E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 394 din  8 iunie 1995    * Republicata

privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din 27 ianuarie 1997


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IV din Hotararea Guvernului nr. 786 din 10 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 17 septembrie 1996, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 394 din 8 iunie 1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995.

    Art. 1
    In sensul prezentei hotarari, prin produse de folosinta indelungata se intelege produsele cuprinse in anexa la prezenta hotarare, care isi pastreaza caracteristicile calitative prescrise si/sau declarate, pe durata medie de utilizare, precum si piesele de schimb aferente bunurilor respective, a caror lista este obligat sa o stabileasca producatorul produsului final.
    Art. 2
    Producatorii bunurilor de folosinta indelungata si ai pieselor de schimb aferente sunt obligati sa acorde cel putin termenele de garantie minime pe grupe de produse, in conformitate cu lista prevazuta in anexa.
    Art. 3
    Producatorii sunt obligati sa stabileasca in documentele tehnice normative si sa declare, in documentele de insotire a produselor in circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor.
    Art. 4
    Producatorii vor asigura unitatilor service autorizate documentatia de remedieri, catalogul pieselor de schimb, lista utilajelor, dispozitivelor si mijloacelor de masurare corespunzatoare, precum si instruirea depanatorilor.
    Art. 5
    Producatorii au obligatia de a asigura, atat pe durata de fabricatie, cat si dupa incetarea acesteia, pentru perioada cel putin egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vanzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata.
    Art. 6
    Producatorii pieselor de schimb, precum si unitatile service care executa reparatii in termen de garantie pentru produsele de folosinta indelungata sunt obligati sa obtina abilitarea de la producatorul produsului final.
    Abilitarea se va face dupa o procedura stabilita de producatorul produsului de folosinta indelungata.
    Piesele de schimb vor fi fabricate si omologate numai dupa documentatia tehnica a fabricantului produsului de folosinta indelungata sau care a fost avizata de acesta.
    Art. 7
    Producatorii produselor de folosinta indelungata au obligatia sa supravegheze respectarea conditiilor in care au fost abilitati producatorii pieselor de schimb si unitatile service.
    Art. 8
    Certificatul de garantie ce va fi predat consumatorului trebuie sa mentioneze, dupa caz, numarul certificatului de conformitate si organismul care certifica sau numarul declaratiei de conformitate, sa fie semnat si stampilat de producator si de vanzator. Certificatul de garantie trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, durata medie de utilizare, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei (intretinere, reparare, inlocuire), inclusiv denumirea si adresa unitatii specializate cu care exista incheiat contractul de service, precum si rubrici pentru evidenta activitatilor de service prestate asupra produsului respectiv.
    Art. 9
    Producatorii nu vor lansa pe piata bunuri de folosinta indelungata inainte de a incheia contracte cu unitatile, service, in vederea asigurarii remedierii deficientelor in perioada de garantie si stabilirii modalitatilor de decontare a cheltuielilor.
    Vanzatorul este obligat fata de consumator, iar producatorul, fata de vanzator, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora, precum si cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare si transport aferente.
    Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent, privind obligatia vanzatorului de a asigura transportul produselor de folosinta indelungata, produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg.
    Art. 10
    Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produselor de folosinta indelungata, dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator, care le va recupera de la producator, potrivit clauzelor stipulate in contractul incheiat cu acesta.
    Art. 11
    Vanzatorul care comercializeaza produse de folosinta indelungata are obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare a acestora.
    Art. 12
    Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.
    Art. 13
    Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.
    Prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre unitatile service abilitate.
    Art. 14
    Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.
    Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului si in cazul unor defectiuni repetate (cel putin 3 defecte in prima jumatate a perioadei de garantie) sau in cazul defectarii produsului care a fost deja inlocuit.
    Art. 15
    Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului.
    Art. 16
    Termenul de garantie curge de la data vanzarii produsului.
    Pentru bunurile de folosinta indelungata noi, obtinute prin tragere la sorti la tombole, castigate la concursuri, castigate la C.E.C., Loto-Prono si similare, sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de agentii economici, termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia castigatorului.
    Art. 17
    La comercializarea produselor de folosinta indelungata se interzice impunerea, de catre agentul economic, a altor clauze care contravin art. 13, 14, 15 si 16 cu privire la acordarea garantiei, inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente.
    Art. 18
    Produsele de folosinta indelungata, comercializate in regim de consignatie, provenite de la persoane juridice, trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute la art. 2-16, asigurarea acestora fiind obligatia persoanei juridice consignant.
    Pentru produsele de folosinta indelungata, comercializate in regim de consignatie, provenite de la persoane fizice, consignatarul va acorda un termen de garantie de cel putin 30 de zile, in care acesta va suporta cheltuielile de remediere a defectelor necauzate de consumator sau va restitui contravaloarea produsului defect.
    Art. 19
    Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de intretinere sau reparare a produselor de folosinta indelungata, numai pe baza de contract, care trebuie sa cuprinda toate elementele de identificare si caracterizare necesare derularii corecte a acestor activitati, cu precizarea duratei de garantie a reparatiei respective.
    Pentru produsele aflate in perioada de garantie, certificatul de garantie tine loc de contract, in care prestatorii vor face mentiunile cu privire la repararea sau intretinerea acestora.
    Art. 20
    Prestatorii de servicii au obligatia de a utiliza, la efectuarea lucrarilor de service asupra produselor de folosinta indelungata, numai piese de schimb insotite de documente de atestare a calitatii si certificate de garantie acordate de producatorii acestora.
    In cazul pieselor de schimb, prestatorii au obligatia sa se asigure ca acestea sunt fabricate de agentii economici abilitati in acest scop de producatorii bunurilor de folosinta indelungata.
    Art. 21
    In sensul prezentei hotarari, importatorul are aceleasi obligatii si raspunderi ca si producatorul.
    Art. 22
    Prestatorii de servicii sunt obligati sa acorde si sa inscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garantie pentru lucrarile de service efectuate asupra produselor de folosinta indelungata, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul lucrarilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garantie a caror durata va fi egala cu durata garantiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective;
    b) in cazul lucrarilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garantie pentru lucrarile de service, care va fi de cel putin 3 luni.
    Art. 23
    Prestatorii de servicii au obligatia de a afisa in unitate lista lucrarilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinta indelungata, cu mentionarea termenului de garantie, precum si a tarifelor aferente.
    Art. 24
    Prestatorii de servicii au obligatia sa efectueze operatiunile de service asupra produselor de folosinta indelungata aflate in perioada de garantie, in cel mult 10 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.
    Art. 25
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si pentru produsele cumparate pentru nevoi proprii de catre institutii si organizatii, persoane juridice (camine, crese, gradinite, scoli, spitale, cluburi, unitati militare, sindicate, asociatii de locatari), care reprezinta interesul unor colectivitati de consumatori, de persoane fizice, precum si de catre agenti economici care procura produsele prevazute in anexa pentru nevoi proprii.
    Art. 26
    Orice reclamatie a consumatorilor, facuta in cadrul termenului de garantie, in legatura cu modul de efectuare a lucrarilor de service, nesolutionata de unitatea prestatoare in termen de 10 zile de la data inregistrarii, va fi adresata vanzatorului care a comercializat produsul sau, dupa caz, organului teritorial al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 27
    Constituie contraventii nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) incalcarea prevederilor art. 4, 7, 8 si 19, cu amenda de la 150.000 lei la 300.000 lei;
    b) incalcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 si 22, cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei;
    c) incalcarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. 1 si art. 20, cu amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei.
    Amenda este aplicabila numai persoanelor fizice.
    Art. 28
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si ai oficiilor pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti.
    Contraventiilor prevazute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 29
    Lista produselor de folosinta indelungata este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Lista se revizuieste periodic si se supune aprobarii Guvernului, dupa care se republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.C.M. nr. 753/1965, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

    ANEXA 1

                       LISTA
produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor, a caror comercializare se va face cu acordarea obligatorie a termenelor minime de garantie, stabilite pe grupe de produse
---------------------------------------------------------
 Nr.                                        Durata minima
 crt.  Denumirea produselor                 a perioadei
                                            de garantie
---------------------------------------------------------
 1. Autovehicule (autoturisme,
    autocamioane, autobuze,
    microbuze, motociclete,
    motorete, scutere, biciclete
    si fotolii rulante cu motor,
    barci cu motor, tractoare si
    alte masini agricole, masini
    de tuns iarba etc.)                         18 luni
 2. Vehicule fara motor (rulote
    si remorci, vehicule hipo,
    biciclete, fotolii rulante)                 18 luni
 3. Aparate electrice sau mecanice
    de uz casnic:
    - masini de spalat rufe sau
      vase, masini de cusut sau
      de tricotat, aspiratoare de
      praf, aparate de climatizare
      sau de incalzire, boilere,
      electropompe, ventilatoare,
      uscatoare de par, aparate
      de ras sau de tuns, fiare de
      calcat, masini de gatit,
      cuptoare cu microunde,
      prajitoare, hote de
      bucatarie, roboti de
      bucatarie, rasnite de cafea,
      aparate de masaj sau de
      ingrijire a pielii, scule
      electromecanice gospodaresti,
      masini de scris, cantare,
      aparate de fotografiat si de
      marit, aparate de filmat si
      de proiectie, ceasornice etc.            12 luni
    - frigidere, congelatoare si
      lazi frigorifice                         24 luni
 4. Aparate audio, video si
    muzicale (aparate de radio,
    televizoare, radiocasetofoane,
    magnetofoane, aparate video
    de redare si inregistrare,
    camere video, pick-upuri,
    combine audio si video,
    aparate de redare CD,
    instrumente muzicale clasice,
    electrice sau electronice,
    amplificatoare si
    egalizatoare de sunet etc.)                12 luni
 5. Tehnica de calcul si aparatura
    pentru comunicatii
    (calculatoare electronice,
    imprimante, teletext, videotext,
    telefoane, radiotelefoane,
    aparate telex sau fax, antene
    de satelit, dispozitive
    antifurt etc.)                             12 luni
 6. Aparate de incalzit si de gatit
    cu combustibili gazosi, lichizi
    sau solizi (masini de incalzit
    si/sau de gatit, cazane sau
    boilere de incalzit apa,
    radiatoare etc.)                           12 luni
 7. Aparate medicale pentru uz
    personal                                   12 luni
 8. Mobilier, articole sportive si
    de agrement, din lemn                      12 luni
 9. Anvelope auto, moto, velo si
    acumulatori auto, moto                      6 luni
10. Ascensoare                                 12 luni
11. Subansambluri si piese de               corespunzator
    schimb aferente produselor                grupei de
    de folosinta indelungata,              produse carora
    mentionate in prezenta anexa               le sunt
                                              destinate
                                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 394/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 394 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 394/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu