E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 896 din 10 iunie 2004

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializarile de referinta din invatamantul universitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 539 din 16 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializarile de referinta din invatamantul universitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Specializarile cu denumirile de referinta, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu si care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2, functioneaza incepand cu anul I de studii al anului universitar 2004/2005."
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Pentru largirea competentelor absolventilor care sunt pregatiti si pentru a desfasura activitati didactice ca profesori in invatamantul preuniversitar, institutiile de invatamant universitar pot organiza specializari duble, in conditiile legii. Astfel de specializari nu pot fi organizate cu specializari care au durata studiilor de 3 ani.
    (2) Totodata, institutiile de invatamant universitar pot organiza programe de studii complementare."
    3. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.336/2001, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Radu Damian,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1

                          NOMENCLATORUL
domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul universitar de lunga durata
................_______________________________________________________________
: Domeniile de |                  |                                            |
: stiinta,     |     Domeniul     |                Specializarea               |
: arta, cultura|                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
:      00      |        01        |                     02                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MATEMATICA       | - Matematica                               |
: exacte       |                  | - Matematica-mecanica                      |
:              |                  | - Matematici aplicate                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FIZICA           | - Fizica                                   |
:              |                  | - Fizica medicala                          |
:              |                  | - Biofizica                                |
:              |                  | - Fizica tehnologica                       |
:              |                  | - Fizica informatica                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CHIMIE           | - Chimie                                   |
:              |                  | - Biochimie tehnologica                    |
:              |                  | - Chimia mediului                          |
:              |                  | - Radiochimie                              |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INFORMATICA      | - Informatica                              |
:              |                  | - Informatica economica                    |
:              |                  | - Informatica medicala                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte ale  | BIOLOGIE         | - Biologie                                 |
: vietii si    |                  | - Biochimie                                |
: pamantului   |                  | - Ecologie si protectia mediului           |
:              |                  | - Biologie aplicata in agricultura         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEOGRAFIE        | - Geografie                                |
:              |                  | - Planificare teritoriala                  |
:              |                  | - Geografia turismului                     |
:              |                  | - Geografia mediului                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEOLOGIE         | - Geologie                                 |
:              |                  | - Geofizica                                |
:              |                  | - Geochimie                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTA MEDIULUI | - Stiinta mediului                         |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | FILOSOFIE        | - Filosofie                                |
: umaniste     |__________________|____________________________________________|
:              | FILOLOGIE        | - Limba si literatura romana               |
:              |                  | - Limbi si literaturi straine              |
:              |                  | - Filologie clasica                        |
:              |                  | - Literatura universala si comparata       |
:              |                  | - Limbi moderne aplicate                   |
:              |                  | - Traducere si interpretare                |
:              |                  | - Bibliologie si biblioteconomie           |
:              |                  | - Stiinta informarii si comunicarii        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ISTORIE          | - Istorie                                  |
:              |                  | - Istoria artei                            |
:              |                  | - Arheologie                               |
:              |                  | - Arhivistica si muzeologie                |
:              |                  | - Arhivistica si istorie                   |
:              |                  | - Studii iudaice                           |
:              |                  | - Studii americane                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | PSIHOLOGIE       | - Psihologie                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE ALE      | - Pedagogie                                |
:              | EDUCATIEI        | - Psihopedagogie speciala                  |
:              |                  | - Pedagogie - invatatori                   |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Teologie     | TEOLOGIE         | - Teologie*) pastorala                     |
:              |                  | - Teologie*) didactica                     |
:              |                  | *) (Teologie se refera, dupa caz, la:      |
:              |                  | Teologie ortodoxa, Teologie greco-catolica,|
:              |                  | Teologie romano-catolica, Teologie         |
:              |                  | protestanta, Teologie baptista etc.)       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | SOCIOLOGIE       | - Sociologie                               |
: sociale si   |                  | - Politici sociale                         |
: politice     |                  | - Antropologie                             |
:              |                  | - Etnologie                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ASISTENTA SOCIALA| - Asistenta sociala                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE POLITICE | - Stiinte politice                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | RELATII          | - Relatii internationale si studii         |
:              | INTERNATIONALE   | europene                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE          | - Administratie publica                    |
:              | ADMINISTRATIVE   | - Administratie europeana                  |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE ALE      | - Jurnalism                                |
:              | COMUNICARII      | - Comunicare si relatii publice            |
:              |                  | - Publicitate                              |
:              |                  | - Psihosociologie - informatii             |
:   |                  | - Comunicare si relatii publice -          |
:              |                  | informatii                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | DREPT            | - Drept                                    |
: juridice     |                  | - Drept comunitar                          |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | ECONOMIE         | - Economie generala                        |
: economice    |                  | - Economia comertului, turismului si       |
:              |                  | serviciilor                                |
:              |                  | - Economie agroalimentara                  |
:              |                  | - Economia intreprinderii                  |
:              |                  | - Economia mediului                        |
:              |                  | - Merceologie                              |
:              |                  | - Administrarea afacerilor                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CIBERNETICA SI   | - Cibernetica economica                    |
:              | STATISTICA       | - Statistica si previziune economica       |
:              | ECONOMICA        |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FINANTE          | - Finante si banci                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CONTABILITATE    | - Contabilitate si informatica             |
:              |                  | de gestiune                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | RELATII ECONOMICE| - Relatii economice internationale         |
:              | INTERNATIONALE   |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MANAGEMENT       | - Management                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MARKETING        | - Marketing                                |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | AGRICULTURA      | - Agricultura                              |
: agricole,    |                  | - Stiintele solului                        |
: silvice si   |                  | - Montanologie                             |
: zootehnice   |__________________|____________________________________________|
:              | HORTICULTURA     | - Horticultura                             |
:              |                  | - Peisagistica                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | SILVICULTURA     | - Silvicultura                             |
:              |                  | - Exploatari forestiere                    |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ZOOTEHNIE        | - Zootehnie                                |
:              |                  | - Piscicultura, acvacultura, si prelucrarea|
:              |                  | pestelui                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | BIOTEHNOLOGII    | - Inginerie genetica in agricultura        |
:              |                  | - Biotehnologii agricole                   |
:              |                  | - Biotehnologii medical-veterinare         |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MEDICINA         | - Medicina generala                        |
: medicale     |                  | - Fiziokinetoterapie                       |
:              |                  | - Bioinginerie medicala                    |
:              |                  | - Asistenta medicala                       |
:              |                  | - Moase                                    |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MEDICINA DENTARA | - Medicina dentara                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FARMACIE         | - Farmacie                                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MEDICINA         | - Medicina veterinara                      |
:              | VETERINARA       |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arhitectura  | ARHITECTURA      | - Arhitectura                              |
: si urbanism  |__________________|____________________________________________|
:              | URBANISM         | - Urbanism                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arte         | ARTE PLASTICE    | - Arte plastice (pictura, sculptura,       |
:              | SI DECORATIVE    | grafica)                                   |
:              |                  | - Arte decorative (arte textile,           |
:              |                  | ceramica - sticla - metal, arta murala)    |
:              |                  | - Design                                   |
:              |                  | - Design de produs                         |
:              |                  | - Design interior                          |
:              |                  | - Conservare si restaurare                 |
:              |                  | - Pedagogie - arte plastice si decorative  |
:              |                  | - Istoria si teoria artei                  |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MUZICA           | - Artele spectacolului muzical             |
:              |                  | - Muzicologie                              |
:              |                  | - Compozitie muzicala (clasica sau         |
:              |                  | jazz - muzica usoara)                      |
:              |                  | - Interpretare muzicala (canto, pian,      |
:              |                  | vioara, nai, fagot etc.; muzica populara)  |
:              |                  | - Pedagogie muzicala                       |
:              |                  | - Muzica religioasa                        |
:              |                  | - Dirijat (orchestra sau cor academic)     |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEATRU           | - Artele spectacolului de teatru (actorie, |
:              |                  | regie de teatru, arta actorului manuitor   |
:              |                  | de papusi si marionete, coregrafie)        |
:              |                  | - Teatrologie                              |
:              |                  | - Scenografie                              |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CINEMATOGRAFIE   | - Fotografie, cinematografie, media (regie |
:              | SI MEDIA         | de film si Tv, imagine de film si Tv,      |
:              |                  | multimedia-sunet, montaj)                  |
:              |                  | - Filmologie (scenaristica,                |
:              |                  | publicitate-media)                         |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Educatie     | EDUCATIE FIZICA  | - Educatie fizica si sport                 |
: fizica si    | SI SPORT         | - Kinetoterapie                            |
: sport        |                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | GEOLOGIE TEHNICA | - Geologie tehnica                         |
: ingineresti  |                  | - Geologie miniera                         |
:              |                  | - Geologie petroliera                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MINE             | - Inginerie miniera                        |
:              |                  | - Prepararea substantelor minerale utile   |
:              |                  | - Topografie miniera                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | PETROL SI GAZE   | - Inginerie de petrol si gaze              |
:              |                  | - Transportul, depozitarea si distributia  |
:              |                  | hidrocarburilor                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEODEZIE         | - Geodezie                                 |
:              |                  | - Cadastru                                 |
:              |                  | - Topogeodezie si automatizarea            |
:              |                  | asigurarii topogeodezice                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE CIVILA | - Constructii civile, industriale si       |
:              |                  | agricole                                   |
:              |                  | - Cai ferate, drumuri si poduri            |
:              |                  | - Constructii si fortificatii              |
:              |                  | - Constructii hidrotehnice                 |
:              |                  | - Constructii miniere                      |
:              |                  | - Inginerie sanitara si protectia mediului |
:              |                  | - Imbunatatiri funciare si dezvoltare      |
:              |                  | rurala                                     |
:              |                  | - Inginerie civila                         |
:              |                  | - Inginerie urbana si dezvoltare regionala |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INSTALATII       | - Instalatii pentru constructii            |
:              |                  | - Instalatii si echipamente pentru         |
:              |                  | protectia atmosferei                       |
:              |                  | - Instalatii pentru constructii -          |
:              |                  | pompieri                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GENIU            | - Masini si utilaje de geniu               |
:              |                  | - Sisteme pentru baraje de mine,           |
:              |                  | distrugeri si masacre                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Constructii aerospatiale                 |
:              | AEROSPATIALA     | - Sisteme de propulsie                     |
:              |                  | - Echipamente si instalatii de bord        |
:              |                  | - Aeronave si motoare de aviatie           |
:              |                  | - Echipamente si instalatii de aviatie     |
:              |                  | - Inginerie si management aeronautic       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE NAVALA | - Constructii navale                       |
:              | SI NAVIGATIE     | - Instalatii si echipamente navale         |
:              |                  | - Navigatie, hidrografie si transport      |
:              |                  | maritim                                    |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Masini si echipamente termice            |
:              | MECANICA         | - Masini si sisteme hidraulice si          |
:              |                  | pneumatice                                 |
:              |                  | - Mecanica fina                            |
:              |                  | - Masini si echipamente miniere            |
:              |                  | - Inginerie mecanica                       |
:              |                  | - Masini si instalatii pentru agricultura  |
:              |                  | si industria alimentara                    |
:              |                  | - Utilaje petroliere si petrochimice       |
:              |                  | - Utilaje pentru transportul si            |
:              |                  | depozitarea hidrocarburilor                |
:              |                  | - Utilaje si instalatii de proces          |
:              |                  | - Utilaje pentru constructii               |
:              |                  | - Ingineria si managementul resurselor     |
:              |                  | tehnologice in constructii                 |
:              |                  | - Utilaje pentru textile si pielarie       |
:              |                  | - Utilaje si instalatii portuare           |
:              |                  | - Blindate, automobile si tractoare        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Ingineria transporturilor                |
:              | TRANSPORTURILOR  | - Ingineria sistemelor de circulatie       |
:              |                  | - Autovehicule rutiere                     |
:              |                  | - Material rulant de cale ferata           |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Ingineria materialelor                   |
:              | MATERIALELOR     | - Ingineria proceselor metalurgice         |
:              |                  | - Ingineria procesarii materialelor        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Tehnologia constructiilor de masini      |
:              | INDUSTRIALA      | - Masini si sisteme de productie           |
:              |                  | - Utilajul si tehnologia sudarii           |
:              |                  | - Utilaje pentru prelucrari la cald        |
:              |                  | - Design industrial                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Prelucrarea lemnului                     |
:              | LEMNULUI         | - Mobila si produse finite din lemn        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MECATRONICA      | - Mecatronica                              |
:              |                  | - Roboti industriali                       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Automatica si informatica aplicata       |
:              | SISTEMELOR SI    | - Calculatoare                             |
:              | CALCULATOARELOR  | - Sisteme si echipamente de automatizare a |
:              |                  | conducerii organizatiilor militare         |
:              |                  | - Automatizarea conducerii actiunilor de   |
:              |                  | lupta                                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Electrotehnica generala                  |
:              | ELECTRICA        | - Constructii electrotehnice               |
:              |                  | - Actionari electrice                      |
:              |                  | - Metrologie in industria electrica        |
:              |                  | - Inginerie electrica si calculatoare      |
:              |                  | - Electromecanica                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Electroenergetica                        |
:              | ENERGETICA       | - Hidroenergetica                          |
:              |                  | - Termoenergetica                          |
:              |                  | - Energetica nucleara                      |
:              |                  | - Energetica industriala                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Electronica                              |
:              | ELECTRONICA      | - Telecomunicatii                          |
:              |                  | - Microtehnologii                          |
:              |                  | - Telecomenzi si electronica in            |
:              |                  | transporturi                               |
:              |                  | - Echipamente si sisteme electronice       |
:              |                  | militare                                   |
:              |                  | - Transmisiuni                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Ingineria si chimia substantelor         |
:              | CHIMICA          | anorganice                                 |
:              |                  | - Ingineria si chimia substantelor         |
:              |                  | organice                                   |
:              |                  | - Ingineria si chimia compusilor           |
:              |                  | macromoleculari                            |
:              |                  | - Stiinta si ingineria materialelor oxidice|
:              |                  | - Inginerie chimica                        |
:              |                  | - Inginerie biochimica                     |
:              |                  | - Ingineria si tehnologia fabricatiei      |
:              |                  | hartiei                                    |
:              |                  | - Tehnologia chimica a produselor din      |
:              |                  | piele si inlocuitori                       |
:              |                  | - Tehnologie chimica textila               |
:              |                  | - Chimie alimentara                        |
:              |                  | - Ingineria si protectia mediului in       |
:              |                  | industria chimica si petrochimie           |
:              |                  | - Prelucrarea petrolului, petrochimie si   |
:              |                  | carbochimie                                |
:              |                  | - Chimie militara                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Tehnologii textile                       |
:              | PRODUSELOR       | - Tehnologia tricotajelor si confectiilor  |
:              | TEXTILE SI DIN   | - Tehnologia confectiilor din piele si     |
:              | PIELE            | inlocuitori                                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Ingineria produselor alimentare          |
:              | ALIMENTARA       | - Tehnologia prelucrarii produselor        |
:              |                  | agricole                                   |
:              |                  | - Extracte si aditivi naturali alimentari  |
:              |                  | - Controlul si expertiza produselor        |
:              |                  | alimentare                                 |
:              |                  | - Pescuit, acvacultura, si industrializarea|
:   |                  | pestelui                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | STIINTE APLICATE | - Inginerie fizica                         |
:              |                  | - Inginerie matematica                     |
:              |                  | - Informatica industriala                  |
:              |                  | - Inginerie medicala                       |
:              |                  | - Biotehnologii industriale                |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE        | - Inginerie economica industriala          |
:              | ECONOMICA        | - Inginerie economica in domeniul          |
:              |                  | mecanic                                    |
:              |                  | - Inginerie economica in domeniul          |
:              |                  | electric, electronic si energetic          |
:              |                  | - Inginerie economica in industria         |
:              |                  | chimica si de materiale                    |
:              |                  | - Inginerie economica in constructii       |
:              |                  | - Inginerie economica in agricultura       |
:              |                  | - Inginerie si management in alimentatie   |
:              |                  | publica si agroturism                      |
:              |                  | - Exploatari portuare                      |
:              |                  | - Inginerie economica in domeniul          |
:              |                  | transporturilor                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIA        | - Ingineria si protectia mediului in       |
:              | MEDIULUI         | industrie                                  |
:              |                  | - Ingineria si protectia mediului in       |
:              |                  | agricultura                                |
:              |                  | - Ingineria sistemelor biotehnice si       |
:              |                  | ecologice                                  |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INGINERIE DE     | - Armament, aparatura artileristica si     |
:              | ARMAMENT, RACHETE| sisteme de conducere a focului             |
:              | SI MUNITII       | - Munitii, rachete, explozivi si pulberi   |
:              |                  | - Armament, rachete, munitii de aviatie    |
:              |                  | si sisteme de salvare                      |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | STIINTE MILITARE | - Conducere interarme forte terestre       |
: militare     |                  | - Conducere interarme forte aeriene        |
:              |                  | - Conducere interarme forte navale         |
:              |                  | - Conducere logistica                      |
:              |                  | - Management economico-financiar           |
:              |                  | - Managementul organizatiei                |
:..............|__________________|____________________________________________|
| NOTA:                                                                        |
|    Specializarilor de referinta le corespund, dupa caz, specializari cu      |
| autorizare de functionare provizorie sau acreditate, cu predare in limba     |
| romana si/sau intr-o limba straina.                                          |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                              NOMENCLATORUL
domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul universitar de scurta durata
................_______________________________________________________________
: Domeniile de |                  |                                            |
: stiinta,     |     Domeniul     |                Specializarea               |
: arta, cultura|                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
:      00      |        01        |                     02                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | FIZICA           | - Fizica mediului                          |
: exacte       |__________________|____________________________________________|
:              | INFORMATICA      | - Informatica                              |
:              |                  | - Prelucrarea informatica a datelor        |
:              |                  | economice                                  |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte ale  | GEOGRAFIE        | - Cartografie                              |
: vietii si    |                  | - Hidrologie si Meteorologie               |
: pamantului   |                  | - Activitati turistice                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | FILOLOGIE        | - Birotica                                 |
: umaniste     |                  | - Biblioteconomie                          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ISTORIE          | - Conservarea patrimoniului arheologic si  |
:              |                  | muzeal                                     |
:              |                  | - Muzeologie                               |
:              |                  | - Arhivistica                              |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | PEDAGOGIE        | - Institutori - invatamant prescolar       |
:              |                  | - Institutori - invatamant primar          |
:              |                  | - Pedagogie speciala                       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | ASISTENTA SOCIALA| - Asistenta sociala                        |
: sociale si   |__________________|____________________________________________|
: politice     | ADMINISTRATIE    | - Administratie publica locala             |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | ECONOMIE         | - Economia intreprinderii                  |
: economice    |                  | - Economia comertului                      |
:              |                  | - Dezvoltare economica regionala           |
:              |                  | - Economia mediului                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FINANTE          | - Gestiune bancara                         |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CONTABILITATE    | - Contabilitate                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | RELATII ECONOMICE| - Comert exterior                          |
:              | INTERNATIONALE   |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MANAGEMENT       | - Management si afaceri in agricultura     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | AGRICULTURA      | - Protectia plantelor                      |
: agricole si  |__________________|____________________________________________|
: silvice      | HORTICULTURA     | - Legumicultura si floricultura            |
:              |                  | - Pomicultura si viticultura               |
:              |                  | - Tehnologia vinului si produselor derivate|
:              |                  | - Peisagistica                             |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | SILVICULTURA     | - Tehnica culturilor silvice               |
:              |                  | - Tehnologii de exploatare forestiera      |
:              |                  | - Cinegetica                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ZOOTEHNIE        | - Cresterea animalelor                     |
:              |                  | - Tehnologii piscicole                     |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MEDICINA         | - Asistenta medicala generala              |
: medicale     |                  | - Asistenta medicala (laborator clinic;    |
:              |                  | radiologie si imagistica; urgente          |
:              |                  | medico-chirurgicale;                       |
:              |                  | balneo-fiziokinetoterapie si recuperare;   |
:              |                  | audiologie si protezare auditiva;          |
:              |                  | geriatrie, gerontologie si asistenta       |
:              |                  | sociala pentru varstnici; cosmetica        |
:              |                  | medicala; nutritie si dietetica; igiena si |
:              |                  | sanatate publica; protezare oculara)       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MEDICINA DENTARA | - Tehnica dentara                          |
:              |                  | - Asistenta dentara                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | FARMACIE         | - Tehnica de farmacie                      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MEDICINA         | - Igiena si laborator veterinar            |
:              | VETERINARA       | - Clinica si farmacie veterinara           |
:              |                  | - Tehnica veterinara                       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arhitectura  | ARHITECTURA      | - Arhitectura cladirilor                   |
: si urbanism  |                  | - Conservare si restaurare                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | URBANISM         | - Urbanism                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Arte         | ARTE PLASTICE SI | - Pedagogie - arte plastice si decorative  |
:              | DECORATIVE       | - Arhitectura de interior si mobilier      |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MUZICA           | - Interpretare muzicala (canto, pian,      |
:              |                  | vioara, fagot etc.)                        |
:              |                  | - Pedagogie muzicala                       |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Educatie     | EDUCATIE FIZICA  | - Maiestrie sportiva si acrobatica         |
: fizica si    | SI SPORT         | - Cultura fizica si euritmie               |
: sport        |                  |                                            |
:..............|__________________|____________________________________________|
: Stiinte      | MINE             | - Topografie miniera                       |
: ingineresti  |__________________|____________________________________________|
:              | PETROL SI GAZE   | - Foraj si extractie                       |
:              |                  | - Exploatarea si valorificarea gazelor     |
:              |                  | naturale                                   |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | GEODEZIE         | - Topografie                               |
:              |                  | - Cadastru                                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CONSTRUCTII      | - Tehnologia constructiilor                |
:              |                  | - Lucrari edilitare                        |
:              |                  | - Cai ferate si lucrari de arta            |
:              |                  | - Drumuri si poduri                        |
:              |                  | - Constructii si lucrari hidrotehnice      |
:              |                  | - Organizarea si economia constructiilor   |
:              |                  | - Amenajarea teritoriului agricol          |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INSTALATII       | - Instalatii                               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | NAVE SI          | - Constructii si montaje nave              |
:              | NAVIGATIE        | - Navigatie transport fluvial si maritim   |
:              |                  | - Navigatie si exploatarea navei           |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MECANICA         | - Automobile                               |
:              |                  | - Microtehnica si optica                   |
:              |                  | - Optometrie                               |
:              |                  | - Exploatarea fermelor agricole            |
:              |                  | - Mecanizarea constructiilor               |
:              |                  | - Exploatarea masinilor si utilajelor      |
:              |                  | - Exploatarea utilajelor petroliere si     |
:              |                  | petrochimice                               |
:              |                  | - Exploatarea masinilor textile            |
:              |                  | - Exploatarea echipamentelor turistice     |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEHNOLOGIA       | - Trafic urban                             |
:              | TRANSPORTURILOR  | - Tehnologia transporturilor               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | MATERIALE        | - Tehnologii metalurgice                   |
:              |                  | - Controlul proceselor metalurgice         |
:              |                  | - Materiale si defectoscopie               |
:              |                  | - Tehnologii in industria extractiva       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEHNOLOGII       | - Tehnologia prelucrarii materialelor      |
:              | INDUSTRIALE      | - Tehnologii de mecanica fina              |
:              |                  | - Organizarea si gestiunea productiei      |
:              |                  | - Design industrial                        |
:              |                  | - Fabricatie si management pentru          |
:              |                  | intreprinderile mici si mijlocii           |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INDUSTRIA        | - Tehnologia prelucrarii lemnului          |
:              | LEMNULUI         |                                            |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | AUTOMATIZARI SI  | - Automatizari                             |
:              | TEHNICA DE CALCUL| - Tehnica de calcul                        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ELECTROTEHNICA   | - Masini si aparate electrice              |
:              |                  | - Controlul calitatii si metrologie        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ELECTROMECANICA  | - Electromecanica                          |
:              |                  | - Electromecanica navala                   |
:              |                  | - Exploatarea motoarelor in transporturi   |
:              |                  | - Tehnica medicala si exploatarea          |
:              |                  | aparaturii medicale                        |
:              |                  | - Echipamente electrocasnice               |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ENERGETICA       | - Transportul si distributia energiei      |
:              |                  | electrice                                  |
:              |                  | - Energetica industriala                   |
:              |                  | - Centrale termice si hidroelectrice       |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | ELECTRONICA      | - Electronica aplicata                     |
:              |                  | - Comunicatii si exploatare postala        |
:              |                  | - Tehnologii audio, video si multimedia    |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | CHIMIE           | - Tehnologia materialelor de constructii   |
:              | INDUSTRIALA      | - Tehnici de laborator                     |
:              |                  | - Tehnologie chimica                       |
:              |                  | - Tehnici poligrafice                      |
:              |                  | - Tabacarie                                |
:              |                  | - Finisare chimica textila                 |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | TEXTILE SI       | - Tehnologia tricoturilor si confectiilor  |
:              | PIELARIE         | textile                                    |
:              |                  | - Tehnologia firelor si tesaturilor        |
:              |                  | - Tehnologia confectiilor din piele        |
:              |__________________|____________________________________________|
:              | INDUSTRIE        | - Tehnologia produselor alimentare         |
:              | ALIMENTARA       | - Managementul prelucrarii produselor      |
:              |                  | alimentare                                 |
:..............|__________________|____________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 896/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 896 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu