Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2230 din  8 decembrie 1969

privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 138 din  8 decembrie 1969


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale

    Art. 1
    Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale se face intre gestionarul care preda si cel care primeste, pe baza dispozitiei scrise a conducatorului organizatiei socialiste. In dispozitiei se vor arata: gestiunea care se preda, numele si prenumele gestionarilor si ale persoanelor care, conform prezentei hotarari, participa la operatia de predare-primire, precum si locul, ziua si ora inceperii acestei operatii.
    Art. 2
    Gestionarul, in cazul in care este impiedicat sa efectueze personal predarea, poate desemna o persoana care consimte sa-l reprezinte la aceasta operatie; pentru unitatile Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si ale Consiliului Securitatii Statului, reprezentantul gestionarului trebuie sa fie un angajat al unitatii respective. Gestionarul sau reprezentantul sau va fi incunostintat in scris despre locul si timpul stabilit pentru predare.
    In cazul in care gestionarul sau reprezentantul sau nu se prezinta la locul si timpul stabilit, predarea se face in numele gestionarului de catre un angajat desemnat in acest scop de conducatorul organizatiei socialiste.
    Daca nu a fost numit un gestionar, conducatorul organizatiei socialiste va desemna un angajat caruia i se va preda gestiunea si care va gestiona bunurile pe o perioada de cel mult 60 zile.
    Art. 3
    La predarea-primirea gestiunii participa un delegat din compartimentul de care tine gestiunea si un delegat din serviciul contabilitatii, care dau indrumarile necesare, controleaza si certifica exactitatea datelor inscrise in actele de predare-primire.
    Art. 4
    Predarea-primirea gestiunii se face prin inventarierea totala a bunurilor din gestiune, intocmindu-se un proces-verbal ce se semneaza de gestionarul care preda si de gestionarul care primeste gestiunea, precum si de persoanele prevazute in articolul 3.
    In cazul in care nu se efectueaza inventarierea si nu se intocmeste proces-verbal, gestionarii sunt obligati sa refuze predarea-primirea gestiunii.

    CAP. 2
    Drepturi si obligatii in legatura cu primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor materiale

    Art. 5
    Gestionarul este obligat  ca la primirea bunurilor sa controleze daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare, sa identifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor.
    Gestionarul va cere in scris conducatorului organizatiei socialiste sa-i asigure asistenta tehnica de specialitate atunci cand primeste bunuri avand caracteristici pentru a caror verificare nu poseda cunostintele necesare si nu este constituita o comisie de primire potrivit dispozitiilor legale privind circulatia marfurilor intre organizatiile socialiste.
    Art. 6
    Eliberarea bunurilor se face de catre gestionar in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare.
    Se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie.
    In cazul in care gestionarul are printre atributiile sale de serviciu si vanzarea de marfuri, el este obligat sa respecte dispozitiile legale referitoare la comertul socialist.
    Art. 7
    Gestionarul este obligat sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si sa inregistreze, in evidenta tehnico-operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor.
    Actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit sau se predau de gestionar compartimentelor de resort, la termenele si in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 8
    Gestionarul este obligat sa previna sustragerea bunurilor si orice forma de risipa, sa le fereasca de degradare si sa le pastreze potrivit prescriptiilor tehnice si celor igienico-sanitare.
    La luarea in primire, precum si in timpul gestionarii bunurilor, gestionarul este obligat sa ceara in scris conducatorului organizatiei socialiste sa ia masuri de dotare, de paza si orice alte masuri necesare pentru pastrarea corespunzatoare si pentru efectuarea in bune conditii a operatiilor de primire si de eliberare a bunurilor.
    Art. 9
    Gestionarul este obligat sa comunice, in scris, conducatorului organizatiei socialiste:
    a) plusurile si minusurile din gestiune, de care are cunostinta;
    b) cazurile in care constata ca bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori exista pericol de a ajunge in asemenea situatii;
    c) cazurile in care stocurile de bunuri aflate in gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime;
    d) stocurile de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile.
    Situatiile de la literele a si b vor fi comunicate in termen de 24 ore din momentul in care gestionarul are cunostinta de acele situatii, iar cele de la literele c si d in termenele stabilite de conducatorul organizatiei socialiste.
    Art. 10
    Gestionarul este obligat sa aduca la cunostinta in scris conducatorului organizatiei socialiste cazurile in care cei cu care gestioneaza impreuna sau cei aflati in subordine dau dovada de incorectitudine sau incapacitate in indeplinirea sarcinilor de serviciu.
    Art. 11
    Daca gestionarul lipseste din orice cauza, iar operatiile legate de gestiune nu pot fi intrerupte, primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri se vor face de persoana delegata de gestionar, cu acordul conducatorului organizatiei socialiste.
    Cand gestionarul nu desemneaza un delegat ori acesta nu se prezinta sau cand conducerea organizatiei socialiste nu este de acord cu persoana desemnata de gestionar, operatiile legate de gestiune vor fi facute de catre o comisie numita de conducatorul organizatiei socialiste. La operatiile facute de aceasta comisie poate asista si persoana desemnata de gestionar.
    Suplinirea gestionarului in conditiile alineatului 1 si 2 se face pe termenul stabilit de conducatorul organizatiei socialiste, fara a depasi insa 60 zile. La expirarea termenului astfel stabilit se procedeaza la predarea-primirea gestiunii, in conditiile prevazute la capitolul 1.
    Art. 12
    Conducatorul organizatiei socialiste este obligat sa ia masuri pentru paza bunurilor si sa asigure gestionarilor conditii corespunzatoare de munca pentru pastrarea integritatii bunurilor gestionate.
    Art. 13
    Conducatorul organizatiei socialiste va lua masuri sa se comunice in scris gestionarului numele  si functia persoanelor in drept sa semneze sau sa vizeze actele de eliberare a bunurilor, precum si specimenele de semnatura ale acestora.
    Comunicarea si inmanarea specimenelor de semnatura se vor face la primirea gestiunii, precum si la schimbarea persoanelor in drept sa semneze sau sa vizeze actele de eliberare a bunurilor.
    Art. 14
    Conducatorul organizatiei socialiste este obligat sa indice in scris gestionarului limitele maxime si minime ale stocurilor, precum si criteriile de apreciere a bunurilor fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile.
    Art. 15
    Conducatorul organizatiei socialiste este obligat sa ia masuri pentru:
    a) efectuarea de inventarieri la termenele si in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare;
    b) stabilirea, in cel mai scurt timp de la sesizare, a existentei minusurilor sau plusurilor in gestiune, precum si cunoasterea si inlaturarea cauzelor care le-au generat;
    c) inregistrarea minusurilor sau plusurilor in termen de 3 zile de la data stabilirii lor;
    d) stabilirea cauzelor care au dus la deprecierea, degradarea sau distrugerea unor bunuri din gestiune, in care scop verificarile vor incepe in termen de cel mult 3 zile de la data sesizarii;
    e) acoperirea pagubelor cauzate in gestiuni.
    Art. 16
    Este interzis oricarei persoane, in afara gestionarului si a celor aflati in subordinea lui, sa intre in locurile de pastrare a bunurilor. Aceasta dispozitie va fi afisata la fiecare loc de gestiune.
    Conducatorul organizatiei socialiste, angajatii imputerniciti in scris de acesta, precum si angajatii cu atributii de control, cu delegatie scrisa, pot intra in prezenta gestionarului ori a inlocuitorului sau, in locurile de pastrare a bunurilor.

    CAP. 3
    Contraventii

    Art. 17
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 150 la 800 lei:
    a) angajarea, mentinerea sau trecerea in functia de gestionar a unei persoane care nu indeplineste conditiile legale privitoare la varsta, studii si stagiu sau care are antecedente penale ce duc, potrivit legii, la  interzicerea ocuparii unei asemenea functii;
    b) angajarea sau trecerea in functia de gestionar a unei persoane fara o dovada eliberata, in conditiile legii, de organizatia socialista in care a fost anterior incadrata, din care sa rezulte daca a produs pagube avutului obstesc, natura acestora si daca ele au fost acoperite;
    c) neluarea masurilor legale pentru constituirea garantiilor;
    d) predarea-primirea unei gestiuni fara respectarea conditiilor legale;
    e) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legale sau neinregistrarea minusurilor sau plusurilor in gestiune;
    f) neluarea masurilor pentru inceperea verificarii cazurilor de depreciere, degradare sau distrugere de bunuri din gestiune, in termen de 3 zile de la data sesizarii.
    Contraventiile se constata de catre:
    - angajatii cu contributii de control, in cadrul competentei lor;
    - sefii de servicii sau asimilatii acestora, anume imputerniciti de conducatorul organizatiei socialiste, daca contraventiile au fost savarsite de personalul in subordine.
    Contraventiile prevazute la alineatul 1 litera a se constata si de catre ofiterii si subofiterii de militie.
    Art. 18
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    Plangerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
    Art. 19
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute la articolul 17 alineatul 1 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale vor emite, in termen de 60 zile de la data publicarii prezentei hotarari, instructiuni prin care vor stabili, in functie de specificul fiecarei ramuri: conditiile de predare - primire a gestiunilor, conditiile in care se pot efectua operatiile in gestiune de la inceperea lucrarilor de predare-primire si pana la incheierea procesului-verbal, conditiile de primire si eliberare a bunurilor, inclusiv a celor care circula intre gestiunile aceleiasi organizatii socialiste, precum si alte masuri de executare a prezentei hotarari.
    Pentru organizatiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administratiei de stat, dispozitiile alineatului 1 se vor aduce la indeplinire, in acelasi termen, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia si Administratia Locala.
    Art. 21
    Prezenta hotarare intra in vigoare pe data de 17 februarie 1970.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului de Ministri nr. 463/1960 pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea, drepturile, obligatiile si raspunderea gestionarilor de bunuri materiale din organizatiile socialiste, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1918/1957 privind introducerea garantiei materiale pentru minuitorii de marfuri si valori, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 190/1959, precum si orice alte dispozitii contrare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2230/1969

 
26.03.2012 15:08:27  Anonim  a scris :
MAI ESTE IN VIGOARE ?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu