Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1235 din 12.12.2012

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 21 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MTI: 13633330 CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A.: R 11054529 INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ PUBLICĂ INTEROPERABILĂ (LEI)

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Date de identificare An dob./ An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică ac. Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În admin./ conces. Conces./ Închir./Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147768 (parţial) 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Pod beton armat km 20+474 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 ml Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 20 + 473 fir I 1946 2389,46 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
2 Pod dalat de beton armat km 20+474 - fir 2, alcătuit din dală din beton armat, lg = 16,64 ml Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 20 + 473 fir I I 1970 451,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
3 Pod beton armat km 21+047 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 ml Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 21 + 047 fir I 1946 1.418,66 mijloace fixe exclusiv terenuri (reprezintă cota-parte din val. inv. totală de 2837,32 conf. fişei de inv. nr. 2520) Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
4 Pod beton armat km 21+434 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 ml Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 21 + 434 fir I 1946 1.418,66 mijloace fixe, exclusiv terenuri (reprezintă cota-parte din val. inv. totală de 2837,32 conf. fişei de inv. nr. 2521) Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
5 147768 (parţial) 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Colectoare Mogoşoaia km 1 + 510 Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L301 B Colectoare Mogoşoaia km 1+510 1969 169934,5 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
6 Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Bucureşti Triaj - Mogoşoaia km 4 + 509 Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L301 K Bucureşti Triaj - Mogoşoaia km 4+509 1969 169934,5 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
7 Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Bucureşti N. - Urziceni km 11 + 109 Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L700 Bucureşti - Urziceni km 11+109 1969 169934,48 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
8 Pod metalic grindă cu inima plină, cale dublă, ecartament normal km 57 + 560 fir I-II Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L5 Câmpina - L 300 Bucureşti Nord - Ploieşti km 57+560 fir I-II 1925 201526,07 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil
Total 147768 (parţial) 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Poduri cale ferată, ecartament normal, nr. buc. = 8 buc. Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti: Secţia L1 Bucureşti, L3 Buc. Obor, L5 Câmpina 1998 717008,18 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219, HG 581/98 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 2DATE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MTI: 13633330 CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Nr. crt.Anul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)

Nr. crt. Grupa 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147794 parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Pod km 5 + 403 ( pod metal, d = 87,5 m; 94,32 x 5) Ilia-Dobra Ilia-Dobra, judeţul Hunedoara 1898 251 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
2 Pod km 72 + 569 (linia 116 DII; pod boltit din zidărie piatră, D = 5,70 m) Băniţa-Petroşani Băniţa-Petroşani, judeţul Hunedoara 1870 30200 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
3 Podeţ km 12 + 255 (podeţ dalat d = 1,20 m; 13,6 x 5) Dobra-Lăpugiu Dobra-Lăpugiu, judeţul Hunedoara 1896 3 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
TOTAL: 147794 parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile poduri = 2 buc. şi podeţe = 1 buc. Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Braşov, Craiova Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara 30454 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil

ANEXA Nr. 3DATE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MTI: 13633330 CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A: R 11054529 Nr. crt.Anul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)

Nr. crt. Grupa 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147804 parţial Carte funciară nr. 19580, 56315 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Linia 3 st. Bistriţa; L = 0,349 km reali, tip 49; TL; 1.440 buc./km Sărăţel-Susenii Bârgăului St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud 1900 307564 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
2 Sch.34 aferent liniei 4; tip 49-1/9-190dr; Aa, capY Sărăţel-Susenii Bârgăului St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud 1900 42794 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
3 Staţia Bistriţa L4x, L = 0,368 km reali, tip 49, TL 1440 buc./km, km 59+735,42- km 60 + 103.93 Sărăţel-Susenii Bârgăului St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud 1900 271495 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
4 Staţia Bistriţa L4y, L = 0,249 km reali, tip 49, TL 1440 buc./km, km 60+325,96- km 60+575,26 Sărăţel-Susenii Bârgăului St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud 1900 183702 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Sch.9 aferent liniei III; tip 49-1/9-190dr; Aa, cap X Sărăţel-Susenii Bârgăului St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud 1900 6430 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
6 Linia 3, km 88+008,69-88+374, L = 0,365 km reali, tip 49,1667 trav/km-lemn Borla-Mirşid St. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj 1879 175640 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
7 Sch.85 Zalău, aferent liniei III; tip 49-300-1/9-dr; Aa, capX Borla-Mirşid St. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj 1989 35652 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
8 TDJ16/20 Zalău, aferent liniei 3; tip 49-300-1/9-dr; Aa, capY Borla-Mirşid St. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj 1978 53478 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil
TOTAL 147804 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1,331 km reali Nr. aparate cale echivalente = 5 buc. Linii cf simple = 1,331 km reali Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj 1076755 mijloace fixe, exclusiv terenuri L 219/1998, HG 581/1998 concesionat concesionat Imobil

ANEXA Nr. 4DATE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - SA - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MTI: 13633330 CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Anul dobândirii/dării Valoarea de inventar (în lei)

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire mijloc fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ în concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147816 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Linia IV Sfântu Gheorghe; Sina Tip 60, TB T17, prindere indirectă; de la km 31 + 525 la km 32+395; Lc = 962 m, Lr = 896 m Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, Secţia L6 Gheorgheni, Districtul 1 Sfântu Gheorghe, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 32 + 222,85 1954 222103 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 140/2010 concesionat concesionat imobil
2 Schimbător 15 Sfântu Gheorghe; Schimb. simplu Tip 60, dev. stg. R 300, tg. 1/9 traverse de lemn Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi 1954 17805 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
3 Schimbător 16 Sfântu Gheorghe; Schimb. simplu Tip 60, dev. stg. R 300 tg.1/9 traverse de lemn Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi 1954 17805 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
4 Schimbător 5 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev stg. Tg.1/9, R 300, ace art. Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, Secţia L7 Târgu Mureş, Districtul 4 Târgu Mureş, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 282 + 490 1964 19668 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
5 Linia IV Târgu Mureş; Sina tip 49, TL prindere indirectă de la km 282+465 la km 283 + 370 Lc = 971 m, Lr = 867 m Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj 1964 215580 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
6 Schimbător 12 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev dr. Tg.1/9, R 300, ace art. Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj 1964 19140 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
7 Schimbător 21 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev dr. Tg.1/9, R 300, ace art. Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj 1964 19140 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
TOTAL 147816 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală reală a liniilor cf = 1,763 km, nr. aparate de cale = 5 buc., din care linii cf electrificate = 0,896 km Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov 531 241 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 140/2010 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 147822 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Circuit de cale 75 HZ pe linie electrificată Sucursala R.C.F. Iaşi Sucursala RCF Braşov, Secţia CT4 Târgu Mureş, Districtul 1 Sfântu Gheorghe, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 32+222,85 1971 4942 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 618/2008 HG 140/2010 concesionat concesionat imobil
9 Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Semnal ieşire tip CB (2 buc.) Sucursala R.C.F. Iaşi 1971 1098 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
10 Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Inductor 2000 HZ (2 buc.) Sucursala R.C.F. Iaşi 1971 1098 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
11 Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Electromecanism EM 5; EM 5R (2 buc.) Sucursala R.C.F. Iaşi 1971 1977 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
12 Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Indicator direcţie (1 buc.) Sucursala R.C.F. Iaşi 1971 165 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
13 LC 27 aferentă linie IV (896 m aprox. 10% din total MF) din staţia Sfântu Gheorghe Sucursala R.C.F. Iaşi 1975 24087 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
14 Instalaţii SBW Târgu Mureş; Instalaţii mecanice de asigurare Sucursala R.C.F. Cluj Sucursala RCF Braşov, Secţia CT4 Târgu Mureş, Districtul 1 SCB4 Târgu Mureş, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 282+490 1945 142 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
TOTAL 147822 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Ansamblul elementelor electromecanice SBW = 1 buc.; Linie de contact desfăşurată = 0,896 km Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov 33509 mijloace fixe, exclusiv terenuri LG 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 140/2010 concesionat concesionat imobil
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire mijloc fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ În concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
1 147818 parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Podeţ tubular km 109+065, Beton cu sistemul grinzilor circular, Deschidere 1,30 m, L = 11 m Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Galaţi Districtul 7 Izvorul Olt, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 109+065 1907 46 mijloace fixe exclusiv, terenuri Legea 219/98 HG 581/98 HAGA 96/2007 HG 1022/2008 HG 140/2010 concesiune imobil
2 Podeţ metalic definitiv km 58+037, Sistem grinzi - tablier cu inimă plină, Deschidere 4,35 m, L = 8,35 m Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara, Craiova Districtul 1 Făgăraş Linia 205 Braşov-Podu Olt, km 58+037 1943 18778 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesiune imobil
3 Pod metalic km 320+221 - grinzi independente cu zăbrele parabolice, L = 126,25 m, 3 deschideri (37,80 + 46,50 + 37,80) m Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Galaţi Districtul 3 Luduş, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 320+221 1888 740 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesiune imobil
TOTAL 147818 parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Nr. podeţe = 2 buc., nr. poduri = 1 buc. 19564 mijloace fixe, exclusiv terenuri

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Galaţi, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MTI: 13633330 CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 GRUPA 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI) Anul dobândirii/dării în Valoarea de inventar (în lei)

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar în RON Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147842 parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Podeţe fir I şi II km 187 + 307 Podeţe metalice L = 2,4, profil laminat, cale sus = 2 buc. Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Republica Moldova Distr. 3 Gugeşti, Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti 1941 305 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
2 Podeţ Linia 1 km 203 + 714 Podeţ metalic L = 2,4, profil laminat, cale sus Distr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă 1884 56 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
3 Podeţ Linia 2 km 203 + 714 Podeţ metalic L = 2,4, profil laminat, cale sus Distr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă 1884 56 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
4 Podeţe fir I şi II km 200 + 687 Podeţe metalice L = 2,4, profil laminat, cale sus = 2 buc. Distr. 4 Focşani, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă 1942 518 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
5 Podeţ Linia 1 km 202 + 697, Podeţ metalic L = 2,35, profil laminat, cale sus Distr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă 1967 432 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
6 Podeţ Linia 2 km 202 + 697, Podeţ metalic L = 2,35, profil laminat, cale sus Distr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă 1942 215 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
7 Pod cale dublă km 187 + 706 L I Podeţ metalic L = 2,3 m, inimă plină nituită, cale sus L II Podeţ metalic L = 2,3 m, inimă plină sudată, cale sus Distr. 3 Gugeşti Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti 1941 296 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
8 Podeţ Linia 1 km 228 + 355, Podeţ metalic L = 1,45, inimă plină laminată, cale sus Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Pădureni-Pufeşti 1963 249 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
9 Podeţ Linia 2 km 228 + 355, L = 1,5, Dale BA Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Pădureni-Pufeşti 1963 308 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
10 Pod cale dubla km 175 + 465 Pod metalic L = 20 m, inimă plină nituită burtă de peşte, cale sus = 2 buc. Distr. 3 Gugeşti Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti 1941 442 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
11 Tablier metalic pod km 158 + 811 - firul I Tablierul podului lung de 7,60 m, inimă plină, cale sus Distr. 2 Râmnicu Sărat, Interval circulaţie Zoiţa-Râmnicu Sărat 1941 12000 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
12 Tablier metalic pod km 223- 897 - firul I Tablierul podului lung 27,9 m, cale sus Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Mărăşeşti-Pădureni 1942 69000 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
13 Tablier metalic pod km 223- 897 - firul II Tablierul podului lung de 28 m, cale sus Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Mărăşeşti-Pădureni 1942 69000 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
14 Pod km 53 + 480 lungime = 127 m, infastr. zidărie piatră, suprast. tabl. met. grinzi cu zăbrele Distr. 6 Târgu Ocna Interval circulaţie Târgu Ocna-Cireşoaia 1919 8666 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
15 Pod km 110 + 461 lungime = 14 m, infastr. piatră, suprastr. tabl. metalică, grinzi inimă plină Distr. 9 Ghimes Interval circulaţie Goiasa-Simbrea 1921 1253 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
16 Suprastructură pod km 38 + 530 Suprastructură tablier, grinzi zăbrele Distr. 5 Oneşti Interval de circulaţie Oneşti-Târgu Ocna 1919 231659 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 conces. conces. imobil
TOTAL 147842 parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Nr. podeţe = 10 buc., nr. poduri = 4 buc., nr. viaducte = 0 buc., nr. pasarele = 0 buc., nr. tunele = 0 buc., nr. pasaje inferioare = 0 buc. Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Republica Moldova Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Galaţi 394455 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea 219/98, HG 581/98 concesionat concesionat imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1235/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1235 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu