Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1299 din 27.12.2011

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judeţene de consultanţă agricolă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Se modifică descrierea tehnică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform prevederilor anexei nr. 1. Articolul IISe aprobă schimbarea unităţilor de administrare a unor terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor anexei nr. 2. Articolul IIISe aprobă transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor. Articolul IVPredarea-preluarea bunurilor se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul VIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lua măsurile necesare pentru efectuarea de către noii administratori ai bunurilor care fac obiectul prezentului act normativ a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară prevăzute de lege. Articolul VIIMinisterul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor modifica inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, pentru care se modifică descrierea tehnică
Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa imobilului Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 11336686 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Arad Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.01 MF 154583
Teren suprafaţă totală Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha; De 658 - 0,20 ha Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.05.01 MF 34099
Teren suprafaţă totală Dorohoi 15116420 - Centrul l de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa - 50 ha, în parcela A 190 - 50 ha Judeţul Botoşani, comuna Dorohoi Imobil 8.05.01 MF 34100
Laborator cărămidă Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa construită - 240 mp, parter Suprafaţă curţi-construcţii - 4.300 mp Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.27.01 MF 34059
Laborator de câmp din cărămidă Dorohoi 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa construită - 150 mp parter Suprafaţă curţi-construcţii - 3.000 mp Judeţul Botoşani, comuna Dorohoi Imobil 8.27.01 MF 34060
Teren 11405603 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bihor Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 Fn 2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.01 MF 152128
Teren suprafaţă totală Şercaia 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov Suprafaţa - 49,33 ha, în parcelele: A 1719 - 5,79 ha, A 1722 - 3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L 1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L 1825 - 0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817 - 0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 - 0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Principală nr. 150 Imobil 8.05.01 MF 34103
Teren suprafaţă totală Călăraşi 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa = 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 = 65 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Sloboziei nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34105
Teren suprafaţă totală Olteniţa 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa = 51,16 ha, în parcelele: T 22 - A 731-751 = 9,82 ha, T 22 - A 756-827 = 24,81 ha, T 22 - A 833-847 = 7,21 ha, T 23 - A 878-893 = 7,98 ha, T 22 - Dr 754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, str. Mărăşeşti nr. 38 Imobil 8.05.01 MF 34107
Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj Suprafaţa - 2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0.03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L 5381 - 1,78 ha Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 Imobil 8.05.01 MF 107446
Teren suprafaţă totală Calafat 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj Suprafaţa - 53,06 ha, în parcelele: T63 A 478 = 22,24 ha, T64 A483/1 - 23,75 ha; T63 Cnl 476 - 0,18 ha; T 2 A 15 - 4,59 ha; T 2 A 18 - 2,3 ha Judeţul Dolj, municipiul Calafat, Calea Craiovei km 4 Imobil 8.05.01 MF 34115
Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa imobilului Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren suprafaţă totală Gurasada 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara Suprafaţa = 67,04 ha, în parcelele: L 400 - 1,42 ha, L 444/2 - 1,67 ha, L 1069 - 1,25 ha, H 404 - 0,23 ha, H 2589 - 0,74 ha, D 401- 0,17 ha, D 2595 - 0,31 ha, A 2594/1 - 23,08 ha, A 2594/2 - 2,66 ha, A 2596/1- 4,94 ha, A 2596/2 - 18,82 ha, A 2115 - 0,19 ha, A 402 - 0,06 ha, Fn 2116 - 2,14 ha, Fn 405 - 4.70 ha, Fn 444/1 - 0,71 ha, Fn 444/3 - 0,50 ha şi Fn 1306 - 3,45 ha Judeţul Hunedoara, comuna Gurasada Imobil 8.05.01 MF 34118
Teren suprafaţa totală Slatina 11505866 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Olt Suprafaţă totală - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 - 10,25 ha, A-10 - 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58 ha, De-11 = 0,35 ha, De-13/2 = 0,25 ha Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 Imobil 8.05.01 MF 34122
Teren suprafaţă totală Sânnicolau Mare 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş Suprafaţa - 50 ha, parcele: A 1101/1 = 17,46 ha, A 1103 = 7,81 ha; A 1109/1 = 12,41 ha; A 1078 = 12,32 ha; Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str. George Coşbuc nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34130
Teren 11401229 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Brăila Suprafaţa - 30 ha, în parcela T 49-A 391 = 30 ha Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Imobil 8.05.01 MF 152129
Teren 11341224 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dâmboviţa Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66-A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.01 MF 152138
Teren 11343071 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sibiu Suprafaţa - 12,03 ha, parcele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1 - 2,38 ha Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 59 Imobil 8.05.01 MF 152136
Teren 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa totală -18 ha, în parcela T 131 - A 453/1 - 18 ha Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt Imobil 8.05.01 MF 152125
Teren 11327653 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Buzău Suprafaţa - 60 ha, în parcela T 95 A- 90 = 60 ha Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Şos. Puieşti nr. 21 Imobil 8.05.01 MF 152134

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale terenurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se schimbă unităţile de administrare

Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 11361981 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Galaţi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcela A - 670 = 10 ha Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Dec. 1918 nr. 107 Imobil 8.05.01 MF 152139
Teren 11353075 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Teleorman 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28,03 ha, în parcela A - 22 = 28,03 ha Judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) Imobil 8.05.01 MF 152140
Teren suprafaţa totală Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha, De 658 - 0,20 ha Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.05.01 MF 34099
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren suprafaţa totală Dorohoi 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa -50,00 ha, în parcela A-190 - 50 ha Judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, Str. Progresului nr. 72 Imobil 8.05.01 MF 34100
Teren 11401229 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Brăila 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 30 ha, în parcela T49 - A 391 = 30 ha Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Imobil 8.05.01 MF 152129
Teren 11374779 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Vaslui 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28.40 ha, în parcelele A -18 - 2 ha, A -24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha, A-20 - 9,5 ha Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu Imobil 8.05.01 MF 152130
Teren 11327653 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Buzău 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 60 ha, în parcela T 95 A-90 = 60 ha Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 Imobil 8.05.01 MF 152134
Teren 11341224 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dâmboviţa 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66 A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.01 MF 152138
Teren suprafaţa totală Şercaia 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 49,33 ha, în parcelele: A 1719 - 5,79 ha, A 1722 -3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L 1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L 1825 - 0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817 - 0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 - 0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Principală nr. 150 Imobil 8.05.01 MF 34103
Teren 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha, Judeţul Braşov, comuna Hărman nr. 668 Imobil 8.05.01 MF 152126
Teren 11446514 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sălaj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcelele: A 1103 - 2,80 ha, A 1104-7,20 ha Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu nr. 47 Imobil 8.05.01 MF 152137
Teren 11343071 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sibiu 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 12,03 ha, în parcelele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1 - 2,38 ha Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 59 Imobil 8.05.01 MF 152136
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 12708834 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bihor 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 Fn 2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.01 MF 152128
Teren suprafaţă totală Sânnicolau Mare 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,00 ha, în parcelele: A 1101/1 - 17,46 ha, A 1103 - 7,81 ha, A 1109/1 - 12,41 ha, A 1078 - 12,32 ha Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str. G. Coşbuc nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34130
Teren 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 14 ha, în parcela A 1392 - 14 ha Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Imobil 8.05.01 MF 152131
Teren suprafaţă totală Tâmna 11330381 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Mehedinţi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50 ha, în parcelele: A 2384 - 42,4 ha, A 2384/1 - 7,6 ha Judeţul Mehedinţi, comuna Tâmna, sat Colareţ Imobil 8.05.01 MF 34134
Teren suprafaţă totală Călăraşi 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 = 65 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34105
Teren suprafaţă totală Olteniţa 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 51,16 ha, în parcelele: T 22 - A 731 - 751 = 9,82 ha, T 22 - A 756 - 827 = 24,81 ha, T 22 - A 833 - 847 = 7,21 ha, T 23 - A 878 - 893 = 7,98 ha, T 22 - Dr 754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, B-dul Mărăşeşti Imobil 8.05.01 MF 34107
Teren 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa totală - 18 ha, în parcela T 131 - A 453/1- 18 ha Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt Imobil 8.05.01 MF 152125
Teren 11336686 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Arad 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.01 MF 154583
Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0,03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L 5381 - 1,78 ha Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 Imobil 8.05.01 MF 107446
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28,40 ha, în parcelele A 2970 = 10,77 ha, A 2980 = 16,68 ha, Fn 2980/1 = 0,43 ha, De 2979 = 0,35 ha, Cc 2978 = 0,17 ha Judeţul Cluj, oraşul Huedin, str. Horea nr. 101 Imobil 8.05.01 MF 152127
Teren 11343918 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Constanţa 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 23,90 ha, în parcelele: P 667/1 = 1,5 ha; P 662/1 = 2,4 ha, A-1277/1 = 20 ha Judeţul Constanţa, satul Tariverde Imobil 8.05.01 MF 152124
Teren suprafaţă totală Calafat 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa = 53,06 ha, în parcelele: T 63 A 478 = 22,24 ha, T64 A 483/1 = 23,75 ha; T63 Cnl 476 = 0,18 ha; T2 A 15 = 4,59 ha; T2 A 18 = 2,3 ha judeţul Dolj, municipiul Calafat, Calea Craiovei km 4 Imobil 8.05.01 MF 34115
Teren 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcela A 89 = 10 ha Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa Imobil 8.05.01 MF 152132
Teren suprafaţă totală Gurasada 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 53,57 ha, în parcelele: L 400 = 1,42 ha, D 401 = 0,17 ha; A 402 - 0,06 ha; Fn 444/1 - 0,41 ha; Fn 444/3 - 0,45 ha; L 1069 - 1,25 ha; A 2594/1 - 23,08 ha; A 2594/2 - 2,66 ha; D 2595 - 0,31 ha; A 2596/1 - 4,94 ha; A 2596/2 - 18,82 ha judeţul Hunedoara, comuna Gurasada Imobil 8.05.01 MF 34118 (parţial)
Teren suprafaţă totală Slatina 11505866 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Olt 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 = 10,25 ha, A-10 = 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58 ha, De-11 = 0,35 ha, De-13/2 = 0,25 ha Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 Imobil 8.05.01 MF 34122
Teren 11333337 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Satu Mare 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 11,67 ha, în parcela A 441 - 11,67 ha Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Imobil 8.05.01 MF 152135

ANEXA Nr. 3 DATELE DE IDENTIFICARE ale terenurilor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 10 ha, în parcela A-670 = 10 ha Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107 Imobil 8.05.03 MF 152139
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 28,03 ha, în parcela A-22 = 28,03 ha Judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) Imobil 8.05.03 MF 152140
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 28,40 ha, în parcelele: A-18 - 2 ha, A-24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha, A-20 - 9,5 ha Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu Imobil 8.05.03 MF 152130
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66 A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.03 MF 152138
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa totală - 23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha Judeţul Braşov, comuna Hărman nr. 668 Imobil 8.05.03 MF 152126
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 A 2923 - 0,86 ha; T 415 A 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.03 MF 152128
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa totală - 14 ha, parcela A 1392 - 14 ha Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Imobil 8.05.03 MF 152131
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa totală - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.03 MF 154583
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 10 ha, în parcela A-89 = 10 ha Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa Imobil 8.05.03 MF 152132
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 11,67 ha, în parcela A 441 - 11,67 ha Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Imobil 8.05.03 MF 152135SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1299/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1299 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu