Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1515 din 16 septembrie 2004

privind organizarea si functionarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 893 din 30 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, denumita in continuare Agentia, institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, aflata in coordonarea primului-ministru.
    (2) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia are drept obiect de activitate punerea in aplicare a procedurilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru executarea operatiunilor compensatorii aferente contractelor de achizitii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, denumite in continuare contracte de achizitii de tehnica speciala.
    Art. 3
    Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) supunerea spre aprobare Comisiei mixte pentru compensarea achizitiilor de tehnica speciala, denumita in continuare Comisia, a domeniilor prioritare ce beneficiaza de derularea operatiunilor de compensare si a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultati ca urmare a analizei prioritatilor de dezvoltare a Romaniei;
    b) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in strainatate;
    c) urmarirea tranzactiilor la care pot fi luate in considerare operatiuni compensatorii;
    d) furnizarea de informatii contractantilor cu privire la procedurile legale in vigoare pentru incheierea acordurilor compensatorii si executarea obligatiilor de compensare, cu respectarea legislatiei privind informatiile clasificate;
    e) colaborarea cu autoritatile contractante pentru a asigura o buna corelare intre prevederile contractului de achizitie si cele ale acordurilor compensatorii;
    f) analizarea si supunerea spre aprobare Comisiei a procedurii si documentelor-cadru, respectiv acordul-cadru de compensare si planul de afaceri;
    g) asigurarea de asistenta potentialilor contractanti in identificarea de oportunitati pentru executarea obligatiilor de compensare;
    h) elaborarea, intretinerea si actualizarea permanenta a unei baze de date cu privire la agentii economici romani, la produsele si serviciile romanesti care, in conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei, pot beneficia de programe de compensare;
    i) analizarea documentelor inaintate de catre contractant si calcularea valorii creditului curent anual;
    j) evaluarea, la sfarsitul perioadei de compensare, a stadiului de indeplinire a obligatiei de compensare si prezentarea de propuneri Comisiei in vederea luarii unei decizii;
    k) notificarea indeplinirii obligatiilor de compensare de catre contractant;
    l) analizarea rapoartelor trimestriale si anuale depuse de contractanti, elaborarea de sinteze si rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandari Comisiei cu privire la masurile ce trebuie luate ca urmare a situatiilor identificate;
    m) elaborarea proiectului referitor la strategia Romaniei privind operatiunile compensatorii, pe care il supune aprobarii Comisiei;
    n) elaborarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea proprie, incluzand si caile si masurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, rapoarte prezentate spre aprobare Comisiei.
    Art. 4
    Agentia indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilite de primul-ministru si de Comisie, potrivit competentelor acestora.
    Art. 5
    (1) Agentia acorda asistenta autoritatilor contractante, la cererea acestora, pentru elaborarea clauzelor de compensare si participa la negocierea clauzelor de compensare din contractul de achizitie.
    (2) Comisia acorda Agentiei mandat de negociere a clauzelor acordului-cadru de compensare si mandat de semnare a acordului-cadru de compensare cu contractantul, in conditiile prevazute de art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In vederea aplicarii unitare a dispozitiilor legale privind obligatiile de compensare, Agentia colaboreaza cu ministerele si cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu prevederile legale privind competentele acestora.
    Art. 6
    (1) Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte asimilat functiei de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia in relatiile cu tertii si poate delega, pe baza de mandat, o parte din atributiile sale directorilor executivi.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Agentie, in perioada finantarii de la bugetul de stat, este de 30, exclusiv presedintele.
    (4) Statul de functii si criteriile de selectie a personalului Agentiei se aproba prin decizie a primului-ministru.
    (5) Angajarea personalului Agentiei prin contract individual de munca, precum si desfacerea contractului individual de munca se realizeaza prin ordin al presedintelui.
    (6) In perioada finantarii de la bugetul de stat, salarizarea personalului de conducere si de executie din cadrul Agentiei se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (7) Salariul presedintelui in perioada finantarii de la bugetul de stat este stabilit potrivit pozitiei nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8) In perioada finantarii din venituri proprii, salarizarea se face in conditiile prevazute de lege pentru institutiile publice finantate din astfel de venituri.
    Art. 8
    In termen de 30 de zile de la data infiintarii, Agentia va elabora regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aproba prin decizie a primului-ministru.
    Art. 9
    (1) In primul an de la inceperea activitatii, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Dupa expirarea perioadei de un an de la data infiintarii, finantarea Agentiei se asigura din venituri proprii, iar bugetul de venituri si cheltuieli se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Veniturile proprii ale Agentiei se constituie din:
    a) incasari din tarife pentru activitati de consultanta si asistenta acordate potentialilor contractanti si altor firme interesate;
    b) incasari din cote procentuale aplicate la valoarea tranzactiilor curente de compensare;
    c) incasari din furnizarea unor materiale documentare contra cost;
    d) incasari din alte activitati;
    e) alte surse prevazute de lege.
    (4) Structura activitatilor si nivelul tarifelor, al cotelor procentuale si al preturilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Maior,
                         secretar de stat

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
    a Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala

    Numarul maxim de posturi = 30

                                 ____________
                                | PRESEDINTE |
                                |____________|
                                      |
 ______________________               |               _________________________
| Audit public intern, |              |              |     Compartimentul      |
|      inspectie       |              |              | Legislatie, contencios, |
|                      |______________|______________| protectia informatiilor |
|                      |              |              |      clasificate        |
|______________________|              |              |_________________________|
                                      |
            __________________________|____________________________
           |                          |                            |
 __________|___________    ___________|___________    _____________|___________
|       Directia       |  |   Directia generala   |  |    Compartimentul       |
| financiar-contabila, |  |       operatiuni      |  |    resurse umane        |
|    administrativa    |  |     compensatorii     |  |                         |
|______________________|  |_______________________|  |_________________________|
                                      |
            __________________________|____________________________
           |                          |                            |
 __________|___________    ___________|___________    _____________|___________
| Directia negociere   |  |   Directia derulare,  |  | Compartimentul sinteza, |
|     acorduri de      |  | monitorizare acorduri |  |      informatica,       |
|     compensare       |  |     de compensare     |  |      baze de date       |
|______________________|  |_______________________|  |_________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1515/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1515 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu