Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1487 din 25 noiembrie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unitatilor de masura legale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 869 din 14 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de măsură legale prevăzute la alin. (1) privesc mijloacele de măsurare utilizate, măsurările efectuate şi indicaţiile de mărime exprimate în unităţi de măsură."

2.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Utilizarea de indicaţii suplimentare este admisă."

3. Articolul 4 se abrogă.

4.   După articolul 6 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 80/181/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură şi de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 85/1/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L2 din 3 ianuarie 1985, Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 89/617/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L357 din 7 decembrie 1989, Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 ianuarie 2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 34 din 9 februarie 2000, şi Directiva 2009/3/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului din 11 martie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114 din 7 mai 2009."

5. La punctul 1.1.1 din anexă, paragraful intitulat „Unitatea de temperatură termodinamică" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Unitatea de temperatură termodinamică Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracţiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.

Această definiţie se referă la apa care are o compoziţie izotopică definită prin următoarele rapoarte de cantitate de substanţă: 0,00015576 mol de 2H pe mol de 1H, 0,0003799 mol de 17O pe mol de 16O şi 0,0020052 mol de 18O pe mol de 18O.

[Cea de-a treisprezecea Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1967), rezoluţia 4, si cea de-a douăzeci si treia CGPM (2007), rezoluţia 10].'"

6. La punctul 1.1.2 din anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.2. Denumirea şi simbolul speciale ale unităţii SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius"

7.  La punctul 1.2 din anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Unităţi SI derivate"

8. Punctul 1.2.1 din anexă se abrogă.

9. Punctul 1.2.2 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.2. Reguli generale pentru unităţile SI derivate.

Unităţile derivate într-o manieră coerentă din unităţile SI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităţilor SI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1."

10. Punctul 1.2.3 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.3. Unităţi SI derivate, cu denumiri şi simboluri speciale

Mărimea

Unitatea SI

Expresia

Nume

Simbol

In alte unităţi SI

In unităţi si fundamentale

Unghi plan

radian

rad

m • m-1

Unghi solid

steradian

sr

m2•m-2

Frecvenţă

hertz

Hz

s-1

Forţă

newton

N

m • kg • s-2

Presiune, tensiune mecanică

pascal

Pa

N• m-2

m-1 • kg • s-2

Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură

joule

J

N• m

m2 • kg • s-2

Putere (1), flux energetic

watt

W

J•s-1

m2 • kg • s-3

Cantitate de electricitate, sarcină electrică

coulomb

C

s•A

Tensiune electrică, potenţial electric, tensiune electromotoare

volt

V

W•A-1

m2 • kg • s-3• A-1

Rezistenţă electrică

ohm

Ω

V•A-1

m2 • kg• s-3• A2

Conductanţă electrică

siemens

S

A•V-1

m-2•  kg-1 • s3  •A2

Capacitate electrică

fa rad

F

C•V-1

m-2 • kg-1 • s4 •A2

Flux de inducţie magnetică

weber

Wb

V•s

m2 • kg • s-2 • A-1

Inducţie magnetică

tesla

T

Wb • m-2

kg• s-2 • A-1

Inductanţă

henry

H

Wb • A-1

m2 • kg• s-2 • A-2

Flux luminos

lumen

Im

cd • sr

cd

Iluminare

lux

Ix

Im • m-2

m-2 • cd

Activitate (a unui radionuclid)

becquerel

Bq

s-1

Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite

gray

Gy

J • kg-1

m2•  s-2

Echivalent al dozei absorbite

sievert

Sv

J • kg-1

m2 • s-2

Activitate catalitică

katal

kat

mol • s-1

(1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol „VA"), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, şi var (simbol „var"), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură „VAR" nu este inclusă în rezoluţiile CGPM.

Unităţile derivate din unităţile SI fundamentale pot fi exprimate în funcţie de unităţile de măsură enumerate la pct. 1.

In mod particular, unităţile SI derivate pot fi exprimate prin nume şi simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea SI a viscozităţii dinamice poate fi exprimată ca m-1 • kg • s-1 sau N • s • m-2 sau Pa • s."

Art. II. - Ministerul Economiei comunică la Comisia Europeană textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1487/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1487 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1487/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu