Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 275 din 21 martie 2002

privind finantarea unor proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a Romaniei la NATO si a unor proiecte aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externa

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 28 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 40 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba finantarea Proiectului "Casa NATO", constand in editarea unor materiale de informare Romania - NATO 2002 si organizarea de actiuni comune cu grupuri de reflexie prestigioase din strainatate si cu reprezentanti ai societatii civile, pe teme de integrare euroatlantica.
    (2) Finantarea proiectului prevazut la alin. (1) se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002, de la capitolul 72.01 "Alte actiuni" subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei" titlul "Transferuri", in limita sumei de 4.600 milioane lei.
    (3) Finantarea se face pe baza de contract de finantare incheiat intre Secretariatul General al Guvernului si Asociatia "Casa NATO", cu plata in avans in cuantum de 30%, pentru realizarea obiectivelor proiectului, potrivit devizului prevazut in anexa nr. 1.
    (4) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispozitie Asociatiei "Casa NATO", cu titlu gratuit, dotarile necesare desfasurarii activitatii acesteia.
    Art. 2
    (1) Se aproba finantarea Proiectului "Realizarea unui numar special, dedicat Romaniei, al publicatiei <<NATO's Nations>>", prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Finantarea proiectului prevazut la alin. (1) se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 2.074 milioane lei si diminuarea corespunzatoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte actiuni" subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei" titlul "Transferuri".
    Art. 3
    (1) Se aproba finantarea Proiectului "Crearea unui portal romanesc dedicat aderarii Romaniei la NATO", aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externa prin Hotararea nr. 3 din 11 februarie 2002.
    (2) Finantarea proiectului prevazut la alin. (1) se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu suma de 6.000 milioane lei si diminuarea corespunzatoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte actiuni" subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei" titlul "Transferuri".
    Art. 4
    (1) Se aproba finantarea Proiectului "Corespondentii Televiziunii Romane in strainatate", aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externa prin Hotararea nr. 4 din 11 februarie 2002.
    (2) Finantarea proiectului prevazut la alin. (1) se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 13.200 milioane lei si prin diminuarea corespunzatoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 "Alte actiuni" subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei" titlul "Transferuri".
    Art. 5
    Cu sumele ramase neutilizate se diminueaza bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice si se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte actiuni" subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei" titlul "Transferuri", pana la data de 15 decembrie 2002.
    Art. 6
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile ce rezulta din aplicarea art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) si, dupa caz, a art. 5 in bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2002.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Ion Smeeianu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul informatiilor publice,
                         Dan Jurcan,
                         secretar de stat

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                   DEVIZUL
             pe tipuri de cheltuieli pentru proiectul "Casa NATO"

    1. Cheltuieli pentru realizarea continutului paginii web "Casa NATO" si a buletinului informativ:
    1.1. cheltuieli pentru suport tehnic informatic:
    a) calculatoare PC        - 9 bucati x  1.500 USD = 13.500 USD
    b) laptop                 - 3 bucati x  2.500 USD =  7.500 USD
    c) scaner                 - 1 bucata x    500 USD =    500 USD
    d) printer alb/negru      - 1 bucata x  1.000 USD =  1.000 USD
    e) printer/copiator color - 1 bucata x 15.000 USD = 15.000 USD
    f) aparat foto digital    - 1 bucata x  1.000 USD =  1.000 USD
    g) reportofon digital     - 1 bucata x    250 USD =    250 USD
    h) camera video digitala  - 1 bucata x  1.500 USD =  1.500 USD
                                            ____________________________
                                             Subtotal = 40.250 USD
                                                        1.368.500.000 lei

    1.2. cheltuieli pentru editarea si transmiterea paginii web si a buletinului informativ pe Internet:
    a) instalare retea x 1.000 USD = 1.000 USD
    b) intretinere retea (lunar) - 50 USD x 12 luni = 600 USD
    c) legatura retea furnizor si cost legatura wan (lunar) - 350 USD x 12 luni = 4.200 USD
    d) distribuitor semnal retea = 3.000 USD
    e) distribuitor retea wan = 3.000 USD
                                            ___________________________
                                             Subtotal = 11.800 USD
                                                        401.200.000 lei

    2. Cheltuieli pentru organizarea de evenimente:
    2.1. cheltuieli pentru servicii PR (promovarea si lansarea de evenimente, materiale promotionale) = 10.000 USD
    2.2. cheltuieli pentru desfasurarea de evenimente = 15.000 USD
    2.3. protocol = 4.000 USD
    2.4. instalatia de sonorizare in sala de conferinte = 3.000 USD
    2.5. videoproiector = 5.000 USD
                                            ___________________________
                                             Subtotal = 37.000 USD
                                                        1.258.000.000 lei
    3. Cheltuieli de personal:
    3.1. contracte de munca permanente = 20.790 USD
    3.2. contracte de colaborare = 10.000 USD
                                            ___________________________
                                             Subtotal = 30.790 USD
                                                        1.046.860.000 lei
    4. Cheltuieli de administrare:
    4.1. chirie sediu - 500 USD x 12 luni = 6.000 USD
    4.2. cheltuieli birotica = 5.000 USD
    4.3. posta, telefon, abonamente = 4.000 USD
                                            ___________________________
                                             Subtotal = 15.000 USD
                                                        510.000.000 lei

                                        TOTAL GENERAL = 134.840 USD
                                                        4.584.560.000 lei

    NOTA:
    Echivalentul in lei al sumelor a fost calculat la un curs valutar de 1 USD = 34.000 lei.

    ANEXA 2

                                   PROIECTUL
    "Realizarea unui numar special, dedicat Romaniei, al publicatiei <<NATO's Nations>>"

    A. Descrierea proiectului:
    Publicarea de catre Grupul Monch Publishing din Bonn, Germania, a unui numar special, consacrat Romaniei, al publicatiei "NATO's Nations", care va fi realizat intr-un tiraj de 22.000 de exemplare a 56 de pagini, care vor fi distribuite de editor, plus 3.000 de exemplare, care vor fi remise partii romane pentru uz propriu.
    B. Proiectul sumarului publicatiei "NATO's Nations":
    1. cuvant inainte al domnului Manfred Sadlowski, redactorul-sef al publicatiei (apare in fiecare numar al publicatiei, facand o introducere in tema);
    2. mesaj al domnului Ion Iliescu, Presedintele Romaniei;
    3. mesaj al domnului Adrian Nastase, primul-ministru al Romaniei;
    4. mesaj al domnului Mircea Geoana, ministrul afacerilor externe;
    5. mesaj al domnului Ioan Mircea Pascu, ministrul apararii nationale;
    6. articol despre Armata Romaniei, semnat de catre seful Statului Major General;
    7. articol al secretarului de stat pentru afaceri multilaterale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
    8. articol al secretarului de stat si sef al Departamentului pentru integrare euroatlantica si politica de aparare din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
    9. articol al secretarului de stat si sef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
    10. interviuri cu ambasadorii Romaniei acreditati la Misiunea NATO de la Bruxelles si Washington;
    11. articol despre ciclul III MAP in Romania;
    12. articol despre economia Romaniei, scris de catre un specialist roman in domeniu;
    13. articol despre contributia romaneasca la misiuni de mentinere a pacii si la coalitia antiterorista;
    14. articol despre relatiile Romaniei cu tarile membre NATO;
    15. articol despre modernizarea Armatei Romaniei;
    16. articol despre perceptia opiniei publice asupra integrarii Romaniei in NATO;
    17. o pagina cu harta Romaniei, cu cateva cifre si date semnificative;
    18. articole "in oglinda": primul pe tema "Oferta Romaniei pentru NATO", scris de un specialist roman in domeniu, fata in fata cu un alt articol scris de un expert american care isi desfasoara activitatea la Ministerul Apararii Nationale din Romania, pe tema "Castigurile NATO prin primirea Romaniei in Alianta";
    19. articol de prezentare a produselor industriei romanesti de aparare, cu accent pe interoperabilitatea acestora si pe caracteristicile care le fac compatibile cu cele produse in statele membre NATO.

    C. Bugetul estimat al proiectului - 2.074 milioane lei:
________________________________________________________________________________
Nr.                      Tipul de cheltuieli                             Suma
crt.                                                                   - USD*) -
________________________________________________________________________________
  1. Realizarea numarului special, consacrat Romaniei, al publicatiei
     "NATO's Nations"                                                   48.000
  2. Redactarea articolelor si realizarea fotografiilor, din care va
     fi alcatuita publicatia "NATO's Nations"                            2.000
  3. Transportul in tara a 3.000 de exemplare ale publicatiei "NATO's
     Nations"                                                            1.000
  4. Organizarea unei lansari oficiale a numarului dedicat Romaniei al
     publicatiei "NATO's Nations", la sediul NATO de la Bruxelles, in
     cadrul Cercului "Manfred Woerner"                                   5.000
  5. Organizarea unei lansari oficiale a numarului dedicat Romaniei al
     publicatiei "NATO's Nations", la sediul Haskolabio University
     Theatre din Reykjavik, Islanda, in 14 sau 15 mai 2002, cu
     prilejul reuniunii ministrilor afacerilor externe in format EAPC    5.000
________________________________________________________________________________
     TOTAL:                                                             61.000
________________________________________________________________________________
    *) Echivalentul in lei al sumei totale a fost calculat la un curs de schimb valutar de 1 USD = 34.000 lei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 275/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 275 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu