E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 239 din  1 aprilie 1999

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din  8 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si programul Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii generale:
    a) asigura aplicarea legilor, hotararilor Guvernului si a altor acte normative in domeniul sau de competenta, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si a autoritatilor administratiei publice locale;
    b) fundamenteaza si propune Guvernului politica in domeniile tineretului si sportului;
    c) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economico-sociala, de restructurare si dezvoltare;
    d) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in domeniile tineretului si sportului, in raport cu tendintele existente pe plan international, si propune Guvernului masurile care se impun, in concordanta cu cerintele vietii sociale;
    e) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    f) reprezinta interesele statului in diferite organisme internationale, in conformitate cu conventiile, acordurile si alte intelegeri incheiate in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organizatii de tineret si sportive din alte state si cu organisme internationale cu preocupari in domeniu;
    g) negociaza si incheie protocoale de colaborare si de schimburi internationale pe linie de tineret si sport, in baza conventiilor, acordurilor si a altor intelegeri aprobate de Guvern, in limita bugetului alocat;
    h) realizeaza, direct sau in colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetari si studii orientate catre cunoasterea si rezolvarea problemelor tineretului si ale activitatii sportive;
    i) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi, ordonante si, respectiv, hotarari ale Guvernului - in probleme de tineret si sport si de infiintare, in conditiile legii, de unitati de specialitate in subordine; elaboreaza norme de folosire a mijloacelor materiale si financiare pentru activitatea de tineret si sportiva, cu avizul Ministerului Finantelor; avizeaza proiectele de constructie a bazelor sportive, in vederea respectarii cerintelor tehnice inscrise in regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport;
    j) avizeaza dobandirea personalitatii juridice de catre organizatii neguvernamentale, in temeiul legii;
    k) colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 3
    In domeniul activitatii de tineret Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    a) colaboreaza cu organizatiile de tineret legal constituite;
    b) stimuleaza infiintarea si functionarea, in conditiile legii si conform propriilor statute, a unor unitati autonome pentru aplicarea programelor pentru tineret;
    c) finanteaza actiuni proprii, in conformitate cu strategia elaborata de Guvern in domeniul tineretului, pe baza programelor aprobate de ministrul tineretului si sportului; sprijina financiar actiuni ale unor organizatii de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse in programele ministerului; poate incheia contracte civile, direct sau prin unitatile subordonate, cu persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia in viata sociala. Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate din derularea acestor actiuni, din donatii si sponsorizari, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat in acest scop;
    d) stabileste si dezvolta relatii de colaborare cu institutiile si organismele specializate in domeniul tineretului sau avand preocupari in acest domeniu;
    e) faciliteaza pentru organizatiile de tineret stabilirea contactelor internationale directe, in vederea cunoasterii reciproce si a realizarii de programe comune;
    f) colaboreaza in exercitarea atributiilor sale cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate, in vederea rezolvarii problemelor specifice tineretului;
    g) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului, conlucrand in acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    Art. 4
    In domeniul sportului Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    a) stabileste directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, in vederea cresterii standardului de pregatire fizica si ameliorarii starii de sanatate a populatiei;
    b) elaboreaza strategia generala a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta; extinde, pe masura crearii conditiilor, activitatea sportiva profesionista;
    c) colaboreaza si raspunde, impreuna cu Comitetul Olimpic Roman, de selectionarea, pregatirea si participarea sportivilor romani la programele olimpice;
    d) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul sportului in cadrul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, conlucrand in acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    e) asigura, in colaborare cu celelalte autoritati ale administratiei publice, dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive;
    f) finanteaza, in functie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si complexurile sportive nationale din subordine; poate incheia contracte civile, in nume propriu sau prin unitatile subordonate, cu persoane juridice de drept public sau privat, precum si cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe si actiuni sportive;
    g) elaboreaza norme tehnico-metodologice si de organizare a activitatii sportive;
    h) faciliteaza relatiile internationale ale federatiilor sportive nationale si ale celorlalte unitati subordonate;
    i) organizeaza si controleaza, sub toate aspectele, activitatea unitatilor sportive din subordine; indruma din punct de vedere tehnico-metodic si celelalte unitati sportive;
    j) sprijina din punct de vedere metodic, organizatoric si financiar participarea sportivilor care reprezinta Romania la competitiile internationale oficiale.
    Art. 5
    Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive de interes public se poate face numai cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului, cu garantia construirii altor baze sportive similare.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului, se pot organiza servicii si birouri.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 140, conform anexei nr. 1, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (3) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este exercitata de ministru; ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati publice si organizatii, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    (5) Ministrul tineretului si sportului este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.
    (6) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul tineretului si sportului.
    (7) Secretarii de stat raspund, in principal, de probleme si activitati specifice domeniului pe care il reprezinta. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (8) Secretarul general al Ministerului Tineretului si Sportului este functionar public de cariera, numit pe criterii profesionale. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    (9) Secretarul general al Ministerului Tineretului si Sportului poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    (10) Secretarul general este subordonat ministrului tineretului si sportului.
    (11) Secretarul general coordoneaza doua directii generale conduse de directori generali si directiile coordonate de secretarul general adjunct.
    (12) Secretarul general adjunct este functionar public de cariera, numit pe criterii profesionale.
    (13) Functia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevazut pentru functia de secretar general in anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare, diminuat cu 10% .
    (14) Functiile de secretar general si de secretar general adjunct se inscriu in numarul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotarare, se ocupa prin examen sau prin concurs in conditiile legii, iar persoanele care promoveaza sunt numiti in functiile respective prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (15) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (16) Pe langa ministrul tineretului si sportului functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului; componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (17) La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret sau de sport; infiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 7
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si sursele de finantare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, criteriile de constituire a compartimentelor, precum si statele de functii ale unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    (1) Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat. Personalul acestora se salarizeaza in conditiile prevazute in anexele nr. V si VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    (2) Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti asigura aplicarea si respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul si activitatea sportiva.
    (3) In domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin financiar organizatiilor de tineret.
    (4) In domeniul sportului directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza actiuni sportive proprii si exercita in cadrul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la art. 4 lit. i).
    (5) In subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti functioneaza unitati fara personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si amenajarea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret; personalul acestor unitati sportive se salarizeaza in conditiile prevazute in anexele nr. VII/6, VIII/1 si VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    Ministerul Tineretului si Sportului si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tineret si sportive.
    Art. 10
    (1) Federatiile sportive nationale sunt unitati cu personalitate juridica si cu statut propriu, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat; ele conduc, organizeaza si raspund de activitatea sportiva din ramura respectiva. Personalul acestor unitati sportive se salarizeaza in conditiile prevazute in anexele nr. VII/6, VIII/1 si VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pentru fiecare disciplina sportiva poate exista doar o singura federatie sportiva nationala.
    Art. 11
    Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt unitati cu personalitate juridica si statut propriu, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, in care se organizeaza si se desfasoara activitate sportiva de performanta. Personalul acestor unitati sportive se salarizeaza in conditiile prevazute in anexele nr. VII/6, VIII/1 si VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Complexurile sportive nationale sunt unitati cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. Personalul acestor unitati se salarizeaza in conditiile prevazute in anexele nr. VII/6, VIII/1 si VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    (2) Complexurile sportive nationale asigura organizarea si desfasurarea in regim de cantonament a pregatirii sportivilor nominalizati in loturile nationale si olimpice.
    Art. 13
    Federatiile sportive nationale, cluburile sportive si complexurile sportive nationale se pot asocia, in conditiile legii, cu persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ, in vederea dezvoltarii bazei materiale si a activitatii sportive.
    Art. 14
    Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 405/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 6 august 1997.

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VALERIU STOICA

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul tineretului
                         si sportului,
                         Ioan Dobrescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii
                         si protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

                         Departamentul pentru Reforma
                         Administratiei Publice Centrale
                         Petre Diaconu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 140
    (exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetelor acestora)

    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
                             __________________
                            |     MINISTRU     |
                            |__________________|
                            | CABINET DEMNITAR |
                            |__________________|
                                      |
         ______________               |
        |  COLEGIUL    |______________|               ___________________
        | MINISTERULUI |              |______________| DIRECTIA CONTROL  |
        |______________|              |              | FINANCIAR PROPRIU |
                                      |              |___________________|
                        ______________|________________
              _________|________      |      __________|_______
             |      SECRETAR    |     |     |      SECRETAR    |
             |      DE STAT     |     |     |      DE STAT     |
             |__________________|     |     |__________________|
             | CABINET DEMNITAR |     |     | CABINET DEMNITAR |
             |__________________|     |     |__________________|
                                      |
                              ________|_________
                 ____________| SECRETAR GENERAL |____________
                |            |__________________|            |
                |                     |                      |
       _________|_________    ________|_________    _________|_________
      | DIRECTIA GENERALA |  | SECRETAR GENERAL |  | DIRECTIA GENERALA |
      |     TINERET       |  |     ADJUNCT      |  |      SPORT        |
      |___________________|  |__________________|  |___________________|
                 |                    |                      |
         ________|_______             |              ________|_______
 _______|______   _______|______      |      _______|______   _______|______
|              | |              |     |     | DIRECTIA     | | DIRECTIA     |
|              | |              |     |     | COORDONARE   | | COORDONARE A |
| DIRECTIA     | |  DIRECTIA    |     |     | SI PROMOVARE | | STRUCTURILOR |
| PROGRAME     | |  SINTEZA SI  |     |     | A SPORTULUI  | | SPORTULUI    |
|              | |  EVALUARE    |     |     |     DE       | |              |
|              | |              |     |     | PERFORMANTA  | |              |
|______________| |______________|     |     |______________| |______________|
                                      |
           ___________________________|_______________________________
          |                   |                   |                   |
  ________|_______    ________|_______    ________|_______    ________|_______
 | DIRECTIA       |  |                |  | DIRECTIA       |  | DIRECTIA       |
 | GENERALA       |  |   DIRECTIA     |  | RESURSE UMANE, |  | PATRIMONIU     |
 | RELATII        |  |   ECONOMICA    |  | CONTENCIOS,    |  | SI INVESTITII  |
 | INTERNATIONALE |  |                |  | SECRETARIAT    |  |                |
 |________________|  |________________|  |________________|  |________________|

   ANEXA 2

                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea unitatii                                 Sursa de finantare
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
    A. Unitati in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

   I. Directii pentru tineret si sport judetene          Alocatii de la bugetul
      si a municipiului Bucuresti                        de stat
      - servicii publice descentralizate
  II. Federatii sportive nationale                       Venituri extrabugetare
                                                         si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
   1. Federatia Aeronautica Romana
   2. Federatia Romana de Alpinism si Escalada
   3. Federatia Romana de Arte Martiale
   4. Federatia Romana de Arte Martiale Contact
   5. Federatia Romana de Atletism
   6. Federatia Romana de Badminton
   7. Federatia Romana de Baschet
   8. Federatia Romana de Baseball si Softball
   9. Federatia Romana de Biliard
  10. Federatia Romana de Box
  11. Federatia Romana de Bob si Sanie
  12. Federatia Romana de Bridge
  13. Federatia Romana de Canotaj
  14. Federatia Romana de Ciclism
  15. Federatia Romana de Culturism
  16. Federatia Ecvestra Romana
  17. Federatia Romana de Gimnastica
  18. Federatia Romana de Go
  19. Federatia Romana de Haltere
  20. Federatia Romana de Handbal
  21. Federatia Romana de Hochei pe Gheata
  22. Federatia Romana de Hochei pe Iarba
  23. Federatia Romana de Judo
  24. Federatia Romana de Kaiac-Canoe
  25. Federatia Romana de Karate Modern
  26. Federatia Romana de Karate Traditional
  27. Federatia Romana de Lupte
  28. Federatia Romana de Modelism
  29. Federatia Romana de Motociclism
  30. Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern
  31. Federatia Romana de Oina
  32. Federatia Romana de Orientare
  33. Federatia Romana de Patinaj
  34. Federatia Romana de Polo
  35. Federatia Romana de Popice
  36. Federatia Romana de Radioamatorism
  37. Federatia Romana de Rugby
  38. Federatia Romana de Schi si Biatlon
  39. Federatia Romana de Scrabble
  40. Federatia Romana de Scrima
  41. Federatia Romana Sportul pentru Handicapati
  42. Federatia Romana Sportul pentru Toti
  43. Federatia Romana de Sah
  44. Federatia Romana de Taekwondo
  45. Federatia Romana de Tenis
  46. Federatia Romana de Tenis de Masa
  47. Federatia Romana de Tir
  48. Federatia Romana de Tir cu Arcul
  49. Federatia Romana de Volei
  50. Federatia Romana de Yachting

 III. Cluburi sportive                                   Venituri extrabugetare
                                                         si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
   1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia
   2. Clubul Sportiv Municipal Arad
   3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti
   4. Clubul Sportiv "Muscel" Campulung
   5. Sport Club Bacau
   6. Clubul Sportiv Municipal Onesti
   7. Clubul Sportiv "Crisul" Oradea
   8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita
   9. Clubul Sportiv Botosani
  10. Clubul Sportiv Municipal Braila
  11. Clubul Sportiv Municipal Buzau
  12. Clubul Sportiv Municipal Calarasi
  13. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca
  14. Clubul Sportiv "Farul" Constanta
  15. Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe
  16. Clubul Sportiv Targoviste
  17. Clubul Sportiv Municipal Craiova
  18. Clubul Sportiv Municipal "Dunarea" Galati
  19. Clubul Sportiv "Pandurii" Targu Jiu
  20. Sport Club Miercurea-Ciuc
  21. Clubul Sportiv Municipal Iasi
  22. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
  23. Clubul Sportiv "Muresul" Targu Mures
  24. Clubul Sportiv "Ceahlaul" Piatra-Neamt
  25. Clubul Atletic Roman
  26. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploiesti
  27. Clubul Sportiv Orasenesc Sinaia
  28. Clubul Sportiv Satu Mare
  29. Clubul Sportiv Municipal "Armatura" Zalau
  30. Clubul Sportiv Municipal Sibiu
  31. Clubul Sportiv Municipal Suceava
  32. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava
  33. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria
  34. Clubul Sportiv Municipal Timisoara
  35. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea
  36. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui
  37. Clubul Sportiv "Chimia" Ramnicu Valcea
  38. Clubul Sportiv "Unirea" Focsani
  39. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucuresti
  40. Clubul Sportiv Scolar "Triumf" Bucuresti
  41. Clubul Central de Sah Bucuresti
  42. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucuresti

  IV. Complexuri sportive nationale                      Venituri extrabugetare
                                                         si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
   1. Complexul Sportiv National "Lia Manoliu"
      Bucuresti
   2. Complexul Sportiv National Snagov
   3. Complexul Sportiv National "Nicolae Navasart"
      Snagov
   4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov
   5. Complexul Sportiv National Bascov
   6. Complexul Sportiv National Orsova
   7. Complexul Sportiv National Piatra Arsa
   8. Complexul Sportiv National "Sala Polivalenta"
      Bucuresti

   V. Centrul National de Formare si Perfectionare       Venituri extrabugetare
      a Antrenorilor                                     si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
  VI. Muzeul Sportului                                   Venituri extrabugetare
                                                         si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
 VII. Centrul Roman pentru Promovarea Cooperarii         Venituri extrabugetare
      Europene in Domeniul Tineretului (EUROTIN)         si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
VIII. Centrul de Informare si Consultanta pentru         Venituri extrabugetare
      Tineret - INFOTIN                                  si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
    NOTA:
    Unitatile prevazute la pct. I pot utiliza un numar de maximum 339 de posturi, iar cele prevazute la pct. II - VIII, un numar de maximum 2.500 de posturi.

    B. Unitati care functioneaza in subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti
  IX. Unitati de administrare a bazelor sportive,        Venituri extrabugetare
      fara personalitate juridica                        si alocatii de la
                                                         bugetul de stat
    NOTA:
    Se poate utiliza un numar de maximum 900 de posturi.

    C. Alte unitati
   X. Centrul de Studii si Cercetari pentru Probleme     Venituri extrabugetare
      de Tineret (C.S.C.P.T.)
  XI. Centrul de Cercetari pentru Probleme de Sport      Venituri extrabugetare
      (C.C.P.S.)
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 239/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 239 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu