Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1190 din 28 noiembrie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de catre agentii economici producatori a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic, preluarea cantitatilor de alcool de catre stat, precum si metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica si documentele fiscale necesare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 621 din 30 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de catre agentii economici producatori a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic, preluarea cantitatilor de alcool de catre stat, precum si metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica si documentele fiscale necesare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
privind procedurile tehnice pentru declararea de catre agentii economici producatori a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic, preluarea cantitatilor de alcool de catre stat, precum si metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica si documentele fiscale necesare

    Art. 1
    (1) De la data instituirii monopolului de stat asupra comercializarii alcoolului toti agentii economici producatori de alcool, inclusiv agentii economici care lucreaza in sistem integrat - atat producatori de alcool, cat si de bauturi alcoolice -, vor preda statului prin supraveghetorii fiscali desemnati toate cantitatile de alcool etilic rafinat si alcool tehnic, ca produse finite rezultate din procesul de rafinare a alcoolului brut. Vor fi predate statului atat cantitatile de alcool aflate in stoc la acea data in orice spatiu de depozitare, cat si cele rezultate in urma procesului de productie efectuat incepand cu data de 1 decembrie 2000.
    (2) In situatia agentilor economici producatori de alcool in sistem integrat se vor preda statului si stocurile aflate sub forma de materie prima in sectiile de producere a bauturilor alcoolice.
    (3) Stocurile de alcool etilic rafinat existente la data de 1 decembrie 2000 la agentii economici care functioneaza numai in calitate de producatori de bauturi alcoolice, achizitionate efectiv de acestia inainte de aceasta data, vor fi utilizate pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2000. In acest sens agentii economici producatori de bauturi alcoolice spirtoase au obligatia ca, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializarii alcoolului, sa inventarieze stocurile de alcool etilic rafinat, precum si de bauturi alcoolice spirtoase, existente la data de 30 noiembrie 2000, si sa declare stocurile respective la organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea, in vederea vizarii listelor de inventar.
    Art. 2
    (1) Importul si exportul de alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic se efectueaza de agentii economici autorizati in baza licentelor de import sau de export eliberate de Ministerul Finantelor - Directia monopol de stat.
    (2) Importul de alcool se realizeaza numai in limita contingentelor anuale stabilite de stat prin Ministerul Finantelor si intra sub supraveghere fiscala din momentul intocmirii formalitatilor de vamuire si pana la destinatia finala. La intrarea efectiva in tara a cantitatilor de alcool importate agentul economic importator va solicita directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat in a carei raza isi desfasoara activitatea desemnarea unui supraveghetor fiscal care va urmari transportul, depozitarea si modul de utilizare a alcoolului importat.
    (3) Licentele de import pentru alcool vor fi eliberate agentilor economici importatori pentru fiecare cantitate ce urmeaza sa fie importata, numai in masura in care necesarul de consum pentru piata interna depaseste contingentul stabilit pentru productia interna de alcool.
    (4) Licenta de import pentru alcool se acorda in baza cererii-tip, prezentata in anexa nr. 1, care va fi insotita de urmatoarele documente prezentate in fotocopii certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
    a) documentele legale de constituire a agentului economic, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii licentei de import, respectiv statutul si contractul societatii comerciale sau actul constitutiv, hotararea judecatoreasca de infiintare a acesteia, certificatul de inmatriculare la registrul comertului, certificatul de inregistrare fiscala;
    b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi;
    c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern, cu mentionarea expresa a cantitatilor ce urmeaza sa fie importate;
    d) contractele incheiate intre agentul economic importator si agentii economici utilizatori, pana la nivelul cantitatii totale ce urmeaza sa fie importata;
    e) scrisoarea de bonitate bancara;
    f) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. Aceasta declaratie va purta viza organelor fiscale teritoriale in a caror raza se afla fiecare dintre aceste locuri de desfasurare a activitatilor agentului economic in cauza;
    g) situatia intocmita de organele fiscale teritoriale, din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat.
    (5) Exportul de alcool poate fi efectuat numai de agentii economici producatori de alcool, legal autorizati.
    (6) Licenta de export va fi eliberata agentului economic exportator pentru fiecare cantitate ce urmeaza sa fie exportata si se acorda in baza cererii-tip, prezentata in anexa nr. 2, care va fi insotita de urmatoarele documente prezentate in fotocopii certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
    a) autorizatia de comercializare in calitate de agent economic producator de alcool;
    b) contractele incheiate intre agentul economic exportator si partenerii externi.
    (7) Toate transporturile de alcool la export vor fi insotite pana la punctul vamal de iesire din tara de catre un supraveghetor fiscal, special desemnat pentru aceasta. Supraveghetorul astfel desemnat va supraveghea iesirea efectiva a transportului de alcool din tara, precum si intocmirea corecta a documentelor care atesta efectuarea exportului.
    Art. 3
    (1) Alcoolul etilic rafinat care face obiectul predarii catre stat este numai alcoolul etilic rafinat obtinut de agentii economici producatori autorizati, care are concentratia alcoolica minima de 95,5% in volum, indiferent de destinatia acestuia.
    (2) Alcoolul etilic rafinat predat statului trebuie sa se incadreze in prevederile standardelor legale in vigoare si ale normelor Ministerului Sanatatii. Dovada se face prin prezentarea buletinelor de analiza la fiecare livrare, buletine completate conform standardelor legale in vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producatorului - daca acesta a fost autorizat - sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiza vor cuprinde cel putin 10 parametri fizico-chimici prevazuti de standardele legale in vigoare.
    (3) In momentul livrarii alcoolului de catre stat catre agentii economici utilizatori producatorul de alcool etilic rafinat va elibera pentru aceste transporturi buletine de analiza completate conform standardelor legale in vigoare, buletine care vor insoti obligatoriu marfa, impreuna cu celelalte documente stabilite de lege.
    (4) In prima decada a fiecarei luni supraveghetorul fiscal va preleva, pe baza unui proces-verbal, trei mostre a cate 1 litru din alcoolul etilic rafinat obtinut de producatori, mostre ce vor fi sigilate de supraveghetorul fiscal. Prin grija supraveghetorului fiscal una dintre mostre va fi predata, pe cheltuiala agentului economic producator de alcool, la un laborator recunoscut de stat, solicitandu-se analize complete, conform standardului legal in vigoare. Celelalte doua mostre vor fi pastrate de agentul economic producator de alcool si, respectiv, de supraveghetorul fiscal.
    (5) Dupa primirea rezultatului oficial, in scris, de la laboratoarele acreditate, sub forma de buletine de analiza sau de certificate de inspectie, supraveghetorul fiscal, in prezenta delegatului agentului economic producator de alcool, va confrunta datele primite cu prevederile standardului legal in vigoare, precum si cu datele din buletinele de analiza emise in ultima luna de agentul economic producator de alcool, la livrarile efectuate.
    (6) In cazul in care buletinele de analiza oficiale nu confirma calitatea alcoolului etilic rafinat, livrat de producator in limitele de calitate prevazute de standardul legal, se va opri fabricatia alcoolului etilic rafinat pana la remedierea situatiei. Dupa remediere calitatea alcoolului etilic rafinat se va verifica din nou, folosindu-se aceeasi procedura. Dupa confirmarea calitatii de catre laboratorul recunoscut de stat se vor face preluari si, respectiv, livrari de alcool etilic rafinat.
    (7) Agentii economici producatori autorizati de alcool sunt si raman raspunzatori de calitatea alcoolului etilic rafinat, precum si de calitatea alcoolului tehnic predat statului.
    Art. 4
    (1) Statul, respectiv Ministerul Finantelor prin supraveghetorii fiscali desemnati de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va supraveghea transferul cantitatilor de alcool, efectuat de agentii economici producatori din sectia de productie in spatiile de depozitare.
    (2) Spatiile de depozitare a alcoolului cuprind rezervoarele de depozitare in care se vor stoca cantitatile destinate comercializarii, impreuna cu toate dotarile necesare pentru buna functionare, cum ar fi: pompe, conducte, furtunuri, aparatura si tabele pentru determinarea concentratiei alcoolice, sisteme de prevenire si stingere a incendiilor, alte dotari necesare pentru functionarea in deplina siguranta a activitatii de preluare, depozitare si livrare a alcoolului.
    (3) Aceste spatii de depozitare vor fi separate sau izolate constructiv de restul sectiilor de productie ale fabricilor de alcool si vor fi prevazute cu sisteme de inchidere si de siguranta.
    (4) Pentru fiecare recipient aflat in spatiile destinate stocarii alcoolului va exista si actul original de verificare metrologica si sistem de gestionare volumetrica.
    Art. 5
    (1) Predarea alcoolului de catre agentii economici producatori autorizati, catre stat, se face zilnic in baza unei note de predare a alcoolului in regim de supraveghere, tiparita de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Operatiunea de predare-receptie a alcoolului de catre agentul economic producator catre stat, efectuata in baza notelor de predare a alcoolului in regim de supraveghere, nu reprezinta o schimbare de proprietate, alcoolul ramanand in continuare in proprietatea producatorului. Momentul schimbului de proprietate asupra alcoolului de la producator la stat il reprezinta momentul livrarii efective a alcoolului catre agentii economici utilizatori.
    (3) Nota de predare a alcoolului in regim de supraveghere se intocmeste de supraveghetorul fiscal in doua exemplare, din care un exemplar se va retine de agentul economic producator.
    (4) Al doilea exemplar al notei de predare a alcoolului in regim de supraveghere se pastreaza de supraveghetorul fiscal, datele din aceasta nota fiind preluate intr-un registru special.
    (5) Operatiunea privind predarea si receptia cantitativa a alcoolului se face de catre gestionarul de produse finite al fabricii de alcool impreuna cu supraveghetorul fiscal, pe baza compararii datelor inscrise pe aparatele de masurare a productiei de alcool - montate conform prevederilor legale in vigoare - cu datele inscrise pe indicatoarele dispozitivelor de masurare instalate pe rezervoarele de depozitare.
    (6) Concomitent se va determina si concentratia alcoolica reala a alcoolului prin prelevarea unei probe ce va fi supusa analizelor cu ajutorul termoalcoolmetrului care stabileste concentratia alcoolica aparenta ce va fi transformata in concentratie alcoolica reala, pe baza tabelelor de corectie.
    (7) Scazamintele de alcool care au loc pe perioada manipularii si stocarii alcoolului in spatiile de depozitare se vor aplica potrivit normelor unice pe tara, stabilite de comun acord printr-un protocol incheiat intre asociatiile patronale legal infiintate.
    Art. 6
    (1) Orice livrare de alcool etilic rafinat sau de alcool tehnic din spatiile de depozitare se poate efectua numai in baza notei de comanda inaintate de agentul economic utilizator si aprobate de supraveghetorul fiscal, in functie de cantitatea de alcool existenta in aceste spatii de depozitare. Modelul notei de comanda este prezentat in anexa nr. 4.
    (2) In cazul agentilor economici producatori de bauturi alcoolice spirtoase aprobarea notei de comanda este conditionata de prezentarea unei copii de pe autorizatia de comercializare a acestor produse, vizata lunar de organul emitent al acesteia. Avizarea lunara se acorda numai in conditiile justificarii utilizarii intregii cantitati de alcool achizitionate in luna anterioara.
    (3) Momentul livrarii alcoolului de catre stat catre agentii economici cumparatori il constituie momentul transferului cantitatilor de alcool din spatiile de depozitare in mijloacele de transport ale cumparatorului. Aceasta operatiune se efectueaza in prezenta atat a supraveghetorului fiscal, cat si a gestionarului agentului economic producator de alcool.
    Art. 7
    Facturarea cantitatilor de alcool livrate din spatiile de depozitare in mijloacele de transport ale agentilor economici utilizatori se face in baza notelor de comanda aprobate de supraveghetorul fiscal, pentru fiecare mijloc de transport, procedandu-se astfel:
    a) producatorul de alcool va intocmi factura catre stat, in care va inscrie cantitatea efectiv incarcata in mijlocul de transport, exprimata in litri si in grade dal. Facturile utilizate in acest caz, tiparite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala", au inscriptionate pe diagonala MONOPOL ALCOOL, conform modelului prezentat in anexa nr. 5;
    b) supraveghetorul fiscal va intocmi factura catre agentul economic cumparator de alcool, in care se va inscrie aceeasi cantitate ca si cea inscrisa in factura mentionata la lit. a). Facturile utilizate in acest caz, tiparite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala", au inscriptionate pe diagonala MONOPOL ALCOOL, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
    Art. 8
    Fiecare transport de alcool va fi insotit efectiv de factura fiscala emisa de stat prin supraveghetorul fiscal. In lipsa acestui document se considera ca marfa are provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in intelesul prezentelor norme metodologice, existenta facturii fiscale speciale pe care o are asupra sa delegatul care insoteste mijlocul de transport al alcoolului.
    Art. 9
    Atat livrarile de alcool etilic rafinat, cat si livrarile de alcool tehnic vor fi facturate de agentii economici producatori, catre stat, la preturi stabilite in conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 plus taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    Art. 10
    (1) Livrarile de alcool etilic rafinat vor fi facturate de stat catre agentii economici utilizatori legali, la preturi stabilite pe baza pretului de achizitie al alcoolului si a accizei prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile ulterioare, plus taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    (2) Livrarile de alcool tehnic vor fi facturate de stat catre agentii economici utilizatori legali la preturi stabilite pe baza pretului de achizitie al alcoolului plus taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    Art. 11
    (1) Pentru realizarea operatiunilor de cumparare si vanzare a alcoolului etilic rafinat si a alcoolului tehnic directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se vor inregistra ca platitoare de accize si de taxa pe valoarea adaugata. Acestor directii li se va atribui cod fiscal de platitor de accize si de taxa pe valoarea adaugata, incepand cu data de 1 decembrie 2000. Compartimentul de monopol existent in structura lor va realiza operatiunile de vanzare-cumparare a alcoolului in sistem de monopol de stat si va organiza distinct evidenta gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata deductibile si colectate.
    (2) In scopul colectarii sumelor rezultate din comercializarea alcoolului, la unitatile trezoreriei statului se deschide contul 5090 "Disponibil din comercializarea alcoolului conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializarii alcoolului" pe seama compartimentelor din structura directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile respective.
    (3) Evidenta operativa a cumpararilor si vanzarilor de alcool se va conduce in baza documentelor predate zilnic de catre supraveghetorii fiscali compartimentelor desemnate.
    (4) Supraveghetorii fiscali desemnati potrivit art. 1 alin. (1) au obligatia sa intocmeasca in numele statului facturile fiscale de vanzare de catre stat utilizatorilor a alcoolului etilic rafinat si/sau a alcoolului tehnic.
    (5) Supraveghetorii fiscali vor preda compartimentelor din structura directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile privind monopolul de stat asupra alcoolului, facturile fiscale intocmite, precum si facturile fiscale primite de la producatorii care livreaza statului alcool etilic rafinat si/sau alcool tehnic, in vederea inregistrarii in evidenta contabila si in jurnalele pentru vanzari, respectiv in jurnalele pentru cumparari.
    Art. 12
    (1) Preturile pe calitati ale alcoolului etilic rafinat si ale alcoolului tehnic, practicate de agentii economici producatori la livrarea alcoolului catre stat, precum si preturile de vanzare practicate de stat pentru livrarile de alcool catre agentii economici utilizatori vor fi stabilite prin negocieri intre Ministerul Finantelor si asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice legal infiintate. Negocierea se va face pana la data de 25 a lunii anterioare trimestrului pentru care se aplica.
    (2) In cazul vanzarilor de alcool catre stat termenul limita de negociere este pana la data de 20 a lunii anterioare trimestrului in care se aplica.
    (3) Pentru luna decembrie 2000 negocierea preturilor va fi efectuata pana la data de intai a acestei luni si va fi valabila si pentru trimestrul I al anului 2001.
    (4) Preturile de vanzare de catre stat a alcoolului etilic rafinat vor fi avute in vedere la negocierea preturilor minime pe piata interna a bauturilor alcoolice.
    Art. 13
    Modalitatea de plata a contravalorii alcoolului vandut statului de catre agentii economici producatori, precum si a contravalorii alcoolului vandut de stat agentilor economici beneficiari este urmatoarea:
    A. In situatia agentilor economici producatori de alcool si bauturi alcoolice care lucreaza in sistem integrat
    A.1. Contravaloarea cantitatii de alcool cumparate de stat de la agentul economic producator de alcool si de bauturi alcoolice spirtoase care lucreaza in sistem integrat se va compensa lunar cu contravaloarea cantitatii de alcool cumparate de la stat de catre acest agent economic producator. Compensarea sumelor se va efectua in perioada 1 - 5 a lunii urmatoare celei expirate, iar diferentele valorice datorate statului de catre agentul economic producator se vor plati acestuia pana la data de 15 a lunii in care s-a efectuat compensarea.
    A.2. Plata de catre stat a cantitatilor de alcool cumparate de acesta de la agentul economic producator in sistem integrat si vandute agentilor economici utilizatori, altii decat producatorul integrat, se va efectua in termen de 15 zile lucratoare de la data inscrisa pe factura.
    B. In situatia agentilor economici producatori doar de alcool
    Plata de catre stat a cantitatilor de alcool cumparate de acesta de la agentii economici care au calitatea numai de producatori de alcool se va efectua in termen de 15 zile lucratoare de la data inscrisa pe factura.
    C. In situatia agentilor economici utilizatori doar de alcool
    Agentii economici utilizatori legali de alcool, altii decat agentii economici care lucreaza in sistem integrat, vor putea achizitiona alcoolul de la stat numai daca fac dovada achitarii anticipate a contravalorii cantitatilor de alcool solicitate prin notele de comanda aprobate de supraveghetorul fiscal.
    Dovada platii contravalorii alcoolului solicitat o reprezinta ordinul de plata confirmat prin stampila si semnatura autorizata a bancii la care platitorul are contul deschis, prin care suma respectiva a fost virata in contul 5090 "Disponibil din comercializarea alcoolului conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializarii alcoolului", deschis la trezoreria statului.
    Art. 14
    (1) Lunar, in perioada 1 - 5 a lunii urmatoare celei expirate, supraveghetorul fiscal si reprezentantul desemnat al agentului economic producator in sistem integrat vor proceda la verificarea facturilor de vanzare a alcoolului de catre agentul economic producator catre stat, precum si a facturilor de cumparare a alcoolului de catre agentul economic de la stat.
    (2) In vederea efectuarii acestei verificari se vor confrunta datele inscrise de producator in situatia privind vanzarile de alcool catre stat, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 7, cu datele inscrise de supraveghetorul fiscal in situatia privind vanzarile de alcool de la stat, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 8.
    (3) Aceste situatii vor fi intocmite in 3 exemplare, din care un exemplar se transmite la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un exemplar ramane la supraveghetorul fiscal si un exemplar la agentul economic producator de alcool.
    Art. 15
    (1) Intreaga cantitate de alcool etilic rafinat si alcool tehnic care urmeaza sa fie produsa sau importata va fi contingentata in functie de capacitatile de productie si de necesitatile de consum intern si de export.
    (2) Contingentele vor fi stabilite anual, pana la data de 1 decembrie a fiecarui an, de o comisie instituita la Ministerul Finantelor in baza unui ordin al ministrului, impreuna cu asociatiile patronale din ramura alcool si bauturi alcoolice, legal infiintate.
    (3) La stabilirea contingentelor se vor avea in vedere capacitatile de productie ale fiecarui agent economic autorizat in calitate de producator de alcool si necesarul de alcool pentru consum intern si export.
    (4) In sarcina aceleiasi comisii mentionate la alin. (2) cade si stabilirea preturilor de cumparare si, respectiv, de vanzare ale alcoolului etilic rafinat si alcoolului tehnic de catre stat.
    (5) Atat contingentele, cat si preturile vor fi stabilite de comisia mentionata la alin. (2) prin decizii ale acesteia.
    (6) Deciziile privind contingentele de productie, precum si deciziile privind preturile negociate vor fi comunicate directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin grija Ministerului Finantelor si, de asemenea, producatorilor de alcool si bauturi alcoolice prin grija asociatiilor patronale de ramura legal infiintate.
    Art. 16
    (1) Incepand cu data de 1 decembrie 2000 vor fi autorizati in calitate de agenti economici producatori de alcool numai agentii economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege si care prezinta adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in proprietate a cladirilor, a capacitatilor de productie, si anume: depozite de materii prime, instalatii de preparare a materiei prime, linuri de fermentare, instalatii de distilare si rafinare, rezervoare pentru depozitarea produsului finit, teren in proprietate sau concesionat potrivit legii.
    (2) Vor fi autorizati in calitate de producatori de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale, numai agentii economici care indeplinesc conditiile cerute de lege si care prezinta adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in proprietate a cladirilor, a capacitatilor de productie, si anume: rezervoare de depozitare a materiilor prime, mijloace de masurare a materiei prime, instalatii de preparare a materiei prime, rezervoare de maturare, instalatii de filtrare, masini de spalat sticle, linii de imbuteliere, depozit de produse finite, terenurile detinute in proprietate sau concesionate potrivit legii.
    Art. 17
    Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind monopolul de stat asupra comercializarii alcoolului este prevazuta in anexa nr. 9.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Nr. ....... din ...........

                                   CERERE
de acordare a licentei de import pentru alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic

    Agentul economic ................................................, cu sediul in ................, str. ................ nr. ......., inregistrat in registrul comertului la nr. ...., codul fiscal .........., telefon ........, fax ........, telex .........., reprezentat prin ..............., domiciliat in ............., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ......, judetul ....................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria .......... nr. ......, eliberat/eliberata de ................., avand functia de ................, pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licentei de import pentru:

    1. ...................

    2. ...................

    3. ...................

            ........................
                     (data)
                                              ........................
                                                   (semnatura)

    Domnului director al Directiei monopol de stat

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Nr. ....... din ............

                                   CERERE
de acordare a licentei de export pentru alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic

    Agentul economic ................................................, cu sediul in ................, str. ................ nr. ......., inregistrat in registrul comertului la nr. ...., codul fiscal .........., telefon ........, fax ........, telex .........., reprezentat prin ..............., domiciliat in ............., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ......, judetul ....................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria .......... nr. ......, eliberat/eliberata de ................., avand functia de ................, pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licentei de import pentru:

    1. ...................

    2. ...................

    3. ...................

            ........................
                     (data)
                                              ........................
                                                   (semnatura)

    Domnului director al Directiei monopol de stat

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Denumirea agentului economic ......      Directia generala a finantelor
    Codul fiscal ......................      publice si controlului financiar
    Sediul ............................      de stat a judetului ............
                                             /municipiului Bucuresti

                              NOTA DE PREDARE
                  a alcoolului in regim de supraveghere
                              nr. .........
                      din ziua ...... luna ....... anul
_____________________________________________________________________________
                                                       Cantitatea
     Denumirea produsului                ____________________________________
                                              litri            grade dal
_____________________________________________________________________________
 1. Alcool etilic rafinat
 .........................
 .........................
 .........................
 .........................

 2. Alcool tehnic
 .........................
 .........................
 .........................
 .........................
_____________________________________________________________________________
          Am predat                                     Am primit
_____________________________________________________________________________

    Reprezentantul agentului economic,           Supraveghetor fiscal,
     ..............................            ........................
         (numele si prenumele)                   (numele si prenumele)

       Semnatura ...............                  Semnatura ...........

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Denumirea agentului economic .....................
    Codul fiscal .....................................
    Autorizatie de comercializare nr. ................

                               NOTA DE COMANDA
                         nr. ........ din ..........

_______________________________________________________________________________
                                 Cantitatea solicitata    Cantitatea aprobata
   Denumirea produsului         _______________________  ______________________
                                 litri       grade dal    litri      grade dal
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    Semnatura si stampila           Directia generala a finantelor publice si
        solicitantului                   controlului financiar de stat a
     .....................          judetului ........./municipiului Bucuresti

                                    Data aprobarii comenzii ...................
                                    Supraveghetor fiscal ......................
                                                         (numele si prenumele)

                                    Semnatura .................................

    ANEXA 5
    la normele metodologice
 ______________________________________________________________________________
|                                          Seria MAAAAAA nr.                IN |
|                                                                              |
| Furnizorul ..........................             Cumparator: D.G.F.P.C.F.S. |
|             (producatorul de alcool)              .......................... |
|                                                   Codul fiscal ............. |
| Numarul de inmatriculare in registrul             Sediul ................... |
| comertului/anul .....................             Judetul .................. |
| Codul fiscal ........................   FACTURA   Contul ................... |
| Sediul ..............................   FISCALA   Banca .................... |
| Judetul .............................                                        |
| Contul ..............................                                        |
| Banca ...............................                                        |
| Autorizatia nr. .......... din ......                                        |
|                                                                              |
|                         _________________________________                    |
|                        | Numarul facturii .............. |                   |
|                        | Data (ziua, luna, anul) ....... |                   |
|                        |_________________________________|                   |
|                                                                              |
| Cota T.V.A. .......... %                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |                      |   Cantitatea  |Pretul unitar| Valoarea | Valoarea|
|crt.| Denumirea produsului |_______________| (fara T.V.A)|  - lei - |  T.V.A. |
|    |                      |litri|grade dal|    - lei -  |          | - lei - |
|____|______________________|_____|_________|_____________|__________|_________|
| 0  |           1          |  2  |    3    |       4     |  5 = 2x4 |    6    |
|____|______________________|_____|_________|_____________|__________|_________|
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|    |                      |     |         |             |          |         |
|____|______________________|_____|_________|_____________|__________|_________|
|     Furnizorul si cumparatorul cunosc prevederile legale privind urmarile    |
| neinregistrarii contractului.                                                |
|______________________________________________________________________________|
|                  |                  |                   |          |         |
| Semnatura si     | Semnatura si     | Semnatura         |__________|_________|
| stampila         | stampila         | supraveghetorului | Total de plata     |
| furnizorului     | D.G.F.P.C.F.S.   | fiscal            | (col. 5 + col. 6)  |
|                  |                  |                   |                    |
|                  |                  |                   |                    |
|                  |                  |                   |                    |
|__________________|__________________|___________________|____________________|
    Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000            Cod
    SISTEM UNITAR DE INSERIERE SI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANTELOR SI COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"
    TIPARIT LA COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"

    Figura 1 - factura fiscala emisa catre stat - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 30 noiembrie 2000, la pagina 8.

    ANEXA 6
    la normele metodologice
 ______________________________________________________________________________
|                                          Seria MABBBBB nr.                IN |
|                                                                              |
| Furnizorul: D.G.F.P.C.F.S. ..........             Cumparatorul:              |
|                                                   .......................... |
|                                                   Numarul de inmatriculare in|
| Numarul de inmatriculare in registrul             registrul comertului/anul  |
| comertului/anul .....................             .......................... |
| Codul fiscal ........................   FACTURA   Codul fiscal ............. |
| Sediul ..............................   FISCALA   Sediul ................... |
| Judetul .............................             Judetul .................. |
| Contul ..............................             Contul ................... |
| Banca ...............................             Banca .................... |
| Autorizatia nr. .......... din ......                                        |
|                                                                              |
|                         _________________________________                    |
|                        | Numarul facturii .............. |                   |
|                        | Data (ziua, luna, anul) ....... |                   |
|                        |_________________________________|                   |
|                                                                              |
| Cota T.V.A. .......... %                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |                     |   Cantitatea  |  Pretul unitar  |Valoarea|Valoarea|
|crt.| Denumirea produsului|_______________|   (fara T.V.A)  | - lei -| T.V.A. |
|    |                     |litri|grade dal|      - lei -    |        | - lei -|
|____|_____________________|_____|_________|_________________|________|________|
| 0  |           1         |  2  |    3    |         4       | 5 = 2x4|    6   |
|____|_____________________|_____|_________|_________________|________|________|
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|    |                     |     |         |                 |        |        |
|____|_____________________|_____|_________|_________________|________|________|
|     Furnizorul si cumparatorul cunosc prevederile legale privind urmarile    |
| neinregistrarii contractului.                                                |
|______________________________________________________________________________|
|               |                          |                 |        |        |
|               | Date privind expeditia:  | Total,          |        |        |
| Semnatura si  | Numele delegatului ..... | din care:       |________|________|
| stampila      | ........................ | accize          |        |        |
| D.G.F.P.C.F.S.| Buletinul/cartea de      |                 |        |    x   |
|               | identitate seria ... nr. |                 |        |        |
|_______________| ....., eliberat(a) ..... |_________________|________|________| |               | Mijlocul de transport .. |                 |                 |
| Semnatura si  | ........ nr. ........... |Semnatura        |                 |
| stampila      | Expedierea s-a efectuat  |supraveghetorului| Total de plata  |
| cumparatorului| in prezenta noastra la   |fiscal           |(col. 5 + col. 6)|
|               | data de ......, ora ... .|                 |                 |
|               | Semnaturile ..........   |                 |                 |
|_______________|__________________________|_________________|_________________|
    Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000            Cod
    SISTEM UNITAR DE INSERIERE SI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL FINANTELOR SI COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"
    TIPARIT LA COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"

    Figura 2 - factura fiscala emisa catre agentul economic cumparator - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 30 noiembrie 2000, la pagina 9.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

 Furnizorul ...........................      Cumparator: Directia generala a
            (agent economic producator)      finantelor publice si controlului
 Numarul de inmatriculare in registrul       financiar de stat a judetului
 comertului/anul ......................      ........../municipiului Bucuresti
 Codul fiscal .........................      Codul fiscal ....................
 Judetul ..............................      Contul ..........................
 Contul ...............................      Banca ...........................
 Banca ................................
 Autorizatia nr. .......... din .......

                                 SITUATIA
privind vanzarile de alcool de catre agentii economici integrati catre stat pe luna ......................
________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea    Numarul    Cantitatea   Pretul   Valoarea  Valoarea  Valoarea
crt.  produsului   si data     (litri)     unitar   - lei -     T.V.A.   totala
                   facturii                (fara               - lei -
                                           T.V.A)
                                           - lei -
________________________________________________________________________________
 0        1           2           3           4      5=3x4        6      7=5+6
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
    TOTAL: x                       x
________________________________________________________________________________

    ANEXA 8
    la normele metodologice

Furnizor                             Cumparator: Societatea Comerciala .......
D.G.F.P.C.F.S. a judetului .....     Numarul de inmatriculare in registrul
Codul fiscal ...................     comertului/anul .........................
Contul .........................     Codul fiscal ............................
Banca ..........................     Judetul .................................
                                     Contul ..................................
                                     Banca ...................................
                                     Autorizatia nr. .......... din ..........

                               SITUATIA
privind vanzarile de alcool de catre stat catre agentii economici integrati pe luna ................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea produsului
    B - Numarul si data facturii
________________________________________________________________________________
Nr.  A  B  Cantitatea Pretul Valoarea Acciza  Acciza  Valoarea Valoarea Valoarea
crt.         (litri)  unitar  -lei-   unitara totala     cu     T.V.A.   totala
                      (fara            -lei-   -lei-   acciza    -lei-    -lei-
                       TVA)                             -lei-
                      -lei-
________________________________________________________________________________
 0   1  2       3       4      5=3x4     6     7=3x6    8=5+7      9     10=8+9
________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________
TOTAL:  x               x                x
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 9
    la normele metodologice

                      REFLECTAREA IN CONTABILITATE
a operatiunilor privind monopolul de stat asupra comercializarii alcoolului

    I. Reflectarea in contabilitatea agentilor economici producatori de alcool a operatiunilor de stocare si livrare a produselor
    a) Inregistrarea produselor finite obtinute si predarea-receptia alcoolului catre stat, pe baza notei de transfer-monopol

    345 "Produse finite"  = 711 "Venituri din        - cu costul efectiv al
                                 productia stocata"    productiei obtinute

    NOTA: In cazul utilizarii preturilor prestabilite diferentele de pret se vor inregistra in debitul sau in creditul contului 348 "Diferente de pret la produse", dupa caz.

    b) Inregistrarea livrarii alcoolului (transferul cantitatilor de alcool in mijloacele de transport) pe baza facturii inscriptionate intocmite de producator catre stat

    411 "Clienti"       =  %                         - cu pretul de livrare
                                                       stabilit al alcoolului,
                                                       inclusiv T.V.A.
                          701  "Venituri din         - cu pretul de livrare
                                vanzarea               stabilit
                                produselor finite"
                          4427 "T.V.A. colectata"    - cu T.V.A. colectata
                                                       aferenta

    c) Descarcarea gestiunii cu valoarea alcoolului incarcat in mijloacele de transport si facturat catre stat

    711 "Venituri din       = 345 "Produse finite"
         productia stocata"

    NOTA: In cazul utilizarii preturilor prestabilite, la sfarsitul lunii se vor regulariza si diferentele de pret prin debitarea sau creditarea contului 348 "Diferente de pret la produse", dupa caz.

    d) Inregistrarea cantitatilor de alcool cumparate de la stat pentru producerea bauturilor spirtoase

      %                    = 401 "Furnizori"         - cu valoarea totala a
                                                       facturii
    300 "Materii prime"                              - cu costul de achizitie,
                                                       inclusiv acciza stabilita
                                                       conform legii
    4426 "T.V.A.                                     - cu T.V.A. deductibila
          deductibila"                                 aferenta

    e) Inregistrarea la producatorii de alcool care lucreaza in sistem integrat a compensarii valorii cantitatii de alcool cumparate de stat cu valoarea cantitatii de alcool cumparate de producator

    401 "Furnizori"       = 411 "Clienti"            - la nivelul sumelor
                                                       datorate de stat si de
                                                       producatori statului

    f) Plata diferentelor valorice datorate statului de catre producator, dupa efectuarea compensarii

    401 "Furnizori"      = 5121 "Conturi la banci    - cu diferenta valorica
                                 in lei"               datorata si achitata
                                                       statului

    II. Reflectarea in contabilitatea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

    In vederea reflectarii in contabilitatea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a operatiunilor generate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializarii alcoolului, in planul de conturi pentru institutiile publice se introduc urmatoarele conturi:
    1. 227 "Clienti pentru produse monopol de stat"
    2. 621 "Produse monopol de stat"

    Continutul si functiunea conturilor nou-introduse sunt urmatoarele:

    1. Contul 227 "Clienti pentru produse monopol de stat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru produsele monopol de stat achizitionate de stat de la producatorii de alcool si vandute agentilor economici utilizatori, in conditiile legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. Contul 227 "Clienti pentru produse monopol de stat" este un cont de activ. In debit se inregistreaza sumele datorate de clienti, iar in credit se inregistreaza sumele incasate de la acestia. Soldul debitor reprezinta sumele datorate de clienti.
    Contul 227 "Clienti pentru produse monopol de stat" se debiteaza prin creditul conturilor:
    232.32 "T.V.A. colectata"
         - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta produselor monopol de stat livrate;
    232 "Decontari cu bugetul statului"
         - cu accizele calculate asupra produselor monopol de stat livrate;
    621 "Produse monopol de stat"
         - cu valoarea produselor monopol de stat livrate.
    Contul 227 "Clienti pentru produse monopol de stat" se crediteaza prin debitul contului:
    120 "Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare"
         - cu diferentele valorice incasate dupa efectuarea regularizarii in
           situatia agentilor economici producatori de alcool si de bauturi
           alcoolice care lucreaza in sistem integrat;
    231 "Creditori"
         - cu decontarea sumei incasate anticipat de la clienti;
    232.32 "T.V.A. colectata"
         - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumei incasate
           anticipat de la clienti;
    234 "Furnizori"
         - cu sumele regularizate potrivit legii, in situatia agentilor
           economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice care
           lucreaza in sistem integrat.

    2. Contul 621 "Produse monopol de stat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor monopol de stat intrate in gestiunea statului de la producatorii de alcool. Evidenta analitica se tine pe sortimente de produse. Contul 621 "Produse monopol de stat" este un cont de activ. In debit se inregistreaza produsele monopol de stat intrate in gestiunea statului, iar in credit se inregistreaza produsele livrate clientilor. Contul nu prezinta sold.
    Contul 621 "Produse monopol de stat" se debiteaza prin creditul contului:
    234 "Furnizori"
         - cu valoarea produselor monopol de stat achizitionate de la
           producatorii de alcool.
    Contul 621 "Produse monopol de stat" se crediteaza prin debitul contului:
    227 "Clienti pentru produse monopol de stat"
         - cu valoarea produselor monopol de stat livrate.

    Monografia contabila privind inregistrarea principalelor operatiuni:

    A. Reflectarea operatiunilor de cumparare si vanzare catre agentii economici care sunt numai utilizatori:
    1. Preluarea alcoolului in gestiunea statului pe baza notelor de transfer de alcool in regim de supraveghere:
    Inregistrarea se face in contul de ordine si evidenta 913 "Produse monopol de stat preluate de la producatorii de alcool".
    Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, tin evidenta produselor monopol de stat preluate de la producatorii de alcool pe baza notelor de transfer de alcool, intocmite de supraveghetorul fiscal.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de produse monopol de stat preluate de la producatorii de alcool.
    In debitul contului se inregistreaza valoarea produselor monopol de stat preluate de la producatorii de alcool, iar in credit, la aceleasi preturi, valoarea scazamintelor si a produselor iesite spre vanzare agentilor economici.
    Soldul debitor al contului reprezinta valoarea produselor monopol de stat preluate de la producatorii de alcool, aflate in stoc la un moment dat.

    2. Inregistrarea facturii de la producatorul de alcool:

                %                   =                     234
               621                                    "Furnizori"
    "Produse monopol de stat"
             232.31
     "T.V.A. deductibila"

    3. Incasarea facturii cu anticipatie de la clienti:

               120                  =                      %
    "Disponibil al institutiei
       finantate din venituri
         extrabugetare"                                   231
                                                      "Creditori"
                                                        232.32
                                                  "T.V.A. colectata"

    4. Inregistrarea facturii catre agentul economic cumparator:

               227                  =                      %
      "Clienti pentru produse
         monopol de stat"                                 621
                                                 "Produse monopol de stat"
                                                          232
                                               "Decontari cu bugetul statului"
                                                - analitic distinct - accize
                                                         232.32
                                                    "T.V.A. colectata"

    5. Achitarea facturii producatorului de alcool:

               234                  =                     120
          "Furnizori"                            "Disponibil al institutiei
                                                  finantate din venituri
                                                  extrabugetare"

    6. Decontarea sumei incasate anticipat de la clienti:

                %                   =                     227
                                                "Clienti pentru produse
                                                     monopol de stat"
               231
          "Creditori"
             232.32
      "T.V.A. colectata"

    7. Inregistrarea operatiunilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata:

             232.32                 =                   232.31
       "T.V.A. colectata"                        "T.V.A. deductibila"

             232.32                 =                   232.33
       "T.V.A. colectata"                          "T.V.A. de plata"

    8. Virarea accizei si a taxei pe valoarea adaugata la bugetul statului:

                %                   =                     120
               232
     "Decontari cu bugetul                "Disponibil al institutiei publice
           statului"                            finantate din venituri
     - analitic distinct - accize                    extrabugetare"
             232.33
        "T.V.A. de plata"

    B. Reflectarea operatiunilor de vanzare si cumparare in situatia agentilor economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice care lucreaza in sistem integrat:

    1. Inregistrarea facturii de la producatorul de alcool:

                %                   =                     234
                                                      "Furnizori"
               621
    "Produse monopol de stat"
             232.31
      "T.V.A. deductibila"

    2. Inregistrarea facturii catre producatorul de alcool:

               227                  =                      %
     "Clienti pentru produse
         monopol de stat"
                                                          621
                                                "Produse monopol de stat"
                                                          232
                                                  "Decontari cu bugetul
                                                         statului"
                                              - analitic distinct - accize
                                                         232.32
                                                   "T.V.A. colectata"

    3. Efectuarea regularizarii potrivit legii:

               234                  =                     227
          "Furnizori"                           "Clienti pentru produse
                                                   monopol de stat"

    4. Diferente valorice incasate dupa efectuarea regularizarii:

               120                  =                     227
    "Disponibil al institutiei                   "Clienti pentru produse
      finantate din venituri                          monopol de stat"
         extrabugetare"

    5. Inregistrarea operatiunilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata:

             232.32                 =                   232.31
       "T.V.A. colectata"                        "T.V.A. deductibila"
             232.32                 =                   232.33
       "T.V.A. colectata"                          "T.V.A. de plata"

    6. Virarea la bugetul statului a accizelor si a taxei pe valoarea adaugata:
    Virarea accizei si a taxei pe valoarea adaugata la bugetul statului:

                %                   =                     120
               232
    "Decontari cu bugetul statului"            "Disponibil al institutiei
    - analitic distinct - accize                  publice finantate din
                                                  venituri extrabugetare"
             232.33
       "T.V.A. de plata"SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1190/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1190 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu