E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 8 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 11 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 12 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 324 1997 modificat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 324 1997 modificat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 324 1997 abrogat de articolul 12 din actul Hotărârea 979 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 324 din  2 iulie 1997

privind infiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" si a unor societati comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 10 iulie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale, Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", cu sediul in Bucuresti, prin reorganizarea Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei" si a Regiei a Autonome "Rompiro" Fagaras, care se desfiinteaza, precum si prin preluarea unor subunitati din structura Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, potrivit anexei nr. 1.
    Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare cuprins in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Institutul de Cercetari si Proiectari Electromecanice Ploiesti se reorganizeaza ca centru de cercetare, in structura Uzinei Electromecanice Ploiesti, din cadrul Regiei Autonome "Arsenalul Armatei".
    Subunitatile din cadrul Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei" si Regiei Autonome "Rompiro" Fagaras, nenominalizate in anexa nr. 1, se organizeaza ca societati comerciale sau trec in subordinea Ministerului Apararii Nationale, conform anexelor nr. 4a) si 4b).
    Art. 3
    Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice romane, cu capital integral de stat, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social, prevazute in anexa nr. 4a).
    Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 4a) se organizeaza si vor functiona in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele prevazute in anexele nr. 5-9.
    Art. 4
    Patrimoniul, cu elementele de activ si pasiv, al Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", al subunitatilor din structura acesteia si capitalul social al societatilor comerciale nou-infiintate se constituie prin preluarea elementelor de bilant contabil de la data de 31 decembrie 1996, aferente subunitatilor din cadrul Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei", Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL si Regiei Autonome "Rompiro" Fagaras, conform anexelor nr. 2 si 4.
    Art. 5
    Personalul existent, care se va incadra la unitatile si subunitatile nou-infiintate, se considera transferat in interesul serviciului.
    Regia Autonoma "Arsenalul Armatei" are statut de unitate militara. Ministerul Apararii Nationale, prin statul de organizare, va stabili functiile ce pot fi ocupate cu cadre militare in activitate, pe grade militare si nivel de studii.
    Personalul militar beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 80/1995, care vor fi asigurate in totalitate de regia autonoma. Cadrele militare in activitate, care ocupa functii in cadrul Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", beneficiaza de drepturile banesti conform prevederilor legale.
    Art. 6
    Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale din sectorul productiei de aparare, care beneficiaza de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 22/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 21/1997, se completeaza cu unitatile prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 7
    Predarea-preluarea activului si pasivului intre subunitatile, unitatile si agentii economici, care se reorganizeaza conform art. 1-4, se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Fondurile prevazute la capitolul "Investitii" din bugetul pe anul 1997 pentru unitatile preluate de la Ministerul Industriei si Comertului vor fi transferate la Ministerul Apararii Nationale, pentru finantarea in continuare a acestor subunitati.
    Art. 8
    Regia Autonoma "Arsenalul Armatei" va dimensiona capacitatile de productie pe care le detine, in concordanta cu nevoile prezente si de perspectiva ale Ministerului Apararii Nationale. Pentru capacitatile ramase disponibile va intreprinde masuri de instrainare conform prevederilor legale, fondurile rezultate urmand a fi utilizate pentru restructurarea si retehnologizarea capacitatilor mentinute si pentru inzestrarea armatei. Capacitatile care nu vor putea fi utilizate se conserva, in vederea vanzarii.
    Art. 9
    Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A. va respecta clauzele si va prelua obligatiile Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei", prevazute in Acordul de garantare nr. 188/1995 incheiat cu Banca Comerciala Romana - S.A. privind creditul bancar finantat de "London Forfaiting Company PLC", precum si alte clauze care urmeaza a se stabili intre parti prin protocol de predare-preluare.
    Art. 10
    Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A. va respecta clauzele si va prelua obligatiile Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei", prevazute in Conventia-angajament incheiata cu Banca Romana de Comert Exterior - S.A. privind garantia bancara pentru plata datorata societatii "Flamar Italia" - S.R.L., precum si alte clauze ce se vor stabili prin protocol de predare-preluare incheiat intre parti.
    Art. 11
    Conducerea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" este asigurata de consiliul de administratie al carui presedinte este directorul general al regiei autonome.
    Art. 12
    Pentru cheltuielile de functionare necesare aparatului central, regia autonoma constituie anual, in conditiile legii, un fond din costurile de productie, in limita unei cote care se aproba de consiliul de administratie.
    Art. 13
    Anexele nr. 1-10*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------------
    *) Anexele nr. 2, 4 b) si 10 se comunica numai institutiilor interesate.

    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea hotararile Guvernului nr. 1.329/1990, nr. 146/1991, nr. 181/1991 si nr. 261/1991. Prevederile hotararilor Guvernului nr. 11/1991 si nr. 175/1991 se modifica in mod corespunzator.

              PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul apararii nationale,
                     Dan Zaharia,
                     secretar de stat

                     Ministru de stat,
                     ministrul industriei si comertului,
                     Calin Popescu-Tariceanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul reformei,
                     Ulm Spineanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Mircea Ciumara

                     Ministrul muncii si
                     protectiei sociale,
                     Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            LISTA
subunitatilor din structura Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
----------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea      Sediul         Obiectul        Denumirea subunitatilor
crt.  subunitatii    localitatea,   principal       care isi inceteaza
                     judetul        de activitate   activitatea
----------------------------------------------------------------------------
1. Uzina          Ploiesti,       Cercetari, proiectari,  Regia Autonoma
 Electromecanica  sos. Ploiesti - fabricatii, reparatii,  "Grupul Industrial
 Ploiesti         Targoviste,     modernizari,            al Armatei" -
                  judetul Prahova comercializare si       Uzina
                                  service, in tara        Electromecanica
                                  si in strainatate,      Ploiesti
                                  pentru rachete          Regia Autonoma
                                  dirijate si             "Grupul Industrial
                                  autodirijate si         al Armatei" -
                                  instalatii de lansare   Institutul de
                                  rachete                 Cercetari si
                                                          Proiectari
                                                          Electromecanice
                                                          Ploiesti
2. Uzina          Bucuresti,       Fabricatii si          Regia Autonoma
 Mecanica         bd. 1 Decembrie  modernizari de         "Grupul
 Bucuresti        1918,            tancuri,               Industrial
                  nr. 7-9,         comercializare si      al Armatei" -
                  sectorul 3       service, in tara si    Uzina Mecanica
                                   strainatate            Bucuresti
3. Santierul      Mangalia,        Fabricatii, reparatii, Regia Autonoma
 Naval Mangalia   Intrarea         modernizari,           "Grupul Industrial
                  Portului         comercializare si      al Armatei" -
                  nr. 1, judetul   service, in tara si    Santierul Naval
                  Constanta        in strainatate,        Mangalia
                                   pentru nave fluviale
                                   si maritime
4. Uzina          Resita,          Fabricatii, reparatii, Regia Autonoma
 Mecanica         Str. Barzavitei  modernizari,           "Grupul Industrial
 Resita           nr. 4, judetul   comercializare         al Armatei"
                  Caras-Severin    si service, in         Uzina Mecanica
                                   tara si in             Resita
                                   strainatate, pentru
                                   armament de artilerie
                                   terestra de diferite
                                   calibre
5. Uzina          Mizil,           Fabricatii, reparatii  Regia Autonoma
 Mecanica         str. Mihai Bravu si modernizari de      "Grupul Industrial
 Mizil            nr. 187,         autovehicule blindate  al Armatei" -
                  judetul Prahova  si autospeciale si     Uzina Mecanica
                                   service in tara si     Mizil
                                   in strainatate
6. Uzina          Targoviste,      Fabricatii,            RATMIL - Uzina
  Mecanica        Str. Laminorului modernizari,           Mecanica
  Dragomiresti    nr. 2, judetul   comercializare si      Dragomiresti
                  Dambovita        service, in tara si
                                   in strainatate, pentru
                                   munitie de artilerie
7. Uzina          Bumbesti-Jiu,    Fabricatii,            RATMIL - Uzina
  Mecanica        Str. Parangului  modernizari,           Mecanica Sadu
  Sadu            nr. 1,           comercializare si
                  judetul Gorj     service, in tara si
                                   in strainatate, pentru
                                   armament si munitie de
                                   infanterie
8. Uzina de       Fagaras,         Fabricarea si           Regia Autonoma
  Produse         str. Extravilan  comercializarea         "Rompiro"
  Speciale        nr. 1,           de pulberi pirotehnice  Fagaras -
  Fagaras         judetul Brasov   pe baza de              Sucursala
                                   nitroglicerina,         Fagaras
                                   explozivi si mine
                                   antitanc
9. Uzina Chimica  Victoria,        Fabricarea si           Regia Autonoma
   Victoria       Aleea Uzinei     comercializarea de      Rompiro"
                  nr. 8 bis,       pulberi pirotehnice pe  Fagaras -
                  judetul Brasov   baza de nitroglicerina  Sucursala
                                                           Victoria
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                       REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", denumita in continuare regia, este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, desfasurandu-si activitatea potrivit dispozitiilor legale si ale prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul principal al regiei este in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 5B, sectorul 6.
    Art. 3
    La infiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" subunitatile din structura acesteia sunt cele prevazute in anexa nr. 1. Aceste subunitati, necesare realizarii obiectului de activitate, nu au personalitate juridica, dispun de autonomie economico-financiara limitata, iar relatiile dintre ele si regie, cat si modalitatea de constituire sunt reglementate de prezentul regulament.
    Art. 4
    In functie de interesele apararii nationale, in structura regiei se mai pot infiinta sau prelua ulterior si alte unitati, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apararii Nationale.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Regia are urmatorul obiect de activitate:
    A. In domeniul productiei de aparare:
    - cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea, repararea, comercializarea si service, in tara si in strainatate, pentru:
      - tehnica de rachete;
      - tehnica de blindate;
      - tehnica de artilerie;
      - armament de infanterie;
      - munitie;
      - explozivi si pulberi;
      - combustibili pentru rachete;
      - produse chimice;
      - tehnica de radiolocatie;
      - autospeciale cu destinatie militara si auxiliare;
      - nave militare de lupta si auxiliare;
    - contractarea si executia comenzilor de stat.
    B. In alte domenii de activitate:
    - cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea, repararea, comercializarea si service, in tara si in strainatate, pentru:
      - organe de masini, piese si accesorii pentru autovehicule, masini, echipamente, instalatii si utilaje industriale, agricole si de constructii;
      - elemente pentru constructii, constructii metalice, aparate de uz casnic si gospodaresc;
      - aparatura si piese de schimb in domeniile electronic, electrotehnic, electrocasnic, de calcul si de multiplicare;
      - aparatura si piese de schimb in domeniul tehnicii medicale si protezare;
      - roboti industriali;
      - aparate, dispozitive si echipamente utilizate in tehnica securitatii muncii, inclusiv piese de schimb pentru acestea;
      - instalatii de automatizare, supraveghere si control, procese industriale si piese de schimb pentru acestea;
      - instalatii de incalzire conventionale si neconventionale;
    - operatiuni de import, export, reexport si tranzit in toate domeniile de activitate permise de lege;
    - operatiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare, infiintare de agentii comerciale);
    - elaborarea de studii de marketing pentru produsele din domeniul sau de activitate;
    - cercetare, proiectare, testare elemente pentru constructii;
    - proiectare de cladiri si alte obiective industriale, constructii speciale, constructii metalice, reparatii si consolidari;
    - proiectare tehnologii si fluxuri tehnologice;
    - operatiuni de expeditii si transport de marfuri si servicii conexe acestora;
    - reparatii si/sau service, intretinere de autovehicule;
    - comercializarea en gros si en detail, in tara si in strainatate, de produse prin magazine proprii si/sau prin terte persoane juridice;
    - activitati pentru reclama si publicitate;
    - depozitare de marfuri.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul regiei, constituit prin insumarea patrimoniilor aparatului central al acesteia si al subunitatilor componente, pe baza elementelor de bilant la data de 31 decembrie 1996, este cel prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Regia este administratorul bunurilor din patrimoniul sau.
    In exercitarea drepturilor de proprietate, regia poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniul sau, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    Regia va dimensiona capacitatile de productie pe care le detine in raport cu nevoile prezente si de perspectiva ale Ministerului Apararii Nationale. Pentru capacitatile ramase disponibile va intreprinde masuri de instrainare conform prevederilor legale, fondurile rezultate urmand a fi utilizate pentru restructurarea si retehnologizarea capacitatilor mentinute si pentru inzestrarea armatei. Capacitatile care nu vor putea fi utilizate se conserva in vederea vanzarii.

    CAP. 4
    Structura

    Art. 8
    Structura organizatorica a regiei se aproba de catre consiliul de administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie poate aproba infiintarea altor subunitati in structura regiei, potrivit legii.
    Consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura regiei, precum si relatiile acestora cu terti si le acorda imputerniciri de reprezentare in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice obiectului de activitate al acestora.
    Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei si structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.
    Subunitatile regiei au autonomie economico-financiara limitata si functioneaza pe baza de gestiune economica.
    Art. 9
    Consiliul de administratie stabileste, prin delegare de competenta, atributiile subunitatilor din structura regiei, precum si limitele de competenta ale acestora.
    Subunitatile din structura regiei raspund in fata consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de imputernicire.
    Art. 10
    In structura functionala din compunerea regiei se pot constitui directii, servicii, birouri si compartimente, iar in structura subunitatilor acesteia se pot constitui fabrici, centre de cercetare-dezvoltare, sectii, ateliere, centre de calcul, servicii, birouri si compartimente.
    Art. 11
    Atributiile si responsabilitatile directorilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura regiei se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 12
    Conducerea regiei revine consiliului de administratie.
    Relatiile dintre Ministerul Apararii Nationale, ca reprezentant al statului prin care acesta isi exercita prerogativele in domeniul de activitate al regiei, si conducerea executiva a regiei se stabilesc prin contract de management.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Consiliul de administratie este compus din 9 persoane, iar presedintele acestuia este directorul general al regiei.
    Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - doi reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Ceilalti membri vor fi desemnati din randul specialistilor din domeniile financiar-bancar, juridic, industrie, cercetare-proiectare.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.
    Art. 15
    Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - stabileste tactica si strategia de management, marketing, restructurare;
    - aproba politica de dezvoltare si retehnologizare, adoptand programe pe termen scurt, mediu si lung;
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    - aproba constituirea unui fond (cota-parte din costurile de productie) pentru functionarea aparatului central al regiei;
    - asigura elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli anuale, precum si fundamentarea pe fiecare capitol, si le depune la Ministerul Apararii Nationale, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    - examineaza, avizeaza si prezinta spre aprobare Ministerului Finantelor bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
    - hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului de activitate al regiei;
    - aproba regulamentele de organizare si functionare a subunitatilor, atributiile si responsabilitatile directorilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura regiei;
    - aproba delegari de atributii si limite de competenta pe domenii de activitate pentru subunitatile din structura;
    - stabileste principiile de salarizare a personalului din cadrul regiei si mandatul comisiei de negociere, din partea administratiei, a contractului colectiv de munca, in limita fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii, respectand salariul minim pe economie prevazut de lege;
    - raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legale, a patrimoniului regiei;
    - aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    - asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
    - anual, prezinta Ministerului Apararii Nationale un raport asupra activitatii din perioada expirata si asupra programului de activitate pe anul in curs;
    - hotaraste in orice alte probleme privind activitatea regiei, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
    - rezolva alte probleme in baza competentelor prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 16
    Activitatea curenta a regiei este condusa de un director general numit de ministrul apararii nationale in urma unui concurs reglementat de prevederile legale in vigoare. Relatiile dintre Ministerul Apararii Nationale si directorul general al regiei se stabilesc prin contract de management.
    Art. 17
    Consiliul de administratie se intruneste lunar in sesiuni ordinare, precum si ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor.
    Art. 18
    Unitatile din structura regiei sunt conduse de un comitet de directie numit de consiliul de administratie.
    Art. 19
    Activitatea curenta a fiecarei subunitati din structura regiei este condusa de un director numit de consiliul de administratie.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 20
    Regia intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi, constituindu-si fondurile prevazute de lege, necesare desfasurarii activitatii sale.
    Art. 21
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data infiintarii regiei.

    CAP. 7
    Relatiile regiei

    Art. 22
    Subunitatile din structura regiei desfasoara, in raport cu profilul acestora, activitatile specifice fiecareia si realizeaza sarcinile ce deriva din competentele si imputernicirile acordate de consiliul de administratie.
    Art. 23
    Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.
    Art. 24
    Directorul general conduce comisia care negociaza, din partea administratiei, contractul colectiv de munca la nivelul regiei si semneaza, in numele consiliului de administratie, contractul colectiv de munca negociat; aproba contractele individuale de munca, negociate in mod direct sau prin reprezentanti; aproba angajarea, promovarea si concedierea personalului aparatului regiei, potrivit legii.
    Directorii subunitatilor din structura regiei angajeaza si concediaza personalul acestora, in limita competentelor acordate de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 25
    Relatiile comerciale ale regiei se desfasoara pe baze contractuale guvernate de principiul libertatii contractuale, asigurand cu prioritate realizarea comenzilor de stat pentru inzestrarea armatei.
    Art. 26
    Regia poate incheia contracte si poate executa lucrari cu intreprinzatori din tara si din strainatate, in conditiile legii, se poate asocia cu alte regii autonome, societati comerciale, terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 27
    Litigiile de orice fel in care este implicata regia sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Art. 28
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

    ANEXA  4a)

                      LISTA
societatilor comerciale nou-infiintate ca urmare a restructurarii regiilor autonome "Grupul Industrial al Armatei" si "Rompiro" Fagaras
----------------------------------------------------------------------------
 0        A            B           C           D         E            F
----------------------------------------------------------------------------
1. "Aerofina"-   Societate   Bucuresti,   Fabricatii,  46,31  Regia Autonoma
    S.A.         comerciala  str. Fabrica reparatii,   -----  "Grupul
                 pe actiuni  de Glucoza   modernizari, 48,38  Industrial
                             nr. 5,      comercializare       al Armatei" -
                             sectorul 2   si service,         Uzina Aerofina
                                          in tara si          Bucuresti
                                         in strainatate,
                                          de echipamente
                                          de bord pentru
                                          tehnica
                                          aviatiei
                                          si rachete
2. "Cotidian     Societate   Bacau,       Prelucrarea   7,65  Regia autonoma
  Bacau" - S.A.  comerciala  str. Stefan  pielariei,   -----  "Grupul
                 pe actiuni  cel Mare    confectionarea 31,79 Industrial
                             nr. 28,     si                   al Armatei" -
                             judetul    comercializarea,      Fabrica de
                             Bacau       in tara si           incaltaminte
                                         in strainatate,      militara
                                         a incaltamintei      Bacau
                                         si a obiectelor
                                         din piele
3. "Stil         Societate   Strehaia,    Prelucrarea,  1,19   Regia Autonoma
 Strehaia"       comerciala  Str.      comercializarea, -----  "Grupul
 - S.A.          pe actiuni  Republicii  in tara si     7,11   Industrial
                             nr. 2,      in strainatate,       al Armatei" -
                             judetul     a confectiilor        Fabrica de
                             Mehedinti   textile               confectii
                                                               militare
                                                               Strehaia
4. "Confectia  Societate     Ramnicu     Prelucrarea,     4,06 Regia Autonoma
  Ramnicu      comerciala    Sarat, str. comercializarea,----- "Grupul
  Sarat"- S.A. pe actiuni    Constantin  in tara si      13,75 Industrial
                             Brancoveanu in strainatate,       al Armatei" -
                             nr. 46,     a confectiilor        Fabrica de
                             judetul     textile               confectii
                             Buzau                             militare
                                                               Ramnicu Sarat
5. "Rochim     Societate     Orastie,    Fabricatii si    5,5  Regia Autonoma
  Orastie"     comerciala    Str.        comercializare: ----- "Rompiro" -
  - S.A.       pe actiuni    Codrului    mijloace         8,4  Fagaras
                             nr. 25,     de semnalizare        Sucursala
                             judetul     si iluminare,         Orastie
                             Hunedoara   mijloace
                                         incendiare si
                                         fumigene,
                                         mine antitanc
                                         si
                                         antiinfanterie
----------------------------------------------------------------------------

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABELUL DE MAI SUS:
    0 = Nr. crt.
    A = Societatea comerciala
    B = Forma juridica
    C = Sediul/localitatea, judetul
    D = Obiectul principal de activitate
    E = Capital social / Patrimoniul, conform bilantului contabil la 31
        decembrie 1996 (miliarde lei)
    F = Denumirea subunitatilor care isi inceteaza activitatea

    ANEXA 5

                        STATUTUL
           Societatii Comerciale "Aerofina" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Aerofina" - S.A.
    In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Aerofina" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
    Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 5, sectorul 2.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Aerofina" - S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - cercetarea, proiectarea si productia de aparatura si echipamente industriale in domeniile: aviatie civila si militara, armament si tehnica de lupta, tehnica medicala, autovehicule, cai ferate si vagoane de tren pentru calatori, electronica si electrotehnica;
    - proiectarea si executia de S.D.V., matrite, bancuri de test si instalatii de verificare;
    - injectie mase plastice si turnare aliaje de aluminiu sub presiune;
    - tratamente termice, acoperiri de suprafata electrochimice, vopsitorii;
    - control nedistructiv cu raze "X", lichide penetrante;
    - incercari mecanoclimatice, determinari de compozitie chimica, incercari fizico-mecanice;
    - verificari metrologice;
    - prestari de servicii pentru: service in garantie si post-garantie la produse mecanice, electrotehnice si electronice; service auto; transport auto intern si international; reparatii masini-unelte; editare, multiplicare, tiparire;
    - comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantina;
    - participarea la targuri si expozitii interne si internationale;
    - importul si exportul produselor necesare realizarii obiectului de activitate;
    - consultanta in domeniile: cercetare, proiectare, productie, service, AQ, evaluare si activitate financiar-contabila.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 46.315.000 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma "Grupul Industrial al Armatei".
    Capitalul social initial este impartit in 1.852.600 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Art. 8
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile legale aplicabile.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 11
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa obtina un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale, filiale, agentii;
    h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
    l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 13
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 14
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 16
    Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii Nationale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste tactica si strategia de marketing;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
    d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de directie;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din trei membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere, la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 20
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 21
    Personalul societatii comerciale
    Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 22
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 23
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 25
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.

    ANEXA 6

                           STATUTUL
            Societatii Comerciale "Cotidian Bacau" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A.
    In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
    Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in municipiul Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 28, judetul Bacau.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - proiectarea;
    - fabricarea si comercializarea, in tara si in strainatate, de incaltaminte cu fete din piele si din inlocuitori, de semifabricate din piele si din inlocuitori, de produse din mase plastice, produse de marochinarie, accesorii pentru incaltaminte;
    - comercializarea, in tara si in strainatate, a pieilor finite, semifinite si neprelucrate, a lacurilor, vopselelor, colorantilor si a altor produse chimice folosite in industria textila si a pielariei;
    - comercializarea deseurilor textile din piele etc.
    - operatiuni de import-export, reexport si tranzit in toate domeniile permise de lege;
    - operatiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare, infiintarea de agentii comerciale), in tara si in strainatate;
    - activitati de reclama si publicitate;
    - depozitare de marfuri;
    - consignatie;
    - expeditii si transport de marfuri si de persoane in tara si in strainatate si serviciile conexe ale acestora.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 7.646.894 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma "Grupul Industrial al Armatei".
    Capitalul social initial este impartit in 305.875 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2 administratori.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Art. 8
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile legale aplicabile.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 11
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa obtina un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale, filiale, agentii;
    h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
    l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 13
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 14
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 16
    Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii Nationale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste tactica si strategia de marketing;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
    d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de directie;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din trei membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 20
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 21
    Personalul societatii comerciale
    Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 22
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 23
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 25
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.

    ANEXA 7

                           STATUTUL
           Societatii Comerciale "Stil Strehaia" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Stil Strehaia" - S.A.
    In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Stil Strehaia" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
    Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in orasul Strehaia, Str. Republicii nr. 2, judetul Mehedinti.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Stil Strehaia" - S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - proiectarea;
    - fabricarea si comercializarea, in tara si in strainatate, a confectiilor textile si a accesoriilor pentru imbracaminte;
    - comercializarea, in tara si in strainatate, a materiilor prime si auxiliare pentru industria textila si a confectiilor, precum si a deseurilor textile;
    - operatiuni de import, export, reexport si tranzit in toate domeniile permise de lege;
    - operatiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare, infiintarea de agentii comerciale) in tara si in strainatate;
    - activitati de reclama si publicitate;
    - depozitare de marfuri;
    - consignatie;
    - prestari de servicii: cazare, alimentatie publica, reparatii auto sau de utilaje specifice industriei confectiilor, expeditii si transport de marfuri si persoane in tara si in strainatate si serviciile conexe acestora.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 1.194.692 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma "Grupul Industrial al Armatei".
    Capitalul social initial este impartit in 47.787 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Art. 8
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile legale aplicabile.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 11
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa obtina un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
    l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 13
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 14
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 16
    Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii Nationale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste tactica si strategia de marketing;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
    d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de directie;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget ale societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din trei membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 20
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 21
    Personalul societatii comerciale
    Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 22
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 23
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 25
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.

    ANEXA 8

                             STATUTUL
        Societatii Comerciale "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A.
    In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
    Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in municipiul Ramnicu Sarat, str. Constantin Brancoveanu nr. 46, judetul Buzau.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - proiectarea, fabricarea si comercializarea, in tara si in strainatate, a confectiilor textile si a accesoriilor pentru imbracaminte;
    - comercializarea, in tara si in strainatate, a materiilor prime si auxiliare pentru industria textila si a confectiilor, precum si a deseurilor textile;
    - operatiuni de import, export, reexport si tranzit, in toate domeniile permise de lege;
    - operatiuni comerciale de intermediere (comision mandatare, reprezentare, infiintarea de agentii comerciale) in tara si in strainatate;
    - activitati de reclama si publicitate;
    - depozitare de marfuri;
    - consignatie;
    - prestari de servicii: cazare, alimentatie publica, reparatii auto sau de utilaje specifice industriei confectiilor, expeditii si transport de marfuri si persoane in tara si in strainatate si serviciile conexe ale acestora.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 4.062.602 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma "Grupul Industrial al Armatei".
    Capitalul social initial este impartit in 162.504 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Art. 8
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile legale aplicabile.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 11
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa obtina un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
    l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 13
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 14
    Organizarea adunarilor generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 16
    Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii Nationale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste tactica si strategia de marketing;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
    d) aproba incheierea de contracte de incheiere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de directie;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 20
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 21
    Personalul societatii comerciale
    Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 22
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 23
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 25
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.

    ANEXA 9

                            STATUTUL
           Societatii Comerciale "Rochim Orastie" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Rochim Orastie" - S.A.
    In toate actele, facturile, publicatiile si orice alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Rochim Orastie" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
    Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in municipiul Orastie, Str. Codrului nr. 25, judetul Hunedoara.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Rochim Orastie" - S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante si agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este fabricatia si comercializarea de:
    - mijloace de semnalizare si iluminare;
    - mijloace incendiare si fumigene;
    - mine antitanc si antiinfanterie.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 5.500.000 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma "Rompiro" Fagaras.
    Capitalul social initial este impartit in 220.000 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Art. 8
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile legale aplicabile.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 11
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni, va putea sa obtina un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale, filiale, agentii;
    h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
    l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 13
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 14
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 16
    Interesele statului vor fi reprezentate de un imputernicit mandatat de Ministerul Finantelor si de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Apararii Nationale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste tactica si strategia de marketing;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) stabileste nivelul de salarizare al personalului;
    d) adopta incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de directie;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din trei membri. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 20
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 21
    Personalul societatii comerciale
    Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 22
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 23
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 25
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 324/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 324 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu