Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1487 din 25 noiembrie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unitatilor de masura legale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 869 din 14 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de măsură legale prevăzute la alin. (1) privesc mijloacele de măsurare utilizate, măsurările efectuate şi indicaţiile de mărime exprimate în unităţi de măsură."

2.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Utilizarea de indicaţii suplimentare este admisă."

3. Articolul 4 se abrogă.

4.   După articolul 6 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 80/181/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură şi de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 85/1/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L2 din 3 ianuarie 1985, Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 89/617/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L357 din 7 decembrie 1989, Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 ianuarie 2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 34 din 9 februarie 2000, şi Directiva 2009/3/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului din 11 martie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114 din 7 mai 2009."

5. La punctul 1.1.1 din anexă, paragraful intitulat „Unitatea de temperatură termodinamică" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Unitatea de temperatură termodinamică Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracţiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.

Această definiţie se referă la apa care are o compoziţie izotopică definită prin următoarele rapoarte de cantitate de substanţă: 0,00015576 mol de 2H pe mol de 1H, 0,0003799 mol de 17O pe mol de 16O şi 0,0020052 mol de 18O pe mol de 18O.

[Cea de-a treisprezecea Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1967), rezoluţia 4, si cea de-a douăzeci si treia CGPM (2007), rezoluţia 10].'"

6. La punctul 1.1.2 din anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.2. Denumirea şi simbolul speciale ale unităţii SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius"

7.  La punctul 1.2 din anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Unităţi SI derivate"

8. Punctul 1.2.1 din anexă se abrogă.

9. Punctul 1.2.2 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.2. Reguli generale pentru unităţile SI derivate.

Unităţile derivate într-o manieră coerentă din unităţile SI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităţilor SI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1."

10. Punctul 1.2.3 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.3. Unităţi SI derivate, cu denumiri şi simboluri speciale

Mărimea

Unitatea SI

Expresia

Nume

Simbol

In alte unităţi SI

In unităţi si fundamentale

Unghi plan

radian

rad

m • m-1

Unghi solid

steradian

sr

m2•m-2

Frecvenţă

hertz

Hz

s-1

Forţă

newton

N

m • kg • s-2

Presiune, tensiune mecanică

pascal

Pa

N• m-2

m-1 • kg • s-2

Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură

joule

J

N• m

m2 • kg • s-2

Putere (1), flux energetic

watt

W

J•s-1

m2 • kg • s-3

Cantitate de electricitate, sarcină electrică

coulomb

C

s•A

Tensiune electrică, potenţial electric, tensiune electromotoare

volt

V

W•A-1

m2 • kg • s-3• A-1

Rezistenţă electrică

ohm

Ω

V•A-1

m2 • kg• s-3• A2

Conductanţă electrică

siemens

S

A•V-1

m-2•  kg-1 • s3  •A2

Capacitate electrică

fa rad

F

C•V-1

m-2 • kg-1 • s4 •A2

Flux de inducţie magnetică

weber

Wb

V•s

m2 • kg • s-2 • A-1

Inducţie magnetică

tesla

T

Wb • m-2

kg• s-2 • A-1

Inductanţă

henry

H

Wb • A-1

m2 • kg• s-2 • A-2

Flux luminos

lumen

Im

cd • sr

cd

Iluminare

lux

Ix

Im • m-2

m-2 • cd

Activitate (a unui radionuclid)

becquerel

Bq

s-1

Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite

gray

Gy

J • kg-1

m2•  s-2

Echivalent al dozei absorbite

sievert

Sv

J • kg-1

m2 • s-2

Activitate catalitică

katal

kat

mol • s-1

(1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol „VA"), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, şi var (simbol „var"), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură „VAR" nu este inclusă în rezoluţiile CGPM.

Unităţile derivate din unităţile SI fundamentale pot fi exprimate în funcţie de unităţile de măsură enumerate la pct. 1.

In mod particular, unităţile SI derivate pot fi exprimate prin nume şi simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea SI a viscozităţii dinamice poate fi exprimată ca m-1 • kg • s-1 sau N • s • m-2 sau Pa • s."

Art. II. - Ministerul Economiei comunică la Comisia Europeană textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1487/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1487 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1487/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu