Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1149 din 23.12.2013

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 07 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63951 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare nr. foraje = 518 buc., resursă teoretică = 0,83 miliarde mc/an Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 3.537.676,60
2 64012 8.03.10 Nod distribuire orezărie nod distribuire Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; Timiş 863.284,96
3 64013 8.16.01 Priza de apă Topolovăţ, Bega nenavigabil Q = 4 Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş 4.697.528,84
4 64014 8.16.01 Priza amonte Timişoara Mal stâng Bega, km 2+504, Q = 3 Ţara: România; Judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; -; Nr: -; Timiş 1.337.063,52
5 64015 8.16.01 Priza Tomeşti km 145+000 Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Tomeşti; -; Nr: -; Dâmboviţa 914.732,68
6 64032 8.17.02 Baraj pământ Topolovăţ terasament, baraj de pământ cu mască de beton Vtot = 4.2 mil. mc, Vat = 3.875 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş 5.237.532,86
7 64033 8.17.02 Baraj Suştra şi cabină terasament + cabină, baraj de pământ şi mască de beton vlt = 0.86 mil. mc, V at = 0,8 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; DAB 1.770.623,21
8 64034 8.17.02 Baraj acumulare Satchinez baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 3.050 mil. mc, Vat = 3.00 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Satchinez; -; Nr: -; Timiş 1.746.271
9 64035 8.17.03 Baraj de pământ Mănăştiur baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 10.15 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Cherestur; -; Nr: -; Mănăştiur 2.624.963,86
10 64036 8.17.03 Baraj de pământ Izvorin baraj de pământ şi mască de beton Vt = Vat = 6.64 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Izvin; -; Nr: -; Izvorin DAB 2.935.350,62
11 64037 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Giarmata baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 1.34 mil. mc, Vat = 0.74 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB 3.457.636,51
12 64038 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Dumbrăviţa baraj de pământ şi mască de beton, Vtot = 1.32 mil. mc, Vat = 1.22 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Dumbrăviţa; -; Nr: -; DAB 1.022.956,20
13 64039 8.17.02 Baraj de pământ Ac Murani baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 6.24 mil. mc, Vat = 4.77 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Murani; -; Nr: -; DAB 5.766.178,74
14 64040 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Ianova baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 5.5 mil. mc, Vat = 4.82 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Ianova; -; Nr: -; DAB 5.335.963,26
15 64041 8.17.03 Baraj de pământ Ac. Pişchia baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 13.3 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Pişchia; -; Nr: -; DAB 9.289.867,87
16 64042 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Recaş şi cabină zidită baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie piatră, terasă, Vt = 520 mil. mc, Vat = 0.468 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Recaş; -; Nr: -; DAB 1.697.639,49
0 1 2 3 4 5 6
17 64043 8.17.03 Baraj Nanovişte baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.37 mil. mc, vol at. = 0.37 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gherman; -; Nr: -; DAB 3,073,.806.79
18 64044 8.17.03 Baraj Boculundia baraj de pământ şi mască de beton, V = 0.133 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gherman; -; Nr: -; DAB 2.316.642,89
19 64045 8.17.03 Baraj Pruni baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.097 mil. mc., vol at = 0.097 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Clopodia; -; Nr: -; DAB 1.573.211,18
20 64046 8.17.03 Baraj Porcareata baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.200 mil. mc, vol at = 0.200 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Clopodia; -; Nr: -; DAB 2.170.318,96
21 64047 8.17.02 Baraj Lăţunaş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.81 mil. mc, Vat = 0.72 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Lăţunaş; -; Nr: -; DAB 3.060.969,59
22 64048 8.17.03 Baraj cu acumulare temporală Butin baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 11.35, V at = 11.35 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Butin; -; Nr: -; DAB 11.391.493,14
23 64049 8.17.03 Baraj Cadar-Duboz baraj de pământ şi mască de beton, v = 42.2 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Duboz; -; Nr: -; DAB 32.231.674,99
24 64050 8.17.03 Baraj Valea Silagiu şi cabină baraj de pământ şi mască de beton, vt = v at = 0.635 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Buziaş; -; Nr: -; DAB 4.673.816,36
25 64051 8.17.02 Baraj pământ Valea Salciei şi cabină baraj baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie, terasă, Vt = 1.525 mil. mc, Vat = 1.443 mil. mc, Sc = 18 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Buziaş; -; Nr: -; DAB 4.256.315,92
26 64052 8.17.03 Ac. nepermanentă Pădureni baraj de pământ şi mască de beton, v = 35.0 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Pădureni; -; Nr: -; DAB 25.541.481,70
27 64053 8.17.03 Baraj de pământ polder Gad baraj de pământ şi mască de beton, vt = vat = 20.5 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gad; -; Nr: -; DAB 9.545.003,32
28 64054 8.17.02 Baraj Surduc curs Gladna baraj de anrocamente cu mască de beton, Vt = 40.04 mil. mc, Vat = 15.815 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 36.938.842,15
29 64055 8.17.03 Baraj Iosifalău şi canton baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.99 mil. mc, vol. at. = 0.99 mil. mc, Sclad = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Iosifalău; -; Nr: -; DAB 983.712,48
30 64056 8.17.03 Baraj Repas curs Repas baraj de pământ şi mască de beton, vt = 1.6 mil. mc, vol at = 1.6 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Repas DAB 2.845.822,87
31 64057 8.17.03 Baraj Hodoş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.875 mil. mc, vol at. = 0,875 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Hodoş; -; Nr: -; DAB 308.216,30
32 64058 8.17.03 Baraj Coşeri curs Chizdia baraj de pământ şi mască de beton, vt = 0.325 mil. mc, vol at. = 0.325 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Coşarii; -; Nr: -; DAB 1.501.581,64
33 64059 8.17.03 Baraj Coşeri II curs Chizdia baraj de pământ şi mască de beton, vt-2.0 mil. mc, vol. at. = 2.0 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Coşarii; -; Nr: -; DAB 2.198.845,70
34 64060 8.17.03 Baraj Ştiuca curs Timiş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 2.309 mil. mc, vol at = 2.309 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB 2.740.711,69
0 1 2 3 4 5 6
35 64061 8.17.03 Baraj Herendeşti baraj de pământ şi mască de beton, V = 1.6 mil. mc vol at. = 1.600 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Herendeşti; -; Nr: -; DAB 2.952.132,08
36 64062 8.17.03 Baraj Hitiaş râu Bega (plus polder) baraj de pământ şi mască de beton, v = 20 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Hitiaş; -; Nr: -; DAB 2.233.000,98
37 64063 8.17.03 Polder Secaş curs Miniş polder, v = 0.482 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 684.378,57
38 64064 8.17.03 Polder Secaş II curs Miniş polder, v = 0.495 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 705.164,56
39 64065 8.17.03 Polder Secaş III curs Miniş polder, v = 0.56 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 1.497.567,53
40 64066 8.03.10 Nod hidrotehnic Coşteiu baraj de anrocamente, nod de distribuţie Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 66.432.684,62
41 64067 8.17.02 Baraj şi lac Dognecea Mică baraj din piatră consolidat cu beton, vt = 0.134 mil. mc, Vat = 0.064 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 4.360
42 64068 8.17.02 Baraj şi lac Dognecea Mare baraj din piatră consolidat cu beton Vt = 0,395 mil. mc, Vat = 0.001 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 5.608
43 64069 8.17.02 Baraj şi lac Oraviţa Mică baraj din piatră Vt = 0,056 mil. mc., Vat = 0.0033 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB 950
44 64070 8.17.02 Baraj şi lac Oraviţa Mare baraj din piatră Vt = 0,102 mil. mc., Vat = 0.038 mil. mc. Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB 2.044
45 64071 8.17.02 Baraj şi lac Buhui baraj din anrocamente Vt = 0,510 mil. mc., Vat = 0.008 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Anina; -; Nr: -; DAB 4.925.045,48
46 64072 8.17.03 Polder Gherteniş dig de pământ deversor din piatră v = 17,7 mil. mc. Sup. verif. = 456 ha Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Gherteniş; -; Nr: -; DAB 10.469.888
47 64073 8.17.03 Polder Vărădia dig de pământ vt = Vat = 7.45 mil. mc., Sup. verif. = 495 ha Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Vărădia; -; Nr: -; DAB 1.467.028
48 64074 8.17.03 Polder Lisava dig de pământ vt = Vat = 9.5 mil. mc, s verif = 335 ha Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Greoni; -; Nr: -; DAB 332.476
49 64075 8.17.02 Baraj şi acumulare Taria, conducta Taria baraj din anrocamente, deversor frontal, golire de fund ecran din tub de beton vt = 0.104 mil. mc., Vat = 0.05 mil. mc, + conductă de apă 7.5 km Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DA Banat 10.595.515,18
50 64328 8.16.07 Dig Chizdia mal dr. 0+000-2+700, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ghizela; -; Nr: -; DAB 396.927,08
0 1 2 3 4 5 6
51 64330 8.16.07 Dig Timiş, mal dr. l = 99.760 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 8.267.768,69
52 64331 8.16.07 Dig Nera mal stg. l = 2 km, h = 1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Socol; -; Nr: -; DA 142.662
53 64332 8.16.07 Dig Fizeş mal stg. l = 1,6 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 526.298,22
54 64333 8.16.07 Dig Faitalan l = 3,5 km, h = 1,3 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 124.697
55 64334 8.16.07 Dig Măceşti l = 2 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Localitatea Moldova Veche; -; Nr: -; DAB 268.700
56 64496 8.28.01 Posturi hidrometrice 5 cabine metalice, platformă meteorologică, împrejmuire plasă sârmă, stâlpi metalici Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat 65,74
57 64497 8.28.01 Cabină metalică Post hidro Ciavos Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Ciavos-Banat 6,79
58 64499 8.28.02 Posturi şi instalaţii hidrometrice 46 posturi hidrometrice cu instalaţiile aferente, 4 punţi hidrometrice, 1 parcelă scurgere Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 40.493,76
59 64597 8.03.09 Regularizări şi lucrări de apărare jud. Timiş 592 km, regularizări, apărări de maluri, consolidări peree, ziduri de sprijin Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 111.490.294,06
60 64599 8.03.09 Regularizări bazin hidrografic Caraş, DA Banat, judeţul Caraş-Severin Lungime = 216.232 km Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat 12.289.803,22
61 64882 8.28.01 Cabană tip Montana (St. M. Berzeasca) P, lemn, şarpantă, ţiglă Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzasca; -; Nr: -; DAB 188
62 64883 8.28.01 Canton Surduc 2 P+anexe, cabană lemn, Sc = 2.550 mp, S teren = 10.390 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 6.070,37
63 64887 8.28.01 Canton 11 polder, Hitiaş P, cărămidă, şarpantă, St = 234 mp, Sc = 70 mp, Sa = 164 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 177.120
64 64895 8.28.01 Canton 6 bornă 24, canal Ier P, cărămidă, şarpantă, St = 246 mp, Sc = 151,3 mp, Sa = 94,7 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Săcălaz; -; Nr: -; DAB 232.334,54
65 64896 8.28.01 Cabină baraj Ac. Ianova P, cărămida, şarpantă, Stot = 97 mp, Sc = 75,4 mp, Sa = 21,8 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Ianova; -; Nr: -; DAB 19.454,63
66 64899 8.28.01 Canton Câlnic P+1, zidărie din cărămidă, planşee beton, st = 240 mp, Sc = 96 mp, Sa = 144 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Localitatea Câlnic; -; Nr: -; DAB 89.661
67 64900 8.28.01 Canton Moldova Nouă clădire zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn şi ţiglă, St = 389 mp, Sc = 232 mp, Sa = 157 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Moldova Nouă; Str. Unirii; Nr: -; DAB 6.700
0 1 2 3 4 5 6
68 64901 8.28.01 Canton Bozovici P+1, zidărie cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn cu ţiglă, St = 249 mp, Sc = 105 mp, sa = 144 mp, + racord telefonic (cablu) Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB 44.722
69 64902 8.28.01 Canton Dognecea clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă lemn, St = 140 mp, Sc = 140 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 9.140
70 64904 8.28.01 Canton Taria clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă, lemn cu tablă, St = 316 mp, Sc = 308 mp, Sa = 8 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB 23.170
71 64906 8.28.01 Canton Caransebeş clădire, P+2, zidărie, cărămidă, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 295 mp, Sc = 193 mp, Sa = 102 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Municipiul Caransebeş; Str. Nicolae Bălcescu; Nr: -; 109 DAB 217.642
72 64907 8.28.01 Canton Oraviţa clădire de cărămidă P+1, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 112 mp, Sc = 112 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB 263.305
73 64908 8.28.01 Clădire hidrocentrală electrică Clădire tip P, St = 269 mp, drum de acces de pământ cu lungime = 1.65 km Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Sânmartinu Maghiar; -; Nr: -; Sânmartin DAB 18.059,10
74 64911 8.28.01 Canton acumulare Giarmata cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 154,13 mp, Sc = 89,37 mp, Sa = 64,75 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB 107.787,22
75 64912 8.28.01 Canton acumulare Pişchia cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St-202,77 mp, Sc = 128,92 mp, Sa = 73,85 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Pişchia; -; Nr: -; DAB 181.214,44
76 64913 8.28.01 Canton acumulare Murani cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 149,44 mp, Sc = 99,76 mp, Sa = 59,68 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Murani; -; Nr: -; DAB 132.527,86
77 64915 8.28.01 Canton Mănăştur cu anexe P, cărămidă, terasă, St = 181 mp, Sc = 91 mp, Sa = 90 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Mănăştur; -; Nr: -; DAB 172.121,03
78 64916 8.28.01 Canton 10 Biled cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 151,12 mp, Sc = 76, Sa = 83.12 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Biled; -; Nr: -; DAB 44.094,84
79 64917 8.28.01 Canton Satchinez cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 167 mp, Sc = 91 mp, Sa = 76 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Satchinez; -; Nr: -; DAB 210.536,05
80 64918 8.28.01 Canton 7 Sânandrei cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 158,44 mp, Sc = 92,7 mp, Sa = 65,74 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Sânandrei; -; Nr: -; DAB 176.116,81
81 64925 8.28.01 Canton 7 Macedonia Timiş stâng P, cărămidă, şarpantă, St = 389,25 mp, Sc = 150,72 mp, Sa = 238,53 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Macedonia; -; Nr: -; DAB 97.780,95
82 64933 8.28.01 Canton 15 polder Pădureni P, cărămidă, şarpantă, St = 156,45 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 106,13 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Pădureni; -; Nr: -; DAB 206.018,93
0 1 2 3 4 5 6
83 64939 8.28.01 Casă tip piatră - staţie epurare P, lemn, şarpantă Ţara: România; Judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; -; Nr: -; DAB 4.016,52
84 64958 8.28.01 Canton 29 Cadar Duboz P, cărămidă, şarpantă, St = 66,02 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 15,88 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Cadar; -; Nr: -; DAB 123.673,58
85 64971 8.28.01 Canton Moraviţa - sediu sector P, cărămidă, şarpantă, St = 346,2 mp, Sc = 76,61 mp, Sa = 269,59 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; DAB 392.259,74
86 64972 8.28.01 Canton hidrotehnic Clopodia P, cărămidă, şarpantă, St = 141,4 mp, Sc = 36,7 mp, Sa = 104,7 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB 251.666,18
87 64975 8.28.01 Canton Brestovăţ P+M, cărămidă, şarpantă, St = 146 mp, Sc = 43, Sa = 103 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Brestovăţ; -; Nr: -; DAB 130.333,28
88 64976 8.28.01 Canton Secaş P, cărămidă, şarpantă, St = 222 mp, Sc = 46 mp, Sa = 176 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 129.341,52
89 64977 8.28.01 Canton Făget + anexe P, lemn, azbociment, St = 304 mp, Sc = 42 mp, Sa = 252 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Făget; -; Nr: -; DAB 36.698,43
90 64978 8.28.01 Canton Surduc 1 P+1, cărămidă, şarpantă, St = 212 mp, Sc = 196 mp, Steren = 4.139 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 281.267,25
91 64979 8.28.01 Canton Jupâni P, cărămidă, şarpantă, St = 152 mp, Sc = 59 mp, Sa = 93 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Jupâni; -; Nr: -; DAB 84.580,16
92 64981 8.28.01 Canton Gruni P, cărămidă, şarpantă, St = 150 mp, Sc = 60 mp, Sa = 90 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gruni; -; Nr: -; DAB 8.123,38
93 64982 8.28.01 Canton hidrotehnic Butin P, cărămidă, şarpantă, St = 114,8 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 64,28 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Butin; -; Nr: -; DAB 68.937,23
94 64985 8.28.01 Canton Sinersig P, cărămidă, şarpantă, St = 197 mp, Sc = 70 mp, Sa = 127 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Sinersig; -; Nr: -; DAB 46.126,94
95 64986 8.28.01 Canton Ştiuca P, cărămidă, şarpantă, St = 163 mp, Sc = 90 mp, Sa = 73 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB 78.617,34
96 64987 8.28.01 Canton Balint P, cărămidă, şarpantă, St = 211 mp, Sc = 61 mp, Sa = 150 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Balint; -; Nr: -; DAB 66.013,44
97 64988 8.28.01 Canton Herendeşti P, cărămidă, şarpantă, St = 238 mp, Sc = 62 mp, Sa = 176 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Herendeşti; -; Nr: -; DAB 66.697,55
98 64989 8.28.01 Canton Chizătău P, cărămidă, şarpantă, St = 113 mp, sc = 87 mp, Sa = 26 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Chizătău; -; Nr: -; DAB 11.967,04
99 64990 8.28.01 Sediu sistem Lugoj P+2, cărămidă, şarpantă, St = 177 mp, Sc = 135 mp, Sa = 142 mp, suport antena RTF Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; DAB 641.294,57
100 64993 8.28.01 Canton Băile Herculane clădire din lemn pe fundaţie beton, St = 188 mp, Sc = 112 mp, Sa = 76 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Băile Herculane; -; Nr: -; DAB 12.389
0 1 2 3 4 5 6
101 102697 8.16.07 Dig mal stg. Barzava l = 34,096 km, h = 1,5-1,8 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; 7.188.834,01
102 102700 8.16.07 Dig mal dr. Barzava l = 35,635 km, h = 1,5-1,8 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; 7.905.458
103 102702 8.16.07 Dig mal stg. Caraş l = 53,512 km, h = 1,5-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; 7.513.613
104 102705 8.16.07 Dig mal dr. Caraş l = 35,688 km, h = 1,5-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; 1.564.545
105 102708 8.16.07 Dig mal stg. Bistra l = 6,4 km, h = 0,8-2 m, îndiguire Bistra la Oţelul Roşu, zid de pământ, L = 16,8 km, H = 3 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB 3.695.716
106 102710 8.16.07 Dig Bistra l = 0,6 km, h = 0,8-2 m Obreja-Ghimboca Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB 24.786,88
107 102712 8.16.07 Dig mal dr. Poganis l = 26,43 km, h = 1-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; 2.025.817
108 102716 8.16.07 Dig mal stg. Poganis l = 44,4 km, h = 1-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; 2.776.099,01
109 102717 8.16.07 Dig mal dr. Fizeş l = 0,5 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; 122.276
110 102731 8.16.07 Dig Bega nenavigabil mal stg. - F3 l = 20,375 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 3.783.039,11
111 102738 8.16.07 Dig Bega mal dr. l = 10,051 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş, Comuna Balint; -; Nr: -; DAB 161.483,74
112 103480 8.16.07 Dig Chizdia mal stg. 0+000-2+200, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ghizela; -; Nr: -; 141.484,64
113 104206 8.16.07 Dig Moraviţa mal dr. l = 11,45 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 4.584.325,55
114 104207 8.16.07 Dig Moraviţa mal stg. l = 13,32 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 6.269.964,72
115 104250 8.16.07 Dig Timiş mal stg. l = 99,136 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; 5.415.214,67
116 104264 8.16.07 Dig Timiş mal dr. l = 5,19 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; 5.300.538,46
117 104270 8.16.07 Dig Timiş mal stg. l = 2,327 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; 3.895.422,46
118 104300 8.16.07 Dig mal dr. Boruga l = 1,4 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 749.972,58
0 1 2 3 4 5 6
119 104309 8.16.07 Dig mal dr. V Sângeorge l = 1,45 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; DAB 114.788,67
120 104314 8.16.07 Dig mal dr. Clopodia l = 2,4 km, h = 2 Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 509.914,05
121 104318 8.16.07 Dig mal dr. Breştea l = 0,4 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; 124.167,20
122 104320 8.16.07 Dig mal dr. Mânăstire l = 0,36 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 59.289,27
123 104322 8.16.07 Dig mal dr. Vaita l = 0,3 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 58.954,06
124 104326 8.16.07 Dig mal stg. Boruga l = 1,5 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: - 923.355
125 104328 8.16.07 Dig mal stg. Semnita l = 3,615 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 555.574,40
126 104336 8.16.07 Dig mal stg. Clopodia l = 1,5 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: - 578.789,85
127 104345 8.16.07 Dig mal stg. Semnita l = 3,745 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 1.056.984,62
128 104351 8.16.07 Dig mal stg. Breştea l = 0,4 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; 63.993,30
129 104354 8.16.07 Dig mal stg. Mânăstire l = 0,36 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 69.961,81
130 104360 8.16.07 Dig mal stg. Sângeorge l = 1,45 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 96.456,21
131 113179 8.03.11 Foraje de studii 75 foraje Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 632.474,04
132 113288 8.17.02 Racord baraj Taria 31 de stâlpi din beton Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; 14.732
133 113294 8.03.10 Nod hidrotehnic Sânmihaiu Român Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr: -; 4.490.417,62
134 113421 8.03.10 Canal frontiera Moraviţa 1,03 km Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 253.626,42
135 113423 8.03.10 Canal legător Crivaia-Semnita 3,816 km Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 638.496,84
136 113431 8.28.01 MHC Topolovăţ centrala râu Bega Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 2.530.657,17
0 1 2 3 4 5 6
137 121007 8.28.01 Staţia hidrometrică Poiana Mărului post şi punte hidrometrică Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Poiana Mărului; -; Nr: -; 41.771,52
138 121008 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 372 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Sânnicolau Mare; -; Nr: -; 1.315,86
139 121009 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD-255 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Sânpetru Mare; -; Nr: -; 1.053,90
140 121010 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 300 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Cărpiniş; -; Nr: -; 37.553,11
141 121045 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 400 m S - 1,44 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Beba Veche; -; Nr: -; 3.557,17


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1149/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1149 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu