E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1336 din 27 decembrie 2001

privind domeniile si specializarile de referinta din invatamantul universitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 21 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 60 alin. (4) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba Nomenclatorul domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul universitar de lunga durata, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba Nomenclatorul domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul universitar de scurta durata, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Institutiile de invatamant superior propun si transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii si Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare corespondenta dintre specializarile in functiune - acreditate sau cu autorizare de functionare provizorie - si specializarile de referinta, in sensul adoptarii titulaturii specializarilor de referinta, in termen de o luna de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Specializarile cu denumirile de referinta, acreditate sau cu autorizare de functionare provizorie, vor fi aprobate de Guvern si vor intra in vigoare incepand cu anul universitar 2002 - 2003, la anul intai de studii si, dupa caz, la ceilalti ani de studii.
    (3) In cadrul unei specializari o institutie de invatamant superior poate organiza directii de studiu, prin discipline optionale.
    Art. 3
    Institutiile de invatamant superior pot propune noi specializari, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata.
    Art. 4
    Pentru largirea competentelor absolventilor institutiile de invatamant superior pot organiza specializari duble, in conditiile legii. Totodata acestea pot organiza programe de studiu complementare.
    Art. 5
    (1) O specializare dubla se poate organiza astfel incat raportul dintre orele atribuite, prin planul de invatamant, disciplinelor care definesc cele doua specializari componente sa fie cuprins intre 1 si 1,25.
    (2) Disciplinele unui program de studiu complementar se pot introduce in planul de invatamant al unei specializari sau specializari duble, cu un volum de ore de maximum 10% din volumul total de ore aferent specializarii sau specializarii duble in cauza.
    (3) Planurile de invatamant se elaboreaza astfel incat:
    a) in cadrul unei specializari sau specializari duble sa se asigure si insusirea de catre studenti a cel putin unei limbi straine;
    b) printr-un program de studiu complementar sa se asigure largirea competentelor profesionale ale absolventilor, inclusiv insusirea unei limbi straine dintre cele oficiale in Uniunea Europeana, alta decat cea studiata in cadrul specializarii sau specializarii duble.
    Art. 6
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Educatiei si Cercetarii va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                          NOMENCLATORUL
domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul universitar de lunga durata
................_______________________________________________________________
: Domeniile de |                  |                                            |
: stiinta,     |     Domeniul     |                Specializarea               |
: arta, cultura|                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
:      00      |        01        |                     02                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MATEMATICA       | - Matematica                               |
: exacte       |                  | - Matematica-mecanica                      |
:              |                  | - Matematici aplicate                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FIZICA           | - Fizica                                   |
:              |                  | - Fizica medicala                          |
:              |                  | - Biofizica                                |
:              |                  | - Fizica tehnologica                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CHIMIE           | - Chimie                                   |
:              |                  | - Biochimie tehnologica                    |
:              |                  | - Chimia mediului                          |
:              |                  | - Radiochimie                              |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INFORMATICA      | - Informatica                              |
:              |                  | - Informatica economica                    |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte ale  | BIOLOGIE         | - Biologie                                 |
: vietii si    |                  | - Biochimie                                |
: pamantului   |                  | - Ecologie si protectia mediului           |
:              |                  | - Biologie aplicata in agricultura         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEOGRAFIE        | - Geografie                                |
:              |                  | - Planificare teritoriala                  |
:              |                  | - Geografia turismului                     |
:              |                  | - Geografia mediului                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEOLOGIE         | - Geologie                                 |
:              |                  | - Geofizica                                |
:              |                  | - Geochimie                                |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | FILOSOFIE        | - Filosofie                                |
: umaniste     |__________________|____________________________________________|
:              | FILOLOGIE        | - Limba si literatura romana               |
:              |                  | - Limbi si literaturi straine              |
:              |                  | - Filologie clasica                        |
:              |                  | - Literatura universala si comparata       |
:              |                  | - Limbi moderne aplicate                   |
:              |                  | - Traducere si interpretare                |
:              |                  | - Bibliologie si Biblioteconomie           |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ISTORIE          | - Istorie                                  |
:              |                  | - Istoria artei                            |
:              |                  | - Arheologie                               |
:              |                  | - Arhivistica si Muzeologie                |
:              |                  | - Arhivistica si Istorie                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | PSIHOLOGIE       | - Psihologie                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE ALE      | - Pedagogie                                |
:              | EDUCATIEI        | - Psihopedagogie speciala                  |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Teologie     | TEOLOGIE         | - Teologie*) pastorala                     |
:              |                  | - Teologie*) didactica                     |
:              |                  |                                            |
:              |                  | *) (Teologie se refera, dupa caz, la:      |
:              |                  | Teologie ortodoxa, Teologie greco-catolica,|
:              |                  | Teologie romano-catolica, Teologie         |
:              |                  | protestanta, Teologie baptista, etc.)      |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | SOCIOLOGIE       | - Sociologie                               |
: sociale si   |                  | - Politici sociale                         |
: politice     |                  | - Antropologie                             |
:              |                  | - Etnologie                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ASISTENTA SOCIALA| - Asistenta sociala                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE POLITICE | - Stiinte politice                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | RELATII          | - Relatii internationale si studii         |
:              | INTERNATIONALE   | europene                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE          | - Administratie publica                    |
:              | ADMINISTRATIVE   |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE ALE      | - Jurnalism                                |
:              | COMUNICARII      | - Comunicare sociala si relatii publice    |
:              |                  | - Comunicare sociala - informatii          |
:              |                  | - Psihosociologie - informatii             |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | DREPT            | - Drept                                    |
: juridice     |                  | - Drept comunitar                          |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | ECONOMIE         | - Economie generala                        |
: economice    |                  | - Economia comertului, turismului si       |
:              |                  | serviciilor                                |
:              |                  | - Economie agroalimentara                  |
:              |                  | - Economia intreprinderii                  |
:              |                  | - Economia mediului                        |
:              |                  | - Merceologie                              |
:              |                  | - Administrarea afacerilor                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CIBERNETICA SI   | - Cibernetica economica                    |
:              | STATISTICA       | - Statistica si previziune economica       |
:              | ECONOMICA        |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FINANTE          | - Finante si Banci                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CONTABILITATE    | - Contabilitate si informatica             |
:              |                  | de gestiune                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | RELATII ECONOMICE| - Relatii economice internationale         |
:              | INTERNATIONALE   |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MANAGEMENT       | - Management                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MARKETING        | - Marketing                                |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | AGRICULTURA      | - Agricultura                              |
: agricole,    |                  | - Stiintele solului                        |
: silvice si   |                  | - Montanologie                             |
: zootehnice   |__________________|____________________________________________|
:              | HORTICULTURA     | - Horticultura                             |
:              |                  | - Peisagistica                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | SILVICULTURA     | - Silvicultura                             |
:              |                  | - Exploatari forestiere                    |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ZOOTEHNIE        | - Zootehnie                                |
:              |                  | - Piscicultura                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | BIOTEHNOLOGII    | - Inginerie genetica in agricultura        |
:              |                  | - Biotehnologii agricole                   |
:              |                  | - Biotehnologii medical-veterinare         |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MEDICINA         | - Medicina generala                        |
: medicale     |                  | - Fiziokinetoterapie                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STOMATOLOGIE     | - Stomatologie                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FARMACIE         | - Farmacie                                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MEDICINA         | - Medicina veterinara                      |
:              | VETERINARA       |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arhitectura  | ARHITECTURA      | - Arhitectura                              |
: si urbanism  |                  | - Design interior                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | URBANISM         | - Urbanism                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arte         | ARTE PLASTICE    | - Arte plastice                            |
:              | SI DECORATIVE    | - Arte decorative                          |
:              |                  | - Design                                   |
:              |                  | - Conservare si restaurare                 |
:              |                  | - Pedagogie - arte plastice si decorative  |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MUZICA           | - Artele spectacolului muzical             |
:              |                  | - Muzicologie                              |
:              |                  | - Compozitie muzicala                      |
:              |                  | - Interpretare muzicala                    |
:              |                  | - Pedagogie muzicala                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEATRU           | - Artele spectacolului de teatru           |
:              |                  | - Teatrologie                              |
:              |                  | - Scenografie                              |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CINEMATOGRAFIE   | - Fotografie, cinematografie, media        |
:              | SI MEDIA         | - Filmologie                               |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Educatie     | EDUCATIE FIZICA  | - Educatie fizica si sport                 |
: fizica si    | SI SPORT         | - Kinetoterapie                            |
: sport        |                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | GEOLOGIE TEHNICA | - Geologie tehnica                         |
: ingineresti  |                  | - Geologie miniera                         |
:              |                  | - Geologie petroliera                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MINE             | - Inginerie miniera                        |
:              |                  | - Prepararea substantelor minerale utile   |
:              |                  | - Topografie miniera                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | PETROL SI GAZE   | - Inginerie de petrol si gaze              |
:              |                  | - Transportul, depozitarea si distributia  |
:              |                  | hidrocarburilor                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEODEZIE         | - Geodezie                                 |
:              |                  | - Cadastru                                 |
:              |                  | - Topogeodezie si automatizarea            |
:              |                  | asigurarii topogeodezice                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE CIVILA | - Constructii civile, industriale si       |
:              |                  | agricole                                   |
:              |                  | - Cai ferate, drumuri si poduri            |
:              |                  | - Constructii si fortificatii              |
:              |                  | - Constructii hidrotehnice                 |
:              |                  | - Constructii miniere                      |
:              |                  | - Inginerie sanitara si protectia mediului |
:              |                  | - Imbunatatiri funciare si dezvoltare      |
:              |                  | rurala                                     |
:              |                  | - Inginerie civila                         |
:              |                  | - Inginerie urbana si dezvoltare regionala |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INSTALATII       | - Instalatii pentru constructii            |
:              |                  | - Instalatii si echipamente pentru         |
:              |                  | protectia atmosferei                       |
:              |                  | - Instalatii pentru constructii -          |
:              |                  | pompieri                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GENIU            | - Masini si utilaje de geniu               |
:              |                  | - Sisteme pentru baraje de mine,           |
:              |                  | distrugeri si masacre                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Constructii aerospatiale                 |
:              | AEROSPATIALA     | - Sisteme de propulsie                     |
:              |                  | - Echipamente si instalatii de bord        |
:              |                  | - Aeronave si motoare de aviatie           |
:              |                  | - Echipamente si instalatii de aviatie     |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE NAVALA | - Constructii navale                       |
:              | SI NAVIGATIE     | - Instalatii si echipamente navale         |
:              |                  | - Navigatie si transport maritim           |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Autovehicule rutiere                     |
:              | MECANICA         | - Material rulant de cale ferata           |
:              |                  | - Masini si echipamente termice            |
:   |                  | - Masini si sisteme hidraulice si          |
:              |                  | pneumatice                                 |
:              |                  | - Mecanica fina                            |
:              |                  | - Masini si echipamente miniere            |
:              |                  | - Inginerie mecanica                       |
:              |                  | - Masini si instalatii pentru agricultura  |
:              |                  | si industria alimentara                    |
:              |                  | - Utilaje petroliere si petrochimice       |
:              |                  | - Utilaje pentru transportul si            |
:              |                  | depozitarea hidrocarburilor                |
:              |                  | - Utilaje si instalatii de proces          |
:              |                  | - Utilaje pentru constructii               |
:              |                  | - Ingineria si managementul resurselor     |
:              |                  | tehnologice in constructii                 |
:              |                  | - Utilaje pentru textile si pielarie       |
:              |                  | - Utilaje si instalatii portuare           |
:              |                  | - Blindate, automobile si tractoare        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Ingineria transporturilor                |
:              | TRANSPORTURILOR  | - Ingineria sistemelor de circulatie       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Ingineria materialelor                   |
:              | MATERIALELOR     | - Ingineria proceselor metalurgice         |
:              |                  | - Ingineria procesarii materialelor        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Tehnologia constructiilor de masini      |
:              | INDUSTRIALA      | - Masini si sisteme de productie           |
:              |                  | - Utilajul si tehnologia sudarii           |
:              |                  | - Utilaje pentru prelucrari la cald        |
:              |                  | - Design industrial                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Prelucrarea lemnului                     |
:              | LEMNULUI         | - Mobila si produse finite din lemn        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MECATRONICA      | - Mecatronica                              |
:              |                  | - Roboti industriali                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Automatica                               |
:              | SISTEMELOR SI    | - Calculatoare                             |
:              | CALCULATOARELOR  | - Sisteme si echipamente automatizate a    |
:              |                  | conducerii organizatiilor militare         |
:              |                  | - Automatizarea conducerii actiunilor de   |
:              |                  | lupta                                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Electrotehnica generala                  |
:              | ELECTRICA        | - Constructii electrotehnice               |
:              |                  | - Actionari electrice                      |
:              |                  | - Metrologie in industria electrica        |
:              |                  | - Inginerie electrica si calculatoare      |
:              |                  | - Electromecanica                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Electroenergetica                        |
:              | ENERGETICA       | - Hidroenergetica                          |
:              |                  | - Termoenergetica                          |
:              |                  | - Energetica nucleara                      |
:              |                  | - Energetica industriala                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Electronica                              |
:              | ELECTRONICA      | - Telecomunicatii                          |
:              |                  | - Microtehnologii                          |
:              |                  | - Telecomenzi si electronica in            |
:              |                  | transporturi                               |
:              |                  | - Echipamente si sisteme electronice       |
:              |                  | militare                                   |
:              |                  | - Transmisiuni                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Ingineria si chimia substantelor         |
:              | CHIMICA          | anorganice                                 |
:              |                  | - Ingineria si chimia substantelor         |
:              |                  | organice                                   |
:              |                  | - Ingineria si chimia compusilor           |
:              |                  | macromoleculari                            |
:              |                  | - Stiinta si ingineria materialelor oxidice|
:              |                  | - Inginerie chimica                        |
:              |                  | - Inginerie biochimica                     |
:              |                  | - Ingineria si tehnologia fabricatiei      |
:              |                  | hartiei                                    |
:              |                  | - Tehnologia chimica a produselor din      |
:              |                  |  piele si inlocuitori                      |
:              |                  | - Tehnologie chimica textila               |
:              |                  | - Chimie alimentara                        |
:              |                  | - Prelucrarea petrolului, petrochimie si   |
:              |                  | carbochimie                                |
:              |                  | - Chimie militara                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Tehnologii textile                       |
:              | PRODUSELOR       | - Tehnologia tricotajelor si confectiilor  |
:              | TEXTILE SI DIN   | - Tehnologia confectiilor din piele si     |
:              | PIELE            | inlocuitori                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Ingineria produselor alimentare          |
:              | ALIMENTARA       | - Tehnologia prelucrarii produselor        |
:              |                  | agricole                                   |
:              |                  | - Extracte si aditivi naturali alimentari  |
:              |                  | - Controlul si expertiza produselor        |
:              |                  |  alimentare                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE APLICATE | - Inginerie fizica                         |
:              |                  | - Inginerie matematica                     |
:              |                  | - Informatica industriala                  |
:              |                  | - Inginerie medicala                       |
:              |                  | - Biotehnologii industriale                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Inginerie economica industriala          |
:              | ECONOMICA        | - Inginerie economica in domeniul          |
:              |                  | electric, electronic si energetic          |
:              |                  | - Inginerie economica in industria         |
:              |                  | chimica si de materiale                    |
:              |                  | - Inginerie economica in constructii       |
:              |                  | - Inginerie economica in agricultura       |
:              |                  | - Inginerie si management agroturistic     |
:              |                  | - Exploatari portuare                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Ingineria si protectia mediului in       |
:              | MEDIULUI         | industrie                                  |
:              |                  | - Ingineria si protectia mediului in       |
:              |                  |  agricultura                               |
:              |                  | - Ingineria sistemelor biotehnice si       |
:              |                  | ecologice                                  |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE DE     | - Armament, aparatura artileristica si     |
:              | ARMAMENT, RACHETE| sisteme de conducere a focului             |
:              | SI MUNITII       | - Munitii, rachete, explozivi si pulberi   |
:              |                  | - Armament, rachete, munitii de aviatie    |
:              |                  | si sisteme de salvare                      |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | STIINTE MILITARE | - Conducere interarme forte terestre       |
: militare     |                  | - Conducere interarme forte aeriene        |
:              |                  | - Conducere interarme forte navale         |
:              |                  | - Conducere logistica                      |
:              |                  | - Management economico-financiar           |
:              |                  | - Managementul organizatiei                |
:..............|__________________|____________________________________________|
| Nota                                                                         |
|    Specializarilor de referinta le corespund, dupa caz, specializari cu      |
| autorizare de functionare provizorie sau acreditate, cu predare in limba     |
| romana si/sau intr-o limba straina.                                          |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                              NOMENCLATORUL
domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul universitar de scurta durata
................_______________________________________________________________
: Domeniile de |                  |                                            |
: stiinta,     |     Domeniul     |                Specializarea               |
: arta, cultura|                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
:      00      |        01        |                     02                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | FIZICA           | - Fizica mediului                          |
: exacte       |__________________|____________________________________________|
:              | INFORMATICA      | - Informatica                              |
:              |                  | - Prelucrarea informatica a datelor        |
:              |                  | economice                                  |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte ale  | GEOGRAFIE        | - Cartografie                              |
: vietii si    |                  | - Hidrologie si Meteorologie               |
: pamantului   |                  | - Activitati turistice                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | FILOLOGIE        | - Arhivistica                              |
: umaniste     |                  | - Birotica                                 |
:              |                  | - Biblioteconomie                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ISTORIE          | - Conservarea patrimoniului arheologic si  |
:              |                  | muzeal                                     |
:              |                  | - Muzeologie                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | PEDAGOGIE        | - Institutori - invatamant prescolar       |
:              |                  | - Institutori - invatamant primar          |
:              |                  | - Pedagogie speciala                       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | ASISTENTA SOCIALA| - Asistenta sociala                        |
: sociale si   |__________________|____________________________________________|
: politice     | ADMINISTRATIE    | - Administratie publica si locala          |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | ECONOMIE         | - Economia intreprinderii                  |
: economice    |                  | - Economia comertului                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FINANTE          | - Gestiune bancara                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CONTABILITATE    | - Contabilitate                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | RELATII ECONOMICE| - Comert exterior                          |
:              | INTERNATIONALE   |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MANAGEMENT       | - Management si afaceri in agricultura     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | AGRICULTURA      | - Protectia plantelor                      |
: agricole si  |__________________|____________________________________________|
: silvice      | HORTICULTURA     | - Legumicultura si floricultura            |
:              |                  | - Pomicultura si viticultura               |
:              |                  | - Tehnologia vinului si produselor derivate|
:              |                  | - Peisagistica                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | SILVICULTURA     | - Tehnica culturilor silvice               |
:              |                  | - Tehnologii de exploatare forestiera      |
:              |                  | - Cinegetica                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ZOOTEHNIE        | - Cresterea animalelor                     |
:              |                  | - Tehnologii piscicole                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MEDICINA         | - Laborator clinic                         |
: medicale     |                  | - Radiologie si imagistica                 |
:              |                  | - Urgente medico-chirurgicale              |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STOMATOLOGIE     | - Tehnica dentara                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FARMACIE         | - Tehnica farmaceutica                     |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MEDICINA         | - Igiena si laborator veterinar            |
:              | VETERINARA       | - Clinica si farmacie veterinara           |
:              |                  | - Tehnica veterinara                       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arhitectura  | ARHITECTURA      | - Arhitectura cladirilor                   |
: si urbanism  |                  | - Arhitectura de interior si mobilier      |
:              |                  | - Conservare si restaurare                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | URBANISM         | - Urbanism                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arte         | ARTE PLASTICE SI | - Pedagogie - arte plastice si decorative  |
:              | DECORATIVE       |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MUZICA           | - Interpretare muzicala                    |
:              |                  | - Pedagogie muzicala                       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Educatie     | EDUCATIE FIZICA  | - Maiestrie sportiva si acrobatica         |
: fizica si    | SI SPORT         |                                            |
: sport        |                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MINE             | - Topografie miniera                       |
: ingineresti  |__________________|____________________________________________|
:              | PETROL SI GAZE   | - Foraj si extractie                       |
:              |                  | - Exploatarea si valorificarea gazelor     |
:              |                  | naturale                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEODEZIE         | - Topografie                               |
:              |                  | - Cadastru                                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CONSTRUCTII      | - Tehnologia constructiilor                |
:              |                  | - Lucrari edilitare                        |
:              |                  | - Cai ferate si lucrari de arta            |
:              |                  | - Drumuri si poduri                        |
:              |                  | - Constructii si lucrari hidrotehnice      |
:              |                  | - Organizarea si economia constructiilor   |
:              |                  | - Amenajarea teritoriului agricol          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INSTALATII       | - Instalatii                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | NAVE SI          | - Constructii si montaje nave              |
:              | NAVIGATIE        | - Navigatie transport fluvial si maritim   |
:              |                  | - Navigatie si exploatarea navei           |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MECANICA         | - Automobile                               |
:              |                  | - Microtehnica si optica                   |
:              |                  | - Optometrie                               |
:              |                  | - Exploatarea fermelor agricole            |
:              |                  | - Mecanizarea constructiilor               |
:              |                  | - Exploatarea masinilor si utilajelor      |
:              |                  | - Exploatarea utilajelor petroliere si     |
:              |                  | petrochimice                               |
:              |                  | - Exploatarea masinilor textile            |
:              |                  | - Exploatarea echipamentelor turistice     |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEHNOLOGIA       | - Trafic urban                             |
:              | TRANSPORTURILOR  | - Tehnologia transporturilor               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MATERIALE        | - Tehnologii metalurgice                   |
:              |                  | - Controlul proceselor metalurgice         |
:              |                  | - Materiale si defectoscopie               |
:              |                  | - Tehnologii in industria extractiva       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEHNOLOGII       | - Tehnologia prelucrarii materialelor      |
:              | INDUSTRIALE      | - Tehnologii de mecanica fina              |
:              |                  | - Organizarea si gestiunea productiei      |
:              |                  | - Design industrial                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INDUSTRIA        | - Tehnologia prelucrarii lemnului          |
:              | LEMNULUI         |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | AUTOMATIZARI SI  | - Automatizari                             |
:              | TEHNICA DE CALCUL| - Tehnica de calcul                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ELECTROTEHNICA   | - Masini si aparate electrice              |
:              |                  | - Controlul calitatii si metrologie        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ELECTROMECANICA  | - Electromecanica                          |
:              |                  | - Electromecanica navala                   |
:              |                  | - Exploatarea motoarelor in transporturi   |
:              |                  | - Tehnica medicala si exploatarea          |
:              |                  | aparaturii medicale                        |
:              |                  | - Echipamente electrocasnice               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ENERGETICA       | - Transportul si distributia energiei      |
:              |                  | electrice                                  |
:              |                  | - Energetica industriala                   |
:              |                  | - Centrale termice si hidroelectrice       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ELECTRONICA      | - Electronica aplicata                     |
:              |                  | - Comunicatii si exploatare postala        |
:              |                  | - Tehnologii audio, video si multimedia    |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CHIMIE           | - Tehnologia materialelor de constructii   |
:              | INDUSTRIALA      | - Tehnici de laborator                     |
:              |                  | - Tehnologie chimica                       |
:              |                  | - Tehnici poligrafice                      |
:              |                  | - Tabacarie                                |
:              |                  | - Finisare chimica textila                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEXTILE SI       | - Tehnologia tricoturilor si confectiilor  |
:              | PIELARIE         | textile                                    |
:              |                  | - Tehnologia firelor si tesaturilor        |
:              |                  | - Tehnologia confectiilor din piele        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INDUSTRIE        | - Tehnologia produselor alimentare         |
:              | ALIMENTARA       | - Managementul prelucrarii produselor      |
:              |                  | alimentare                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1336/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1336 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu