Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.363 din 30.04.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 09 mai 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 20 alin. (1) şi al art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi e), al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil dobândit de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 305 din 27 septembrie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1. Articolul 3Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexa nr. 1. Articolul 4Se aprobă transferul din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 5Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune. Articolul 6Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale. Articolul 7Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, George-Cristian Maior Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
1 - 8.19.01 Imobil Sediu Judeţul Argeş 2013 87.804 Contract de donaţie nr. 1.786 din 16.10.2013 Administrare
2 - 8.19.01 Imobil Teren Judeţul Gorj 2013 310.875 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 305 din 27.09.2013 Administrare
3 - 8.19.01 Parte din imobil Sediu Judeţul Satu Mare 2005 6.396 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 230 din 30.11.2005 Administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 42043058.19.01

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
- 8.19.01 Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2004 395.743 Hotărârile Guvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004 Administrare

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
105.946 8.19.01 Sediu Judeţul Giurgiu 35.985.335 Autorizaţie de construire nr. 2 din 17.08.2011, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.087 din 27.06.2013

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
1 35.534 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 1.186.344
2 105.246 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 12.059.711
3 105.256 8.19.01 Sediu Judeţul Bacău 1.020.630
4 105.357 8.19.01 Sediu Judeţul Brăila 5.116.054
5 105.384 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 973.255
6 105.385 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.342.191
7 105.389 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 52.507
8 105.417 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj 1.426.516
9 105.551 8.19.01 Sediu Judeţul Gorj 3.551.250
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
10 105.566 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 226.431
11 105.613 8.19.01 Sediu Judeţul Hunedoara 3.152.956
12 105.679 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 3.676.865
13 105.682 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 457.350
14 105.703 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 5.477.286
15 105.714 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 939.052
16 105.873 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 311.378
17 105.943 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 13.368.463
18 105.957 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 6.627.472
19 105.958 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 1.290.003
20 105.962 8.19.01 Policlinică Municipiul Bucureşti 10.364.412
21 105.986 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.601.333
22 106.000 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 12.232.301
23 120.827 8.19.01 Sediu Judeţul Iaşi 10.417.313
24 144.742 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 44.211.216
25 145.155 8.19.01 Sediu Judeţul Braşov 6.134.549
26 147.204 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 3.017.451
27 148.977 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 1.558.908
28 148.978 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 3.771.778
29 153.300 8.19.01 Sediu Judeţul Timiş 17.823.410
30 153.301 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 74.748.864
31 155.557 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Ialomiţa 98.521
32 155.558 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Ialomiţa 82.219
33 155.559 8.19.01 Sediu Judeţul Ialomiţa 98.750
34 155.610 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vrancea 548.182
35 158.653 8.19.01 Sediu Judeţul Satu Mare 513.100


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 363/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 363 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu