Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2203 din  9 decembrie 2004

privind infiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  4 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1) si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, cu sediul social in municipiul Iasi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 48, judetul Iasi, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi, care se desfiinteaza.
    (2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi functioneaza pe baza de autonomie financiara, calculeaza si inregistreaza amortizarea activelor fixe potrivit legii si conduce evidenta contabila potrivit planului de conturi pentru institutii publice.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi, in valoare de 50.510.081.844 lei, potrivit situatiei financiare incheiate la data de 30 iunie 2004, se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Statiunea de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Terenurile in suprafata de 408,5800 ha, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1, se atribuie in administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi.
    (3) Se aproba trecerea suprafetelor de teren de 3,3200 ha, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2, in domeniul public al statului si in administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi.
    (4) Predarea-preluarea terenurilor prevazute la alin. (2) si (3) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri din domeniul public al statului si bunuri din domeniul privat al statului si exercita drept de proprietate asupra bunurilor proprii dobandite in conditiile legii, prevazute in anexa nr. 3.
    (6) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi preia toate drepturile si toate obligatiile Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi.
    (7) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi se substituie in toate litigiile in curs ale Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi.
    Art. 3
    (1) Se aproba trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul privat al statului a unui teren in suprafata de 1,62 ha, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 4, care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite.
    (2) Predarea-preluarea terenului prevazut la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) In cazul in care pe suprafata de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, potrivit alin. (1), se afla investitii functionale, contravaloarea acestora ramasa neamortizata se recupereaza de la noii proprietari, in conditiile art. 19 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi are urmatorul obiect de activitate:
    a) Diviziunea 73 - Cercetare-dezvoltare; grupa 731 - Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale; clasa 7310 - Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
    b) Diviziunea 01 - Agricultura, vanatoare, silvicultura; grupa 011 - Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pietei; horticultura; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.; clasa 0112 - cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera; clasa 0123 - Cresterea porcinelor; clasa 0141 - Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0142 - Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatii veterinare;
    c) Diviziunea 15 - Industria alimentara si a bauturilor; grupa 153 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor; clasa 1532 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume; grupa 159 - Fabricarea bauturilor; clasa 1593 - Fabricarea vinurilor; clasa 1594 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe; clasa 1595 - Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare;
    d) Diviziunea 22 - Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor; grupa 222 - Tiparirea si activitati anexe; clasa 2222 - Alte activitati de tiparire n.c.a.; clasa 2224 - Servicii pregatitoare pentru tiparire;
    e) Diviziunea 28 - Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii); grupa 285 - Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala; clasa 2852 - Operatiuni de mecanica generala;
    f) Diviziunea 40 - Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa; grupa 403 - Productia si distributia energiei termice si a apei calde; clasa 4030 - Productia si distributia energiei termice si a apei calde;
    g) Diviziunea 41 - Captarea, tratarea si distributia apei; grupa 410 - Captarea, tratarea si distributia apei; clasa 4100 - Captarea, tratarea si distributia apei;
    h) Diviziunea 51 - Comert cu ridicata si servicii de intermediere in comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); grupa 512 - Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (import-export); clasa 5121 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor (import-export); clasa 5131 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor (import-export); clasa 5134 - Comert cu ridicata al bauturilor (import-export); grupa 519 - Comert cu ridicata al altor produse (import-export); clasa 5190 - Comert cu ridicata al altor produse (import-export);
    i) Diviziunea 52 - Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodaresti; grupa 522 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate; clasa 5221 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete; clasa 5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor; grupa 526 - Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete; clasa 5263 - Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine;
    j) Diviziunea 55 - Hoteluri si restaurante; clasa 5523 - Alte mijloace de cazare; grupa 555 - Cantine si alte unitati de preparare a hranei; clasa 5551 - Cantine;
    k) Diviziunea 60 - Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 - Alte transporturi terestre; clasa 6024 - Transporturi rutiere de marfuri;
    l) Diviziunea 63 - Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism; grupa 631 - Manipulari si depozitari; clasa 6311 - Manipulari; clasa 6312 - Depozitari;
    m) Diviziunea 70 - Tranzactii imobiliare; grupa 701 - Activitati imobiliare cu bunuri proprii; clasa 7012 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 702 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate; clasa 7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate;
    n) Diviziunea 72 - Informatica si activitati conexe; grupa 723 - Prelucrarea informatica a datelor; clasa 7230 - Prelucrarea informatica a datelor;
    o) Diviziunea 74 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor; grupa 741 - Activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj, consultanta pentru afaceri si management; clasa 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj; clasa 7414 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management; grupa 743 - Activitati de testari si analize tehnice; clasa 7430 - Activitati de testari si analize tehnice;
    p) Diviziunea 80 - Invatamant; clasa 8042 - Alte forme de invatamant;
    q) Diviziunea 91 - Activitati asociative diverse; grupa 911 - Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale; clasa 9111 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale; clasa 9112 - Activitati ale organizatiilor profesionale;
    r) Diviziunea 92 - Activitati recreative, culturale si sportive; grupa 925 - Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati; clasa 9251 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor;
    s) Relatii stiintifice internationale, relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici.
    Art. 5
    Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi se poate asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unitati de cercetare-dezvoltare, de interes public si privat, cu institutii de invatamant acreditate si cu agenti economici din tara si din strainatate.
    Art. 6
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi se asigura din venituri provenite din:
    a) contracte de finantare, incheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si in programele-nucleu de cercetare, finantate in sistem competitional sau direct de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantarea unor programe proprii de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", obtinute prin competitie sau direct;
    c) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanta si expertiza cu institutii, agenti economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    d) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material saditor si a oricaror alte produse realizate de acestea;
    e) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante, precum si asupra altor creatii originale;
    f) vanzari de licente, soiuri, hibrizi de plante, tehnologii si metode;
    g) valorificarea activelor fixe disponibile sau a componentelor si materialelor rezultate in urma casarii, chirii, dobanzi la disponibilitatile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestari de servicii, analize;
    h) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    i) alte venituri conform dispozitiilor legale.
    Art. 7
    Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii necesare realizarii obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, in conditiile legii.
    Art. 8
    Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi poate infiinta in cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitati cu sau fara personalitate juridica, necesare obiectului sau de activitate.
    Art. 9
    (1) Personalul Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi se preia de catre Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi, cu aceleasi drepturi salariale, pana la negocierea contractului colectiv de munca.
    (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) In anii in care Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi beneficiaza de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se aplica normele legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.
    Art. 10
    (1) Veniturile si cheltuielile Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia.
    (2) Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de consiliul de administratie, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reporteaza in anul urmator.
    Art. 11
    Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi este asigurata de:
    - consiliul de administratie, format din 7 membri;
    - director.
    Art. 12
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    Art. 13
    (1) Din componenta consiliului de administratie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", presedintele consiliului stiintific si directorul unitatii, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (2) La sedintele consiliului de administratie va participa reprezentantul sindicatului, cu statut de invitat.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele dintre membrii sai. Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi sau din afara acesteia (juristi, economisti, ingineri).
    Art. 14
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", la propunerea conducatorului unitatii de la care acestia provin.
    (2) Revocarea membrilor consiliului de administratie in caz de abateri sau de nerespectare a indatoririlor ce le revin se face de catre acelasi organ care a facut si numirea.
    Art. 15
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate.
    Art. 16
    (1) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul (sotia), copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp actionari sau asociati la societatile comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care statiunea se afla in relatii comerciale directe.
    (2) O persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie si nici nu poate sa participe la societati comerciale cu care Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi intretine relatii economice ori fata de care are interese contrare.
    Art. 17
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de institutul coordonator, si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt de competenta altor organe.
    Art. 18
    Pentru activitatea desfasurata in calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia pot beneficia de o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi, in functie de resursele financiare disponibile.
    Art. 19
    Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cate ori interesele Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie. Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar in lipsa lui, de vicepresedinte.
    Art. 20
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
    Art. 21
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate.
    Art. 22
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi nu raspund daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au comunicat in scris despre aceasta institutului coordonator.
    Art. 23
    (1) Consiliul de administratie al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a statiunii, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a statiunii, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acesteia;
    c) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la institutul coordonator, in vederea aprobarii potrivit reglementarilor legale;
    d) analizeaza si avizeaza situatii financiare anuale, pe care le supune spre aprobare institutului coordonator pentru centralizare si depunere la organele abilitate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;
    e) aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de statiune in anul precedent;
    f) analizeaza realizarea criteriilor de performanta si raportarea trimestriala privind activitatea realizata de statiune si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de statiune;
    h) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului ori inchirierea unor bunuri din patrimoniul statiunii, in conditiile legii;
    i) aproba valorificarea bunurilor proprii dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba volumul creditelor bancare si stabileste modul de rambursare a acestora;
    k) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    l) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    m) aproba criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul statiunii.
    (2) Consiliul de administratie exercita orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 24
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi. Atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.
    Art. 25
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta institutului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 26
    (1) Activitatea curenta a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi este condusa de director, numit pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat in conditiile legii, care poate fi reinnoit.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a directorului se fac prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    Art. 27
    Directorul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele statiunii in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitatilor si departamentelor statiunii, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;
    c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a statiunii;
    d) numeste conducatorii compartimentelor din structura organizatorica a statiunii, in urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si ii revoca, dupa caz, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul statiunii, potrivit prevederilor legale si celor ale contractului colectiv de munca;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul statiunii si a salariilor personalului acesteia, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizeaza lunar stadiul valorificarii rezultatelor cercetarii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea statiunii;
    k) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", de institutul coordonator si de consiliul de administratie.
    Art. 28
    Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi beneficiaza de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 29
    Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi se aproba de consiliul de administratie si se valideaza prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". Directorul institutiei indeplineste atributiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 30
    Pozitia nr. 47 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, in domeniul privat al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica potrivit anexei nr. 5.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a suprafetelor de teren aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care se dau in administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi
 _______________________________________________________________
| Locul unde este |    Caracteristicile tehnice ale terenului   |
| situat terenul  |_____________________________________________|
|                 |Tarla|Parcela| Categoria de      | Suprafata |
|                 |     |       | folosinta         |   - ha -  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| Municipiul Iasi |   2 |    22 | PASUNI            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   4 |   205 | PASUNI            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   308 | PASUNI            |   0,1600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   415 | PASUNI            |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   520 | PASUNI            |   0,3400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   525 | PASUNI            |   0,5400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   526 | PASUNI            |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   528 | PASUNI            |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   529 | PASUNI            |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   532 | PASUNI            |   0,5600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   573 | PASUNI            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   585 | PASUNI            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   605 | PASUNI            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   720 | PASUNI            |   2,6500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   956 | PASUNI            |   0,1900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1179 | PASUNI            |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | PASUNI            |   5,6700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    21 | FANETE            |   2,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    24 | FANETE            |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    26 | FANETE            |   0,8200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    30 | FANETE            |   0,6600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    31 | FANETE            |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    34 | FANETE            |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    37 | FANETE            |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    42 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    44 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    46 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    48 | FANETE            |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    52 | FANETE            |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    56 | FANETE            |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    58 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    60 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    63 | FANETE            |   0,1700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    66 | FANETE            |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    70 | FANETE            |   0,2600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    74 | FANETE            |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    77 | FANETE            |   0,1600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    80 | FANETE            |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    83 | FANETE            |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    84 | FANETE            |   0,4100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    86 | FANETE            |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    89 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   3 |   105 | FANETE            |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   108 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   116 | FANETE            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   119 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   122 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   126 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   129 | FANETE            |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   132 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   135 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   138 | FANETE            |   0,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   4 |   142 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   147 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   150 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   153 | FANETE            |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   156 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   159 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   162 | FANETE            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   165 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   168 | FANETE            |   0,4300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   177 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   180 | FANETE            |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   183 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   186 | FANETE            |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   190 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   193 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   196 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   197 | FANETE            |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   204 | FANETE            |   0,4400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   205 | FANETE            |   0,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   216 | FANETE            |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   231 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   233 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   239 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   260 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   262 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   267 | FANETE            |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   269 | FANETE            |   0,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   289 | FANETE            |   0,1900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   292 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   295 | FANETE            |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   297 | FANETE            |   0,3300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   298 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   300 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   305 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   309 | FANETE            |   0,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   311 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   317 | FANETE            |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   320 | FANETE            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   323 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   326 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   8 |   335 | FANETE            |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   337 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   339 | FANETE            |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   342 | FANETE            |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   345 | FANETE            |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   349 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   353 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   354 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   396 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  14 |   455 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   456 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   457 | FANETE            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   462 | FANETE            |   1,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   475 | FANETE            |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   479 | FANETE            |   0,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   497 | FANETE            |   0,3700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   504 | FANETE            |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   506 | FANETE            |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   510 | FANETE            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   515 | FANETE            |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   517 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   533 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   535 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   540 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   587 | FANETE            |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   590 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   593 | FANETE            |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   597 | FANETE            |   0,7700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   600 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   603 | FANETE            |   0,2800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   607 | FANETE            |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   610 | FANETE            |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   612 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   614 | FANETE            |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   615 | FANETE            |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   617 | FANETE            |   0,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   620 | FANETE            |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   631 | FANETE            |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   634 | FANETE            |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   637 | FANETE            |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   640 | FANETE            |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   646 | FANETE            |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   662 | FANETE            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   665 | FANETE            |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   668 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   674 | FANETE            |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   722 | FANETE            |   1,4500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  21 |   936 | FANETE            |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | FANETE            |  22,6600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    30 | VII               |   1,5600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    33 | VII               |   1,5800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    36 | VII               |   1,6100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    39 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    40 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    41 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    43 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    45 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    47 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    49 | VII               |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    51 | VII               |   1,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    55 | VII               |   0,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    59 | VII               |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    62 | VII               |   1,3700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    65 | VII               |   1,7800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    69 | VII               |   1,7100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    73 | VII               |   1,2800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    76 | VII               |   1,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    79 | VII               |   0,9900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    82 | VII               |   1,3800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    85 | VII               |   1,8100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    88 | VII               |   2,4900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    25 | VII               |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    72 | VII               |   1,3400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    92 | VII               |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   3 |   100 | VII               |   0,8900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   102 | VII               |   0,7200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   104 | VII               |   0,9600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   109 | VII               |   0,5300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   110 | VII               |   0,5300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   115 | VII               |   0,6100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   118 | VII               |   0,8400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   121 | VII               |   1,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   124 | VII               |   0,1900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   125 | VII               |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   128 | VII               |   0,9200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   131 | VII               |   1,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   134 | VII               |   1,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   137 | VII               |   0,8100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   111 | VII               |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   4 |   141 | VII               |   1,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   146 | VII               |   1,4900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   149 | VII               |   0,9300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   152 | VII               |   0,7200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   155 | VII               |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   158 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   161 | VII               |   2,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   164 | VII               |   2,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   169 | VII               |   1,6500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   171 | VII               |   1,5900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   173 | VII               |   0,9800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   176 | VII               |   0,9600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   179 | VII               |   1,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   182 | VII               |   0,8600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   185 | VII               |   1,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   189 | VII               |   1,5800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   192 | VII               |   1,4700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   195 | VII               |   1,4200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   198 | VII               |   0,4300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   203 | VII               |   5,8700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   209 | VII               |   0,9700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   211 | VII               |   0,4900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   221 | VII               |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   224 | VII               |   2,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   227 | VII               |   0,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   230 | VII               |   0,9800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   238 | VII               |   1,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   240 | VII               |   1,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   242 | VII               |   3,8400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   244 | VII               |   3,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   248 | VII               |   1,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   250 | VII               |   1,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   253 | VII               |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   255 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   257 | VII               |   0,6100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   259 | VII               |   0,6300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   261 | VII               |   0,6300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   265 | VII               |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   268 | VII               |   1,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   270 | VII               |   0,9200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   272 | VII               |   1,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   6 |   275 | VII               |   2,2800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   277 | VII               |   3,8100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   279 | VII               |   3,4300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   280 | VII               |   0,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   282 | VII               |   0,8100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   285 | VII               |   0,9600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   288 | VII               |   0,8700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   291 | VII               |   0,8000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   294 | VII               |   0,8100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   299 | VII               |   0,7800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   304 | VII               |   0,7600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   307 | VII               |   1,7200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   310 | VII               |   1,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   316 | VII               |   1,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   319 | VII               |   1,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   322 | VII               |   0,7400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   325 | VII               |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   328 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   329 | VII               |   1,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   331 | VII               |   1,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   8 |   334 | VII               |   1,6700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   338 | VII               |   1,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   341 | VII               |   1,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   344 | VII               |   0,7900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   348 | VII               |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   352 | VII               |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   385 | VII               |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   386 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   388 | VII               |   1,8400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   390 | VII               |   2,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   392 | VII               |   0,8500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   395 | VII               |   0,9300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   398 | VII               |   0,4900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   404 | VII               |   0,9400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   406 | VII               |   0,8700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   408 | VII               |   1,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   409 | VII               |   1,4700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   411 | VII               |   1,5900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   413 | VII               |   1,7300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   418 | VII               |   4,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   421 | VII               |   1,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  12 |   427 | VII               |   1,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   429 | VII               |   1,8700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   434 | VII               |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   436 | VII               |   1,5400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  13 |   451 | VII               |   3,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  14 |   454 | VII               |   1,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   459 | VII               |   0,7500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   467 | VII               |   0,8300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   476 | VII               |   1,7300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   478 | VII               |   2,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   496 | VII               |   1,9200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   500 | VII               |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   502 | VII               |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   468 | VII               |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   470 | VII               |   0,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   471 | VII               |   0,7200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   509 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   512 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   514 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   523 | VII               |   0,2600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   527 | VII               |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   531 | VII               |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   534 | VII               |   0,3700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   539 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   542 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   546 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   547 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   549 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   553 | VII               |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   515 | VII               |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   541 | VII               |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  16 |   556 | VII               |   2,8400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   558 | VII               |   2,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   565 | VII               |   2,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   572 | VII               |   1,7600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   575 | VII               |   1,6300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   577 | VII               |   2,5100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   579 | VII               |   1,6300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   581 | VII               |   2,5100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   583 | VII               |   2,8300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   586 | VII               |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   589 | VII               |   0,3300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   592 | VII               |   0,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   595 | VII               |   0,1700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   596 | VII               |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   599 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   602 | VII               |   1,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   606 | VII               |   0,6400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   609 | VII               |   0,4600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   613 | VII               |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   616 | VII               |   0,7600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   619 | VII               |   0,8800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   630 | VII               |   1,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   633 | VII               |   1,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   636 | VII               |   1,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   639 | VII               |   1,9600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   642 | VII               |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   643 | VII               |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   645 | VII               |   0,4100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   648 | VII               |   1,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   649 | VII               |   0,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   651 | VII               |   1,4300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   652 | VII               |   0,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   654 | VII               |   2,8900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   655 | VII               |   0,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   661 | VII               |   2,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   664 | VII               |   1,9500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   667 | VII               |   1,8600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   670 | VII               |   1,9500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   671 | VII               |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   673 | VII               |   1,8400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   677 | VII               |   0,3800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   678 | VII               |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   682 | VII               |   5,6200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   721 | VII               |   3,5800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   724 | VII               |   1,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   726 | VII               |   0,9200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   735 | VII               |   5,5800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   952 | VII               |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   953 | VII               |   3,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   982 | VII               |   1,7100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   730 | VII               |   2,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   968 | VII               |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   980 | VII               |   0,4800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  21 |   938 | VII               |   0,9500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     | 938/1 | VII               |   0,7100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  23 |   987 | VII               |   2,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   989 | VII               |   1,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   991 | VII               |   1,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   993 | VII               |   1,8100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   995 | VII               |   1,6900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  24 |   999 | VII               |   0,4900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1001 | VII               |   0,5800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1003 | VII               |   0,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1007 | VII               |   0,5900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1016 | VII               |   1,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1018 | VII               |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1020 | VII               |   0,4300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1022 | VII               |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1029 | VII               |   0,4100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1031 | VII               |   0,4100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1033 | VII               |   0,4100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1035 | VII               |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1037 | VII               |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1039 | VII               |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1042 | VII               |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1044 | VII               |   0,3400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1047 | VII               |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1048 | VII               |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1051 | VII               |   0,1600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1055 | VII               |   0,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1058 | VII               |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1062 | VII               |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1064 | VII               |   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1084 | VII               |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  25 |  1070 | VII               |   1,8500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1072 | VII               |   1,9400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1074 | VII               |   2,2800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1078 | VII               |   2,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  26 |  1102 | VII               |   1,5100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1103 | VII               |   1,8700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1104 | VII               |   0,5500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1106 | VII               |   0,4500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  26 |  1107 | VII               |   0,5400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1108 | VII               |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1113 | VII               |   1,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1115 | VII               |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1117 | VII               |   0,6900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1119 | VII               |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1121 | VII               |   0,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1123 | VII               |   0,7500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  27 |  1128 | VII               |   2,9800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1130 | VII               |   2,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1132 | VII               |   2,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1134 | VII               |   2,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1139 | VII               |   0,9500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1141 | VII               |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1143 | VII               |   0,8900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1145 | VII               |   0,9800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1147 | VII               |   0,6700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1149 | VII               |   1,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1151 | VII               |   1,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1153 | VII               |   1,8300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1156 | VII               |   1,8700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1163 | VII               |   1,6600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1165 | VII               |   1,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1167 | VII               |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1170 | VII               |   2,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1173 | VII               |   0,9600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1175 | VII               |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1177 | VII               |   0,5500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1181 | VII               |   0,4500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1183 | VII               |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | VII               | 304,6400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  12 |   440 | LIVEZI            |   0,6600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   507 | LIVEZI            |   2,6200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   729 | LIVEZI            |   1,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   961 | LIVEZI            |   1,2600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   973 | LIVEZI            |   2,7300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   978 | LIVEZI            |   4,5900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  24 |  1011 | LIVEZI            |   0,1600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | LIVEZI            |  13,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | AGRICOL           | 346,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    21 | PADURI            |   0,4800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   3 |   106 | PADURI            |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   107 | PADURI            |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   113 | PADURI            |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   214 | PADURI            |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   215 | PADURI            |   0,9000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   220 | PADURI            |   6,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   303 | PADURI            |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  14 |   461 | PADURI            |   1,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   466 | PADURI            |   0,7400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   521 | PADURI            |   0,4800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   974 | PADURI            |   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   981 | PADURI            |   0,7200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  21 |   937 | PADURI            |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1180 | PADURI            |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | PADURI            |  11,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   208 | APE, BALTI        |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   232 | APE, BALTI        |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   302 | APE, BALTI        |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   511 | APE, BALTI        |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   622 | APE, BALTI        |   1,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   623 | APE, BALTI        |   1,8000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | APE, BALTI        |   3,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    29 | DRUMURI           |   0,4100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    32 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    35 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    38 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    50 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    53 | DRUMURI           |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    54 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    57 | DRUMURI           |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    61 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    64 | DRUMURI           |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    67 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    71 | DRUMURI           |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    75 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    78 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    81 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    87 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    91 | DRUMURI           |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    93 | DRUMURI           |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   3 |   101 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   103 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   112 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   114 | DRUMURI           |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   117 | DRUMURI           |   0,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   120 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   123 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   127 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   3 |   130 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   133 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   136 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   4 |   140 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   143 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   148 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   151 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   154 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   157 | DRUMURI           |   0,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   160 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   163 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   166 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   170 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   172 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   175 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   178 | DRUMURI           |   0,3100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   181 | DRUMURI           |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   184 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   188 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   191 | DRUMURI           |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   194 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   208 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   210 | DRUMURI           |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   212 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   213 | DRUMURI           |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   226 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   229 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   235 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   236 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   237 | DRUMURI           |   0,8000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   241 | DRUMURI           |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   243 | DRUMURI           |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   245 | DRUMURI           |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   249 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   252 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   256 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   264 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   271 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   273 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   6 |   274 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   276 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   284 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   287 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   290 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   293 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   296 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   312 | DRUMURI           |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   313 | DRUMURI           |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   315 | DRUMURI           |   0,9000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   318 | DRUMURI           |   0,9000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   321 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   324 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   327 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   330 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   332 | DRUMURI           |   0,1600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   8 |   336 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   340 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   343 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   347 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   351 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   389 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   391 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   394 | DRUMURI           |   0,1600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   397 | DRUMURI           |   0,2800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   399 | DRUMURI           |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   403 | DRUMURI           |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   405 | DRUMURI           |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   407 | DRUMURI           |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   410 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   412 | DRUMURI           |   0,7000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   414 | DRUMURI           |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   417 | DRUMURI           |   0,1700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  12 |   431 | DRUMURI           |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   435 | DRUMURI           |   0,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   437 | DRUMURI           |   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   439 | DRUMURI           |   0,2800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  13 |   445 | DRUMURI           |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   452 | DRUMURI           |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   984 | DRUMURI           |   0,7800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  14 |   453 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   464 | DRUMURI           |   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   469 | DRUMURI           |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   477 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   489 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   498 | DRUMURI           |   0,1900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   499 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   519 | DRUMURI           |   0,1700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   522 | DRUMURI           |   0,4800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   530 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   538 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  16 |   555 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   557 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   559 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   564 | DRUMURI           |   0,2700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   567 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   569 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   570 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   571 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   574 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   576 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   578 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   580 | DRUMURI           |   0,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   582 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   584 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   588 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   591 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   594 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   598 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   601 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   604 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   608 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   611 | DRUMURI           |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   618 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   628 | DRUMURI           |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   632 | DRUMURI           |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   635 | DRUMURI           |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   638 | DRUMURI           |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   644 | DRUMURI           |   0,3800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   647 | DRUMURI           |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   650 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   653 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   656 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   657 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   663 | DRUMURI           |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   666 | DRUMURI           |   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   669 | DRUMURI           |   0,3500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   669 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   675 | DRUMURI           |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   723 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   947 | DRUMURI           |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   951 | DRUMURI           |   0,2200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   951 | DRUMURI           |   0,3900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   969 | DRUMURI           |   0,1500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   971 | DRUMURI           |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   976 | DRUMURI           |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   984 | DRUMURI           |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   985 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  21 |   922 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   940 | DRUMURI           |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   942 | DRUMURI           |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  23 |   985 | DRUMURI           |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   986 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   988 | DRUMURI           |   0,1900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   990 | DRUMURI           |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   992 | DRUMURI           |   0,2400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   994 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  24 |   998 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1000 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1002 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1006 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1013 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1017 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1019 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1030 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1036 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1041 | DRUMURI           |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1043 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1046 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1050 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1052 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1056 | DRUMURI           |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1057 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1067 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  25 |  1069 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1071 | DRUMURI           |   0,0500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1073 | DRUMURI           |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1075 | DRUMURI           |   0,1200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  26 |  1111 | DRUMURI           |   0,9900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1114 | DRUMURI           |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1116 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1118 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1120 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1122 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1124 | DRUMURI           |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1125 | DRUMURI           |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  27 |  1129 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  27 |  1131 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1140 | DRUMURI           |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1142 | DRUMURI           |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1144 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1146 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1148 | DRUMURI           |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1150 | DRUMURI           |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1152 | DRUMURI           |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1154 | DRUMURI           |   0,3500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1159 | DRUMURI           |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1171 | DRUMURI           |   0,2500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1174 | DRUMURI           |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1176 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1178 | DRUMURI           |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1185 | DRUMURI           |   0,3500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | DRUMURI           |  27,4900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    68 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |    90 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   263 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   6 |   281 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,3600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   393 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  12 |   430 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  13 |   450 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  14 |   460 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   463 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  15 |   518 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  17 |   566 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,1100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   629 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   962 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   964 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  21 |   941 | CURTI-CONSTRUCTII |   5,6200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  24 |  1014 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |  1027 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,0100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  26 |  1105 | CURTI-CONSTRUCTII |   0,1400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | CURTI-CONSTRUCTII |   7,8200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   2 |    23 | NEPRODUCTIV       |   0,0700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   4 |   187 | NEPRODUCTIV       |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   139 | NEPRODUCTIV       |   0,5900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   144 | NEPRODUCTIV       |   0,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   145 | NEPRODUCTIV       |   0,6500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   174 | NEPRODUCTIV       |   0,7800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   206 | NEPRODUCTIV       |   0,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   207 | NEPRODUCTIV       |   0,9000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   223 | NEPRODUCTIV       |   0,8500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   5 |   234 | NEPRODUCTIV       |   0,9500  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   259 | NEPRODUCTIV       |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   267 | NEPRODUCTIV       |   0,5000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   7 |   292 | NEPRODUCTIV       |   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   295 | NEPRODUCTIV       |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |   8 |   346 | NEPRODUCTIV       |   0,2300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   350 | NEPRODUCTIV       |   0,8900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  11 |   387 | NEPRODUCTIV       |   0,0400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   400 | NEPRODUCTIV       |   0,3000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   423 | NEPRODUCTIV       |   0,0300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  14 |   458 | NEPRODUCTIV       |   0,3300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   465 | NEPRODUCTIV       |   0,1700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  19 |   963 | NEPRODUCTIV       |   0,1000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   966 | NEPRODUCTIV       |   0,2000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   967 | NEPRODUCTIV       |   1,6000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   972 | NEPRODUCTIV       |   0,2900  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  21 |   939 | NEPRODUCTIV       |   0,1300  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | NEPRODUCTIV       |  12,0000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | NEAGRICOL         |  62,5100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL GENERAL   |     |       |                   | 408,5800* |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
    * suprafata de teren este inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu nr. M.F. 116469

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a suprafetelor de teren aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care trec in domeniul public al statului si se dau in administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi
 _______________________________________________________________
| Locul unde este |    Caracteristicile tehnice ale terenului   |
| situat terenul  |_____________________________________________|
|                 |Tarla|Parcela| Categoria de      | Suprafata |
|                 |     |       | folosinta         |   - ha -  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| MUNICIPIUL IASI |  13 |   448 | PASUNI            |   0,8000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1160 | PASUNI            |   0,0800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | PASUNI            |   0,8800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  13 |   449 | DRUMURI           |   0,5200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1166 | DRUMURI           |   0,7400  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | DRUMURI           |   1,2600  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  13 |   446 | CURTI, CONSTRUCTII|   0,4000  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |     |   447 | CURTI, CONSTRUCTII|   0,2100  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
|                 |  28 |  1161 | CURTI, CONSTRUCTII|   0,5700  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       | CURTI, CONSTRUCTII|   1,1800  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL           |     |       |                   |           |
| MUNICIPIUL IASI |     |       |                   |   3,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|
| TOTAL GENERAL   |     |       |                   |   3,3200  |
|_________________|_____|_______|___________________|___________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                   BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI,
          BUNURILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI BUNURILE PROPRII
ale Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Iasi, care trec in patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi

    1. Bunurile din domeniul public al statului

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cod de clasificare
    B - Anul dobandirii (darii in folosinta)
    C - Situatia juridica actuala Concesiune/inchiriat/dat cu titlu gratuit
 ______________________________________________________________________________
|      Grupare 8 (bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului)          |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.   |   A   |                            Denumire                           |
|M.F.  |       |                                                               |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |                       Date de identificare                    |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       | Descriere tehnica  |       Vecinatati        |     Adresa     |
|      |       |    (pe scurt)      |   (dupa caz pe scurt)   |                |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |  B |Valoarea de    |   Situatia juridica     |    C   | Tip   |
|      |       |    |inventar       |_________________________|        | bun   |
|      |       |    |(in lei)       | Baza legala|    In      |        |       |
|      |       |    |               |            |administrare|        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116343|8.29.06|Cladire viticola combinat                                      |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Corp cladire supraf.|Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |544 mp              |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1975|  2.330.125.185|P.V.R. 5591/|     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |01.10.1995  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |T.C. IND    |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116347|8.29.06|Laborator central                                              |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |3 nivele SU 567 mp  |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1964|  8.200.000.000|P.V.R./     |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |03.1964     |administrare|        |       |
|      |       |    |               |TRC Iasi    |            |        |       |
|      |       |    |               |            |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116354|8.29.06|Magazie beton                                                  |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Modul din beton     |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |SU 18 mp            |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1993|        465.812|P.V.R. 3647/|     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |19.12.1993  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |Somaco      |            |        |       |
|      |       |    |               |            |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116366|8.29.06|Magazie beton                                                  |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Modul din beton     |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |SU 18 mp            |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1997|        465.812|P.V.R. 3647/|     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |30.12.1997  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |Somaco      |            |        |       |
|      |       |    |               |            |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116351|8.29.06|Magazie beton                                                  |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Modul din beton     |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |SU 18 mp            |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1993|        465.812|P.V.R. 3647/|     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |19.12.1993  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |Somaco      |            |        |       |
|      |       |    |               |            |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116379|8.29.06|Cladire viticola combinat                                      |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Corp cladire supraf.|Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |3080 mp             |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1973| 14.108.686.419|P.V.R./     |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |30.08.1973  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |si          |            |        |       |
|      |       |    |               |15.09.1974  |            |        |       |
|      |       |    |               |T.C. IND    |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116409|8.29.06|Cladire produse finite                                         |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Cladire nivel       |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |suprafata 608 mp    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1977|  2.781.761.556|P.V.R./     |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |30.12.1977  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |T.C. IND    |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116420|8.29.06|Linie imbuteliere                                              |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Hala industriala    |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |supraf. 387 mp      |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1991|  1.424.365.540|P.V.R./     |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |09.01.1992  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |Moldo-      |            |        |       |
|      |       |    |               |construct   |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116432|8.29.06|Atelier intretinere                                            |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Supraf. 412 mp      |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1957|    180.843.713|P.V.R./     |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |05.1964 T.C.|administrare|        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116437|8.29.06|Remiza depozit materiale                                       |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Supraf. 281 mp      |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1970|    153.289.495|P.V.R.      |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |30.08.1973  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |T.C. IND    |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116441|8.29.06|Depozit materiale                                              |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Supraf. 400 mp      |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1974|     96.697.117|P.V.R.      |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |26.05.1964  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |T.C. IND    |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116447|8.29.06|Centrala termica                                               |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Supraf. 204 mp      |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1973|     71.490.213|P.V.R.      |     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |30.08.1973  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |T.C. IND    |            |        |       |
|      |       |    |               |Iasi        |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116458|8.29.06|Cantina cu anexe                                               |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Supraf. 415 mp      |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1982|  1.618.158.639|P.V.R. 5420/|     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |12.1982 si  |administrare|        |       |
|      |       |    |               |509/1993    |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|116465|8.29.06|Statie pilot                                                   |
|      |       |_______________________________________________________________|
|      |       |Supraf. 359 mp      |Scoala Normala           |Tara: Romania   |
|      |       |                    |Vasile Lupu              |Jud. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Mun. Iasi       |
|      |       |                    |                         |Aleea           |
|      |       |                    |                         |M. Sadoveanu    |
|      |       |                    |                         |nr. 48          |
|      |       |____________________|_________________________|________________|
|      |       |1992|  2.642.197.531|P.V.R. 4196/|     in     |        |imobil |
|      |       |    |               |12.1992     |administrare|        |       |
|      |       |    |               |Moldo-      |            |        |       |
|      |       |    |               |construct   |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|
|TOTAL |       |    |               |            |            |        |       |
|      |       |____|_______________|____________|____________|________|_______|
|      |       |    | 33.609.012.844|            |            |        |       |
|______|_______|____|_______________|____________|____________|________|_______|

    2. Bunurile din proprietatea privata a statului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Grupa |            Denumirea               |Valoarea   |    Situatia    |
|crt.|       |                                    |de inventar|    juridica    |
|    |       |                                    | (mii lei) |                |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  1.| 1     | Constructii                        |    610000 | in administrare|
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  2.| 2     | Echipamente tehnologice            |    283677 | in administrare|
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
| TOTAL      |                                    |    893677 |       -        |
|____________|____________________________________|___________|________________|

    3. Bunurile proprii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Grupa |            Denumirea               |Valoarea   |    Situatia    |
|crt.|       |                                    |de inventar|    juridica    |
|    |       |                                    | (mii lei) |                |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  1 | 1     | Constructii                        |   8488168 | in proprietate |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  2 | 2     | Echipamente tehnologice            |   1593200 | in proprietate |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  3 | 3     | Aparate si instalatii de masurare, |    532216 | in proprietate |
|    |       | control si reglare                 |           |                |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  4 | 4     | Mijloace de transport              |     63190 | in proprietate |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  5 | 5     | Animale si plantatii               |   4772383 | in proprietate |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  6 | 6     | Mobilier, aparatura de birotica si |    158225 | in proprietate |
|    |       | alte active corporale              |           |                |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
|  7 |       | Obiecte de inventar in folosinta   |    400010 | in proprietate |
|____|_______|____________________________________|___________|________________|
| TOTAL                                           |  16007392 |                |
|_________________________________________________|___________|________________|

    ANEXA 4

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a suprafetei de teren aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care trece in domeniul privat al statului si se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
___________________________________________________________________________
Locul unde este  Comisia locala   Caracteristicile tehnice ale terenului
situat terenul   la care se       _________________________________________
                 preda terenul    Tarlaua  Parcela  Categoria     Suprafata
                                                    de folosinta    - ha -
___________________________________________________________________________
Municipiul Iasi  Municipiul Iasi     27      1139        Vie         1,62
___________________________________________________________________________
TOTAL:                                                   Vie         1,62*)
___________________________________________________________________________
    *) Suprafata de teren este inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu nr. M.F. 116.469.

    ANEXA 5

                             MODIFICAREA
pozitiei nr. 47 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, in domeniul privat al statului
________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea statiunii sau a     Suprafata              Din care:
crt.  institutului de cercetare si  totala a   _________________________________
      productie                     terenului  Suprafata de teren     Suprafata
                                      (ha)     strict necesara        de teren
                                               pentru cercetarea si   destinata
                                               producerea de seminte  productiei
                                               si material saditor       (ha)
                                               din categorii
                                               biologice superioare
                                               si de animale de rasa
                                                        (ha)
________________________________________________________________________________
 47.  Statiunea de                    408,58          408,58*)
      Cercetare-Dezvoltare pentru
      Viticultura si Vinificatie
      Iasi
________________________________________________________________________________
    *) Suprafata de teren este inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu nr. M.F. 116.469.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2203/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2203 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2203/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu