Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1149 din 23.12.2013

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 07 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63951 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare nr. foraje = 518 buc., resursă teoretică = 0,83 miliarde mc/an Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 3.537.676,60
2 64012 8.03.10 Nod distribuire orezărie nod distribuire Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; Timiş 863.284,96
3 64013 8.16.01 Priza de apă Topolovăţ, Bega nenavigabil Q = 4 Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş 4.697.528,84
4 64014 8.16.01 Priza amonte Timişoara Mal stâng Bega, km 2+504, Q = 3 Ţara: România; Judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; -; Nr: -; Timiş 1.337.063,52
5 64015 8.16.01 Priza Tomeşti km 145+000 Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Tomeşti; -; Nr: -; Dâmboviţa 914.732,68
6 64032 8.17.02 Baraj pământ Topolovăţ terasament, baraj de pământ cu mască de beton Vtot = 4.2 mil. mc, Vat = 3.875 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş 5.237.532,86
7 64033 8.17.02 Baraj Suştra şi cabină terasament + cabină, baraj de pământ şi mască de beton vlt = 0.86 mil. mc, V at = 0,8 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; DAB 1.770.623,21
8 64034 8.17.02 Baraj acumulare Satchinez baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 3.050 mil. mc, Vat = 3.00 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Satchinez; -; Nr: -; Timiş 1.746.271
9 64035 8.17.03 Baraj de pământ Mănăştiur baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 10.15 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Cherestur; -; Nr: -; Mănăştiur 2.624.963,86
10 64036 8.17.03 Baraj de pământ Izvorin baraj de pământ şi mască de beton Vt = Vat = 6.64 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Izvin; -; Nr: -; Izvorin DAB 2.935.350,62
11 64037 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Giarmata baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 1.34 mil. mc, Vat = 0.74 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB 3.457.636,51
12 64038 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Dumbrăviţa baraj de pământ şi mască de beton, Vtot = 1.32 mil. mc, Vat = 1.22 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Dumbrăviţa; -; Nr: -; DAB 1.022.956,20
13 64039 8.17.02 Baraj de pământ Ac Murani baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 6.24 mil. mc, Vat = 4.77 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Murani; -; Nr: -; DAB 5.766.178,74
14 64040 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Ianova baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 5.5 mil. mc, Vat = 4.82 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Ianova; -; Nr: -; DAB 5.335.963,26
15 64041 8.17.03 Baraj de pământ Ac. Pişchia baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 13.3 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Pişchia; -; Nr: -; DAB 9.289.867,87
16 64042 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Recaş şi cabină zidită baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie piatră, terasă, Vt = 520 mil. mc, Vat = 0.468 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Recaş; -; Nr: -; DAB 1.697.639,49
0 1 2 3 4 5 6
17 64043 8.17.03 Baraj Nanovişte baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.37 mil. mc, vol at. = 0.37 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gherman; -; Nr: -; DAB 3,073,.806.79
18 64044 8.17.03 Baraj Boculundia baraj de pământ şi mască de beton, V = 0.133 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gherman; -; Nr: -; DAB 2.316.642,89
19 64045 8.17.03 Baraj Pruni baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.097 mil. mc., vol at = 0.097 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Clopodia; -; Nr: -; DAB 1.573.211,18
20 64046 8.17.03 Baraj Porcareata baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.200 mil. mc, vol at = 0.200 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Clopodia; -; Nr: -; DAB 2.170.318,96
21 64047 8.17.02 Baraj Lăţunaş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.81 mil. mc, Vat = 0.72 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Lăţunaş; -; Nr: -; DAB 3.060.969,59
22 64048 8.17.03 Baraj cu acumulare temporală Butin baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 11.35, V at = 11.35 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Butin; -; Nr: -; DAB 11.391.493,14
23 64049 8.17.03 Baraj Cadar-Duboz baraj de pământ şi mască de beton, v = 42.2 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Duboz; -; Nr: -; DAB 32.231.674,99
24 64050 8.17.03 Baraj Valea Silagiu şi cabină baraj de pământ şi mască de beton, vt = v at = 0.635 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Buziaş; -; Nr: -; DAB 4.673.816,36
25 64051 8.17.02 Baraj pământ Valea Salciei şi cabină baraj baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie, terasă, Vt = 1.525 mil. mc, Vat = 1.443 mil. mc, Sc = 18 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Buziaş; -; Nr: -; DAB 4.256.315,92
26 64052 8.17.03 Ac. nepermanentă Pădureni baraj de pământ şi mască de beton, v = 35.0 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Pădureni; -; Nr: -; DAB 25.541.481,70
27 64053 8.17.03 Baraj de pământ polder Gad baraj de pământ şi mască de beton, vt = vat = 20.5 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gad; -; Nr: -; DAB 9.545.003,32
28 64054 8.17.02 Baraj Surduc curs Gladna baraj de anrocamente cu mască de beton, Vt = 40.04 mil. mc, Vat = 15.815 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 36.938.842,15
29 64055 8.17.03 Baraj Iosifalău şi canton baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.99 mil. mc, vol. at. = 0.99 mil. mc, Sclad = 16 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Iosifalău; -; Nr: -; DAB 983.712,48
30 64056 8.17.03 Baraj Repas curs Repas baraj de pământ şi mască de beton, vt = 1.6 mil. mc, vol at = 1.6 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Repas DAB 2.845.822,87
31 64057 8.17.03 Baraj Hodoş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.875 mil. mc, vol at. = 0,875 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Hodoş; -; Nr: -; DAB 308.216,30
32 64058 8.17.03 Baraj Coşeri curs Chizdia baraj de pământ şi mască de beton, vt = 0.325 mil. mc, vol at. = 0.325 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Coşarii; -; Nr: -; DAB 1.501.581,64
33 64059 8.17.03 Baraj Coşeri II curs Chizdia baraj de pământ şi mască de beton, vt-2.0 mil. mc, vol. at. = 2.0 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Coşarii; -; Nr: -; DAB 2.198.845,70
34 64060 8.17.03 Baraj Ştiuca curs Timiş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 2.309 mil. mc, vol at = 2.309 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB 2.740.711,69
0 1 2 3 4 5 6
35 64061 8.17.03 Baraj Herendeşti baraj de pământ şi mască de beton, V = 1.6 mil. mc vol at. = 1.600 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Herendeşti; -; Nr: -; DAB 2.952.132,08
36 64062 8.17.03 Baraj Hitiaş râu Bega (plus polder) baraj de pământ şi mască de beton, v = 20 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Hitiaş; -; Nr: -; DAB 2.233.000,98
37 64063 8.17.03 Polder Secaş curs Miniş polder, v = 0.482 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 684.378,57
38 64064 8.17.03 Polder Secaş II curs Miniş polder, v = 0.495 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 705.164,56
39 64065 8.17.03 Polder Secaş III curs Miniş polder, v = 0.56 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 1.497.567,53
40 64066 8.03.10 Nod hidrotehnic Coşteiu baraj de anrocamente, nod de distribuţie Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 66.432.684,62
41 64067 8.17.02 Baraj şi lac Dognecea Mică baraj din piatră consolidat cu beton, vt = 0.134 mil. mc, Vat = 0.064 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 4.360
42 64068 8.17.02 Baraj şi lac Dognecea Mare baraj din piatră consolidat cu beton Vt = 0,395 mil. mc, Vat = 0.001 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 5.608
43 64069 8.17.02 Baraj şi lac Oraviţa Mică baraj din piatră Vt = 0,056 mil. mc., Vat = 0.0033 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB 950
44 64070 8.17.02 Baraj şi lac Oraviţa Mare baraj din piatră Vt = 0,102 mil. mc., Vat = 0.038 mil. mc. Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB 2.044
45 64071 8.17.02 Baraj şi lac Buhui baraj din anrocamente Vt = 0,510 mil. mc., Vat = 0.008 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Anina; -; Nr: -; DAB 4.925.045,48
46 64072 8.17.03 Polder Gherteniş dig de pământ deversor din piatră v = 17,7 mil. mc. Sup. verif. = 456 ha Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Gherteniş; -; Nr: -; DAB 10.469.888
47 64073 8.17.03 Polder Vărădia dig de pământ vt = Vat = 7.45 mil. mc., Sup. verif. = 495 ha Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Vărădia; -; Nr: -; DAB 1.467.028
48 64074 8.17.03 Polder Lisava dig de pământ vt = Vat = 9.5 mil. mc, s verif = 335 ha Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Greoni; -; Nr: -; DAB 332.476
49 64075 8.17.02 Baraj şi acumulare Taria, conducta Taria baraj din anrocamente, deversor frontal, golire de fund ecran din tub de beton vt = 0.104 mil. mc., Vat = 0.05 mil. mc, + conductă de apă 7.5 km Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DA Banat 10.595.515,18
50 64328 8.16.07 Dig Chizdia mal dr. 0+000-2+700, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ghizela; -; Nr: -; DAB 396.927,08
0 1 2 3 4 5 6
51 64330 8.16.07 Dig Timiş, mal dr. l = 99.760 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 8.267.768,69
52 64331 8.16.07 Dig Nera mal stg. l = 2 km, h = 1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Socol; -; Nr: -; DA 142.662
53 64332 8.16.07 Dig Fizeş mal stg. l = 1,6 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 526.298,22
54 64333 8.16.07 Dig Faitalan l = 3,5 km, h = 1,3 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 124.697
55 64334 8.16.07 Dig Măceşti l = 2 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Localitatea Moldova Veche; -; Nr: -; DAB 268.700
56 64496 8.28.01 Posturi hidrometrice 5 cabine metalice, platformă meteorologică, împrejmuire plasă sârmă, stâlpi metalici Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat 65,74
57 64497 8.28.01 Cabină metalică Post hidro Ciavos Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Ciavos-Banat 6,79
58 64499 8.28.02 Posturi şi instalaţii hidrometrice 46 posturi hidrometrice cu instalaţiile aferente, 4 punţi hidrometrice, 1 parcelă scurgere Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 40.493,76
59 64597 8.03.09 Regularizări şi lucrări de apărare jud. Timiş 592 km, regularizări, apărări de maluri, consolidări peree, ziduri de sprijin Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 111.490.294,06
60 64599 8.03.09 Regularizări bazin hidrografic Caraş, DA Banat, judeţul Caraş-Severin Lungime = 216.232 km Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat 12.289.803,22
61 64882 8.28.01 Cabană tip Montana (St. M. Berzeasca) P, lemn, şarpantă, ţiglă Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzasca; -; Nr: -; DAB 188
62 64883 8.28.01 Canton Surduc 2 P+anexe, cabană lemn, Sc = 2.550 mp, S teren = 10.390 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 6.070,37
63 64887 8.28.01 Canton 11 polder, Hitiaş P, cărămidă, şarpantă, St = 234 mp, Sc = 70 mp, Sa = 164 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 177.120
64 64895 8.28.01 Canton 6 bornă 24, canal Ier P, cărămidă, şarpantă, St = 246 mp, Sc = 151,3 mp, Sa = 94,7 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Săcălaz; -; Nr: -; DAB 232.334,54
65 64896 8.28.01 Cabină baraj Ac. Ianova P, cărămida, şarpantă, Stot = 97 mp, Sc = 75,4 mp, Sa = 21,8 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Ianova; -; Nr: -; DAB 19.454,63
66 64899 8.28.01 Canton Câlnic P+1, zidărie din cărămidă, planşee beton, st = 240 mp, Sc = 96 mp, Sa = 144 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Localitatea Câlnic; -; Nr: -; DAB 89.661
67 64900 8.28.01 Canton Moldova Nouă clădire zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn şi ţiglă, St = 389 mp, Sc = 232 mp, Sa = 157 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Moldova Nouă; Str. Unirii; Nr: -; DAB 6.700
0 1 2 3 4 5 6
68 64901 8.28.01 Canton Bozovici P+1, zidărie cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn cu ţiglă, St = 249 mp, Sc = 105 mp, sa = 144 mp, + racord telefonic (cablu) Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB 44.722
69 64902 8.28.01 Canton Dognecea clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă lemn, St = 140 mp, Sc = 140 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 9.140
70 64904 8.28.01 Canton Taria clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă, lemn cu tablă, St = 316 mp, Sc = 308 mp, Sa = 8 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB 23.170
71 64906 8.28.01 Canton Caransebeş clădire, P+2, zidărie, cărămidă, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 295 mp, Sc = 193 mp, Sa = 102 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Municipiul Caransebeş; Str. Nicolae Bălcescu; Nr: -; 109 DAB 217.642
72 64907 8.28.01 Canton Oraviţa clădire de cărămidă P+1, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 112 mp, Sc = 112 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB 263.305
73 64908 8.28.01 Clădire hidrocentrală electrică Clădire tip P, St = 269 mp, drum de acces de pământ cu lungime = 1.65 km Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Sânmartinu Maghiar; -; Nr: -; Sânmartin DAB 18.059,10
74 64911 8.28.01 Canton acumulare Giarmata cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 154,13 mp, Sc = 89,37 mp, Sa = 64,75 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB 107.787,22
75 64912 8.28.01 Canton acumulare Pişchia cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St-202,77 mp, Sc = 128,92 mp, Sa = 73,85 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Pişchia; -; Nr: -; DAB 181.214,44
76 64913 8.28.01 Canton acumulare Murani cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 149,44 mp, Sc = 99,76 mp, Sa = 59,68 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Murani; -; Nr: -; DAB 132.527,86
77 64915 8.28.01 Canton Mănăştur cu anexe P, cărămidă, terasă, St = 181 mp, Sc = 91 mp, Sa = 90 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Mănăştur; -; Nr: -; DAB 172.121,03
78 64916 8.28.01 Canton 10 Biled cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 151,12 mp, Sc = 76, Sa = 83.12 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Biled; -; Nr: -; DAB 44.094,84
79 64917 8.28.01 Canton Satchinez cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 167 mp, Sc = 91 mp, Sa = 76 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Satchinez; -; Nr: -; DAB 210.536,05
80 64918 8.28.01 Canton 7 Sânandrei cu anexe P, cărămidă, şarpantă, St = 158,44 mp, Sc = 92,7 mp, Sa = 65,74 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Sânandrei; -; Nr: -; DAB 176.116,81
81 64925 8.28.01 Canton 7 Macedonia Timiş stâng P, cărămidă, şarpantă, St = 389,25 mp, Sc = 150,72 mp, Sa = 238,53 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Macedonia; -; Nr: -; DAB 97.780,95
82 64933 8.28.01 Canton 15 polder Pădureni P, cărămidă, şarpantă, St = 156,45 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 106,13 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Pădureni; -; Nr: -; DAB 206.018,93
0 1 2 3 4 5 6
83 64939 8.28.01 Casă tip piatră - staţie epurare P, lemn, şarpantă Ţara: România; Judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; -; Nr: -; DAB 4.016,52
84 64958 8.28.01 Canton 29 Cadar Duboz P, cărămidă, şarpantă, St = 66,02 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 15,88 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Cadar; -; Nr: -; DAB 123.673,58
85 64971 8.28.01 Canton Moraviţa - sediu sector P, cărămidă, şarpantă, St = 346,2 mp, Sc = 76,61 mp, Sa = 269,59 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; DAB 392.259,74
86 64972 8.28.01 Canton hidrotehnic Clopodia P, cărămidă, şarpantă, St = 141,4 mp, Sc = 36,7 mp, Sa = 104,7 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB 251.666,18
87 64975 8.28.01 Canton Brestovăţ P+M, cărămidă, şarpantă, St = 146 mp, Sc = 43, Sa = 103 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Brestovăţ; -; Nr: -; DAB 130.333,28
88 64976 8.28.01 Canton Secaş P, cărămidă, şarpantă, St = 222 mp, Sc = 46 mp, Sa = 176 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 129.341,52
89 64977 8.28.01 Canton Făget + anexe P, lemn, azbociment, St = 304 mp, Sc = 42 mp, Sa = 252 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Făget; -; Nr: -; DAB 36.698,43
90 64978 8.28.01 Canton Surduc 1 P+1, cărămidă, şarpantă, St = 212 mp, Sc = 196 mp, Steren = 4.139 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 281.267,25
91 64979 8.28.01 Canton Jupâni P, cărămidă, şarpantă, St = 152 mp, Sc = 59 mp, Sa = 93 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Jupâni; -; Nr: -; DAB 84.580,16
92 64981 8.28.01 Canton Gruni P, cărămidă, şarpantă, St = 150 mp, Sc = 60 mp, Sa = 90 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Gruni; -; Nr: -; DAB 8.123,38
93 64982 8.28.01 Canton hidrotehnic Butin P, cărămidă, şarpantă, St = 114,8 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 64,28 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Butin; -; Nr: -; DAB 68.937,23
94 64985 8.28.01 Canton Sinersig P, cărămidă, şarpantă, St = 197 mp, Sc = 70 mp, Sa = 127 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Sinersig; -; Nr: -; DAB 46.126,94
95 64986 8.28.01 Canton Ştiuca P, cărămidă, şarpantă, St = 163 mp, Sc = 90 mp, Sa = 73 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB 78.617,34
96 64987 8.28.01 Canton Balint P, cărămidă, şarpantă, St = 211 mp, Sc = 61 mp, Sa = 150 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Balint; -; Nr: -; DAB 66.013,44
97 64988 8.28.01 Canton Herendeşti P, cărămidă, şarpantă, St = 238 mp, Sc = 62 mp, Sa = 176 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Herendeşti; -; Nr: -; DAB 66.697,55
98 64989 8.28.01 Canton Chizătău P, cărămidă, şarpantă, St = 113 mp, sc = 87 mp, Sa = 26 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Chizătău; -; Nr: -; DAB 11.967,04
99 64990 8.28.01 Sediu sistem Lugoj P+2, cărămidă, şarpantă, St = 177 mp, Sc = 135 mp, Sa = 142 mp, suport antena RTF Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; DAB 641.294,57
100 64993 8.28.01 Canton Băile Herculane clădire din lemn pe fundaţie beton, St = 188 mp, Sc = 112 mp, Sa = 76 mp Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Oraşul Băile Herculane; -; Nr: -; DAB 12.389
0 1 2 3 4 5 6
101 102697 8.16.07 Dig mal stg. Barzava l = 34,096 km, h = 1,5-1,8 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; 7.188.834,01
102 102700 8.16.07 Dig mal dr. Barzava l = 35,635 km, h = 1,5-1,8 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; 7.905.458
103 102702 8.16.07 Dig mal stg. Caraş l = 53,512 km, h = 1,5-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; 7.513.613
104 102705 8.16.07 Dig mal dr. Caraş l = 35,688 km, h = 1,5-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; 1.564.545
105 102708 8.16.07 Dig mal stg. Bistra l = 6,4 km, h = 0,8-2 m, îndiguire Bistra la Oţelul Roşu, zid de pământ, L = 16,8 km, H = 3 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB 3.695.716
106 102710 8.16.07 Dig Bistra l = 0,6 km, h = 0,8-2 m Obreja-Ghimboca Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB 24.786,88
107 102712 8.16.07 Dig mal dr. Poganis l = 26,43 km, h = 1-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; 2.025.817
108 102716 8.16.07 Dig mal stg. Poganis l = 44,4 km, h = 1-1,6 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; 2.776.099,01
109 102717 8.16.07 Dig mal dr. Fizeş l = 0,5 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; 122.276
110 102731 8.16.07 Dig Bega nenavigabil mal stg. - F3 l = 20,375 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 3.783.039,11
111 102738 8.16.07 Dig Bega mal dr. l = 10,051 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş, Comuna Balint; -; Nr: -; DAB 161.483,74
112 103480 8.16.07 Dig Chizdia mal stg. 0+000-2+200, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Ghizela; -; Nr: -; 141.484,64
113 104206 8.16.07 Dig Moraviţa mal dr. l = 11,45 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 4.584.325,55
114 104207 8.16.07 Dig Moraviţa mal stg. l = 13,32 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 6.269.964,72
115 104250 8.16.07 Dig Timiş mal stg. l = 99,136 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; 5.415.214,67
116 104264 8.16.07 Dig Timiş mal dr. l = 5,19 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; 5.300.538,46
117 104270 8.16.07 Dig Timiş mal stg. l = 2,327 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; 3.895.422,46
118 104300 8.16.07 Dig mal dr. Boruga l = 1,4 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 749.972,58
0 1 2 3 4 5 6
119 104309 8.16.07 Dig mal dr. V Sângeorge l = 1,45 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; DAB 114.788,67
120 104314 8.16.07 Dig mal dr. Clopodia l = 2,4 km, h = 2 Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 509.914,05
121 104318 8.16.07 Dig mal dr. Breştea l = 0,4 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; 124.167,20
122 104320 8.16.07 Dig mal dr. Mânăstire l = 0,36 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 59.289,27
123 104322 8.16.07 Dig mal dr. Vaita l = 0,3 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 58.954,06
124 104326 8.16.07 Dig mal stg. Boruga l = 1,5 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: - 923.355
125 104328 8.16.07 Dig mal stg. Semnita l = 3,615 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 555.574,40
126 104336 8.16.07 Dig mal stg. Clopodia l = 1,5 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: - 578.789,85
127 104345 8.16.07 Dig mal stg. Semnita l = 3,745 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 1.056.984,62
128 104351 8.16.07 Dig mal stg. Breştea l = 0,4 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; 63.993,30
129 104354 8.16.07 Dig mal stg. Mânăstire l = 0,36 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 69.961,81
130 104360 8.16.07 Dig mal stg. Sângeorge l = 1,45 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Gătaia; -; Nr: -; 96.456,21
131 113179 8.03.11 Foraje de studii 75 foraje Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 632.474,04
132 113288 8.17.02 Racord baraj Taria 31 de stâlpi din beton Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; 14.732
133 113294 8.03.10 Nod hidrotehnic Sânmihaiu Român Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr: -; 4.490.417,62
134 113421 8.03.10 Canal frontiera Moraviţa 1,03 km Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 253.626,42
135 113423 8.03.10 Canal legător Crivaia-Semnita 3,816 km Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 638.496,84
136 113431 8.28.01 MHC Topolovăţ centrala râu Bega Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 2.530.657,17
0 1 2 3 4 5 6
137 121007 8.28.01 Staţia hidrometrică Poiana Mărului post şi punte hidrometrică Ţara: România; Judeţul: Caraş-Severin; Satul Poiana Mărului; -; Nr: -; 41.771,52
138 121008 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 372 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Oraşul Sânnicolau Mare; -; Nr: -; 1.315,86
139 121009 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD-255 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Sânpetru Mare; -; Nr: -; 1.053,90
140 121010 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 300 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Cărpiniş; -; Nr: -; 37.553,11
141 121045 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 400 m S - 1,44 m Ţara: România; Judeţul: Timiş; Comuna Beba Veche; -; Nr: -; 3.557,17


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1149/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1149 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu