Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1176 din  2 noiembrie 1990

privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 bis  din 21 ianuarie 1991


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba statutele de organizare si functionare ale societatilor comerciale pe actiuni, infiintate prin articolul precedent, astfel cum sint cuprinse in anexele nr. 2 (2.1 - 2.110)*).
------------
    *) Anexele nr. 2.1 - 2.110 si anexa nr. 3 se comunica unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 3
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului care isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexele nr. 2.1 - 2.110 si anexa nr. 3 se comunica unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 4
    Societatile comerciale pe actiuni infiintate realizeaza obiectul de activitate pe baza de contracte comerciale incheiate in conformitate cu Codul civil si Codul comercial roman, cu exceptiile prevazute de lege.
    Contractarea marfurilor supuse sistemului de repartitii prin balantele materiale se va face in conformitate cu reglementarile stabilite de catre guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.
    Art. 5
    Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social pe baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute de lege, activitate care se va finaliza pina la data de 15 decembrie 1990.
    Art. 6
    Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice de stat prevazute in anexa nr. 1 isi inceteaza activitatea.
    Activul si pasivul unitatilor de stat care isi inceteaza activitatea se preiau de catre societatile comerciale infiintate.
    Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza timp de trei luni de salariul tarifar avut si sporul de vechime, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 7
    Anexele nr. 1, 2 (2.1 - 2.110) si 3 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 8
    Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.

                             PRIM-MINISTRU
                              PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                                LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 15/1990
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea          Forma         Sediul        Capital        Denumirea
crt. societatii        juridica    --------------   social      unitatilor care
     comerciale                     localitatea,    initial      isi inceteaza
                                      judetul      -----------    activitatea
                                                   structura*)
                                                    conform
                                                   bilantului
                                                       la
                                                   30.06.1990
                                                   (mil. lei)
________________________________________________________________________________
  1. "Vulcan" - S.A.   Societate   Bucuresti, str.    2453,2    Intreprinderea
                       comerciala  Sebastian,      -----------  "Vulcan" -
                       pe actiuni  sector 5          (1442,5 +  Bucuresti
                       (S.A.)                         1562,5)

    Obiectul de activitate
    Proiectarea, producerea si comercializarea cazanelor energetice si industriale, echipamentelor pentru utilaj petrolier.

  2. "Satras" - S.A.   Societate    Mirsa,            630,4     Intreprinderea
                       comerciala   judetul Sibiu   ----------- mecanica Mirsa
                       pe actiuni                    (396,0 +   - Fabrica de
                       (S.A.)                         615,8)    semiremorci si
                                                                automacarale

    Obiectul de activitate
    Producerea, comercializarea si repararea mijloacelor de transport auto, piese de schimb, service, asistenta tehnica in tara si strainatate.

  3. "Sarum" - S.A.    Societate   Mirsa,              270,2    Intreprinderea
                       comerciala  judetul Sibiu    ----------- mecanica Mirsa
                       pe actiuni                     (261,0 +  - sectia mecano-
                       (S.A.)                           11,3)   energetica

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea pieselor de schimb pentru masini, utilaje si instalatii, constructii sudate, livrarea utilitatilor tehnologice, reparatii capitale, curente si intretinere a utilajelor, masinilor si instalatiilor, prestari de servicii in domeniul P.S.I.

  4. "Scut" - S.A.     Societate   Mirsa,             324,1     Intreprinderea
                       comerciala  judetul Sibiu    ----------- mecanica Mirsa
                       pe actiuni                   (254 + 288) - Fabrica de
                       (S.A.)                                   autobasculante
                                                                grele

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea buldozerelor, incarcatoarelor frontale, caroseriilor, remorcilor, autosasiurilor speciale, constructii sudate, reductoare, piese de schimb, reparatii, asistenta tehnica si servicii in tara si strainatate.

  5. "Promir" - S.A.   Societate   Mirsa,              251,8    Intreprinderea
                       comerciala  judetul Sibiu    ----------- mecanica Mirsa
                       pe actiuni                      (75,0 +  - sectia
                       (S.A.)                          205,1)   scularie si
                                                                compartiment de
                                                                proiectare

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea prototipurilor de produse noi si modernizate, SDV-uri, masini, echipamente si instalatii, proiectare produse, tehnologii, SDV-uri, utilaje, servicii aferente obiectivului de activitate.

  6. "Satram" - S.A.   Societate   Mirsa,              161,5    Intreprinderea
                       comerciala  judetul Sibiu    ----------- mecanica Mirsa
                       pe actiuni                     (126,0 +  - activitate de
                       (S.A.)                          384,6)   aprovizionare
                                                                si sectia de
                                                                transporturi
                                                                interne

    Obiectul de activitate
    Activitate de aprovizionare si comercializare a materialelor si subansamblelor, prestare de servicii in domeniul transportului, intretinere si reparatii mijloace de transport din dotare, fabricarea de piese de schimb necesare.

  7. "Roti-auto" -     Societate   Dragasani,          371,6    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  str. Tudor       ----------- de jenti auto
                       pe actiuni  Vladimirescu,      (333,4 +  Dragasani
                       (S.A.)      judetul Olt         661,1)

    Obiectul de activitate
    Proiectarea, producerea si comercializarea jentilor si rotilor auto cuprinse in gama 13" - 16" diametrul, in tara si strainatate.

  8. "Sacro" - S.A.    Societate   Bucuresti, sos.      3,8     Directia de
                       comerciala  Berceni          ----------- echipament
                       pe actiuni  nr. 104,         (0,3 + 3,2) nuclear din
                       (S.A.)      sector 4                     cadrul
                                                                Centralei
                                                                industriale de
                                                                utilaj
                                                                energetic
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Realizarea activitatilor aferente furnizarii de utilaje, echipamente si materiale pentru centrale nuclearo-electrice, asistenta tehnica in tara si strainatate, precum si consulting.

  9. "Electroprecizia" Societate   Sacele,            1263,8    Intreprinderea
     - S.A.            comerciala  str. Parcului    ---------- "Electroprecizia"
                       pe actiuni  nr. 18, judetul    (894,4 +  Sacele
                       (S.A.)      Brasov              421,7)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de: motoare electrice, echipamente electrice pentru mijloace de transport; masini, utilaje, instalatii, standuri pentru industria electrotehnica.

 10. "Oteluri pentru   Societate   Cristuru           419,4     Intreprinderea
     scule"  - S.A.    comerciala  Secuiesc,       -----------  de oteluri
                       pe actiuni  str. Bicazului    (387,8 +   speciale
                       (S.A.)      nr. 111,            52,4)    forjate Cristuru
                                   judetul                      Secuiesc
                                   Harghita

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de bare forjate din oteluri inalt aliate si oteluri speciale.

 11. "Ius" - S.A.      Societate   Brasov, str.        389      Intreprinderea
                       comerciala  Harmanului      -----------  de unelte si
                       pe actiuni  nr. 58,           (286,1 +   scule Brasov
                       (S.A.)      judetul Brasov     136,3

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de: scule, dispozitive, verificatoare, bunuri de larg consum (scule si unelte de mina), masini si utilaje pentru producerea bunurilor de larg consum.

 12. "Conect" - S.A.   Societate   Bucuresti,           330     Intreprinderea
                       comerciala  b-dul Dimitrie   ----------- "Conect"
                       pe actiuni  Pompei nr. 10,     (305,7 +  Bucuresti
                       (S.A.)      sector 2            143,8)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de elemente de conectare-comutare si utilaje tehnologice pentru industria electronica si electrotehnica.

 13. "Orologerie       Societate   Arad, str.          302,1    Intreprinderea
     industriala"      comerciala  Cocorilor        ----------- de orologerie
     - S.A.            pe actiuni  nr. 24,            (279,5 +  industriala
                       (S.A.)      judetul Arad         54,8)   Arad

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de microreductoare, contoare, temporizatoare, programatoare pentru mecanica fina.

 14. "Aradeanca" -     Societate   Arad, str.          100,4    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Padurii          ----------- "Aradeanca" -
                       pe actiuni  nr. 2 - 4,          (67,5 +  Arad
                       (S.A.)      judetul Arad         45,2)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea bunurilor de larg consum (jucarii, articole tehnico-medicale), bunuri de uz casnic.

 15. "Ares" - S.A.     Societate   Bucuresti,          54,4     Intreprinderea
                       comerciala  str. Apolodor    ----------- de comert
                       pe actiuni  nr. 17,             (5,5 +   exterior
                       (S.A.)      sector 5            77,1)    "Ecomes"
                                                                - Centrala
                                                                industriala
                                                                de echipament
                                                                special

    Obiectul de activitate
    Servicii de export-import pentru bunuri de larg consum si produse speciale, marfuri generale, materii prime, materiale si utilaje tehnologice, organizarea de expozitii in tara si strainatate, infiintarea de reprezentante comerciale, consultanta privind activitati tehnice, economice, sociale si juridice, asistenta tehnica, economica de specialitate.

 16. "Socum" - S.A.    Societate   Bucuresti, b-dul    391,9    Intreprinderea
                       comerciala  Chimistilor      ----------- de utilaj greu
                       pe actiuni  nr. 26,            (357,5 +  si transporturi
                       (S.A.)      sector 3             60,6    auto pentru
                                                                constructii
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Prestarea de servicii in tara si strainatate cu mijloace de transport si utilaje de constructii, intretinerea si repararea acestor mijloace si confectionarea de piese de schimb necesare reparatiilor.

 17. "Ges" - S.A.      Societate   Boldesti-Scaeni,    479,0    Intreprinderea
                       comerciala  str. Industriei  ----------- de geamuri
                       pe actiuni  nr. 1, judetul     (283,9 +  Scaeni
                       (S.A.)      Prahova             146,9)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de geamuri, produse de geamuri, vata de sticla si alte produse din sticla, masini si utilaje pentru industria sticlei.

 18. "Hirtia" - S.A.   Societate   Busteni, str.       391,0    Intreprinderea
                       comerciala  Libertatii       ----------- de hirtie
                       pe actiuni  nr. 90,            (295,4 +  Busteni
                       (S.A.)      judetul Prahova     116,7)

    Obiectul de activitate
    Fabricarea urmatoarelor sortimente de hirtie si cartoane: hirtie de scris si tiparit cu gramaj de minimum 60 g/mp, hirtie de ambalaj, hirtie cartoane tehnice, hirtie creponata, hirtie igienico-sanitara, pasta mecanica lemn, caiete scolare, saci de hirtie.

 19. "Stirom" - S.A.   Societate   Bucuresti, str.     367,7    Intreprinderea
                       comerciala  Theodor Pallady  ----------- de articole de
                       pe actiuni  nr. 45, sector 3   (241,2 +  sticlarie
                       (S.A.)                          145,9)   Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Fabricarea si comercializarea articolelor de sticlarie de ambalaj si menaj, tuburi, fiole, lentile si alte articole tehnico-utilitare din sticla calcosodica si borosilicatica.

 20. "Pehart" - S.A.   Societate   Petresti, str.      295,0    Intreprinderea
                       comerciala  1 Mai nr. 840,   ----------- de hirtie
                       pe actiuni  judetul Arges      (235,2 +  Petresti
                       (S.A.)                           85,9)

    Obiectul de activitate
    Fabricarea de hirtie de scris si tiparit suport, heliografica, diagrame, matase si suport innobilar, caiete si confectii din hirtie, comercializarea acestor produse.

 21. "Cahiro" - S.A.   Societate   Boldesti-Scaeni,    229,0    Intreprinderea
                       comerciala  sos. Ploiesti -  ----------- de cartoane si
                       pe actiuni  Valeni km 9,       (173,3 +  confectii
                       (S.A.)      judetul Prahova      61,6)   "Prahova" Scaeni

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de cartoane, ambalaje, hirtie igienica, cartoane dure, duplex, suport tapiterie auto, innobilarea mucavalei.

 22. "Stifin" S.A.     Societate   Buzau, str.        94,9      Intreprinderea
                       comerciala  Bazalt nr. 15,  -----------  de sticlarie si
                       pe actiuni  judetul Buzau     (72,7 +    menaj Berca
                       (S.A.)                         43,4)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de sticlarie fina de menaj, obiecte de podoaba, artizanat din sticla si alte produse din sticla, prelucrarea manuala a topiturii de sticla.

 23. "Samus" - S.A.    Societate   Dej, str.            82,0    Intreprinderea
                       comerciala  Bistritei        ----------- de prelucrare a
                       pe actiuni  nr. 63,             (59,5 +  lemnului Dej
                       (S.A.)      judetul Cluj        111,6)

    Obiectul de activitate
    Producerea de mobilier rustic, mobilier stil, modern, mobilier pentru spatii turistice si comerciale, executarea de lucrari privind montarea de mobilier service.

 24. "Somaco" - S.A.   Societate   Bucuresti,         1844,5    Intreprinderile
     Bucuresti,        comerciala  Calea Grivitei   ----------- de prefabricate
     cu sucursale in:  pe actiuni  nr. 136,          (1826,9 +  din beton
     Galati,           (S.A.)      sector 1            566,8)   Galati,
     Alexandria,                                                Alexandria si
     Drobeta-Turnu                                              intreprinderile
     Severin, Brasov,                                           de materiale de
     Iasi, Roman,                                               de constructii
     Satu Mare,                                                 Drobeta-Turnu
     Constanta,                                                 Severin, Brasov,
     Miercurea-Ciuc,                                            Buzau, Iasi,
     Doaga.                                                     Doaga, Roman,
                                                                Satu Mare

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea prefabricatelor din beton, beton celular autoclavizat, caramizi si blocuri ceramice, blocuri de zidarie cu agregate usoare, placi termoizolatoare, placi din ipsos armate, placaje si piese din marmura si piatra, agregate minerale, utilaje tehnologice, servicii de studiu si proiectare tehnologica.

 25. "Romcif" - S.A.   Societate   Fieni, str.         974,8    Combinatul de
                       comerciala  Industriilor     ----------- lianti si
                       pe actiuni  nr. 34, judetul    (763,3 +  azbociment
                       (S.A.)      Dimbovita           367,2)   Fieni

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea la extern si la export de ciment, placi si tuburi de azbociment, var si alte materiale de constructii.

 26. "Soceram" - S.A.  Societate   Bucuresti,          750,6    Intreprinderile
     Bucuresti, cu     comerciala  Calea Grivitei   ----------- de produse
     sucursale in      pe actiuni  nr. 136,           (922,1 +  ceramice:
     localitatile:     (S.A.)      sector 1            295,9)   Jimbolia, Satuc,
     Jimbolia,                                                  Tandarei,
     Satuc, Tandarei,                                           Urziceni si
     Urziceni,                                                  intreprinderile
     Doicesti, Bucov,                                           de materiale de
     Suceava.                                                   constructii
                                                                Doicesti,
                                                                Bucov, Suceava

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de materiale de zidarie, cahle de teracota, tigle, beton celular, autoclavizat, produse din poliesteri armati cu fibre de sticla, prefabricate de beton armat, utilaje tehnologice pentru industria materialelor de constructii, servicii de studii si proiectare tehnologica, activitate de consulting, marketing, export-import.

 27. "Cimentul" - S.A. Societate   Turda,              524,6    Combinatul de
                       comerciala  str. Bihorului,  ----------- lianti si
                       pe actiuni  nr. 4,             (507,1 +  materiale
                       (S.A.)      judetul Cluj        177,4)   refractare
                                                                Turda

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea la intern si la export de ciment, var, ipsos, caramizi refractare, produse de cariera etc.

 28. "Premi" - S.A.    Societate   Vaslui, str.        509,3    Intreprinderea
                       comerciala  Metalurgiei      ----------- de materiale
                       pe actiuni  nr. 1, judetul     (438,5 +  de constructii
                       (S.A.)      Vaslui              125,9)   "Premi" Vaslui

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea produselor termo-feno-hidroizolatoare pentru constructii, materiale plastice, elemente prefabricate din beton si alte materiale de constructii.

 29. "Urbis" - S.A.    Societate   Bucuresti,          468,5    Intreprinderea
     Bucuresti, cu 5   comerciala  B-dul Preciziei  ----------- de radiatoare,
     sucursale pe      pe actiuni  nr. 5, sector 6    (349 +    echipament
     domenii de        (S.A.)                          397,2)   metalic, obiecte
     activitate in                                              si armaturi
     Bucuresti                                                  sanitare.
                                                                "Iremoas" -
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea de armaturi sanitare, echipament metalic pentru usi, ferestre si mobilier, cazi de baie si cuve, dus din fonta emailata, corpuri de incalzire, alice de sablaj, utilaje, scule si dispozitive, piese de schimb, prestari de servicii si alte activitati industriale.

 30. "Romups" - S.A.   Societate   Suceava, Calea      401,3    Intreprinderea
                       comerciala  Unirii nr. 28,   ----------- de utilaje si
                       pe actiuni  judetul Suceava    (314,7 +  piese de schimb
                       (S.A.)                          226,8)   "Iups" - Suceava

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea utilajelor tehnologice, echipamentelor si pieselor de schimb pentru industria materialelor de constructii, lemnului, chimiei, minerit, obiecte sanitare din tabla emailata, cazi baie din tabla emailata etc.

 31. "Uteps" - S.A.    Societate   Alba Iulia,         283,9    Intreprinderea
                       comerciala  str. Clujului    ----------- de utilaje Alba
                       pe actiuni  nr. 28, judetul    (157,0 +  Iulia
                       (S.A.)      Alba                176,7)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de utilaje tehnologice, echipamente si piese de schimb pentru industria materialelor de constructii si lemnului.

 32. "Elpreco" - S.A.  Societate   Craiova,            245,7    Intreprinderea
                       comerciala  B-dul Nicolae    ----------- de prefabricate
                       pe actiuni  Titulescu          (174,5 +  din beton
                       (S.A.)      nr. 170,             83,1)   Craiova
                                   judetul Dolj

    Obiectul de activitate
    Producerea, comercializarea si montajul elementelor pentru constructii din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, tuburilor de presiune, altor materiale de constructii.

 33. "Izomac" - S.A.   Societate   Turda, str.         238,9    Intreprinderea
                       comerciala  Armata Rosie     ----------- de materiale de
                       pe actiuni  nr. 29, judetul    (184,9 +  constructii
                       (S.A.)      Cluj                119,1)   Turda

    Obiectul de activitate
    Proiectarea, producerea si comercializarea produselor din mase plastice pentru constructii, produselor hidroizolatoare bitumate, prefabricatelor din beton armat, tuburilor de presiune din beton armat precomprimat, agregatelor minerale pentru constructii, altor materiale de constructii.

 34. "Pumac" - S.A.    Societate   Bucuresti,          196,1    Intreprinderea
                       comerciala  B-dul Armata     ----------- de utilaje si
                       pe actiuni  Poporului nr. 6,    (85,9 +  piese de schimb
                       (S.A.)      sector 6            127,4)   "Iups" Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Executarea si comercializarea de utilaje si piese de schimb pentru industria materialelor de constructii si industria lemnului, corpuri de macinare pentru industria cimentului si minerit service si asistenta tehnica.

 35. "Temelia" - S.A.  Societate   Brasov, str.         205     Intreprinderea
                       comerciala  Carpatilor       ----------- de lianti
                       pe actiuni  nr. 24, judetul    (165,1 +  Brasov
                       (S.A.)      Brasov              106)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea cimentului si altor materiale de constructii.

 36. "Setum" - S.A.    Societate   Bucuresti,          171,9    Intreprinderea
                       comerciala  B-dul Preciziei  ----------- de radiatoare,
                       pe actiuni  nr. 32,             (73,5 +  echipament
                       (S.A.)      sector 6            131,3)   metalic,
                                                                obiecte si
                                                                armaturi
                                                                sanitare si
                                                                Fabrica de
                                                                timplarie
                                                                metalica si
                                                                corpuri de
                                                                incalzire

    Obiectul de activitate
    Cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea de utilaje industriale, unelte si scule pentru agricultura, confectii, mobilier si timplarie metalica, articole sport-turism, service etc.

 37. "Teraplast" -     Societate   Bistrita,            77,8    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  str. Romana      ----------- de materiale de
                       pe actiuni  nr. 17 A,           (94,5 +  constructii si
                       (S.A.)      judetul              18,1)   Fabrica de
                                   Bistrita-Nasaud              teracote si mase
                                                                plastice
                                                                Bistrita

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea la intern si export de cahle de teracota si produse din mase plastice si organizarea de servicii pentru montaj sobe.

 38. "Romanceram" -    Societate   Roman, str.         104,1    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Aleea Plopilor   ----------- de produse
                       pe actiuni  nr. 10, judetul    (123,7 +  ceramice Roman
                       (S.A.)      Neamt                38,2)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de cahle, obiecte sanitare din portelan, caramizi subtiri din samota, blocuri de zidarie, cu agregate usoare, tuburi de presiune, placi ceramice din argila refractara si alte materiale ceramice.

 39. "Decirom" - S.A.  Societate   Constanta,           83,9    Agentia de
                       comerciala  Incinta Portului ----------- exploatare
                       pe actiuni  Maritim,            (71,1 +  portuara
                       (S.A.)      judetul              16,7)   Constanta
                                   Constanta                    pentru incarcare
                                                                ciment si
                                                                materiale de
                                                                constructii

    Obiectul de activitate
    Efectuarea de prestatii in vederea expedierii prin portul Constanta a materialelor de constructii.

 40. "Siceram" - S.A.  Societate   Sighisoara,         34,9     Intreprinderea
                       comerciala  str. Nicolae     ----------- de produse
                       pe actiuni  Balcescu           (24,7 +   ceramice
                       (S.A.)      nr. 123,            15,4)    Sighisoara
                                   judetul Mures

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea produselor ceramice pentru constructii: caramizi si blocuri ceramice, blocuri de zidarie cu agregate usoare, tigle si alte materiale de constructii.

 41. "Metalurgica" -   Societate   Aiud, str.         1564      Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Vulcan           ----------- metalurgica
                       pe actiuni  nr. 2 - 10,       (1304,8 +  Aiud
                       (S.A.)      judetul Alba        619,7)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de utilaj metalurgic si piese de schimb, diferite constructii metalice, utilaje de turnare pentru otelarii, piese turnate din fonta, neferoase, piese de schimb necesare industriei chimice, impletituri din sirma, coase, alte produse pentru uz gospodaresc.

 42. "Intfor" - S.A.   Societate   Galati,              593     Laminorul de
                       comerciala  str. Portului    ----------- tabla Galati
                       pe actiuni  nr. 157,            (383,3 +
                       (S.A.)      judetul Galati       331,8)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de laminate la cald (tabla subtire, mijlocie si groasa), laminate la rece, tabla striata, profile la rece deschise si inchise, panouri portante din tabla neagra si zincata, acoperiri metalice.

 43. "Carbochim" -     Societate   Cluj-Napoca,        490      Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Piata "1 Mai"    ----------- "Carbochim"
                       pe actiuni  nr. 3,             (411,8 +  Cluj-Napoca
                       (S.A.)      judetul Cluj        179,2)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de corpuri abrazive, abrazive pe suport, granule de carbura de siliciu si produse carbunoase.

 44. "Trefo" - S.A.    Societate   Galati, B-dul        372     Intreprinderea
                       comerciala  George Cosbuc    ----------- de sirma, cuie
                       pe actiuni  nr. 251,            (324 +   si lanturi
                       (S.A.)      judetul Galati        83,3)  Galati

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de produse din sirma trefilata, lanturi, cabluri electrice pentru cuptoare electrice.

 45. "Resial" - S.A.   Societate   Alba Iulia,         368      Intreprinderea
                       comerciala  str. Clujului    ----------- de produse
                       pe actiuni  nr. 23,            (343,5 +  refractare
                       (S.A.)      judetul Alba        118,5)   Alba Iulia

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de produse refractare silico-aluminoase (caramizi refractare silico-aluminoase, samote refractare, mase refractare).

 46. "Metalurgica" -   Societate   Vlahita,            354      Intreprinderea
     S.A.              comerciala  str. Gabor Aron  ----------- de piese
                       pe actiuni  nr. 20, judetul    (305,9 +  Vlahita
                       (S.A.)      Harghita            117,9)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de fonta speciala si piese turnate din fonta pentru industria metalurgica si electrotehnica.

 47. "Sinteref" - S.A. Societate   Azuga, str.         66,3     Intreprinderea
                       comerciala  Independentei    ----------- de produse
                       pe actiuni  nr. 59,           (269,6 +   refractare
                       (S.A.)      judetul Prahova     59,3)    "Samota" Azuga

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de produse refractare.

 48. "Somatex"*) -     Societate   Bucuresti,          20,65    Directia
     S.A.              comerciala  str. Ion Ghica   ----------- generala de
                       pe actiuni  nr. 13, sector 3   (19,2 +   constructii de
                       (S.A.)                           1,654)  masini -
                                                                Departamentul
                                                                industriei
                                                                textile si
                                                                pielariei

    Obiectul de activitate
    Executarea de servicii, consulting, management, intermedierea cooperarii dintre societati comerciale si alte agentii economice, informare tehnico-stiintifica studiu de marketing si comercializarea pe piata interna si externa.
------------
    *) Pentru aceasta societate, prezenta hotarire se aplica de la data de 26 octombrie 1990.

 49. "Comat" - S.A.    Societate   Alba Iulia,         199,6    Intreprinderea
     Alba              comerciala  str. Garii       ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 10,             (46,4 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Alba        220,7 +  desfacere Alba
                                                         1,9)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 50. "Comat" - S.A.    Societate   Arad, str.          237,4    Intreprinderea
     Arad              comerciala  Cimpu Linistii   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 3,              (49,5 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Arad        250,4 +  desfacere Arad
                                                         3,5)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 51. "Comat" - S.A.    Societate   Pitesti, str.       312,9    Intreprinderea
     Arges             comerciala  Bascovului       ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 55, judetul     (43,8 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      Arges               293,7 +  desfacere Arges
                                                         1,2)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 52. "Comat" - S.A.    Societate   Bacau, str.         207,9    Intreprinderea
     Bacau             comerciala  Stejarului       ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 1,              (33,3 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Bacau       227,6 +  desfacere Bacau
                                                         4,4)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 53. "Comat" - S.A.    Societate   Oradea, str.        187,9    Intreprinderea
     Bihor             comerciala  Peta nr. 2,      ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  judetul Bihor       (44,8 +  aprovizionare si
                       (S.A.)                          157,7 +  desfacere Bihor
                                                         2,6)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 54. "Comat" - S.A.    Societate   Bistrita, str.      97,7     Intreprinderea
     Bistrita          comerciala  Cetatii nr. 6,   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  judetul            (31,1 +   aprovizionare
                       (S.A.)      Bistrita-Nasaud    128,6 +   si desfacere
                                                        4,1)    Bistrita-Nasaud

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 55. "Comat" - S.A.    Societate   Botosani, str.      128,1    Intreprinderea
     Botosani          comerciala  Manolesti Deal   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 6, judetul      (34,5 +  aprovizionare
                       (S.A.)      Botosani            135,4 +  si desfacere
                                                         3,3)   Botosani

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 56. "Comat" - S.A.    Societate   Brasov, str.        718,9    Intreprinderea
     Brasov            comerciala  Zizinului        ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 111, judetul    (94,5 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      Brasov              734,6 +  desfacere Brasov
                                                         4,8)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 57. "Comat" - S.A.    Societate   Braila, str.        192,3    Intreprinderea
     Braila            comerciala  Independentei    ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 74,             (39,3 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Braila      167,9 +  desfacere Braila
                                                         2,7)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 58. "Comat" - S.A.    Societate   Buzau, str.         239,5    Intreprinderea
     Buzau             comerciala  Transilvaniei    ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 425 bis,        (42,4 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Buzau       264,5 +  desfacere Buzau
                                                         3,5)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 59. "Comat" - S.A.    Societate   Resita, comuna      146,0    Intreprinderea
     Caras-Severin     comerciala  Moniom, judetul  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  Caras-Severin       (19,8 +  aprovizionare
                       (S.A.)                          211,4)   si desfacere
                                                                Caras-Severin

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 60. "Comat" - S.A.    Societate   Calarasi, str.      109,4    Intreprinderea
     Calarasi          comerciala  Varianta Nord    ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 5, judetul      (54,8 +  aprovizionare
                       (S.A.)      Calarasi            264,1 +  si desfacere
                                                        39,5)   Calarasi

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 61. "Comat" - S.A.    Societate   Cluj-Napoca,        494,3    Intreprinderea
     Cluj              comerciala  str. Traian      ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  Vuia               (101,6 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      nr. 206 bis,        917,1 +  desfacere Cluj
                                   judetul Cluj          7,3)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 62. "Comat" - S.A.    Societate   Constanta, str.     270,9    Intreprinderea
     Constanta         comerciala  Interioara       ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 3, judetul      (60,2 +  aprovizionare
                       (S.A.)      Constanta           293,6 +  si desfacere
                                                         3,5)   Constanta

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 63. "Comat" - S.A.    Societate   Sfintu Gheorghe,    159,7    Intreprinderea
      Covasna          comerciala  str. Brasovului  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 1, judetul      (27,4 +  aprovizionare
                       (S.A.)      Covasna             213,4 +  si desfacere
                                                         1,7)   Covasna

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 64. "Comat" - S.A.    Societate   Tirgoviste,         279,2    Intreprinderea
     Dimbovita         comerciala  str. Laminorului ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 8, judetul      (59,2 +  aprovizionare
                       (S.A.)      Dimbovita           271,5 +  si desfacere
                                                         0,9)   Dimbovita

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 65. "Comat " - S.A.   Societate   Craiova, str.       287,7    Intreprinderea
     Dolj              comerciala  Sararilor        ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 37,             (62,1 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Dolj        441,5 +  desfacere Dolj
                                                         2,8)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 66. "Comat" - S.A.    Societate   Galati, str.        255,8    Intreprinderea
     Galati            comerciala  Mesteacanului    ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 2,              (41,9 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Galati      374,8 +  desfacere Galati
                                                         1,6)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 67. "Comat" - S.A.    Societate   Giurgiu,            171,0    Intreprinderea
     Giurgiu           comerciala  Calea Bucuresti  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 355 - 361,      (51,5 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Giurgiu     313,3 +  si desfacere
                                                        10,7)   Giurgiu

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 68. "Comat" - S.A.    Societate   Tg. Jiu             136,7    Intreprinderea
     Gorj              comerciala  str. 23 August   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 107,            (30,4 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Gorj        114,0 +  si desfacere
                                                        28,0)   Gorj

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 69. "Comat" - S.A.    Societate   Miercurea-Ciuc,     117,1    Intreprinderea
     Harghita          comerciala  str. Salcimi     ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 5,              (30,4 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul             159,6 +  si desfacere
                                   Harghita              2,0)   Harghita

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 70. "Comat" - S.A.    Societate   Deva, str.          228,2    Intreprinderea
     Hunedoara         comerciala  Depozitelor      ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 5,              (42,8 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul             277,8 +  si desfacere
                                   Hunedoara             3,9)   Hunedoara

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 71. "Comat" - S.A.    Societate   Slobozia,           127,8    Intreprinderea
     Ialomita          comerciala  Sos. Amara       ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 1 bis,          (28,8 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Ialomita    107,9 +  si desfacere
                                                        19,8)   Ialomita

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 72. "Comat" - S.A.    Societate   Iasi, str.          268,7    Intreprinderea
     Iasi              comerciala  Sergent Grigore  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  Ion nr. 7,          (61,9 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Iasi        256,3 +  si desfacere
                                                         2,5)   Iasi

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 73. "Comat" - S.A.    Societate   Baia Mare,          156,1    Intreprinderea
     Maramures         comerciala  str. Margeanului ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 5, judetul      (45,3 +  aprovizionare
                       (S.A.)      Maramures           241,1 +  si desfacere
                                                         1,8)   Maramures

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 74. "Comat" - S.A.    Societate   Drobeta-Turnu       128,1    Intreprinderea
     Mehedinti         comerciala  Severin,         ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  str. Timisoarei     (32,8 +  aprovizionare
                       (S.A.)      nr. 210, judetul    143,9 +  si desfacere
                                   Mehedinti             3,1)   Mehedinti

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 75. "Comat" - S.A.    Societate   Tirgu Mures,        192,3    Intreprinderea
     Mures             comerciala  str. Depozitelor ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 21 - 25,        (31,2 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Mures       163,8 +  si desfacere
                                                         4,7)   Mures

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 76. "Comat" - S.A.    Societate   Piatra-Neamt,       229,4    Intreprinderea
     Neamt             comerciala  str. Ion Paun    ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  Pincio  nr. 3,      (52,9 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Neamt       203,2 +  si desfacere
                                                         1,4)   Neamt

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 77. "Comat" - S.A.    Societate   Slatina, str.       148,9    Intreprinderea
     Olt               comerciala  Constructorului  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 3,              (45,5 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Olt         228,9 +  desfacere Olt
                                                         3,5)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 78. "Comat" - S.A.    Societate   Ploiesti,           404,8    Intreprinderea
     Prahova           comerciala  str. Petrolului  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 1,              (62,6 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Prahova     587,5 +  si desfacere
                                                         1,0)   Prahova

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 79. "Comat" - S.A.    Societate   Satu Mare,          107,9     Intreprinderea
     Satu Mare         comerciala  str. Magnoliei   -----------  en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 51, judetul     (31,7 +   aprovizionare
                       (S.A.)      Satu Mare           117,5 +   si desfacere
                                                         4,2)    Satu Mare

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 80. "Comat" - S.A.    Societate   Zalau, str.         133,1    Intreprinderea
     Salaj             comerciala  Mihai Viteazu    ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 85,             (47,1 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Salaj       291,2 +  desfacere Salaj
                                                         5,8)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 81. "Comat" - S.A.    Societate   Sibiu, str.         261,6    Intreprinderea
     Sibiu             comerciala  Alba Iulia       ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 112,            (47,6 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Sibiu       325,7 +  desfacere Sibiu
                                                         2,0)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 82. "Comat" - S.A.    Societate   Suceava, str.       135,9    Intreprinderea
     Suceava           comerciala  Bazelor nr. 3,   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  judetul Suceava     (41,4 +  aprovizionare
                       (S.A.)                          170,1 +  si desfacere
                                                         2,2)   Suceava

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 83. "Comat" - S.A.    Societate   Alexandria,         143,0    Intreprinderea
     Teleorman         comerciala  str. Viilor      ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 15,             (26,6 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul             160,3 +  si desfacere
                                   Teleorman             1,4)   Teleorman

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 84. "Comat" - S.A.    Societate   Timisoara, str.     429,6    Intreprinderea
     Timis             comerciala  Ion Ionescu de   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  la Brad nr. 15,     (89,6 +  aprovizionare si
                       (S.A.)      judetul Timis       616,6 +  desfacere Timis
                                                         8,2)

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 85. "Comat" - S.A.    Societate   Tulcea, str.         95,9    Intreprinderea
     Tulcea            comerciala  Combustibilului  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 6, judetul      (20,2 +  aprovizionare
                       (S.A)       Tulcea              151,6 +  si desfacere
                                                         2,4)   Tulcea

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 86. "Comat" - S.A.    Societate   Vaslui, str.        115,4    Intreprinderea
     Vaslui            comerciala  Metalurgiei      ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 3,              (39,5 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Vaslui      248,6 +  si desfacere
                                                        40,0)   Vaslui

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 87. "Comat" - S.A.    Societate   Rimnicu Vilcea,     166,8    Intreprinderea
     Vilcea            comerciala  str. Stolniceni  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 117,            (31,9 +  aprovizionare
                       (S.A.)      judetul Vilcea      187,0 +  si desfacere
                                                         3,9)   Vilcea

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 88. "Comat" - S.A.    Societate   Focsani,            250,0    Intreprinderea
     Vrancea           comerciala  str. Milcovului  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 42,             (51,3 +  aprovizionare
                       (S.A.)     judetul Vrancea      367,8 +  si desfacere
                                                         1,2)   Vrancea

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 89. "Comat Met" -     Societate   Bucuresti,          436,9    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  str. Catanoaia   ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 33, sector 3    (50,6 +  aprovizionare
                       (S.A.)                         1380,1)   si desfacere a
                                                                metalului
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 90. "Comat Electro" - Societate   Bucuresti, str.     383,5    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Ghetu Anghel     ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 1,              (52,4 +  aprovizionare
                       (S.A.)      sector 3            680,8)   si desfacere a
                                                                produselor
                                                                electrotehnice,
                                                                lemn si
                                                                materiale de
                                                                constructii
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 91. "Comat Chim" -    Societate   Bucuresti, str.     325,5    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Masina de Piine  ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 49,             (41,4 +  aprovizionare
                       (S.A.)      sector 2            623,0)   si desfacere a
                                                                produselor
                                                                chimice si
                                                                hirtie-cartoane
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 92. "Comat Auto" -    Societate   Bucuresti, str.     485,0    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Timisoara        ----------- en gros pentru
                       pe actiuni  nr. 90, sector 4    (54,8 +  aprovizionare
                       (S.A.)                          434,1)   si desfacere a
                                                                produselor din
                                                                metal si piese
                                                                schimb auto
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Aprovizionarea agentilor economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble si alte produse industriale.

 93. "Rolast" - S.A.   Societate   Pitesti,            991,0    Combinatul de
                       comerciala  str. Dobrogeanu  ----------- articole tehnice
                       pe actiuni  Gherea nr. 1,      (790,8 +  din cauciuc
                       (S.A.)      judetul Arges       399,9)   Pitesti

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea articolelor tehnice din cauciuc: benzi de transport, placi tehnice, covoare, furtunuri, garnituri profilate, coturi, mansoane, articole din ebonita, operatiuni de export.

 94. "Terom" - S.A.    Societate   Iasi, Calea        2334,0    Combinatul de
                       comerciala  Chisinaului      ----------- fibre sintetice
                       pe actiuni  nr. 29,           (1928,5 +  Iasi
                       (S.A.)      judetul Iasi        449,1)

    Obiectul de activitate
    Fabricarea de polimeri, fire sintetice, fibre sintetice, folie, produse prelucrare din acestea, piese de schimb si accesorii, utilaje si produse chimice de mic tonaj.

 95. "Petromidia" -    Societate   Constanta,         15809,9   Combinatul
     S.A.              comerciala  DN 228 km 23,    ----------- petrochimic
                       pe actiuni  judetul           (12211,4 + Midia
                       (S.A.)      Constanta           1982,9)

    Obiectul de activitate
    Prelucrarea titeiului si a derivatelor sale, obtinerea de combustibil, hidrocarburi aromatice, gaze lichefiate, produse petrochimice (polietilena de mica si mare densitate, polipropilena, dimetiltereftalat) etc.

 96. "Arca" - S.A.     Societate   Botosani, Calea     811,3    Intreprinderea
                       comerciala  Nationala        ----------- de articole
                       pe actiuni  nr. 2 A,           (847,8 +  tehnice din
                       (S.A.)      judetul             144,9)   cauciuc Botosani
                                   Botosani

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea in tara si in strainatate a benzilor de transport, articolelor tehnice presate, articolelor tehnice profilate, curelelor, matritelor si accesoriilor metalice si prefabricatelor.

 97. "Arteca" - S.A.   Societate   Bucuresti,          759,1    Combinatul de
     Jilava            comerciala  Prelungirea      ----------- articole tehnice
                       pe actiuni  sos. Giurgiului    (664,9 +  din cauciuc
                       (S.A.)      nr. 33,             213,1)   Jilava
                                   sector 4

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea in tara si strainatate a articolelor tehnice din cauciuc si alte produse, precum si a unor servicii in domeniul prelucrarii cauciucului.

 98. "Danubiana" -     Societate   Bucuresti, bd.     1214,5     Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Theodor Pallady  -----------  de anvelope
                       pe actiuni  nr. 51,           (1105,1 +   "Danubiana"
                       (S.A.)      sector 3            704,5)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de anvelope de turism si camion, prestarea de lucrari de cercetare si proiectare.

 99. "Policolor"  -    Societate   Bucuresti,          627,7    Intreprinderea
     S.A.              comerciala  Prelungirea      ----------- de lacuri si
                       pe actiuni  sos. Oltenita      (387,1 +  vopsele
                       (S.A.)      nr. 181,            422,9)   "Policolor"
                                   sector 4

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea rasinilor sintetice, lacurilor, vopselelor, emailurilor, diluantilor, cernelurilor tipografice.

100. "Solventul" -     Societate   Timisoara,         1936,1    Combinatul
     S.A.              comerciala  Calea Aradului   ----------- petrochimic
                       pe actiuni  nr. 15, Timis     (1776,4 +  "Solventul"
                       (S.A.)                          465,8)   Timisoara

    Obiectul de activitate
    Obtinerea de produse petrochimice, polietilena de inalta densitate, alcooli oxo, anhidrida ftalica, produse chimice, perhidrol mangal de retorta, otet din vin, alcool etilic de fermentatie, acid lactic.

101. "Marmura" - S.A.  Societate   Tulcea, str.        51,3     Intreprinderea
                       comerciala  Gradinarilor     ----------- de exploatare
                       pe actiuni  nr. 5,             (56,9 +   industriala a
                       (S.A.)      judetul Tulcea      27,8)    agregatelor
                                                                minerale pentru
                                                                constructii
                                                                Tulcea

    Obiectul de activitate
    Extragerea, prelucrarea, proiectarea si comercializarea produselor din piatra naturala si marmura precum si punerea in opera a acestora.

102. "Amic" - S.A.     Societate   Tulcea, str.        116,6    Intreprinderea
                       comerciala  Isaccei nr. 36,  ----------- de exploatare
                       pe actiuni  judetul Tulcea     (107,1 +  industriala a
                       (S.A.)                           20)     agregatelor
                                                                minerale pentru
                                                                constructii
                                                                Tulcea

    Obiectul de activitate
    Extragerea, prelucrarea si comercializarea agregatelor minerale pentru constructii, confectii metalice, piese turnate si prelucrate din fonta, prestari servicii la instalatii specifice domeniului de constructii.

103. "Electromontaj" - Societate   Bucuresti,          849,6    Trustul
     S.A.              comerciala  Calea Mosilor    ----------- "Electromontaj"
                       pe actiuni  nr. 158,           (572,4 +  Bucuresti
                       (S.A.)      sector 2            470,5)

    Obiectul de activitate
    Executarea la cheie in tara si strainatate a lucrarilor de retele electrice microhidrocentrale, centrale electrice eoliene, reparatii capitale, modernizari etc.

104. "Celpi" - S.A.    Societate   Bucuresti,          295,8    Trustul
                       comerciala  str.  Actiunii   ----------- "Electromontaj"
                       pe actiuni  nr. 24, sector 4   (185,4 +  Bucuresti
                       (S.A.)                         236,8)

    Obiectul de activitate
    Producerea, proiectarea si comercializarea prefabricatelor din beton, pentru energie (stilpi beton etc.) executarea de lucrari electrice si energetice, asistenta tehnica, service in tara si in strainatate.

105. "Electromontaj "  Societate   Cluj-Napoca,        185,7    Trustul
     - S.A.            comerciala  str. Memorandum  ----------- "Electromontaj"
                       pe actiuni  nr. 27,            (153,8 +  Bucuresti
                       (S.A.)      judetul Cluj         87,9)

    Obiectul de activitate
    Executarea la cheie in tara si strainatate a lucrarilor de retele electrice a centralelor electrice si accesoriilor de mica putere service, piese de schimb, modernizari etc.

106. "Semco" - S.A.    Societate   Bucuresti,          518,6    Intreprinderea
     Bucuresti, cu     comerciala  str. Preciziei   ----------- "Feroemail"
     sucursale in      pe actiuni  nr. 20,            (513,0 +  Ploiesti
     localitatile:     (S.A.)      sector 6            347,4)   Intreprinderea
     Ploiesti,                                                  de utilaje si
     Gheorgheni,                                                piese de schimb
     Vatra Dornei,                                              Gheorgheni
     Cluj-Napoca,                                               Intreprinderea
     Bucuresti                                                  de constructii
     (Centrul de                                                reparatii
     proiectare)                                                utilaje si piese
                                                                de schimb Vatra
                                                                Dornei
                                                                Intreprinderea
                                                                mecanica
                                                                Cluj-Napoca
                                                                Institutul de
                                                                cercetari si
                                                                proiectari
                                                                utilaje si
                                                                piese de schimb
                                                                Bucuresti

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea echipamentelor metalice pentru constructii linii tehnologice si utilaje independente specifice industriei materialelor de constructii, servicii, cercetare-proiectare pentru produse si tehnologii specifice industriei materialelor de constructii.

107. "Incov" - S.A.    Societate   Alba Iulia,         316,7    Intreprinderea
                       comerciala  str. Muncii      ----------- de covoare Alba
                       pe actiuni  nr. 12,            (207,6 +  Iulia
                       (S.A.)      judetul Alba        140,3)

    Obiectul de activitate
    Producerea si comercializarea de covoare plusate, fire lina si tip lina, inclusiv servicii in tara si strainatate.

108. "Silvarom" - S.A. Societate   Bucuresti,          198,6    Intreprinderea
                       comerciala  str. Intrarea    ----------- de produse lemn
                       pe actiuni  Rocelor             (70,8 +  mobila
                       (S.A.)      nr. 12 - 16,        117,0)   Bucuresti
                                   sector 1

    Obiectul de activitate
    Fabricarea de mobila, mobilier combinat (lemn, metal, sticla, plastic, rachita, faianta, marmura), restaurare mobilier, confectii metalice.

109. "Chibro" - S.A.   Societate   Bucuresti,          92,4     Intreprinderea
                       comerciala  str. Fabrica de  ----------- de produse lemn
                       pe actiuni  chibrituri         (74,1 +   mobila Bucuresti
                       (S.A.)      nr. 24 - 26,        21,6)
                                   sector 6

    Obiectul de activitate
    Fabricarea de chibrituri in cutii de diferite marimi si forme; chibrituri menaj, chibrituri de reclama, confectionarea de ambalaje diverse, piese de schimb.

110. "Selectronic" -   Societate   Bucuresti,          30,0     Directia de
     S.A.              comerciala  str. Dumitru     ----------- comert exterior
                       pe actiuni  Pompei nr. 6,       (6,5 +   "Selectronic"
                       (S.A.)      sector 2            23,5)    Centrala
                                                                industriala de
                                                                electronica si
                                                                tehnica de
                                                                calcul

    Obiectul de activitate
    Executarea de servicii si comercializarea de activitati de import-export pentru agentii economici din domeniul electronicii electrotehnicii, informaticii.
________________________________________________________________________________
    *) Mijloace fixe + mijloace circulante.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1176/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1176 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu