Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 303 din 28 martie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 240 din 10 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Autoritatii pentru
                         Valorificarea Activelor Bancare,
                         Ionel Blanculescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentelor norme metodologice creantele ce urmeaza a fi transmise de catre Ministerul Finantelor Publice si preluate de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita in continuare A.V.A.B., potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, reprezinta creantele existente in evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice, rezultate din executarea garantiilor emise de stat, pentru imprumuturile externe acordate agentilor economici - societati comerciale.
    (2) Valoarea nominala a creantelor mentionate la alin. (1) este formata din: ratele de capital ale imprumuturilor externe, dobanzile, comisioanele, dobanzile penalizatoare, precum si comisionul la fondul de risc, majorarile de intarziere si penalitatile datorate de beneficiarii acestor imprumuturi, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 3
    (1) Ministerul Finantelor Publice identifica si transmite creantele mentionate la art. 2 alin. (1), in scopul valorificarii lor de catre A.V.A.B.
    (2) Transmiterea creantelor de catre Ministerul Finantelor Publice si preluarea lor de catre A.V.A.B. se fac prin cesiune de creanta, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 29/2002.
    (3) Creantele rezultate din executarea, ulterioara cesiunii, a garantiilor de stat vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de cesiune de creanta, ce se vor incheia la data achitarii de catre Ministerul Finantelor Publice a sumelor scadente la extern, urmand ca documentele aferente sa fie remise catre A.V.A.B. in termen de 15 zile.
    Art. 4
    (1) Creantele certe, lichide si exigibile, transmise de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, se preiau de catre A.V.A.B., fara plata, la valoarea nominala a acestora.
    (2) Inregistrarea in evidentele contabile ale A.V.A.B. a creantelor preluate se face la valoarea nominala si in structura monetara existenta in evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Creantele inregistrate potrivit alin. (2) vor fi consolidate in dolari S.U.A., la cursul leu/dolar S.U.A. din data preluarii.
    Art. 5
    (1) La data incheierii contractelor de cesiune de creanta Ministerul Finantelor Publice va transmite in original urmatoarele documente: conventiile incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarii imprumuturilor externe - societati comerciale, garantiile accesorii acestor conventii, acordurile de recuperare, in cazul in care au fost incheiate astfel de acorduri.
    (2) Totodata Ministerul Finantelor Publice va transmite in fotocopie toate documentele referitoare la creanta cesionata, incluzand, fara a se limita la acestea, contracte de finantare/acorduri de imprumut, scrisori de garantie, documente privind eventuale litigii.
    (3) Toate documentele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi predate, respectiv preluate, prin procese-verbale incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si A.V.A.B.
    (4) Documentele mentionate la alin. (1) constituie de drept titluri executorii si se pun in executare fara indeplinirea altor formalitati.
    (5) Notificarea debitorilor cedati se efectueaza de catre A.V.A.B. in termen de 10 zile de la data incheierii contractelor de cesiune de creanta.
    Art. 6
    (1) Valorificarea creantelor preluate de catre A.V.A.B. se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 409/2001, A.V.A.B. pastrand rangul de prioritate prevazut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999.
    (2) Determinarea metodelor de valorificare a creantelor se va realiza in functie de clauzele conventiilor/acordurilor de imprumuturi externe, precum si de termenii in care au fost emise scrisorile de garantie, astfel incat sa nu se declare exigibilitatea anticipata a obligatiilor de plata ramase de achitat fata de institutiile finantatoare externe, cu exceptia situatiilor reglementate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    In cazul in care A.V.A.B. a procedat la blocarea prin poprire a conturilor bancare, ale caror titulari sunt beneficiarii imprumuturilor externe contractate cu garantia statului, bancile au obligatia virarii sumelor blocate in termen de doua zile de la data primirii cererii A.V.A.B.
    Art. 8
    Sumele recuperate de A.V.A.B. in urma valorificarii creantelor preluate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 si ale prezentelor norme metodologice, ramase dupa deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri si se vireaza in lei in contul general al trezoreriei statului, deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 5 zile de la data incasarii sumelor respective, in vederea reintregirii fondului de risc pentru garantiile externe.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor Publice va evidentia in contabilitate urmatoarele operatiuni:
    a) predarea creantelor reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane, dobanzi penalizatoare si alte costuri platite la extern si nerecuperate de la beneficiarii imprumuturilor externe contractate cu garantia statului:

             36.20.02.12                =                 27.20.02
    "Sume utilizate din fondul                "Debitori din rate de capital si
    de risc pentru garantii                   dobanzi aferente garantiilor la
    externe predate A.V.A.B."                 extern"/analitice distincte

    b) predarea creantelor formate din comisioane de risc, majorari de intarziere si penalitati datorate de beneficiarii imprumuturilor externe contractate cu garantia statului:

               54.03                    =                 27.21.02
    "Venituri de realizat din                 "Debitori din neplata
    comisioane si penalitati cuvenite         comisioanelor/majorarilor de
    fondului de risc"                         intarziere/penalitatilor"/
                                              analitice distincte

    c) incasarea de la A.V.A.B. a sumelor obtinute din valorificarea creantelor preluate:

             11.20.02                   =                 36.20.02.12
    "Disponibil din fond de risc pentru         "Sume utilizate din fondul de
    garantii de stat pentru imprumuturi          risc pentru garantii externe
    externe"                                     predate A.V.A.B."SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 303/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 303 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu