Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.246 din 06.04.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 19 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă din structura acesteia

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/Concesiune
1 8.03.11 imobil Foraj piezometric Grădinari Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 11 m/nr. foraje = 1 N: Primăria Comunei Grădinari; E: proprietar particular; V+S: DJ 412 A Ţara: România; judeţul: Giurgiu; comuna Grădinari; -; nr. -; 2013 5.731 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 24/10.09.2013 PVRF nr. 8/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea
2 8.03.11 imobil Foraj piezometric Piteşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 15 m/nr. foraje = 1 N: proprietar particular; E: Schela de Petrol Piteşti; V: Str. calea Câmpulung; S: Direcţia sanitar-veterinară Ţara: România; judeţul: Argeş; municipiul Piteşti; -; nr. - 2013 6.790 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 25/10.09.2013 PVRF nr. 12/09.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea
3 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Glodeanu Sărat Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Glodeanu Sărat Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Glodeanu Sărat; nr. - 2013 14.712 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 27/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
4 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Scutelnici Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Scutelnici Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Scutelnici; nr. - 2013 15.477 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 28/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
5 8.03.11 imobil Foraj piezometric V7 Verneşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Verneşti Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Verneşti; nr. - 2013 10.846 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 29/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
6 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Floreşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Floreşti Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Floreşti; nr. - 2013 19.327 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 30/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/Concesiune
7 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Slobozia Amonil Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Municipiului Slobozia Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Slobozia; nr. - 2013 11.440 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 31/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
8 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Giurgeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Giurgeni Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Giurgeni; nr. - 2013 18.949 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 32/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
9 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Traian Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Traian Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Traian; nr. - 2013 10.086 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 33/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
10 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Vădeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Vădeni Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; nr. - 2013 12.898 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 34/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
11 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Bucov Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Bucov Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Bucov; nr. - 2013 12.856 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 35/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
12 8.03.11 imobil Foraj piezometric F2 Fierbinţi-Târg Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Oraşului Fierbinţi-Târg Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Fierbinţi-Târg; nr. - 2013 9.868 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 36/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
13 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Movila Miresii Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren al Primăriei Comunei Movila Miresii Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Movila Miresii; nr. - 2013 7.167 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 40/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
14 8.03.11 imobil Foraj piezometric Holboca Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N: proprietar particular; S: Str. Dorului; E: proprietar particular; V: str. Boiereasca Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Holboca; nr. - 2013 8.381 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 16/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/IB/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
15 8.03.11 imobil Foraj piezometric Truşeşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, V: brutărie Truşeşti; E: proprietate privată; S: DN 29 D Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Truşeşti; nr. - 2013 7.015 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 13/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
16 8.03.11 imobil Foraj piezometric Coţuşca Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Liceului Coţuşca Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Coţuşca; nr. - 2013 10.486 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 12/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
17 8.03.11 imobil Foraj piezometric Roma Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Şcolii Generale Roma Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Roma; nr. - 2013 12.263 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 14/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
18 8.03.11 imobil Foraj piezometric Tudor Vladimirescu Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Dispensarului uman al comunei Tudor Vladimirescu Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tudor Vladimirescu; nr. - 2013 10.967 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 20/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
19 8.03.11 imobil Foraj piezometric Schela Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: domeniul public al comunei Schela în apropierea staţiei de epurare Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Schela; nr. - 2013 5.636 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 19/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
20 8.03.11 imobil Foraj piezometric Hanu Conachi Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: curtea Dispensarului uman al comunei Fundeni Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; satul Hanu Conachi; nr. - 2013 6.478 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 21/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
21 8.03.11 imobil Foraj piezometric Lunca Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: domeniul public al comunei Grajduri, la 50 m faţă de DJ 248 şi la 5 m de malul drept al cursului de apă Rebricea Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Grajduri; satul Lunca; nr. -; 2013 5.667 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 17/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut - Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/IB/05.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
22 8.03.11 imobil Foraj piezometric Gălăneşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,45 m/nr. foraje = 1 curtea şcolii generale; drum comunal Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Gălăneşti; nr. - 2013 5.412 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 11/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
23 8.03.11 imobil Foraj piezometric Straja Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 10,3 m/nr. foraje = 1 râu Suceava mal stâng Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Straja; nr. - 2013 5.521 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 10/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/Concesiune
24 8.03.11 imobil Foraj piezometric Traian Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 34,66 m/ nr. foraje = 1 izlazul satului Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Săbăoani; satul Traian; nr. - 2013 11.667 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 9/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
25 8.03.11 imobil Foraj piezometric Dumbrăviţa Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 25 m/nr. foraje = 1 biserica din sat Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Vadu Moldovei; satul Dumbrăviţa; nr. - 2013 9.275 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 8/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
26 8.03.11 imobil Foraj piezometric Oşlobeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,54 m/ nr. foraje = 1 curtea şcolii generale; drum comunal; gospodării Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bodeşti; satul Oşlobeni; nr. - 2013 5.324 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 7/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
27 8.03.11 imobil Foraj piezometric Mănoaia Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,44 m/ nr. foraje = 1 izlazul satului Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Costişa; satul Mănoaia; nr. - 2013 5.404 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 6/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
28 8.03.11 imobil Foraj piezometric Borleşti Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 19,62 m/ nr. foraje = 1 curtea Grădiniţei nr. 2; torent; drum comunal Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Borleşti; nr. - 2013 7.965 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
29 8.03.11 imobil Foraj piezometric Asău Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 7,7 m/ nr. foraje = 1 curtea şcolii generale noi; drum comunal Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Asău; nr. - 2013 4.907 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 4/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
30 8.03.11 imobil Foraj piezometric Mărgineni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 12 m/nr. foraje = 1 Drumul Naţional 15; gospodărie Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Mărgineni; nr. - 2013 6.768 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 3/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
31 8.03.11 imobil Foraj piezometric Gura Humorului Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 10,55 m/ nr. foraje = 1 parcul Ariniş; râul Moldova mal drept Ţara: România; judeţul: Suceava; oraşul Gura Humorului; nr. - 2013 5.826 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 2/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
32 8.03.11 imobil Foraj piezometric Tămăşeni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 11,6 m/ nr. foraje = 1 parc; loc viran; drum comunal; gospodării Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Tămăşeni; satul Tămăşeni; nr. - 2013 6.025 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 1/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 246/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 246 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu