E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 368 din 21 mai 1996

privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli - finantate din fonduri publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din 29 mai 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Pentru efectuarea unor actiuni si cheltuieli strict necesare, aprobate, potrivit legii, pentru anul 1996, institutiile publice finantate integral sau partial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fonduri publice pot acorda sume in avans agentilor economici si altor furnizori de bunuri, prestatori de servicii sau de lucrari realizate pe baza de contracte incheiate in conditiile legii.
    (2) Ordonatorii de credite vor solicita garantii din partea beneficiarilor de avansuri care sa permita, in cazul neexecutarii contractului sau executarii necorespunzatoare a acestuia, recuperarea avansurilor si repararea prejudiciilor aduse din imobilizarea unor fonduri publice.
    Art. 2
    Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de catre ordonatorii de credite sunt stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Ordonatorii de credite raspund de legalitatea, necesitatea si oportunitatea acordarii avansurilor, cat si de respectarea utilizarii sumelor in raport cu destinatia legala, urmarind la beneficiarii de avansuri respectarea termenelor contractuale si efectuarea, trimestrial, a regularizarilor in raport cu livrarile sau prestarile de servicii efectiv realizate.
    (2) In cursul lunii decembrie ordonatorii de credite vor regulariza avansurile acordate beneficiarilor, astfel incat la incheierea exercitiului financiar sumele acordate sa se reflecte in bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate.
    Art. 4
    Punerea la dispozitia beneficiarilor a unor sume drept avansuri in baza contractelor incheiate se va efectua, de catre ordonatorii de credite, numai in momentul in care sunt asigurate conditiile pentru inceperea realizarii obligatiilor rezultand din aceste contracte, fiind interzisa utilizarea sumelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate si prevazute in contractele incheiate.
    Art. 5
    Pentru respectarea intocmai a prevederilor legale, sumele acordate drept avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum si celorlalte reglementari privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice.
    Art. 6
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul agentilor economici pentru actiunile prevazute in anexa, finantate din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, dupa caz, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 193/1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categoriilor de cheltuieli finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Prezenta hotarare ramane in vigoare pe toata durata aplicarii bugetului de stat pe anul 1996.

                    PRIM-MINISTRU
                   NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu


    ANEXA 1

    ACTIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII, PROCEDURI SI LIMITE MAXIME
privind acordarea de avansuri din fonduri publice

-------------------------------------------------------------------------------
        Actiuni si categorii              Categorii, proceduri, limite maxime
          de cheltuieli                        de acordare a avansurilor
-------------------------------------------------------------------------------
                      I. Achizitii de bunuri
 1. Achizitii de bunuri pentru      a) existenta unor contracte ferme, cu aprovizionarea cu caracter sezonier respectarea prevederilor legale de
in cazul consumurilor colective     achizitii de bunuri;
la institutii publice               b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 15% din valoarea contractului.
 2. Achizitii de bunuri din import  a) existenta unor contracte ferme cu
necesare pentru desfasurarea        respectarea procedurilor legale de achizitii
activitatii institutiilor publice   de bunuri;
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la:
                                    - 30% din valoarea contractului pentru
                                    bunuri cu caracter functional;
                                    - 10% din valoarea contractului pentru
                                    bunuri cu caracter administrativ.
 3. Achizitii de bunuri de pe piata a) existenta unor contracte ferme cu
interna necesare pentru desfasurarea respectarea procedurilor legale de
activitatii institutiilor publice   achizitii de bunuri;
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea contractului privind
                                    achizitiile de bunuri pentru apararea
                                    nationala, ordinea publica si siguranta
                                    nationala si in limita de pana la 15% din
                                    valoarea contractului in cazul celorlalte
                                    institutii publice.
 4. Manuale scolare                 a) existenta unor contracte ferme incheiate
                                    in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 70% din valoarea contractului pentru
                                    plata anticipata a materialelor si a
                                    manoperei poligrafice.
 5. Proteze si produse ortopedice   a) existenta unor contracte ferme incheiate
                                    in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea contractului.
 6. Medicamente din productia interna a) existenta unor contracte ferme,
                                    incheiate in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de
                                    pana la 70% din valoarea contractului.

                       II. Realizari de lucrari
 1. Lucrari de investitii           a) existenta unor contracte ferme,
- Pentru proiectarea studiilor      incheiate in conditiile legii;
de prefezabilitate, a studiilor de  b) se pot acorda proiectantilor avansuri in
fezabilitate, a proiectului tehnic, limita de pana la 15% din valoarea
precum si a detaliilor de executie  contractelor de proiectare respective;
elaborate potrivit prevederilor
legale
- La deschiderea finantarii si      c) se pot acorda executantilor avansuri in
inceperii executiei lucrarilor, cu  limita de pana la 15% din valoarea prevazuta
respectarea prevederilor legale     in contract pentru primul an de executie
pentru investitiile finantate din   a lucrarilor;
fonduri publice
- Dupa deschiderea finantarii pe    d) se pot acorda executantilor, lunar,
durata executiei lucrarilor de      avansuri in limita de pana la 30% din
investitii si pana la finalizarea   valoarea programului lunar de executie,
acestora, cu respectarea            conform graficului anexat la contract.
duratelor de executie aprobate
2. Lucrari de cercetare stiintifica a) existenta unor contracte ferme, incheiate
                                    in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                    fiecarui trimestru in limita de pana la 30%
                                    din valoarea contractului aferent
                                    trimestrului.
3. Teme si actiuni de cercetare     a) existenta unor contracte ferme, incheiate stiintifica finantate sub forma     in conditiile legii;
de granturi
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea grantului.
4. Lucrari fundamentale urgente,    a) existenta unor contracte ferme, propuse de sectiile de profil ale Academiei incheiate in conditiile legii;
Romane (Dictionarul tezaur al limbii b) se pot acorda avansuri in limita de
romane; Dictionarul general al       pana la 70% din valoarea contractului.
limbii romane; Tratatul de istorie
a romanilor; Dictionarul etimiologic
al limbii romane; Micul dictionar
academic)
5. Lucrari de cercetare pentru      a) existenta unor contracte ferme, incheiate
prospectiuni geologice              in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                    fiecarui trimestru in limita de pana la 30%
                                    din valoarea contractului aferent
                                    trimestrului.
6. Carti si publicatii, inclusiv    a) existenta unor contracte ferme, incheiate
cartile si publicatiile realizate   in conditiile legii;
prin comenzi de stat                b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea contractului pentru
                                    plata anticipata a materialelor si a
                                    manoperei poligrafice
7. Formulare tipizate cu regim      a) existenta unor contracte ferme, incheiate special, specifice in activitatea   in conditiile legii;
institutiilor publice
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea contractului pentru
                                    plata anticipata a materialelor si a
                                    manoperei poligrafice.

                        III. Prestari de servicii
1. Reparatii curente si capitale la a) existenta unor contracte ferme,
bunurile apartinand institutiilor   incheiate in conditiile legii;
publice                             b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 20% din valoarea contractului.
2. Lucrari privind imbunatatirea    a) existenta unor contracte ferme,
infrastructurii in transporturi     incheiate in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea programului lunar de
                                    executie, conform graficului anexat la
                                    contract.
3. Prestari de servicii pentru      a) existenta unor contracte ferme, incheiate
organizarea participarii la         in conditiile legii;
manifestarile expozitionale         b) se pot acorda avansuri in limita de pana
                                    la 30% din valoarea contractului.
4. Prestari de servicii privind     a) existenta unor contracte ferme, incheiate
lucrari de prospectiuni geologice   in conditiile legii;
                                    b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                    fiecarui trimestru, in limita de pana la 25%
                                    din valoarea contractului aferent
                                    trimestrului.
5. Trimiteri la tratament balnear   a) existenta unor contracte ferme, incheiate
si odihna din fondul de asigurari   in conditiile legii;
sociale                             b) se pot acorda avansuri la inceputul
                                    fiecarei serii, in limita de pana la 25% din
                                    valoarea contractului aferent seriei
                                    respective.

    IV. Realizarea angajamentelor care decurg din contractele externe
incheiate in baza acordurilor si conventiilor interguvernamentale
 Realizarea de utilaje si lucrari  a) existenta unor contracte ferme,
de constructii-montaj contractate  incheiate in conditiile legii;
la extern in baza acordurilor si   b) se pot acorda avansuri in limita de pana
conventiilor interguvernamentale   la 30% din valoarea contractului.
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 368/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 368 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu