind desfasurarea cursului si eliberarea certificatului de absolvire revin Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............................./municipiului Bucuresti.
    8. Se numeste responsabil de curs doamna/domnul .......................... .

                              Director executiv,
                            ......................
                                    (L.S.)

    Intocmita in .......... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .............../municipiului
Bucuresti, ....... exemplare pentru ......................................... .
                                                  (unitatea)

    ANEXA 9
    la proceduri

                               Catre

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti

    Subsemnatul/Subsemnata ............................, nascut/nascuta la data de ................., domiciliat/domiciliata in localitatea .................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ................. seria ...... nr. .............., cod numeric personal ..............., solicit luarea in evidenta in vederea inscrierii la un curs de formare profesionala.
    Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ....................../municipiului Bucuresti.

                  Data                             Semnatura
             ..............                   ...................

    ANEXA 10
    la proceduri

    AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
    A JUDETULUI .................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ......../...........

                              DISPOZITIE

    In temeiul prevederilor art. 52 din Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................. /municipiului Bucuresti
    Dispune:
    In vederea sustinerii examenului de absolvire a cursului ................., organizat in baza dispozitiei directorului executiv al Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......................./municipiului Bucuresti, se constituie urmatoarea comisie de examinare:
    a) ......................, reprezentantul agentiei pentru ocuparea fortei de munca sau seful centrului de calificare/recalificare/perfectionare a somerilor - presedinte;
    b) ......................, responsabilul cursului                  - membru;
    c) ......................, formator .............................  - membru;
    d) ......................, formator .............................  - membru;
    e) ......................, formator .............................  - membru;
    f) ......................, reprezentantul .......................  - membru;
                                               (denumirea unitatii)
    g) ......................, reprezentantul .......................  - membru;
                                               (denumirea unitatii)
    h) ......................, reprezentantul .......................  - membru.
                                               (denumirea unitatii)

                               Director executiv,
                            ........................
                                     (L.S.)

    Intocmita in ......... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............../municipiului
Bucuresti, .................. exemplare pentru ............................... .
                                                       (unitatea)

    ANEXA 11
    la proceduri

                               Catre

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti

    Subsemnatul/Subsemnata ............................, nascut/nascuta la data de .................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............... seria ....... nr. ................, cod numeric personal ......................, solicit inscrierea in evidenta in vederea acordarii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, sub forma de:
    - servicii juridice;
    - servicii de marketing;
    - servicii financiare;
    - servicii de management;
    - servicii de consultanta.
    Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ...................../municipiului Bucuresti.

                  Data                             Semnatura
             ..............                   ...................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 377/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 377 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 377/2002
Hotărârea 374 2017
Hotărârea 885 2016
Hotărârea 133 2016
Hotărârea 1073 2014
Hotărârea 113 2011
pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale
Hotărârea 449 2009
pentru modificarea si completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
Hotărârea 937 2004
pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002
Hotărârea 1091 2002
pentru modificarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002
Ordin 4248 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ordin 284 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu