Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.246 din 06.04.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 19 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă din structura acesteia

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/Concesiune
1 8.03.11 imobil Foraj piezometric Grădinari Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 11 m/nr. foraje = 1 N: Primăria Comunei Grădinari; E: proprietar particular; V+S: DJ 412 A Ţara: România; judeţul: Giurgiu; comuna Grădinari; -; nr. -; 2013 5.731 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 24/10.09.2013 PVRF nr. 8/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea
2 8.03.11 imobil Foraj piezometric Piteşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 15 m/nr. foraje = 1 N: proprietar particular; E: Schela de Petrol Piteşti; V: Str. calea Câmpulung; S: Direcţia sanitar-veterinară Ţara: România; judeţul: Argeş; municipiul Piteşti; -; nr. - 2013 6.790 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 25/10.09.2013 PVRF nr. 12/09.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea
3 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Glodeanu Sărat Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Glodeanu Sărat Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Glodeanu Sărat; nr. - 2013 14.712 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 27/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
4 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Scutelnici Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Scutelnici Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Scutelnici; nr. - 2013 15.477 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 28/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
5 8.03.11 imobil Foraj piezometric V7 Verneşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Verneşti Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Verneşti; nr. - 2013 10.846 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 29/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
6 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Floreşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Floreşti Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Floreşti; nr. - 2013 19.327 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 30/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/Concesiune
7 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Slobozia Amonil Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Municipiului Slobozia Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Slobozia; nr. - 2013 11.440 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 31/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
8 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Giurgeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Giurgeni Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Giurgeni; nr. - 2013 18.949 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 32/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
9 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Traian Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Traian Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Traian; nr. - 2013 10.086 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 33/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
10 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Vădeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Vădeni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; nr. - 2013 12.898 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 34/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
11 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Bucov Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Bucov Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Bucov; nr. - 2013 12.856 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 35/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
12 8.03.11 imobil Foraj piezometric F2 Fierbinţi-Târg Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Oraşului Fierbinţi-Târg Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Fierbinţi-Târg; nr. - 2013 9.868 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 36/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
13 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Movila Miresii Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Movila Miresii Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Movila Miresii; nr. - 2013 7.167 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 40/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
14 8.03.11 imobil Foraj piezometric Holboca Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N: proprietar particular; S: Str. Dorului; E: proprietar particular; V: str. Boiereasca Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Holboca; nr. - 2013 8.381 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 16/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/IB/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
15 8.03.11 imobil Foraj piezometric Truşeşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, V: brutărie Truşeşti; E: proprietate privată; S: DN 29 D Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Truşeşti; nr. - 2013 7.015 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 13/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
16 8.03.11 imobil Foraj piezometric Coţuşca Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Liceului Coţuşca Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Coţuşca; nr. - 2013 10.486 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 12/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
17 8.03.11 imobil Foraj piezometric Roma Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Şcolii Generale Roma Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Roma; nr. - 2013 12.263 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 14/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
18 8.03.11 imobil Foraj piezometric Tudor Vladimirescu Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Dispensarului uman al comunei Tudor Vladimirescu Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tudor Vladimirescu; nr. - 2013 10.967 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 20/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
19 8.03.11 imobil Foraj piezometric Schela Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: domeniul public al comunei Schela în apropierea staţiei de epurare Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Schela; nr. - 2013 5.636 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 19/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
20 8.03.11 imobil Foraj piezometric Hanu Conachi Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Dispensarului uman al comunei Fundeni Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; satul Hanu Conachi; nr. - 2013 6.478 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 21/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
21 8.03.11 imobil Foraj piezometric Lunca Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: domeniul public al comunei Grajduri, la 50 m faţă de DJ 248 şi la 5 m de malul drept al cursului de apă Rebricea Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Grajduri; satul Lunca; nr. -; 2013 5.667 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 17/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut - Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/IB/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
22 8.03.11 imobil Foraj piezometric Gălăneşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,45 m/nr. foraje = 1 curtea şcolii generale; drum comunal Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Gălăneşti; nr. - 2013 5.412 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 11/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
23 8.03.11 imobil Foraj piezometric Straja Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 10,3 m/nr. foraje = 1 râu Suceava mal stâng Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Straja; nr. - 2013 5.521 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 10/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/Concesiune
24 8.03.11 imobil Foraj piezometric Traian Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 34,66 m/ nr. foraje = 1 izlazul satului Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Săbăoani; satul Traian; nr. - 2013 11.667 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 9/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
25 8.03.11 imobil Foraj piezometric Dumbrăviţa Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 25 m/nr. foraje = 1 biserica din sat Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Vadu Moldovei; satul Dumbrăviţa; nr. - 2013 9.275 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 8/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
26 8.03.11 imobil Foraj piezometric Oşlobeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,54 m/ nr. foraje = 1 curtea şcolii generale; drum comunal; gospodării Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bodeşti; satul Oşlobeni; nr. - 2013 5.324 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 7/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
27 8.03.11 imobil Foraj piezometric Mănoaia Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,44 m/ nr. foraje = 1 izlazul satului Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Costişa; satul Mănoaia; nr. - 2013 5.404 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 6/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
28 8.03.11 imobil Foraj piezometric Borleşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 19,62 m/ nr. foraje = 1 curtea Grădiniţei nr. 2; torent; drum comunal Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Borleşti; nr. - 2013 7.965 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
29 8.03.11 imobil Foraj piezometric Asău Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 7,7 m/ nr. foraje = 1 curtea şcolii generale noi; drum comunal Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Asău; nr. - 2013 4.907 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 4/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
30 8.03.11 imobil Foraj piezometric Mărgineni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 12 m/nr. foraje = 1 Drumul Naţional 15; gospodărie Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Mărgineni; nr. - 2013 6.768 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 3/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
31 8.03.11 imobil Foraj piezometric Gura Humorului Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 10,55 m/ nr. foraje = 1 parcul Ariniş; râul Moldova mal drept Ţara: România; judeţul: Suceava; oraşul Gura Humorului; nr. - 2013 5.826 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 2/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
32 8.03.11 imobil Foraj piezometric Tămăşeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 11,6 m/ nr. foraje = 1 parc; loc viran; drum comunal; gospodării Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Tămăşeni; satul Tămăşeni; nr. - 2013 6.025 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 1/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 246/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 246 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu