Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.276 din 27.04.2017

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 09 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106982, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 376, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi a imobilului 687, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.(2) Partea din imobilul 376 şi imobilul 687 transmise potrivit alin. (1) se vor utiliza pentru construirea de locuinţe sociale, locuinţe prin programe ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi locuinţe de serviciu care se vor realiza prin reabilitarea construcţiilor existente sau prin construirea de locuinţe noi, pentru sedii ale unor instituţii publice, amenajarea unei baze sportive, înfiinţarea unui program şcoală după şcoală, înfiinţarea unui centru de afaceri, înfiinţarea unui cămin de bătrâni prin reabilitarea construcţiilor existente, pentru amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi, într-un termen de 10 ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 144/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 186/2016. Articolul 3În cazul în care nu se respectă termenul şi destinaţiile părţii din imobilul 376 şi a imobilului 687 prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 4Predarea-preluarea părţii din imobilul 376 şi a imobilului 687 transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Nicolae Nasta,secretar de statViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului 376 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
106982 8.19.01 Imobil 376 Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani CF 31931 Nr. cadastral 31931 CF 20250 Nr. cadastral 20250 Construcţii şi teren * 12.554.523 14.114.620,04 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a unei părţi din imobilul 376 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părţii de imobil care se transmite (lei) Valoarea părţii bunului imobil care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
106982 - parţial 8.19.01 Imobil 376 - parţial Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani CF: 31931 Nr. cadastral 31931 1. Construcţii: Pavilionul A: Suprafaţă construită = 661 mp; Suprafaţă desfăşurată = 1.309 mp; Valoare contabilă = 4.427,05 lei Pavilionul B: Suprafaţă construită = 572 mp; Suprafaţă desfăşurată = 572 mp; Valoare contabilă = 4.427,06 lei 14.114.620,04 9.774.307,54 4.340.312,50 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat CUI - 2406871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pavilionul B1: Suprafaţă construită = 584 mp; Suprafaţă desfăşurată = 584 mp; Valoare contabilă = 1.959,16 lei Pavilionul B3: Suprafaţă construită = 580 mp; Suprafaţă desfăşurată = 580 mp; Valoare contabilă = 1.932,4 lei Pavilionul B4: Suprafaţă construită = 576 mp; Suprafaţă desfăşurată = 576 mp; Valoare contabilă = 1.932,39 lei Pavilionul B5: Suprafaţă construită = 580 mp; Suprafaţă desfăşurată = 580 mp; Valoare contabilă = 1.945,78 lei Pavilionul B8: Suprafaţă construită = 497 mp; Suprafaţă desfăşurată = 497 mp; Valoare contabilă = 2.558,54 lei Pavilionul B9: Suprafaţă construită = 497 mp; Suprafaţă desfăşurată = 497 mp; Valoare contabilă = 1.672,25 lei Pavilionul E: Suprafaţă construită = 220 mp; Suprafaţă desfăşurată = 220 mp; Valoare contabilă = 843,97 lei Pavilionul G: Suprafaţă construită = 773 mp; Suprafaţă desfăşurată = 773 mp; Valoare contabilă = 2.236,25 lei Pavilionul H: Suprafaţă construită = 446 mp; Suprafaţă desfăşurată = 446 mp; Valoare contabilă = 18.752,00 lei Pavilionul K3: Suprafaţă construită = 54 mp; Suprafaţă desfăşurată = 54 mp; Valoare contabilă = 7.736,75 lei Pavilionul M: Suprafaţă construită = 1.127 mp; Suprafaţă desfăşurată = 2.849 mp; Valoare contabilă = 232.474,23 lei Pavilionul M1: Suprafaţă construită = 861 mp; Suprafaţă desfăşurată = 2.583 mp; Valoare contabilă = 235.569,80 lei Pavilionul N: Suprafaţă construită = 11 mp; Suprafaţă desfăşurată = 11 mp; Valoare contabilă = 473,75 lei
Pavilionul N1: Suprafaţă construită = 13 mp; Suprafaţă desfăşurată = 13 mp; Valoare contabilă = 608,50 lei Pavilionul N2: Suprafaţă construită = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = 43 mp; Valoare contabilă = 1.831,75 lei Pavilionul P: Suprafaţă construită = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = 73 mp; Valoare contabilă = 204,25 lei Pavilionul S: Suprafaţă construită = 1.042 mp; Suprafaţă desfăşurată = 1.042 mp; Valoare contabilă = 78.439,13 lei Pavilionul T: Suprafaţă construită = 278 mp; Suprafaţă desfăşurată = 278 mp; Valoare contabilă = 99.057,50 lei Pavilionul Z3: Suprafaţă construită = 237 mp; Suprafaţă desfăşurată = 237 mp; Valoare contabilă = 4.013,75 lei T O T A L: Suprafaţă construită = 9.725 mp; Suprafaţă desfăşurată = 13.817 mp Total valoare contabilă construcţii = 703.096,26 lei 2. Amenajări la terenuri: Drum asfaltat = 2.380 mp; Valoare contabilă = 12.542,60 lei Drum betonat = 910 mp; Valoare contabilă = 22.254,24 lei Platforme betonate = 8.320 mp; Valoare contabilă = 41.742,35 lei Platouri betonate-asfaltate = 3.630 mp; Valoare contabilă = 18.211,90 lei Împrejmuire din plăci beton = 1.129,68 ml; Valoare contabilă = 18.289,21 lei Reţea energie electrică subterană = 58,00 m Valoare contabilă = 421,54 lei Plantaţii pomi: Arţar cu diametru < 15 cm = 13 bucăţi; Valoare contabilă = 0,13 lei Pin cu diametru < 15 cm = 12 bucăţi; Valoare contabilă = 4,54 lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plop cu diametru < 15 cm = 93 bucăţi; Valoare contabilă = 0,93 lei Plop cu diametru > 15 cm = 100 bucăţi; Valoare contabilă = 31,43 lei Salcâm cu diametru > 15 cm = 30 bucăţi; Valoare contabilă = 3,32 lei Tei cu diametru < 15 cm = 65 bucăţi; Valoare contabilă = 0,65 lei Vişin > 3 ani = 24 bucăţi; Valoare contabilă = 3,04 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 113.505,88 lei 3. Suprafaţa totală a terenului: 20,5265 ha Terenuri cu construcţii = 4,2306 ha Valoare contabilă = 1.624.550,40 lei Terenuri fără construcţii = 16,2959 ha Valoare contabilă = 7.333.155,00 lei Total valoare contabilă terenuri = 8.957.705,40 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului 687, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI
106.986 8.19.01 Imobil 687 Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Şoseaua Podgoriei nr. 16 CF: 31959 Nr. cadastral 31959 2.968.142,78 1. Amenajări la terenuri: Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând = 483 ml - valoarea contabilă = 1.716,67 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 1.716,67 lei. 2. Suprafaţa terenului = 6,6363 ha; Total valoare contabilă terenuri = 2.966.426,11 lei. Total valoare contabilă = 2.968.142,78 lei. Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat CUI - 2406871SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 276/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 276 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu