Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1299 din 27.12.2011

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judeţene de consultanţă agricolă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Se modifică descrierea tehnică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform prevederilor anexei nr. 1. Articolul IISe aprobă schimbarea unităţilor de administrare a unor terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor anexei nr. 2. Articolul IIISe aprobă transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor. Articolul IVPredarea-preluarea bunurilor se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul VIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lua măsurile necesare pentru efectuarea de către noii administratori ai bunurilor care fac obiectul prezentului act normativ a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară prevăzute de lege. Articolul VIIMinisterul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor modifica inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, pentru care se modifică descrierea tehnică
Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa imobilului Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 11336686 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Arad Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.01 MF 154583
Teren suprafaţă totală Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha; De 658 - 0,20 ha Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.05.01 MF 34099
Teren suprafaţă totală Dorohoi 15116420 - Centrul l de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa - 50 ha, în parcela A 190 - 50 ha Judeţul Botoşani, comuna Dorohoi Imobil 8.05.01 MF 34100
Laborator cărămidă Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa construită - 240 mp, parter Suprafaţă curţi-construcţii - 4.300 mp Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.27.01 MF 34059
Laborator de câmp din cărămidă Dorohoi 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani Suprafaţa construită - 150 mp parter Suprafaţă curţi-construcţii - 3.000 mp Judeţul Botoşani, comuna Dorohoi Imobil 8.27.01 MF 34060
Teren 11405603 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bihor Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 Fn 2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.01 MF 152128
Teren suprafaţă totală Şercaia 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov Suprafaţa - 49,33 ha, în parcelele: A 1719 - 5,79 ha, A 1722 - 3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L 1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L 1825 - 0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817 - 0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 - 0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Principală nr. 150 Imobil 8.05.01 MF 34103
Teren suprafaţă totală Călăraşi 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa = 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 = 65 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Sloboziei nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34105
Teren suprafaţă totală Olteniţa 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa = 51,16 ha, în parcelele: T 22 - A 731-751 = 9,82 ha, T 22 - A 756-827 = 24,81 ha, T 22 - A 833-847 = 7,21 ha, T 23 - A 878-893 = 7,98 ha, T 22 - Dr 754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, str. Mărăşeşti nr. 38 Imobil 8.05.01 MF 34107
Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj Suprafaţa - 2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0.03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L 5381 - 1,78 ha Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 Imobil 8.05.01 MF 107446
Teren suprafaţă totală Calafat 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj Suprafaţa - 53,06 ha, în parcelele: T63 A 478 = 22,24 ha, T64 A483/1 - 23,75 ha; T63 Cnl 476 - 0,18 ha; T 2 A 15 - 4,59 ha; T 2 A 18 - 2,3 ha Judeţul Dolj, municipiul Calafat, Calea Craiovei km 4 Imobil 8.05.01 MF 34115
Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa imobilului Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren suprafaţă totală Gurasada 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara Suprafaţa = 67,04 ha, în parcelele: L 400 - 1,42 ha, L 444/2 - 1,67 ha, L 1069 - 1,25 ha, H 404 - 0,23 ha, H 2589 - 0,74 ha, D 401- 0,17 ha, D 2595 - 0,31 ha, A 2594/1 - 23,08 ha, A 2594/2 - 2,66 ha, A 2596/1- 4,94 ha, A 2596/2 - 18,82 ha, A 2115 - 0,19 ha, A 402 - 0,06 ha, Fn 2116 - 2,14 ha, Fn 405 - 4.70 ha, Fn 444/1 - 0,71 ha, Fn 444/3 - 0,50 ha şi Fn 1306 - 3,45 ha Judeţul Hunedoara, comuna Gurasada Imobil 8.05.01 MF 34118
Teren suprafaţa totală Slatina 11505866 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Olt Suprafaţă totală - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 - 10,25 ha, A-10 - 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58 ha, De-11 = 0,35 ha, De-13/2 = 0,25 ha Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 Imobil 8.05.01 MF 34122
Teren suprafaţă totală Sânnicolau Mare 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş Suprafaţa - 50 ha, parcele: A 1101/1 = 17,46 ha, A 1103 = 7,81 ha; A 1109/1 = 12,41 ha; A 1078 = 12,32 ha; Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str. George Coşbuc nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34130
Teren 11401229 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Brăila Suprafaţa - 30 ha, în parcela T 49-A 391 = 30 ha Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Imobil 8.05.01 MF 152129
Teren 11341224 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dâmboviţa Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66-A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.01 MF 152138
Teren 11343071 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sibiu Suprafaţa - 12,03 ha, parcele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1 - 2,38 ha Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 59 Imobil 8.05.01 MF 152136
Teren 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi Suprafaţa totală -18 ha, în parcela T 131 - A 453/1 - 18 ha Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt Imobil 8.05.01 MF 152125
Teren 11327653 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Buzău Suprafaţa - 60 ha, în parcela T 95 A- 90 = 60 ha Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Şos. Puieşti nr. 21 Imobil 8.05.01 MF 152134

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale terenurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se schimbă unităţile de administrare

Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 11361981 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Galaţi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcela A - 670 = 10 ha Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Dec. 1918 nr. 107 Imobil 8.05.01 MF 152139
Teren 11353075 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Teleorman 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28,03 ha, în parcela A - 22 = 28,03 ha Judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) Imobil 8.05.01 MF 152140
Teren suprafaţa totală Albeşti 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha, De 658 - 0,20 ha Judeţul Botoşani, comuna Albeşti Imobil 8.05.01 MF 34099
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren suprafaţa totală Dorohoi 15116420 - Centrul de Consultanţă Agricolă Botoşani 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa -50,00 ha, în parcela A-190 - 50 ha Judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, Str. Progresului nr. 72 Imobil 8.05.01 MF 34100
Teren 11401229 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Brăila 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 30 ha, în parcela T49 - A 391 = 30 ha Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Imobil 8.05.01 MF 152129
Teren 11374779 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Vaslui 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28.40 ha, în parcelele A -18 - 2 ha, A -24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha, A-20 - 9,5 ha Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu Imobil 8.05.01 MF 152130
Teren 11327653 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Buzău 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 60 ha, în parcela T 95 A-90 = 60 ha Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 Imobil 8.05.01 MF 152134
Teren 11341224 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dâmboviţa 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66 A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.01 MF 152138
Teren suprafaţa totală Şercaia 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 49,33 ha, în parcelele: A 1719 - 5,79 ha, A 1722 -3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L 1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L 1825 - 0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817 - 0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 - 0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Principală nr. 150 Imobil 8.05.01 MF 34103
Teren 11335486 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Braşov 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha, Judeţul Braşov, comuna Hărman nr. 668 Imobil 8.05.01 MF 152126
Teren 11446514 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sălaj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcelele: A 1103 - 2,80 ha, A 1104-7,20 ha Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu nr. 47 Imobil 8.05.01 MF 152137
Teren 11343071 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Sibiu 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 12,03 ha, în parcelele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1 - 2,38 ha Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 59 Imobil 8.05.01 MF 152136
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 12708834 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bihor 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 Fn 2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.01 MF 152128
Teren suprafaţă totală Sânnicolau Mare 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,00 ha, în parcelele: A 1101/1 - 17,46 ha, A 1103 - 7,81 ha, A 1109/1 - 12,41 ha, A 1078 - 12,32 ha Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, str. G. Coşbuc nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34130
Teren 11370238 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Timiş 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 14 ha, în parcela A 1392 - 14 ha Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Imobil 8.05.01 MF 152131
Teren suprafaţă totală Tâmna 11330381 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Mehedinţi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50 ha, în parcelele: A 2384 - 42,4 ha, A 2384/1 - 7,6 ha Judeţul Mehedinţi, comuna Tâmna, sat Colareţ Imobil 8.05.01 MF 34134
Teren suprafaţă totală Călăraşi 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 = 65 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 5 Imobil 8.05.01 MF 34105
Teren suprafaţă totală Olteniţa 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 51,16 ha, în parcelele: T 22 - A 731 - 751 = 9,82 ha, T 22 - A 756 - 827 = 24,81 ha, T 22 - A 833 - 847 = 7,21 ha, T 23 - A 878 - 893 = 7,98 ha, T 22 - Dr 754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, B-dul Mărăşeşti Imobil 8.05.01 MF 34107
Teren 11338792 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Călăraşi 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa totală - 18 ha, în parcela T 131 - A 453/1- 18 ha Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt Imobil 8.05.01 MF 152125
Teren 11336686 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Arad 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.01 MF 154583
Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0,03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L 5381 - 1,78 ha Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 Imobil 8.05.01 MF 107446
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 11349759 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Cluj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 28,40 ha, în parcelele A 2970 = 10,77 ha, A 2980 = 16,68 ha, Fn 2980/1 = 0,43 ha, De 2979 = 0,35 ha, Cc 2978 = 0,17 ha Judeţul Cluj, oraşul Huedin, str. Horea nr. 101 Imobil 8.05.01 MF 152127
Teren 11343918 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Constanţa 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 23,90 ha, în parcelele: P 667/1 = 1,5 ha; P 662/1 = 2,4 ha, A-1277/1 = 20 ha Judeţul Constanţa, satul Tariverde Imobil 8.05.01 MF 152124
Teren suprafaţă totală Calafat 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa = 53,06 ha, în parcelele: T 63 A 478 = 22,24 ha, T64 A 483/1 = 23,75 ha; T63 Cnl 476 = 0,18 ha; T2 A 15 = 4,59 ha; T2 A 18 = 2,3 ha judeţul Dolj, municipiul Calafat, Calea Craiovei km 4 Imobil 8.05.01 MF 34115
Teren 11446310 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Dolj 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 10 ha, în parcela A 89 = 10 ha Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa Imobil 8.05.01 MF 152132
Teren suprafaţă totală Gurasada 11353067 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 53,57 ha, în parcelele: L 400 = 1,42 ha, D 401 = 0,17 ha; A 402 - 0,06 ha; Fn 444/1 - 0,41 ha; Fn 444/3 - 0,45 ha; L 1069 - 1,25 ha; A 2594/1 - 23,08 ha; A 2594/2 - 2,66 ha; D 2595 - 0,31 ha; A 2596/1 - 4,94 ha; A 2596/2 - 18,82 ha judeţul Hunedoara, comuna Gurasada Imobil 8.05.01 MF 34118 (parţial)
Teren suprafaţă totală Slatina 11505866 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Olt 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 = 10,25 ha, A-10 = 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58 ha, De-11 = 0,35 ha, De-13/2 = 0,25 ha Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 Imobil 8.05.01 MF 34122
Teren 11333337 - Oficiul de Consultanţă Agricolă Satu Mare 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului Suprafaţa - 11,67 ha, în parcela A 441 - 11,67 ha Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Imobil 8.05.01 MF 152135

ANEXA Nr. 3 DATELE DE IDENTIFICARE ale terenurilor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 10 ha, în parcela A-670 = 10 ha Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107 Imobil 8.05.03 MF 152139
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 28,03 ha, în parcela A-22 = 28,03 ha Judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) Imobil 8.05.03 MF 152140
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 28,40 ha, în parcelele: A-18 - 2 ha, A-24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha, A-20 - 9,5 ha Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu Imobil 8.05.03 MF 152130
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 13,77 ha, în parcela T 66 A 403 = 13,77 ha Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Imobil 8.05.03 MF 152138
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa totală - 23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha Judeţul Braşov, comuna Hărman nr. 668 Imobil 8.05.03 MF 152126
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 16,49 ha, în parcelele T 414 A 2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T 414 A 2923 - 0,86 ha; T 415 A 2926 - 0,63 ha Judeţul Bihor, comuna Inand Imobil 8.05.03 MF 152128
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa totală - 14 ha, parcela A 1392 - 14 ha Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Imobil 8.05.03 MF 152131
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa totală - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha Judeţul Arad, municipiul Arad Imobil 8.05.03 MF 154583
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI - denumire) Descrierea tehnică Adresa Codul de clasificaţie şi nr. MFP
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 10 ha, în parcela A-89 = 10 ha Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa Imobil 8.05.03 MF 152132
Teren 12708834 - Agenţia Domeniilor Statului 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Suprafaţa - 11,67 ha, în parcela A 441 - 11,67 ha Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Imobil 8.05.03 MF 152135SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1299/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1299 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu