Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.165 din 11.03.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 20 martie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Comuna Corbu, judeţul Constanţa C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1287 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107144 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 342,00 mp - valoarea contabilă = 21.614,10 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 157,00 mp - valoarea contabilă = 26.252,00 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 183,00 mp - valoarea contabilă = 35.936,10 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 2: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 3 - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 4: - suprafaţa construită = 79,00 mp - valoarea contabilă = 6.202,56 lei Pavilionul J 5: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 10.057,44 lei Pavilionul J 6: - suprafaţa construită = 101,00 mp - valoarea contabilă = 8.852,33 lei Pavilionul J 7: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 6.526,32 lei Pavilionul J 8: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 6.526,32 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 19.183,00 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 2.224,60 lei Total valoare contabilă imobil 1287 - parţial = 164.267,57 lei
2 Oraşul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 491 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106889 - parţial Amenajări la teren: Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 637,00 ml - valoarea contabilă = 1.046,38 lei Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 297,00 ml - valoarea contabilă = 83,22 lei Total valoare contabilă imobil 491 - parţial = 1.129,60 lei
0 1 2 3
3 Oraşul Bârlad, str. Trestiana nr. 8, judeţul Vaslui C.F. nr. 71766 Bârlad, nr. cadastral 71766 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2625 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106900 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 292,00 ml - valoarea contabilă = 100,26 lei Total valoare contabilă imobil 2625 - parţial = 100,26 lei
4 Oraşul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 33-35, judeţul Covasna C.F. nr. 31446 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 31446 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 501 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104068 - parţial Construcţii: Pavilionul V: - suprafaţa construită = 302,00 mp - valoarea contabilă = 1.691,80 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 51,00 mp - valoarea contabilă = 3.686,90 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 125,00 mp - valoarea contabilă = 38.822,90 lei Pavilionul Z 2: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 4.278,10 lei Total valoare contabilă imobil 501 - parţial = 48.479,70 lei
5 Oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 76, judeţul Mehedinţi C.F. nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181 C.F. nr. 50161 Vânju Mare, nr. cadastral 50161 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1230 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103942 - parţial Construcţii: Pavilionul S3: - suprafaţa construită = 63,00 mp - valoarea contabilă = 5.184,01 lei Pavilionul M 2: - suprafaţa construită = 280,00 mp - valoarea contabilă = 514.666,78 lei Pavilionul C - suprafaţa construită = 344,00 mp - valoarea contabilă = 44.956,09 lei Total valoare contabilă imobil 1230 - parţial = 564.806,88 lei
6 Oraşul Predeal, Str. Râşnoavei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101913 Predeal, nr. cadastral 101913 C.F. nr. 101914 Predeal, nr. cadastral 101914 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2899 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104049 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 3.010,20 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 22.286,98 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 18,00 mp - valoarea contabilă = 797,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi din lemn: - suprafaţa construită = 600,00 mp - valoarea contabilă = 15.950,10 lei Total valoare contabilă imobil 2899 - parţial = 42.044,58 lei
7 Comuna Perişoru, judeţul Călăraşi C.F. nr. 22622 Perişoru, nr. cadastral 22622 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 854 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103748 - parţial Construcţii: Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 91,61 mp - valoarea contabilă = 6.028,20 lei Total valoare contabilă imobil 854 - parţial = 6.028,20 lei
0 1 2 3
8 Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3449 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107008 - parţial Amenajări la teren: Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 45,00 ml - valoarea contabilă = 388,90 lei Împrejmuire sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 699,00 ml - valoarea contabilă = 9.334,00 lei Total valoare contabilă Imobil 3449 - parţial = 9.722,90 lei
9 Municipiul Piteşti, Aleea Poarta Eroilor, judeţul Argeş C.F. nr. 87574 Piteşti, nr. cadastral 11984 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 316 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103766 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 64,00 mp - valoarea contabilă = 739,20 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 47,00 mp - valoarea contabilă = 605,00 lei Total valoare contabilă imobil 316 - parţial = 1.344,20 lei
10 Oraşul Bascov, judeţul Argeş C.F. nr. 81921 Bascov, nr. cadastral 81921 C.F. nr. 81922 Bascov, nr. cadastral 81922 C.F. nr. 81923 Bascov, nr. cadastral 81923 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 994 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103681 - parţial Construcţii: Pavilionul M30: - suprafaţa construită = 156,00 mp - valoarea contabilă = 18.155,90 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 62,00 mp - valoarea contabilă = 875,10 lei Total valoare contabilă imobil 994 - parţial = 19.031,00 lei
11 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 3-5, judeţul Vrancea C.F. nr. 58779 Focşani, nr. cadastral 58779 C.F. nr. 58780 Focşani, nr. cadastral 58780 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1715 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106988 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 39,43 ml - valoarea contabilă = 0,30 lei Drumuri şi parcare pavate: - suprafaţa construită = 543,86 ml - valoarea contabilă = 11,51 lei Reţea exterioară de apă: - suprafaţa construită = 79,84 ml - valoarea contabilă = 1,94 lei Reţea exterioară de canalizare: - suprafaţa construită = 89,53 ml - valoarea contabilă = 1,81 lei Total valoare contabilă Imobil 1715 - parţial = 15,56 lei
12 Municipiul Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, Bucureşti C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2700 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106820 - parţial Amenajări la teren: Reţea alimentare cu gaze aeriană: - suprafaţa construită = 300,00 ml - valoarea contabilă = 860,04 lei Total valoare contabilă Imobil 2700 - parţial = 860,04 lei
13 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2817 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106964 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire prefabricate din beton: - suprafaţa construită = 33,61 ml - valoarea contabilă =1.713,63 lei Total valoare contabilă imobil 2817 - parţial = 1.713,63 lei
0 1 2 3
14 Oraşul Mangalia, Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1669 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 - parţial Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 1.150 ml - valoarea contabilă = 15.609,60 lei Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 1.150 ml - valoarea contabilă = 65.985,76 lei Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 540,00 ml - valoarea contabilă = 3.401,02 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 820,00 ml - valoarea contabilă = 1.530,80 lei Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 247,00 ml - valoarea contabilă = 2.502,73 lei Drumuri şi alei interioare din macadam: - suprafaţa construită = 1.290,00 ml - valoarea contabilă = 3.325,30 lei Drumuri şi alei interioare asfaltate: - suprafaţa construită = 4.075 ml - valoarea contabilă = 8.322,90 lei Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 3.800,00 ml - valoarea contabilă = 33.917,60 lei Platforme betonate, asfaltate: - suprafaţa construită = 3.184,00 ml - valoarea contabilă = 39.808,50 lei Total valoare contabilă imobil 1669 - parţial = 174.404,21 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 107144 8.19.01 Imobil 1287 Comuna Corbu, judeţul Constanţa C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534
2 106889 8.19.01 Imobil 491 Oraşul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740
3 106900 8.19.01 Imobil 2625 Oraşul Bârlad, str. Trestiana nr. 8, judeţul Vaslui C.F. nr. 71766 Bârlad, nr. cadastral 71766
4 104068 8.19.01 Imobil 501 Oraşul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 33-35, judeţul Covasna C.F. nr. 31446 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 31446
5 103942 8.19.01 Imobil 1230 Oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 76, judeţul Mehedinţi C.F. nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181; C.F. nr. 50161 Vânju Mare, nr. cadastral 50161
6 104049 8.19.01 Imobil 2899 Oraşul Predeal, Str. Râşnoavei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101913 Predeal, nr. cadastral 101913 C.F. nr. 101914 Predeal, nr. cadastral 101914
7 103748 8.19.01 Imobil 854 Comuna Perişoru, judeţul Călăraşi C.F. nr. 22622 Perişoru, nr. cadastral 22622
8 107008 8.19.01 Imobil 3449 Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
9 103766 8.19.01 Imobil 316 Municipiul Piteşti, Aleea Poarta Eroilor, judeţul Argeş C.F. nr. 87574 Piteşti, nr. cadastral 11984
10 103681 8.19.01 Imobil 994 Oraşul Bascov, judeţul Argeş C.F. nr. 81921 Bascov, nr. cadastral 81921 C.F. nr. 81922 Bascov, nr. cadastral 81922 C.F. nr. 81923 Bascov, nr. cadastral 81923
11 106988 8.19.01 Imobil 1715 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 3-5, judeţul Vrancea C.F. nr. 58779 Focşani, nr. cadastral 58779 C.F. nr. 58780 Focşani, nr. cadastral 58780
12 106820 8.19.01 Imobil 2700 Municipiul Bucureşti, Bd. Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, Bucureşti C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342
13 106964 8.19.01 Imobil 2817 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601
14 107111 8.19.01 Imobil 1669 Oraşul Mangalia, Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 165/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 165 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu