Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr. din 24.01.2012

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 24 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I(1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 1.(2) Valoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a evaluării, reevaluării şi a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1SITUAŢIA intrărilor de bunuri în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune
1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
3. Ordonator terţiar de credite
Nr. crt. Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ darii în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia legală Situaţia juridică actuală Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresă Bază legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Chişineu-Criş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul: Chişineu-Criş; Str. Gării nr. 12 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 251/31.12.2007, NDC ANM 647/31.12.2009 în administrare mobil
2 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Sânnicolau Mare DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul: Sânnicolau Mare; Str. Dr. Victor Babeş nr. 109 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 251/31.12.2007, NDC ANM 647/31.12.2009 în administrare mobil
3 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Lugoj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; Str. Tapiei nr. 62 2007 40.454 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 251/31.12.2007, NDC ANM 647/31.12.2009 în administrare mobil
4 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Şiria Cetate DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Şiria 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC. ANM 106/10.06.2010 în administrare mobil
5 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Ţebea DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Satul Ţebea; fără număr 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC. ANM 106/10.06.2010 în administrare mobil
6 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Vărădia de Mureş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Vărădia de Mureş nr. 308 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC. ANM 106/10.06.2010 în administrare mobil
7 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Mangalia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Municipiul Mangalia, Str. Izvor nr. 3 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 249/31.12.2007, NDC ANM 644/31.12.2009 în administrare mobil
8 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Corugea DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Casimcea; Satul Corugea 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 249/31.12.2007, NDC ANM 644/31.12.2009 în administrare mobil
9 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Gloria DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici Pe platforma centrală Gloria Ţara: România; Judeţul: Constanţa; pe platforma centrală Gloria; situată în Marea Neagră 2009 106.958 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC ANM 645/31.12.2009 în administrare mobil
10 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Făurei DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Făurei Ţara: România; Judeţul: Brăila; Localitatea Făurei 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC ANM 21/31.07.2010 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Suceava Clădire demisol (parţial) + parter din cărămidă, Sc = 158 mp, Sd = 223,90 mp şi instalaţii aferente Extras CF nr. 34561 N - Bd. 1 Mai, S, E, V - Staţiunea de cercetări agricole Ţara: România; Judeţul: Suceava; Municipiul Suceava; Bd. 1 Mai nr. 25 2007 538.005 LG 213/1998, LG 216/2004, PVRTL 5.948/28.12.2007, DEC 247/28.12.2007, ORDIN MEF 3.471/2008, HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
12 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Dărăbani DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Dărăbani Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Dărăbani; Str. 1 Decembrie nr. 47 2010 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 223B/02.12.2010 în administrare mobil
13 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Adjud DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Adjud Ţara: România; Judeţul: Vrancea; Municipiul Adjud; Str. Oneşti nr. 16 2010 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 223B/02.12.2010 în administrare mobil
14 8.28.01 Teren platformă meteorologică SM Ploieşti S = 2.264 mp, Extras CF nr. 132913 N - Societatea Comercială „Royal Drăghici“ - S.R.L., E - Str. Laboratorului, S - Societatea Comercială „Eco“ - S.R.L., V - teren agricol Ţara: România; Judeţul: Prahova; Municipiul Ploieşti, Str. Republicii nr. 299 1960 318.626 LG 216/2004, raport evaluare în administrare imobil
15 8.28.01 Teren platformă meteorologică SM Câmpina S = 697 mp Extras CF nr. 24210 N, E - Casa solară 2 INCERC Bucureşti, S - uliţă, V - str. Ion Heliade Rădulescu Ţara: România; Judeţul: Prahova; Municipiul Câmpina; Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 89 1961 77.882 LG 216/2004, raport evaluare în administrare imobil
16 8.28.01 Teren platformă meteorologică SM Morăreşti S = 672 mp, Extras CF nr. 80121 N, E, V, S - teren Bistriţa Morăreşti Ţara: România; Judeţul: Argeş; Comuna Morăreşti 1960 10.423 LG 216/2004, raport de evaluare în administrare imobil
17 8.28.01 Teren platformă meteorologică SM Piteşti S = 680 mp, Extras CF nr. 84566 N - alee acces, E - Enache Ion, S - Tudor Pendiuc, V - str. Nicolae Dobrin Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 1960 345.325 LG 216/2004, raport de evaluare în administrare imobil
18 8.30 Staţia meteo automată MAWS SMJ Piteşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 2001 56.200 LG 139/2000, LG 216/2004, PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
19 8.30 Sistem portabil de măsurare umiditate sol SM Piteşti Aparatură de măsură parametrii meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 2007 6.413 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC 218/31.10.2007 în administrare mobil
20 8.30 Sistem portabil de măsurare umiditate sol SMAC Piteşti Aparatură de măsură parametrii meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 2007 6.125 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC 218/31.10.2007 în administrare mobil
21 8.30 Staţia meteo automată MAWS SMJ Alexandria DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Municipiul Alexandria; Str. Bucureşti nr. 1 2001 56.200 LG 139/2000, LG 216/2004, PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
22 8.30 Staţia meteo automată MAWS SMj Giurgiu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Giurgiu; Municipiul Giurgiu; Şos. Sloboziei nr. 295 2001 56.200 LG 139/2000, LG 216/2004, PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
23 8.30 Staţia meteo automată MAWS W28201 ROM 1&4.2001 SIMIN SM Ploieşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Prahova; Municipiul Ploieşti; Str. Republicii nr. 299 2002 83.662 LG 139/2000, LG 216/2004, PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 8.30 Staţia meteo automată MAWS W 16333 ROM 1&4.2001 SIMIN SM Sinaia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Prahova; Oraşul Sinaia; Cota 1500 2002 51.879 LG 139/2000, LG 216/2004, PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
25 8.30 Staţia meteo automată MAWS SM Slobozia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Slobozia; Şos. Slobozia-Călăraşi km 2 2001 83.693 LG 139/2000, LG 216/2004, PROTOCOL 3.819/30.06.2004, NDC 199/30.09.2008 în administrare mobil
26 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgovişte Clădire parter + etaj (parţial) din BCA, structură cadre de beton, Sc = 152 mp, Sd = 236 mp şi instalaţii aferente Extras CF nr. 13837 E - teren arabil, N - str. Câmpulung, V - teren arabil, S - teren arabil Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Municipiul Târgovişte; Şos. Câmpulung nr. 152 2008 308.568 LG 313/1998, LG 216/2004, PVRTL 4.317/25.08.2008, NDC 177/08.10.2008 în administrare imobil
27 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Filaret DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Municipiul Bucureşti; sectorul 4; Str. Cuţitul de Argint nr. 5 2008 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 214/31.12.2008, NDC 650/31.12.2009 în administrare mobil
28 8.30 Staţia meteo automată VAISALA Urziceni DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Urziceni Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; Str. Vânătorilor nr. 2 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC 144/19.08.2010 în administrare mobil
29 8.28.01 Teren SM Stolnici S = 9.994 mp, Extras CF nr. 80246 N - Tomescu Vasile, Manea Gh., drum exploatare, E - Moraru Aurel, V - zona CFR Ţara: România; Judeţul: Argeş; Comuna Stolnici 1965 124.920 LG 216/2004, raport evaluare în administrare imobil
30 8.28.01 Teren SM Pătârlagele S = 1.642 mp, Extras CF nr. 20051 N - drum, E, S - Japie Ion, V - râul Buzău Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Pănătău; Satul Sibiciu de Jos 1988 26.401 LG 216/2004, raport evaluare în administrare imobil
31 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Polovragi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; Judeţul: Gorj; Comuna Polovragi 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, NDC 108/10.06.2010 în administrare mobil
32 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Voineasa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Localitatea Voineasa; Str. Stupina 2009 35.000 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC. ANM 164/31.12.2009 în administrare mobil
33 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Obârşia Lotrului DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Comuna Voineasa; Satul Obârşia Lotrului 2009 35.000 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC. ANM 164/31.12.2009 în administrare mobil
34 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 plus piese de schimb DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2003 60.779 LG 139/2000, HG 1.073/1999, Contr. 1704/2000, LG 216/2004 în administrare mobil
35 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 plus piese de schimb DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2003 60.779 LG 139/2000, HG 1.073/1999, Contr. 1704/2000, LG 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 plus piese de schimb DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2004 60.779 LG 139/2000, HG 1.073/1999, Contr. 1704/2000, LG 216/2004 în administrare mobil
37 8.30 Staţia meteo automată MAWS 201 plus piese de schimb DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2004 44.200 LG 139/2000, HG 1.073/1999, Contr. 1704/2000, LG 216/2004 în administrare mobil
38 8.30 Staţia meteo automată MAWS 201 plus piese de schimb DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2004 44.200 LG 139/2000, HG 1.073/1999, Contr. 1704/2000, LG 216/2004 în administrare mobil
39 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Huedin DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Cluj; Localitatea Huedin; Str. Câmpului nr. 6 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC ANM 250/31.12.2007 în administrare imobil
40 8.28.01 Teren platforma SM Sighetu Marmaţiei S = 1.658 mp, Extras CF nr. 18588 N-E - Bledea Şt., Ştirb I., S-E - Domus M., Ştirb I., S-V - Str. Florilor, Teleptean M. Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Municipiul Sighetu Marmaţiei; Str. Dragoş Vodă nr. 110 1956 93.583 LG 216/2004, raport de evaluare în administrare imobil
41 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Dej DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Dej; Str. Dumbrava Roşie nr. 6 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DEC. ANM 109/10.06.2010 în administrare mobil
42 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Făgăraş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice Ţara: România; Judeţul: Braşov; Localitatea Beclean 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, DECIZIA 252/31.12.2007 NDC 648/31.12.2009 în administrare mobil
43 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Boiţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Localitatea Tălmaciu 2007 40.453 LG 139/2000, LG 216/2004, DECIZIA 252/31.12.2007, NDC 648/31.12.2009 în administrare mobil
44 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Blaj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Blaj Ţara: România; Judeţul: Alba; Localitatea Blaj; Str. Crucea lui Iancu nr. 1 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DECIZIA 107/10.06.2010 în administrare mobil
45 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Joseni DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Joseni Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Joseni; Str. Budai nr. 44 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DECIZIA 107/10.06.2010 în administrare mobil
46 8.30 Staţia meteo automată VAISALA SM Întorsura Buzăului DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Întorsura Buzăului Ţara: România; Judeţul: Covasna; Localitatea Întorsura Buzăului; Str. Libertăţii nr. 5 2010 47.134 LG 139/2000, LG 216/2004, DECIZIA 107/10.06.2010 în administrare mobil
47 8.28.01 Teren staţia meteo Batoş S = 2.767 mp, Extras CF nr. 50532 S, V - Societatea Comercială „Agroindustriala Batoş“, E - Parohia romano-catolică, N-E - teren Primăria Batoş Ţara: România; Judeţul: Mureş; Comuna Batoş; Nr. 304 1989 12.312 LG 216/2004, raport de evaluare în administrare imobil

ANEXA Nr. 2BUNURI aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, la care se modifică datele de identificare ca urmare a evaluării, reevaluării şi a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE RA
3. Ordonator terţiar de credite
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62846 8.28.01 Teren SM Moldova Veche S = 8.000 mp Extras CF nr. 31276 N - Şos. judeţeană Moldova Nouă-Berzasca, E-V - Proprietate particulară, S - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Localitatea Moldova Veche; Str. Unirii nr. 132 1945 308.180 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
2 114934 8.28.01 Teren SM Bozovici S = 7.800 mp Extras CF nr. 840 N, S, V - Terenuri particulare, E - str. Tudor Vladimirescu Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Bozovici; Str. Tudor Vladimirescu nr. 947 1963 136.340 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
3 62853 8.28.01 Teren SM Şiria Cetate S = 4.322 mp Extras CF nr. 302171 N, V, S - Teren comunal, E - releu radio-TV Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Şiria 1970 109.608 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
4 62852 8.28.01 Teren SM Semenic S = 803 mp Extras CF nr. 31334 N, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug; Vf. Semenic 1945 29.449 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
5 62857 8.28.01 Teren sediu CMR Banat-Crişana S = 7.681 mp Extras CF nr. 422115 N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 25 A 1945 1.298.722 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
6 62851 8.28.01 Teren SM Sânnicolau Mare S = 9.783 mp Extrase CF nr. 403623 - 403627 N - Teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - Str. Scurtă, V - teren particular Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Sânnicolau Mare; Str. Dr. Victor Babeş nr. 109 1945 569.819 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
7 62840 8.28.01 Teren SM Chişineu-Criş S = 7.862 mp Extras CF nr. 301821 N - Drum judeţean, E, V, S - Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Chişineu-Criş; Str. Gării nr. 12 1945 309.653 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
8 62842 8.28.01 Teren SM Deva S = 5.000 mp Extras CF nr. 66100 E - Liceul „Traian“, N, S, V - Teren agricol particular Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Municipiul Deva; Str. Minerului nr. 32 1965 307.661 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
9 62844 8.28.01 Teren SM Holod S = 1.595 mp Extras CF nr. 486 N - Drum judeţean, E, S, V - Păşune Ţara: România; Judeţul: Bihor; Comuna Holod nr. 166/A 1970 9.005 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
10 62849 8.28.01 Teren SM Reşita S = 2.600 mp Extrase CF nr. 36978-36980 N, S, E, V - Proprietăţi particulare agricole Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Municipiul Reşiţa; Str. Căminelor nr. 9 1960 129.436 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
11 62843 8.28.01 Teren SM Dumbrăviţa de Codru S = 1.500 mp Extras CF nr. 3ndf N - releu radio-TV Cluj, S, E, V - Lizieră pădure Ţara: România; Judeţul: Bihor; Comuna Şoimi; Satul Dumbrăviţa de Codru 1970 3.893 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
12 62892 8.28.01 Teren SM Gurahonţ S = 2.304 mp Extras CF nr. 300597 E - Drum comunal Gurahonţ-Josas, N, V, S - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Gurahonţ 1927 35.521 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 62848 8.28.01 Teren SM Oraviţa S = 11.032 Extras CF nr. 32018 E - Drum comunal, S, V, N - Teren particular Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; Str. Dimitrie Cantemir nr. 7 1945 311.759 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
14 62855 8.28.01 Teren SM Ţarcu S = 706 mp Extras CF nr. 30034 N, E, S, V - Păşune alpină (comunele Bolvaşniţa, Armeniş, Slatina, Teregova) Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Armeniş; Vf. Ţarcu; Fără număr 1945 3.817 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
15 62858 8.28.01 Teren SM Vărădia de Mureş S = 2.486 mp Extrase CF nr. 300613-300614 N, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Vărădia de Mureş nr. 308 1960 18.454 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
16 152210 8.28.01 Teren SM Corugea S = 5.276,08 mp Extras CF nr. 32036 N, E - Primăria Corugea, V - Drum stradal, S - Drum judeţean Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Casimcea; Satul Corugea 2003 25.282 OUG 207/2002 Raport de evaluare în administrare imobil
17 114974 8.28.01 Teren staţia meteo Jurilovca S = 3.134,78 mp Extras CF nr. 30618 N, V - Teren proprietate privată, S, V - Proprietate privată, E - Şosea Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Jurilovca 1968 15.021 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
18 62878 8.28.01 Teren staţia meteo Mahmudia S = 1.236 mp Extras CF nr. 30298 E - Staţie releu, S, N, V - Teren proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Mahmudia 1968 8.632 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
19 114973 8.28.01 Teren staţia meteo Tulcea S = 2.101 mp Extras CF nr. 34233 N, V, E - Teren proprietate privată, S - Şosea Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Municipiul Tulcea; Str. Prislav nr. 263 1974 62.781 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
20 62877 8.28.01 Teren SM Gura Portiţei S = 2.833,85 mp Extras CF nr. 30617 E - Marea Neagră, S, N, V - Razelm Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Jurilovca; Gura Portiţei 1987 64.969 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
21 114942 8.28.01 Teren CMR Constanţa S = 9.083,40 mp Extras CF nr. 229006 N - Apele Române, S - INCERC filiala Constanţa, V, E - Consiliul local Ţara: România; Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia nr. 300 1967 16.308.975 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
22 114970 8.28.01 Teren SM Hârşova S = 4.847,53 mp Extras CF nr. 101082 N, V - Teren proprietate privată, S - Şosea, E - Teren consiliul local Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Oraşul Hârşova; Şos. Constanţei nr. 2 1960 632.237 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
23 62767 8.28.01 Teren SM Sulina S = 196 mp Extras CF nr. 30345 N - Braţul Sulina S - Marea Neagră E, V - Dig protecţie Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Oraşul Sulina; Str. A1-A C-Dor Eugeniu Botez nr. 302 1974 29.784 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
24 62880 8.28.01 Teren SM Mangalia S = 1.140,95 mp Extras CF nr. 107384 E - Marea Neagră, S - Hotel, N - Staţie pompare, V - Şosea Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Municipiul Mangalia, Str. Izvor nr. 3 1960 209.770 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
25 114944 8.28.01 Teren SM Medgidia S = 9.614 mp Extras CF nr. 104992 N, S, E, V - FRUVIMED Medgidia Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie nr. 7 1968 1.179.217 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
26 62790 8.28.01 Teren SM Dărăbani S = 2.160 mp Extras CF nr. 51101 N - Teren Modest Gheorghe, S - Str. 1 Decembrie, E - Aramă Petru, V - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Dărăbani; Str. 1 Decembrie nr. 47 1987 48.300 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
27 62780 8.28.01 Teren SM Adjud S = 5.055 mp Extras CF nr. 51605 N, E - Teren Consiliul Local Adjud, S - Str. Oneşti, V - Iftimie Mihalcea Ţara: România; Judeţul: Vrancea; Municipiul Adjud; Str. Oneşti nr. 126 1963 113.024 HG 980/1998, HG 739/2003, Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 62775 8.28.01 Teren SM Focşani S = 1.665 mp Extras CF nr. 7126 N, E - Societatea Comercială CERES SA, S - Bd. Brăilei, V - CSV Focşani Ţara: România; Judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123 A 1982 49.753 HG 980/1998, HG 739/2003, Raport de evaluare în administrare imobil
29 121513 8.28.01 Teren SM Cotnari S = 1.465,41 mp Extras CF nr. 60344 N, S, V - IAS Cotnari, E - Drum de exploatare Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Comuna Cotnari; Fără număr 1979 7.624 HG 980/1998, HG 739/2003, Raport de evaluare în administrare imobil
30 117379 8.28.01 Teren SM Suceava S = 3.000 mp Extras CF nr. 34561 N - Bd. 1 Mai, S, E, V - Staţiunea de cercetări agricole Ţara: România; Judeţul: Suceava; Municipiul Suceava; Bd. 1 Mai nr. 25 2004 89.221 HG 2065/2004 Raport evaluare în administrare imobil
31 62781 8.28.01 Teren SM Călimani S = 5.000 mp Extras CF nr. 31059 N, S, V - Teren Consiliul Local Şaru Dornei, E - Drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; Fără număr 1999 6.361 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport evaluare în administrare imobil
32 62791 8.28.01 Teren SM Tecuci S = 9.919,36 mp Extras CF nr. 102108 N - Drum acces, S - Str. Izvor, E - Proprietate Rusu Elena, V - Proprietate Jiga Constantin Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Municipiul Tecuci; Str. Izvor nr. 32 1961 224.379 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport evaluare în administrare imobil
33 62785 8.28.01 Teren SM Bârlad S = 9.792 mp Extras CF 70489 N, E - Pomicola - S.A., S - Şos. Crâng, V - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Vaslui; Comuna Perieni; Satul Perieni; şos. Crâng nr. 3 1962 292.607 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport evaluare în administrare imobil
34 62789 8.28.01 Teren SM Negreşti S = 2.381 mp Extras CF nr. 70047 N, E, V - Centrul experimental Negreşti, S - Str. Mihail Kogălniceanu Ţara: România; Judeţul: Vaslui; Oraşul Negreşti; Str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 1978 30.364 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
35 62788 8.28.01 Teren SM Iaşi S = 9.704,14 mp Extras CF nr. 132709 N, E - Geprocon - S.A., S, V - Teren aeroport Ţara: România; Judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Aeroportului nr. 1 1971 336.858 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport evaluare în administrare imobil
36 114919 8.28.01 Teren SM Târgu Ocna S = 10.255 mp Extras CF nr. 60335 N - Str. Costache Negri, S - Cântea Georgeta, E - Pârâul Galean, V - Societatea Comercială Dobreniţa - S.R.L. Ţara: România; Judeţul: Bacău; Oraşul Târgu Ocna; Str. Costache Negri nr. 176 1967 229.088 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport evaluare în administrare imobil
37 62776 8.28.01 Teren SM Târgu-Neamţ S = 4.715 mp Extras CF nr. 51484 N, S - Str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamţ Ţara: România; Judeţul: Neamţ; Oraşul Târgu-Neamţ; Str. Batalion nr. 1 1959 105.381 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
38 62783 8.28.01 Teren SM Roman S = 10.450,90 mp Extras CF nr. 50562 N - Oprea Ion, S, E - Apostol Catinca, S - Oprea Alexandrina, V - Drum acces şi Vamanu Constantin Ţara: România; Judeţul: Neamţ; Comuna Cordun; Şos. Roman-Iaşi; Km 5 1966 37.197 HG 980/1998, HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
39 62784 8.28.01 Teren radar Bârnova S = 2.280 mp (1.512 mp + 768 mp) Extras CF nr. 62017 Extras CF nr. 62030 N, S, V - Ocolul silvic Pădureni, E - Drum public Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Comuna Ciurea; Satul Ciurea 1975/ 2002 8.104 6.029 HG 980/1998, HG 739/2003 Rapoarte de evaluare în administrare imobil
40 121515 8.28.01 Teren staţia meteo Stânca Ştefăneşti S = 3.163 mp (S=2.900 mp+ 263 mp) Extras CF nr. 50458 Extras CF nr. 50454 N, E - ANAR exploatarea complexă Stânca Costeşti, S - Drum acces, V - Teren Consiliul Orăşenesc Ştefăneşti Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Ştefăneşti; Localitatea Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 1984 5.749 HG 739/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 62792 8.28.01 Teren SM Vaslui S = 11.954 mp Extras CF nr. 73701 N - Balţatu Ionel, V, S - Str. Valentin Silvestru, E - Str. Ştefan Procopiu Ţara: România; Judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Valentin Silvestru nr. 2 1959 357.194 HG 980/1998, HG 739/2003 Rapoarte de evaluare în administrare imobil
42 153852 8.28.01 Teren Bacău S = 700 mp Extras CF nr. 63616 N - Ministerul Apărării Naţionale, S, V - Consiliul Local Bacău, V - Str. Timpului Ţara: România; Judeţul: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2008 114.714 HG nr. 706/02.07.2008 Raport de evaluare în administrare imobil
43 37914 8.28.01 Teren SM Târgovişte S = 200 mp, Extras CF nr. 13837 E - Teren arabil, N - Str. Câmpulung, V - Teren arabil, S - Teren arabil Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Municipiul Târgovişte; Şos. Câmpulung nr. 152 2005 16.674 HG 2158/2005 Raport de evaluare în administrare imobil
44 62757 8.28.01 Teren SM Călăraşi S = 1.810 mp Extras CF nr. 24895 N, E - Domeniu privat, S - Strada, V - Drum naţional DN 21 Călăraşi Slobozia Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Municipiul Călăraşi; Str. Sloboziei nr. 1 1970 155.777 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
45 62751 8.28.01 Teren SM Giurgiu S = 6.257 mp Extras CF nr. 33015 N - Sistemul de irigaţii Giurgiu, S - SMA Giurgiu, E - Zona CFR DN Giurgiu-Alexandria Ţara: România; Judeţul: Giurgiu; MRJ Giurgiu; Şos. Sloboziei nr. 295 1960 335.535 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
46 62740 8.28.01 Teren SM Buzău S = 4.056 mp Extras CF nr. 50657 N - Drum acces, E, V - Staţiune cercetări legumicole, S - Societatea Comercială „Gerom“ - S.A. Ţara: România; Judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 1960 340.695 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
47 62759 8.28.01 Teren SM Ploieşti S = 4.865 mp Extras CF nr. 126617 N - Societatea Comercială „Universal Montaj Domus“ - S.R.L. proprietate particulară, E - Societatea Comercială „Extrapan“ - S.A., S - Teren agricol, V - Strada Laboratorului Ţara: România; Judeţul: Prahova; Municipiul Ploieşti; Str. Laboratorului nr. 3 A 1960 684.646 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
48 62744 8.28.01 Teren SM Câmpina S = 817 mp Extras CF nr. 24176 N, E, S - Cord Ion, V - Str. Ion Heliade Rădulescu Ţara: România; Judeţul: Prahova; Municipiul Câmpina; Str. Ion Heliade Rădulescu nr 89 1961 91.312 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
49 62764 8.28.01 Teren SM Sinaia S = 291 mp Extras CF nr. 22672 N, E, V, S - Domeniul public Primăria Sinaia Ţara: România; Judeţul: Prahova; Oraşul Sinaia; Cota 1500 1963 40.972 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
50 62765 8.28.01 Teren SM Slobozia S = 1.486 mp Extras CF nr. 33252 N, S, E - Proprietate privată, V - Administraţia Judeţeană Drumuri şi Poduri Ialomiţa Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Slobozia; Şos. Slobozia-Călăraşi Km 2 1968 98.960 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
51 62752 8.28.01 Teren staţia meteo Griviţa S=10.062 mp Extras CF nr. 20387 N - Canal HC 309, E, S - Domeniu privat, V - Drum de exploatare DE 314 Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Griviţa 1970 81.626 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
52 62770 8.28.01 Teren SM Turnu Măgurele S = 3.849 mp Extras CF nr. 21659 N - Vinalcol, S - Stadion, E - Cf, V - Şosea Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 22 1960 261.204 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 62750 8.28.01 Teren SM Fundata S = 8.482 mp Extras CF nr. 100005 N, V - Ocolul silvic AG, E, S - Proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Fundata 1961 362.862 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
54 62734 8.28.01 Teren SM Brăila S = 706 mp Extras CF nr. 71731 N-E - Drum exploatare 524, S-E, S-V, N-V - Staţiunea de cercetări pentru ameliorarea soiurilor Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Chiscani 1970 24.161 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
55 62739 8.28.01 Teren SM Vf. Omu S = 376 mp Extras CF nr. 23231 N, E, S, V - Primăria Buşteni Ţara: România; Judeţul: Prahova; Oraşul Buşteni; Vf. Omu 1960 31.013 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
56 62749 8.28.01 Teren SM Feteşti S = 2.813 mp Extras CF nr. 21834 N - Domeniu privat, E - Societatea Comercială Agrozootehnica, S - SNIF Ialomiţa, V - Drum exploatare Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Feteşti; Str. Călăraşi nr. 509 1970 160.739 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
57 62731 8.28.01 Teren SM Alexandria S = 10.115 mp Extras CF nr. 21730 N - Schiopu Petre, S - Societatea Comercială „Petrom“ teren primărie, V - DE7, E - Asociaţia „Agrotel“ Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Municipiul Alexandria; Str. Bucureşti nr. 1 1960 727.592 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
58 62748 8.28.01 Teren SM Curtea de Argeş S = 2.081 mp Extras CF nr. 82326 N, E, S - IAS, V - Drum naţional Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Curtea de Argeş; Str. Albeşti nr. 12 1960 99.799 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
59 62756 8.28.01 Teren SM Morăreşti S = 525 mp Extras CF nr. 80122 N - Sima Florin, E - Izlaz comunal, S - Drum acces, V - Drum comunal Ţara: România; Judeţul: Argeş; Comuna Morăreşti 1960 8.142 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
60 62758 8.28.01 Teren SM Piteşti S = 344 mp Extras CF nr. 84565 N - Proca Marcel, E - Proca Marcel, S - Alee acces, V - Str. Nicolae Dobrin Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 1960 174.692 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
61 62769 8.28.01 Teren SM Titu S = 1.709 mp Extras CF nr. 70502 N, V - Societatea Comercială „Vasirom“ - S.R.L., E - Str. Teiului, S - proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Str. Teiului nr. 148 1950 71.495 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
62 62774 8.28.01 Teren SM Zimnicea S = 3.057 mp Extras CF nr. 20488 E, S - Locuinţe particulare, N - Societatea Comercială Prod, V - Câmp agricol Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Oraşul Zimnicea; Str. Turnu Măgurele nr. 2 1970 146.800 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
63 62732 8.28.01 Teren SM Bisoca S = 872 mp Extras CF nr. 20048 V - Proprietate privată, N, E - Teren consiliul local, S - Drum Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Bisoca; nr. 2 1970 13.703 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
64 62753 8.28.01 Teren SM Penteleu S = 1.468 mp Extras CF nr. 20146 N, E, S, V - teren Primăria Gura Teghii Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Gura Teghii 1970 18.076 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
65 62762 8.28.01 Teren SM Râmnicu Sărat S = 3.102 mp Extras CF nr. 31440 N, E - Proprietate privată, N - Drum, E - Romgaz, V - Proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Buzău; Municipiul Râmnicu Sărat; Str. 8 Martie nr. 2A 1970 125.971 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
66 62771 8.28.01 Teren SM Urziceni S = 705 mp Extras CF nr. 20268 N - Drum stradal, E - Agenţia Naţională de Mediu, S - Stoica Cristian, V - Matei C. Ioan Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; Str. Vânătorilor nr. 2 1960 32.514 HG 980/1998, HG 739/19.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 62745 8.28.01 Teren staţia meteo Câmpulung Muscel S = 2.605 mp Extras CF nr. 81350 N - Drum, E, S, V - Proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Câmpulung; Str. Grui nr. 42 1960 198.257 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
68 62763 8.28.01 Teren staţia meteo Roşiori de Vede S = 1.144 mp Extras CF nr. 20452 S - Primărie, N - Drum, E - Romgaz, V - Proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Municipiul Roşiori de Vede; Str. Sfântul Teodor 1965 127.647 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
69 62735 8.28.01 Teren platforma SM Afumaţi S = 36.643,4 mp Extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; Judeţul: Ilfov; Comuna Afumaţi nr. 2.581 1961 4.781.097 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
70 62772 8.28.01 Teren staţia meteo Videle S = 2.280 mp Extras CF nr. 20662 N - Prod Silva - S.R.L., S - Proprietate privată, E - Proprietate privată, V - Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Oraşul Videle; Str. Gării nr. 27 1975 85.685 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
71 62795 8.28.01 Teren centru Radar Craiova S = 800 mp Extras CF nr. 18330 N - Unitatea militară, E, S, V - Staţiunea Banu Mărăcine Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr. 150 B 1978 27.770 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
72 62796 8.28.01 Teren SM Craiova S = 2.493 mp Extras CF nr. 18330 N - Unitatea militară, E, S, V - Staţiunea Banu Mărăcine Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr. 150 B 1945 86.540 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
73 62797 8.28.01 Teren SM Calafat S = 3.626 mp Extras CF nr. 1430 N, V - Case particulare, E - Şosea Calafat Poiana Mare, S - Primăria Calafat Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Calafat; Str. Calafat Poiana Mare nr. 3 1945 81.097 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
74 62798 8.28.01 Teren SM Băileşti S = 1.892 mp Extras CF nr. 770 N, S, E - Case particulare, V - Str. Brâncoveni Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Băileşti; Str. Brâncoveni nr. 9 1945 42.315 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
75 62799 8.28.01 Teren SM Bechet S = 6.220 mp Extras CF nr. 35 N, S, E - Case particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Bechet; Str. A.I. Cuza nr. 7 1954 73.670 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
76 62800 8.28.01 Teren SM Drobeta-Turnu Severin S = 2.970 mp Extras CF nr. 56484 N, S, V - Societăţi, E - Str. Aeroportului Ţara: România; Judeţul: Mehedinţi; Municipiul Drobeta-Turnu Severin; Str. Aeroportului nr. 2 1945 88.748 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
77 152241 8.28.01 Teren SM Bâcleş S = 9.970 mp Extras CF nr. 50143 N - Drum judeţean, E - Spital, S, V - Proprietăţi private Ţara: România; Judeţul: Mehedinţi; Localitatea Bâcleş 1998 45.045 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
78 62808 8.28.01 Teren SM Voineasa S = 664 mp Extras CF nr. 35592 N-E - Str. Stupina, S-V - Râul Lotru, N-V - DA Olt Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Localitatea Voineasa; Str. Stupina 1950 18.339 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
79 62802 8.28.01 Teren staţia meteo Apa Neagră - platforma meteorologică S = 656 mp Extras CF nr. 35772 N, E, S, V - Proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Gorj; Comuna Padeş; Sat Apa Neagră 1945 7.578 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
80 152243 8.28.01 Teren staţia meteo Polovragi S = 2.339 mp Extras CF nr. 35364 N, V - Primăria Polovragi, E - Proprietăţi particulare, S - Drum judeţean Ţara: România; Judeţul: Gorj; Comuna Polovragi 1998 20.492 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
81 62804 8.28.01 Teren staţia meteo Petroşani S = 2.378 mp Extras CF nr. 62540 N - Drum, S-E - Cimitir, V - Garaje Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Municipiul Petroşani; Str. Independenţei nr. 2 1945 132.353 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82 62810 8.28.01 Teren staţia meteo Slatina S = 683 Extras CF nr. 54135 N, V, S, E - Colegiul Naţional Agricol „Carol“ Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Slatina; Str. Strehareţ nr. 256 1945 61.815 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
83 62811 8.28.01 Teren staţia meteo Caracal S = 3.402 mp Extras CF nr. 51743 N - Drum, S, E - Consiliul Local Caracal Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Caracal; Str. General Magheru nr. 35 1945 197.824 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
84 62794 8.28.01 Teren Centrul Meteorologic Regional Oltenia - garaj magazie S = 218 mp Extras CF nr. 18331 S, E - Baza DA, N - Direcţia de drumuri şi poduri Ţara: România; Judeţul: Dolj; MRJ Craiova; Calea Severinului nr. 169 1970 7.568 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
85 62809 8.28.01 Teren SM Drăgăşani S = 2.712 mp Extras CF nr. 35517 E - Str. Regele Ferdinand, N, S, V - Plantaţie vie Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Drăgăşani; Str. Regele Ferdinand nr. 64 E 1945 296.534 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
86 62806 8.28.01 Teren SM Râmnicu Vâlcea S = 2.728 mp Extras CF nr. 40266 N, V - Proprietăţi particulare, S, V - Proprietăţi particulare, S-E - Primăria Râmnicu Vâlcea, N-E - DA Olt Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 1945 496.480 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
87 62747 8.28.01 Teren SM Cozia S = 151 mp Extras CF nr. 35154 N, V, S, E - Primăria Sălătrucel Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Comuna Sălătrucel 1974 1.372 LG. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
88 62736 8.28.01 Teren Administraţia Naţională de Meteorologie - sediul central Băneasa S = 92.254,66 mp (suprafaţă diminuată cu 2.095,34 mp pentru nr. 153327 pentru MTT) Extras CF nr. 57914 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şos. Jandarmeriei Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1961 162.218.881 HG 980/1998 HG 739/2003 LG 216/2004 OUG 81/2003 Raport de evaluare în administrare imobil
89 62861 8.28.01 Teren SM Huedin S = 4.208 mp Extras CF nr. 50874 N - Întreprindere auto, S, V - Sect. drumuri şi poduri, E - Str. Câmpului Ţara: România; Judeţul: Cluj; Localitatea Huedin; Str. Câmpului nr. 6 1964 57.508 LG. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
90 62867 8.28.01 Teren SM Bistriţa S = 10.000 mp Extras CF nr. 61535 S - Depozit, N-V - Teren, V - Casă particulară Ţara: România; Judeţul: Bistriţa-Năsăud; Municipiul Bistriţa; Calea Moldovei nr. 17 1961 298.867 LG. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
91 62870 8.28.01 Teren SM Târgu Lăpuş S = 1.305 mp Extrase CF nr. 51400-51401 E - Str. Stadionului, V, S - Teren particular, Cornea Ana, N - Farcas V., Farcas A., Drum exploatare Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 68 1986 58.979 LG. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
92 62871 8.28.01 Teren SM Iezer S = 2.730 mp Extras CF nr. 51888 Teren Consiliul Local Borşa, judeţul Maramureş Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Borşa; Vf. Pietrosul Rodnei 1957 4.961 LG. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
93 62872 8.28.01 Teren SMJ Satu Mare S = 7.374 mp Extras CF nr. 54799 N - Şos. Satu Mare-Zalău, S, E - Aeroclub teren domeniu public, V - Teren IAS Ţara: România; Judeţul: Satu Mare; Municipiul Satu Mare; Bd. Lucian Blaga 1969 220.017 LG. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
94 62873 8.28.01 Teren SM Supuru de Jos S = 4.614 mp Extras CF nr. 100568 S, V - Teren particular, N, E - Drumuri de exploatare Ţara: România; Judeţul: Satu Mare; Satul Supuru de Jos; Str. Gării nr. 84 1969 10.900 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 62874 8.28.01 Teren SM Zalău S = 3.101 mp Extras CF nr. 7788 N-N-E - Teren sport, N-E-S-S-V- Str. Meteorologiei, S-V-N - Terenuri particulare Ţara: România; Judeţul: Sălaj; Municipiul Zalău; Str. Meteorologiei nr. 93 1960 92.547 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
96 114959 8.28.01 Teren SM Ocna Şugatag S = 8.108 mp Extras CF nr. 722 N - Societatea Comercială „Taina “- S.R.L., E - Str. Coşbuc şi drum exploatare, S, V - Teren Consiliul Local Ocna Şugatag Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Localitatea Ocna Şugatag; Str. Coşbuc nr. 16 1981 72.154 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
97 152244 8.28.01 Teren SM Turda S = 1.757 mp Extras CF nr. 54847 N, S, E, V - Staţiunea de cercetare agricolă Turda Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2003 106.278 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
98 62866 8.28.01 Teren SM Băişoara S = 5.694 mp Extras CF nr. 50901 S - Cabana particulară „Ghiocel“, N - Drum, E - Cabana „Schiorul“, V - Cabană particulară pădure Ţara: România; Judeţul: Cluj; Comuna Muntele Băişorii nr. 311 1964 1.064.558 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
99 62863 8.28.01 Teren platformă SM Dej S = 676 mp Extras CF nr. 53711 V - Cale ferată, N, S, E - Teren persoane particulare Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Dej; Str. Dumbrava Roşie nr. 6 1974 46.941 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
100 62869 8.28.01 Teren SM Sighetu Marmaţiei S = 1.234 mp Extras CF nr. 18588 N-E - Bledea ST, Stirb I., S-E - Domus M., Stirb L., S-V - Str. Florilor, Teleptean M. Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Localitatea Sighetu-Marmaţiei, Str. Dragoş Vodă nr. 110 1956 81.921 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
101 62865 8.28.01 Teren SM Vlădeasa 1800 S = 4.200 mp Extras CF nr. 50410 N, E, S, V - Teren Consiliul Local Săcuieu Ţara: România; Judeţul: Cluj; Sat Rogojelu; Comuna Săcuieu 1961 75.393 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
102 116505 8.28.01 Teren observator radar Oradea S = 212 mp Extrase CF nr. 172013-172014 N - Teren agricol, S - Curte şi clădire Societatea Comercială AZ, E - Drum naţional, Magazie, V - Clădire agrochimie Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5 2004 39.052 HG 2064/2004 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
103 149064 8.28.01 Teren radar Gematronik - observator radar doppler Oradea S = 700 mp Extras CF nr. 172015 N, S, V, E - Terenuri particulare Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Dealul Vântului 2001 65.189 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
104 62862 8.28.01 Teren SM Cluj S = 1.368 mp Extras CF nr. 270557 E - Str. Vânătorului, V - Bazin apă RAJAC, N - Str. Vântului, S - Teren particular Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Cluj Napoca; Str. Vânătorului nr. 17 1957 525.969 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
105 62868 8.28.01 Teren SM Baia Mare S = 654 mp Extras CF nr. 796 Teren particular Frenţiu Sanda Maria, Frenţiu Iuliana Rozalia Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Tăuţii-Măgherăuş nr. 230; Victoriei 1968 11.328 LG 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
106 62822 8.28.01 Teren staţia meteo Boiţa S = 3.003 mp Extras CF 1878 N, S, E, V - Consiliul Local Tălmaciu Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Localitatea Tălmaciu 1945 11.307 HG 980/1998, 739/09.07.2003 LEGEA nr. 216/2004 Raport de evaluare în administrare imobil
107 62821 8.28.01 Teren staţia meteo Joseni S = 7.902 mp Extras CF nr. 51229 E - Drum acces, S, N - Teren agricol privat, V - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Joseni; Str. Budai nr. 44 1945 34.620 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
108 62817 8.28.01 Teren staţia meteo Bucin (Praid) S = 13.653 mp Extras CF nr. 51250 N, S, V - Pădure proprietate, E - Păşune proprietate Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Praid 1965 21.089 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109 62813 8.28.01 Teren staţia meteo Topliţa S = 2.006 mp Extras CF nr. 51530 V, S, V - Teren privat, Persoană fizică Tripon Rodica Anda, Primăria Topliţa Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Topliţa; Str. Avram Iancu nr. 9 1945 44.872 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
110 62829 8.28.01 Teren staţia meteo Miercurea-Ciuc S = 2.541 mp Extras CF nr. 56045 S, V, N, E - Teren Consiliul Local Miercurea-Ciuc Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Miercurea-Ciuc; Str. Harghitei nr. 132 1952 56.806 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
111 121510 8.28.01 Teren staţia meteo Târnăveni (Bobohalma) S = 4.003 mp Extras CF nr. 446/N V - Drum acces, N, S, E - Teren agricol proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Mureş; Satul Bobohalma 2001 20.553 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
112 62820 8.28.01 Teren staţia meteo Sărmaşu S = 3.126 mp Extras CF nr. 50630 N - Drum acces, E, V, S - Teren agricol privat Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sărmaşu; Str. Câmpului nr. 23 1960 84.434 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
113 62814 8.28.01 Teren staţia meteo Odorheiu Secuiesc S = 6.513 mp Extras CF nr. 55265 N, V, S - Parohia ortodoxă, E - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Odorheiu Secuiesc; Str. Văii nr. 31 1945 286.462 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
114 62824 8.28.01 Teren staţia meteo Făgăraş (Beclean) S = 2.971,54 mp Extras CF nr. 100862 S - DN1, E, V, N - Teren agricol privat Ţara: România; Judeţul: Braşov; Localitatea Beclean 1945 59.812 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
115 62823 8.28.01 Teren staţia meteo Bâlea-Lac S = 600 mp Extras CF nr. 1943 N, V, S, E - Teren stâncos proprietatea Consiliului Local Cârţişoara Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Comuna Cârţişoara 1960 13.588 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
116 62818 8.28.01 Teren staţia meteo Dumbrăveni S = 7.421 mp Extras CF 100251 N - Drum judeţean, V - Teren proprietate privată cu construcţie, S, E - Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Dumbrăveni; Str. Cuza Vodă nr. 211 1960 175.687 HG 980/1998 739/09.07.2003 Raport de evaluare în administrare imobil
117 152209 8.28.01 Teren staţia meteorologica Semenic S = 2.172 mp Extras CF 31333 N, E, S, V -Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug; Vf. Semenic 2005 55.234 LG 216/2004. CVC 0763/2005 în administrare imobil
118 149055 8.30 Staţie automată MAWS 301 - SM Băile Herculane DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici N - Pădure, S - Hotel „Diana“, S - S-E Hotel „Afrodita“, E - Muntele Domogled, V - Bloc de locuinţe Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Băile Herculane; Aleea Teilor nr. 4 2003 51.879 Legea 216/2004, PV de instalare şi punere în funcţiune în administrare mobil
119 63398 8.28.01 Clădire staţie meteo Dumbrăviţa de Codru - casă tip „Nora“ Cabană scândură, consolidată şi izolată termic, parter, Sc = 59 mp, Sd = 59 mp, extras CF nr. 3ndf N - Releu radio TV Cluj S, E, V - Liziera pădure Ţara: România; Judeţul: Bihor; Comuna Şoimi; Satul Dumbrăviţa de Codru 1978 82.183 HG 980/1998, LG 216/2004 HG 739/09.07.2003, PVRTL 03/22.05.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
120 114936 8.28.01 Clădire staţie meteo Bozovici Parter, zidărie cărămidă, Sc = 58,10 mp, Sd = 58,10 mp, extras CF nr. 840 N, S, V - Terenuri particulare, E - Str. Tudor Vladimirescu Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Bozovici; Str. Tudor Vladimirescu; nr. 947 1972 39.661 HG 980/1998 HG 739/09.07.2003 PVR 5.740/04.10.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 PVR 6.285/06.12.2010 în administrare imobil
121 63432 8.28.01 Clădire - extindere staţie Oradea Clădire din beton, parter + etaj, Sc = 325 mp, Sd = 650 mp, HCL Municipiul Oradea nr. 803/2006 N - Teren agricol, S - Curte şi clădire SCAZ, E - Drum naţional, Magazie, V - Clădire agrochimie Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5 1973 550.123 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 1/14.12.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
122 63471 8.28.01 Clădire staţie meteo Şiria Cetate - casă prefabricate „Nora“ Cabană consolidată şi izolată termic, subsol + parter, Sc = 72,92 mp, Sd = 102,44 mp, extras CF nr. 302171 N, V, S - Teren comunal, E - Releu radio TV Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Şiria 1984 87.495 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 1/15.11.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
123 63490 8.28.01 Clădire staţie meteo Ţarcu Clădire din piatră, parter + 2 etaje, consolidată şi izolată termic, şi instalaţiile aferente, Sc = 171,82 mp, Sd = 303,56 mp, extras CF nr. 30034 N, E, S, V - Păşune alpină (comunele Bolvaşniţa, Armeniş, Slatina, Teregova) Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Armeniş; Vf. Ţarcu; fără număr 1960 653.541 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 4.591/03.10.2007 DEC ANM 248/12.12.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
124 149077 8.30 Staţie automată MAWS 301, sr w28512 - SM Semenic DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug; Vf. Semenic 2002 63.803 HG 980/1998, DECIZIA ANM 284/07.10.2002, NDC ANM 198/30.09.2008 în administrare mobil
125 149056 8.30 Staţie automată MAWS 301, sr w47416 - SM Oraviţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; Str. Dimitrie Cantemir nr. 7 2002 64.057 HG 980/1998, DECIZIA ANM 284/07.10.2002 NDC ANM 198/30.09.2008 în administrare mobil
126 152301 8.30 Staţie automată MAWS 301 - staţie meteo Caransebeş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Municipiul Caransebeş; Str. Muntele Mic nr. 231 2005 39.092 LG 216/2004, DECIZIA ANM 227/02.06.2005 NDC ANM 198/30.09.2008 în administrare mobil
127 149059 8.30 Staţie automată MAWS 301, sr w23221 - SM Oradea DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5 2002 95.840 HG 980/1998, DECIZIA ANM 284/07.10.2002 NDC ANM 198/30.09.2008 în administrare mobil
128 63496 8.28.01 Anexa radar Timişoara Clădire tip parter, cărămidă, BCA, Sc = 243,50 mp, Sd = 243,50 mp, extras CF 429115 N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 25 A 1994 131.102 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
129 63388 8.28.01 Clădire staţie meteo Cuntu Cabana din lemn, S+P+E+M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, extras CF 30217 Păşune comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; fără număr; Cuntu 1978 30.356 HG 980/1998 739/09.07.2003 PVR 20/03.11.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
130 63400 8.28.01 Clădire staţie meteo Băile Herculane Clădire parter din cărămidă, Sc = 173 mp, Sd = 173 mp, extras CF 30926 N - Pădure, S - Hotel „Diana“, S - SE Hotel „Afrodita“, E - Muntele Domogled, V - Bloc de locuinţe Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Băile Herculane; Aleea Teilor nr. 4 1990 97.883 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
131 63443 8.28.01 Clădire staţie meteo Reşiţa Clădire parter + 2 etaje, din cărămidă, Sc = 110 mp, Sd = 330 mp, extras CF 36978 N, S, E, V - Proprietăţi particulare agricole Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Municipiul Reşiţa; Str. Căminelor nr. 9 1981 347.472 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
132 63366 8.28.01 Clădire staţie meteo Borod Clădire cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, extras CF 57564 N - DN 60, S, E - Păşune comunală, V - Clădire firmă privată Ţara: România; Judeţul: Bihor; Comuna Borod 1972 53.358 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
133 63409 8.28.01 Clădire staţie meteo Holod Clădire din cărămidă, parter, Sc = 106 mp, Sd = 106 mp, extras CF 486 N - Drum judeţean, E, S, V - Păşune Ţara: România; Judeţul: Bihor; Comuna Holod nr. 166/A 1974 47.605 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
134 63488 8.28.01 Clădire staţie meteo Stâna de Vale Clădire din beton, parter + 2 etaje, Sc = 121 mp, Sd = 363 mp, extras CF 816 N, S, V - Pădure brad, E - Cabană drumuri Ţara: România; Judeţul: Bihor; fără număr; Stâna de Vale 1980 478.514 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
135 63390 8.28.01 Clădire staţie meteo Deva Clădire din cărămidă parter + etaj, Sc = 249,35 mp, Sd = 426,83 mp, extras CF 66100 E - Liceul Traian, N, S, V - Teren agricol particular Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Municipiul Deva; Strada Minerului nr. 32 1976 422.802 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136 63500 8.28.01 Clădire staţie meteo Vărădia de Mureş Clădire din lemn, parter + mansardă, Sc = 143,51 mp, Sd = 210,38 mp, extras CF 300613 N, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Vărădia de Mureş nr. 308 1976 22.367 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
137 63391 8.28.13 Depozit hidrogen staţie meteo Deva Magazie din cărămidă E - Liceul Traian, N, S, V - Teren agricol particular Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; Strada Minerului nr. 32 1981 13.484 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
138 114924 8.28.01 Clădire staţie meteo Ştei Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, extras CF nr. 31ndf E, S, V - Izlaz comunal, N - Cimitir Ţara: România; Judeţul: Bihor; Localitatea Ştei; Str. 13 Septembrie nr. 20 1993 11.416 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
139 62902 8.28.01 Clădire staţie meteo Gurahonţ Parter + etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 107,36 mp, Sd = 214,82 mp, extras CF nr. 300597 E - Drum comunal Gurahonţ-Josas, N, V, S - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Arad; Comuna Gurahonţ 1993 77.955 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
140 143699 8.28.13 Depozit de lemne Stâna de Vale Depozit din pereţi de tablă metalică N, S, V - Pădure brad, E - Cabană drumuri Ţara: România; Judeţul: Bihor; Localitatea Stâna de Vale; fără număr 2002 11.189 HG 980/1998 739/09.07.2003 PVR 2 din 23/07/2002 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
141 152193 8.28.13 Anexa construcţie exploatare radar Oradea-Dealul Vântului Construcţie BCA, parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, extras CF nr. 172015 N, S, V, E - Terenuri particulare Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Dealul Vântului 2002 30.907 OM 63/2001, fonduri BEI şi PHARE, LG 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
142 152190 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana - Timişoara Clădire tip parter, cărămidă acoperiş din plăci de azbociment, două clădiri separate N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; Judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 25 A 1981 12.593 HG 980/1998, Protocol 8.441/16.07.2003, LG 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
143 152191 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana - Timişoara Clădire tip parter, cărămidă, acoperiş tip planşeu, 4 încăperi separate N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; Judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 25 A 1981 20.997 HG 980/1998, Protocol 8.441/16.07.2003, LG 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
144 63419 8.28.01 Clădire staţie meteo Moldova Veche Clădire din cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, extras CF 31276 N - Şos. judeţeană Moldova Nouă-Berzasca, E, V - Proprietate particulară, S - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Localitatea Moldova Veche; Str. Unirii nr. 132 1961 49.666 HG 980 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
145 63357 8.28.01 Clădire staţie meteo Banloc Clădire parter din cărămidă, Sc = 101,27 mp, Sd = 101,27 mp, extras CF 402906 E - Drum comunal Banloc Partos, N, V, S - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Banloc 1972 87.120 HG 980 şi 739/09.07.2003 PV 49/28.12.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
146 63374 8.28.01 Clădire staţie meteo Chişineu-Criş Clădire din cărămidă, parter, Sc = 122,60 mp, Sd = 122,60 mp, extras CF 301821 N - Drum judeţean, E, V, S - Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Chişineu-Criş; Str. Gării nr. 12 1961 38.153 HG 980 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
147 63351 8.28.01 Clădire staţie meteo Arad Clădire parter + etaj + turn observaţii, cărămidă, Sc = 113,30 mp, Sd = 259 mp, extras CF 321324 N - Drum judeţean 682, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Steagului nr. 128 1973 258.772 HG 980 şi 739/09.07.2003 PVR 29/25.11.2005 PVRTL 1.984/15.04.2010 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
148 152189 8.28.01 Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana - Timişoara Etaj 1 + turn observaţii, construcţie din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp, extras CF 408000-C1-U1 N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; Judeţul: Timiş; Timişoara, Str. Gheorghe Adam nr. 25 A 1968 709.345 HG 980 şi 739/09.07.2003 PROTOCOL 8.441/16.07.2003, PV 54/31.12.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149 63370 8.28.01 Clădire staţie meteo Caransebeş Clădire din cărămidă, parter şi instalaţiile aferente, Sc = 98,10 mp, Sd = 98,10 mp, extras CF 34987 S - Şosea comunală Caraş-Severin- Muntele Mic, N, E, V -Proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Municipiul Caransebeş; Str. Muntele Mic nr. 131 1959 148.870 HG 980 şi 739/09.07.2003 PVRTL 538/06.02.2008 DEC 209/15.12.2008 în administrare imobil
150 63695 8.30 Împrejmuire staţie meteo Băile Herculane Plasă de sârmă împletită E, N, V - Proprietăţi particulare, S - Hotel „Diana“ Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Băile Herculane; Aleea Teilor nr. 4 1985 8.507 HG 980 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
151 152293 8.30 Centrală termică Semenic Funcţionează cu combustibil solid cu putere instalată de 40 kW În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Caraş Severin; Comuna Valiug; fără număr 2004 16.363 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
152 63361 8.30 Reţea alimentare energie electrică Borod Reţea conductori electrici de pe stâlpi din beton de alimentare cu energie electrică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; Comuna Borod; fără număr 1974 2.131 HG 980 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
153 63477 8.30 Racord electric Stâna de Vale Instalaţie şi panouri siguranţe, contor energie electrică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; Localitatea Stâna de Vale; fără număr 1980 4.174 HG 980 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
154 152286 8.30 Racord electric de joasă tensiune, radar Oradea Post transformare în anvelopă de beton 2 X 160 KVA 6/04 KV În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5 2004 7.953 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
155 152294 8.30 Reţele electrice exterioare CMR Banat Crişana - staţie meteo Semenic Instalaţie electrică pe stâlp pentru iluminare platformă meteo şi cale de acces În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug; fără număr 2004 15.232 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
156 152295 8.30 Branşament electric Semenic Alimentare cu energie electrică prin PTA 20/04 kv 40 kva În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug; fără număr 2004 31.332 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
157 143698 8.30 Reţele exterioare apă-canal, staţie meteo Oradea Reţea tuburi beton evacuare ape uzate, reţea conductă metalică alimentare cu apă potabilă, îngropate în sol În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5 2002 60.587 HG 980/1998 PVR 2/26.06.2002 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
158 143700 8.30 Reţele exterioare apă-canal, staţie meteo Stâna de Vale Reţea tuburi beton evacuare ape uzate În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; Stâna de Vale; fără număr 2002 54.548 HG 980/1998 739/09.07.2003 PVR 2/23.07.2002 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
159 152297 8.30 Reţele exterioare apă-canal, staţie meteo Semenic Reţea exterioară subterană din tuburi de polietilenă d = 225 mm şi un cămin de vizitare care conduce apele uzate către exterior În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug, fără număr 2004 39.519 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
160 63478 8.30 Reţele apă, staţie meteo Stâna de Vale Conductă metalică îngropată în sol În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; Stâna de Vale; fără număr 1980 7.733 HG 980/1998 739/09.07.2009 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
161 63352 8.30 Alimentare apă staţie meteo Arad Conducte metalice îngropate în şanţ pentru aducţiune apa rece În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Steagului nr. 228 1986 5.785 HG 980/1998 739/09.07.2009 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
162 63479 8.30 Canalizare staţie meteo Stâna de Vale Canalizare Stâna de Vale În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bihor; Stâna de Vale; fără număr 198/0 13.555 HG 980/1998 739/09.07.2009 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
163 152296 8.30 Rezervor de apă pentru incendiu, staţie meteo Semenic Rezervor apă pentru incendiu din beton armat semiîngropat cu capacitatea de 90 mc, prevăzut cu o pompă În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Văliug; fără număr 2004 36.697 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164 152326 8.30 Reţele exterioare apă-canal CMR Dobrogea, staţie meteo Hârşova Conducte, cămine În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Oraşul Hârşova; Şos. Constanţei nr. 2 2005 37.558 LG 216/2004 PVR ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
165 63547 8.28.01 Clădire staţie meteo Tulcea Parter cărămidă, Sc = 33,84 mp; Sd = 33,84 mp; extras CF 34233 N, V, E - Teren proprietate privată, S - Şosea Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Municipiul. Tulcea; Str. Prislav nr. 263 1975 37.918 HG 980/1998, 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
166 63539 8.28.01 Clădire staţie meteo Mahmudia Parter cărămidă, Sc = 117,42 mp; Sd = 117,42 mp; extras CF 30298 E - Staţie releu, S, N, V - Teren proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Mahmudia 1996 61.669 HG 980/1998, 739/2003 PVR 1/02.07.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
167 63540 8.28.01 Clădire staţie meteo Sfântu Gheorghe Parter cărămidă, Sc = 129,30 mp; Sd = 129,30 mp; extras CF nr. 30132 N, E - Teren proprietate privată, S - Drum, V - Teren Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Sfântu Gheorghe 1996 31.107 HG 980/1998, 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
168 63542 8.28.01 Clădire staţie meteo Jurilovca Parter cărămidă, Sc = 118,53 mp; Sd = 118,53 mp; extras CF 30618 N, V - Teren proprietate privată, S, V - Proprietate privată, E - Şosea Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Jurilovca 1971 79.641 HG 980/1998, 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
169 63538 8.28.01 Clădire staţie meteo Gura Portiţei Parter + etaj + mansardă, cărămidă, Sc = 107,57 mp; Sd = 215,14 mp; extras CF 30617 E - Marea Neagră, S, N, V - Razelm Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Jurilovca; Gura Portiţei 1988 709.988 HG 980/1998, 739/2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
170 152211 8.28.01 Clădire staţie meteo Corugea Parter cărămidă, Sc = 128,20 mp; Sd = 128,20 mp; extras CF 32036 N, E - Primăria Corugea, V - Drum stradal, S - Drum judeţean Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Casimcea; Satul Corugea 2003 46.755 OUG 207/2002 PVRTL 54/12.01.2009 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
171 114941 8.28.01 Clădire CMR Constanţa Parţial demisol + parter + parţial etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1.721,17 mp; extras CF 229006 N - Apele Române, S - INCERC filiala Constanţa, V, E - Consiliul local Ţara: România; Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300 1969 2.251.002 HG 980/1998, 739/2003 PV 203 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
172 152328 8.30 Împrejmuire sediu CMR Dobrogea Împrejmuire gard plasă N - Apele Române, S - INCERC filiala Constanţa, V, E - Consiliul local Ţara: România; Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300 2005 10.643 LG 216/2004 DEC 250/2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
173 152329 8.30 Reţele exterioare apă-canal CMR Dobrogea Conducte şi racorduri În incinta sediului CMR Dobrogea Ţara: România; Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300 2005 103.497 LG 216/2004 DEC 250/2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
174 152327 8.30 Centrală termică şi instalaţii încălzire staţie meteo Hârşova Centrală termică pe lemne În incinta SM Hârşova Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Oraşul Hârşova; Şos. Constanţei nr. 1 2005 19.221 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
175 152330 8.30 Instalaţie alimentare cu apă CMR Dobrogea Conducte şi racorduri În incinta sediului CMR Dobrogea Ţara: România; Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300 2005 2.614 LG 216/2004 DEC 250/2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
176 149083 8.30 Staţie automată MAWS 301sw 23204 - staţie meteo Gura Portiţei DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Gura Portiţei Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Jurilovca; Gura Portiţei 2002 64.057 LEGEA 216/2004 NDC 203/30.09.2008 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
177 149084 8.30 Staţie automată MAWS 301 sw 23229 - staţie meteo Mahmudia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Mahmudia Ţara: România; Judeţul: Tulcea; Comuna Mahmudia 2002 64.057 LEGEA 216/2004 NDC 203/30.09.2008 în administrare mobil
178 152331 8.30 Staţie automată MAWS 301sz 3850009 - CMR Dobrogea, staţie meteo Constanţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300 2005 46.773 LEGEA 216/2004 NDC 203/30.09.2008 în administrare mobil
179 152168 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului SM Brăila Aparatură electronică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Chişcani 2005 6.415 LEGEA 216/2004 în administrare mobil
180 152333 8.30 Staţie automată MAWS 301 sz 3850016 - CMR Dobrogea, staţie meteo Hârşova DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta SM Hârşova Ţara: România; Judeţul: Constanţa; Oraşul Hârşova; Şos. Constanţei nr. 2 2005 51.879 LG 216/2004 DEC 394 bis/30.12.2005 în administrare mobil
181 152182 8.30 Staţie automată MAWS 301 CMR Moldova, staţie meteo Poiana Stampei DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Poiana Stampei; Satul Tesna nr. 58 2005 39.092 LG 216/2004 DEC 395/2005 DEC 197/30.09.2008 în administrare mobil
182 149102 8.30 Staţie automată MAWS 301, SM Piatra-Neamţ DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 2002 95.840 LG 216/2004 DEC 197/30.09.2008 în administrare mobil
183 63174 8.28.01 Construcţie hidro-meteo, sediul CMR Moldova (partea ANM) Clădire cu zidărie din cărămidă cu două nivele din 4 (parţial subsol + etaj 1), Sc = 308,69 mp, Sd = 389,66 mp, extras CF nr. speciala, nr. cadastral 14308/1 N, E, S, V - DA Prut Iaşi Ţara: România; Judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Theodor Văscăuteanu nr. 10 1969 278.773 HG 980/1998 739/2003 DECIZIA 4.545/29.12.2005, DECIZIA 2.895/2006 DECIZIA 3.497/31.12.2008 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
184 63086 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău - sediu social Clădire din lemn, subsol + parter + etaj, Sc = 104 mp, Sd = 312 mp, extras CF nr. 50867 N - Poteca, E, S, V - Teren Consiliul Local Bicaz Ţara: România; Judeţul: Neamţ; Oraşul Bicaz; fără număr 1965 857.216 LG 216/2004 PVRTL 5.589/14.11.2008 DEC 213/31.12.2008 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
185 63087 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău - birou staţie Clădire parter cu zidărie din piatră, Sc = 62,32 mp, Sd = 62,32 mp extras CF nr. 442/N/S N - Poteca, E, S, V - Teren Consiliul Local Bicaz Ţara: România; Judeţul: Neamţ; Oraşul Bicaz; fără număr 1965 25.474 LG 216/2004 PVRTL 5.589/14.11.2008 DEC 213/31.12.2008 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
186 63177 8.28.01 Clădire staţie meteo Vaslui Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, extras CF nr. 73701 N - Balţatu Ionel, V, S - Str. Valentin Silvestru, E - Str. Ştefan Procopiu Ţara: România; Judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Valentin Silvestru nr. 2 1965 48.638 HG 980/1998, 739/09.07.2003 LG 216/2004 DECIZIA 5.287/28.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
187 63122 8.28.01 Clădire staţie meteo Tecuci Clădire parter din cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, extras CF nr. 102108 N - Drum acces, S - Str. Izvor, E - Proprietate Rusu Elena, V - Proprietate Jiga Constantin Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Municipiul Tecuci; Str. Izvor nr. 32 1965 59.822 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 125/31.12.2007 DEC 1.373/02.06.2008 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
188 63188 8.28.01 Clădire staţie meteo Bârlad Clădire parter zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, extras CF nr. 70489 N, E - Pomicola - S.A., S - Şos. Crâng, V - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Vaslui; Comuna Perieni; Satul Perieni; Şos. Crâng nr. 3 1962 27.524 HG 980/1998, 739/09.07.03 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
189 149111 8.28.01 Baracă tip „Ghiocel“ staţie meteo Stânca-Ştefăneşti Baraca tip „Ghiocel“, construcţie parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp, extras CF nr. 50454 N, E - ANAR exploatarea complexă Stânca-Costeşti, S - Drum acces, V - Teren Consiliul Orăşenesc Ştefăneşti Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Ştefăneşti; Localitatea Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 1987 52.459 LG 216/27.05.2004 DECIZIA 5.498/30.11.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
190 63099 8.28.01 Clădire staţie meteo Botoşani Clădire din cărămidă parter, Sc = 102,57 mp, Sd = 102,57 mp extras CF nr. 54849 N - Familia Cristescu Ion, S - Alexa Emil, E - Str. George Enescu nr. 4, V - Teren Consiliul Municipal Botoşani Ţara: România; Judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; Str. George Enescu nr. 4 1974 176.463 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 3.905/29.12.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
191 63045 8.28.01 Clădire staţie H+M Piatra-Neamţ, ANM-RA Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 118,80 mp, Sd = 210,45 mp, extras CF nr. 5575/N N, E, S - Consiliul Local Piatra-Neamţ, V - Str. Sirenei Ţara: România; Judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 1986 60.894 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 125/31.12.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
192 63158 8.28.01 Clădire staţie meteo Iaşi Clădire cu zidărie din cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 118,68 mp, Sd = 233,30 mp, extras CF nr. 132709 N, E - Geprocon - S.A., S, V - Teren aeroport Ţara: România; Judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Aeroportului nr. 1 1971 33.670 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
193 63047 8.28.01 Clădire staţie meteo Călimani Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj 1 + etaj 2, Sc = 244 mp, Sd = 732 mp, extras CF nr. 31059 N, S, V - Teren Consiliul Local Şaru Dornei, E - Drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 1989 491.995 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 303/30.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
194 63048 8.28.13 Clădire anexă tehnică, staţie meteo Călimani Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 53 mp, Sd = 53 mp, extras CF nr. 31059 N, S, V - Teren Consiliul Local Şaru Dornei, E - Drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 1989 28.569 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 303/30.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
195 63164 8.28.01 Clădire staţie meteo Cotnari Clădire cu zidărie din cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 81 mp, Sd = 243 mp, extras CF nr. 60344 N, S, V - IAS Cotnari, E - Drum exploatare Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Comuna Cotnari; fără nr. 1980 208.586 HG 980/1998, 739/09.07.2003, DEC 4.545/29.12.2005 DEC 3.905/29.12.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 DEC 2.595/31.12.2010 în administrare imobil
196 63116 8.28.01 Clădire staţie meteo Dărăbani Clădire parter + etaj, cu zidărie din cărămidă, Sc = 102,29 mp, Sd = 204,58 mp, extras CF nr. 51101 N - Teren Modest Gheorghe, S - Str. 1 Decembrie, E - Aramă Petru, V - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Dărăbani; Str. 1 Decembrie nr. 47 1988 303.497 HG 980/1998, 739/09.07.2003, LG 216/2004 HOT 2.877/27.10.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 DEC 2.892/30.12.2009 DEC 2.595/31.12.2010 în administrare imobil
197 114916 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Ocna Clădire parter cu zidărie din cărămidă Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp, extras CF nr. 60335 N - Str. Costache Negri, S - Cântea Georgeta, E - Paraul Galean, V - Societatea Comercială Dobreniţa - S.R.L. Ţara: România; Judeţul: Bacău; Oraşul Târgu Ocna; Str. Costache Negri nr. 176 1967 93.631 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 125/31.12.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
198 63165 8.28.01 Clădire cu fundaţie beton, radar Bârnova Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 141,34 mp, Sd = 282,68 mp, extras CF nr. 62017 N, S, V - Ocolul Silvic Pădureni, E - Drum public Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Comuna Ciurea; Satul Ciurea 1978 159.507 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
199 150302 8.30 Canalizare cu bazin vidanjabil, staţie meteo Negreşti Construcţie subterană din beton plus ţevi de legătură pentru alimentare grup sanitar şi evacuare în bazin În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vaslui; Oraşul Negreşti; Str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 2004 21.222 LG 216/2004 DEC 3.905/29.1.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200 63184 8.28.01 Clădire staţie meteo Negreşti Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, extras CF nr. 70047 N, E, V - Centrul experimental Negreşti, S - Str. Mihail Kogălniceanu Ţara: România; Judeţul: Vaslui; Oraşul Negreşti; Str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 1988 168.575 HG 980/1998 739/09.07.2003, LEGEA 216/2004 DECIZIA 2.720/30.06.2004, ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
201 63134 8.28.01 Clădire staţie meteo Galaţi Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial parter + parţial etaj, Sc = 141,60 mp, Sd = 176 mp, extras CF nr. 109331 N, V - Societatea Comercială „Viva Company“ - S.R.L. S - Alee meteo, E - Str. Traian Ţara: România; Judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; Strada Traian nr. 431 1992 111.589 HG 980/1998, 739/09.07.2003, LG 216/2004 DECIZIA 5.287/28.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
202 65187 8.28.01 Clădire staţie meteo Poiana Stampei parter + etaj, zidărie BCA, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, extras CF nr. 30583 N, E - Consiliul Local Poiana Stampei, S - Drum comunal, V - Isopel Alexandru Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Poiana Stampei; Satul Tesna nr. 58 1977 148.319 LEGEA APELOR 207/1996, HG 981/1998, OUG 207/2002, 739/09.07.2003, LG 216/2004, DECIZIA 5.287/28.12.2004, DEC 32.871/29.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
203 63063 8.30 Platformă staţie meteo Focşani În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123 1982 17.652 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
204 152173 8.30 Centrală termică, staţie meteo Călimani Centrală pentru încălzire clădire cu lemne În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Satul Neagra Şarului 2005 31.791 LG 216/2004 DEC 303/30.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
205 150314 8.30 Alimentare cu apă staţie meteo Târgu Ocna Instalaţie alimentare racordată la conductele oraşului În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Bacău; Oraşul Târgu Ocna; Str. Costache Negri nr. 276 2004 9.710 LG 216/2004 DECIZIA 5.498/30.11.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
206 63061 8.28.01 Clădire (tip „Ghiocel“) staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă parter din PAL Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp, extras CF nr. 51484 N, S - Str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu- Neamţ Ţara: România; Judeţul: Neamţ, Oraşul Târgu-Neamţ; Str. Batalion nr. 1 1984 18.369 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 LG 216/2004 DEC 2895/2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
207 152174 8.30 Rezervor apă pentru incendii, staţie meteo Călimani Rezervor ape pluviale prins în beton În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 2005 57.551 LG 216/2004 DEC 47.196 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
208 152175 8.30 Reţele exterioare apă-canal, staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 2005 36.998 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
209 152176 8.30 Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - bucătărie staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 2005 7.454 LG 216/2004 DEC 303/30.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
210 152177 8.30 Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - grup sanitar staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 2005 2.556 LG 216/2004 DEC 303/30.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
211 152178 8.30 Staţie de epurare monobloc pentru ape uzate, staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 2005 15.499 LG 216/2004 DEC 303/30.09.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
212 63046 8.30 Platforma meteorologică Piatra-Neamţ Suprafaţa se regăseşte la MF 62782. În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 1986 29.297 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
213 63049 8.30 Platforma meteo cu împrejmuire SM Călimani Suprafaţa se regăseşte la MF 62781. În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 1989 20.675 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
214 63050 8.30 Drum acces SM Călimani Tronson acces între DJ Gura Haitei şi clădirea staţiei N, S, V - Teren Consiliul Local Şaru Dornei, E - Drum de acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei Ţara: România; Judeţul: Suceava; Comuna Şaru Dornei; fără nr. 1989 17.393 HG 980/1998 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
215 63038 8.30 Clădire staţie meteo Roman Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc=103,69 mp, Sd=103,69 mp, extras CF nr. 50562 N - Oprea Ion, S, E - Apostol Catinca, S - Oprea Alexandrina, V - Drum de acces şi Vamanu Constantin Ţara: România; Judeţul: Neamţ; Comuna Cordun; Şos. Roman-Iaşi km 5 1969 159.869 HG 980/1998, 739/09.07.2003 DEC 4.545/29.12.2005 DECIZIA 2.399/30.08.2006 ORDIN MEF nr. 3.471 /2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
216 63073 8.28.01 Clădire staţie meteo Rădăuţi Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc=132 mp, Sd=132 mp, extras CF nr. 35249 N, V - Drum public, S - Str. Ştefan cel Mare, E - Botnăraşu Dumitru Ţara: România; Judeţul: Suceava; Municipiul Rădăuţi; Str. Ştefan cel Mare nr. 132 1965 290.398 HG 980/1998, 739/09.07.2003, LG 216/2004 DECIZIA 5.287/28.12.2004 PVRTL 4.473/03.09.2008 DEC 165/30.09.2008 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
217 63051 8.28.01 Clădire staţie meteo Adjud Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc=104 mp, Sd=104 mp, extras CF nr. 51605 N, E - Teren Consiliul Local Adjud, S - Str. Oneşti, V - Iftimie Mihalcea Ţara: România; Judeţul: Vrancea; Municipiul Adjud; Str. Oneşti nr. 126 1958 53.260 HG 980/1998, 739/09.07.2003 LG 216/2004 DECIZIA 4.418/30.09.2004, DEC 4.545/20.11.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
218 63062 8.28.01 Clădire staţie H+M Focşani, partea ANM - CMR Moldova Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp, extras CF nr. 7126 N, E - Societatea Comercială CERES - S.A., S - Bd. Brăilei, V - CSV Focşani Ţara: România; Judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123 A 1982 44.481 HG 980/1998, 739/09.07.2003 LG 216/2004 DEC. 5.498/30.11.2004 DEC 2.230/29.08.2008 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
219 63111 8.30 Punere în siguranţă platformă staţie meteo Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Ştefăneşti; Localitatea Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 1983 2.651 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
220 63181 8.30 Punere în siguranţă împrejmuire staţie meteo Vaslui Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Delea nr. 4 1983 9.148 HG 980/1998 739/09.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
221 63109 8.30 Punere în siguranţă şi montaj staţie meteorologică Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Ştefăneşti; Localitatea Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 1985 7.818 HG 980/1998 739/09.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
222 63131 8.30 Punere în siguranţă staţie meteo Tecuci Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Municipiul Tecuci; Str. Izvor nr. 32 1985 12.781 HG 980/1998 739/09.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
223 63118 8.30 Platformă SM Dărăbani Suprafaţa se regăseşte la MF 62790 În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Dărăbani; Str. 1 Decembrie nr. 3 1987 49.432 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
224 63110 8.30 Punere în siguranţă staţie meteo Botoşani Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; Str. George Enescu nr. 4 1986 2.582 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225 63112 8.30 Punere în siguranţă platformă staţie meteo Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Ştefăneşti; Localitatea Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 1991 3.049 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
226 150309 8.30 Racord alimentare cu apă staţie meteo Dărăbani Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; Oraşul Dărăbani; Str. 1 Decembrie nr. 3 2004 12.175 HG 980/1998, 739/09.07.2003 LG 216/2004 DECIZIA 31.671/30.07.2004 ORDIN MEF 3.471/2008, HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
227 150313 8.30 Alimentare cu apă staţie meteo Iaşi Puţ forat racordat prin conducte de clădire În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Iaşi, MRJ Iaşi; Str. Aeroportului nr. 1 2004 11.559 LEGEA 216/2004 DECIZIA 31.671/30.07.2004 DEC 1.258/25.04.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
228 150310 8.30 Alimentare cu apă staţie meteo Cotnari Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Iaşi; Comuna Cotnari; Satul Cotnari 2004 13.482 LEGEA 216/2004, DECIZIA 31.671/30.07.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
229 150311 8.30 Sistem alarmare perimetru, staţie meteo Botoşani Echipament electronic În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; Str. George Enescu nr. 4 2004 5.404 LEGEA 216/ 2004, DECIZIA 1.270/31.03.2004 în administrare imobil
230 152172 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului, staţie meteo Olteniţa Aparatură de măsură parametri meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Municipiul Olteniţa; Şos. Portului nr. 34 2005 6.765 LG 216/27.05.2004 în administrare mobil
231 62955 8.28.01 Clădire staţie meteo Fundata Construcţie lemn, parter + mansardă, Sc = 86 mp, Sd = 172 mp, extras CF nr. 100005 N, V - Ocolul Silvic Argeş, E, S - Proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Fundata 1961 48.279 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 DEC 35 bis/ 12.10.2009 în administrare imobil
232 63009 8.28.01 Clădire staţie meteo Roşiori de Vede Clădire cărămidă, parter, Sc=135 mp, Sd=135 mp, şi instalaţiile aferente, extras CF 20452 S - primărie, N - drum, E - Romgaz, V - proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Municipiul Roşiori de Vede; Str. Sfântul Teodor 1970 202.610 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 5.939/27.12.2007 NDC 246/28.12.2007 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
233 63011 8.30 Împrejmuire staţie meteo Roşiori de Vede Panouri de plasă N - DN, V - Proprietate particulară, E - zona protejată+ST gaze, S - Izlaz Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Municipiul Roşiori de Vede; Str. Sfântul Teodor 1991 14.261 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 5.939/27.12.2007 NDC 246/28.12.2007 în administrare imobil
234 63021 8.28.01 Clădire staţie meteo Titu Clădire cărămidă, parter, Sc=91 mp; Sd=91 mp, extras CF nr. 70502 N-V - Societatea Comercială Vasirom - S.R.L., E - Str. Teiului, S - proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Str. Teiului nr. 148 1975 24.496 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
235 63702 8.28.01 Clădire staţie meteo Zimnicea Cabană scândură; parter, Sc = 61,10 mp, Sd = 61,10 mp, extras CF nr. 20488 E-S - Locuinţe particulare, N - Societatea Comercială „Prod“, V - Câmp agricol Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Oraşul Zimnicea; Str. Turnu Măgurele nr. 2 1984 25.995 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
236 63037 8.30 Canalizare şi alimentare cu apă staţie meteo Zimnicea Instalaţie apă-canalizare În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Oraşul Zimnicea; Str. Turnu Măgurele nr. 2 1989 3.321 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
237 62951 8.30 Construcţie platformă staţie meteo Curtea de Argeş Panouri sârmă, S=576 mp În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Curtea de Argeş; Str. Albeşti nr. 12 1983 2.835 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
238 63701 8.28.01 Clădire staţie meteo Curtea de Argeş Construcţie panouri lemn „TOMIS“ + cărămidă ext., Sc=68,50 mp, Sd=68,50 mp, extras CF nr. 82326 N-E-S - IAS, V - drum naţional Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Curtea de Argeş; Str. Albeşti nr. 12 1986 21.907 HG 980/1998 HG, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
239 62989 8.30 Reţea gaze staţie meteo Piteşti Branşament gaze În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 1996 35.163 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
240 62987 8.28.01 Clădire Centru instruire cadre în domeniul gospodăririi apelor, staţie meteo Piteşti Clădire BCA, parter, Sc=28,15 mp, Sd=28,15 mp, extras CF nr. 84565 N - Proca Marcel, E - Proca Marcel, S - Alee acces, V - Str. Nicolae Dobrin Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 1996 16.424 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
241 62988 8.28.01 Centru prelevare şi prelucrare date, staţie meteo Piteşti Clădire BCA, parter, Sc=94 mp, Sd=94 mp, extras CF nr. 84565 N-V - Proprietate particulară, S - Direcţia sanitar-veterinară, E - Râul Doamnei Ţara: România; Judeţul: Argeş Municipiul Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 1996 6.802 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
242 62978 8.28.01 Clădire staţie meteo Morăreşti Clădire bolţari beton, parter, Sc=95 mp, Sd=95 mp, extras CF nr. 80122 N - Sima Florin, E - Izlaz comunal, S - Drum de acces, V - Drum comunal Ţara: România; Judeţul: Argeş; Comuna Morăreşti 1975 24.265 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
243 152163 8.30 Staţie automată MAWS 301 SM Zimnicea Aparatură electronică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Oraşul Zimnicea; Str. Turnu Măgurele nr. 2 2005 41.347 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 DEC 121/31.07.2008 DEC 199/30.09.2008 în administrare mobil
244 149725 8.30 RDF - staţie detecţie fulgere CMR Muntenia - SMJ Piteşti Aparatură de măsură descărcări electrice Pe stâlpul conex Ţara: România; Judeţul: Argeş; Satul Rociu; pe stâlpul Conex 2003 281.068 LG 216/2004 PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
245 149726 8.30 RDF - staţie detecţie fulgere CMR Muntenia - SMJ Alexandria Aparatură de măsură descărcări electrice Pe stâlp conex Ţara: România; Judeţul: Teleorman; Satul Furuculeşti; pe stâlpul Conex 2003 281.071 LG 216/2004 PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare mobil
246 152337 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului - SMAC Buzău Aparatură electronică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 2005 6.413 LG 216/2004 DEC 218/31.10.2007 în administrare mobil
247 62946 8.30 Ecran de protecţie, staţie meteo Câmpulung Plasă sârmă În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Argeş; Municipiul Câmpulung; Str. Gruiului nr. 42 1984 2.607 HG 980/1988, 739/09.07.2003 PROTOCOL 3.819/30.06.2004 în administrare imobil
248 152164 8.30 Staţie automată MAWS 301 SM Titu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Str. Teiului nr. 148 2005 51.879 LG 216/2004 DEC 396B/30.12.2005 în administrare mobil
249 63210 8.28.01 Clădire staţie meteo Parâng Clădire din lemn, parter, magazie, Sc=101,15 mp, Sd=101,15 mp, extras CF nr. 62539 N-E - Drum, S - Ax telescaun, V - Proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Vârful Parâng 1967 27.923 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
250 63212 8.28.01 Clădire staţie meteo Băileşti Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc=86 mp, Sd=120,19 mp, extras CF nr. 770 N-S-E - Case particulare, V - Str. Brâncoveni Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Băileşti; Str. Brâncoveni nr. 9 1987 146.911 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
251 63214 8.30 Racord electric staţie meteo Băileşti Cabluri electrice, tablouri electrice, din LEA 380/220 V În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Băileşti; Str. Brâncoveni nr. 9 1988 5.420 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
252 63216 8.30 Canalizare staţie meteo Bechet Conducte din beton D=30 cm În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Bechet; Str. A.I. Cuza nr. 7 1972 6.799 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
253 63217 8.28.01 Clădire staţie meteo Bechet Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc=112 mp, Sd=164,26 mp, extras CF nr. 35 N, S, E - Case particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Bechet; Str. A.I. Cuza nr. 7 1972 124.669 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
254 63219 8.28.13 Depozit pentru tuburi de hidrogen SM Bechet Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Bechet; Str. A.I. Cuza nr. 7 1979 5.816 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
255 63225 8.28.13 Magazie pentru materiale SM Bechet Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Bechet; Str. A.I. Cuza nr. 7 1979 3.095 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare mobil
256 63230 8.28.01 Clădire staţie meteo Calafat Clădire din cărămidă, parter, Sc=77 mp, Sd=77 mp, extras CF nr. 1430 N-V - Case particulare, E - Şosea Calafat Poiana Mare, S - Primăria Calafat Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Calafat; Str. Calafat Poiana Mare nr. 3 1988 118.089 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
257 63236 8.28.01 Clădire staţie meteo Caracal Clădire din cărămidă, parter, Sc=54,74 mp, Sd=54,74 mp, extras CF nr. 51743 N - Drum, S-E - Consiliul Local Caracal Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Caracal; Str. General Magheru nr. 35 1977 50.441 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
258 63238 8.30 Împrejmuire staţie meteo Caracal Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S=676 mp N, S, E - Teren agricol proprietăţi particulare, V - DN Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Caracal; Str. General Magheru nr. 35 1987 7.249 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
259 63246 8.30 Canalizare beton SRPV Craiova Tuburi din beton, D=30 cm, îngropate la H=2 m În incinta SRPV Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr. 150 B 1982 6.147 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
260 63247 8.28.01 Clădire centru radar Craiova Clădire parter + etaj + turn radar, cărămidă, Sc=128 mp, Sd=222 mp, extras CF nr. 18330 N - Unitate militară, E, S, V - Staţiunea Banu Mărăcine Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr. 150 B 1982 1.229.316 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
261 63256 8.30 Reţele electrice SRPV Craiova Cabluri electrice, tablouri electrice, din LES 380/220V În incinta SRPV Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr. 150 B 1982 74.518 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 PVR 741/28.05.2010 în administrare imobil
262 63262 8.28.01 Clădire staţie meteo cu anexe Drăgăşani Clădire din cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc=146 mp, Sd=438 mp, extras CF nr. 35517 E - Str. Regele Ferdinand, N, S, V - Plantaţie vie Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Drăgăşani; Str. Regele Ferdinand nr. 64 E 1983 44.540 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
263 63263 8.30 Împrejmuire staţie meteo Drăgăşani Împrejmuire teren cu panouri din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici E - Str. Regele Ferdinand, N, S, V - Plantaţie vie Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Drăgăşani; Str. Regele Ferdinand nr. 64 E 1988 12.426 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
264 63265 8.28.01 Cabană tip „Laura“, staţie meteo Obârşia Lotrului Clădire din lemn, parter, anexe, Sc=86 mp, Sd=86 mp, extras CF nr. 35593 N - Societatea Comercială „Cozia Foreşti“ - S.A., S, V - Proprietate particulară, E - DN 67 Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Comuna Voineasa; Satul Obârşia Lotrului 1977 34.362 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
265 63274 8.30 Platformă meteo cu împrejmuire Slatina Suprafaţă împrejmuită S=683,44 mp N, V - Liceul agricol, E, S - Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Slatina; Str. Strehareţ nr. 256 1978 12.344 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
266 63285 8.28.01 Clădire staţie meteo Drobeta-Turnu Severin Clădire din cărămidă, parter + etaj şi anexe, Sc=184,42 mp, Sd=239,20 mp extras CF nr. 56484 N, S, V - Societăţi, E - Str. Aeroportului Ţara: România; Judeţul: Mehedinţi; Municipiul Drobeta-Turnu Severin; Str. Aeroportului nr. 2 1971 128.795 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
267 63559 8.30 Platformă meteo Voineasa S=663,97 mp, împrejmuire platformă meteo N, E - Drum forestier, S-V - Râul Lotru, N-V - DA Olt Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Comuna Voineasa 1994 12.699 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
268 63612 8.28.01 Clădire staţie meteo Craiova Clădire parter + etaj, prefabricate, Sc=86 mp, Sd=127,14 mp, extras CF nr. 18330 N - Unitate militară, E, S, V - Staţiunea Banu Mărăcine Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr.150 B 1989 454.851 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
269 63699 8.30 Instalaţie paratrăsnet Vf. Parâng 2 stâlpi ancoraţi pe suport de beton H=20 m În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Municipiul Petroşani. Vf. Parâng 1981 1.771 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
270 152220 8.28.01 Clădire staţie meteo Polovragi Clădire parter + etaj, cărămidă, Sc=127,18 mp, Sd=154,36 mp, extras CF nr. 35364 N, V - Primăria Polovragi, E - Proprietăţi particulare, S - Drum judeţean Ţara: România; Judeţul: Gorj; Comuna Polovragi 1998 79.743 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA nr. 3/28.04.2009 PVR 1422/2008 în administrare imobil
271 152308 8.28.01 Clădire staţie meteo Râmnicu Vâlcea Clădire parter + etaj, cărămidă, Sc=146 mp, Sd=292 mp, extras CF nr. 40266 N, V - Proprietăţi particulare, S-V - Proprietăţi particulare, S-E - Primăria Râmnicu Vâlcea, N-E - DA Olt Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 2005 395.238 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
272 152311 8.30 Branşament gaze staţie meteo Râmnicu Vâlcea Conducte branşament OL reducţii regulator În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 2005 29.039 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
273 152312 8.30 Centrală termică staţie meteo Râmnicu Vâlcea Centrală termică cu cazan pe gaze naturale 65 KW de tip Dietrich În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 2005 19.465 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
274 151877 8.30 Instalaţie încălzire centrală staţie meteo Drăgăşani Centrală termică Bereta, calorifere de oţel, conducte cupru În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Drăgăşani; Str. Regele Ferdinand nr. 64 E 2004 13.222 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
275 152204 8.30 Instalaţie încălzire centrală staţie meteo Târgu Jiu Centrală termică Motan plus calorifere, ţevi cupru În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Gorj; Municipiul Târgu Jiu; Str. Meteor nr. 23 2004 10.838 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
276 152202 8.30 Racord instalaţie gaze Drăgăşani Conductă L=2.700 m, cu D=50 mm N, S, E, V - ScVV Drăgăşani (prin vie) Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Drăgăşani; Str. Regele Ferdinand nr. 64 E 2004 134.876 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
277 152201 8.28.13 Cămin hidrofor SM Caracal Compus din: puţ forat, hidrofor, conducte alimentare cu apă În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Caracal; Str. Gen. Magheru nr. 35 2004 6.266 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
278 152310 8.30 Reţele iluminat exterior şi paratrăsnet SM Râmnicu Vâlcea Compus din stâlpi, conducte electrice, corpuri de iluminat În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 2005 19.916 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
279 152309 8.30 Reţele exterioare apă canal SM Râmnicu Vâlcea Compus din ţevi pentru aducţiune apă, conducte de beton pentru canalizare În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Vâlcea; Municipiul Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 2005 36.477 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
280 143701 8.30 Racord gaze SRPV Craiova Compus din conducte D=90 mm N, S, E, V - Staţiunea experimentală a Universităţii din Craiova Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti, nr. 150 B 2002 136.152 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
281 149669 8.30 Staţie automată MAWS SM Slatina DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; Judeţul: Olt; Municipiul Slatina; Str. Strehareţ nr. 256 2001 68.378 LG 216/2004 NDC ANM 204/30.09.2008 în administrare mobil
282 149665 8.30 Staţie automată MAWS SM Bechet DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; Judeţul: Dolj; Localitatea Bechet; Str. A.I. Cuza nr. 7 2002 64.057 LG 216/2004 NDC ANM 204/30.09.2008 în administrare mobil
283 149716 8.30 Sistem de afişare 2D OmniWxTrac Aparatură electronică În incinta SRPV Craiova meteo Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Craiova; Calea Bucureşti nr. 150 B 2003 716.475 LG 216/2004 DECIZIA 193/1.08.2006 în administrare mobil
284 152218 8.28.01 Clădire staţie meteo Bâcleş Construcţie parter, cărămidă, Sc=80,22 mp, Sd=80,22 mp, extras CF 50143 N - Drum judeţean, E - Spital, S, V - Proprietăţi private Ţara: România; Judeţul: Mehedinţi; Localitatea Bâcleş 1998 8.525 HG 981/1998, LG 207/1996 PVRTL 4.077/9.12.2010 în administrare imobil
285 62906 8.28.01 Clădire corp A, extindere Centrul de calcul Clădire din cărămidă, parţial subsol + parter + parţial etaj 1, Sc = 1.634,26 mp, Sd = 3.412,84 mp, extras CF nr. 57914 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1961 1.821.800 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
286 62908 8.28.01 Clădire corp B, extindere Construcţie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 750 mp, Sd = 1.400 mp, extras CF nr. 57914 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1964 478.925 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
287 152251 8.30 Împrejmuire parcare ANM sediul central Gard plasă În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2004 104.641 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
288 152252 8.30 Instalaţie electrică de iluminat parcare În incinta ANM -sediul central În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2004 6.799 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
289 143707 8.30 Foraj 3 alimentare cu apă sediu central În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2002 174.532 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
290 62921 8.28.01 Clădire radar ANM Construcţie din BCA, subsol + parter + etaj, Sc = 314,57 mp, Sd = 942,51 mp, extras CF nr. 57914 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1990 917.915 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
291 62897 8.28.01 Clădire corp B Afumaţi Clădire din BCA şi cărămidă, parţial subsol + parter + turn, Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; Judeţul: Ilfov; Comuna Afumaţi; nr. 2.581 1961 163.452 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
292 62898 8.28.01 Clădire corp C Afumaţi Clădire cărămidă, parter, Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; Judeţul: Ilfov; Comuna Afumaţi; nr. 2.581 1961 53.000 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
293 62900 8.28.01 Clădire corp A, observator fizica atmosferei Afumaţi Clădire cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 356,6 mp, Sd = 913,17 mp, extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; Judeţul: Ilfov; Comuna Afumaţi; nr. 2.581 1973 659.244 LG 216/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
294 149704 8.30 Poartă de comunicaţii Aparatură electronică În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2003 1.396.201 LG 216/27.05.2004 în administrare mobil
295 149693 8.30 SIM - staţie de recepţie Meteosat-MSG Aparatură electronică În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2003 438.817 LG 216/2004 PVA/27.09.2007 în administrare mobil
296 149689 8.30 Sistem MESSIR COMM (CNPMST-503066) Sistem de comunicaţie În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2003 374.785 LG 216/2004 PVA/23.12.2009 în administrare mobil
297 149080 8.30 Staţie meteo automată Vitel - sediul central Aparatură măsurători meteorologice În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2000 800 LG 216/2004 DEC 117/22.05.2006 în administrare mobil
298 149079 8.30 Staţie aerologică Vaisala - sediul central Staţie aerologică plus echipament Digicora În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; Judeţul: Ilfov; Comuna Afumaţi; nr. 2.581 1999 148.029 LG 216/2004 DEC 93/23.04.2006 în administrare mobil
299 63582 8.30 Împrejmuire şi porţi Afumaţi Gard din plasă de sârmă În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; Judeţul: Ilfov; Comuna Afumaţi; nr. 2.581 1966 293.162 LG 216/2004 DEC 71/31.01.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
300 63581 8.30 Împrejmuire sediul central ANM Bucureşti Gard beton E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1964 351.548 LG 216/2004 PVRTL 2 P/04.09.2009 în administrare imobil
301 149019 8.30 Staţie automată MAWS 301, staţie meteo Baia Mare, CMR Cluj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteo Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Tăuţii- Măgherăuş nr. 230; Victoriei 2003 64.057 HG 980/1998 HG 739/09.07.2003 NDC ANM 202/30.09.2008 în administrare mobil
302 63505 8.28.01 Clădire SM Băişoara Clădire S + DS + P + E + M fundaţie din beton cu pereţi portanţi din zid de cărămidă, Sc = 203 mp, Sd = 413 mp, extras CF nr. 50901 S - Cabana particulară „Ghiocel“, N - Drum, E - Cabana „Schiorul“, V - Cabană particulară pădure Ţara: România; Judeţul: Cluj; Comuna Muntele Băişorii nr. 311 1982 511.072 HG 980/1998 HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
303 63507 8.30 Împrejmuire SM Băişoara Stâlpi din ţeavă încastraţi în beton cu panouri de plasă de sârmă S - Cabana particulară „Ghiocel“, N - Drum, E - Cabana „Schiorul“, V - Cabană particulară pădure Ţara: România; Judeţul: Cluj; Comuna Muntele Băişorii nr. 311 1988 65.162 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
304 63515 8.28.01 Clădire SM Iezer anexa 1 Clădire din lemn, parter, acoperiş de tablă, Sc = 53,68 mp, Sd = 53,68 mp, extras CF nr. 51888 Teren Consiliul Local Borşa, judeţul Maramureş Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Borşa; Vârful Pietrosul Rodnei 1957 111.284 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 2.984/20.07.2009 DEC 118/30.09.2009 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 63618 8.28.13 Adăpost grup electrogen SM Iezer Sc = 17,64 mp, construit din beton armat, acoperiş tablă În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Borşa; Vârful Pietrosul Rodnei 1977 20.383 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 2.984/20.07.2009 DEC 118/30.09.2009 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
306 63521 8.28.13 Baracă demontabilă SM Târgu Lăpuş Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş azbociment, fundaţie din beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp, extras CF nr. 51401 E - Str. Stadionului, V, S - Teren particular, Cornea Ana, N - Farcas V., Farcas A., drum exploatare Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 68 1988 42.535 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare mobil
307 63523 8.28.01 Clădire SM Zalău Clădire parter, cărămidă, Sc = 78 mp, Sd = 78 mp, extras CF nr. 7788 NNE - Teren sport, NE-SSV - Str. Meteorologiei, SV-N - Terenuri particulare Ţara: România; Judeţul: Sălaj; Municipiul Zalău; Str. Meteorologiei nr. 93 1961 39.602 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
308 63526 8.28.01 Clădire SM Supuru de Jos Clădire parter, cărămidă, Sc = 100,32 mp, Sd = 100,32 mp, extras CF nr. 100568 S, V - Teren particular, N, E - Drumuri de exploatare Ţara: România; Judeţul: Satu Mare; Satul Supuru de Jos; Str. Gării nr. 84 1975 64.774 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
309 63530 8.28.01 Clădire corp 1 SM Satu Mare Clădire parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp, Sd = 124,46 mp extras CF nr. 54799 N - Şoseaua Satu Mare-Zalău, S, E - Aeroclub teren domeniul public, V - Teren IAS Ţara: România; Judeţul: Satu Mare; Municipiul Satu Mare; Bd. Lucian Blaga 1956 113.833 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
310 114962 8.28.01 Clădire corp 2 SM Satu Mare Clădire parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp, Sd = 28,84 mp, extras CF nr. 54799 N - Şoseaua Satu Mare-Zalău, S, E - Aeroclub teren domeniul public, V - Teren IAS Ţara: România; Judeţul: Satu Mare; Municipiul Satu Mare; Bd. Lucian Blaga 1974 14.400 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
311 114957 8.28.01 Clădire SM Ocna Şugatag Clădire parter + etaj, din cărămidă, Sc = 107,51 mp, Sd = 215,02 mp, extras CF nr. 722 N - Societatea Comercială Taina - S.R.L. E - Str. Coşbuc şi drum exploatare, S, V - teren Consiliul Local Ocna Şugatag Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Localitatea Ocna Şugatag; Str. Coşbuc nr. 16 1981 235.008 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
312 152247 8.30 Platformă meteo SM Turda Teren în suprafaţă de 670 mp cu aparatură meteorologică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2003 33 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
313 152245 8.28.01 Clădire SM Turda Clădire cărămidă, parter, Sc = 92 mp, Sd = 92 mp, extras CF nr. 54847 N, S, E, V - Staţiunea de cercetare agricolă Turda Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2003 53.683 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
314 152246 8.28.13 Anexă depozit SM Turda Clădire cărămidă, acoperiş placă beton, Sc = 38 mp N, S, E, V - Staţiunea de cercetare agricolă Turda Ţara: România; Judeţul: Cluj; Municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2003 3.571 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
315 149007 8.30 Puţ de alimentare cu apă staţie meteo Supuru de Jos Inele din beton armat H = 9 m În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Satu Mare; Satul Supuru de Jos; Str. Gării nr. 84 2003 2.158 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
316 149008 8.30 Centrală termică cu racord gaz SM Zalău Instalaţie de gaz cu centrală termică pentru încălzire staţie meteorologică În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Sălaj; Municipiul Zalău; Str. Meteorologiei nr. 93 2003 16.932 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
317 150324 8.28.01 Clădire anexa SM Vlădeasa 1800 Clădire P + M, cărămidă, BCA, lemn, Sc = 94 mp, Sd = 188 mp, extras CF nr. 50410 N, E, S, V - Teren Consiliul Local Săcuieu Ţara: România; Judeţul: Cluj; Satul Rogojelu; Comuna Săcuieu 2004 166.481 LG 216/2004 DEC 352/29.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
318 150325 8.30 Împrejmuire staţie meteo Vlădeasa 1800 Gard din stâlpi metalici încastraţi în beton cu rigle din lemn de 20/10 prinse cu buloane pe stâlpi N, E, S, V - Teren Consiliul Local Săcuieu Ţara: România; Judeţul: Cluj; Satul Rogojelu; Comuna Săcuieu 2004 43.090 LG 216/2004 DEC 352/29.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
319 150326 8.30 Instalaţie alimentare cu apă SM Vlădeasa 1800 Formată din aducţiune, instalaţie de hidrofor În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; Satul Rogojelu; Comuna Săcuieu 2004 119.774 LG 216/2004 DEC 352/29.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
320 150327 8.30 Reţele exterioare apă-canal SM Vlădeasa 1800 Compuse din conductele de apă, căminele de vizitare, cămine pentru vane În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; Satul Rogojelu; Comuna Săcuieu 2004 77.345 LG 216/2004 DEC 352/29.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
321 152234 8.30 Reţele electrice exterioare SM Vlădeasa 1800 Compusă din instalaţie de siguranţa stâlpi cu lampadare în incinta staţiei meteo În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; Satul Rogojelu; Comuna Săcuieu 2004 40.724 LG 216/2004 DEC 352/29.12.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
322 152236 8.30 Rezervor de incendiu SM Vlădeasa 1800 Format din rezervor propriu-zis din beton, motopompă pentru stingerea incendiilor şi alte echipamente În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; Satul Rogojelu; Comuna Săcuieu 2004 40.302 LG 216/2004 DEC 320/2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
323 152231 8.30 Instalaţie de utilizare exterioară a gazelor SM Turda Instalaţie exterioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; exterioară Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2005 11.836 LG 216/2004 PVR 2.245/2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
324 152232 8.30 Instalaţie de utilizare internă a gazelor SM Turda Instalaţie interioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; exterioară Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2005 5.046 LG 216/2004 PVR 2.245/2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
325 152233 8.30 Instalaţii termice SM Turda Conducte si calorifere pentru încălzire şi acm la SM Turda În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Cluj; exterioară Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2005 8.394 LG 216/2004 PVR 2245/2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
326 63514 8.28.01 Clădire SM Iezer Clădire din lemn S+P+E, acoperiş tablă, Sc = 117 mp, Sd = 260 mp, extras CF nr. 51888 Teren Consiliul Local Borşa, judeţul Maramureş Ţara: România; Judeţul: Maramureş; Oraşul Borşa; Vârful Pietrosul Rodnei 1964 291.382 HG 980/1998, HG 739/09.07.2003 PVRTL 2.984/20.07.2009 DEC 118/30.09.2009 în administrare imobil
327 152150 8.28.01 Clădire staţie meteo Sebeş Construcţie din cărămidă, parter, Sc = 113,12 mp, Sd = 113,12 mp, extras CF nr. 75657 Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Alba; Municipiul Sebeş; Cartier „Gold“ 2005 140.321 HG 1.349/03.11.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
328 152151 8.28.13 Construcţie anexă, staţie meteo Sebeş Construcţie parter cu destinaţia de magazie Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Alba; Municipiul Sebeş; Cartier „Gold“ 2005 18.049 HG 1.349/03.11.2005 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
329 63316 8.30 Platformă staţie meteo Câmpeni S = 150 mp Unitate militară Ţara: România; Judeţul: Alba; Oraşul Câmpeni; Str. Horea nr. 65 1970 5.694 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
330 63315 8.28.01 Clădire staţie meteo Câmpeni Clădire din cărămidă parter + etaj, Sc = 230 mp, Sd = 460 mp, extras CF nr. 71267 Unitate militară Ţara: România; Judeţul: Alba; Oraşul Câmpeni; Str. Horea nr. 65 1975 265.246 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
331 63320 8.28.01 Clădire staţie meteo Roşia Montană Clădire cărămidă parter +2 etaje, Sc = 160 mp, Sd = 480 mp, extras CF nr. 71751 Păşuni Ţara: România; Judeţul: Alba; Comuna Roşia Montană; fără număr 1983 608.830 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
332 63313 8.30 Platformă staţie meteo Ghimbav S = 936 mp Aeroclubul Braşov Ţara: România; Judeţul: Braşov; Oraşul Ghimbav; fără număr 1978 12.738 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
333 63302 8.30 Platformă staţie meteo Poiana Braşov Staţiunea Poiana Braşov Ţara: România; Judeţul: Braşov; Localitatea Poiana Braşov; fără număr 1989 11.909 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
334 63304 8.28.13 Magazie cărămidă staţie meteo Făgăraş Construcţie din cărămidă S = 17,92 mp S - DN 1, E, V, N - Teren agricol privat Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Beclean; fără număr 1982 4.502 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
335 63311 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Secuiesc Clădire cărămidă, parter, Sc = 103,73 mp, Sd = 103,73 mp, extras CF nr. 839 Unitate de pompieri Ţara: România; Judeţul: Covasna; Municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 8 1959 179.717 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
336 143704 8.30 Racord gaze staţie meteo Târgu Secuiesc Ţeavă exterioară Unitate de pompieri Ţara: România; Judeţul: Covasna; Municipiul. Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 8 2002 66.426 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 PVR 2/2002 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
337 143702 8.30 Reţea exterioară apă canal staţie meteo Târgu Secuiesc Canal vidanjare Unitate de pompieri Ţara: România; Judeţul: Covasna; Municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 8 2002 83.052 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 PVR 2/20.08.2002 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
338 143703 8.28.13 Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc S = 20 mp Unitate de pompieri Ţara: România; Judeţul: Covasna; Municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 8 2002 5.956 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 PVR 2/20.08.2002 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
339 63299 8.30 Platformă meteo staţie meteo Vârful Lăcăuţi S = 506 mp Ocolul silvic Ţara: România; Judeţul: Covasna; Comuna Comandău; fără număr 1987 11.678 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
340 149130 8.30 Reţele exterioare apă-canal SM Lăcăuţi Conducte, cămine Ocolul silvic Ţara: România; Judeţul: Covasna; Comuna Comandău; fără număr 2003 45.381 LG 216/27.05.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
341 63307 8.28.01 Clădire staţie meteo Miercurea-Ciuc Clădire cărămidă, parter, Sc = 121 mp, Sd = 121 mp, extras CF nr. 56045 S, V, N, E - Teren Consiliul Local Miercurea-Ciuc Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Miercurea-Ciuc; Str. Harghitei nr. 132 1970 113.316 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
342 63679 8.30 Platformă staţie meteo Miercurea-Ciuc S = 676 mp Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Miercurea-Ciuc; Str. Harghitei nr. 132 1970 12.099 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
343 63338 8.28.01 Clădire staţie meteo Odorheiul Secuiesc Clădire cărămidă parter, Sc = 101 mp, Sd = 101 mp, extras CF nr. 55265 N, V, S - Parohia ortodoxă, E - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Odorheiu Secuiesc; Str. Văii nr. 31 1967 17.912 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
344 63342 8.30 Împrejmuire platformă staţie meteo Bucin Gard de sârmă Ocolul silvic Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Praid 1977 12.221 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
345 63343 8.28.01 Clădire staţie meteo Bucin Cabană lemn parter + etaj, Sc = 145 mp, Sd = 237 mp şi instalaţiile aferente, extras CF nr. 51250 N, S, V - Pădure proprietate, E - Păşune proprietate Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Praid 1983 297.736 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 PVRTL 6.822/03.11.2006 DEC 271/03.11.2006 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
346 149151 8.30 Staţie automată MAWS SM Miercurea-Ciuc DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Harghita; Municipiul Miercurea-Ciuc; Str. Harghitei nr. 132 2002 95.840 LG 216/2004 NDC 201/30.09.2008 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
347 121509 8.30 Staţie automată Vaisala SM Sibiu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici Aeroport Sibiu Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Municipiul Sibiu; Şos. Alba Iulia nr. 73 2001 63.943 HG 980/1998 şi 739/09.07.2003 NDC 303/29.12.2006 NDC 201/30.09.2008 în administrare mobil
348 63647 8.28.01 Clădire staţie meteo Joseni Clădire cărămidă, parter + etaj, Sc = 102 mp, Sd = 204 mp, extras CF nr. 51229 E - Drum acces, S, N - Teren agricol privat, V - Drum acces Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Joseni; Str. Budai nr. 44 1979 88.620 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
349 63346 8.30 Platformă staţie meteo Târgu Mureş S = 676 mp Aeroclub Târgu Mureş Ţara: România; Judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Str. Libertăţii nr. 220 1975 3.659 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
350 63336 8.30 Platformă staţie meteo Sărmaş S = 676 mp Teren agricol Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sărmaş, Str. Câmpului nr. 23 1972 11.324 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
351 63646 8.28.01 Clădire staţie meteo Sărmaş Clădire cărămidă, parter + etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, extras CF nr. 50630 N - Drum acces, E, V, S - Teren agricol privat Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sărmaş; Str. Câmpului nr. 23 1979 202.159 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
352 63295 8.28.01 Clădire staţie meteo Păltiniş Clădire piatră + cărămidă, parter, Sc = 181 mp, Sd = 181 mp, extras CF nr. 59665 Ocolul silvic Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Localitatea Păltiniş 1979 182.777 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
353 149132 8.30 Racord si branşament gaze naturale staţie meteo Târnăveni (Bobohalma) Branşament gaze În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Mureş; Satul Bobohalma 2003 23.018 LG 216/27.05.2004 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
354 114961 8.28.01 Clădire staţie meteo Târnăveni (Bobohalma) Clădire cărămidă, parter + etaj, Sc = 104 mp, Sd = 208 mp, extras CF nr. 446/N V - Drum acces, N, S, E - Teren agricol proprietate privată Ţara: România; Judeţul: Mureş; Satul Bobohalma 1981 676.863 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
355 145343 8.28.01 Clădire staţie meteo Batoş Clădire cărămidă, parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, extras CF nr. 50532 S, V - Societatea Comercială Agroindustriala Batoş, E - Parohia romano-catolică, N-E - Teren Primăria Batoş Ţara: România; Judeţul: Mureş; Comuna Batoş nr. 304 1989 104.116 LG 207/1996, HG 981/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
356 152227 8.30 Instalaţie apă staţie meteo Baraolt Puţ instalaţie apă În incinta staţiei meteo Ţara: România; Judeţul: Covasna; Oraşul Baraolt; Str. Libertăţii nr. 26 1960 3.901 HG 981/1998 OUG 207/2002 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobil
357 63345 8.30 Microturbină staţie meteo Bucin Dig adăpost cabluri stâlpi (la 2 km de staţie) Ocolul silvic Ţara: România; Judeţul: Harghita; Localitatea Praid 1988 1.627 HG 980/1998, 739/09.07.2003 ORDIN MEF 3.471/2008 HOT. CA 3/28.04.2009 în administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1259/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1259 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu