E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 352 2003
Hotărârea 3 2001 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 740 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 3 2001 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 11 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 15 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 3 2001 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 3 2001 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 606 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 16 din actul Hotărârea 449 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 13 din actul Hotărârea 1133 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 9 din actul Ordonanţa 54 2002
Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 63 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 520 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 451 2001
Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 274 2001
Hotărârea 3 2001 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 239 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 3 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste politica in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de lucrari publice, transport si locuinte, in cadrul politicii generale a Guvernului, si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 2
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    2. elaboreaza politica economica in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    3. elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
    4. elaboreaza si implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniul lucrarilor publice, amenajarii teritoriului si locuintei;
    5. aplica si urmareste in sectorul lucrarilor publice si al transporturilor prevederile Acordului de asociere a Romaniei la Uniunea Europeana si strategia nationala si sectoriala de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;
    6. elaboreaza strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrarilor publice, activitatilor de transport si locuintei;
    7. fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;
    8. gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale si din creditele externe, in domeniile sale de activitate;
    9. exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea sa, pana la finalizarea procesului de privatizare;
    10. elaboreaza si pune in aplicare strategiile de privatizare in domeniile sale de activitate si asigura gestionarea intregului proces de privatizare pentru unitatile de sub autoritatea sa;
    11. aproba tarifele percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor;
    12. asigura organizarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniile lucrarilor publice, transporturilor, locuintei, amenajarii teritoriului, urbanism, siguranta constructiilor, prin corelare cu programele nationale de cercetare in aceste domenii;
    13. organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    14. promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor, asigura conditiile unui mediu concurential in cadrul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
    15. elaboreaza si promoveaza cadrul legal in vederea stimularii investitiilor cu capital autohton si strain in domeniile sale de activitate;
    16. asigura conceptia unitara a aplicarii politicii nationale de amenajare si echipare cu lucrari publice a teritoriului national;
    17. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora;
    18. reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
    19. sustine promovarea intereselor agentilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;
    20. avizeaza si urmareste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri;
    21. asigura administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport si a echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;
    22. asigura tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;
    23. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;
    24. sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
    25. stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor;
    26. concesioneaza, in numele statului, bunurile proprietate publica ori privata a statului, activitatile si serviciile de interes national din domeniul transporturilor;
    27. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt in competenta de aprobare a Guvernului;
    28. clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale;
    29. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, in sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;
    30. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;
    31. incheie, in numele statului, contracte de activitate cu compania nationala care gestioneaza infrastructura feroviara, cu societatile nationale si/sau cu societatile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori;
    32. realizeaza activitati de asigurari de sanatate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societatilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societatilor comerciale, care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul si lucrari publice, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat in transporturi si lucrari publice si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie;
    33. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteza a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, dupa aprobare, potrivit legii;
    34. stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum si pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
    35. colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, la constructia de locuinte si lucrarile tehnico-edilitare, in vederea realizarii politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;
    36. sprijina si indruma administratia publica locala prin activitati ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii in infrastructura urbana, reglementari specifice si politici sectoriale in domeniul serviciilor de gospodarie comunala, care nu pot fi solutionate la nivelurile de competenta locala;
    37. colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
    38. asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;
    39. asigura fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la imbunatatirea si dezvoltarea fondului de lucrari publice si locuinte;
    40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrarile de interes national care sunt finantate din alte surse;
    41. analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
    42. initiaza si urmareste elaborarea programului de protectie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
    43. colaboreaza, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autoritatile administratiei publice locale in actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;
    44. participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazurile de seisme sau alunecari de teren, in cadrul sistemului national de aparare impotriva dezastrelor;
    45. organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, in conditiile legii; asigura directivarea si asistenta tehnica pentru implementarea calitatii in constructii, prin reglementari tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, invatamant superior si executia lucrarilor din domeniile sale de activitate; organizeaza controlul privind aplicarea reglementarilor tehnice si economice;
    46. organizeaza si asigura desfasurarea activitatii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;
    47. organizeaza activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, precum si activitatea de atestare a masinilor si a echipamentelor tehnologice de constructii noi;
    48. asigura conditiile pentru aplicarea unitara a sistemului calitatii in constructii, conform legii;
    49. asigura, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare si executie a lucrarilor publice.
    Art. 3
    In calitatea sa de autoritate de stat in domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmatoarele atributii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea sa sau societati comerciale autorizate:
    1. aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;
    2. participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse in activitatile de transport;
    3. elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;
    4. exercita inspectia de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
    5. acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
    6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport sau activitati specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
    7. stabileste organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;
    8. aproba utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile in apele nationale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;
    9. exercita activitatea de registru, de inspectie de stat si de control in transporturi;
    10. asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, a resurselor din fonduri speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executarii fizice a lucrarilor de infrastructura si al calitatii acestora;
    11. urmareste aplicarea si respectarea reglementarilor privind executarea silita a creantelor la bugetele fondurilor speciale;
    12. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi sau care concura la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor sau brevetelor acordate;
    13. emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si in transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
    14. autorizeaza functionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor si a autogarilor;
    15. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    16. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    17. asigura certificarea si omologarea de tip sau individuala a mijloacelor de transport;
    18. gestioneaza frecventele de comunicatii alocate;
    19. asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitatilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare in toate cazurile in care legea ii recunoaste acest drept;
    20. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, inchiderea unor linii de cale ferata nerentabile sau mentinerea in exploatare a liniei respective si regimul exploatarii acesteia;
    21. asigura reglementarea si organizarea circulatiei aeronavelor civile in spatiul aerian national, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale;
    22. organizeaza spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in timp de pace;
    23. emite reglementari aeronautice specifice privind inmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de inmatriculare;
    24. emite reglementari aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale pentru infiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile;
    25. asigura autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al indeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de siguranta a zborului, de securitate aeronautica si de protectie a mediului, potrivit standardelor internationale acceptate de Romania;
    26. elibereaza licente de lucru agentilor economici care desfasoara activitati in perimetrul infrastructurii aeroportuare;
    27. emite reglementari aeronautice privind desfasurarea activitatilor de transport aerian public;
    28. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din Romania sau in spatiul aerian national, dupa caz, in scopul protectiei mediului;
    29. stabileste aeroporturile din Romania care, in urma derularii activitatilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, in vederea implementarii de programe de protectie a mediului, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    30. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, masuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a caror functionare are impact semnificativ asupra mediului;
    31. emite reglementarile, standardele si procedurile privind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili;
    32. emite permisul de productie pe baza caruia se autorizeaza productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora;
    33. elaboreaza Programul national de securitate aeronautica pe baza caruia se asigura protectia aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicita; raspunde de dezvoltarea, implementarea si operationalitatea acestui program;
    34. reglementeaza, organizeaza si desfasoara activitatile privind ancheta administrativa a incidentelor si accidentelor de aviatie civila;
    35. acorda permisiunea de intrare si de plecare a navelor romanesti si straine in/din porturile civile romanesti;
    36. supravegheaza si controleaza navigatia in apele nationale a navelor sub pavilion roman, precum si a navelor arborand pavilion strain, dar apartinand unor persoane fizice sau juridice romane, in marea libera;
    37. stabileste, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale Romaniei; pentru apele de frontiera va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;
    38. stabileste regulile de navigatie in marea teritoriala, in apele interioare si in porturile romanesti, in conformitate cu reglementarile nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    39. acorda dreptul de arborare a pavilionului roman sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;
    40. stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor;
    41. emite reglementari cu privire la durata si continutul cursurilor de pregatire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate si a brevetelor dobandite prin examen;
    42. organizeaza sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si cu Ministerul de Interne;
    43. stabileste caile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare in care pilotajul este obligatoriu;
    44. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;
    45. stabileste, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare si de ancorare in afara limitelor porturilor, aflate in apele de frontiera sau in marea teritoriala;
    46. elibereaza, printr-o societate de clasificare agreata, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile si de conventiile internationale la care Romania este parte;
    47. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnica periodica;
    48. certifica prin omologare sau prin inspectia tehnica periodica, dupa caz, incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;
    49. autorizeaza statiile de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
    50. acrediteaza institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societati comerciale, autorizate, care sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile specifice transportului rutier si sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;
    51. autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii si altor institutii similare;
    52. emite norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si a profesorilor necesari in procesul de pregatire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
    53. emite norme privind examinarea psihologica medicala in vederea eliberarii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice;
    54. asigura prin reteaua sanitara proprie asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei;
    55. autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale;
    56. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferata si de metrou, astfel incat acestea sa corespunda si nevoilor de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza agentii economici sa efectueze astfel de activitati;
    57. stabileste, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale si cu Ministerul de Interne, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme unitare ale activitatilor de interventie, de cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;
    58. asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
    59. controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
    60. coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere;
    61. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, intretinerea infrastructurii si mijloacelor de transport;
    62. elaboreaza programe de pregatire si de perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
    63. asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei si a navelor in apele navigabile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    64. exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor si la aplicarea unitara a prevederilor sistemului calitatii in constructii, in toate etapele si componentele acestuia; controlul de stat se exercita de catre Inspectoratul de stat in constructii, prin preluarea atributiilor Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, prevazute in Legea nr. 10/1995, organizat in cadrul ministerului ca directie generala, si de catre inspectoratele in constructii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, subordonate acestuia, care functioneaza ca servicii publice descentralizate ale ministerului;
    65. editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    66. emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
    67. asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale;
    68. asigura secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat);
    69. asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit;
    70. asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren;
    71. asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
    72. asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic in constructii si al Comisiei nationale de atestare a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, precum si Secretariatul Consiliului pentru calitate in constructii;
    73. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 4
    (1) Conducerea ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este asigurata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (2) Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite ordine.
    (4) Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.
    Art. 5
    In structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se organizeaza si functioneaza, in subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului.
    Art. 6
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevazuta in anexa nr. 1, functioneaza directii generale si directii. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Corpul de control al ministrului, Inspectoratul de stat in constructii, Inspectoratul de stat in transporturi si Inspectoratul aviatiei civile se organizeaza la nivel de directii generale.
    (3) Inspectoratul de stat in constructii si inspectoratele teritoriale se organizeaza si functioneaza potrivit regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 4.
    (4) Oficiul relatii cu Parlamentul, Oficiul relatii cu sindicatele si patronatele si Oficiul pentru investitori straini si autohtoni se organizeaza la nivel de directii generale.
    (5) Numarul maxim de posturi este de 660, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (6) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se realizeaza in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (2) Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.
    Art. 8
    (1) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, pe baza de examen sau concurs, organizat conform legii.
    (2) Secretarul general este subordonat ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Secretarul general coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si din unitatile subordonate.
    (3) Secretarul general este ajutat in activitatea sa de un secretar general adjunct.
    (4) Secretarul general adjunct este functionar public de cariera, numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, pe baza de examen sau concurs.
    Art. 9
    Atributiile, sarcinile si raspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncti si ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 10
    (1) Pe langa ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 11
    (1) Unitatile aflate in subordinea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 12
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 13
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are in dotare un parc auto stabilit conform reglementarilor in vigoare. Pentru activitatile specifice de inspectie si control, care se desfasoara pe intregul teritoriu al tarii, pentru activitatile desfasurate in cadrul programelor PHARE si pentru transportul delegatiilor, precum si pentru alte activitati specifice Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 3.
    Art. 14
    (1) Centrele de medicina preventiva din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, finantate integral de la bugetul de stat.
    (2) Centrele de medicina preventiva regionale reprezinta autoritatea de sanatate publica in transporturi care desfasoara activitati de medicina preventiva si inspectie sanitara de stat in transporturi si care colaboreaza cu unitatile descentralizate ale Ministerului Sanatatii si Familiei, in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate, al monitorizarii starii de sanatate si al organizarii statisticii de sanatate in transporturi.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de medicina preventiva regionale se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (4) Conducatorii centrelor de medicina preventiva regionale sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (5) Inspectia sanitara de stat in transporturi se exercita de catre personal specializat, imputernicit de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza legitimatiei speciale de inspectie sanitara de stat in transporturi, emisa de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Forma, modelul, continutul si conditiile de eliberare ale legitimatiei speciale se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutiera este asigurat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    Art. 17
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei preia toate drepturile si obligatiile Ministerului Transporturilor si ale Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care se desfiinteaza.
    Art. 18
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 14 aprilie 1999, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.
    (2) Anexa nr. 1 cuprinzand spatiile, utilitatile si valorile aferente detinute de Ministerul Transporturilor si Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane in cladirea "Palat C.F.R." la Hotararea Guvernului nr. 1.124/1996 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 20 noiembrie 1996, se modifica si va avea cuprinsul din anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 660,
    exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetelor acestora

        MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                                                         ____________________
                                                      __|DIRECTIA RELATII CU |
                                                     |  |     MASS-MEDIA     |
                                                     |  |____________________|
                                                     |   ____________________
                                                     |__|CONSILIER DIPLOMATIC|
                                  ________________   |  |____________________|
     _____________________       |    MINISTRU    |__|   ____________________
    |COLEGIUL MINISTERULUI|______|________________|  |__|CORPUL DE CONTROL AL|
    |_____________________|      |CABINET DEMNITAR|  |  |     MINISTRULUI    |
                                 |________________|  |  |____________________|
                                            |        |   ____________________
                                            |        |__|    CONSILIERI      |
                                            |           |____________________|
      ______________________________________|_________________
 ____|___   ____|___   ____|___   ____|___  |  ____|___    ___|____________
|SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR| | |SECRETAR|  |SECRETAR GENERAL|
| DE STAT| | DE STAT| | DE STAT| | DE STAT| | | DE STAT|  |________________|
|________| |________| |________| |________| | |________|   ___|____________
|CABINET | |CABINET | |CABINET | |CABINET | | |CABINET |  |SECRETAR GENERAL|
|DEMNITAR| |DEMNITAR| |DEMNITAR| |DEMNITAR| | |DEMNITAR|  |    ADJUNCT     |
|________| |________| |________| |________| | |________|  |________________|
 ________________________________________   |  _____________  |  _____________
|DIRECTIA GENERALA CADASTRU IMOBILIAR SI |  | |DIRECTIA     | | |  DIRECTIA   |
|     GESTIUNEA LOCALITATILOR            |__| |GENERALA DE  | | |  GENERALA   |
|________________________________________|  | |MANAGEMENT,  |_|_| ECONOMICA SI|
 ________________________________________   | |STRATEGIE,   | | |  RELATII    |
|     DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA       |  | |INFORMATIZARE| | |  BUGETARE   |
|        TERITORIULUI SI URBANISM        |__| |SI STATISTICA| | |             |
|________________________________________|  | |_____________| | |_____________|
 ________________________________________   |  _____________  | |_____________
|DIRECTIA GENERALA TEHNICA IN CONSTRUCTII|__| |             | | |  DIRECTIA   |
|________________________________________|  | |  DIRECTIA   | | |  GENERALA   |
 ________________________________________   | |  MEDICALA   | | |   RELATII   |
|  INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII  |__| |             | | |   PUBLICE,  |
|________________________________________|  | |             |_|_| SECRETARIAT |
 ________________________________________   | |             | | |   TEHNIC,   |
|  DIRECTIA GENERALA PENTRU CONSTRUCTII  |__| |             | | |PROTOCOL SI  |
|             LOCUINTE                   |  | |             | | |ADMINISTRATIV|
|________________________________________|  | |_____________| | |_____________|
 ________________________________________   |  _____________  |  _____________
| DIRECTIA GENERALA PENTRU DEZVOLTAREA   |  | |  DIRECTIA   | | |  DIRECTIA   |
INFRASTRUCTURII, INVESTITII SI CONCESIUNI|__| |GENERALA DE  | | |  DE AUDIT   |
|________________________________________|  | |RESURSE UMANE|_| |             |
 ________________________________________   | |SI SALARIZARE| |_|             |
|   DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE    |__| |_____________| | |_____________|
|________________________________________|  |  _____________  |  _____________
 ________________________________________   | | DIRECTIA    | | |  SERVICIUL  |
|DIRECTIA GENERALA DE INTEGRARE EUROPEANA|__| | GENERALA    |_| |   PROBLEME  |
|________________________________________|  | | JURIDICA SI | |_|   SPECIALE  |
 ________________________________________   | | CONTENCIOS  |   |             |
| OFICIUL PENTRU INVESTITORI STRAINI SI  |  | |_____________|   |_____________|
|             AUTOHTONI                  |__|
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|    DIRECTIA GENERALA DE RELATII        |  |
|           INTERNATIONALE               |__|
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|DIRECTIA GENERALA DE RELATII FINANCIARE |__|
|               EXTERNE                  |  |
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|  DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARI SI  |  |
|  CALITATEA SERVICIILOR IN TRANSPORTUL  |__|
|               FEROVIAR                 |  |
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|DIRECTIA GENERALA DE SERVICII TRANSPORT |__|
|         AERIAN SI AEROPORTURI          |  |
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|DIRECTIA GENERALA AGENTIA ZONELOR LIBERE|__|
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|  DIRECTIA GENERALA A TRANSPORTURILOR   |__|
| MARITIME, PE DUNARE SI CAI NAVIGABILE  |  |
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|  DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARI SI  |  |
|CALITATEA SERVICIILOR IN TRANSPORTURILE |__|
|               RUTIERE                  |  |
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|INSPECTORATUL DE STAT IN AVIATIA CIVILA |__|
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
| INSPECTORATUL DE STAT IN TRANSPORTURI  |  |
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|    OFICIUL RELATII CU PARLAMENT      |__|
|________________________________________|  |
 ________________________________________   |
|   OFICIU RELATII CU SINDICATELE SI     |__|
|             PATRONATELE                |
|________________________________________|

    Anexa este reprodusa in facsimil.

    ANEXA 2

                              A. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea unitatii          Sursa de finantare              Localitatea
crt.
______________________________________________________________________________
  1. Aeroclubul Romaniei         Bugetul de stat                 Bucuresti
  2. Grupul de Interventii si
     Salvare Navala              Bugetul de stat                 Constanta
  3. Spitalul nr. 1 Cai Ferate   Venituri extrabugetare prin
     Witting Bucuresti           sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Bucuresti
  4. Spitalul nr. 2 Cai Ferate   Venituri extrabugetare prin
     Bucuresti                   sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Bucuresti
  5. Spitalul Cai Ferate Iasi    Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Iasi
  6. Spitalul Cai Ferate         Venituri extrabugetare prin
     Cluj-Napoca                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Cluj-Napoca
  7. Spitalul Cai Ferate         Venituri extrabugetare prin
     Timisoara                   sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Timisoara
  8. Spitalul Cai Ferate         Venituri extrabugetare prin
     Ploiesti                    sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Ploiesti
  9. Spitalul Cai Ferate Galati  Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Galati
 10. Spitalul Cai Ferate         Venituri extrabugetare prin
     Constanta                   sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Constanta
 11. Spitalul Cai Ferate Brasov  Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Brasov
 12. Spitalul Cai Ferate Pascani Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Pascani
 13. Spitalul Cai Ferate Simeria Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Simeria
 14. Spitalul Cai Ferate Oradea  Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Oradea
 15. Spitalul Cai Ferate Craiova Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Craiova
 16. Spitalul Cai Ferate Sibiu   Venituri extrabugetare prin
                                 sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri
                                 de la bugetul de stat           Sibiu
 17. Spitalul Cai Ferate         Venituri extrabugetare prin
     Drobeta-Turnu Severin       sistemul de asigurari sociale
                                 de sanatate si din transferuri  Drobeta-Turnu
                                 de la bugetul de stat           Severin
 18. Centrul de Medicina
     Preventiva Bucuresti        Bugetul de stat                 Bucuresti
 19. Centrul de medicina
     preventiva Cluj-Napoca      Bugetul de stat                 Cluj-Napoca
 20. Centrul de medicina
     preventiva Constanta        Bugetul de stat                 Constanta
 21. Centrul de medicina
     preventiva Brasov           Bugetul de stat                 Brasov
 22. Centrul de medicina
     preventiva Galati           Bugetul de stat                 Galati
 23. Centrul de medicina
     preventiva Iasi             Bugetul de stat                 Iasi
 24. Centrul de medicina
     preventiva Timisoara        Bugetul de stat                 Timisoara
 25. Centrul de medicina
     preventiva Craiova          Bugetul de stat                 Craiova
 26. Academia Romana de Aviatie  Extrabugetara                   Bucuresti
 27. Centrul de Perfectionare a
     Personalului din Marina
     Civila si Calificare
     Personal pentru Exploatare
     Portuara Constanta          Extrabugetara                   Constanta
 28. Centrul de Perfectionare
     a Personalului din
     Navigatia Fluviala Galati   Extrabugetara                   Galati
 29. Inspectoratul Navigatiei
     Civile - I.N.C.             Extrabugetara                   Constanta
 30. Autoritatea Feroviara
     Romana - AFER               Extrabugetara                   Bucuresti
 31. Autoritatea Rutiera
     Romana - A.R.R.             Extrabugetara                   Bucuresti
 32. Casa Asigurarilor de
     Sanatate a Transporturilor  Extrabugetara                   Bucuresti
 33. Clubul Sportiv "Rapid"      Extrabugetara si alocatii
                                 de la bugetul de stat           Bucuresti
 34. Institutul de Statistica
     Constructiilor si
     Informare in Domeniile
     Amenajarea Teritoriului,
     Urbanism, Lucrari Publice
     si Constructii - INSEROM
     Bucuresti                   Extrabugetara                   Bucuresti
 35. Inspectoratele in
     constructii judetene,       Extrabugetara                   Resedinte
     respectiv al                                                judetene,
     municipiului Bucuresti                                      respectiv
                                                                 municipiul
                                                                 Bucuresti
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Unitatile prevazute la nr. crt. 1 si 2 pot utiliza un numar maxim de 505 posturi.
    2. Unitatile prevazute la nr. crt. 3 - 17 pot utiliza un numar maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat pentru activitatile specifice cuprinse in anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 154/1999.
    3. Unitatile prevazute la nr. crt. 18 - 25 pot utiliza un numar maxim de 397 de posturi.

                              B. UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
_____________________________________________________________________________
Nr.               Denumirea unitatii                            Localitatea
crt.
_____________________________________________________________________________
  1. Societatea Nationala a Cailor Ferate
     Romane - S.N.C.F.R. - R.A.                                 Bucuresti
  2. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.           Bucuresti
  3. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa
     "C.F.R. - Marfa" - S.A.                                    Bucuresti
  4. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori
     "C.F.R. - Calatori" - S.A.                                 Bucuresti
  5. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Bucuresti - S.A.                        Bucuresti
  6. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Craiova - S.A.                          Craiova
  7. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Timisoara - S.A.                        Timisoara
  8. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Cluj - S.A.                             Cluj-Napoca
  9. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Brasov - S.A.                           Brasov
 10. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Iasi - S.A.                             Iasi
 11. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Galati - S.A.                           Galati
 12. Societatea Comerciala Regionala de Transport Feroviar
     Public de Calatori Constanta - S.A.                        Constanta
 13. Societatea de Servicii de Management Feroviar
     "S.M.F." - S.A.                                            Bucuresti
 14. Societatea de Administrare Active Feroviare
     "S.A.A.F." - S.A.                                          Bucuresti
 15. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti
     "Metrorex" - S.A.                                          Bucuresti
 16. Compania Nationala "Aeroportul International               Comuna
     Bucuresti-Otopeni" - S.A.                                  Otopeni
 17. Societatea Nationala "Aeroportul International
     Bucuresti-Baneasa" - S.A.                                  Bucuresti
 18. Societatea Nationala "Aeroportul International             Comuna Mihail
     Constanta" - S.A.                                          Kogalniceanu
 19. Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.                                          Timisoara
 20. Regia Autonoma "Administratia Serviciilor de Trafic
     Aerian - ROMATSA"                                          Bucuresti
 21. Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana"     Bucuresti
 22. Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi
     Aeriene Romane - TAROM" - S.A.                             Bucuresti
 23. Regia Autonoma "Registrul Naval Roman"                     Bucuresti
 24. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime
     Constanta" - S.A.                                          Constanta
 25. Compania Nationala "Administratia Canalelor
     Navigabile" - S.A.                                         Constanta
 26. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale
     "Radionav" - S.A.                                          Constanta
 27. Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos"   Galati
 28. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii
     Maritime" - S.A.                                           Galati
 29. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii
     Fluviale" - S.A.                                           Giurgiu
 30. Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din
     Romania"                                                   Bucuresti
 31. Regia Autonoma "Registrul Auto Roman"                      Bucuresti
 32. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina"         Sulina
 33. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere
     Constanta - Sud"                                           Constanta
 34. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila"         Braila
 35. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati"         Galati
 36. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Giurgiu"        Giurgiu
 37. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad  Curtici
 38. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
     Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti  Bucuresti
 39. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
     Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT
     Bucuresti                                                  Bucuresti
 40. Agentia Nationala pentru Locuinte - A.N.L.                 Bucuresti
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                              PARCUL AUTO
                      pentru activitati specifice
_____________________________________________________________________________
Nr.       Activitatea         Tipul mijlocului      Numarul   Consumul maxim
crt.                            de transport         maxim    de carburanti/
                                                    (bucati)   autovehicul
                                                               (litri/luna)
_____________________________________________________________________________
  1. Inspectie si control   - autoturism               26*)          300
  2. Transport delegatii    - autovehicul pentru
                              transport de persoane     2            450
  3. Programe PHARE         - autoturism                2            450
                            - autoturism de teren
  4. Proiect de conservare  - autoturism                4            450
     a energiei termice
     (BERD)                 - autoturism de teren
  5. Program MUDP II        - autoturism                6            450
  6. Aprovizionare          - autovehicul pentru
                              transport de marfa        3            450
_____________________________________________________________________________
    *) Un autoturism la Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor.

    ANEXA 4

                  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Inspectoratului de stat in constructii si a inspectoratelor teritoriale in constructii din subordinea acestuia

    CAP. 1
    Atributii

    Art. 1
    (1) Inspectoratul de stat in constructii exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora si in toate componentele sistemului calitatii in constructii.
    (2) Inspectoratul de stat in constructii are in subordine inspectoratele teritoriale in constructii.
    Art. 2
    Inspectoratul de stat in constructii are urmatoarele atributii generale:
    a) organizeaza si conduce intreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si al calitatii in constructii;
    b) efectueaza controale de importanta majora, impreuna cu alte organe ale statului, prin atragerea specialistilor din domeniu;
    c) efectueaza controale dispuse de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    d) participa, impreuna cu alte organe abilitate, la actiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei constructiilor sau care pun in pericol viata si bunurile oamenilor;
    e) propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calitatii in constructii privind continutul reglementarilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse si procedee, expertizarea si receptia constructiilor etc., ca rezultat al constatarilor din timpul controalelor efectuate in teritoriu, al analizelor si sintezelor realizate;
    f) colaboreaza cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu institutiile de invatamant superior si cu specialisti din domeniu, in vederea respectarii disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si a sistemului calitatii in constructii, precum si pentru elaborarea de reglementari tehnice cu scop de protejare a populatiei.
    Art. 3
    Inspectoratul de stat in constructii are urmatoarele atributii specifice:
    a) stabileste sistemul de aplicare unitara a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale si a agentilor economici controlati;
    b) elaboreaza sau avizeaza metodologiile, instructiunile si procedurile de inspectie care se utilizeaza la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, precum si la organele de specialitate ale administratiei publice locale cu atributii in eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare a constructiilor;
    c) efectueaza inspectii in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii si cu privire la autorizarea executarii constructiilor, constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile legale;
    d) dispune oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    e) indruma si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale si constructii din subordine;
    f) participa la actiunile de punere in siguranta a fondului construit existent si de aparare impotriva dezastrelor, in colaborare cu consiliile judetene si cu cele locale;
    g) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    h) autorizeaza sefii compartimentelor de control tehnic al calitatii, dirigintii de specialitate si personalul care efectueaza urmarirea speciala din unitatile participante la procesul de concepere, realizare si exploatare a constructiilor;
    i) autorizeaza sau, dupa caz, acrediteaza laboratoarele de incercari in constructii, autorizeaza personalul acestora si asigura secretariatul Comisiei centrale de autorizare;
    j) urmareste valorificarea informatiilor de la punctele teritoriale de observare seismologica, prelucrate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti;
    k) realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si asigura dotarea cu aparatura tehnica si de control de interes general, necesara domeniilor sale de activitate;
    l) editeaza publicatii de specialitate si de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate;
    m) propune, in cazuri motivate, suspendarea atestarii specialistilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate;
    n) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei in domeniile sale de activitate;
    o) indruma si sprijina din punct de vedere metodologic activitatea compartimentelor de resort, abilitate sa efectueze controlul de stat pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 4
    Inspectoratele teritoriale in constructii au urmatoarele atributii specifice:
    a) exercita controlul de stat in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, pe baza metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor elaborate de Inspectoratul de stat in constructii;
    b) verifica la organele de specialitate ale administratiei publice locale respectarea legalitatii privind emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare;
    c) constata contraventiile si aplica sanctiunile sau amenzile prevazute de reglementarile in vigoare cu privire la calitatea constructiilor si la autorizarea executarii acestora, in toate cazurile in care aceasta competenta o are Inspectoratul de stat in constructii;
    d) dispun oprirea executarii lucrarilor realizate necorespunzator sau a celor realizate nelegal, precum si, dupa caz, desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    e) avizeaza fazele determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor stabilite de proiectantii lucrarilor si autorizeaza, dupa caz, continuarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
    f) urmaresc respectarea reglementarilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, care pot avea repercusiuni asupra starii si sigurantei acestora;
    g) emit, dupa caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;
    h) verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea si realizarea urmaririi speciale a constructiilor pe care le detin;
    i) urmaresc realizarea programului de masuri de urgenta privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si a instalatiilor care prezinta surse de mare risc;
    j) efectueaza controlul in teritoriu al activitatilor de punere in siguranta a fondului construit existent, afectat de seisme;
    k) participa la actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent, cu destinatia de locuinte, afectat de seisme, prin:
    - vizarea listei cuprinzand cladirile care urmeaza sa fie expertizate;
    - vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;
    - vizarea listei cuprinzand cladirile expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare in vederea proiectarii lucrarilor de punere in siguranta;
    - vizarea situatiilor de lucrari privind stadiile fizice realizate;
    - verificarea modului in care beneficiarii de subventii executa lucrarile de consolidare;
    l) urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comisiile de prevenire, interventie operativa si refacere in cazul dezastrelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    m) verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor si utilizatorilor de constructii cu privire la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea cartilor tehnice ale constructiilor;
    n) urmaresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activitatii metrologice in constructii;
    o) asigura secretariatul comisiilor pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    p) verifica respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari in constructii;
    r) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin acte normative sau, dupa caz, de catre conducerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ori a Inspectoratului de stat in constructii, in domeniile lor de activitate.
    Art. 5
    Atributiile detaliate, raspunderile si competentele individuale ale personalului Inspectoratului de stat in constructii si ale inspectoratelor teritoriale in constructii din subordinea acestuia se stabilesc prin fisa postului, semnata de seful ierarhic superior si de titular.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 6
    (1) Inspectorul de stat sef al Inspectoratului de stat in constructii este subordonat ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (2) Inspectoratele teritoriale in constructii sunt in subordinea Inspectoratului de stat in constructii, functioneaza la nivel de directie si sunt conduse de un inspector-sef.
    (3) Structura organizatorica si numarul de posturi de executie si de conducere pentru inspectoratul de stat in constructii, precum si pentru inspectoratele teritoriale in constructii din subordinea acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (4) In exercitarea atributiilor de conducere inspectorul de stat sef si inspectorii-sefi ai inspectoratelor teritoriale in constructii emit decizii.

    CAP. 3
    Finantare - dotare - salarizare

    Art. 7
    (1) Cheltuielile de achizitie, functionare, intretinere si reparatii autovehicule, aprobate pentru activitatea specifica a Inspectoratului de stat in constructii si salarizarea conducatorilor auto, se asigura din venituri extrabugetare constituite la acesta prin cota de participare a inspectoratelor teritoriale in constructii pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat.
    (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cele de capital ale Inspectoratului de stat in constructii si ale inspectoratelor teritoriale in constructii se suporta din veniturile extrabugetare constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale prezentei hotarari.
    (3) Salarizarea personalului Inspectoratului de stat in constructii si al inspectoratelor teritoriale in constructii se face potrivit prevederilor legale privind institutiile finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 8
    Activitatea financiara a inspectoratelor teritoriale in constructii se supune dispozitiilor legale privind finantele publice, sens in care:
    a) veniturile extrabugetare se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de fiecare inspectorat teritorial in constructii si sunt purtatoare de dobanda;
    b) din veniturile realizate conform legii inspectoratele teritoriale in constructii pastreaza la dispozitia lor 60% si vireaza Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    - 30% in contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice;
    - 10% in contul deschis pentru Inspectoratul de stat in constructii in vederea suportarii tuturor cheltuielilor de personal, materiale si de capital, in interesul general al controlului de stat in constructii, precum si pentru editarea publicatiilor de specialitate specifice;
    c) in afara veniturilor constituite in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de stat in constructii si inspectoratele teritoriale in constructii pot realiza venituri si din activitatile desfasurate pe baza de contract pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii, autorizarea specialistilor din activitatea de control al calitatii, dirigintilor de specialitate, editarea de publicatii de specialitate si pregatirea profesionala a personalului din domeniile calitatii constructiilor si disciplinei in urbanism, caz in care tarifele si preturile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de catre conducatorul fiecarui inspectorat teritorial in constructii, cu avizul inspectorului de stat sef. Din veniturile astfel realizate se remunereaza si membrii comisiilor de autorizare;
    d) bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectoratelor teritoriale in constructii se aproba in conditiile prevazute de Legea finantelor publice;
    e) utilizarea veniturilor constituite la dispozitia inspectoratelor teritoriale in constructii si a Inspectoratului de stat in constructii, precum si a celor pentru elaborarea reglementarilor tehnice, prevazute la lit. b), inclusiv a celor rezultate potrivit prevederilor lit. c), se urmareste prin personalul de specialitate economica al fiecarui beneficiar. Pentru raportarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli beneficiarii de venituri extrabugetare intocmesc o dare de seama contabila pe care o depun la directia economica din minister, la termenele si pe formularele aprobate prin lege;
    f) disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. Ele pot fi redistribuite in cursul anului urmator intre Inspectoratul de stat in constructii si inspectoratele teritoriale in constructii, precum si intre inspectoratele teritoriale in constructii, in functie de necesitati, cu aprobarea inspectorului de stat sef.

    CAP. 4
    Obligatii si raspunderi

    Art. 9
    Personalul de specialitate al Inspectoratului de stat in constructii si al inspectoratelor teritoriale in constructii raspunde de:
    a) exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si in toate componentele sistemului calitatii in constructii;
    b) exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor;
    c) constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, oprirea lucrarilor realizate necorespunzator din punct de vedere al calitatii constructiilor;
    d) constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare si, dupa caz, oprirea executarii lucrarilor realizate ilegal sau desfiintarea constructiilor realizate in aceste conditii;
    e) urmarirea indeplinirii la termenul stabilit a masurilor cuprinse in actele de control intocmite;
    f) exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.
    Art. 10
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin personalul Inspectoratului de stat in constructii si al inspectoratelor teritoriale in constructii este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) sa propuna, in cazuri justificate, suspendarea sau anularea atestarilor de experti, verificatori de proiecte, responsabili tehnici;
    b) sa i se acorde, prin grija ministerului, asistenta juridica gratuita in cazul in care este implicat intr-o actiune judecatoreasca in legatura cu exercitarea atributiilor sale;
    c) sa beneficieze de echipament de protectie aprobat potrivit normativelor de protectie a muncii;
    d) Inspectoratul de stat in constructii si inspectoratele teritoriale in constructii pot construi sau amenaja din fonduri proprii extrabugetare centre de pregatire profesionala si obiective sociale proprii;
    e) sa se preocupe permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
    f) in actiunile de inspectie sa isi faca cunoscuta in prealabil calitatea si sa prezinte legitimatia de serviciu; sa respecte regulile stabilite in unitatea controlata privind accesul, protectia muncii, siguranta circulatiei si alte reguli specifice;
    g) sa incheie, cu obiectivitate si fara partinire, acte scrise privind rezultatele inspectiilor; sa dea dovada de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare civilizata;
    h) sa pastreze secretul de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
    i) la incheierea inspectiei sa restituie documentele puse la dispozitie de catre unitatea controlata, daca nu se convine altfel intre parti;
    j) sa semnaleze conducerii Inspectoratului de stat in constructii sau inspectoratelor teritoriale in constructii, dupa caz, orice probleme deosebite legate de activitatea si atributiile acestora despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;
    k) sa nu angajeze institutia din care face parte decat in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
    l) sa realizeze la timp si intocmai actiunile ce ii revin potrivit programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea inspectoratului respectiv si sa raporteze despre modul de realizare a acestora;
    m) sa pastreze in buna stare bunurile din dotare;
    n) inspectorii Inspectoratului de stat in constructii raspund, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite.
    (2) Incalcarea oricarei obligatii de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 11
    (1) Selectionarea personalului in vederea angajarii, definitivarii si promovarii in functii ierarhice sau in functii de conducere se face pe baza de concurs, potrivit legii.
    (2) Inspectoratul de stat in constructii recruteaza personalul pentru ocuparea functiei de inspector de stat dintre cetatenii romani, pe baza unor criterii stabilite de acesta si aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, in functie de specificul activitatii.
    (3) Angajarea, transferul, detasarea, delegarea pe o perioada de pana la 60 de zile, aplicarea sanctiunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului individual de munca al personalului Inspectoratului de stat in constructii si al inspectoratelor teritoriale in constructii, cu exceptia inspectorului-sef, se fac, in conditiile legii, de catre inspectorul de stat sef.
    Art. 12
    Pe baza prezentului regulament se vor intocmi noile fise ale postului pentru intregul personal al Inspectoratului de stat in constructii si al inspectoratelor teritoriale in constructii.

    ANEXA 5

                       SPATIILE SI UTILITATILE
detinute de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane - S.N.C.F.R. - R.A. in cladirea "Palat C.F.R."
_____________________________________________________________________________
Proprietarul patrimoniului       Nivelurile  Suprafata   Suprafata   Ponderea
                                             construita    utila        (%)
                                                (mp)       (mp)
_____________________________________________________________________________
Ministerul Lucrarilor Publice,   Subsol         666,00      598,83      0,83
Transporturilor si Locuintei     Parter         395,00      355,27      0,54
                                 Mezanin      1.095,00      985,32      1,47
                                 Etajul I     5.936,00    5.342,40      7,98
                                 Etajul II    5.936,00    5.342,40      7,98
                                 Etajul III   5.936,00    5.342,40      7,98
_____________________________________________________________________________
 TOTAL I:                                    19.964,00   17.966,62      29,8
_____________________________________________________________________________
Societatea Nationala a Cailor    Subsol       9.250,58    7.906,69     12,51
Ferate Romane S.N.C.F.R. - R.A.  Parter       7.757,58    6.981,82     10,44
                                 Mezanin      6.016,33    5.414,70      8,10
                                 Etajul I       992,25      893,03      1,33
                                 Etajul IV    4.945,40    4.450,86      6,65
                                 Etajul V     4.945,40    4.450,86      6,65
                                 Etajul VI    4.945,40    4.450,86      6,65
                                 Etajul VII   4.945,40    4.450,86      6,65
                                 Etajul VIII  4.945,40    4.450,86      6,65
                                 Etajul IX    1.884,40    1.695,96      2,53
                                 Etajul X     1.884,40    1.695,96      2,53
                                 Etajul XI    1.884,40    1.790,18      2,53
_____________________________________________________________________________
 TOTAL II:                                   54.402,94   49.052,22      70,2
_____________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL:                              74.366,94   67.018,84     100,00
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va folosi fara plata 872 mp din parcajul situat la intrarea in minister, latura dinspre Gara de Nord.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 3/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 3 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 3/2001
Legea 352 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind infiintarea Academiei Romane de Aviatie
Hotărârea 740 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Hotărârea 606 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
Hotărârea 449 2003
privind organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Hotărârea 1133 2002
privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane
Ordonanţa 54 2002
privind infiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic
Ordonanţa 63 2001
privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
Hotărârea 520 2001
privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate in administrarea sau folosinta unor institutii publice, regii autonome si societati comerciale
Hotărârea 451 2001
privind infiintarea Societatii Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanta prin desprinderea unor activitati din cadrul Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta
Hotărârea 274 2001
privind fuziunea prin absorbtie a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. cu societatile comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. 1.046/1999 privind infiintarea unor societati comerciale regionale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 239 2001
privind constituirea Comisiei Nationale TRACECA si a Secretariatului national TRACECA
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu