Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.276 din 27.04.2017

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 09 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106982, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 376, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi a imobilului 687, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.(2) Partea din imobilul 376 şi imobilul 687 transmise potrivit alin. (1) se vor utiliza pentru construirea de locuinţe sociale, locuinţe prin programe ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi locuinţe de serviciu care se vor realiza prin reabilitarea construcţiilor existente sau prin construirea de locuinţe noi, pentru sedii ale unor instituţii publice, amenajarea unei baze sportive, înfiinţarea unui program şcoală după şcoală, înfiinţarea unui centru de afaceri, înfiinţarea unui cămin de bătrâni prin reabilitarea construcţiilor existente, pentru amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi, într-un termen de 10 ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 144/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 186/2016. Articolul 3În cazul în care nu se respectă termenul şi destinaţiile părţii din imobilul 376 şi a imobilului 687 prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 4Predarea-preluarea părţii din imobilul 376 şi a imobilului 687 transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Nicolae Nasta,secretar de statViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului 376 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
106982 8.19.01 Imobil 376 Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani CF 31931 Nr. cadastral 31931 CF 20250 Nr. cadastral 20250 Construcţii şi teren * 12.554.523 14.114.620,04 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a unei părţi din imobilul 376 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părţii de imobil care se transmite (lei) Valoarea părţii bunului imobil care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
106982 - parţial 8.19.01 Imobil 376 - parţial Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani CF: 31931 Nr. cadastral 31931 1. Construcţii: Pavilionul A: Suprafaţă construită = 661 mp; Suprafaţă desfăşurată = 1.309 mp; Valoare contabilă = 4.427,05 lei Pavilionul B: Suprafaţă construită = 572 mp; Suprafaţă desfăşurată = 572 mp; Valoare contabilă = 4.427,06 lei 14.114.620,04 9.774.307,54 4.340.312,50 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat CUI - 2406871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pavilionul B1: Suprafaţă construită = 584 mp; Suprafaţă desfăşurată = 584 mp; Valoare contabilă = 1.959,16 lei Pavilionul B3: Suprafaţă construită = 580 mp; Suprafaţă desfăşurată = 580 mp; Valoare contabilă = 1.932,4 lei Pavilionul B4: Suprafaţă construită = 576 mp; Suprafaţă desfăşurată = 576 mp; Valoare contabilă = 1.932,39 lei Pavilionul B5: Suprafaţă construită = 580 mp; Suprafaţă desfăşurată = 580 mp; Valoare contabilă = 1.945,78 lei Pavilionul B8: Suprafaţă construită = 497 mp; Suprafaţă desfăşurată = 497 mp; Valoare contabilă = 2.558,54 lei Pavilionul B9: Suprafaţă construită = 497 mp; Suprafaţă desfăşurată = 497 mp; Valoare contabilă = 1.672,25 lei Pavilionul E: Suprafaţă construită = 220 mp; Suprafaţă desfăşurată = 220 mp; Valoare contabilă = 843,97 lei Pavilionul G: Suprafaţă construită = 773 mp; Suprafaţă desfăşurată = 773 mp; Valoare contabilă = 2.236,25 lei Pavilionul H: Suprafaţă construită = 446 mp; Suprafaţă desfăşurată = 446 mp; Valoare contabilă = 18.752,00 lei Pavilionul K3: Suprafaţă construită = 54 mp; Suprafaţă desfăşurată = 54 mp; Valoare contabilă = 7.736,75 lei Pavilionul M: Suprafaţă construită = 1.127 mp; Suprafaţă desfăşurată = 2.849 mp; Valoare contabilă = 232.474,23 lei Pavilionul M1: Suprafaţă construită = 861 mp; Suprafaţă desfăşurată = 2.583 mp; Valoare contabilă = 235.569,80 lei Pavilionul N: Suprafaţă construită = 11 mp; Suprafaţă desfăşurată = 11 mp; Valoare contabilă = 473,75 lei
Pavilionul N1: Suprafaţă construită = 13 mp; Suprafaţă desfăşurată = 13 mp; Valoare contabilă = 608,50 lei Pavilionul N2: Suprafaţă construită = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = 43 mp; Valoare contabilă = 1.831,75 lei Pavilionul P: Suprafaţă construită = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = 73 mp; Valoare contabilă = 204,25 lei Pavilionul S: Suprafaţă construită = 1.042 mp; Suprafaţă desfăşurată = 1.042 mp; Valoare contabilă = 78.439,13 lei Pavilionul T: Suprafaţă construită = 278 mp; Suprafaţă desfăşurată = 278 mp; Valoare contabilă = 99.057,50 lei Pavilionul Z3: Suprafaţă construită = 237 mp; Suprafaţă desfăşurată = 237 mp; Valoare contabilă = 4.013,75 lei T O T A L: Suprafaţă construită = 9.725 mp; Suprafaţă desfăşurată = 13.817 mp Total valoare contabilă construcţii = 703.096,26 lei 2. Amenajări la terenuri: Drum asfaltat = 2.380 mp; Valoare contabilă = 12.542,60 lei Drum betonat = 910 mp; Valoare contabilă = 22.254,24 lei Platforme betonate = 8.320 mp; Valoare contabilă = 41.742,35 lei Platouri betonate-asfaltate = 3.630 mp; Valoare contabilă = 18.211,90 lei Împrejmuire din plăci beton = 1.129,68 ml; Valoare contabilă = 18.289,21 lei Reţea energie electrică subterană = 58,00 m Valoare contabilă = 421,54 lei Plantaţii pomi: Arţar cu diametru < 15 cm = 13 bucăţi; Valoare contabilă = 0,13 lei Pin cu diametru < 15 cm = 12 bucăţi; Valoare contabilă = 4,54 lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plop cu diametru < 15 cm = 93 bucăţi; Valoare contabilă = 0,93 lei Plop cu diametru > 15 cm = 100 bucăţi; Valoare contabilă = 31,43 lei Salcâm cu diametru > 15 cm = 30 bucăţi; Valoare contabilă = 3,32 lei Tei cu diametru < 15 cm = 65 bucăţi; Valoare contabilă = 0,65 lei Vişin > 3 ani = 24 bucăţi; Valoare contabilă = 3,04 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 113.505,88 lei 3. Suprafaţa totală a terenului: 20,5265 ha Terenuri cu construcţii = 4,2306 ha Valoare contabilă = 1.624.550,40 lei Terenuri fără construcţii = 16,2959 ha Valoare contabilă = 7.333.155,00 lei Total valoare contabilă terenuri = 8.957.705,40 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului 687, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI
106.986 8.19.01 Imobil 687 Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Şoseaua Podgoriei nr. 16 CF: 31959 Nr. cadastral 31959 2.968.142,78 1. Amenajări la terenuri: Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând = 483 ml - valoarea contabilă = 1.716,67 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 1.716,67 lei. 2. Suprafaţa terenului = 6,6363 ha; Total valoare contabilă terenuri = 2.966.426,11 lei. Total valoare contabilă = 2.968.142,78 lei. Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat CUI - 2406871SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 276/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 276 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu