Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 56 din 20 februarie 1984

privind unele masuri in domeniul cursurilor valutare, amortizarii, dobanzilor si pretului la titei

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 14 din 21 februarie 1984


SmartCity3


    Consiliul de Stat la Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Cursul comercial pentru un dolar S.U.A., la 1 ianuarie 1984, se stabileste la nivelul cursului comercial existent la 31 decembrie 1983, recalculat prin impartirea la 0,85 dolari S.U.A.
    In mod corespunzator se modifica alin. 1 al art. 1 si pct. 2 din anexa nr. 1 din Decretul nr. 235/1983 privind unele masuri in domeniul cursurilor valutare si pretului de livrare la gaze naturale.
    Art. 2
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 234/1974 privind dobanzile, comisioanele, taxele si tarifele bancare in relatiile cu unitatile socialiste, alte persoane juridice si persoanele fizice, astfel cum a fost modificata si inlocuita prin anexa la Decretul nr. 458/1982, publicat in Buletinul Oficial nr. 119/1982, se modifica in ce priveste dobanzile bancare la unitatile socialiste potrivit anexei, care face parte integranta din prezentul decret.
    Art. 3
    Duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe apartinand unitatilor economice de stat din industria constructoare de masini, din categoriile 3, 4 si 5, prevazute in Catalogul normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe din anexa nr. 1 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, republicata in Buletinul Oficial nr. 6-7/1977, cu modificarile ulterioare, se reduc, de la 1 ianuarie 1984, cu 15 % .
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor examina duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe si vor prezenta propuneri de actualizare a acestora pana la 30 septembrie 1984.
    Art. 4
    Unitatile economice de stat au obligatia sa plateasca o taxa asupra fondurilor primite de la buget pentru investitii. Taxa se datoreaza incepand cu luna urmatoare darii in functiune a obiectivelor respective, pana la restituirea integrala a fondurilor primite.
    Cota anuala a taxei se stabileste la nivelul dobanzii prevazute de lege la creditele curente pentru investitii.
    Taxa asupra fondurilor primite de la buget pentru investitii se calculeaza, se suporta si se plateste potrivit normelor legale stabilite pentru dobanzile la creditele curente pentru investitii.
    Art. 5
    Pretul mediu de livrare al titeiului din productia interna se stabileste, de la 1 ianuarie 1984, la 1.750 lei/tona, iar de la 1 iulie 1984, la 2.000 lei/tona loco-depozit unitatea prelucratoare.
    Pretul mediu de productie si de livrare al titeiului din productia interna, livrat de schelele de productie petroliera catre intreprinderea de transport titei prin conducte sau la activitatile proprii de foraj, probe de productie, se stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 1984, la 620 lei/tona, iar pretul mediu de productie al titeiului din productia interna livrat de intreprinderea de transport titei prin conducte, la 650 lei/tona.
    Ministerul Petrolului, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, Ministerului Finantelor si Comitetului de Stat al Planificarii, va stabili preturile de productie si livrare diferentiate  pe calitati si unitati.
    Art. 6
    Comitetul de Stat la Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza documentatiilor prezentate de titularii de plan, vor face propuneri privind introducerea modificarilor corespunzatoare in indicatorii prevazuti pentru anul 1984 in planul national unic de dezvoltare economico-sociala,  precum si in volumul si structura bugetului de stat, in conditii de mentinere a echilibrului financiar.

    ANEXA  1
                                 TABEL
cuprinzand modificarea dobanzilor ce se incaseaza de banci si de alte unitati socialiste pentru creditele acordate* si dobanzile ce se platesc de banci la disponibilitatile banesti din conturi
              A. Dobanzile ce se incaseaza de la banci
                                                         - in procente, pe an -
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                          La creditele
                                             ----------------------------------
                                                curente* pentru re-    neram-
                                                          facerea ca-   bursate
                                                          pacitatii       la
                                                          de plata      scadenta
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                     1          2            3
   ----------------------------------------------------------------------------
 I. La creditele acordate pentru activitatea de
   productie si circulatie a marfurilor
 1. Unitatilor industriale, de transport, prestari
    de servicii, comert exterior, aprovizionare si
    desfacere, cercetare stiintifica si proiectare
    si ale cooperatiei mestesugaresti                10          11         12
 2. Unitatilor comerciale de stat si cooperatiste,
    de turism, colectare si achizitii, valorificare
    a produselor agricole, unitatilor de productie si
    prestari de servicii ale cooperativelor de
    productie, achizitii si desfacere a marfurilor
    si ale consiliilor populare comunale, statiunilor
    pentru mecanizarea agriculturii, precum si la
    creditele pentru marfuri vandute si servicii
    prestate cu plata in rate de unitatile autorizate  8           9        10
 3. Unitatilor de constructii-montaj, foraj, geologice,
    agricole de stat, de aprovizionare tehnico-materiala
    ale agriculturii, silvice, institutele si
    statiunile experimentale si asociatiilor economice
    dintre unitatile de stat si cooperatiste           7           9        12
 4. Unitatilor agricole cooperatiste* si
    asociatiilor economice ale altor organizatii
    obstesti                                           7           8         9
 5. Unitatilor economice socialiste, la creditele
    acordate pentru:
   - stocuri de minereuri rare, rezerva de plan si
   material lemnos din cazaturi si doborituri de
   vant sau din taieri pentru igiena padurii;
   acoperirea cheltuielilor planificate care
   depasesc in unele trimestre veniturile si care se
   recupereaza din beneficiile trimestrelor
   urmatoare; inlaturarea urmarilor calamitatilor      7           -         9
   - cheltuieli de reparatii capitale                  9           -      *
 6. Cantinelor-restaurant si cantinelor pentru
    oamenii muncii                                     4           -         5
 7. Bancilor specializate in completarea resurselor
    de creditare                                       3           -         -
--------------
    * La creditele acordate sau care se acorda pe baza unor aprobari speciale se aplica dobanda aferenta creditelor privind activitatea de baza, cu exceptia cazurilor cand prin legi sau decrete se prevede un nivel diferit de dobanda.
    * La creditele curente prelungite, potrivit legii, dobanda se majoreaza cu un procent.
    * La creditele amanate la plata pe baza unor dispozitii legale anterioare se vor aplica, pana la rambursare, dobanzile prevazute de actele normative respective.
    * La creditele nerambursate la scadenta se percepe dobanda aferenta sectorului economic din care face parte unitatea socialista.
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           La creditele
                                                    ---------------------------
                                                     curente       nerambursate
                                                                   la scadenta
-------------------------------------------------------------------------------
                                                            1             2
-------------------------------------------------------------------------------
  II. La creditele acordate unitatilor economice de stat
      si cooperatiste pentru activitatea de investitii
 1. Pentru completarea fondurilor proprii de dezvoltare
    economico-sociala, precum si pentru: acoperirea unor
    cheltuieli necesare realizarii obiectivelor de
    investitii, inclusiv punerea in functiune a capacitatilor
    de productie; acoperirea decalajului planificat pe
    trimestre intre cheltuielile de investitii si
    constituirea resurselor proprii necesare finantarii
    acestora; depasirea planului de investitii potrivit
    legii; nivelarea, modelarea si scarificarea
    terenurilor; completarea fondurilor necesare finantarii
    constructiilor de locuinte, in conditiile legii           7*          8*
 2. Pentru neconstituirea la nivelul planului a
    resurselor proprii destinate finantarii investitiilor     8          12

                                                       - in procente, pe an -
                                                       ------------------------
          B. Dobanzile ce se platesc de banci la
             disponibilitatile banesti din conturi
 1. La disponibilitatile banesti din conturile: curente,
   colectoare* si speciale ale unitatilor economice
   de stat* si ale organizatiilor cooperatiste                    5
   La disponibilitatile banesti din conturile: curente,
   colectoare* si speciale ale organizatiilor de
   partid, sindicale si obstesti, precum si la conturile
   unor persoane fizice, cu exceptia celor deschise
   acestora la C.E.C.                                               3
   La disponibilitatile banesti provenite din fondurile
   proprii, depuse de unitatile economice in cont de
   depozit separat, care se mentin minimum un an, dobanda
   va fi de 7%
   In cazul nerespectarii termenului minim de un an,
   dobanda va fi de 5%
  ....................................................
 3. La disponibilitatile Casei de Economice si
   Consemnatiuni existente in conturi la banci si alte
   institutii                                                     5,75
-------------------------------------------------------------------------------
    * La creditele amanate la plata pe baza unor dispozitii legale anterioare se vor aplica, pana la rambursare, dobanzile prevazute de actele normative respective.
    * Aceasta dobanda se aplica si la creditele in completarea fondurilor proprii de dezvoltare economico sociala, acordate dupa termenul planificat de punere in functiune, pe perioada de intarziere.
    * Nu se platesc dobanzi la disponibilitatile din: conturile colectoare deschise la C.E.C. si la cele privind fondul de solidaritate internationala si fondul pentru inlaturarea efectelor calamitatilor; conturile speciale ale intreprinderilor de comert exterior care se deconteaza tertilor; conturile privind operatii de transfer ale oficiilor P.T.T. La conturile privind fondurile proprii de dezvoltare economico sociala se calculeaza dobanzi numai pentru disponibilitatile care depasesc cheltuielile de investitii prevazute in planul anual si bugetul de venituri si cheltuieli.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 56/1984

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 56 din 1984
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 56/1984
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu