Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 119 din  7 februarie 2002

pentru aprobarea tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si a metodologiilor privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 20 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 131 alin. (1) - (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologiile privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti raspund fata de utilizatori pentru eventualele pretentii ale tuturor detinatorilor de drepturi pe care ii reprezinta.
    Art. 3
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei refuzul nejustificat al utilizatorilor prevazuti in anexele nr. 1 si 2 de a plati organismului de gestiune colectiva desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor remuneratiile stabilite prin prezenta hotarare sau de a pune la dispozitie acestuia informatiile si documentele prevazute la pct. 5 din anexa nr. 1 si la pct. 3 din anexa nr. 2.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si amenzile se aplica de catre personalul imputernicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si de catre organele de politie.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               TABELELE
cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologia privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune si distribuitorii prin cablu

    1. Organismele de televiziune si distribuitorii prin cablu sunt obligati sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva ale artistilor interpreti autorizatiile prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, pentru emiterea, transmiterea si retransmiterea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti.
    2. Utilizatorii autorizati potrivit pct. 1 au obligatia sa plateasca o remuneratie reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti, calculata procentual din incasarile brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:

    Tabelul nr. 1
______________________________________________
    Anul           Organisme de  Distribuitori
                   televiziune    prin cablu
______________________________________________
      0                 1             2
______________________________________________
2002                  1,1%           1,1%
2003 si urmatorii     1,2%           1,2%
______________________________________________

    3. Baza de calcul a remuneratiei prevazute la pct. 2, reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti, datorata de catre organismele de televiziune, o constituie totalitatea incasarilor brute lunare (din care se scade taxa pe valoarea adaugata si taxa de publicitate) sau, in lipsa acestora, cheltuielile ocazionate de utilizare. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea incasarilor brute lunare (din care se scade taxa pe valoarea adaugata) sau, in lipsa acestora, cheltuielile ocazionate de utilizare.
    4. Remuneratiile datorate potrivit prevederilor pct. 2 se colecteaza de catre organismul de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996.
    5. Organismele de televiziune au obligatia sa puna la dispozitie organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti lista tuturor prestatiilor transmise in emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza lista completa a programelor retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismul de gestiune respectiv.
    6. Plata remuneratiilor prevazute la pct. 2, datorate de organismele de televiziune, se efectueaza trimestrial. Termenul limita de plata este ziua a 10-a din trimestrul urmator celui pentru care se efectueaza plata.
    7. Plata remuneratiilor prevazute la pct. 2, datorate de distribuitorii prin cablu, se efectueaza lunar. Termenul limita de plata este ziua a 25-a a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    8. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati stabilite contractual.

    ANEXA 2

                              TABELELE
cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologia privind comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si plata contravalorii acestor prestatii

    1. Prin comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se intelege comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii, prin intrebuintarea unor mijloace analogice sau digitale adecvate (aparatura de redare a filmelor si inregistrarilor audiovizuale, televizoare, echipament informatic etc.).
    2. Sunt utilizatori, in sensul prezentei anexe, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, administrare, inchiriere, subinchiriere etc.) spatii in care sunt comunicate prestatii artistice din domeniul audiovizual.
    3. Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor autorizatia pentru utilizarea prestatiilor artistice audiovizuale, sa plateasca remuneratiile prevazute in tabelele din prezenta anexa, pentru durata efectiva a utilizarii, si sa prezinte organismelor de gestiune colectiva informatii necesare identificarii prestatiilor artistice din domeniul audiovizual utilizate.
    4. Obligatia de plata a remuneratiilor revine administratorului spatiului in care are loc comunicarea publica. In situatia subinchirierii totale sau partiale a unui spatiu in care are loc comunicarea publica administratorii spatiilor subinchiriate vor plati remuneratii distincte daca utilizeaza surse proprii de comunicare a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual.
    5. Comunicarea catre utilizatori a modificarii remuneratiilor pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 se face de catre organismul de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, prin cel putin doua anunturi succesive publicate in doua ziare de raspandire nationala.
    6. Pentru comunicarea publica a prestatiilor artistice in cinematografe utilizatorii vor plati remuneratiile prevazute in tabelul nr. 1, calculate din veniturile brute lunare:

    Tabelul nr. 1
_______________________________________
      An        2002  2003 si urmatorii
_______________________________________
 Remuneratie    1,1%       1,2%
_______________________________________

    7. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectueaza trimestrial, in primele 20 de zile din trimestrul urmator. Pentru intarzierile la plata utilizatorii datoreaza penalitati stabilite contractual.
    8. Pentru comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre utilizatorii din turism se vor plati urmatoarele remuneratii:

    Tabelul nr. 2
_____________________________________________________________________________
                       Utilizatori                                Remuneratie
                                                                    lunara
_____________________________________________________________________________
                            0                                          1
_____________________________________________________________________________
Turism
1. Hoteluri pana la categoria trei stele inclusiv, situate in
   statiuni turistice (inclusiv orase-statiuni turistice):
a) cu capacitate mica de cazare                                    50.000 lei
b) cu capacitate medie de cazare (31 - 100 de camere)             100.000 lei
c) cu capacitate mare de cazare                                   150.000 lei
2. Hoteluri pana la categoria trei stele inclusiv, situate in
   orase (cu exceptia celor din statiunile turistice):
a) cu capacitate mica de cazare                                   100.000 lei
b) cu capacitate medie de cazare                                  150.000 lei
c) cu capacitate mare de cazare                                   200.000 lei
3. Hoteluri de categoria patru si cinci stele                     400.000 lei
4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacanta                 50.000 lei
5. Unitati de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni   50.000 lei
_____________________________________________________________________________

    9. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori conform tabelului nr. 2 se efectueaza lunar, pana cel tarziu in ultima zi a lunii respective. Pentru intarzierile la plata utilizatorii datoreaza penalitati stabilite contractual.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 119/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 119 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu