Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1148 din 26 septembrie 2007

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2007

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 667 din 28 septembrie 2007In tmeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, la cap. 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", alin. 59.12 „Susţinerea cultelor", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2007, cu suma de 46.122.500 lei, pentru construirea şi repararea unor lăcaşuri de cult, cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi pentru susţinerea activităţii de asistenţă socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, la cap. 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 1.000.000 lei, pentru efectuarea unor lucrări de reparare, restaurare şi conservare la Mănăstirea Suceviţa, judeţul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.

Art. 3. - Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007.

Art. 4. - Ministerul Culturii şi Cultelor şi alte organe    conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în  prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Irgulescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

LISTA

unităţilor de cult care vor beneficia de fonduri de la bugetul de stat

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judeţul

Eparhia

Suma alocată

- lei -

0

1

2

3

4

1.

Catedrala episcopală Alba Iulia

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

250.000

2.

Parohia Mirăslău

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

3.

Parohia Sugag

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

4.

Parohia Scărişoara

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

5.

Parohia Arieseni

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

25.000

6.

Parohia Ciuruleasa

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

7.

Parohia Cricău

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

25.000

8.

Parohia Livezile

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

40.000

9.

Parohia Săliştea

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

25.000

10.

Parohia Galda de Jos, Oiejdea

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

10.000

11.

Parohia Aiud

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

15.000

12.

Parohia Blaj-Spital

Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

25.000

13.

Parohia Rădeşti

Alba

Arhiepiscopia Greco-Catolică Blaj

25.000

14.

Parohia Bucerdea

Alba

Arhiepiscopia Greco-Catolică Blaj

25.000

15.

Parohia Sâncel

Alba

Arhiepiscopia Greco-Catolică Blaj

30.000

16.

Catedrala romano-catolică „Sf. Mihail" Alba Iulia

Alba

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

150.000

17.

Parohia reformată Unirea, com. Vinţu de Sus

Alba

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

18.

Parohia Aldesti, Bârsa

Arad

Episcopia Aradului

40.000

19.

Parohia Gurahonţ

Arad

Episcopia Aradului

40.000

20.

Parohia Podeşti, Hălmaqiu

Arad

Episcopia Aradului

40.000

21.

Parohia Mădriqesti, Brazii

Arad

Episcopia Aradului

40.000

22.

Parohia Plescuta

Arad

Episcopia Aradului

40.000

23.

Parohia Turnu, Pecica

Arad

Episcopia Aradului

40.000

24.

Parohia Seitin

Arad

Episcopia Romano-Catolică Timişoara

40.000

25.

Parohia Somosches, Cermei

Arad

Episcopia Aradului

40.000

26.

Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Zădăreni

Arad

Episcopia Aradului

50.000

27.

Parohia Dezna

Arad

Episcopia Aradului

50.000

28.

Parohia Siria

Arad

Episcopia Aradului

30.000

29.

Parohia Sântana II

Arad

Episcopia Aradului

50.000

30.

Parohia romano-catolică Arad - Grădişte

Arad

Episcopia Romano-Catolică Timişoara

50.000

31.

Parohia Reformată Sebiş

Arad

Eparhia Reformată de pe lânga Piatra Craiului

50.000

32.

Parohia evanghelică IutheranaOlari

Arad

Biserica Evanghelică Lutherană

10.000

33.

Biserica „Sf. Nicolae", Căldăraru

Arges

Episcopia Argesului

200.000

34.

Parohia „Sf. Nicolae", Mioveni, Cartier Racoviţă

Argeş

Episcopia Argeşului

50.000

35.

Parohia „Naşterea Maicii Domnului" Popeşti-Căteasca

Argeş

Episcopia Argeşului

200.000

0

1

2

3

4

36.

Parohia Hintesti

Arges

Episcopia Argesului

200.000

37.

Parohia „Sf. Nicolae"-Drujeşti Curtea de

Arges

Argeş

Episcopia Argeşului

100.000

38.

Catedrala „InaltareaDomnului" Bacău

Bacău

Episcopia Romanului

200.000

39.

Parohia „Sfinţii Impăraţi Constantin si Elena" Comănesti

Bacău

Episcopia Romanului

200.000

40.

Catedrala „Invierea Mântuitorului" Oradea

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

700.000

41.

Parohia „Sf. Apostol Andrei" Oradea

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

170.000

42.

Parohia Oradea-Tei

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

165.000

43.

Parohia „Sf. Vineri" Oradea

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

165.000

44.

Parohia „Sf. IoanIacob Românul" Oradea- Nufărul

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

162.500

45.

Parohia Salonta I

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

165.000

46.

Catedrala Marghita

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

165.000

47.

Parohia Aleşd „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul"

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

165.000

48.

Parohia Beiuş III

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

107.500

49.

Capela Spital Beiuş

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

107.500

50.

Parohia Lunca

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

51.

Parohia Iteu

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

52.

Parohia Topa de Sus

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

53.

Parohia Căuasd

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

54.

Parohia Pietroasa

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

55.

Parohia Inand

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

56.

Parohia Tauţ

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

57.

Parohia Nimăiesti

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

58.

Parohia Cucuceni

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

59.

Parohia Forau

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

60.

Parohia Ortodoxă Română Cuzap

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

35.000

61.

Parohia Ortodoxă Română Pădurea Neagră

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

30.000

62.

Parohia Ortodoxă „Sf. Mucenic Sebastian" Oradea

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

170.000

63.

Parohia Ortodoxă „Sf. Vineri" Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 6

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

70.000

64.

Parohia Ortodoxă Centrală I Oradea

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

150.000

65.

Parohia Sudrigiu

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

50.000

66.

Parohia Hinchiris

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

50.000

67.

Parohia Pestis, Aleşd

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

30.000

68.

Parohia Ponoară, Bratca

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

15.000

69.

Parohia Birtin, Vadu Crisului

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

10.000

70.

Biserica Penticostală „Speranţa" Oradea

Bihor

Cultul Penticostal

50.000

71.

Biserica Penticostală „Aleşd"

Bihor

Cultul Penticostal

20.000

72.

Bazilica romano-catolică Oradea

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

29.000

73.

Parohia romano-catolică Marghita

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

20.000

74.

Parohia romano-catolică Mişca, Chişlaz

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

30.000

75.

Parohia romano-catolică Oraşul Nou, Oradea

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

10.000

76.

Parohia romano-catolică „Sf. Iosif" Oradea

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

10.000

77.

Parohia romano-catolică Palota, com. Sântandrei

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

10.000

78.

Parohia romano-catolică Săcueni

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

10.000

79.

Parohia romano-catolică Tileagd

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

10.000

0

1

2

3

4

80.

Parohia romano-catolică  Tinca

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

10.000

81.

Parohia reformată Albiş, com. Buduslău

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

82.

Parohia reformată Niuved

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

50.000

83.

Parohia reformată Osorhei

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

20.000

84.

Parohia reformată Săcueni

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

10.000

85.

Parohia reformată Sânnicolau Românesc

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

50.000

86.

Parohia reformată Simian

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

10.000

87.

Parohia reformată Şişterea, com. Cetariu

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

10.000

88.

Parohia reformată Uileacu de Criş, com. Tileagd

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

10.000

89.

Parohia reformată Viişoara

Bihor

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

90.

Parohia Năsăud III

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

50.000

91.

Parohia „Sf. Ioan Botezătorul" Poiana llvei

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

50.000

92.

Parohia „Sf. Apostoli Petru si Pavel" Livezile

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

50.000

93.

Parohia Arsita, Măgura llvei

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

50.000

94.

Parohia „Sf. Vasile" Monor

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

50.000

95.

Parohia „Sf. Arh. Mihail şi Gavril" Delureni, Urmenis

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

50.000

96.

Parohia „Buna Vestire" Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Episcopia Greco-Catolică Cluj

50.000

97.

Parohia „Sf. Arh. Mihail şi Gavril" Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Episcopia Greco-Catolică Cluj

50.000

98.

Parohia romano-catolică Valea Vinului, Rodna

Bistriţa-Năsăud

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

25.000

99.

Parohia reformată Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Eparhia Reformată din Ardeal

25.000

100.

Parohia reformată Comlod, com. Milaş

Bistriţa-Năsăud

Eparhia Reformată din Ardeal

5.000

101.

Parohia reformată Matei

Bistriţa-Năsăud

Eparhia Reformată din Ardeal

20.000

102.

Parohia reformată Reteag

Bistriţa-Năsăud

Eparhia Reformată din Ardeal

20.000

103.

Parohia reformată Şintereag

Bistriţa-Năsăud

Eparhia Reformată din Ardeal

5.000

104.

Parohia reformată Tonciu, com. Galaţii Bistriţei

Bistriţa-Năsăud

Eparhia Reformată din Ardeal

10.000

105.

Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril" loc. Suliţa, satul Dracsani

Botoşani

Arhiepiscopia Iaşilor

400.000

106.

Parohia „Ziua Crucii" Botoşani

Botoşani

Arhiepiscopia Iaşilor

300.000

107.

Parohia evanghelică Iutherană Jimbor

Braşov

Biserica Evanghelică Lutherană

10.000

108.

Parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel" Ghimbav

Braşov

Arhiepiscopia Sibiului

200.000

109.

Parohia „A.M.D." Săcele

Braşov

Arhiepiscopia Sibiului

300.000

110.

Parohia „Inălţarea Domnului" Teliu

Braşov

Arhiepiscopia Sibiului

200.000

111.

Parohia „Sf. Nicolae" Zărneşti

Braşov

Arhiepiscopia Sibiului

100.000

112.

Parohia unitariană Braşov I

Braşov

Episcopia Unitariană din Transilvania

30.000

113.

Parohia evanghelică Iutherană Satu Lung - Joseni, Săcele IV

Braşov

Biserica Evanghelică Lutherană

20.000

114.

Parohia evanghelică Iutherna Târlungeni

Braşov

Biserica Evanghelică Lutherană

10.000

115.

Parohia evanghelică Iutherană Zizin

Braşov

Biserica Evanghelică Lutherană

10.000

116.

Catedrala „Naşterea Domnului" Brăila

Brăila

Episcopia Dunării de Jos

250.000

117.

Biserica „Sf. Nicolae" dintr-o zi

Bucureşti

Arhiepiscopia Bucureştilor

700.000

118.

Parohia „Inălţarea Domnului", str. Aleea Valea Boteni nr.7, sectorul 6

Bucureşti

Arhiepiscopia Bucureştilor

200.000

119.

Administraţia Patriarhală

Bucureşti

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

1.250.000

0

1

2

3

4

120.

Parohia „Sf. Gheorghe" Nehoiu

Buzău

Episcopia Buzăului

300.000

121.

Catedrala „Invierea Domnului" Caransebeş

Caraş-Severin

Episcopia Caransebeş

300.000

122.

Parohia reformată Resita

Caras-Severin

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

50.000

123.

Parohia Aluniş

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

15.000

124.

Mănăstirea Băişoara

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

10.000

125.

Parohia Bonţida, filia Sutor

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

10.000

126.

Mănăstirea Căsiel

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

46.000

127.

Parohia Chiuiesti

Cluj

Episcopia Greco-Catolică Cluj

10.000

128.

Parohia Berchesiu, Frata

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

40.000

129.

Parohia Mănăstirea, Mica

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

80.000

130.

Parohia Ciubanca, Recea Cristur

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

50.000

131.

Mănăstirea Râsca Transilvană

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

10.000

132.

Parohia Ghiolt, Ţaga

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

80.000

133.

Parohia Unguras

Cluj

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

10.000

134.

Parohia „Sf. Ştefan" Vad

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

4.000

135.

Parohia Gherla-Piata Unirii

Cluj

Episcopia Greco-Catolică Cluj

25.000

136.

Parohia Huedin

Cluj

Episcopia Greco-Catolică Cluj

10.000

137.

Parohia Ortodoxa Sf. Apostol Toma, Cluj-Napoca

Cluj

Arhiepiscopia Vadului si Feleacului

300.000

138.

Centru eparhial Cluj-Napoca

Cluj

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

139.

Parohia reformată Cluj-Napoca XI

Cluj

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

140.

Parohia reformată Centrală I Cluj-Napoca

Cluj

Eparhia Reformată din Ardeal

75.000

141.

Parohia reformată Sic

Cluj

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

142.

Parohia reformată Viştea

Cluj

Eparhia Reformată din Ardeal

20.000

143.

Parohia reformată Vlaha

Cluj

Eparhia Reformată din Ardeal

10.000

144.

Parohia unitariană Cheia

Cluj

Episcopia Unitariană din Transilvania

10.000

145.

Episcopia evanghelică Iutherană Cluj- Napoca

Cluj

Biserica Evanghelică Lutherană

50.000

146.

Parohia "Sf. Spiridon" Constanta

Constanta

Arhiepiscopia Tomisului

30.500

147.

Parohia Năvodari II

Constanta

Arhiepiscopia Tomisului

20.000

148.

Parohia Năvodari III

Constanta

Arhiepiscopia Tomisului

20.000

149.

Mănăstirea Costinesti

Constanta

Arhiepiscopia Tomisului

20.000

150.

Parohia „Sf. Ştefan" Constanta

Constanta

Arhiepiscopia Tomisului

20.000

151.

Parohia romano-catolică Cernatul de Jos, Dalnic

Covasna

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

50.000

152.

Parohia reformată Arcuş

Covasna

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

153.

Parohia reformată Bătanii Mari

Covasna

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

154.

Parohia unitariană Arcuş

Covasna

Episcopia Unitariană din Transilvania

50.000

155.

Parohia evanghelică Iutherană Sfântu Gheorghe

Covasna

Biserica Evanghelică Lutherană

25.000

156.

Mănăstirea Stelea

Dâmboviţa

Arhiepiscopia Târgovistei

500.000

157.

Parohia „Sf.Voievozi" Târgovişte

Dâmboviţa

Arhiepiscopia Târgovistei

500.000

158.

Mănăstirea Dealu

Dâmboviţa

Arhiepiscopia Târgovistei

500.000

159.

Parohia "Sf. Gheorghe Vechi" Craiova

Dolj

Arhiepiscopia Craiovei

300.000

160.

Parohia „Izvorul Tămăduirii" Băileşti

Dolj

Arhiepiscopia Craiovei

100.000

161.

Parohia „Sf. Dumitru" Filiaşi

Dolj

Arhiepiscopia Craiovei

100.000

162.

Capela „Gojdu" Budapesta

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria

Arhiepiscopia Timişoarei

750.000

163.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Oancea

Galaţi

Episcopia Dunării de Jos

300.000

164.

Parohia „Sf. Nicolae" Nicoreşti

Galaţi

Episcopia Dunării de Jos

200.000

165.

Parohia Frumusita, capelă cimitir

Galaţi

Episcopia Dunării de Jos

200.000

166.

Catedrala „Adormirea Maicii Domnului" Giurgiu

Giurgiu

Episcopia Giurgiului

300.000

167.

Capela Seminar teologic Giurgiu

Giurgiu

Episcopia Giurgiului

100.000

0

1

2

3

4

168.

Parohia „Sf. Nicolae şi Sf. Andrei" Târgu Jiu

Gorj

Arhiepiscopia Craiovei

100.000

169.

Parohia „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" Floreşti

Gorj

Arhiepiscopia Craiovei

100.000

170.

Parohia „Inălţarea Domnului" Târgu Jiu

Gorj

Arhiepiscopia Craiovei

100.000

171.

Centrul eparhial Miercurea-Ciuc

Harghita

Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei

500.000

172.

Parohia romano-catolică Ciucsângeorgiu

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

100.000

173.

Parohia romano-catolică Corbu

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

30.000

174.

Parohia romano-catolică Ditrău

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

50.000

175.

Parohia romano-catolică Feliceni

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

80.000

176.

Parohia romano-catolică Gheorqheni II, cart. Bucin

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

50.000

177.

Parohia romano-catolică Leliceni

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

20.000

178.

Parohia romano-catolică Sâncrăieni

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

90.000

179.

Parohia romano-catolică „Sf. Augustin" Miercurea-Ciuc

Harghita

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia

50.000

180.

Parohia romano-catolică „Sf. Cruce" Miercurea-Ciuc, filiala Harghita Băi

Harghita

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia

50.000

181.

Parohia romano-catolică Sărmas, Hodosa

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

50.000

182.

Parohia reformată Cristuru Secuiesc

Harghita

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

183.

Parohia reformată Gheorgheni, Izvorul Mureşului

Harghita

Eparhia Reformată din Ardeal

20.000

184.

Parohia unitariană Miercurea-Ciuc

Harghita

Episcopia Unitariană din Transilvania

100.000

185.

Parohia unitariană Odorheiu Secuiesc I

Harghita

Episcopia Unitariană din Transilvania

50.000

186.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" - Deva VI, Deva

Hunedoara

Episcopia Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului

500.000

187.

Parohia romano-catolică Hunedoara

Hunedoara

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

100.000

188.

Parohia reformată Hunedoara

Hunedoara

Eparhia Reformată din Ardeal

80.000

189.

Catedrala „Inălţarea Domnului" Slobozia

Ialomiţa

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

300.000

190.

Biserica Ortodoxă „Sfântul Apostol Toma" Iaşi, cartier Alexandru cel Bun

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500.000

191.

Biserica Ortodoxă „Sfânta Vineri" şi „Sfântul Alexandru" Iaşi, cartier Alexandru cel Bun

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500.000

192.

Biserica „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt", str. Aleea Rozelor

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500.000

193.

Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim" Iaşi

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

150.000

194.

Parohia „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" Iaşi, cartier LC. Brătianu

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500.000

195.

Parohia „Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena" Iaşi, cartier Galata

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500.000

196.

Parohia „Sf. Vineri"-Pascani

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

300.000

197.

Parohia Bisericii Armene Iaşi

Iaşi

Episcopia Armeană

500.000

198.

Parohia Mogosesti

Iasi

Episcopia Romano-Catolică Iaşi

250.000

199.

Parohia „Sf. Apostol Andrei", Baia Mare, Str. Munteniei nr. 2

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

0

1

2

3

4

200.

Parohia „Inălţarea Domnului" Baia Mare

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

201.

Parohia Ortodoxă Română Tigănesti de Criş

Bihor

Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului

1.000.000

202.

Biserica „Sf. Ana", Baia Mare

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

203.

Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului"- Rohita

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

204.

Mănăstirea Moisei

Maramur

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

205.

Parohia Ortodoxă Română Sesu-Manastirii Rozavlea

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

206.

Mănăstirea „Schimbarea la Faţă" Botiza

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

207.

Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril", comuna Coroieni

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

150.000

208.

Parohia „Sfinţii Doisprezece Apostoli", Baia Mare

Maramur

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

209.

Parohia „Buna Vestire" - Baia Mare

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

250.000

210.

Mănăstirea Habra „Invierea Domnului", com. Groşi

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

400.000

211.

Parohia „Sf. Gheorghe" Sighetu Marmaţiei

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

300.000

212.

Schitul „Sf. Imp. Constantin şi Elena" com. Budeşti

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

300.000

213.

Parohia „Sf. Apostol Andrei", com. Vadu Izei

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

300.000

214.

Parohia Săpânţa

Maramureş

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului si Sătmarului

500.000

215.

Parohia romano-catolică Cavnic

Maramureş

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

100.000

216.

Parohia romano-catolică „Sf. Treime" Baia Mare

Maramureş

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

70.000

217.

Parohia romano-catolică „Sf. Elisabeta" Baia Mare

Maramureş

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

70.000

218.

Parohia romano-catolică Sighetul Marmaţiei

Maramureş

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

60.000

219.

Parohia romano-catolică Tăuţii de Sus

Maramureş

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

90.000

220.

Parohia reformată Baia Mare I

Maramureş

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

221.

Parohia reformată Baia Sprie

Maramureş

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

20.000

222.

Parohia reformată Berchez

Maramureş

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

20.000

223.

Parohia reformată Baia Sprie, filiala Cavnic

Maramureş

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

10.000

224.

Catedrala „Naşterea Domnului" Drobeta Turnu Severin

Mehedinţi

Episcopia Severinului şi Strehaiei

300.000

225.

Parohia „Naşterea Maicii Domnului" Sighisoara IV

Mureş

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

250.000

226.

Parohia „Sf. Ioan Botezătorul" Sighisoara VI

Mureş

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

300.000

227.

Parohia Cloasterf, Saschiz

Mureş

Arhiepiscopia ortodoxă Alba Iulia

50.000

228.

Parohia reformată Iernuteni

Mureş

Eparhia Reformată din Ardeal

30.000

229.

Parohia reformată Ihod

Mureş

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

230.

Parohia reformată Sântandrei com. Miercurea Nirajului

Mur

Eparhia Reformată din Ardeal

50.000

231.

Parohia unitariană Valea, filiala Miercurea Nirajului

Mureş

Episcopia Unitariană din Transilvania

100.000

232.

Parohia unitariană Târgu Mureş -Dâmbul Pietros

Mureş

Episcopia Unitariană din Transilvania

40.000

233.

Parohia unitariană Sovata, Cioc

Mureş

Episcopia Unitariană din Transilvania

30.000

0

1

2

3

4

234.

Parohia evanghelică Iutherană Târqu Mureş

Mureş

Biserica Evanghelică Lutherană

15.000

235.

Catedrala „Inălţarea Domnului" Slatina

Olt

Episcopia Râmnicului

300.000

236.

Centrul Eparhial Slatina

Olt

Episcopia Râmnicului

500.000

237.

Mănăstirea „Buna Vestire", loc. Grădinari

Olt

Episcopia Râmnicului

200.000

238.

Parohia „A.M.D." Mihăiestii de Sus

Olt

Episcopia Râmnicului

110.000

239.

Parohia „Sf. Nicolae" Mihăiestii de Jos

Olt

Episcopia Râmnicului

100.000

240.

Parohia Greci, com. Osica de Sus

Olt

Episcopia Râmnicului

100.000

241.

Parohia Buda, Rafov

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

30.000

242.

Parohia Valea Călugărească-Centru

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

25.000

243.

Parohia Valea Călugărească-Darvari

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

244.

Parohia Valea Călugărească-Pantazi

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

20.000

245.

Parohia Urlati-Centru

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

246.

Parohia Comarnic

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

247.

Parohia Slănic

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

248.

Parohia Băicoi

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

249.

Parohia Bălteşti

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

250.

Parohia Băltesti-Izesti

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

251.

Parohia Băltesti-Podenii Vechi

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

252.

Parohia Podenii Noi-Mehedinta

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

253.

Parohia Apostolache-Mânăstire

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

15.000

254.

Parohia Dumbrava-Sicrita

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

255.

Parohia Dumbrava-Ciupelnita

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

256.

Parohia Iordăcheanu-Varbila

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

15.000

257.

Parohia Berceni

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

258.

Parohia Gornet Cuib

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

259.

Parohia Tomsani-Mogula

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

260.

Parohia Gornet Cricov

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

15.000

261.

Parohia Sângeru

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

262.

Parohia Albeşti Paleologu-Albesti

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

263.

Parohia Albeşti Paleologu-Vadu Parului

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

264.

Parohia Teişani

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

265.

Parohia Cioranii de Sus

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

266.

Parohia Cioranii de Jos

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

267.

Parohia Fulga

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

268.

Parohia Barcăneşti

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

269.

Parohia Izvoarele

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

10.000

270.

Parohia Colceag

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

7.500

271.

Parohia Ploieşti Vest

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

35.000

272.

Parohia Brebu

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

5.000

273.

Mănăstirea Sinaia

Prahova

Arhiepiscopia Bucureşti

400.000

274.

Parohia Livada

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

20.000

275.

Parohia Satu Mare 3

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

50.000

276.

Parohia Balta Blondă

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

10.000

277.

Parohia Micula

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

10.000

278.

Parohia Sf. Gheorghe Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

30.000

279.

Parohia Odoreu

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

15.000

280.

Parohia Lazuri

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

40.000

281.

Parohia Satu Mare 7

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

60.000

282.

Parohia Româneşti

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

5.000

283.

Parohia Carei 3

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

35.000

284.

Parohia Carei - Centru social

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

13.000

285.

Parohia Baba Novac

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

13.000

286.

Parohia Carei 1

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

13.000

287.

Parohia Căuas

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

20.000

0

1

2

3

4

288.

Parohia Socond

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

13.000

289.

Parohia Cean

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

13.000

290.

Parohia Chilia

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

12.000

291.

Parohia Hurez

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

13.000

292.

Parohia Satu Mic

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

5.000

293.

Parohia Huţa Certeze

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

100.000

294.

Parohia Tur

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

20.000

295.

Parohia Negreşti, catedrala si biserica Luna Ses

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului

60.000

296.

Parohia Sirlău

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului si Sătmarului

20.000

297.

Parohia reformată Hrip, com. Păuleşti

Satu Mare

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

26.000

298.

Parohia reformată Hodod

Satu Mare

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

299.

Parohia reformată Sărăuad

Satu Mare

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

300.

Parohia Ortodoxă Română „Buna Vestire" Satu Mare 5, cartier Gelu, Micro 17

Satu Mare

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului

760.000

301.

Parohia greco-catolică Carei IV

Satu Mare

Episcopia Greco-Catolică Oradea

80.000

302.

Parohia Ortodoxă Pericei

Sălaj

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

500.000

303.

Catedrala „Sf. Vineri" Zalău

Sălaj

Episcopia Oradiei, Bihorului si Sălajului

500.000

304.

Parohia reformată Tetisu

Sălaj

Eparhia Reformată din Ardeal

30.000

305.

Parohia reformată Crasna

Sălaj

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

306.

Parohia reformată Nusfalău

Sălaj

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

20.000

307.

Parohia reformată Mina Sărmăsag

Sălaj

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

20.000

308.

Parohia reformată Zalău Centru

Sălaj

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

30.000

309.

Parohia Atel

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

30.000

310.

Parohia Apoldu de Jos

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

311.

Biserica de lemn „Sf. Ev. Ioan" Apoldu de Jos

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

312.

Parohia Sângătin

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

313.

Parohia „Sf. Paraschiva" Ţichindeal, Nochrich

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

314.

Parohia „Sf. Ioan Botezătorul" Poplaca

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

315.

Parohia „Inălţarea Domnului" Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

316.

Parohia „Sf. Ioan Botezătorul" Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

317.

Parohia Sibiel

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

318.

Parohia Seica Mare

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

319.

Parohia Calvasăr, Seica Mare

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

25.000

320.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

20.000

321.

Parohia „Sf. Nicolae" Săcel, Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

20.000

322.

Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" Galeş, Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

20.000

323.

Parohia „Sf. Ilie" Amnas, Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

20.000

324.

Parohia „Sf. Nicolae" Fântânele, Sălişte

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

20.000

325.

Biserica Armeano-Catolică Dumbrăveni

Sibiu

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

650.000

326.

Parohia „Sf. Pantelimon"

Capu Codrului II, com. Păltinoasa

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

100.000

327.

Parohia Mirăuti, mun. Suceava

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

50.000

328.

Parohia „Sf. Dumitru",

str. Petru Rareş nr. 19, Suceava

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

50.000

329.

Parohia „Sf. Ap. Andrei" Burdujeni, Suceava

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

50.000

330.

Parohia „Sf. Simeon" Turnu Roşu, Suceava

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

50.000

331.

Catedrala „Invierea Domnului" Fălticeni

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

100.000

0

1

2

3

4

332.

Catedrala „Naşterea Maicii Domnului" Gura Humorului

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

50.000

333.

Parohia „Sf. Nicolae" Salcea

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

50.000

334.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului", satul Văscăuti, comuna Musenita

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

250.000

335.

Biserica „Inălţarea Sfintei Cruci", comuna Volovăt

Suceava

Arhiepiscopia Sucevei

300.000

336.

Parohia „Sf. Treime" Măgureni, Măldăeni

Teleorman

Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

30.000

337.

Parohia Suhaia

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

40.000

338.

Parohia „Sf. Nicolae" Drăcsenei

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

20.000

339.

Parohia „Sf. Arh. Mihail

si Gavril" Băsesti, Călmăţuiu de Sus

Teleorman

Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

25.000

340.

Parohia „Sf. Cuv. Paraschiva" Băcălesti, Călmăţuiu de Sus

Teleorman

Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

20.000

341.

Parohia Gârdeşti, Necşeşti

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

35.000

342.

Parohia Băneasa, Salcia

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

20.000

343.

Parohia Scrioastea

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

15.000

344.

Parohia „Sf. Arh. Mihail şi Gavril" Buzescu

Teleorman

Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

10.000

345.

Parohia „Sf. Filofteea" Cosmeşti

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

10.000

346.

Parohia „Sf. Arh. Mihail şi Gavril" Furculeşti

Teleorman

Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

20.000

347.

Parohia Vârtoapele de Sus

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

20.000

348.

Parohia Gărăgău, Vârtoape

Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

15.000

349.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Merenii de Sus

Teleorman

Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

20.000

350.

Parohia „Invierea Domnului" Lugoj

Timiş

Arhiepiscopia Timişoarei

80.000

351.

Parohia „Inălţarea Domnului" Timişoara

Timiş

Arhiepiscopia Timişoarei

200.000

352.

Parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel" Mehala, Timişoara

Timiş

Episcopia Greco-Catolică Lugoj

30.000

353.

Catedrala „Sf. Treime" Tulcea

Tulcea

Arhiepiscopia Tomisului

300.000

354.

Mănăstirea Cocos

Tulcea

Arhiepiscopia Tomisului

500.000

355.

Parohia Chilia Veche

„Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavril"

Tulcea

Arhiepiscopia Tomisului

300.000

356.

Centrul eparhial Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

300.000

357.

Parohia „Sf. Apostoli Petru şi Pavel" Călimăneşti

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

300.000

358.

Parohia „Toţi Sfinţii" Proieni, Brezoi

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

80.000

359.

Parohia „Sf. Petru şi Pavel" Folestii de Sus, Tomsani

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

80.000

360.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Lunca, Stăneşti

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

30.000

361.

Parohia „Sf. Constantin şi Elena" Poiana, Perişani

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

80.000

362.

Parohia „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" Bratovesti-Cucoiu, Titeşti

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

30.000

363.

Parohia „Sf. Ioan Botezătorul" Drăgoesti II

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

50.000

364.

Parohia „Sf. Nicolae" Pietreni, Costeşti

Vâlcea

Episcopia Râmnicului

50.000

365.

Parohia „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" Negresti

Vaslui

Episcopia Huşilor

250.000

366.

Mănăstirea Dălhăuti, com. Cârligele

Vrancea

Episcopia Buzăului

500.000

367.

Parohia „Sf.Dimitrie" Râmniceni, com. Măicănesti

Vrancea

Episcopia Buzăului

200.000

368.

Schitul Soveja, com. Soveja

Vrancea

Episcopia Buzăului

200.000

369.

Mănăstirea Vărzăreşti, com. Urecheşti

Vrancea

Episcopia Buzăului

500.000

0

1

2

3

4

370.

Parohia „Sf. împăraţi Constantin si Elena" Focşani

Vrancea

Episcopia Buzăului

200.000

371.

Parohia „Pogorârea Sf. Duh" Focşani

Vrancea

Episcopia Buzăului

300.000

372.

Parohia „Tuturor Sfinţilor" Focşani

Vrancea

Episcopia Buzăului

22.000

373.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Jelaboi, Focşani

Vrancea

Episcopia Buzăului

400.000

374.

Parohia „Sf. Nicolae" comuna Vrâncioaia

Vrancea

Episcopia Buzăului

200.000

375.

Catedrala Ortodoxă din Focşani

Vrancea

Episcopia Buzăului

1.000.000

376.

Aşezământul Ortodox Român Ierihon

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

1.600.000

TOTAL  ALOCAT:

46.122.500


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1148/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1148 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1148/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu