Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1146 din 23.12.2013

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 13 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106860, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, compusă din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, denumită în continuare incinta 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava.(2) După preluare, incinta 1, transmisă potrivit alin. (1), va fi reabilitată din fondurile bugetare asigurate din bugetul comunei Dumbrăveni, într-un termen de 2 ani de la data preluării imobilului şi se va utiliza pentru înfiinţarea unui centru social pentru persoane aflate în situaţii de risc, cazuri de violenţă în familie precum şi pentru pensionarii militari. Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, respectiv suprafaţa de teren de 2,0982 ha, inclusiv construcţiile aferente, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, denumită în continuare incinta 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru reabilitarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor existente în incinta 3 şi mutarea facilităţilor din incinta 1 în incinta 3, necesare funcţionării structurii militare, din fondurile bugetului local al comunei Dumbrăveni, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale incinta 3, în termen de 30 de zile de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor şi mutarea facilităţilor din incinta 1 a imobilului, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate. Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobil, condiţia şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 5Predarea-preluarea incintei 1 transmisă potrivit prevederilor art. 2 se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, Gabriel Oprea p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului (în lei) Administratorul bunului/CUI
106.860 8.19.01 imobil 1588 Judeţul Suceava, Comuna Dumbrăveni Incinta 1: CF nr. 30567 cadastral: 30567 CF nr. 30920 cadastral: 30920 CF nr. 30904 cadastral: 30904 CF nr. 30910 cadastral: 30910 CF nr. 30911 cadastral: 30911 CF nr. 30913 cadastral: 30913 CF nr. 30890 cadastral: 30890 CF nr. 30891 cadastral: 30891 CF nr. 30912 cadastral: 30912 CF nr. 30900 cadastral: 30900 CF nr. 30892 cadastral: 30892 CF nr. 30895 cadastral: 30895 CF nr. 30894 cadastral: 30894 CF nr. 30901 cadastral: 30901 CF nr. 30903 cadastral: 30903 CF nr. 30902 cadastral: 30902 Incinta 2: CF - 30945 Nr. cadastrale: 30945 Incinta 3: CF - 34264 Nr. cadastrale: 34264 CF - 34265 Nr. cadastrale: 34265 CF - 34266 Nr. cadastrale: 34266 CF - 34267 Nr. cadastrale: 34267 Incinta 4: CF - 31455 Nr. cadastrale: 31455 Construcţii şi teren* 5.045.406,11 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229

N O T Ă: *Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile, constituite din terenuri, care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 106.860 8.19.01 imobil 1588 - parţial Judeţul Suceava, comuna Dumbrăveni, CF nr. 30567 cadastral: 30567 CF nr. 30920 cadastral: 30920 CF nr. 30904 cadastral: 30904 CF nr. 30910 cadastral: 30910 CF nr. 30911 cadastral: 30911 CF nr. 30913 cadastral: 30913 CF nr. 30890 cadastral: 30890 CF nr. 30891 cadastral: 30891 CF nr. 30912 cadastral: 30912 CF nr. 30900 cadastral: 30900 CF nr. 30892 cadastral: 30892 CF nr. 30895 cadastral: 30895 CF nr. 30894 cadastral: 30894 CF nr. 30901 cadastral: 30901 CF nr. 30903 cadastral: 30903 CF nr. 30902 cadastral: 30902 1.307.342,1 lei 1. Construcţii: Pavilionul A: - Suprafaţă construită - 1.756 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.756 mp - Valoare contabilă - 70.599,93 lei Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 189 mp - Suprafaţă desfăşurată - 500 mp - Valoare contabilă - 8.028,29 lei Pavilionul D: - Suprafaţă construită - 77 mp - Suprafaţă desfăşurată - 33 mp - Valoare contabilă - 6.028,20 lei Pavilionul E: - Suprafaţă construită - 104 mp - Suprafaţă desfăşurată - 159 mp - Valoare contabilă - 12.863,50 lei Pavilionul F1: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 7.813,40 lei Pavilionul F2: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 7.813,40 lei Pavilionul F3: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 8.291,70 lei Pavilionul F4: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 7.813,40 lei Pavilionul F5: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 8.291,70 lei Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al comunei Dumbrăveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni CUI - 4244210
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pavilionul G: - Suprafaţă construită - 126 mp - Suprafaţă desfăşurată - 126 mp - Valoare contabilă - 15.645,08 lei Pavilionul H: - Suprafaţă construită - 5 mp - Suprafaţă desfăşurată - 11 mp - Valoare contabilă - 920,10 lei Pavilionul I: - Suprafaţă construită - 5 mp - Suprafaţă desfăşurată - 11 mp - Valoare contabilă - 920,10 lei Pavilionul J: - Suprafaţă construită - 31 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 1.442,10 lei Pavilionul K: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 33.419,13 lei Pavilionul M: - Suprafaţă construită - 57 mp - Suprafaţă desfăşurată - 57 mp - Valoare contabilă - 20.276,04 lei Pavilionul V: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 17.709,50 lei Pavilionul X: - Suprafaţă construită - 182 mp - Suprafaţă desfăşurată - 182 mp - Valoare contabilă - 20.155,31 lei Pavilionul Z2: - Suprafaţă construită - 16 mp - Suprafaţă desfăşurată - 16 mp - Valoare contabilă - 5.043,36 lei Pavilionul Z3: - Suprafaţă construită - 16 mp - Suprafaţă desfăşurată - 16 mp - Valoare contabilă - 5.035,93 lei Total suprafaţă construită - 2.997 mp Total suprafaţă desfăşurată - 3.561 mp Total valoare contabilă construcţii - 258.110,17 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platouri pavate cu macadam - 1.200 mp - Valoare contabilă - 1.236 lei
- Drumuri şi alei interioare cu macadam - 1.100 mp - Valoare contabilă - 5.896 lei - Împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 850 ml - Valoare contabilă - 620,50 lei - Reţea de canalizare - 180 m - Valoare contabilă - 5.265 lei - Reţea alimentare cu apă - 285 m - Valoare contabilă - 3.331,65 lei - Reţea alimentare energie electrică - 450 ml - Valoare contabilă - 11.848,50 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 28.197,65 lei 3. Alte active fixe: Total valoare contabilă alte active fixe - 129.925,30 lei 4. Suprafaţa terenului: - Suprafaţă teren - 37.522 mp - Valoare contabilă - 890.397,08 lei - Suprafaţă teren cămine vizitare canalizare - 30 mp - Valoare contabilă - 711,90 lei Total suprafaţă teren - 37.552 mp Total valoare contabilă teren - 891.108,98 lei
2 106.860 8.19.01 imobil 1588 - parţial Judeţul Suceava, comuna Dumbrăveni, CF nr. 34265 cadastral: 34265 CF nr. 34267 cadastral: 34267 1.270.979,57 1. Construcţii: Pavilionul P: - Suprafaţă construită - 893 mp - Suprafaţă desfăşurată - 893 mp - Valoare contabilă - 265.030,39 lei Pavilionul Q: - Suprafaţă construită - 344 mp - Suprafaţă desfăşurată - 344 mp - Valoare contabilă - 328.143,60 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 299 mp - Suprafaţă desfăşurată - 299 mp - Valoare contabilă - 56.408,32 lei Pavilionul S1: - Suprafaţă construită - 7 mp - Suprafaţă desfăşurată - 7 mp - Valoare contabilă - 3.220,77 lei Pavilionul S2: - Suprafaţă construită - 7 mp - Suprafaţă desfăşurată - 7 mp - Valoare contabilă - 3.220,29 lei Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al comunei Dumbrăveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni CUI - 4244210
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pavilionul T1: - Suprafaţă construită - 42 mp - Suprafaţă desfăşurată - 42 mp - Valoare contabilă - 10.569,47 lei Pavilionul T2: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 20.568,30 lei Pavilionul T3: - Suprafaţă construită - 65 mp - Suprafaţă desfăşurată - 65 mp - Valoare contabilă - 19.467,09 lei Pavilionul T4: - Suprafaţă construită - 145 mp - Suprafaţă desfăşurată - 145 mp - Valoare contabilă - 40.330,71 lei Pavilionul U1: - Suprafaţă construită - 4 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 2.599,12 lei Pavilionul U2: - Suprafaţă construită - 4 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 2.599,12 lei Pavilionul Z4: - Suprafaţă construită - 14 mp - Suprafaţă desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 17.641,29 lei Total suprafaţă construită - 1.897 mp Total suprafaţă desfăşurată - 1.897 mp Total valoare contabilă construcţii - 769.798,47 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platouri pavate cu macadam - 300 mp - Valoare contabilă - 309 lei - Drum pavat cu macadam - 430 mp - Valoare contabilă - 2.304,80 lei - Împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 452 m - Valoare contabilă - 664,44 lei Total valoare contabilă amenajări - 3.278,24 lei 3. Suprafaţa terenului: - Suprafaţă teren - 20.982 mp - Valoare contabilă - 497.902,86 lei Total valoare contabilă teren - 497.902,86 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1146/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1146 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu