Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 238 din 31 martie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din  3 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 aprilie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei nationale,
                       Andrei Marga

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

                       NORME METODOLOGICE
pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior

    Art. 1
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior se face de catre rector, pe baza propunerilor sefilor de catedra/departament, cu avizul decanilor/directorilor de colegiu, potrivit criteriilor de evaluare si indicatorilor de performanta prevazuti la art. 3.
    Art. 2
    Stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic din invatamantul superior se face anual, pe baza evaluarii performantelor profesionale din anul anterior si a celor realizate pana la data evaluarii din anul in curs, in limita alocatiilor bugetare pentru finantarea de baza si a veniturilor extrabugetare dobandite de institutiile de invatamant superior.
    Art. 3
    Criteriile de evaluare si indicatorii de performanta pentru personalul didactic din invatamantul superior sunt urmatorii:
_____________________________________________________________________________
Nr.   Criteriul de                                                    Numarul
crt.    evaluare              Indicatorii de performanta              de
          (%)                                                         puncte
                                                                      (0 - 5)
_____________________________________________________________________________
 1.  Elaborarea de   1. Introducerea unor cursuri noi, pe directii
     materiale          neelaborate anterior
     didactice       2. Cursuri universitare proprii, cu inalt grad
                        de originalitate
                     3. Suporturi de studiu pentru seminarii
                        (antologii, companioane, culegeri tematice),
                        laboratoare, proiecte
                     4. Manuale si alte materiale pentru invatamantul
                        preuniversitar
 2.  Cercetare       1. Carti, monografii, tratate publicate in
     stiintifica        edituri recunoscute
                     2. Studii publicate in reviste de specialitate,
                        cu referenti si colective editoriale
                     3. Conferinte/lucrari de sinteza prezentate la
                        manifestari stiintifice recunoscute
                     4. Lucrari publicate in volumele unor conferinte
                        nationale si/sau internationale, cu referenti
                        si comitet de program
                     5. Brevete omologate, produse aplicate
                     6. Premii stiintifice, acordate pe lucrari
                     7. Granturi castigate prin competitie
                     8. Contracte de cercetare stiintifica
                     9. Rapoarte de cercetare stiintifica
 3.  Recunoastere    1. Profesor invitat pentru prelegeri la
     nationala si       universitati de prestigiu
     internationala  2. Membru in academii de stiinta si arta
                     3. Membru in societati stiintifice si
                        profesionale
                     4. Membru in comisii de doctorat
                     5. Membru in colective de redactie ale unor
                        reviste recunoscute
                     6. Membru in comitetele internationale de
                        program
                     7. Membru in echipe de expertizare/evaluare a
                        cercetarii stiintifice
                     8. Membru in echipe de expertizare/evaluare a
                        procesului educational
                     9. Membru in consilii nationale de specialitate
                    10. Organizator de manifestari stiintifice
                        internationale si/sau nationale
                    11. Referent stiintific/expert national si
                        international
 4.  Activitate cu   1. Evaluarea cadrelor didactice de catre
     studentii          studenti (comunicare, aprecierea
                        cursului/seminarului/proiectului, aprecierea
                        metodei de lucru, claritatea expunerii etc.)
                        pe baza unei metodologii stabilite de senatul
                        universitar
                     2. Conducerea unor cercuri stiintifice
                        studentesti
                     3. Numarul de studenti inscrisi la cursurile si
                        seminariile aferente postului de baza
 5.  Activitate in   1. Numarul de lucrari de absolvire, licenta
     comunitatea       (diploma), disertatie, doctorat, conduse
     academica       2. Participarea la sesiuni stiintifice,
                        simpozioane, mese rotunde, organizate in
                        institutia de invatamant superior
_____________________________________________________________________________

    Art. 4
    (1) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica diferentiat, in raport cu functiile didactice din invatamantul superior.
    (2) Ponderea fiecarui criteriu in evaluarea performantelor profesionale individuale se stabileste anual de senatul institutiei de invatamant superior, pentru fiecare functie didactica si pentru vechime in invatamant, in raport cu politica de dezvoltare institutionala a institutiei respective.
    Art. 5
    Senatele universitare pot introduce si alte criterii de evaluare si indicatori de performanta care sustin politica de dezvoltare institutionala si intaresc competitivitatea institutiei. Suma ponderilor criteriilor de evaluare va fi de 100% .
    Art. 6
    Fiecare indicator de performanta este evaluat pe o scara de la 0 la 5. In stabilirea procedurilor si a regulilor de masurare a valorii indicatorilor de performanta conducerile institutiilor de invatamant superior vor consulta sindicatele si/sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.
    Art. 7
    Salariul de baza al fiecarui cadru didactic va fi stabilit in functie de rezultatul obtinut prin insumarea punctelor acordate pentru indicatorii de performanta, combinat cu ponderea criteriilor de evaluare stabilita la nivelul institutiei pentru fiecare functie didactica, tinand seama de limitele prevazute de lege si de veniturile institutiei.
    Art. 8
    Contestatiile in legatura cu evaluarea performantelor profesionale individuale se fac in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii si se solutioneaza de biroul senatului universitar. Rezultatul analizarii contestatiei va fi comunicat in termen de 5 zile de la depunerea acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 238/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 238 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu