Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2101 din 24 noiembrie 2004

privind organizarea si functionarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1220 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane din Ministerul Administratiei si Internelor se organizeaza Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, denumit in continuare S.N.E.I.C.J.
    Art. 2
    (1) S.N.E.I.C.J. reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei cazierului judiciar si a dactiloscopiei decadactilare, producerea si eliberarea copiilor de pe cazierul judiciar si a certificatelor de cazier judiciar.
    (2) Sistemul definit la alin. (1) cuprinde urmatoarele doua categorii de date, in format electronic:
    a) datele prevazute de art. 9 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar;
    b) impresiunile digitale ale persoanelor aflate in evidenta cazierului judiciar.
    Art. 3
    S.N.E.I.C.J. functioneaza ca suport unic pentru furnizarea de date privind cazierul judiciar, potrivit competentelor si drepturilor legale, pentru toate sistemele informatice din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei.
    Art. 4
    Administrarea bazelor de date si a retelei create pentru S.N.E.I.C.J., arhivarea si masurile de protectie a informatiilor cu caracter personal transmise prin retea se asigura de structurile competente ale Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 5
    (1) Coordonarea activitatilor de specialitate privind exploatarea S.N.E.I.C.J., actualizarea si prelucrarea bazelor de date privind evidenta cazierului judiciar si a celei dactiloscopice decadactilare, precum si furnizarea informatiilor solicitate se asigura de catre structurile de profil din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) S.N.E.I.C.J. va asigura in sistem automatizat, in conditii de absoluta siguranta si in mod operativ, din orice punct de acces la sistem, certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetateni romani, straini sau apatrizi, in conditiile legii, si copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate structurile si institutiile din domeniul prevazut la art. 3.
    Art. 6
    (1) Reteaua S.N.E.I.C.J. se realizeaza la nivelul tuturor unitatilor si subunitatilor de politie din structura Inspectoratului General al Politiei Romane, inclusiv la nivelul sectiilor politiei din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
    (2) In vederea utilizarii evidentelor prevazute la art. 5, la S.N.E.I.C.J. se conecteaza toate unitatile si subunitatile de politie, precum si celelalte structuri si institutii din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie.
    Art. 7
    (1) In termen de 24 de luni de la data intrarii in exploatare a S.N.E.I.C.J., Directia cazier judiciar - statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane va finaliza preluarea in format electronic a datelor din arhiva cazierului judiciar.
    (2) Pentru eliberarea copiilor de pe cazierul judiciar si a certificatelor de cazier judiciar, pana la finalizarea implementarii in sistem, in format electronic, a datelor existente in evidenta manuala a Directiei cazier judiciar - statistica si evidenta operativa din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, se pot folosi si modelele prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 8
    (1) Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Public furnizeaza, la solicitarea Ministerului Administratiei si Internelor, datele necesare actualizarii permanente a bazei de date a cazierului judiciar, in format electronic.
    (2) Formularele-tip utilizate pentru comunicarea datelor ce se inscriu in cazierul judiciar si cele de solicitare a certificatului de cazier judiciar si a copiei de pe cazierul judiciar sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicarile cu privire la datele ce urmeaza a fi inscrise in cazierul judiciar sau notate provizoriu in evidenta unitatilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar.
    (3) Forma electronica a datelor transmise prin S.N.E.I.C.J. va respecta campurile de date cuprinse in formularele mentionate la alin. (2).
    Art. 9
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor, in calitate de institutie responsabila cu implementarea si gestionarea S.N.E.I.C.J., este autorizat sa declanseze demersurile necesare in vederea realizarii si achizitionarii sistemului.
    (2) Pentru realizarea sistemului prevazut la alin. (1) Ministerul Finantelor Publice va garanta in favoarea Ministerului Administratiei si Internelor creditul extern necesar.
    (3) Mentinerea in exploatare a sistemului, dezvoltarea, asigurarea service-ului acestuia si achizitionarea materialelor consumabile vor fi asigurate din bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor pe anul in curs, cu aceasta destinatie.
    Art. 10
    Pentru functionarea in conditii corespunzatoare a S.N.E.I.C.J., toate institutiile implicate, prevazute la art. 8 alin. (1), in calitate de furnizori principali ai informatiilor care alimenteaza bazele de date ale acestui sistem, vor folosi si vor respecta procedurile de completare a documentelor de evidenta primara prevazute la art. 8.
    Art. 11
    Pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar prin S.N.E.I.C.J. persoanelor fizice, solicitantii trebuie sa faca dovada achitarii taxei de timbru fiscal prevazute in anexa la normele de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Pentru exploatarea optima a sistemului Ministerul Administratiei si Internelor va asigura organizarea unor compartimente distincte in acest domeniu de activitate, din care va face parte personalul existent, asigurandu-se totodata suplimentarea structurii respective cu personal de specialitate necesar pentru exploatarea sistemelor informatice aferente S.N.E.I.C.J., la nivelul tuturor unitatilor si subunitatilor de politie.
    (2) Asigurarea necesarului de personal de specialitate pentru exploatarea S.N.E.I.C.J. in cursul anului 2005 se realizeaza prin redistribuire a numarului de posturi si din fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 13
    Normele tehnico-administrative de exploatare a S.N.E.I.C.J. se elaboreaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor in termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    (1) Conectarea la S.N.E.I.C.J. a institutiilor publice din domeniul prevazut la art. 3 se face pe baza solicitarii scrise a acestora, cu respectarea prevederilor legale si cu precizarea concreta a informatiilor la care fiecare institutie doreste sa aiba acces.
    (2) In termen de 6 luni de la data solicitarii accesului la S.N.E.I.C.J., institutiile prevazute la alin. (1) intreprind masurile ce se impun la nivel intern in vederea preluarii si prelucrarii in interes propriu a datelor respective, realizand totodata interfata cu S.N.E.I.C.J.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Ioan Cordos,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul justitiei,
                         Claudiu Stefan Seucan,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                   ROMANIA                       Seria ___ Nr. ______________
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR                __________________
   Inspectoratul General al Politiei Romane               | Timbru fiscal de |
             - Cazier Judiciar -                          |                  |
                                                          |                  |
                                                          |      (Varf)      |
                                                          |__________________|
                           Certificat de cazier judiciar
                        Nr. ____________ din ______________

 ______________________________________________________________________________
|              Numele               |                Prenumele                 |
| ................................. | ........................................ |
|___________________________________|__________________________________________|
|          _________________________|                                          |
|         | |   |   |   |   |     | |                 Alte nume                |
| C.N.P.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                          |
|          S A A L L Z Z N N N N N C| ........................................ |
|___________________________________|__________________________________________|
|         Tata         |          Mama          |        Data nasterii         |
| .................... | ...................... | anul .... luna .... ziua ... |
|______________________|________________________|______________________________|
|                               Locul nasterii                                 |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|                             Ultimul domiciliu                                |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.
   ______
  | L.S. | S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: _______________
  |______|

          SEFUL CAZIERULUI JUDICIAR,

    ANEXA 2

                   ROMANIA                       Seria ___ Nr. ______________
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR                __________________
   Inspectoratul General al Politiei Romane               |  Timbru fiscal   |
             - Cazier Judiciar -                          |                  |
                                                          |                  |
                                                          |      (Varf)      |
                                                          |__________________|
                           Certificat de cazier judiciar
                        Nr. ____________ din ______________

 ______________________________________________________________________________
|              Numele               |                Prenumele                 |
| ................................. | ........................................ |
|___________________________________|__________________________________________|
|          _________________________|                                          |
|         | |   |   |   |   |     | |                 Alte nume                |
| C.N.P.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                          |
|          S A A L L Z Z N N N N N C| ........................................ |
|___________________________________|__________________________________________|
|         Tata         |          Mama          |        Data nasterii         |
| .................... | ...................... | anul .... luna .... ziua ... |
|______________________|________________________|______________________________|
|                               Locul nasterii                                 |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|                             Ultimul domiciliu                                |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Solicitantul este inscris in cazierul judiciar cu urmatoarele date:

   ______
  | L.S. | S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: _______________
  |______|

          SEFUL CAZIERULUI JUDICIAR,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2101/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2101 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu