Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1219 din 29 noiembrie 2000

privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea de piese de schimb auto, altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 644 din 11 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Piesele de schimb auto, echipamentele si subansamblurile auto, denumite in continuare piese de schimb auto, fabricate in Romania sau importate, altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia mediului, se pot comercializa numai daca sunt validate de constructorul de vehicul rutier caruia ii sunt destinate sau daca sunt certificate/omologate conform prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    a) piesa de schimb auto reprezinta acea componenta care se poate monta in locul piesei de origine;
    b) piesa de schimb de origine reprezinta acea componenta auto validata de producatorul de vehicul caruia ii este destinata si care este comercializata sub controlul acestuia;
    c) validarea unei piese de schimb auto reprezinta o atestare scrisa, eliberata de producatorii vehiculelor rutiere, bazata pe examinare si dovezi obiective, care confirma indeplinirea conditiilor prevazute pentru o anumita utilizare;
    d) interschimbabilitatea reprezinta proprietatea unor piese care indeplinesc aceeasi functie de a putea fi inlocuite una cu cealalta. Aceasta proprietate se asigura prin stabilirea corecta a dimensiunilor, formelor, materialelor, prin respectarea limitelor de toleranta, a caracteristicilor fizico-mecanice si chimice, permitand inlocuirea pieselor uzate sau avariate cu altele noi.
    Art. 3
    (1) Pentru a putea fi protejate impotriva fabricarii neautorizate desenele si modelele industriale ale pieselor de schimb auto se inregistreaza, conform prevederilor legale, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    (2) Producatorii de vehicule rutiere si piese de schimb auto sau reprezentantii legali ai acestora notifica obtinerea certificatelor de inregistrare prevazute la alin. (1) la Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", denumita in continuare Registrul Auto Roman.
    (3) Registrul Auto Roman si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor nu raspund pentru lipsa notificarii prevazute la alin. (2).
    Art. 4
    (1) Se interzice fabricarea si/sau comercializarea de piese de schimb auto in urmatoarele situatii:
    a) prin reproducerea, fara drept, a desenului sau a modelului industrial;
    b) fara acordul titularului certificatului de inregistrare a desenului sau a modelului industrial, pe perioada de valabilitate a acestuia.
    Art. 5
    (1) Prin validare producatorii vehiculelor rutiere pot acorda aprobari de fabricare si comercializare pentru piesele de schimb auto destinate vehiculelor pe care le fabrica sau pe care le-au avut in fabricatie.
    (2) Raspunderea pentru calitatea produsului comercializat conform alin. (1) revine in mod solidar atat producatorilor de vehicule rutiere, cat si producatorilor de piese de schimb auto.
    (3) In termen de 3 zile lucratoare de la retragerea validarii prevazute la alin. (1) producatorii de vehicule rutiere sau reprezentantii autorizati ai acestora comunica Registrului Auto Roman si Oficiului pentru Protectia Consumatorilor retragerea validarii.
    (4) La solicitarea scrisa a Registrului Auto Roman si a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor producatorul de vehicule rutiere sau reprezentantii autorizati ai acestora comunica, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, lista cuprinzand piesele de schimb de origine si cele validate.
    Art. 6
    La calculul intervalului de timp in care producatorul de vehicul rutier este obligat sa asigure piese de schimb se va avea in vedere ca durata medie de utilizare a vehiculelor rutiere noi, comercializate pe teritoriul Romaniei de producatori, importatori sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice, trebuie sa fie de cel putin 8 ani.
    Art. 7
    In cazurile in care desenele sau modelele industriale nu sunt protejate prin procedurile legale, producatorul vehiculului rutier si-a incetat activitatea, perioada in care producatorul de vehicul rutier este obligat sa asigure pe piata piese de schimb auto a expirat, in alte cazuri stabilite prin reglementarile Ministerului Transporturilor, piesele de schimb auto se pot comercializa numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) functioneaza conform destinatiei precizate in documentatia de referinta sau indicatiilor de pe ambalaj;
    b) asigura capacitatea de inlocuire cu piesa de origine sau cu cea validata de constructorul de vehicul rutier;
    c) sunt certificate/omologate de Registrul Auto Roman sau de organisme de certificare a produselor acreditate de organismul national de acreditare si autorizate de Registrul Auto Roman;
    d) sunt marcate, suplimentar fata de etichetele cerute de legislatie si de procedurile de certificare/omologare, cu un marcaj special de secretizare pus la dispozitie solicitantilor prin grija Registrului Auto Roman.
    Art. 8
    (1) Se accepta comercializarea pe baza unei declaratii pe propria raspundere a producatorului pieselor de schimb auto, in urmatoarele situatii:
    a) producatorul de vehicul rutier nu este inregistrat la Registrul Comertului din Romania, conform prevederilor legale in vigoare;
    b) producatorul de vehicul rutier nu are reprezentant autorizat in Romania;
    c) producatorul de vehicul rutier sau reprezentantul sau autorizat confirma in scris ca nu sunt disponibile documentatii tehnice si/sau piese de schimb de origine pe baza carora sa se materializeze procedurile de certificare/omologare prevazute la art. 7 lit. c).
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) declaratia pe propria raspundere se va pastra in mod obligatoriu de producator sau de importator si va insoti permanent certificatul de garantie predat consumatorului.
    (3) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) se completeaza conform modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului inconjurator. Datele solicitate prin formularul aprobat al declaratiei de conformitate trebuie sa fie inscrise complet, clar, explicit si fara ambiguitati.
    Art. 9
    (1) La cererea Registrului Auto Roman sau a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor agentul economic care se prevaleaza de declaratia de conformitate prevazuta la art. 8 este obligat sa puna la dispozitie acestora, in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitare, documentul tehnic normativ care a stat la baza eliberarii declaratiei de conformitate.
    (2) Certificarea prin declaratie de conformitate inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) agentul economic nu transmite documentatia tehnica normativa in termenul stabilit la alin. (1);
    b) se dovedeste ca declaratia de conformitate nu corespunde realitatii, documentul tehnic normativ fiind insuficient pentru descrierea caracteristicilor tehnice esentiale ale produsului;
    c) produsele cuprinse in declaratia de conformitate nu realizeaza nivelul calitativ si de performanta declarat, caz in care agentul economic este obligat sa achite contravaloarea expertizei tehnice.
    (3) In cazurile descrise mai sus, daca fapta nu este considerata, potrivit legii penale, infractiune, sunt aplicabile sanctiunile pentru comercializarea pieselor de schimb necertificate/neomologate, stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 10
    Pentru respectarea conditiilor tehnice si de calitate certificarea din partea unui organism de certificare sau validarea din partea unui producator de vehicul rutier implica in mod obligatoriu supravegherea de catre acestia a producatorilor de piese de schimb auto.
    Art. 11
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 1, ale art. 7 lit. c) si d), art. 8 si ale art. 9 constituie contraventii in masura in care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni si se sanctioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Contraventiile prevazute la art. 11 se constata si se sanctioneaza de personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 13
    Prevederile prezentei hotarari se aplica:
    a) de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru piesele de schimb care dispun de protectia desenului sau modelului industrial;
    b) in termen de 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru celelalte piese de schimb.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga dispozitiile referitoare la piesele de schimb auto prevazute in art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 786/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
                       Eliade Corneliu Mihailescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1219/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1219 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu