Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1174 din 6 septembrie 2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre operatorii economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 773 din 12 septembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Au dreptul să participe la licitaţie sau la negociere directă pentru masa lemnoasă pe picior numai operatorii economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare, precum şi de forţă de muncă specializată.

(2) Atestarea operatorilor economici se realizează de comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere."

2.  La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) actele de punere în valoare pentru partizile din listă, în copie."

3.   Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(2) Licitaţiile principale pentru masa lemnoasă pe picior se organizează după cum urmează:

a)   în perioada 1-31 octombrie, pentru 60-80% din cota de masă lemnoasă a anului următor;

b)   în perioada 1-31 martie, pentru cantitatea ce constituie diferenţa până la 80% din cota de masă lemnoasă a anului în curs, dacă la licitaţia prevăzută la lit. a) nu s-a scos la licitaţie 80% din cotă;

c)  în luna august, pentru volumul de masă lemnoasă din rezerva de 20%, rămasă după efectuarea precomptării."

4.  Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Nivelul preţului pe specii pentru calculul preţului de pornire la licitaţie, pentru masa lemnoasă pe picior, în cazul licitaţiilor organizate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, se aprobă prin decizie a directorului general al acesteia.

(2)    Preţul de începere al licitaţiei pentru ceilalţi organizatori se stabileşte de către aceştia.

(3)   Preţul de începere al licitaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se exprimă astfel:

a)  pentru masa lemnoasă pe picior - în lei/m3, volum fără coaja lemnului de lucru;

b)  pentru masa lemnoasă fasonată, sortimente de lemn rotund - în lei/m3, volum fără coajă;

c)   pentru celelalte sortimente de lemn, care nu sunt prevăzute la lit. b) - în lei/U.M. convenţională."

5.   Alineatul (8) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru participarea la licitaţie, operatorii economici depun, cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei, pentru licitaţiile principale, şi cu cel puţin 3 zile înainte de data licitaţiei, pentru licitaţiile intermediare, documentaţia de preselecţie, care cuprinde:

a)   datele de identificare a operatorului economic: denumire, sediu, număr de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal, telefon, fax, e-mail;

b)   numărul de înregistrare al solicitării de participare la preselecţie din registrul de corespondenţă al operatorului economic;

c)    numele conducătorului operatorului economic, semnătura şi ştampila acestuia;

d)  documentele de existenţă legală a firmei şi certificatul de bonitate financiară, atât pentru societăţile de prelucrare a lemnului, cât şi pentru cele de exploatare;

e)  atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop, numai pentru societăţile de exploatare;

f)   cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic, numai pentru societăţile de exploatare;

g)   documente care atestă că operatorul economic nu înregistrează datorii la bugetul general consolidat;

h) documente care atestă că operatorul economic nu are datorii pentru masa lemnoasă achiziţionată de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru licitaţiile organizate de aceasta."

6.   După alineatul (2) al articolului 22 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Contractele de exploatări în prestări servicii ale masei lemnoase pe picior destinate exploatării în prestaţii cu operatori economici atestaţi se atribuie în urma organizării de licitaţii.

(4) Contractele de exploatări în prestări servicii ale masei lemnoase pe picior destinate exploatării în prestaţii cu operatori economici atestaţi se atribuie prin negociere directă numai dacă nu au putut fi atribuite prin licitaţie."

7.   Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„(2) La negocierea directă se poate accepta şi un preţ mai mic decât cel de începere al licitaţiei."

8.  Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva valorifică, prin licitaţie sau negociere directă, sortimente de material lemnos, stabilite pe baza prevederilor actelor de punere în valoare, urmând ca livrarea să se facă în cadrul graficelor de fasonare.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) sortimentele de furnire estetice din toate speciile şi toate sortimentele industriale din speciile valoroase de cireş, nuc, paltin si sorb."

Art. II. - Regulamentul, criteriile de atestare şi componenţa comisiei prevăzute la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului economiei şi comerţului, la propunerea asociaţiilor patronale şi profesionale din acest domeniu de activitate, reprezentative la nivel naţional, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. MII. - Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Darius Meşca,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1174/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1174 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1174/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu