Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1487 din 25 noiembrie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unitatilor de masura legale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 869 din 14 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de măsură legale prevăzute la alin. (1) privesc mijloacele de măsurare utilizate, măsurările efectuate şi indicaţiile de mărime exprimate în unităţi de măsură."

2.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Utilizarea de indicaţii suplimentare este admisă."

3. Articolul 4 se abrogă.

4.   După articolul 6 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 80/181/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură şi de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 85/1/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L2 din 3 ianuarie 1985, Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 89/617/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L357 din 7 decembrie 1989, Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 ianuarie 2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 34 din 9 februarie 2000, şi Directiva 2009/3/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului din 11 martie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114 din 7 mai 2009."

5. La punctul 1.1.1 din anexă, paragraful intitulat „Unitatea de temperatură termodinamică" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Unitatea de temperatură termodinamică Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracţiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.

Această definiţie se referă la apa care are o compoziţie izotopică definită prin următoarele rapoarte de cantitate de substanţă: 0,00015576 mol de 2H pe mol de 1H, 0,0003799 mol de 17O pe mol de 16O şi 0,0020052 mol de 18O pe mol de 18O.

[Cea de-a treisprezecea Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1967), rezoluţia 4, si cea de-a douăzeci si treia CGPM (2007), rezoluţia 10].'"

6. La punctul 1.1.2 din anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.2. Denumirea şi simbolul speciale ale unităţii SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius"

7.  La punctul 1.2 din anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Unităţi SI derivate"

8. Punctul 1.2.1 din anexă se abrogă.

9. Punctul 1.2.2 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.2. Reguli generale pentru unităţile SI derivate.

Unităţile derivate într-o manieră coerentă din unităţile SI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităţilor SI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1."

10. Punctul 1.2.3 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.3. Unităţi SI derivate, cu denumiri şi simboluri speciale

Mărimea

Unitatea SI

Expresia

Nume

Simbol

In alte unităţi SI

In unităţi si fundamentale

Unghi plan

radian

rad

m • m-1

Unghi solid

steradian

sr

m2•m-2

Frecvenţă

hertz

Hz

s-1

Forţă

newton

N

m • kg • s-2

Presiune, tensiune mecanică

pascal

Pa

N• m-2

m-1 • kg • s-2

Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură

joule

J

N• m

m2 • kg • s-2

Putere (1), flux energetic

watt

W

J•s-1

m2 • kg • s-3

Cantitate de electricitate, sarcină electrică

coulomb

C

s•A

Tensiune electrică, potenţial electric, tensiune electromotoare

volt

V

W•A-1

m2 • kg • s-3• A-1

Rezistenţă electrică

ohm

Ω

V•A-1

m2 • kg• s-3• A2

Conductanţă electrică

siemens

S

A•V-1

m-2•  kg-1 • s3  •A2

Capacitate electrică

fa rad

F

C•V-1

m-2 • kg-1 • s4 •A2

Flux de inducţie magnetică

weber

Wb

V•s

m2 • kg • s-2 • A-1

Inducţie magnetică

tesla

T

Wb • m-2

kg• s-2 • A-1

Inductanţă

henry

H

Wb • A-1

m2 • kg• s-2 • A-2

Flux luminos

lumen

Im

cd • sr

cd

Iluminare

lux

Ix

Im • m-2

m-2 • cd

Activitate (a unui radionuclid)

becquerel

Bq

s-1

Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite

gray

Gy

J • kg-1

m2•  s-2

Echivalent al dozei absorbite

sievert

Sv

J • kg-1

m2 • s-2

Activitate catalitică

katal

kat

mol • s-1

(1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol „VA"), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, şi var (simbol „var"), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură „VAR" nu este inclusă în rezoluţiile CGPM.

Unităţile derivate din unităţile SI fundamentale pot fi exprimate în funcţie de unităţile de măsură enumerate la pct. 1.

In mod particular, unităţile SI derivate pot fi exprimate prin nume şi simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea SI a viscozităţii dinamice poate fi exprimată ca m-1 • kg • s-1 sau N • s • m-2 sau Pa • s."

Art. II. - Ministerul Economiei comunică la Comisia Europeană textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1487/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1487 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1487/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu