Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.165 din 11.03.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 20 martie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Comuna Corbu, judeţul Constanţa C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1287 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107144 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 342,00 mp - valoarea contabilă = 21.614,10 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 157,00 mp - valoarea contabilă = 26.252,00 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 183,00 mp - valoarea contabilă = 35.936,10 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 2: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 3 - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.223,20 lei Pavilionul J 4: - suprafaţa construită = 79,00 mp - valoarea contabilă = 6.202,56 lei Pavilionul J 5: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 10.057,44 lei Pavilionul J 6: - suprafaţa construită = 101,00 mp - valoarea contabilă = 8.852,33 lei Pavilionul J 7: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 6.526,32 lei Pavilionul J 8: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 6.526,32 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 19.183,00 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 2.224,60 lei Total valoare contabilă imobil 1287 - parţial = 164.267,57 lei
2 Oraşul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 491 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106889 - parţial Amenajări la teren: Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 637,00 ml - valoarea contabilă = 1.046,38 lei Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 297,00 ml - valoarea contabilă = 83,22 lei Total valoare contabilă imobil 491 - parţial = 1.129,60 lei
0 1 2 3
3 Oraşul Bârlad, str. Trestiana nr. 8, judeţul Vaslui C.F. nr. 71766 Bârlad, nr. cadastral 71766 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2625 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106900 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 292,00 ml - valoarea contabilă = 100,26 lei Total valoare contabilă imobil 2625 - parţial = 100,26 lei
4 Oraşul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 33-35, judeţul Covasna C.F. nr. 31446 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 31446 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 501 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104068 - parţial Construcţii: Pavilionul V: - suprafaţa construită = 302,00 mp - valoarea contabilă = 1.691,80 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 51,00 mp - valoarea contabilă = 3.686,90 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 125,00 mp - valoarea contabilă = 38.822,90 lei Pavilionul Z 2: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 4.278,10 lei Total valoare contabilă imobil 501 - parţial = 48.479,70 lei
5 Oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 76, judeţul Mehedinţi C.F. nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181 C.F. nr. 50161 Vânju Mare, nr. cadastral 50161 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1230 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103942 - parţial Construcţii: Pavilionul S3: - suprafaţa construită = 63,00 mp - valoarea contabilă = 5.184,01 lei Pavilionul M 2: - suprafaţa construită = 280,00 mp - valoarea contabilă = 514.666,78 lei Pavilionul C - suprafaţa construită = 344,00 mp - valoarea contabilă = 44.956,09 lei Total valoare contabilă imobil 1230 - parţial = 564.806,88 lei
6 Oraşul Predeal, Str. Râşnoavei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101913 Predeal, nr. cadastral 101913 C.F. nr. 101914 Predeal, nr. cadastral 101914 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2899 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104049 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 3.010,20 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 22.286,98 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 18,00 mp - valoarea contabilă = 797,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi din lemn: - suprafaţa construită = 600,00 mp - valoarea contabilă = 15.950,10 lei Total valoare contabilă imobil 2899 - parţial = 42.044,58 lei
7 Comuna Perişoru, judeţul Călăraşi C.F. nr. 22622 Perişoru, nr. cadastral 22622 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 854 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103748 - parţial Construcţii: Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 91,61 mp - valoarea contabilă = 6.028,20 lei Total valoare contabilă imobil 854 - parţial = 6.028,20 lei
0 1 2 3
8 Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3449 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107008 - parţial Amenajări la teren: Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 45,00 ml - valoarea contabilă = 388,90 lei Împrejmuire sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 699,00 ml - valoarea contabilă = 9.334,00 lei Total valoare contabilă Imobil 3449 - parţial = 9.722,90 lei
9 Municipiul Piteşti, Aleea Poarta Eroilor, judeţul Argeş C.F. nr. 87574 Piteşti, nr. cadastral 11984 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 316 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103766 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 64,00 mp - valoarea contabilă = 739,20 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 47,00 mp - valoarea contabilă = 605,00 lei Total valoare contabilă imobil 316 - parţial = 1.344,20 lei
10 Oraşul Bascov, judeţul Argeş C.F. nr. 81921 Bascov, nr. cadastral 81921 C.F. nr. 81922 Bascov, nr. cadastral 81922 C.F. nr. 81923 Bascov, nr. cadastral 81923 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 994 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103681 - parţial Construcţii: Pavilionul M30: - suprafaţa construită = 156,00 mp - valoarea contabilă = 18.155,90 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 62,00 mp - valoarea contabilă = 875,10 lei Total valoare contabilă imobil 994 - parţial = 19.031,00 lei
11 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 3-5, judeţul Vrancea C.F. nr. 58779 Focşani, nr. cadastral 58779 C.F. nr. 58780 Focşani, nr. cadastral 58780 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1715 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106988 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 39,43 ml - valoarea contabilă = 0,30 lei Drumuri şi parcare pavate: - suprafaţa construită = 543,86 ml - valoarea contabilă = 11,51 lei Reţea exterioară de apă: - suprafaţa construită = 79,84 ml - valoarea contabilă = 1,94 lei Reţea exterioară de canalizare: - suprafaţa construită = 89,53 ml - valoarea contabilă = 1,81 lei Total valoare contabilă Imobil 1715 - parţial = 15,56 lei
12 Municipiul Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, Bucureşti C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2700 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106820 - parţial Amenajări la teren: Reţea alimentare cu gaze aeriană: - suprafaţa construită = 300,00 ml - valoarea contabilă = 860,04 lei Total valoare contabilă Imobil 2700 - parţial = 860,04 lei
13 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2817 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106964 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire prefabricate din beton: - suprafaţa construită = 33,61 ml - valoarea contabilă =1.713,63 lei Total valoare contabilă imobil 2817 - parţial = 1.713,63 lei
0 1 2 3
14 Oraşul Mangalia, Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1669 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 - parţial Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 1.150 ml - valoarea contabilă = 15.609,60 lei Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 1.150 ml - valoarea contabilă = 65.985,76 lei Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 540,00 ml - valoarea contabilă = 3.401,02 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 820,00 ml - valoarea contabilă = 1.530,80 lei Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 247,00 ml - valoarea contabilă = 2.502,73 lei Drumuri şi alei interioare din macadam: - suprafaţa construită = 1.290,00 ml - valoarea contabilă = 3.325,30 lei Drumuri şi alei interioare asfaltate: - suprafaţa construită = 4.075 ml - valoarea contabilă = 8.322,90 lei Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 3.800,00 ml - valoarea contabilă = 33.917,60 lei Platforme betonate, asfaltate: - suprafaţa construită = 3.184,00 ml - valoarea contabilă = 39.808,50 lei Total valoare contabilă imobil 1669 - parţial = 174.404,21 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 107144 8.19.01 Imobil 1287 Comuna Corbu, judeţul Constanţa C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534
2 106889 8.19.01 Imobil 491 Oraşul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740
3 106900 8.19.01 Imobil 2625 Oraşul Bârlad, str. Trestiana nr. 8, judeţul Vaslui C.F. nr. 71766 Bârlad, nr. cadastral 71766
4 104068 8.19.01 Imobil 501 Oraşul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 33-35, judeţul Covasna C.F. nr. 31446 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 31446
5 103942 8.19.01 Imobil 1230 Oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 76, judeţul Mehedinţi C.F. nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181; C.F. nr. 50161 Vânju Mare, nr. cadastral 50161
6 104049 8.19.01 Imobil 2899 Oraşul Predeal, Str. Râşnoavei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101913 Predeal, nr. cadastral 101913 C.F. nr. 101914 Predeal, nr. cadastral 101914
7 103748 8.19.01 Imobil 854 Comuna Perişoru, judeţul Călăraşi C.F. nr. 22622 Perişoru, nr. cadastral 22622
8 107008 8.19.01 Imobil 3449 Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
9 103766 8.19.01 Imobil 316 Municipiul Piteşti, Aleea Poarta Eroilor, judeţul Argeş C.F. nr. 87574 Piteşti, nr. cadastral 11984
10 103681 8.19.01 Imobil 994 Oraşul Bascov, judeţul Argeş C.F. nr. 81921 Bascov, nr. cadastral 81921 C.F. nr. 81922 Bascov, nr. cadastral 81922 C.F. nr. 81923 Bascov, nr. cadastral 81923
11 106988 8.19.01 Imobil 1715 Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 3-5, judeţul Vrancea C.F. nr. 58779 Focşani, nr. cadastral 58779 C.F. nr. 58780 Focşani, nr. cadastral 58780
12 106820 8.19.01 Imobil 2700 Municipiul Bucureşti, Bd. Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, Bucureşti C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342
13 106964 8.19.01 Imobil 2817 Municipiul Buzău, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601
14 107111 8.19.01 Imobil 1669 Oraşul Mangalia, Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 165/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 165 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu